Nama : ………………………………………..

Kelas : ………………………..

TAJUK

SP KSSR

DSP

CADANGAN
KAEDAH
PENTAKSIRAN

TARIKH

Panjang

11.2

B3D1E11

Bertulis

17/7/2013

Kirakan.

25 m

107 cm

120 m

+ 7m

+

______

_________

250 cm

+ 85 cm

58 m

_________

13 m 52
cm

5 m 38 cm

+ 327 cm

+ 3 m 15
cm

_________

+ 9m 9
cm

____________

+

18 m + 36 m + 42 m =

7m 25 cm + 2m 7 cm + 12m=

18 m

7 m 25 cm

36 m

_________

m
+

42 m

_________

+2m 7
cm

cm

Menguasai
+12

____________

.

m

Tidak

m
Menguasai

. Menguasai Tidak Menguasai ..Nama : ………………………………………. Kelas : ……………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful