Dalam arus pembangunan dan kemajuan, yang pesat di jalankan dewasa ini, umat Islam perlu berhati-hati

agar mereka tidak terjatuh ke dalam fitnah yang berlaku secara terang-terangan di hadapan mata mereka serta yang berlaku tanpa di sedari dan tanpa dilihat dengan mata kasar mereka. Islam tidak memusuhi kemajuan dan pembangunan yang dilakukan oleh manusia tetapi Islam menetapkan agar pembangunan dan kemajuan di asas dan dikawal oleh keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT. Allah SWT telah menegaskan dalam surah al Anfal ayat 28, yang bermaksud: "Dan ketahuilah kamu bahawa sesungguhnya harta-harta kamu dan anakanak kamu adalah fitnah (ujian). Dan sesungguhnya Allah di sisiNya balasan yang sangat besar." Harta benda dan anak-anak adalah nikmat daripada Allah SWT sekiranya di urus dan dijaga dengan baik dan mengikut dasar-dasar yang ditetapkan oleh Islam. Seandainya harta benda dan anak-anak tidak diurus dan dijaga dengan baik seperti yang dikehendaki Islam, ia boleh memudaratkan kehidupan seseorang muslim dari segi keimanan dan ubudiyah-nya kepada Allah SWT dan boleh berlaku kelalaian dalam melaksanakan tanggung-jawabnya sebagai Muslim. Awaslah sentiasa dengan fitnah-fitnah yang berlaku melalui percakapan, fitnah pekerjaan, fitnah aqidah dan ideologi yang menyesatkan, fitnah menyaksikan kemungkaran dan maksiat yang berlaku di hadapan mata kerana semua bentuk fitnah tersebut boleh menghalang dan menyekat pembangunan dan perlaksanaan Islam sebagai ad-din (sistem hidup). Umat Islam sendiri boleh menghakis keimanan dan ketaqwaan kita dan sekaligus melemahkan ubudiyah kita kepada Allah SWT. Dalam usaha menyekat fitnah-fitnah ini kita perlu memahami dua perkara asas : 1. Memahami Islam sebagai ad-din melalui sumber-sumber yang muktabar atau dalam pengertian lain yang lebih khusus, memahami Islam malalui alQuran dan Sunnah ar-Rasul SAW. Mempelajari Islam daripada ulamakulamak yang jelas kefahaman mereka mengenai Islam serta keiltizaman mereka dengan ajaran Islam dalam sebarang suasana. Dalam memahami Islam kita perlu belajar dan berakhlak Islam serta iltizam dengan ajarannya. 2. Memahami keadaan yang ada sama ada Islamik atau tidak. Dalam perkataan lain memahami realiti dari segi aqidahnya, ibadahnya, syariatnya, akhlaknya dan nilai-nilai lain. Adakah ia berasaskan Islam atau pun tidak? Rasulullah SAW mengingatkan kita agar mengelakkan diri daripada terjatuh dalam fitnah yang menimpa umatnya laksana malam yang gelap gelita dengan sabda baginda yang bermaksud: "Bersegeralah kamu mengerjakan amalan-amalan bagi menolak fitnah yang datang seperti kegelapan malam yang gelap gelita. Pada sebelah pagi

" Sabda Rasul SAW lagi berhubung dengan fitnah yang bermaksud: "Masa akan menjadi dekat (pendek). apakah maksud harju. telahpun berlaku di dalam realiti kita hari ini. Huzaifah pernah berkata kepada Rasul SAW dengan katanya: "Adakah selepas kebaikan ini akan datang pula kejahatan?" Baginda menjawab. Di dalam realiti sekarang. Kamu kenal mereka dan hendaklah kamu tentang mereka". Baginda menjawab. Rasul SAW memberi tahu umatnya tentang fitnah kehilangan sifat amanah dan paling susah untuk mendapat seorang yang bermaksud beramanah. Mahdiyin selepas aku dan gigitlah ia dengan geraham kamu (yakni peganglah kuat-kuat dan janganlah lepaskan dia. sungguh kurang ulamak-ulamak rabbaniyun (ulamak-ulamak yang takut kepada Allah SWT) yang memuliakan sifat-sifat zuhud." . ilmu akan diangkat. "Kaum atau golongan yang mengambil sunnah yang lain daripada sunnahku dan mengambil petunjuk lain daripada petunjukku. mereka akan menolaknya ke dalam neraka. "Mereka adalah sama warna kulitnya dengan kamu dan bercakap dengan bahasa kamu".seseorang itu beriman dan pada sebelah petangnya ia menjadi kafir dan pada sebelah petangnya ia beriman dan pada sebelah paginya ia menjadi kafir. ‘Ya’ ada iaitu pendakwah-pendakwah di tepi pintu meraka. Selain itu berlaku pembunuhan di sana sini. dicampakkan akan sifat bakhil dan berlaku dengan banyaknya ‘harju’. ilmu yang boleh menyelamatkan mereka daripada azab api neraka di akhirat kelak. "Apakah ‘dakhan’ itu?"." Kata Huzaifah." Sebenarnya apa yang dinyatakan oleh Rasul SAW di dalam hadis baginda. Sabda Rasul SAW bermaksud: "Seorang manusia masing-masing membuat janji dan hampir tidak terdapat seorang pun yang menunaikan janjinya." Untuk menjaga diri daripada terjatuh ke dalam keadaan fitnah atau pengaruh kebatilan. beramal dengan panduan al. Maka mereka bertanya: Wahai Rasul. "Bolehkah beri tahu sifat mereka. Dia menjual agamanya dengan harta benda dunia. ada tetapi bercampur dengan ‘dakhan’". Huzaifah bertanya lagi. Baginda menjawab: harju adalah pembunuh.Quran yang berbunyi: "Sesungguhnya pada diri Rasul SAW itu ikutan yang baik bagi kamu" dan beramal dengan hadis yang bermaksud: "Hendaklah kamu beramal dengan sunnahku dan sunnah khulafa ar-Rasyidin. Huzaifah bertanya. menjadikan baginda SAW dan khulafa ar-Rasyidin sebagai panduan dan ikutan mereka. ‘Ya’. wara' dan sentiasa mengikut panduan Ilahi. wahai Rasul SAW?" Baginda bersabda. Ilmu yang dimaksudkan ialah ilmu ad-din atau ilmu syarak yang boleh memandu orang Islam kepada kebenaran. fitnah akan lahir. Ilmu telah diangkat atau ditarik balik. Barangsiapa yang menyahut dakwah mereka. "Apakah selepas ini ada keburukan lagi?" Baginda menjawab.

Seterusnya Rasul SAW menjelaskan bagaimanakah amanah Allah Subhanahu Wata’ala disia-siakan. Firman Allah SWT dalam surah al-AnFal ayat 25 bermaksud: "Jagalah olehmu akan fitnah yang tidak menimpa ke atas mereka yang zalim semata-mata dan ketahuilah bahawa Allah sangat dahsyat siksaan Nya." Bagi menyekat fitnah yang menyerang umat Islam dari segenap penjuru. "Bagaimanakah amanah disia-siakan?" Rasul SAW bersabda. Suatu hari seorang Arabi datang menemui Rasul SAW dan bertanya. "Bilakah akan berlaku kiamat?" Maka baginda menjawab. maka perlulah umat Islam hari ini memperkuat dan memeperkemaskan benteng pertahanan mereka supaya tidak mudah terpedaya dengan segala macam fitnah yang disebutkan tadi." Arabi itu bertanya lagi. "Sekiranya sesuatu urusan itu diserahkan kepada bukan ahlinya maka tunggulah kiamat (yakni kehancuran). "Bila amanah di sia-siakan maka tunggulah kiamat (kehancuran)." .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful