Reevaluarea imobilizărilor corporale.

Tratamentul contabil şi cel fiscal SAU Tot ce trebuie să ştii despre reevaluarea imobilizărilor corporale ACTUALIZAT 2013

1

...................................................................................................... Evaluarea – o profesie reglementată?................. .................... Abstract (Rezumat)......Cuprins: 1............... 003 003 005 006 025 031 041 043 2 ....... .... 3........................................................................................................... 5................. Bibliografie.. 6....................... Tratamentul fiscal aferent reevaluării imobilizărilor corporale................. 4.... Noţiuni introductive....... 8.... Tratamentul contabil aferent reevaluării imobilizărilor corporale........................... Impactul metodei de reevaluare asupra impozitului pe clădiri......................... 7........................... 2.......................... Tratamentul fiscal aferent rezervelor din reevaluare la cedarea/casarea activelor....................................................................

 în debitul contului 105 „Rezerve din reevaluare”.... valoarea justă a terenului a fost stabilită de evaluator la 63.. valoarea justă a activului s-a situat la nivelul sumei de 52..... vom prezenta tratamentul specific unei imobilizări corporale neamortizabile (teren) .... Evaluarea – o profesie reglementată? .. iar eventuala diferenţă negativă rămasă va fi înregistrată în contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”.. informaţii detaliate urmând să gasiţi în capitolul dedicat tratamentului fiscal aferent reevaluării imobilizărilor corporale.....2003 un teren. dacă anterior nu s -a constatat un minus de valoare..... Diferenţa rezultată dintre valoarea justă şi valoarea contabilă a activului trebuie să fie prezentată ca un plus de valoare sau ca un minus de valoare... nu vom face precizări legate de tratamentul fiscal corespunzător fiecărei speţe. În exemplul următor....000 lei.  în contul 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor”. La a cincea reevaluare.. costul acestuia fiind de 60..000 lei 3 .... încercând să surprindem o serie de situaţii cu care vă puteţi confrunta . s-a stabilit o valoare justă de 81..000 lei....000 lei...... aşa cum acesta se regăseşte în conţinutul reglementărilor contabile în vigoare. dacă anterior s -a constatat un plus de valoare. Exemplu: Societatea Leader a achiziţionat la data de 12.......... dacă ant erior s-a constatat un minus de valoare înregistrat în contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”.. La a patra reevaluare.. Surplusul din reevaluare trebuie să fie înregistrat:  în creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”. Minusul din reevaluare va fi înregistrat:  în contul 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor”.. La a treia reevaluare...... valoarea de pe piaţă a terenului a crescut până la 76..Abstract (Rezumat) .. La o primă reevaluare a acestuia...000 lei.000 lei.09. vă prezentăm tratamentul contabil aferent reevaluă rii imobilizărilor corporale. Noţiuni introductive .. dacă anterior nu s-a constatat niciun plus de valoare. Tratamentul contabil aferent reevaluării imobilizărilor corporale În continuare.. Înregistrările contabile efectuate sunt: Prima reevaluare: Valoare justă 81....... evaluatorul a stabilit o valoare justă a terenului de 68. pentru a înţelege mecanismul care stă la baza înregistrării în contabilitate a reevaluării..000 lei Valoare contabilă 60.... În exemplele prezentate...000 lei........ La a doua reevaluare. iar eventualul surplus rămas va fi înregistrat în creditul contului 105 „Rezerve din reevaluare”.

iar diferenţă pozitivă rămasă se va înregistra la rezerve din reevaluare.000 lei – 52.000 lei 76. diferenţa negativă de valoare este de 29. având în vedere că la a II -a reevaluare s-a înregistrat o depreciere pentru teren.000 lei Şi în cazul primei reevaluări s-a obţinut un plus de valoare.000 lei 2111 „Terenuri” = 7813 „Venituri din ajustări pentru deprecierea imobilizărilor” 105 „Rezerve din reevaluare” 8.000 lei – 52. însă. 21.000 lei Valoare contabilă 81.000 lei (81. Este incorect ca entitatea să recunoască tot surplusul din reevaluare la rezerve.000 lei A II-a reevaluare: Valoare justă 52. însă pentru activul în cauză s-a înregistrat anterior o depreciere de 8.000 lei – 21. în condiţiile în care pentru terenul în cauză există rezerve din reevaluare disponibile. 24. 21.000 lei A IV-a reevaluare: Valoare justă Valoare contabilă 4 63.000 lei 16. iar diferenţa de 8.000 lei 2111 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” 21. iar rezerva disponibilă existentă în contabilitatea entităţii este de 21. tratamentul contabil va fi diferit.000 lei Valoare contabilă 52. se va anula rezerva din reevaluare existentă.000 lei 8. având în vedere că este prima reevaluare şi nu pot exista diferenţe negative din perioada precedentă .000 lei.000 lei 105 „Rezerve din reevaluare” 6813 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările pentru deprecierea imobilizărilor” = 2111 „Terenuri” 29.000 lei .000 lei (76 .000 lei) rămasă neacoperită va fi înregistrată la cheltuieli.000 lei.000 lei Minus din reevaluare 29.000 lei Surplus din reevaluare 24. Este incorect ca entitatea să înregistreze întreaga depreciere pe cheltuieli.000 lei va conduce la recunoaşterea unui venit care să compenseze cheltuiala recunoscută anterior. d iferenţa pozitivă de 24.000 lei A III-a reevaluare: Valoare justă 76.000 lei). Astfel.000 lei Diferenţa pozitivă apărută la prima reevaluare va fi înregistrată la rezerve din revaluare. Astfel.000 lei). de această dată. În această situaţie.Surplus din reevaluare 21.000 lei În această situaţie. surplusul obţinut din revaluare este de 24.000 lei (29.

01.12.10.000 lei.000 lei. 5.000 lei. TVA 24%. terenul a fost vândut la preţul de vânzare de 500.2008.000 lei Şi în cazul celei de-a doua reevaluări s-a obţinut un minus de valoare. p e care se pot executa construcţii.000 lei Valoare contabilă 63.000 lei A V-a reevaluare: Valoare justă 68. soldul contului 105 „ Rezerve din reevaluare” era de 16. însă. Terenul construibil reprezintă orice teren amenajat sau neamenajat.000 lei 2111 „Terenuri” 4426 „TVA deductibilă” = 404 „Furnizori de imobilizări” 357.000 lei 5 . Calificarea unui teren drept teren construibil sau teren cu altă destinaţie. 13. entitatea Leader a achiziţ ionat un teren construibil la costul de 300.000 lei Surplus din reevaluare 100. ceea ce înseamnă că trebuie să fie transferată în contul 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare”. având în vedere că. entitatea va înregistra integral surplusul obţinut la rezerve din revaluare. Având în vedere că.000 lei Surplus din reevaluare 5. Exemplu: La data de 17.000 lei.000 lei Având în vedere că nu există diferenţe negative de valoare rezultate din cea de-a patra reevaluare. rezultă din certificatul de urbanism. lit f) faptul că scutirea de TVA nu se aplică pentru livrarea de terenuri construibile.000 lei 105 „Rezerve din reevaluare” = 2111 „Terenuri” 13. Diferenţa negativă de 13. 300.000 lei 2111 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” 5. la momentul vânzării sale de către proprietar. rezerva disponibilă este suficientă pentru a acoperi deprecierea constatată. nu se va mai recunoaşte nicio cheltuială cu deprecierea. La data de 31. eventuala rezervă din reevaluare disponibilă se consideră câştig realizat.000 lei – 63.2010. iar deprecierea constatată în prezent este de 13.2012.Minus din reevaluare 13.000 lei Atunci când un activ care a fost reevaluat este scos din evidenţă (cedat sau casat). La data de 10.000 lei Valoare contabilă 300.000 lei 57. Înregistrările contabile efectuate sunt: Achiziţia terenului: Codul fiscal prevede la art 141. tratamentul contabil va fi diferit.000 lei) va diminua rezervele din reevaluare existente. în acest caz. TVA 19%.000 lei (76. terenul a fost reevaluat şi s -a stabilit o valoare justă de 400. de această dată. înainte de reevaluare.000 lei Reevaluarea terenului: Valoare justă 400. alin (2).000 lei.

.... valoarea justă stabilită fiind de 600..2010. societatea Leader a achiziţionat o hală industrială la costul de 480...2007.01. Exemplu: La data de 13 aprilie 2005. Înregistrările contabile efectuate sunt: În continuare.2012....12.000 lei.... vom prezenta mai multe situaţii specifice activelor amortizabile.Diferenţa pozitivă apărută va fi înregistrată la rezerve din revaluare. TVA 19%.. entitatea Leader a achiziţionat un teren construibil la costul de 500. . terenul a fost reevaluat şi s-a stabilit o valoare justă de 350... construcţia a fost reevaluată... TVA 19%...000 lei 6583 „Cheltuieli privind activele cedate şi alte operaţii de capital” = 2111 „Terenuri” 400...000 lei.000 lei - transferul rezervei din reevaluare 100..000 lei 2111 „Terenuri” = 105 „Rezerve din reevaluare” 100.. terenul a fost vândut la preţul de vânzare de 400...... având în vedere că este prima reevaluare şi nu pot exista diferenţe negative din perioada precedentă.000 lei În continuare vom prezenta un exemplu de vânzare a unui teren... Entitatea a optat pentru metoda actualizării valorii nete.04. în situaţia în care acesta este vândut ulterior obţinerii unei deprecieri din reevaluare pentru activul în cauză. Înregistrările contabile efectuate sunt: 6 ..000 lei - Vânzarea terenului: vânzarea propriu-zisă a activului 620.000 lei. 100. La data de 31.000 lei 461 „Debitori diverşi” = 7583 „Venituri din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital” 4427 „TVA colectată” 500.. La sfârşitul anului 2010.. Exemplu: La data de 13. având în vedere că acestea deţin ponderea cea mai semnificativă din totalul imobilizărilor coporale ale unei entităţi.000 lei - scoaterea din gestiune a terenului 400.000 lei 120. La data de 12.000 lei 105 „Rezerve din reevaluare” = 1065 „Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” 100. Durata normală de funcţionare a activului este de 40 de ani. TVA 24%.000 lei...000 lei..

TVA 19%. Înregistrările contabile efectuate sunt: În exemplul următor. în urma reevaluării activului. Care va fi amortizarea aferentă activului ulterior reevaluării acestuia? Înregistrările contabile efectuate sunt: În exemplul următor. activul a fost reevaluat. Exemplu: Societatea Leader deţine o instalaţie achiziţionată în data de 21... societatea Leader a achiziţionat o instalaţie pentru fabricarea hârtiei creponate la costul de 240. a rezultat o diferenţă negativă de valoare care. Care va fi amortizarea aferentă activului ulterior reevaluării acestuia? Înregistrările contabile efectuate sunt: În exemplul următor. conform reglementărilor contabile.. trebuie să fie recunoscută la cheltuieli . durată de utilizare fiind de 5 ani.... amortizarea contabilă pe perioada rămasă va fi mai mică decât cea iniţială. Activul va fi amortizat prin metoda liniară. amortizarea calculată pentru imobilizările corporale reevaluate trebuie să fie înregistrată în contabilitate începând cu exerciţiul financiar următor celui pentru care entitatea a efectuat reevaluarea.2008. iar metoda de amortizare aleasă este cea liniară.. societatea Leader a achiziţionat o instalaţie pentru fabricarea hârtiei creponate la costul de 240. La sfârşitul anului 2011.000 lei... având în vedere valoarea acestuia stabilită în urma reevaluării..... TVA 19%. valoarea justă fiind de 140. Entitatea a optat pentru metoda actualizării valorii brute. Exemplu: La data de 16 iunie 2006. durată de utilizare fiind de 8 ani...400 lei.000 lei.... iar metoda de amortizare aleasă este cea liniară.. Activul va fi amortizat prin metoda liniară.000 lei...12.. Exemplu: La data de 16 iunie 2006. Este de reţinut faptul că... valorile juste ale activelor supuse reevaluării devin valori amortizabile... costul de producţie sau orice alte valori atribuite înainte acelui activ.400 lei.. conform reglementărilor contabile...000 lei.. valoarea justă stabilită fiind de 108. în urma reevaluării activului. conform reglementărilor contabile.. La închiderea exerciţiului financiar 2011.. entitatea a optat pentru aplicarea metodei actualiz ării valorii brute. activul a fost reevaluat..000 lei. a rezultat o diferenţă negativă de valoare care...000 lei.... valoarea justă fiind de 86. de la data reevaluării. s-a obţinut o diferenţă negativă de valoare care.. Durata de utilizare este de 10 ani... Entitatea a optat pentru metoda actualizării valorii brute. La sfârşitul anului 2011.. valoarea justă fiind de 41. TVA 19%. costul acesteia fiind de 150. Astfel... mobilierul a fost reevaluat. echipamentul este reevaluat. În astfel de cazuri.... Durata de utilizare este de 10 ani. ..... Exemplu: Societatea Leader a achiziţionat la data de 28 mai 2007 mobilier de birou la costul de 144. Înregistrările contabile efectuate sunt: Atenţie! Indiferent de ce metodă alegeţi să utilizaţi în practică (metoda actualizării valorii nete sau metoda actualizării valorii brute) .. regulile privind amortizarea vor fi aplicate activului.... Astfel. trebuie să fie recunoscută la cheltuieli. La închiderea exerciţiului financiar 2011.. trebuie să fie recunoscută la cheltuieli.În exemplul următor. în urma reevaluării unei imobilizări corporale. înlocuind costul de achiziţie.. valoarea elementelor prezentate în situaţiile financiare este 7 .

000 lei. entitatea Leader a achiziţionat un utilaj la costul de 72. 8 ... Activul a fost pus în funcţiune în aceeaşi lună şi va fi amortizat pe o durată de 6 ani. Durata de viaţă rămasă este de 20 de ani.000 lei.. valoarea justă fiind de 15.. valoarea netă contabilă.12.2011.2010...600 lei.000 lei.. cu ocazia reevaluării acesteia îi stabiliţi o nouă valoare şi o nouă durată de utilizare economică. vom prezenta un activ care a fost reevaluat în mod succesiv. cuantumul rezervei din reevaluare sau amortizarea în perioa da ulterioară reevaluării nu diferă.. La sfârşitul anului 2011.. iar durata de utilizare stabilită fiind de 2 ani. rezerva din reevaluare va fi transferat ă la rezerve pe măsura amortiză rii activului...12.. La data de 31. costul acestuia fiind de 48.... activul este reevaluat.. Exemplu: La data de 26 septembrie 2008... Exemplu: La data de 08 februarie 2006... datorită imposibilităţii reparării acestuia. În luna ianuarie 2012.... entitatea Leader a achiziţionat un utilaj la costul de 72.000 lei..000 lei. Exemplu: La data de 11 octombrie 2006. Se decide reevaluarea imobilizării.. Exemplu: Societatea Leader deţine o clădire înregistrată la costul de 120. Înregistrările contabile efectuate la reevaluare prin metoda valorii nete sunt: Atunci când o imobilizare corporală complet amortizată mai poate fi utilizată în cadrul entităţii.. prin metoda de amortizare liniară. Înregistrările contabile efectuate sunt: În acest ultim exemplu aferent tratamentului contabil al rezervei din reevaluare...000 lei.. Înregistrările contabile efectuate sunt: ... Astfel. valoarea justă stabilită fiind de 48. Activul a fost pus în funcţiune în aceeaşi lună şi va fi amortizat pe o durată de 6 ani. La data de 31. corespunzătoare perioadei estimate a se folosi în continuare. Înregistrările contabile efectuate sunt: În exemplul următor.. entitatea a casat utilajul. valoarea justă fiind de 128.... la fiecare reevaluare trebuie să ţinem cont de soldul rezervei din reevaluare. Acesta este momentul în care rezerva este considerată câştig realizat. În acest caz..... iar amortizarea cumulată este de 40.000 lei... iar entitatea a ales să îşi transfere rezerva din reevaluare la rezerve pe măsura amortizării imobilizării. entitatea reevaluează activul.. rezerva din reevaluare va fi transferată la rezerve la casarea bunului. În exemplul următor.000 lei.aceeaşi. entitatea Leader achiziţionează un utilaj. valoarea justă stabilită fiind de 44.. prin metoda de amortizare liniară. amortizabil liniar în 4 ani. entitatea reevaluează activul.

valoare justă în acest caz fiind de 187. entitatea Leader a achiziţionat o clădire la costul de 240.2010. amortizarea anuală fiind de 8.000 lei.2002.2006 (după 4 ani de la achiziţie). La data de 31. La 9 . durata normală de utilizare fiind de 50 de ani. Care este impactul acestor reevaluări asupra Declaraţiei 101 aferente anului 2011? Exemplu: Entitatea Leader deţine o clădire înregistrată la costul de 50.12. durata de utilizare fiind de 20 de ani. vom prezenta tratamentul fiscal aferent reevaluărilor. Înregistrările contabile efectuate sunt: În următorul exemplu vom avea în vedere o entitate care deţine o imobilizare corporală pe care a reevaluat-o de două ori: prima reevaluare are loc înainte de 01. valoarea justă fiind de 2 37.12.600 lei.12. La 31.000 lei. Metoda de amortizare adoptată de entitate este cea liniară.12.000 lei. iar cealaltă reevaluare ulterior acestei date.000 lei. entitatea Leader a achiziţionat un apartament la costul de achiziţie de 300.000 lei.000 lei. Entitatea a optat pentru metoda actualizării valorii nete.000 lei. Durata de viaţă rămasă este de 20 de ani. Metoda de amortizare adoptată de entitate este cea liniară. entitatea a reevaluat activul. Este important de ştiut momentul exact în care rezerva din reevalua re este impozitată. în urma acestei operaţii amortizarea anuală rezultată fiind d e 5.000 lei.200 lei. La înregistrarea celor două reevaluări. valoarea justă fiind de 18. entitatea Leader a achiziţionat o clădire la costul de 240. durata normală de utilizare fiind de 50 de ani. activul este reevaluat. având în vedere modificările destul de frecvente care au fost aduse de -a lungul timpului. pentru care amortizarea anuală stabilită a fost de 2.2004.12. Rezerva din reevaluare este transferată la rezerve pe măsura utilizării activului. valoarea justă fiind de 288.01. având în vedere impactul pe care un tratament fiscal necorespunzător îl poate avea asupra rezultatului entităţilor.2003. A doua reevaluare a imobilului are loc după 3 ani de la prima reevaluare. Exemplu: La 06 decembrie 2001.000 lei. valoare justă stabilită fiind de 288.Exemplu: La data de 12.12. Înregistrările contabile efectuate sunt: Tratamentul fiscal aferent reevaluării imobilizărilor corporale În continuare. Prima reevaluare a activului are loc la 31. A treia reevaluare are loc după 2 ani de la reevaluarea precedentă. se va utiliza metoda actualizării valorii nete.000 lei. valoarea justă a acesteia fiind de 306. entitatea a reevaluat activul. clădirea a fost reevaluată pentru a doua oară.000 lei. iar amortizarea cumulată este de 20.000 lei. apartamentul a fost reevaluat pentru a doua oară. La data de 31.2010.2007. Înregistrările contabile efectuate sunt: Tratamentul fiscal aferent rezervelor din reevaluare la cedarea/casarea activelor Exemplu: La 08 decembrie 2001. iar la data de 31 decembrie 2006. La data de 31. Exemplu: Entitatea Leader a achiziţionat în anul 2001 un apartament.

La data de 7 ianuarie 2010. TVA 19%.10. Înregistrările contabile efectuate sunt: Dacă în urma reevaluării unor terenuri rezultă o descreştere a valorii acestora sub costul de achiziţie sau sub valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit sau aduse ca aport. La data de 10.2010.000 lei. La înregistrarea reevaluărilor.12. entitatea va utiliza metoda actualizării valorii nete.data de 31. TVA 24%. deducerile de amortizare se determină fără a lua în calcul amortizarea contabilă. TVA 19%. La reevaluare.2012. Câştigurile sau pierderile rezultate din vânzarea ori din scoaterea din funcţiune a acestor active se determină pe baza valorii fiscale a acestora. entitatea va utiliza metoda actualizării valorii nete. valoarea fiscală a imobilizărilor amortizabile şi a terenurilor este costul de achiziţie. entitatea Leader a achiziţionat o construcţie la costul de 384. în valoarea fiscală NU sunt incluse minusurile rezultate în urma reevaluărilor.10. Durata de utilizare a fost stabilită la 40 de ani. Durata de utilizare a fost stabilită la 40 de ani. entitatea Leader a achiziţionat o construcţie la costul de 384. însă strict necesară.000 lei. Conform Codului fiscal.2008. Impactul metodei de reevaluare asupra impozitului pe clădiri 10 . iar la data de 31 decembrie 2005. construcţia a fost vândută la preţul de vânzare de 520. construcţia a fost vândută la preţul de vânzare de 450. pentru partea impozitată sau neimpozitată se dovedeşte uneori dificilă.2003. Înregistrările contabile efectuate sunt: Pentru imobilizările amortizabile. TVA 24%. TVA 19%. iar rezerva din reevaluare va fi transferată la rezerve la cedarea bunului.2008. Exemplu: La data de 04. Înregistrările contabile efectuate sunt: Evidenţierea analitică a rezervelor din reevaluare pentru fiecare activ. Cu alte cuvinte.000 lei. valoarea fiscală rămasă neamortizată a se recalculează până la nivelul celei stabilite pe baza costului de achiziţie.600 lei. La reevaluare. activul a fost reevaluat şi s-a stabilit o valoare justă de 272. de producţie sau valoarea de piaţă a bunurilor dobândite cu titlu gratuit sau aduse ca aport la capitalul social şi este utilizată pentru calculul amortizării fiscale. se va utiliza metoda actualizarii valorii nete.12.000 lei. La data de 10.01. În valoarea fiscală se includ şi reevaluările contabile efectuate de entităţi.000 lei . entitatea vinde clădirea la preţul de vânzare de 420. La data de 31. de producţie sau a valorii de piaţă după caz. clădirea a fost iar reevaluată. valoarea justă fiind de 288. de producţie sau al valorii de piaţă.000 lei. De asemenea. entitatea a reevaluat activul.400 lei.12.400 lei.01. activul a fost reevaluat şi s-a stabilit o valoare justă de 499. după caz. iar rezerva din reevaluare va fi transferată la rezerve la cedarea bunului. atunci valoarea fiscală este costul de achiziţie sau valoarea de piaţă a celor dobândite cu titlu gratuit sau aduse ca aport. Exemplu: La data de 04. La data de 31.2010.2012. diminuată cu amortizarea fiscală. valoarea justă a acesteia fiind de 303. Entitatea va transfera plusul din reevaluare la rezerve pe măsură ce activul este utilizat şi nu doar la casarea/ce darea sa. dacă la reevaluarea unor imobilizări amortizabile se obţin descreşteri ale valorii acestora sub costul de achiziţie.

publicată în M.  H. nr. Prevederile fiscale aplicabile reevaluărilor constituie poate un motiv în plus pentru ca apelarea la cunoştinţele unui expert contabil să devină ceva comun într-o entitate şi nu doar un cost suplimentar.2003 privind Codul fiscal . impozitul pe clădiri se determină prin aplicarea unei cote de impozitare cuprinsă între 0. În cazul reevaluării unei clădiri.02.Of.25% şi 1. valoarea justă fiind de 128.F. De multe ori.G.2009 pentru aprobarea reglementărilor contabile conforme cu directivele europene. 112 din 06. valoarea impozabilă a clădirii este reprezentată de valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării. 571/2003 privind Codul fiscal.com pentru pretul de 50 lei fara TVA. Pentru a beneficia de INTREG materialul. 3.În cazul persoanelor juridice. Se decide reevaluarea imobilizării.accounting-leader. nr.  Legea nr. 766 bis din 10. cu rezolvarile la fiecare speta si exemplu in parte. nr.Of. nr. Care este impozitul pe clădiri dacă plusul din reevaluare se înregistrează prin metoda valorii nete? Dar dacă se optează pentru metoda valorii brute? Aspectele fiscale ale reevaluărilor sunt dintre cele mai interesante şi conduc la dezbateri de fiecare dată. Bibliografie:  O. Vom vedea în exemplul următor că entităţile trebuie să opteze cu mare atenţie între metoda valorii nete sau metoda valorii brute.12.000 lei.50% asupra valorii de inventar a activului. 44 din 22. iar amortizarea cumulată este de 40. cu toate modificările şi completările ulterioare.P. din moment ce se obţin sume diferite pentru impozitul pe clădiri. folosind adresa de mail de mai sus sau prin formualrul de contact de pe site-ul nostru www. Exemplu: Entitatea Leader deţine o clădire înregistrată la costul de 120. publicată în M. Nivelul cotei de impozitare se stabileşte de către consiliile locale. Va rugam sa ne contactati inainte de achizitiona orice ghid de pe site-ul nostru. nr. 927 din 23. cu toate modificările şi completările ulterioare.10. Cota impozitului pe clădiri este 1.11. Va vom trimite factura si materialul integral in format PDF.12. această atribuţie revine Consiliului General.ro 11 .5%.M.2004.2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.2003. 571 din 22.Of. iar în cazul municipiului Bucureşti. puteti comanda acest ghid la adresa de mail laurstanciu@gmail.055 din 29. publicat în M. profesioniştii contabili sunt desconsideraţi şi nu sunt trataţi aşa cum ar trebui de către reprezentanţii mediului de afaceri.000 lei.2009.01.000 lei. in termen de 1 zi lucratoare de la data platii.