PRISTUPNICA

u članstvo Saveza mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)

Prezime i ime____________________________________ JMBG
ADRESA STANA

Poštanski broj

mesto __________________ telefon______________

Ulica i broj ___________________________ e-pošta __________________
ADRESA NA POSLU

Naziv firme ____________________________________________________
Poštanski broj

mesto __________________ telefon______________

Ulica i broj ___________________________ e-pošta __________________
OSTALI PODACI

Zanimanje ______________________ struka _________________________
Zvanje ________________ naziv završene škole ______________________
Odsek _______________________ smer ____________________________
ŽELIM DA UČESTVUJEM U RADU
Društvo za KGH

Društvo za automatizaciju
Poštu želim da primam:

Društvo za procesnu tehniku
Društvo za obvnovljive izvore elektrčne energije
u stanu

na poslu

Izjavljujem da prihvatam Statut SMEITS-a kao i kodeks IT oganizacija
Dana _______________

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful