Projek Luar Bilik Darjah

Disediakan Oleh : Nafisah binti Zainal Ahmad Lutfi bin Adnan
PISMP 6.07

 Memberi fokus mengenai perkembangan potensi individu secara menyeluruh dari segi aspek jasmani. . emosi.Pengenalan  Diperkenalkan sejak tahun 2002.  Berpusatkan murid dan bertujuan untuk menyokong dan mengukuhkan pelaksanaan kurikulum sekolah. rohani dan intelek.  Ia juga merangkumi pembelajaran yang progresif.

Bentuk Projek Kewarganegaraan Kajian Kes Lawatan Sambil Belajar Khidmat Masyarakat Projek Anak Angkat Projek Bencana Alam .

Membentuk jati diri dan rohaniah murid.Kajian Kes     Pelaksanaan projek oleh murid ke lokasi yang dipilih dapat menyediakan diri sebagai pengalaman menempuh kehidupan seharian berdasarkan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Memberikan pemahaman yang mendalam kepada murid tentang perkara meliputi masyarakat dan persekitaran. . masalah merokok di sekolah. Contohnya: Masalah sampah dalam pepohon bunga.

Hari Sukan dalam Taman. Hari Keluarga.Khidmat Masyarakat  Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan kemahiran dan nilai sivik dan kewarganegaraan yang dipelajari dalam bilik darjah.  Dengan ini murid dapat membina martabat diri yang positif dan berbangga kerana telah memberi sumbangan kepada sekolah dan masyarakat.  Contoh : Gotong Royong.  Murid juga dapat merasakan dirinya sebagai sebahagian daripada anggota masyarakat yang bertanggungjawab. .

.  Memberi murid ruang untuk belajar cara bersosial dengan orang ramai.  Memberi bantuan kemanusiaan disamping menyemai nilai-nilai dalam kalangan murid. Projek membantu penduduk kawasan mengalami hujan ribut.Projek Bencana Alam  Membantu masyarakat setempat yang mengalami bencana alam.  Contohnya: Projek membersihkan kawasan dilanda banjir.

 Contohnya: Program anak angkat Perkampungan orang asli. .Projek Anak Angkat  Program ini adalah satu usaha untuk membantu murid memahami kehidupan masyarakat yang tinggal di dalam dan luar bandar melalui tinggal bersama untuk suatu tempoh masa. nasihat serta bimbingan bagi membentuk jati diri pelajar.  Memupuk nilai-nilai kemasyarakatan dan disiplin dalam diri pelajar.  Memberi rangsangan.

Lawatan Sambil Belajar  Lawatan sambil belajar merujuk aktiviti luar kelas yang melibatkan pelajar dan guru melawat sesuatu tempat. Antaranya : .  Aktiviti ini menjadi satu aktiviti yang paling dinantinantikan oleh pelajar kerana mereka berpeluang untuk meneroka kawasan baru. kawasan. bangunan atau apa-apa yang memberi ilmu pengetahuan.  Pelbagai kesan positif turut dapat diperoleh hasil daripada lawatan ini.

Hubungan gurumurid makin intim Murid faham konsep mengurus aktiviti dengan efektif Memberi kesegaran dalam pembelajaran dan pengajaran Memudahkan proses pembelajaran .

Sekian Terima Kasih  .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful