‫‪To advertise call: 718.388.7744 ■ Fax: 718.954.9788 ■ Email: mail@gitmorgen.

com‬‬

‫זונטאג פר’ חיי שרה ט”ז חשון תשע”ד לפ”ק ולמס’ ‪October 20 ‘13‬‬
‫סוזק"ש גר"א ‪9:56‬‬
‫סוף זמן תפלה‪10:27 :‬‬
‫סוז"ת גר"א‪10:51 :‬‬

‫עלות השחר‪6:00 :‬‬
‫‪7:12‬‬
‫נץ החמה‪:‬‬
‫סוף זמן קר”ש ‪9:20‬‬

‫וועטער אויסקוק‬

‫חצות‪:‬‬
‫שקיעה‪:‬‬

‫ך‬

‫‪1400‬‬

‫זמנים האטליין נומער‪718.331.8463 :‬‬

‫זונטאג‬

‫‪°64 - °46‬‬

‫פאר די קומענדיגע וואך‬

‫‪12:40‬‬
‫‪6:07‬‬

‫ל וויליאמסבורג • גוט מארגן‪718-388-7744 :‬‬
‫ל קרית יואל • היום יום‪845-662-6122 :‬‬
‫ל ירושלים • מבשר ואומר‪ 011-972-2-5810-342 :‬ך‬
‫ך‬

‫זוניג‬

‫מאנטאג‬

‫‪°66 - °51‬‬
‫זוניג‬

‫מיטוואך‬

‫דינסטאג‬

‫‪°53 - °40‬‬

‫‪°66 - °46‬‬

‫רעגן‬

‫פארוואלקענט‬

‫דאנערשטאג‬

‫פרייטאג‬

‫פארוואלקענט‬

‫פארוואלקענט‬

‫‪°54 - °39‬‬

‫‪°53 - °39‬‬

‫שידוכים‬
‫הרב הערשל כהנא‬

‫שליט"א ‪ -‬ב"פ‬

‫הבה"ח כמר נחמן‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫הבה"ח כמר אלי'‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מספינקא‪-‬ק"י ז"ל‬

‫מו"ה נחום וויינגארטן‬

‫הרב יוסף שלמה ראזענבוים‬

‫נ"י‬

‫שליט"א ‪ -‬מאנסי‬

‫אדמו"ר מקרעטשניף‪-‬מאנסי‬

‫מו"ה יהושע לינדער‬

‫נ"י‬

‫הי"ו ‪ -‬ב"פ‬

‫וואך נאכט‬
‫הרב אברהם הערש לייפער‬

‫בן כ"ק אדמו"ר מטעמעשוואר‪-‬ב"ב שליט"א‬
‫שליט"א חתן כ"ק אדמו"ר מנדבורנא‪-‬וומ"ס שליט"א‬

‫מו"ה יוסף זאב מויזקאפף‬

‫ב"ר אלעזר הי"ו‬
‫חתן מו"ה שמואל ראזענפעלד הי"ו‬

‫הרב חיים מייזליש‬

‫הי"ו‬

‫בביהמ"ד מאמר מרדכי נדבורנא ‪467 Bedford‬‬
‫בבית מו"ח ‪148 Rutledge St.‬‬

‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הגדול דסאטמאר ‪ 13‬הופפער סט‪ .‬שחרית ‪7:00‬‬

‫בן הגה"צ משה שליט"א‪ ,‬אב"ד ראדוואן‪-‬לאנדאן‬
‫חתן הגה"צ פנחס ווידער שליט"א‪ ,‬אב"ד לינז‬

‫שליט"א‬

‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד הנ"ל‪ ,‬שחרית ‪9:00‬‬

‫בבית מו"ח ‪74 Ross St. #2C‬‬
‫הברי"מ למחרתו בביהמ"ד גאלאנטא‪ ,‬שחרית ‪8:45‬‬

‫חתונות‬
‫מו"ה קלמן סינאי‬

‫הי"ו‬

‫היות הרבה הזמנות חזרו‪ ,‬נא לקבל זאת כפרטית‬

‫מו"ה מנחם ברילל‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה ישכר פאלמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה יוסף שלמה הירשלער‬

‫הי"ו‬

‫החתן כמר אהרן הלל ני“ו‬
‫באולם אימפעריאל‬
‫החתן כמר יוסף ני“ו‬
‫באולם פרדס פיגא‬
‫החתן כמר שמעון ני“ו‬
‫באולם פרדס צבי‬
‫החתן כמר אברהם יושע העשיל ני“ו‬
‫באולם עטרת טשארנא‪ ,‬מאנסי‬

‫היום יתקיים שמחת החתונה‬
‫של נכד כ"ק מרן רבינו הגה"ק שליט"א‬
‫בן חדב"נ הגה"צ רבי שמעון זאב מייזליש שליט"א‬

‫א‬

‫משה‬

‫רב ביהמ"ד ישמח משה בשכונת ברך משה קרית יואל יצ"ו‬

‫עב"ג בת הגה"צ רבי נפתלי מאיר באב"ד שליט"א‬
‫   ‬

‫�‬

‫‪íéðô‬‬
‫÷‪úìá‬פנים‪,‬‬
‫‪å‬ם‪éã‬קבלת‬
‫‪äðåúç‬‬
‫חתונה‬
‫די‬

‫מו"ה משה יעקב שאלאמאן‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה שלום יוסף דייטש‬

‫הי"ו‬

‫מו"ה הערשל שפירא‬

‫הי"ו‬

‫פנים ‪5:30 .............................‬‬
‫קבלת‬
‫החופה ‪6:30 ........................‬‬
‫מעמד‬
‫כ"ק רבינו שליט"א ‪9:00 ...‬‬
‫הופעת‬
‫מזון ‪11:00 ...........................‬‬
‫ברכת ה‬

‫אב"ד טראנפאל ‪ -‬וראב"ד טארטיקאוו‬

‫• בביהמ"ד הגדול דקהל יטב לב דסאטמאר ‪ 14-‬הופפער סט‪• .‬‬

‫����""‬
‫�����‬
‫��‬
‫����"‬
‫���������‬
‫��������‬
‫�����"���‬
‫�����‬
‫���‬
‫����‬
‫�����‬
‫����‬
‫�����‬
‫��‬
‫����‬
‫�������‬
‫����‬
‫�����‬
‫‪161 Division Ave.‬‬
‫‪Cor. Lee‬‬
‫���‬
‫���‬
‫��‬
‫����‬
‫‪Open from 6:00am‬‬
‫‪Till 7:00pm‬‬

‫����‬

‫מו"ה חיים הערש צימענט‬

‫הי"ו‬

‫טעגליכע ספעשל‬
‫!‪Full Breakfast $5‬‬

‫� ���� ��� ��‪.‬‬

‫���� – ���� ������� ������ ������‬

‫����‬

‫‪Sprint Prepaid‬‬

‫‪NEW PLAN‬‬

‫‪6:15‬‬
‫‪6:15‬‬
‫‪6:45‬‬

‫‪7:30‬‬
‫‪8:15‬‬

‫‪9:00‬‬
‫‪9:00‬‬
‫‪10:15‬‬
‫‪10:15‬‬
‫‪11:15‬‬

‫‪11:00 11:00‬‬
‫‪10:15 10‬‬
‫‪9:‬‬
‫‪5:30‬‬
‫‪......‬‬
‫‪...............‬‬
‫‪5:30‬‬
‫‪......‬‬
‫‪................‬‬
‫‪5:30‬‬
‫‪......‬‬
‫‪.............‬‬
‫‪5:30‬‬
‫‪......‬‬
‫‪...................‬‬
‫!‪Unlimted Talk & Text $25‬‬
‫‪.....................‬‬
‫‪6:30‬‬
‫‪......................‬‬
‫‪6:30‬‬
‫‪...................‬‬
‫‪6:30‬‬
‫‪..........................‬‬
‫‪6:30‬‬
‫‪No tax. No contract. Works with most Sprint phones‬‬
‫‪Cell Phones | Accesories | International Phones | GPS9:00‬‬
‫‪| 9:00‬‬
‫‪Calling‬‬
‫‪Cards‬‬
‫‪.......‬‬
‫�����"��‬
‫‪.......‬‬
‫‪.......‬‬
‫���""�‬
‫���"‬
‫��‬
‫‪9:00‬‬
‫‪.......‬‬
‫‪9:00‬‬

‫��� פאראדייס‬
‫בית רחל‬
‫��������‬
‫פון ���‬
‫���‬
‫שליט“א�� �����‬
‫רבינו��� ���‬
‫��‪-‬‬

‫[‪L_WLY‬‬
‫‬

‫‪[OL‬‬

‫‪96+5,@:; *,33‬‬

Car For Sale - 2012 Town & Country Chrysler Mini Van.
25K Miles. 4 power door. Leather Seats. Just like new. Call 917-885-4984
Exterminator Mice Proofing Guaranteed lowest prices. Best Service. Call 347-341-0420

GRAPHICS COURSE by B. Biederman for women & girls. New class forming now: 718-578-0530
LAWYER For Accidents, Slip & Fall Injury, Medical Malpractice & More. Howard Kagan, Attorney at law 718-258-8080
718-218-3455 ‫ רופט‬,loading dock ‫ מיט פריוואטע‬.‫פ‬.‫ ס‬2,800 ,‫ ווערהויז ספעיס געווארן עוועילעבל צו פארדינגען‬- ‫וומ"ס‬

!‫ בחנם‬Headset ‫ באקומט א‬,‫פעידזש פלאס טעלעפאון‬/‫די וואך ספעשל! קויפט סיי וועלכע ווערייזאן‬
917-588-0542‫ אויב געפונען רופט‬,‫ הופפער‬13‫ מיטן נאמען יודא צבי ווייזער אין סאטמאר ביהמ"ד‬-‫פאריגע וואך‬- ‫ פארלוירן טלית ותפילין‬- ‫השבת אבידה‬ 
718-408-8747  ·Á¿ÇÁ·¿¸¯¾¯ÀÃÁÁ ÇȺ·¸½»¸Á½¸¯
27 skillman st. 845-608-7676
$12 ‫סקווירא‬/‫צו מאנסי‬-¾´¯Ã·Ç¯½ÀÁ ÇȺ¾Á½´Æ¯°´Å
$10 ‫ב"פ‬/‫צו וומ"ס‬/‫דארפט איר שיקן א פעקל? מיר דעליווערן טעגליך פון‬

845-782-5077 ‫ רופט‬,‫ גאס אוועק פון דעעש ביהמ"ד‬1 ,‫ וואכן‬6 ‫אין דירה צו פארדינגען פון זאת חנוכה פאר‬-‫ בעדרום וואלק‬1 - ‫מיאמי‬

For Rent brand new 4 bedroom. Ronald Dr. 3 bath, 2 porches, central A/C, granite counters, very spacious. 845-352-4686 - ‫מאנסי‬
011-972-52-715-6761 ‫ מיר האבן אויך שיינע דירות אין אלע געגענטער‬.‫ פאר ספעציעל ביליגע פרייזן‬- ‫געביידע מיט אסאך דירות צו פארדינגען אין א"י‬

Private courses in basic computer skills and bookkeeping with QuickBooks. 845-238-9400
718-705-8008‫ בהכשר עדה החרדית‬diet spary‫ טעג מיט די‬30‫ פונט אין‬30‫געבוירן נאכן פארלירן‬-‫טויזנטער צופרידענע קאסטומער'ס שפירן זיך ניי‬

30" slide-in black GE gas range for sale. Great condition. Brand new grates. Call 347-743-2853 lv. msg.
718-954-0112 ‫ צופרידענהייט גאראנטירט! רופט‬- Exterminator ‫ היימישע‬- Pest Hunter

718-782-0285 !‫ צופרידנהייט גאראנטירט‬,diamonds-platinum ‫ זילבער‬- ‫מיר קויפן אפ אייער גאלד‬
ELECTRIC Experienced Handyman - Highest Quality - Top Service call 718-513-9896 HANDYMAN

718-306-9314 .‫? סעטלט יעצט פאר סענט'ס אויפן דאללער אפילו איר צאלט צייטליך‬Bank Of America Home Equity ‫האט איר א‬
We sell a huge variety of Inkjet Photo Paper and specialty paper. Call 718-438-9300
subscribe@gitmorgen.com‫ שיקט א פארלאנג צו‬,‫צו באקומען דעם "גוט מארגן" און "עקרת הבית" יעדן אינדערפרי אין אייער אימעיל‬
Our Services include

Ŕ4NBSU1BDLBHFT (Create your own)
Ŕ3FHVMBS1BDLBHFT
Ŕ)JHIXBZ-FTTPO(-$50 w/package)
Ŕ3PBE5FTU(-$20 w/package)
Ŕ3VTIBQQPJOUNFOU (Special -$40)

- FOLLMAN'S -

Driving School
718-237-1512

5

Hour
Class

‫ נאכמיטאג‬2:00 ‫יעדן זונטאג‬
At 280 Rodney St.

Between Division and Broadway

‫א תלמיד פון פאללמאן ווייסט אלעס‬
.‫און קען בעסער דרייוון‬

»¯·¸Ãȸ¿¸À·¿´¯½¾´¯¾·Á³¿¯½¾´Ã·À¸»Á¸ÅÁÃÀÇÁ·½¸Ç¯°ÇÁ²

Dr. Saul G. Agus
Community Health Network
Community Health Network

¾Ç¸ÃºÇ´²¹¸»¿ÁµÇÁ÷Á´´ÇÁ¾´¯ÇÁ·¿ÁÀÇÁµ¿´¯¾¸¯¹¸µ·¿¸ÃÁ±  

±Ç´°À½¯¸»¸´´¾¸¯¯²UWTHJIZWJX¸¸»ÇÁÁ»¯

Community He

Community Health Network 

Á»¯¾¯¾Á½Á¿Ǹ½
À¿ÁÇ´È¿¸¯¸¸»ÇÁ
Community Health Network

Community Hea

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful