PEPERIKSAAN UPSR 2013

SK BASAI BARU UNIT PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN
Penempatan Calon-calon dan Peruntukan Bilik Darjah Ujian Pencapaian Sekolah Rendah 2013 ( Perlu diserahkan dalam 2 salinan ) BILANGAN CALON YANG DITEMPATKAN BILIK-BILIK DARJAH BERASINGAN No. Pusat Jumlah Calon Dewan / Bilik Darjah Yang Dijadikan Dewan ( Catatkan Bil. Calon ) Bilangan Bilik Darjah Bilangan Calon

( KEGUNAAN JABATAN ) Bilangan Pengawas Yang Diperlukan Termasuk Ketua Pengawas

HF217

12

JUMLAH BILIK DARJAH 1 CALON 12 ORANG

TIADA

TIADA

Catatan : 1. Penempatan seperti di atas disahkan benar dan mengiKut ukuran jarak antara meja-meja calon tidak kurang daripada 1.35 meter hingga 1.5 meter yang diukur dari tengah-tengah meja calon. Jarak antara meja tepi dengan dinding atau tingkap hendaklah sekurang-kurangnya 0.5 meter. 2. Meja Ketua Pengawas ditempatkan di dalam dewan atau bilik pertama sekiranya sekolah menggunakan bilik peperiksaan 3. Sila sediakan lampiran berlainan bagi pusat yang berasingan 4. Sila rujuk pelan bilik / dewan ( kedudukan meja calon ) – Lampiran 14 ( Buku Peraturan & Panduan Peperiksaan UPSR )

Disahkan oleh : ……………………………………………… ( )

Tarikh : ………………………….