SEJARAH TINGKATAN 2

KUMPULAN 9

Bab 1: Kedudukan Strategik Mendorong Penguasaan British

• Pertapakan SHTI di Pulau Pinang • Tipu Helah Francis Light bagi mendapatkan
Pulau Pinang • SHTI Mengambil Seberang Perai • Pertapakan SHTI di Singapura • Perpecahan Kepulauan Melayu • Penubuhan dan Pentadbiran Negeri-Negeri Selat

1.1 Pertapakan SHTI di Pulau Pnang

Sebab-sebab Pulau Pinang dikehendaki oleh SHTI
Pangkalan Tentera

Pusat Pengumpulan Barang

Pelabuhan Persinggahan

PUSAT PENGUMPULAN BARANG

• SHTI memerlukan teh dari China kerana

mendapat pasaran di Eropah • China mahukan emas, perak, bijih timah dan lada hitam yang terdapat di Kepulauan Melayu • Pulau Pinang sesuai dijadikan pusat pengumpulan barangan

PELABUHAN PERSINGGAHAN

• Menyediakan bekalan air, makanan dan
kemudahan membaiki kapal • Pulau Pinang sesuai dijadikan tempat berlindung sementara menunggu peralihan angin monsun

Pangkalan Tentera

• British dan Perancis bersaing untuk

menguasai perdagangan di India • Pulau Pinang sesuai dijadikan pangkalan tentera untuk mempertahankan penempatan British di India

Kedaulatan Kedah Tercabar

Ancaman Bugis

Ancaman Siam

Ancaman Bugis
• Tunku Abdullah dilantik menjadi Raja Muda Kedah • Kerabat diraja tidak bersetuju kerana beliau bukan anak

• • • •

gahara Kerabat diraja Kedah berpakat dengan Bugis menentang Sultan Kedah Raja Ali Haji menyerang Kuala Kedah dan Alor Setar Sultan Kedah berundur ke Kangar Sultan minta bantuan Firma Jourdain Sullivan and De Souza Francis Light dihantar untuk berunding. Perjanjian membenarkan Firma berniaga di Kuala Kedah Sebagai balasan, Firma bersetuju memberi bantuan ketenteraan kepada Kedah Perjanjian dibatalkan kerana Firma mungkir janji.

Ancaman Siam
• Kedah menghentikan penghantaran bunga emas
• •
ke Siam semasa Perang Siam – Burma. Siam menuntut bunga emas dan tenaga manusia setelah perang tamat. Bimbangkan ancaman Siam, Sultan Abdullah minta bantuan SHTI Sultan Kedah menawarkan Pulau Pinang sekiranya SHTI sanggup melindungi Kedah.

Peta menunjukkan Kedah menghadapi ancaman Daripada Siam, Burma dan Bugis.

LATIHAN

1. Mengapa SHTI ingin memiliki Pulau Pinang
pada kurun ke-18? A Meluaskan wilayah B Mengawal perdagangan C Memonopoli barangan import D Menjadi pusat pengumpulan bahan mentah

LATIHAN
Barangan Negeri

Teh

China

2. Jadual di atas menerangkan tentang barangan yang diperlukan oleh SHTI dari China. Sebagai tukarannya, China memerlukan I perak II sutera III bijih besi IV lada hitam A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

LATIHAN
3.
Selepas peristiwa Perang Siam – Burma tamat, Siam menuntut Kedah menghantar I wang II bunga emas III tenaga manusia IV bekalan bahan mentah A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

1.2 Tipu Helah Francis Light bagi Mendapatkan Pulau Pinang

Sultan Abdullah menawarkan Pulau Pinang Kepada SHTI
Francis Light menandatangani Perjanjian Inggeris-Kedah dengan Sultan Abdullah pada 1786

PERJANJIAN INGGERIS-KEDAH 1786

PERJANJIAN INGGERIS – KEDAH 1786
Antara syarat perjanjian ialah:
• 11 Ogos 1786, Francis Light menduduki Pulau Pinang. • Pulau Pinang dinamakan Prince of Wales Island. • Petempatan mereka dinamakan Georgetown.

1. SHTI membantu Kedah sekiranya Kedah diserang oleh musuh. 2. SHTI tidak boleh melindungi musuh Kedah. 3. SHTI akan membayar sebanyak 30 000 dolar Sepanyol setahun kepada Sultan sebagai pampasan.

KESAN

•SHTI Mungkir Janji
• • 1786 – Siam mengancam Kedah SHTI enggan memberi bantuan kepada Kedah dengan alasan: (a) tidak terlibat dalam perjanjian 1786 (b) menjaga kepentingan perdagangan dengan Siam Sultan mendesak Francis Light meninggalkan Pulau Pinang tetapi Francis Light enggan Sultan Abdullah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang Pulau Pinang Baginda mendapat bantuan dari Riau, Siak dan Selangor Francis Light mendapat bantuan tentera British

• • • •

Sultan Abdullah tewas

George Leith dilantik menjadi Gabenor Pulau Pinang yang pertama

KESAN

Terpaksa menandatangani Perjanjian Persahabatan

SHTI menduduki Pulau Pinang secara rasmi

LATIHAN
1. Mengapa SHTI bimbang kepentingan perdagangan

mereka di Semenanjung Tanah Melayu akan terjejas? A Ancaman Siam B Ancaman Bugis C Dasar jajahan Perancis D Dasar monopoli Belanda

LATIHAN
Sultan Kedah menyediakan angkatan laut di Seberang Perai untuk menyerang Pulau Pinang

Tahun 1791

2. Berdasarkan rajah di atas, Sultan Kedah telah mendapat bantuan daripada I Riau II Acheh III Perak IV Selangor A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

1.3 SHTI Mengambil Seberang Perai

Benteng Pertahanan Pulau Pinang

Kepentingan Seberang Perai Kepada SHTI

Tanahnya subur sesuai untuk pertanian bagi menampung keperluan makanan di Pulau Pinang

Sultan Dziauddin Meminta bantuan SHTI untuk menghadapi Ancaman Siam

Baginda terpaksa Menandatangani Perjanjian Persahabatan Dan Perikatan Dengan SHTI

SHTI menduduki Seberang Perai Secara rasmi dan Ia dinamakan Province Wellesly.

Perjanjian Burney 1826 antara Raja Siam, dan Henry Burney di Bangkok

Siam berjaya Menakluk Kedah

i) Siam menyerah Kedah pada Nov. 1821 ii) SHTI mungkir janji untuk memberi bantuan

Perjanjian Persahabatan Dan Perikatan 1800 1. Sultan Kedah menyerahkan Seberang Perai. 2. SHTI membayar 10 000 dolar Sepanyol setahun bagi Pulau Pinang dan Seberang Perai.

Perjanjian Burney 1826
1. British mengiktiraf ketuanan Siam terhadap Kedah. 2. Sultan Kedah, Sultan Ahmad Tajuddin II tidak dibenarkan tinggal di Kedah, Pulau Pinang, Seberang Perai, Perak, Selangor dan Burma. 3. British tidak akan membantu Sultan Kedah menyerang Siam dan jajahan takluknya. 4. British akan menghantar balik Sultan Kedah yang berlindung di Pulau Pinang ke Kedah, dan Kedah hendaklah membayar ufti bunga emas kepada Siam. 5. Siam mengiktiraf pendudukan British di Pulau Pinang dan Seberang Perai.

LATIHAN
1. Mengapakah pihak British mengambil Seberang Perai
daripada Sultan Abdullah pada tahun 1791? A Benteng mempertahankan Pulau Pinang B Mempermudah jualan barang-barang C Tempat penyimpanan kapal dagang D Menjadi pusat pembekal senjata

PERTAPAKAN SHTI DI SINGAPURA
FAKTOR-FAKTOR SHTI MEMERLUKAN SINGAPURA

Pelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukan

Kemajuan perdagangan dengan China
British terpaksa memulangkan semula Melaka dan Betawi kepada Belanda

Pelabuhan strategik diperlukan untuk menguasai laluan perdagangan antara China dan India

Pelabuhan Pulau Pinang gagal dimajukan kerana terlalu jauh ke utara Selat Melaka.

• British mengambil alih Melaka dan Betawi

daripada Belanda melalui Perjanjian SuratSurat Kew 1795 sehingga tamat Perang Napoleon. • Pedagang British di Betawi dikenakan cukai yang tinggi dan layanan yang buruk apabila Belanda mengambil alih Betawi.

SINGAPURA PANGKALAN PERDAGANGAN YANG STRATEGIK

• Mengawal laluan perdagangan di Selat

Melaka dan Selat Sunda. • Sesuai sebagai pelabuhan bebas untuk menyaingi Betawi. • Menyekat kuasa monopoli Belanda di Kepulauan Melayu.

• Raffles mencadangkan SHTI membuka

pangkalan baru di Singapura. • Raffles menghadapi masalah kerana Sultan Abdul Rahman yang memerintah Johor berada di bawah pengaruh Belanda.

TAKTIK RAFFLES MENGAMBIL SINGAPURA
• Raffles mendarat di Singapura pada 12 Januari 1819. • Raffles memaksa Temenggung Abdul Rahman •
menandatangani perjanjian yang membenarkan British membina loji di Singapura. Temenggung terpaksa menandatangani perjanjian kerana bimbang diserang. Sultan Abdul Rahman tidak bersetuju dengan perjanjian tersebut. Raffles menghidupkan masalah pewarisan takhta antara Sultan Abdul Rahman dengan Tengku Hussein sebagai helah. Raffles mengiktiraf Tengku Hussein sebagai Sultan Johor.


• •

MASALAH PEWARISAN TAKHTA KERAJAAN JOHOR
SULTAN MAHMUD III (MANGKAT TAHUN 1812)

Tengku Hussein ■ Putera sulung ■ Tidak ditabalkan kerana tidak menghadiri upacara pemakaman Sultan Mahmud ■ Berada di Pahang kerana berkahwin

Tengku Abdul Rahman ■ Ditabalkan sebagai Sultan Johor atas sokongan pembesar Johor dan Belanda

PERJANJIAN ANTARA TEMENGGUNG ABDUL RAHMAN DENGAN STAMFORD RAFFLES PADA 30 JANUARI 1819.
SYARAT-SYARAT PERJANJIAN 1. SHTI boleh mendirikan loji di Singapura. 2. SHTI bersetuju melindungi Temenggung daripada ancaman dalam dan luar negeri. 3. SHTI akan membayar 3000 dolar Sepanyol setahun kepada Temenggung. 4. SHTI tidak akan membenarkan Temenggung membuat hubungan dengan negara Barat yang lain.

KESAN 1. SHTI bertapak di Singapura secara rasmi. 2. Kerajaan Johor mempunyai 2 orang sultan iaitu Sultan Hussein di Singapura dan Sultan Abdul Rahman di Lingga.

SOALAN UJI MINDA
Belanda menyerahkan semua wilayahnya di Timur kepada kerajaan British.

1. Maklumat di atas merujuk kandungan Surat-surat Kew 1795. Mengapakah Belanda bertindak demikian? A Diancam oleh kerajaan British B Menjaga kepentingan ekonomi Belanda C Mengelakkan wilayah tersebut dikuasai Perancis D Wilayah tersebut tidak memberi keuntungan kepada Belanda

Perjanjian 6 Februari1819 Tengku Hussein X

2.
A B C D

Perjanjian di atas telah mengiktiraf Tengku Hussein sebagai sultan Johor. Siapakah X? George Leith Francis Light J. G Davidson Stamford Raffles

Tahun 1819

Peristiwa Stamford Raffles membuka petempatan di Singapura

3. Peristiwa di atas telah menimbulkan bantahan daripada Belanda. Mengapakah pihak Belanda bersikap demikian? I Menggugat perdagangan di Betawi II Menjejaskan keselamatan Belanda III British melanggar perjanjian Surat-surat Kew IV Singapura berada di bawah pengaruh Belanda A I, dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

PERPECAHAN KEPULAUAN MELAYU
Pertikaian Antara British dan Belanda


Belanda ♦ Mendakwa Singapura berada di bawah pengaruhnya. ♦ Bimbang kemajuan Singapura akan menjejaskan Betawi.

British ♦ Enggan menyerahkan Singapura
kepada Belanda. ♦ Yakin Singapura berpotensi sebagai pelabuhan bebas dan pangkalan tentera di Kepulauan Melayu.

Penyelesaian: Perjanjian Inggeris Belanda 1824 atau Persetiaan London ditandatangani.

Perjanjian Inggeris-Belanda 17 Mac 1824

1. Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura. 2. Belanda berjanji tidak akan membuka petempatan baru di Tanah Melayu 3. British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda sementara Belanda menyerahkan Melaka kepada British. 4. British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura.

Kesan Perjanjian Inggeris-Belanda 1824
 Kepulauan Melayu terbahagi kepada 2 kawasan pengaruh.  British berpeluang meluaskan pengaruhnya di Semenanjung Tanah
Melayu tanpa gangguan kuasa Barat yang lain.  British menguasai laluan perdagangan di Selat Melaka.  Kerajaan Johor berpecah dua iaitu: a) Johor dan Singapura di bawah pengaruh British b) Kepulauan Riau dan Lingga di bawah pengaruh Belanda

SOALAN UJI MINDA
1. Pertikaian antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan Singapura diselesaikan melalui Perjanjian Inggeris-Belanda 1824. Perjanjian ini juga dikenali sebagai A Persetiaan British B Persetiaan London C Persetiaan Belanda D Persetiaan Singapura

2.

Antara syarat Perjanjian Inggeris-Belanda 1824 ialah I Belanda menyerahkan Betawi kepada British II British menyerahkan Bangkahulu kepada Belanda III Belanda mengiktiraf petempatan British di Singapura IV British berjanji tidak akan membuka petempatan baru ke selatan Singapura A I, II dan III C I, III dan IV B I, II dan IV D II, III dan IV

Tahun Perjanjian InggerisBelanda 1824

Peristiwa Berlaku pembahagian kawasan pengaruh British dan Belanda.

3. Perjanjian di atas ditandatangani untuk menyelesaikan pertikaian kawasan pengaruh antara pihak Inggeris dan Belanda. Apakah kesan perjanjian tersebut terhadap kerajaan Johor? A Diberi kemerdekaan B Diserahkan kepada Belanda C Diletakkan di bawah pengaruh British D Dibahagi kepada dua lingkungan pengaruh

NEGERI-NEGERI SELAT (NNS) 1826
■ PULAU PINANG ■ MELAKA ■ SINGAPURA

TUJUAN PENUBUHAN:
■ Menyeragamkan pentadbiran ■ Menjimatkan kos

STRUKTUR PENTADBIRAN NNS
GABENOR JENERAL BRITISH (DI INDIA)

GABENOR NNS

RESIDEN KONSULER PULAU PINANG

RESIDEN KONSULER SINGAPURA

RESIDEN KONSULER MELAKA

FAKTOR PEMINDAHAN PENTADBIRAN NNS DARI INDIA KE LONDON TAHUN 1867
• SHTI di India tidak mengambil berat kebajikan NNS • NNS membantah cadangan menghapuskan taraf •


pelabuhan bebas di Singapura Kemasukan imigran Cina yang tidak terkawal serta wujudnya kegiatan kongsi gelap Pengenalan Akta Mata Wang 1855 merugikan pedagang kerana mata wang Sepanyol digantikan dengan rupee India yang rendah nilainya. Penduduk tempatan membantah tindakan British menjadikan NNS sebagai tempat buangan banduan.

Pengenalan Akta Mata Wang 1855

Mata wang dolar Sepanyol digantikan dengan mata wang rupee India.

1. Apakah kesan pengenalan akta mata wang tersebut kepada para pedagang? A Merugikan para pedagang B Menyusahkan para pedagang C Menguntungkan para pedagang D Memudahkan urusan perdagangan

■ Pulau Pinang

■ Melaka ■ Singapura

2. Negeri-negeri di atas telah disatukan membentuk Negeri-Negeri Selat. Mengapakah negeri-negeri tersebut disatukan? I. Menjimatkan perbelanjaan II. Menyeragamkan pentadbiran III. Memudahkan menghadapi serangan IV. Mewujudkan pelabuhan yang lebih maju A I, dan II C III dan IV B II dan III D I dan IV

Gabenor Jeneral British

X

Residen Konsuler

Residen Konsuler

Residen Konsuler

3. Rajah di atas menunjukkan struktur pentadbiran Negeri-Negeri Selat pada tahun 1826. Siapakah Q? A Gabenor Negeri-Negeri Selat B Leftenan Gabenor C Leftenan Jeneral D Residen Jeneral

TAHNIAH JAWAPAN ANDA BETUL

Cuba Lagi.

TAMAT SEKIAN TERIMA KASIH
DIHASILKAN OLEH: PN. HAMIDAH MOHD AMIN PN. ZARINAH TALIB PN. KHAIRUNNISA’ CHE’ MAY PN. NAMRAH AHMED

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful