Programul SPSS

(descriere, metode de lucru)

Destinaţia programului SPSS
Prelucrarea statistică a datelor prin:
z elaborarea prin definirea variabilelor a bazelor de date din diferite domenii ce studiază populaţii (sociologie, psihologie, medicină, demografie, marketing etc.); z introducerea, verificarea şi corectarea datelor (de regulă – codificate); z prelucrarea datelor prin metodele statisticii descriptive (frecvenţe, dependenţe, indicatori statistici, corelaţii, regresii etc.); z reprezentarea rezultatelor în formă de tabele şi diagrame; z analiza datelor şi a rezultatelor prin metode ale statisticii inferenţiale; z manipularea cu variabile şi date: selectarea cazurilor, sortarea cazurilor, calcularea şi recodificarea variabilelor, adăugarea cazurilor şi a variabilelor, ponderarea datelor, divizarea bazei de date pentru analiză comparativă etc.

Interfaţa programului SPSS

Meniul programului z z z z z z z z z z File – comenzi de gestiune a documentului Edit − comenzi de editare View − comenzi de vizualizare a elementelor interfeţei Data − comenzi de manipulare cu datele şi baza de date Transform − comenzi de calculare. recodificare Analyze − comenzi pentru elaborarea rezultatelor. analiza datelor Graphs − comenzi de construire şi redactare a diagramelor Utilities − utilite suplimentare Window − gestiunea ferestrelor documentelor Help − asistenţă .

utilizând aceleaşi procedee ca şi în Excel.Elaborarea structurii bazei de date z se face în foaia Variable View prin definirea variabilelor cercetării (atribuire de nume. respectiv. . z în orice moment structura bazei de date poate fi redactată prin adăugarea sau ştergerea variabilelor şi.). identice cu cele utilizate în Excel. prima variabilă definită fiind numărul de ordine al chestionarului. schimbarea lor cu locul. z în procesul definirii variabilelor pot fi utilizate metode de copiere. z dacă baza de date se elaborează în baza chestionarului − ordinea variabilelor trebuie să corespundă ordinii întrebărilor. corectare a celulelor. mutare. etichetă. scală de valori etc.

. rămân necompletate: programul le va considera omise (missing). în final ele putând fi adunate într-o singură baza de date prin comanda DataÆMerge FilesÆAdd Cases şi apoi sortate (DataÆSort Cases) după numărul de ordine al chestionarului. z datele pot fi introduse de câţiva operatori.Introducerea datelor z se face în foaia Data View în rânduri. pentru care în chestionar nu sunt marcate variante de răspuns. introducând consecutiv codurile răspunsurilor marcate din chestionar (valori numerice). z celulele.

.. se verifică dacă valorile introduse nu iese din domeniul de valori al variabilei respective. variabilă cu variabilă. Observaţie: se recomandă de a verifica şi nonrăspunsurile. z în baza de date în format Excel se introduce filtrul (DataÆ FilterÆ AutoFilter). z la pasul următor se verifică variabilele corespunzătoare întrebărilor de control şi/sau de trecere.Verificarea datelor z verificarea şi corectarea datelor e comod de a fi realizată în Excel.xls) cu comanda FileÆSave As. după salvarea bazei de date în format Excel (*. . z consecutiv.. filtrând baza de date cu condiţiile respective.

se găseşte numărul chestionarului ce le conţine. în baza de date schimbându-se valorile greşite cu cele marcate în chestionar. z corectarea greşelilor se face numai în baza datelor din chestionarele originale. el se introduce atent din nou. z baza de date corectată în Excel se copie prin metoda obişnuită (selectare dateÆ CopyÆ Paste) înapoi în SPSS în prima celulă din Data View. z în cazul unui număr mare de greşeli în acelaşi rând (chestionar).Corectarea datelor z dacă se detectează greşeli. .

Prelucrarea primară a datelor z are ca scop primirea unui tablou general al rezultatelor şi o examinare suplimentară a variabilelor. . z permite de a observa şi alte greşeli. z se face prin determinarea frecvenţelor tuturor variabilelor. nedeterminate în Excel.

Caseta de dialog Frequences (apare la lansarea comenzii AnalyzeÆDescriptiv StatisticsÆFrequenses) Caseta cu lista variabilelor din baza de date Butonul ce “aruncă” variabilele dintr-o casetă în alta Caseta în care se transferă variabilele spre a fi prelucrate .

6 81.4 98.2 15.5 99.5 15.6 32.4 100.0 Frecvenţe absolute Frecvenţe relative (%).0 Cumulative Percent 48.2 96.1 32.3 3.2 100. faţa de toţi respondenţii Frecvenţe relative (%).1 .1 3.Rezultatul calculării frecvenţelor pentru variabila studii (studiile respondentului) Categoriile scalei − valorile variabilei Studiile respondentului Frequency 248 166 78 16 2 510 6 516 Percent 48.6 100.0 Denumirea tabelului − eticheta variabilei Valid Missing Total superioare medii speciale superioare incomplete medii altele Total System Valid Percent 48.8 1.1 . faţa de respondenţii ce au răspuns Frecvenţe cumulate (%) .

Transferarea rezultatelor în Excel z Scopul: redactarea. formatarea tabelelor şi/sau elaborarea diagramelor z Metode: copiere obişnuită (CopyÆ Paste) sau export Observaţie: nu pot fi transferate în Excel frecvenţele pentru seturile de variabile: de la bun început ele sunt de format text simplu (nu au structura în formă de tabel) .

numele şi locul lui (în consecinţă se obţine un document HTML) z din documentul HTML.Exportul tabelelor din Output în Excel z clic drept pe tabelul ce se exportăÆ Export. z în caseta de dialog ce apare se indică formatul rezultatului exportat. aducându-l la formatul necesar pentru utilizare ulterioară . rezultatul se copie în Excel z în Excel rezultatul se prelucrează. prin metoda obişnuita (CopyÆ Paste)...

Caseta pentru exportul tabelelor Aici se stabileşte numele şi locul documentului HTML Aici se indică formatul rezultatelor exportate .

după necesitate..) z În tabele. studiile. totaluri şi dependenţe mai profunde. definite şi utilizate seturile de variabile . în dependenţă de răspunsurile la alte întrebări) z Tabelele se elaborează prin AnalyzeÆCustom Tables z Dintre variantele posibile de tabele cele mai simple sunt cele generale (ÆGeneral Tables. de a determina cum s-a răspuns la o întrebare din chestionar în dependenţă de sexul. poate fi programată calcularea diferitor frecvenţe. în caz general.. vârstele etc. respondenţilor sau. Tabele de relaţii z Scopul tabelelor: de a determina relaţiile între diferite variabile din baza de date (de exemplu.Relaţii între variabile.

Elaborarea tabelelor generale Variabilele independente Variabila dependentă Adăugare totaluri Adăugare statistici (frecvenţe) Adăugare titlu la tabel .

Tabel rezultat (fără statistici) .

Adăugare statistici (frecvenţe) .

Fragment de tabel cu statistici .

Descompunerea unei variabile independente după valorile alteia Rezultat al acţionării butonului de comandă >Nest Butonul de comandă >Nest .

Fragment al tabelului în care variabila mediu se descompune după variabila studii .

7% z 23.3% z 20.0% z 6. (10) 40% 60% 30% 20% 70% 40% 20% 280% . se solicită 3 răspunsuri din 7 variante posibile) z z z z z z z z z z 1 2 1 3 1 3 4 1 2 2 2 5 2 5 4 5 5 2 5 5 5 6 5 6 7 7 6 3 7 6 z z z z z z z 1 − de 4 ori 2 − de 6 ori 3 − de 3 ori 4 − de 2 ori 5 − de 7 ori 6 − de 4 ori 7 − de 2 ori Total − 10 resp.7% Total: 100% Respond.3% z 13. Total − 30 variante de răspuns (cazuri) Cazuri (30) z 13.0% z 10.3% z 6.Cazul întrebărilor cu multiple răspunsuri (de exemplu.

Definirea seturilor de variabile (şi calcularea frecvenţelor respective) .

Caseta de definire a seturilor (exemplul variabilelor categoriale) .

Frecvenţele în cazul seturilor de variabile categoriale .

Caseta de definire a seturilor (exemplul variabilelor dihotomice) .

Tabelul frecvenţelor în cazul seturilor de variabile dihotomice .

În schimb. fiind folosite la construirea tabelelor de dependenţe. . La închiderea bazei de date ele dispar (nu se salvează). seturile de variabile definite prin AnalyzeÆ Custom Tables se păstrează. dar pot fi utilizate numai pe loc.Observaţie Seturile de variabile definite şi utilizate prin Analyze Æ Multiple Response se păstrează numai pe durata secvenţei de lucru cu baza de date.

Organizarea tabelelor din seturi de variabile .

Unul din rezultate pentru seturi de variabile (frecvenţe raportate la numărul respondenţilor) .

Un alt rezultat pentru seturi de variabile (frecvenţe raportate la numărul răspunsurilor) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful