UN TÂRNACOP DE CUPRU DESCOPERIT LA POIANA (COM. TĂUTEU, JUD.

BIHOR)
de Gruia

FAZECAŞ

În toamna anului 2006, în zona în care viitoarea Autostradă Transilvania traversează râul Bistra, cu ocazia lucrărilor de amenajare a şantierului, lucrătorii au descoperit un târnacop de cupru (Pl. 1). Acesta are următoarele caracteristici: greutate 1,174 kg., lungime 23,9 cm, lăţime maximă în dreptul găurii de înmănuşare 6,9 cm. Diametrul găurii de înmănuşare este de 3,7 Cfi. Lăţimea tăişului vertical este de 4 cm iar cea a tăişului orizontal de 5,5 cm. Patina piesei este parţial cafenie, parţial verde. Suprafaţa de pe interior este întreruptă de numeroase asperităţi provenite de la turnare. Tot pe interior se disting două alveolări în apropierea găurii de înmănuşare. Din punct de vedere tipologie piesa se încadrează în tipul Jaszladany, varianta Petreşti 1• Dat fiind locul descoperirii nu este exclus ca piesa să provină din amonte, ajungând aici în urma unei viituri. Avem aici în vedere localitatea Tăuteu, unde au fost descoperite până în prezent un depozit compus din 3 topoare - ciocane de tip Plocnik, un târnacop de tip Jaszladany, varianta Orşova şi un topor cu aripioare de tip Sighet2.

ONE COPPER AXE FROM POIANA (BIHOR COUNTY)
-

Abstract-

In the fali of

bed, one cooper axe (see

2006 the workers at the Transilvania Highway found in the Bistra river PI. 1). It weights 1,174 kg., has 23,9 cm lenght and the maximum width is 6,9 cm. The diameter

of socket hole is 3,7 cm. The lenght of vertical blade is 4 cm and those of horizontal blade is 5,5 cm. Typologically this artifact belongs to Jâszladany type, Petreşti variant (after the Vulpe c1assification). Is possible that this axe to be in connection with those found it at Tăuteu.

I Al. Vulpe Die Ăxte und Beile in Rumănien 1/, PBF DU5, 1975, 41sq. 2 Ibidem, 20, 39, 76, Taf 1/13, 2/14-15, 42/437.
-

:- PI. 1 .22 Gruia Fazecaş 2 Sem ::::.::'.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful