Gug Otilia Adelina, Stagiar Expert Contabil Anul I, Nr.

Matricol A 47963

STUDII DE FEZABILITATE
( exercitii nr. 4, 18) 4. Enumerați costurile de funcționare curentă a activității unei întreprinderi; Costurile de functionare curenta a activitatii unei firme sunt:  Materii prime  Materiale consumabile, materiale auxiliare  Costuri de personal (salarii, costuri sociale), salarii personal de conducere, prime, bonusuri  Costuri de training si formare persoanl  Impozite si taxe locale  Servicii externe o Contabilitate o Consultanta fiscala o Consultanta juridical o Consultanta manageriala o Consultanta IT o Consultanta resurse umane  Costuri spatiu o Spatiu de birouri o Spatiu de productie o Spatiu de vanzari o Spatiu de depozitare  Cheltuieli de incalzire, gaz curent, curatenie, reparatii, asigurare, apa/canal, gunoi  Costuri cu echipamentele  Reparatii  Intretinere 18. Unul din indicatorii utilizați în evaluarea tradițională a proiectelor investiționale este termenul de recuperare a investiției neactualizate. Care este modul de calcul şi conținutul indicatorului? Termenul de recuperare a investiției exprimă perioada de timp în care se recuperează investiția din profit sau din venitul net obținut în urma realizării investiției Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala si cash –flow-ul mediu annual Termenul de recuperare, desi nu poate fi considerat un criteriu esential de evaluare a deciziei de investitii, poate fi important atunci când, celelalte conditii fiind egale, între doua proiecte de investitii va fi preferat cel care are un termen
1

Nr. Matricol A 47963 de recuperare mai mic. Stagiar Expert Contabil Anul I. CU toate acestea. 2 . trebuie manifestata maximum e prudenta în considerarea acestui indicator deoarece este posibil ca un proiect de investitii sa asigure o eficienta mai mare tocmai pe un termen mai lung.Gug Otilia Adelina.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful