Qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui KPD 3016 opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdf PENGAJARAN, TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1 ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz

[PANDUAN KERJA KURSUS] PJJ SEMESTER 1 xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv SESI 2012/2013 bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyu iopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbqwertyuiopasdfgh jklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmrtyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopa

nyatakan fakta. 25 markah 10 markah MARKAH TARIKH Minggu 8 ii. 3.ARAHAN 1. ii. Sediakan dua jenis Rancangan Pengajaran Harian ( objektivisme dan konstruktivisme) bagi tiga unit pengajaran yang berterusan bagi topik/tajuk tersebut. Bahagian A: Portfolio Bahagian B: E-Forum Tugasan yang telah dijawab dengan sempurna perlu dihantar dalam bentuk soft-copy dan hard-copy kepada tutor e-learning kumpulan masing-masing. Kursus KPD 3016 ini mengandungi 1 (SATU) tugasan yang terpecah kepada 2 bahagian: i. 25 markah iii. 25 markah JUMLAH 100 . konsep dan generalisasi. 2. Bagi setiap Rancangan Pengajaran Harian sediakan lembaran kerja (bahan bantu belajar). Esei ilmiah: Jelaskan perbezaan kaedah pengajaran pembelajaran berpusatkan guru dan pelajar. BAHAGIAN B (E-FORUM) Terdapat 5 soalan untuk dibincangkan secara online menerusi laman MyGuru3 yang disediakan oleh tutor e-learning kumpulan anda. 15 markah iv. Sila baca semua perkara yang terdapat dalam Panduan Kerja Kursus ini supaya anda mendapat kefahaman yang sebenar tentang bagaimana hendak menyelesaikan kerja kursus anda. Berdasarkan satu topik/tajuk dalam mata pelajaran major/minor anda. KATEGORI TUGASAN PECAHAN TUGASAN BAHAGIAN A (PORTFOLIO) ARAHAN 1. Perkara yang mesti ada dalam portfolio ialah: i. 2. Portfolio perlu dibuat secara individu. Penjelasan perlu disertakan dengan contoh.

. iii. Jawapan bagi setiap soalan ialah lebih kurang 100 patah perkataan. BAHAGIAN A: FORMAT PENULISAN PORTFOLIO (INDIVIDU) 1. ii. Anda perlu mencetak SEMUA jawapan dan respon/interaksi anda di dalam e-forum untuk dimasukkan ke dalam portfolio anda. (b) Rancangan Pengajaran Harian (c) Satu set lembaran kerja. konsep dan generalisasi. Gunakan Lampiran 1 sebagai format Rancangan Pengajaran Harian objektivisme. 3. Bahan Pengajaran Pembelajaran: i. Manakala panduan bagi Rancangan Pengajaran Harian konstruktivisme sila rujuk modul. Ada rujukan dari mana-mana buku rujukan & journal (minimum 6 rujukan) yang ditulis mengikut format APA yang betul. Saiz 11. Portfolio yang telah lengkap mestilah disusun mengikut susunan: (a) Cover atau muka hadapan (Gunakan format seperti di LAMPIRAN 2) (b) Mempunyai isi kandungan dan halaman (Rujuk format dalam LAMPIRAN 3) (c) Fakta. iv. anda wajib memberikan respon atau berinteraksi sekurang-kurangnya 4 kali kepada mana-mana jawapan rakan kumpulan anda bagi setiap soalan perbincangan. ii. Jawab soalan yang dikemukakan. Jawab semua soalan perbincangan (ada 5 soalan semuanya) yang dimuat turun di ruangan ’group forum’ di MyGuru3. Font: Arial.Perhatian: Segala perkara yang berkaitan merujuk dan mengikut arahan Tutor E-Learning anda. 2. Panduan Penyerahan Tugasan Portfolio 1. (d) Rancangan Pengajaran Harian (e) Satu set lembaran kerja. Jawab SEMUA soalan (pecahan i hingga iv). iv. Esei Ilmiah: i. (d) Esei ilmiah.5 line v. 2. Jawapan anda mestilah asli dari idea anda sendiri. konsep dan generalisasi. (e) Jawapan dan respon/interaksi e-forum anda. iii. Forum E-Learning: i. Selain daripada memberikan jawapan terhadap soalan tersebut. Portfolio MESTI lengkap dengan mengandungi 5 komponen di dalamnya: (a) Fakta. Panjang esei tersebut ialah 10 muka surat (Minimum). Spacing 1. ii.

Setiap pelajar MESTI memuat naik (upload) portfolio masing-masing menerusi tapak penghantaran tugasan mengikut kumpulan masing-masing menerusi laman MyGuru3. Berhubung dengan tutor E-Learning anda. (4 markah diperuntukkan bagi perbincangan ini) Pemarkahan diberikan menerusi jawapan kepada soalan dan kekerapan penyertaan berforum dengan rakan-rakan pelajar yang lain. Karya anda mestilah asli dari idea anda sendiri. 4. Plagiat adalah jenayah intelek yang boleh dikenakan tindakan tatatertib. 5. ulasan. . (h) Lampiran (jika ada) 3. Lawati laman Assingement. Sentiasa rujuk pengumuman dari masa ke semasa. iv. Pelajar diminta menjawab SEMUA soalan forum tersebut dengan idea asli yang bernas. 5. Pelajar perlu peka dengan tarikh yang ditentukan dengan merujuk ruangan pengumuman dari masa ke semasa. Hantarkan kedua-dua bahan (portfolio dan CD) kepada Tutor E-Learning masing-masing melalui tapak penghantaran tugasan yang disediakan oleh tutor e-learning anda. PERINGATAN!!!!!!! i.(f) Esei ilmiah. Sentiasa AWAS dengan tarikh-tarikh yang berkaitan. penambahan dan komentar terhadap jawapan rakan-rakan yang lain (minimum 4 kali bagi setiap satu soalan perbincangan). 2. v. Secara keseluruhannya jawapan pelajar dalam e-forum pada aras minimum ialah 5 jawapan kepada soalan dan 25 kali respon/interaksi secara online untuk mendapatkan markah penuh (25 markah). Sebarang masalah yang timbul sila berhubung dengan tutor E-learning anda. Tarikh akhir penghantaran ialah pada minggu ke 8. (1 markah diperuntukkan bagi setiap jawapan kepada soalan yang dikemukakan) Pelajar juga dimestikan memberi pandangan. Soalan-soalan tersebut adalah berdasarkan tutor e-learning anda. 3. ii. iii. Minimum 100 patah perkataan bagi setiap satunya. Terdapat 5 soalan untuk aktiviti pelajar berforum secara on-line di laman MyGuru3 bersama tutor e-learning dan sesama pelajar yang lainnya. BAHAGIAN B: FORMAT MELAKSANAKAN E-FORUM 1. 4. (g) Cetakan bagi jawapan dan respon/interaksi untuk 5 soalan perbincangan. Penghantaran yang lewat tidak akan dilayan. Lebih banyak perbincangan adalah lebih baik. Semua jawapan dan perbincangan yang dilaksanakan mestilah dicetak dan dimasukkan ke dalam portfolio dan disalin ke dalam CD.

viii. vii. Pastikan tugasan dihantar mengikut tarikh yang ditetapkan.vi. Semua peraturan adalah tertakluk kepada arahan Tutor E-Learning bagi kumpulan masing-masing. ix. Kegagalan anda melengkapkan tugasan adalah tanggungjawab anda sendiri. . Pastikan anda menjadi pelajar yang aktif.

Pelajar : Pengetahuan Sedia Ada : Konsep : Bahan : Nilai : Kemahiran : Langkah/Masa Set Induksi Perkembangan Penutup Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran Pembelajaran Aktiviti Guru Aktiviti Murid Catatan Refleksi : LAMPIRAN 2 .LAMPIRAN 1 Tarikh/ Hari: Kelas M/ Pel Tajuk Objektif : : : : Masa : Bil.

TELEFON NAMA TUTOR E-LEARNING:____________________________________ TARIKH SERAH: ________________ LAMPIRAN 3 . FORUM JUMLAH RIS SEMESTER 1 SESI 2010/2011 KOD & NAMA KURSUS EDU 3016: PENGAJARAN. TEKNOLOGI & PENAKSIRAN 1 TAJUK PORTFOLIO KUMPULAN _________ DISEDIAKAN OLEH NAMA NO. ID NO. ESEI 3. BAHAN PP 2.PEMARKAHAN 1.

0 ESEI ILMIAH 2.0 BAHAN PENGAJARAN PEMBELAJARAN: 1.ISI KANDUNGAN Halaman 1.2 1.1 Jelaskan perbezaan kaedah pengajaran pembelajaran berpusatkan guru dan pelajar.1 Pengetahuan fakta.3 Rancangan Pengajaran Harian Satu set lembaran kerja.0 FORUM E-LEARNING . 3. konsep dan generalisasi. 1. Penjelasan perlu disertakan dengan contoh. 2.