Filozofski fakultet u Zagrebu Odsjek za fonetiku Kolegij: Neverbalna komunikacija Asistentica: Gabrijela Kišiček Studentice: Petra Starec i Ivana

Kordek

Značenje kadriranja u filmu

Sadržaj
 Kadriranje  Stalna svojstva filma  Plan  Kut snimanja  Uravnoteženost slike  Točka gledišta  Pomak naprijed/natrag  Kontrast  Osvjetljenje  Dubinska oštrina  Matrica vizualne kompozicije (Marsh)  Primjeri

Kadriranje
 Vizualni neverbalni znak koji govor uokviruje,

 

najavljuje i prisutno je za vrijeme govora u elektroničkim medijima Obuhvaća uklapanje zbivanja i ambijenta u okvire kadra Sinteza mizanscena, scenografije i svijetla, kontinuiteta kretanja, točaka i kutova snimanja, kompoziciju kadra I pokrete kamere kadar – sadržaj obuhvaćena vidnim poljem objektiva Proces kadriranja započinje najčešće još u knjizi snimanja i svoje krajnji oblik doživljava na samom snimanju

Plan 2. Točka gledišta 5. Dubinska oštrina . Kontrast 7. Pomak naprijed/natrag 6. Uravnoteženost slike 4.Stalna svojstva filma 1. Osvjetljenje 8. Kut snimanja 3.

Plan  Udaljenost snimanog objekta od kamere te kvantitativna zapremljenost platna (tv-ekrana) objektom što se snima  po kriteriju udaljenosti i veličine –  Detalj – nešto što se više ne bi moglo dijeliti jer se ne bi onda raspoznao predmet .

Plan... ljudsko lice  Veliki krupni plan . kad su. i kosa i uši izvan okvira .  Krupni plan (gro-plan) – kadar što ga ispunjava ljudska glava.samo lice. recimo.

Plan..  Blizu – srednje krupni plan obuhvaća “poprsje” ili čovjeka do pojasa ..

pa i kad se snimi samo do koljena ..Plan..  Srednji plan (“američki plan”) – čitav čovjek “od glave do pete”.

trg ili neka dvorana.Plan...  Total – čitav prostor pr.čitav grad. čovjek prestaje biti kriterijem .

bitna pozadina . prepušten sudbini ili nemoćan. odnosno po vertikali  Rakurs = vertikalni kut snimanja  Gornji rakurs (“ptičja perspektiva”) – objekt na snimci inferiorniji. slabiji.Kut snimanja  Postavljanje kamere na položaj iznad ili ispod objekta.

Kut snimanja.  Donji rakurs (“mišja perspektiva”) – određena superiornost onoga što je snimljeno iz tog rakusa... stanovita prednost. eliminira pozadinu .

Kut snimanja.  Razina kamere (pogleda) – odgovara normalnoj percepciji stvari  Spominje se također kosi kadar (nagnuta kamera) te horizontalni kut snimanja (točke zamišljenog kruga) ...

Uravnoteženost slike  Potrebno za postizanje vizualne ravnoteže –     Centralni subjekt ili protutežni predmeti prema veličini i udaljenosti Simetričan okvir Uspostaviti široku i sigurnu bazu Usidriti ili spojiti nestabilne objekte .

 Stabilnost je usko povezana s ravnotežom  Vizualna stabilnost =  Primjer kuglice Nestabilna – kuglica položena na loptu    neutralna stabilnost – kuglica na podu pozitivna stabilnost – kuglica sladoleda na kornetu .Uravnoteženost slike...

dokumentarnosti . stvara se dojam realističnosti.Točka gledišta  Kadrovi sa stajališta promatrača ili pripovjedača  Objektivni kadrovi – gledano sa strane. objektivnosti.

.   Subjektivni kadrovi – gledano očima glumca.Točka gledišta. iz prvog lica autorov kadar – mješoviti. autor i sudjeluje u prizoru i komentira ga ..

dvije različite slike prekinute rezom .Pomak naprijed/natrag  Dočarava 3D snimljenog prostora – ima vrijednost stvaranja dojma realističnosti u prikazivanju fizičke realnosti  pomak naprijed ili natrag – ostvaruje se zumiranjem te vožnjom kamere prema ili od subjekta = kontinuiran prikaz  Skokoviti rez – diskontinuiran prikaz subjekta.

Kontrast  Sama svjetlosna kontrastnost prizora kadra u cjelini može imati simboličku vrijednost i dramatičnu silinu  Visok – svjetlo i tmina .

..Kontrast.   Ujednačen – detalji u sjenama Slab – prevladavaju sivi tonovi i(li) svijetla pozadina bez sjena .

turobnosti  Tamniji tonovi razbijaju kontekstualnu obavjesnost = nesigurnost i povećanje pažnje .Osvjetljenje  Jačinom svjetlosti i njezinim raspršivanjem postiže se ugođaj. živošću. ugodom. slabija svjetlost stvara osjećaj bolećivosti. “atmosfera” filma  Tamna i svijetla pozadina  Prizor može zračiti vedrinom. kad dominiraju svjetliji tonovi  Raspršenija.

. ..Osvjetljenje.

podsjeća na čovjekovo viđenje vanjskog svijeta .Dubinska oštrina  Objektivi s obzirom na dubinsku oštrinu (žarišnu duljinu – f u optici)  Srednji objektivi – prirodna perspektiva.

Dubinska oštrina. opća oštrina slike manja. postiže izdvajanje osoba i predmeta .. uvid u dubinu slabiji..  Uskokutni objektivi (teleobjektivi) – plitkoća slike.

velika dubinska oštrina i veća opća oštrina čitavog kadra .Dubinska oštrina..  Širokokutni objektivi – dubina slike..

Matrica vizualne kompozicije  Kombiniranje stalnih svojstava filma  Svaka čelija matrice donosi svoju kombinaciju s obzirom na stupnjeve distanciranosti i napetosti  Distanciranost i napetost = tri stupnja – visoka. srednja i niska  određuju stil reagiranja primatelja .

4. 2. 5. dakle niža distanciranost Dubinska oštrina – fokusiranje na subjekt (plitka slika) privlači pažnju.nestabilnost i neuravnoteženost povećavaju napetost Točka gledišta .dalja slika = jasnija poruka.pomicanje prema naprijed povećava angažiranost. 6.promjena po stupnju distanciranosti – AAA promjena po stupnju napetosti – AAA 1. 7. povećava angažiranost = smanjuje distanciranost . 8. 3. nisku distanciranost Pomak naprijed/natrag .veći kontrast = veća napetost Osvjetljenje – tamniji tonovi = povećanje pažnje. tj. veća distanciranost Kut snimanja . dakle smanjuje distanciranost Kontrast . Plan .subjektivni kadrovi potiču na sudjelovanje.viši kut snimanja smanjuje napetost Uravnoteženost slike .

Marsh “Messages That Work – A Guide to Communication Design” DISTANCIRANOST H .niska Blizu Donji rakurs Neuravnoteženo Subjektivni kadar Zumiranje ili vožnja naprijed Visok kontrast Tamna pozadina Plitka slika Blizu Razina pogleda Neutralno uravnoteženo Subjektivni kadar Zumiranje ili vožnja naprijed Detalji u sjenama Plitka slika Blizu Gornji rakurs Pozitivno uravnoteženo Subjektivni kadar Zumiranje ili vožnja naprijed Bez sjena Svijetla pozadina Plitka slika N A P E T O S T M – srednja L – niska Gro-plan Gornji rakurs Pozitivno uravnoteženo Objektivni kadar Zumiranje ili vožnja natrag Bez sjena Svijetla pozadina Duboka slika .srednja Sredni plan Donji rakurs Neuravnoteženo Mješoviti kadar Skokoviti rez naprijed i nazad Visok kontrast Tamna pozadina Umjerena slika Srednji plan Razina pogleda Neutralno uravnoteženo Mješoviti kadar Skokoviti rez naprijed i nazad Detalji u sjenama Umjerena slika Srednji plan Gornji rakurs Pozitivno uravnoteženo Mješoviti kadar Skokoviti rez naprijed i nazad Bez sjena Svijetla pozadina Umjerena slika L .Matrica vizualne kompozicije – Patrick O.visoka H – visoka Gro-plan Donji rakurs Neuravnoteženo Objektivni kadar Zumiranje ili vožnja natrag Visok kontrast Tamna pozadina Duboka slika Gro-plan Razina pogleda Neutralno uravnoteženo Objektivni kadar Zumiranje ili vožnja natrag Detalji u sjenama Duboka slika M .

Primjeri Psiho Građanin Kane .

.Primjeri.. Taksist Isijavanje .

Sedmi pečat Građanin Kane .Primjeri...

Građanin Kane Panov labirint ...Primjeri.

Satyricon Djeca čovječanstva ...Primjeri.

Primjeri.. Panov labirint Slon ..

.Primjeri. Schindlerova lista Titanic ..

Primjeri. Milijunaš s ulice Sanjiva dolina ...

.Primjeri.. Schindlerova lista Fargo .

Hvala na pozornosti! Petra i Ivana .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful