LEMBAGA PEPERIKSAAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

PENDIDIKAN KESIHATAN
TAHUN 2

CONTOH EVIDENS STANDARD PRESTASI

SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 1 (Update 3/6/2011)

B1D1E1 MODUL 1 : KESIHATAN FIZIKAL Band 1 : Tahu Deskriptor 1 : Jenis bahan ketagihan Eviden 1 Aktiviti : Mengenal jenis bahan ketagihan iaitu rokok.dadah dan alkohol : Bertulis Arahan : Tandakan ( X ) pada gambar bahan yang boleh menyebabkan ketagihan. arak arak SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 1 (Update 3/6/2011) .

Contoh :. EMOSI DAN SOSIAL Band 1 : Tahu Deskriptor 2 : Perasaan yang dialami Eviden 1 Aktiviti : Mempamerkan perasaan seperti bimbang. dan tidak selamat : Lisan / Pemerhatian / Simulasi Arahan : Guru mewujudkan situasi yang membolehkan murid mempamerkan perasaan bimbang / cemas / tidak selamat.Tayangan video / audio / bercerita SP Kesihatan Tahun 2 – BAND 1 (Update 3/6/2011) . cemas.B1D2E1 MODUL 2 : KESIHATAN MENTAL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful