CUPRINS

1.

Introducere........................................................................................ 1

1.1

Obiectivele şi structura lucrării ........................................................................1

1.2

Factori care influenţează alegerea betonului ca material structural.............1

1.3

Comportarea unei grinzi din beton armat........................................................3

1.4

Scurt istoric........................................................................................................5

2.

Bazele proiectării............................................................................ 10

2.1 Introducere : procesul de proiectare .............................................................10
2.1.1 Obiectivele proiectării ..................................................................................10
2.1.2 Procesul de proiectare (FIB, 1999)..............................................................10
2.2 Formatul semiprobabilist de verificare a structurilor (Calgaro, 1996) ........11
2.2.1 Introducere ..................................................................................................11
2.2.2 Abordarea probabilistă a siguranţei structurilor ...........................................12
2.2.3 Abordarea semiprobabilistă .........................................................................12
2.3

Exigenţe de performanţă.................................................................................13

2.4 Stări limită şi situaţii de proiectare ................................................................14
2.4.1 Stări limită....................................................................................................14
2.4.2 Situaţii de proiectare....................................................................................14
2.4.3 Durată de viaţă proiectată a construcţiei .....................................................14
2.5 Acţiuni...............................................................................................................15
2.5.1 Definiţii şi clasificări .....................................................................................15
2.5.2 Valori caracteristice ale acţiunilor ................................................................16
2.5.3 Alte valori reprezentative ale acţiunilor variabile..........................................16
2.5.4 Valori de calcul (de proiectare) ale acţiunilor...............................................17
2.5.5 Valori de calcul (de proiectare) ale efectelor acţiunilor (solicitărilor)............17
2.6 Proprietăţile materialelor ................................................................................18
2.6.1 Valori caracteristice .....................................................................................18
2.6.2 Valori de calcul (de proiectare) ....................................................................18
2.7

Date geometrice...............................................................................................18

2.8

Capacităţi portante ..........................................................................................18

2.9 Definirea proprietăţilor materialelor în EN 1992-1-1 .....................................19
2.9.1 Coeficienţi parţiali pentru materiale .............................................................19
2.9.2 Betonul ........................................................................................................19
2.9.3 Armăturile ....................................................................................................20
2.10 Definirea proprietăţilor materialelor în STAS 10107/0-90.............................20
2.10.1 Betonul ........................................................................................................20
2.10.2 Armăturile ....................................................................................................21
2.11 Cerinţe de calcul..............................................................................................22
2.11.1 Generalităţi ..................................................................................................22
2.11.2 Stări - limită ultime .......................................................................................22
2.11.3 Stări limită de serviciu..................................................................................25

I

.......86 4.........................................1 Compoziţia şi structura betonului................................................... Proprietăţile betonului .............................................1............................................3......................................51 3...............3 Atacuri fizice ...............3 Deformaţiile.....26 2...........................................................................2 Determinarea experimentală................96 5..................4...................................1 Importanţa aderenţei ...4 Atacuri chimice .88 4....5 Sudabilitatea.......................................1.........85 4......................1 Definiţia betonului .............................................................................................................3 Structura ................. 96 5...............12...............................................................................................................2 Deformaţii sub încărcări de scurtă durată............................................... Armături pentru beton armat ...............4 Capacitatea de îndoire ....85 4..............................3..............................2...................75 3.................................................................................................................................................................2 Coroziunea armăturilor .............................88 4........................................................26 2...3............2 Grupări pentru verificarea la SLU ......................................................................2 Rezistenţele.............................75 3........................................................................1....31 3..........................28 3...........................................1....................87 4................2 Compoziţia oţelurilor pentru beton armat şi producerea armăturilor........4 Deformaţii sub încărcări de lungă durată (curgere lentă sau fluaj) .......2 Aderenţa .................4 Modele de calcul..........................2.50 3............2 Componentele betonului. Clasificarea armăturilor după rolul lor.....93 4............................................1 Consideraţii generale......2 Înnădire cu dispozitive mecanice..46 3...............3 Proprietăţi mecanice .................................................75 3.................................................................................63 3................................4 Durabilitatea betonului.................................... 28 3...............4.....85 4...............................................................98 II ......................................................6 Rezistenţa la oboseală ................4...................1............2 Întindere................90 4.1..................1 Înnădiri prin sudură ....5 Caracteristicile oţelurilor utilizate în România pentru armături .....................1...................................26 2......................7 5............................................................1 Compresiune .................92 4......66 3...........1 Exigenţe de performanţă..............3.......................3 Grupări pentru verificarea la SLS ..6.........................................................4.........40 3........91 4.................28 3.......................48 3...........................12 Grupări de acţiuni după normele româneşti (CR0/2004)................77 3.................................................. 85 4.................................................................................................12...........................................................................................................94 Aderenţa beton-armătură.1 Factorii ψ ...................74 3......1..................................28 3........................5 Deformaţii termice ...................2...........................................................2.............6.......3 Relaţia între rezistenţele la compresiune şi la întindere ..................27 3..........................................50 3...................1 Generalităţi ....................................................................87 4.....................................1................................................40 3..........................90 4...............................1 Rezistenţa.......................3 Ductilitatea...........................12...............77 4.3 Contracţia de uscare .................................................................................................6 Înnădirea armăturilor...........................................................3................92 4.......................................

......................................119 6..........1 Stadiul I.............................................5......................................2........................................ Starea limită ultimă pentru elemente solicitate la încovoiere ................5 Ecuaţii de condiţie ....................................................................................3.... 112 Generalităţi.2.............................................122 6....4 Armarea minimă: condiţia de non-fragilitate ...............................................................................3.............................................142 8...6 Stadiul III..............................3 Relaţia efort de aderenţă – lunecare relativă (ττ ..................................3..121 6....................................117 6..........................................1 Introducere....................................................1 Calculul după STAS 10107/0-90 ......................................................................2........................................................................................................................................................134 7........................2......112 6.134 7......................7 Construirea relaţiei moment-curbură .....................................3................................................. 7...........................................................................135 7.....................................................3......................................1 Calculul secţiunilor supuse la solicitări normale .104 5......................... 6..............130 6.........................2 Calculul după Eurocode 2 .1 Privire generală...124 6...................2.................fragilitate şi procentul minim de armare ............2................................3..................................98 Încercarea de încovoiere (BT) .......................................2 Starea limită ultimă de rezistenţă...................................118 6................................................................................................................5 Rezumat şi concluzii ...................................103 5....reguli generale 134 Introducere..137 7.................2..7 Metoda simplificată.......................... 142 8..9 Exemplu numeric ............... 1999)......................114 6............................................5............................................2.....2 Înălţimea limită a zonei comprimate şi procentul maxim de armare .....................................2 Elemente întinse centric ....................................2....4 Secţiuni dreptunghiulare simplu armate ..128 6...2.........................2 Diagrama efort unitar – deformaţie specifică a betonului ....4 Factori care influenţează aderenţa...............................................3................3.............143 III ..............................................................2 Stadiul I.............6 Definirea curbei limită de interacţiune......3 Momentul de fisurare...................................................3...................103 5.................................5 Stadiul II........142 8...................................8 Rezumat şi concluzii .2.......134 7..130 7.................1 Înădiri prin suprapunere .............................3 Stadiul III: ruperea ...............................6 6.........2........124 6...........2 Încercarea de smulgere (POT) .....................................................................................100 5.............123 6.................140 8...............143 8........................107 Stadii de lucru la elemente din beton armat (FIB..1 5.4 Construirea unei relaţii simplificate forţă – deplasare ........102 5..................2.....................................................113 6.........3 Diagrama efort unitar – deformaţie specifică a oţelului .............2 Stadiul II....2.........................5 Lungimea de ancorare ......................3 Condiţia de non ............................s) ..121 6...................................129 6.............................117 6...........6 Exemplu de calcul .3 Elemente încovoiate ...............134 7..............................2......99 5.........113 6....135 7......5..........4 Diagrame limită de deformaţii ale secţiunii (regula celor trei pivoţi).............................1 Ipoteze de calcul............138 7......................

......................7.......4 Întindere excentrică cu excentricitate mare..........................4....................2 Echivalenţa statică.............................2.......................................167 9.... 9............................................5 Modele de calcul pentru grinzi .....162 9....................................................................................................7 Metoda grinzii cu zăbrele (EN 1992-1-1) ......5 Întindere excentrică cu excentricitate mică ..........................................................1 Starea limită ultimă la încovoiere cu forţă axială....... Bănuţ................. cazul II ............... 186 10........................1 Introducere.......... 162 Consideraţii preliminare................. Cazuri speciale de calcul la forţă tăietoare .........165 9............164 9..........................7 Exemple de calcul .........................6 Secţiuni în formă de T .....................2.........................168 9...............1 Definirea efectului de ordinul 2 ............147 8.. 210 IV ...............2 Compresiune excentrică.......................................5 Secţiuni dreptunghiulare dublu armate ............................................................................168 9..2 Verificarea condiţiei M ≤ Mcap ...............3 Evaluarea efectului de ordinul II (STAS 10107/0-90) .................1 Elemente ce nu necesită armături de calcul la forţă tăietoare ...................................4 Suprafaţa limită de interacţiune .................................................................................................2.............200 10......1 Modelul grinzii cu zăbrele plastice (Ritter ..................6..................178 9.....7.............3 Evaluarea nivelului de solicitare la forţă tăietoare ...........................164 9.7 SLU a elementelor solicitate şi încovoiere oblică cu compresiune axială ........................................................191 10.............6 Efectul zvelteţii elementelor supuse la compresiune şi încovoiere..............................................201 10....7...6.......189 10.166 9...............................191 10........................3 Compresiune excentrică.....................................182 10....................7..................................................................191 10.............................................186 10.............................6 Metoda la echilibru limită..........192 10..........................1 Generalităţi ............................................174 9......................6.........................4 Cazul particular al secţiunii dreptunghiulare cu armare simetrică......................186 10..........................2.2 Tipuri de comportare (R...........170 9........................ cazul I ........164 9.................................................177 9..............3 Calculul practic ..............................177 9...........179 9..........7........................................................................170 9.................................................................... Agent şi V...8 Exemple de calcul ..4 Evaluarea efectului de ordinul II (EN 1992-1-1).2 Aplicarea Rezistenţei materialelor .......................................................8..........193 10....177 9..............204 11.201 10.6............................2 Elemente la care sunt necesare armături pentru forţa tăietoare....2 Modelul la echilibru limită.189 10.............................................Mörsch) .................................2 Ecuaţii de echilibru .........156 9..............1 Generalităţi ..1 Verificarea condiţiei Q ≤ Qcap................................................................. 1979)......... SLU la forţă tăietoare ....................7.............5.........3 Ipoteze şi ecuaţii generale .......5 Metodă aproximativă (metoda elipsei)...............................179 9..................150 8.....6...........................................................................5.....................1 Definiţie..........4 Mecanisme de rezistenţă ....189 10............................................7.............173 9.................................................................6.............170 9......................

............3 Reazeme indirecte şi armături suspendate.................3.........................................3 Comportarea la forţă tăietoare.......................................................................223 11.240 13....................211 11..........................................................................6 Interacţiunea încovoiere ............238 13.....................251 14................................................252 14.................................................................256 V ...........1 Calculul la încovoiere........229 12......241 13...........................1 Biele..........251 14...........................3....................229 12...........................2..245 13..........2....................3 Modelul de calcul........................................................254 14.........................................250 14.........4 Calculul după STAS 10107/0-90 .250 14......5........................................................5 Interacţiunea forţă tăietoare ......................................2 Calculul conform EN 1992-1-1...................................................2 Tiranţi.............................................237 13...............................................................3 Zone nodale....4 Dimensionarea armăturii elementelor solicitate la torsiune..............................3......3..........................................1 Definirea zonelor de discontinuitate ...1 Determinarea solicitărilor ........3........................1....................... SLU la torsiune .....torsiune .......................................................233 12...................... 226 12.........................................................................................1 Introducere.........................................................................11............................246 14...........................................3..243 13.......................................................3 Verificarea eforturilor în beton ............................4.....................................227 12.1 Armătura transversală .....241 13................................1 Străpungere ..5 Console scurte...251 14...................................2 Verificarea eforturilor în armătură ...............................219 11.................226 12......................2 Comportarea la oboseală a betonului şi armăturii ....... Proiectarea zonelor de discontinuitate...........................................2 Schema de rezolvare a zonelor D...................................1 Aderenţa beton – armătură..............................4.................253 14....4.....1 Calculul după STAS 10107/0-90 .....249 14........1 Introducere................................231 12............................................................................................2 Forfecare în rosturi.......................5.4 Domeniul de validitate al modelelor ST ........................253 14......3 Comportarea la oboseală a elementelor din beton armat. Starea limită de oboseală .........................2 Calculul la forţă tăietoare.......2 Calculul după EN 1992-1-1..1..............................................................................252 14.........................4................233 13...........5.....................torsiune ...........212 11...............2 Comportarea elementelor de beton armat solicitate la torsiune ...........244 13................................7 Calculul după EN 1992-1-1..................................................................................................221 11.....................224 12...............................................2 Comportarea la încovoiere .................................................3 Calculul armăturilor după STAS 10107/0-90 .................................................................4................................................................250 14....................4 Prevederi constructive .......3........................................................................3.................1 Calculul conform STAS 10107/0-90 ................. 237 13...........2 Armătura longitudinală...................242 13..........................4..........................................3 Componentele modelelor ST ................................................231 12........210 11.5 Calculul după EN1992-1-1........................244 13....................................................................... 249 14...............

.....270 16...........................................................................................................................................................268 15.... 258 15...................259 15.....1 Limitarea deschiderii fisurilor .............................................258 15...........260 15............................ 272 16.......259 15...................261 15.258 15.................1 Calculul distanţei între fisuri λf ...259 15........................................................1 Coroziunea barelor de armătură..............................................3 Etanşeitatea........................3 Calculul efortului unitar în armătură în secţiunea fisurată σa .......264 15.......3 Limitarea deschiderii fisurilor fără calcul................8............................260 15.............2...............2 Aspectul estetic şi efectul psihologic ................................................1 Cauzele fisurării elementelor din beton...............258 15............................................2 Verificarea la SLS de deformaţie.......................2....2 Efectele fisurării.4 Concluzie: necesitatea controlului deschiderii fisurilor..........................................................................................4.........2..............................268 15..........................3 Calculul săgeţii ...............................................................................278 Bibliografie.................275 Anexa 1: Simboluri şi notaţii...............................266 15..............................................................................................................................................................................................................................4............. SLS de deformaţie ...........................................2 Calculul coeficientului ψ ....3 Controlul fisurării.............................................................................4 Calculul deschiderii medii a fisurilor ..................5 Verificarea deschiderii fisurilor fără calcul ..1 Introducere ..............................280 VI ...2 Calculul deschiderii fisurilor ...........................................................................................7 Elemente armate cu plase sudate .....272 16.....8 Verificarea la fisurare după EN 1992-1-1 .....6 Cazul procentelor mici de armare .2.......................273 Verificarea săgeţii fără calcul.............................268 15...............................8........ Starea limită de fisurare........264 15.................263 15.......................................15...................................272 16............4.......8........................................................................................................265 15............................