ΟΝΟΜ/ΝΥΜΟ: Καλύβα Βασιλική

ΒΑΘΜΟΣ:

1.

ΗΜ/ΝΙΑ:

11/10/2013

ΤΑΞΗ: Γ’2

Διάβασε το παρακάτω κείμενο και υπογράμμισε τον ορισμό της ιστορίας.

Με τον όρο Ιστορία εννοείται η συστηματική μελέτη του παρελθόντος
εστιασμένη κυρίως στην ανθρώπινη, δραστηριότητα έως την παρούσα εποχή. Η
ιστορία μελετά κυρίως γραπτές πηγές ενώ ως προϊστορία αναφέρεται η εποχή
για την οποία δεν έχουμε γραπτές πηγές ή που αυτές δεν μας είναι κατανοητές.
Η μελέτη των γεγονότων περιλαμβάνει την καταγραφή τους, αλλά και τα
αίτια που οδήγησαν σε αυτά, όπως και τους γενικούς νόμους της ιστορικής
εξέλιξης. Η ιστορία δεν αποτελεί απλή αφήγηση τετελεσμένων γεγονότων,
αλλά προσπάθεια αναδόμησης και ερμηνείας του παρελθόντος, με στόχο
συνήθως την ερμηνεία του παρόντος και την πρόβλεψη του μέλλοντος. Ως
εξελισσόμενη επιστήμη υφίσταται διαρκείς αλλαγές και μετασχηματισμούς,
παράγοντας διαφορετικές ιστοριογραφικές προσεγγίσεις.
2.

Μπορείς να μου βρεις, είτε από το διαδίκτυο, είτε από λεξικό, την
ετυμολογία της λέξης ιστορία;
Η λέξη "ιστορία" προέρχεται από το ουσιαστικό ίστωρ (με δασεία και
οξεία στην πολυτονική περίοδο της ελληνικής γλώσσας). Ίστωρ ήταν
εκείνος που κατείχε ένα θέμα καλά ή ήταν αυτόπτης μάρτυρας ενός
γεγονότος. Η λέξη "ίστωρ" με τη σειρά της είχε προέλθει από τη ρίζα
Fιδ- του αρχαίου ρήματος οίδα και είδα (το συναντάμε στα αρχαία
κείμενα και με τις δύο μορφές) και το οποίο σήμαινε "γνωρίζω". Στην
αρχική λέξη "ίδτωρ", το οδοντικό σύμφωνο το "δ" τράπηκε σε "σ"
πριν από το επίσης οδοντικό "τ".

Συμπλήρωσε τα παρακάτω κενά:
ιστορικός
Με την ιστορία ασχολείται ο _______________,
εντοπίζοντας παράλληλα και τα
3.

αίτια
αφορμές
_____________
και τις _____________
των γεγονότων που αποτελούν τη βάση
για την έρευνα της ιστορίας. Σε τελικό στάδιο ο ιστορικός καλείται να εξάγει και

τα οποία βασίζονται στα αντικειμενικότητα και αποτελέσματα. Ουίνστον Τσώρτσιλ . Στην έρευνα της ιστορίας απαιτείται ______________ ________________ .συμπεράσματα να διατυπώσει τα __________________ του. σε σχέση με τον σκοπό της ιστορίας. ΟΔΗΓΙΕΣ: Τις απαντήσεις σου να τις στείλεις στο hagipar@gmail. το άτομο που έχει μάθει την ιστορία έχει ταυτόχρονα επιτύχει και αυτούς του σκοπούς και για αυτό μπορεί να θεωρηθεί ευτυχισμένος. αμεροληψία 4. Επομένως. Πως καταλαβαίνεις αυτή τη φράση. «’Ολβιος όστις της ιστορίης εσχε μάθησιν» Ευριπίδης (Ευτυχισμένος αυτός που έμαθε την ιστορία).com «Η ιστορία θα είναι καλή μαζί μου γιατι σκοπεύω να την γράψω». Σκοπός της ιστορίας είναι η γνώση των ιστορικών γεγονότων και η μη επανάληψη των λαθών του παρελθόντος.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful