Proces verbal

încheiat azi 27.10.2009 cu ocazia şedinţei cu părinţii a elevilor din clasa a
XII-a E
Ordinea de zi a acestei şedinţe este:
- situaţia la învăţătură;
- metode de îmbunătăţire a rezultatelor şcolare;
- prelucrarea regulamentului de ordine interioară;
- metode de îmbunătăţire a disciplinei şcolare;
- perspective în vederea susţinerii examenului de bacalaureat.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Nr.
crt.

Numele şi prenumele elevului

Semnătura părintelui

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
S-au mai discutat:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

.___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Diriginte.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful