1ª SESSIÓ CICLE MITJÀ

CREACIÓ D’UN FONS DE RECURSOS DE CICLE
1. Ubicació del fons de recursos de les àrees instrumentals CARPETA compartida CICLE MITJÀ de DOCUMENTS ESCOLA 13-14 (DRIVE La meva XTEC) Tot el que es vagi penjant quedarà automàticament compartit amb els companys. El fons de recursos el podem desplaçar a la carpeta del proper curs o a una altra ubicació que acordem.

2. Parts del fons  Recursos de les àrees instrumentals que anem creant i fem servir a l’aula : fitxes, cartelleres i activitats PDI .  Adreces web de pàgines i recursos per aquestes àrees.

3. Proposta de classificació dels materials
NUMERACIÓ

3r

4rt CÀLCUL

MESURA

MATEMÀTIQUES
GEOMETRÍA

1. ELABORATS MESTRES

PROBLEMES

CATALÀ

RECURSOS
MATEMÀTIQUES

Numeració Càlcul Mesura Geometria Documents compartits

2. INTERNET

Problemes

CATALÀ

1

1ª SESSIÓ CICLE MITJÀ

CREACIÓ D’UN FONS DE RECURSOS DE CICLE
4. Format El bloc dels recursos elaborats s’organitza en subcarpetes per penjar els diferents materials El bloc d’internet el formen les carpetes d’àrea que contenen els documents compartits de cada bloc de continguts. A cada document s’introdueixen les adreces i el comentari del material.

Exemple de document compartit GEOMETRIA
ADREÇA NIVELL CONTINGUT

PDI 3r/4t

Viatge d’una figura per aconseguir volum

Unitat didàctica per treballar els continguts geomètrics relacionats amb les figures planes i de volum de manera visual.

3r

Mesurem objectes

Exercicis interactius de mesura en cm i mm .

3r/4t

Geometria i mesures

Fitxes imprimibles en francès.

Les adreces es poden copiar directament o inserta l’enllaç en el títol d’aquesta manera 1. Escriure el nom del recurs al document : Viatge d’una figura per aconseguir volum 2. Selecccionar el nom amb el cursor : Viatge d’una figura per aconseguir volum 3. Premer la icona de la barra superior del document

4. Introduir l’adreça i premer “Aplica”

Viatge d’una figura per aconseguir volum
http://alexandria.xtec.cat/mod/data/view.php?rid=673

2