PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah

1.0

PENDAHULUAN Pendidikan Seni Visual merupakan satu mata pelajaran elektif yang diajar di sekolah rendah. Terdapat empat bidang yang terdapat di dalamnya iaitu menggambar, membuat corak dan rekaan, membuat binaan dan mengenal kraf tradisional. Bidang-bidang yang diajar secara langsung dapat mencungkil bakat para pelajar dalam menghasilkan hasil seni yang pelbagai. Dalam tugasan projek untuk semester 5 ini saya akan merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk Pendidikan Seni Visual ini. Selain itu saya juga menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai dengan aktiviti yang saya pilih di dalam rancangan pengajaran harian yang saya sediakan. Perancangan dan penyediaan rancangan pengajaran harian adalah penting untuk membantu guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lancar. Selain itu dengan adanya penyediaan rancangan pengajaran harian ini dapat membantu guru mencapai hasil pembelajaran pada hari itu. Oleh itu guru perlu memilih pendekatan, strategi, kaedah dan teknik yang sesuai untuk dilaksanakan semasa prose pengajaran dan pembelajaran. Begitu juga dengan penyediaan bahan bantu mengajar yang disediakan oleh guru dapat membantu guru untuk menarik minat murid belajar dengan lebih berkesan. Bahan bantu mengajar yang disediakan perlulah berkaitan dengan isi pelajaran dan sesuai digunakan. Kesimpulannya sebagai seorang guru kita perlu menyediakan rancangan pengajaran harian dan bahan bantu mengajar supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan.

1

Kertas Lukisan.menjana idea 2 . Mempamerkan hasil kerja yang lengkap dan seterusnya dapat membuat apriasasi.0 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran : Pendidikan Seni Visual Kelas : 5 Cekap Bilangan Pelajar : 30 Orang Tarikh : 27 Ogos 2013 Masa : 9.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 2. Aras 4 . Akar Teratai dan Pelepah Pisang Rujukan – Huraian Sukatan Pelajaran . Kacang Bendi. Hasil Pembelajaran : Aras 1 .melintang atau serong.Memotong sayuran dengan pelbagai cara . iv.Warna air.Mempamerkan hasil kerja Objektif : Pada akhir pengajaran. bekas air. Alat Yang Diperlukan – Berus lukisan. berus lukisan Bahan –bahan . Buku Pendidikan Seni Visual KBSR.Membuat corak dalam pelbagai susunan seperti berselang-seli. iii. Kemahiran Berfikir : Kritis – membanding dan membezakan Kreatif . Bahan Rujukan berkaitan dengan contoh-contoh capan. Aras 3 . berjalur atau susunan berjidar. pisau . ii. Memerhati dan mengkaji jenis-jenis sayuran yang mempunyai corak. Kertas Suratkhabar. murid-murid dapat : i. contoh : menegak .30 – 10. Buku Sumber Guru.30 pagi (1 Jam) Bidang : Membuat Corak dan Rekaan Teknik : Capan Tajuk : Pembalut Hadiah Rekaanku Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenali sayur-sayuran yang biasa terdapat di pasar dan mengetahui cara memotong sayur tersebut. Aras 2 . Membuat corak capan dengan susunan secara berselang-seli.Memerhati dan mengkaji jenis sayuran yang mempunyai corak. Memotong sayuran yang digunakan dengan potongan secara menegak atau melintang.

Guru menentukan aras pengajaran dan pembelajaran. 7. 3. 4. Penutup sosial. 2. Menghasilkan capan. Memulakan pelajaran dengan menjalankan set induksi. Kad Langkah-langkah Teknik Capan Prosedur : 1. Teori Kecerdasan Pelbagai. Melakukan demonstrasi menghasilkan teknik capan. 5. Pembelajaran Konstruktivisme dan Pembelajaran Kontekstual. Memberikan penerangan tentang teknik capan.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Kemahiran Bernilai Tambah : Pembelajaran Kontekstual. 6. Bahan Bantu Mengajar : Contoh Hasilan Kerja Guru. menjaga kebersihan. Teori Kecerdasan Pelbagai dan Pembelajaran Kontruktivisme. Penerapan nilai : Menjaga Keselamatan. 8. berhati-hati dan ketelitian. Menjalankan aktiviti peneguhan dan penilaian. 3 . Guru merancang pengajaran dengan menerapkan strategi KBKK.

Apakah kegunaannya? 3. 2. Bolehkah kita menghasilkan pembalut hadiah sendiri? tajuk yang akan Langkah 1 5 minit Teknik Capan dan bahan-bahan Teknik mengecap dengan bahan alam atau bahan semula jadi yang mempunyai corak tertentu. Murid mendengar penerangan Pendekatan : daripada guru tentang teknik Kelas capan. akar teratai dan pelepah pisang . 1. Apakah gambar yang kamu lihat? 2.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah LANGKAH /MASA ISI PELAJARAN AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Set Induksi 5 minit Kertas Pembalut Hadiah 1. Murid melihat beberapa keping Kecerdasan pembalut ditunjukkan hadiah oleh guru yang Pelbagai (TKP) di P. 2. 1. 3. 4 .Kontekstual kegunaan Nilai : Peka hadapan kelas. Guru mengaitkan isi pelajaran dengan dipelajari. Murid menyatakan pembalut hadiah. Murid ditunjukkan contoh hasil Kecerdasan teknik capan capan dengan Pelbagai kacang Visual Ruang menggunakan bendi.

5 .PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Alatan dan bahanbahan untuk membuat capan 3. Murid mendengar dan melihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat capan.

Murid diminta supaya berhatihati semasa membuat capan agar hasil capan menjadi cantik dan kemas. Murid melihat kad langkah- langkah untuk membuat capan Pendekatan : yang ditunjukkan oleh guru. Murid diminta KBT : berhati-hati Kontekstual Visual Ruang semasa menggunakan pisau. 3. kumpulan. Langkah 3 : Menyapu warna pada permukaan kacang bendi. Nilai-nilai murni : Menjaga keselamatan Berhati-hati 6 . 4. 2. 5. Langkah 5 : Membuat capan selangseli dengan akar teratai dan pelepah pisang. Langkah 4 : Membuat capan. Langkah 6 : Mempamerkan hasil capan yang telah siap dihasilkan. Murid dibahagi kepada 4 Kaedah : demonstrasi Kumpulan Kelas Langkah 1 : Menyediakan alatan dan bahan Langkah 2 : Memotong kacang bendi. Murid melihat membuat capan kumpulan demi kumpulan.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 2 15 minit Penerangan dan Demontrasi Teknik Capan 1. akar teraiat atau pelepah pisang.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 3 20 minit Penghasilan Capan 1. Murid dibimbing dan diberi tunjuk ajar oleh guru.kebersihan Berhati-hati 4. 3. Murid menyapu warna di atas Kontekstual potongan kacang bendi. Murid dinasihati agar membuat capan dengan teliti dan berhatihati agar hasil capan kelihatan cantik dan kemas. menyusun kreativiti Nilai: ada tegak ataupun Interpersonal capan Menjaga masing. 5. berjalur. geometri dan lain-lain lagi. akar teratai dan pelepah pisang. 2. Murid memotong kacang bendi . 2. Guru dan murid melihat kerja yang ditunjukkan. Murid membuat capan corak terancang iaitu sama ada susunan berselang-seli. Kecerdasan pelepah pisang dan akar teratai Pelbagai mengikut kehendak murid iaitu sama serong. Setiap hadapan murid untuk diminta ke menunjukkan hasil kerja masing-masing. 3. hasil 7 . Murid dinilai hasil kerja mereka oleh guru. Murid mengikut masing. 6. Langkah 4 10 minit Peneguhan dan Penilaian 1.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Penutup 5 minit Penerapan Nilai-nilai Murni 1. Menjaga Kebersihan 8 . 2. Guru merumuskan tentang hasil Nilai-nilai murni : lukisan murid dan menerapkan Berhati-hati nilai-nilai murni yang perlu Menjaga diamalkan oleh murid semasa keselamatan menjalankan aktiviti seni. Murid menjawab soalan guru berkaitan nilai-nilai yang diperolehi semasa melakukan aktiviti capan.

Bekas Warna iv. Pisau 9 . ii. Berus v. Kertas Lukisan Warna Air iii.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 3.0 BAHAN BANTU MENGAJAR Teknik Capan Teknik Capan merupakan satu teknik untuk menurunkan kesan tanda dengan menekan di atas sesuatu permukaan. Alatan dan bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti di bawah : Alat-alatan : i. Bahan : Bekas Air i.

bekas air. bekas warna. warna air. 10 . pisau. pelepah pisang dan akar teratai. kacang bendi.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah ii. Teratai / Kacang Bendi / Akar Pelepah Pisang Langkah 1 Menyediakan bahan-bahan dan alat-alatan seperti kertas lukisan. berus warna.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 2 Memotong kacang bendi dan bahan-bahan capan dengan pisau. 11 .

12 .PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 3 Menyapu warna air pada permukaan kacang bendi.

13 .PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 4 Membuat capan kacang bendi pada kertas lukisan untuk menghasilkan corak yang mempunyai jalinan tertentu.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Langkah 5 Membuat capan kacang bendi. akar teratai dan pelepah pisang pada kertas 14 .

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah lukisan untuk menghasilkan jalinan yang berselang-seli. 15 . Langkah 6 Corak langsir dihasilkan dengan menggunakan teknik capan.

PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah 4. kaedah dan teknik yang sesuai dengan isi pelajaran yang ingin disampaikan kepada para pelajar. Sebagai seorang guru kita perlu menggunakan pendekatan.0 PENUTUP Peranan guru adalah penting untuk menyampaikan sesuatu kemahiran kepada para pelajar. strategi. Kebijaksanaan seorang guru memilih dan menggunakan pedagogi yang sesuai 16 .

Dalam hal ini seorang guru perlu merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lancar dan berkesan. Sekiranya guru tidak menyediakan rancangan pengajaran harian proses pengajaran dan pembelajaran akan terganggu dan menyebabkan objektif pengajaran tidak tercapai dan tidak berkesan. Untuk menarik perhatian murid dan memudahkan murid memahami sesuatu kemahiran yang diajar seorang guru perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik. 17 . Dengan ini dapat menimbulkan rasa minat murid untuk belajar sesuatu dengan seronok serta mudah memahami apa yang diajar oleh guru. Kesimpulannya guru perlu merancang dan menyediakan rancangan pengajaran harian dan menyediakan bahan bantu mengajar yang sesuai agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan.PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah akan memudahkan guru melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan lancar dan lebih berkesan . sesuai dan berkesan.