EM D

E IV ŢI T C RA LE NST O Ă

INTRODUCERE
Ţinerea evidenţei contabile a unei întreprinderi/firme constituie o problemă destul de complicată. În trecut, înregistrările contabile erau destul de simple, însă, pe măsură ce tranzacţiile economice s-au diversificat, s-a simţit necesitatea introducerii unor forme de înregistrare mai complexe, care să răspundă cât mai bine noilor realităţi economice. Sarcina realizării acestor înregistrări a revenit unor persoane cu o vastă experienţă în domeniu. Scopul cursului de Contabilitate primară propus de Eurocor este de a vă familiariza cu elementele fundamentale ale contabilităţii, astfel încât la sfârşitul cursului să puteţi realiza cu maximă eficienţă sarcinile ce revin unui contabil. Am încercat, atât în partea de teorie, cât şi în temele practice să vă propunem exemple reale din activitatea de zi cu zi a unei întreprinderi/firme. Cu ajutorul cursului de Contabilitate primară veţi dobândi cunoştinţele necesare pentru a ţine contabilitatea unei firme, veţi şti să întocmiţi documentele contabile şi să interpretaţi bilanţul contabil şi contul de rezultate al firmei dumneavoastră.

. Lecţia de faţă constituie o lecţie demonstrativă. pagina 21. în care sunt prezentate succint informaţiile ce vor fi expuse în cadrul acestuia. Iar grafica atractivă a cursului vă poate face învăţarea mai uşoară. Pentru a vă forma o imagine cât mai clară asupra structurii cursului. definiţiile şi informaţiile importante i e 3 (21) – semnalează exerciţiile pe care vi le propunem spre rezolvare – subiectul din paragraful respectiv a mai fost abordat şi în cadrul lecţiei 3. Informaţiile deosebit de importante sunt tipărite în chenar. a conturilor sau a altor aspecte pe care le implică activitatea de contabil. Din punctul de vedere al numărului de pagini. exemple şi exerciţii. Puteţi afla mai multe informaţii în acest sens contactându-ne la adresa de mail: certificări@eurocor. şi o temă pentru acasă. Informaţii utile privind temele. prin marcarea definiţiilor şi informaţiilor importante şi prin numeroase ilustraţii amuzante. grupate în 16 caiete. ea reprezintă mai puţin de jumătate din conţinutul unui caiet de studiu. Eurocor a devenit Centru autorizat pentru evaluarea şi certificarea competenţelor profesionale pentru această ocupaţie. patru dintre aceste caiete constituind un material foarte util de aprofundare a cunoştinţelor prin numeroase exemple şi aplicaţii. conţinând secţiuni teoretice. o puteţi trimite spre corectare profesorului personal. prin numeroase semne grafice. un model de recapitulare şi de temă pentru acasă. Dacă sunteţi interesat de obţinerea unui certificat cu recunoaştere oficială (având regimul actelor de studii) pentru ocupaţia Contabil. veţi găsi în îndrumarul de rezolvare a temei. pe care. dar şi pentru aplicarea lor cu succes în practică. vă sunt de ajutor numeroasele exemple şi exerciţii. pe marginea lecţiilor au fost introduse diferite simboluri: – desemnează noţiunile. Iar dacă doriţi să verificaţi cât de corect aţi rezolvat exerciţiile din cadrul lecţiilor. care se trimit pe un formular special. în care sunt sistematizate cunoştinţele prezentate. după rezolvare. Materialul cursului a fost astfel conceput încât să permită însuşirea optimă a informaţiilor prezentate.2 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Cursul EUROCOR de Contabilitate primară este structurat în 32 de lecţii. Pentru înţelegerea tuturor tipurilor de documente contabile. pe adresa Institutului EUROCOR. Fiecare caiet de curs debutează cu o introducere.ro. La sfârşitul caietelor de curs veţi găsi o recapitulare. care doreşte să vă familiarizeze cu materialele de studiu EUROCOR. care se găseşte la sfârşitul caietelor de curs. am selectat pentru dumneavoastră câteva fragmente din lecţiile acestui curs. Accesibilitatea materialului este asigurată printr-o structurare clară a conţinutului şi prin explicarea detaliată a noţiunilor noi. aveţi la dispoziţie secţiunea de răspunsuri la exerciţii. Pentru ca studiul dumneavoastră să fie cât mai uşor şi eficient.

Impozite şi taxe Conturi intermediare Impozite şi taxe Tipuri de conturi. conturi privind patrimoniul firmei. Modalităţi de plată Conturi de venituri şi cheltuieli.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 3 Programa cursului CONTABILITATE PRIMARĂ Lecţia 1 Evidenţa documentelor şi contabilitatea primară Introducere Documente şi termeni de specialitate Jurnalele Tipuri de jurnale Exemple Bilanţul şi întocmirea inventarului Inventarul şi bilanţul Modificări ale poziţiilor din bilanţ Registrul „Cartea Mare” Sistematizarea datelor în registrul „Cartea Mare” Înregistrările în „Cartea Mare” Registrul „Cartea Mare” (continuare) Principiile de înregistrare în conturile analitice Exemple Balanţa de verificare Conţinutul balanţei de verificare Determinarea rezultatului exerciţiului financiar Analiza contabilă a operaţiilor economice şi financiare Formula şi articolul contabil Modelul sistemului financiar Planul de conturi Prezentare generală Evidenţierea în contabilitate a profitului din vânzarea mărfurilor Organizarea sistemului de contabilitate financiară Contabilitatea financiară în întreprinderile mici Contabilitatea financiară în întreprinderile mari Compartimentele specializate Atribuţiile compartimentelor specializate Înregistrarea prin metoda poziţiilor centralizate Conturi intermediare. conturi intermediare Tranzacţii speciale – operaţii de încasări sau plăţi fără numerar Lecţia 2 Lecţia 3 Lecţia 4 Lecţia 5 Lecţia 6 Lecţia 7 Lecţia 8 Lecţia 9 Lecţia 10 Lecţia 11 Lecţia 12 .

funcţii şi principii contabile Privire retrospectivă asupra planului de conturi Aplicaţii Lecţia 14 Lecţia 15 Lecţia 16 Lecţia 17 Lecţia 18 Lecţia 19 Lecţia 20 Lecţia 21 Lecţia 22 Lecţia 23 Lecţia 24 Lecţiile 25-26 Modul de aprofundare 1 Lecţiile 27-28 Modul de aprofundare 2 Lecţiile 29-30 Modul de aprofundare 3 Lecţiile 31-32 Modul de aprofundare 4 .4 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Lecţia 13 Amortizarea activelor Metode de amortizare Deprecierea activelor Recapitulare Sistemul dublei înregistrări Planul de conturi Computere I Câteva elemente de bază despre computere Alegerea componentelor unui calculator Computere II Contabilitatea financiară asistată de calculator Obţinerea rezultatelor Cheltuieli şi venituri Cheltuieli Venituri Planificarea economică Costurile Managementul costurilor Închiderea anului financiar Lucrări de închidere a exerciţiului Lucrări de închidere a exerciţiului (continuare) Interpretarea bilanţului contabil Indicatori şi rate financiare Exemple Forme de societăţi comerciale. contabilitatea financiară Forme de societăţi comerciale Particularităţi ale contabilităţii financiare pentru diferite tipuri de societăţi comerciale Tipuri de finanţare Atragerea de fonduri Împrumuturi Sistemul contabilităţii financiare Contabilitatea. sistemul contabilităţii financiare.

administrarea fişelor pacienţilor unui doctor. administrarea corespondenţei primite şi expediate) sau complexă (de exemplu administrarea membrilor unei societăţi. AUGUST 17 18 19 20 21 22 23 J V S D IUNIE VI 29 30 1 2 L M M J V S D (31) IULIE L M M (31) 3 4 5 AUGUST IULIE . atunci vorbim de administrarea acestora. cu scopul de a obţine anumite informaţii. veţi putea verifica oricând ce mai aveţi de făcut şi dacă există posibilitatea să efectuaţi şi alte activităţi într-o anumită zi. Administrarea poate fi simplă (de exemplu agenda de lucru. O persoană care participă la multe întâlniri şi conferinţe trebuie să-şi noteze data şi ora acestora. Doctorii păstrează datele pacienţilor în registre speciale. Pot fi notate aici şi alte lucruri importante. Dacă datele (sau notele) sunt înregistrate în mod sistematic. cel puţin pentru a nu programa două evenimente în acelaşi timp. iar şcolile pe cele ale cursanţilor. Când mergem la cumpărături. Am selectat din lecţia 1 un fragment.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 5 Introducerea lecţiei are rolul de a vă familiariza cu informaţiile care vor fi prezentate pe larg ulterior. facem o listă a lucrurilor de cumpărat. EVIDENŢA DOCUMENTELOR {I CONTABILITATEA PRIMARĂ PARTEA ÎNTÂI – Introducere Notăm pentru a nu uita lucrurile importante. în care veţi vedea cum se pot administra eficient datele în activitatea dumneavoastră. administrarea fişelor elevilor într-o şcoală). dacă agenda de lucru este corect întocmită. data şi ora întâlnirilor este înregistrată pe pagina potrivită a calendarului. Agenda de lucru: sistem: date: informaţii: bazat pe un calendar zilnic sau săptămânal.

Figura 2 .6 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Forma agendei de lucru depinde de scopul său: • Este recomandabil să se utilizeze un calendar detaliat pe zile. Figura 1 • Dacă doriţi să notaţi numai evenimentele deosebite. de exemplu un calendar pe săptămâni (vezi figura 2). eventual pe ore (vezi figura 1) pentru persoanele care au întâlniri numeroase. este potrivită o formă mai puţin detaliată.

– mod de tratament. numele şi alte informaţii despre expeditor sau destinatar. • Sisteme complexe de evidenţă: – – – evidenţa membrilor unei asociaţii. Datele acestora sunt înregistrate. o scurtă descriere a scrisorii. investitori şi autorităţile publice. – ce boli recidivează cel mai des (epidemii?) şi dacă apar într-o anumită regiune mai des decât în altele. evidenţa elevilor unei şcoli. – dacă domnul X a primit sau a transmis o anumită informaţie. destinatarul şi un rezumat al scrisorii. – ce simptome acuză pacientul. Copiile sunt păstrate în dosarul pentru corespondenţă de expediat. – ce medicamente sunt cel mai frecvent prescrise de către medic. deci. evidenţa pacienţilor unui doctor. date: informaţii: Administrarea fişelor pacienţilor unui doctor sistem: date: – fişa pacientului. – datele vizitelor. se face o copie a fiecărei scrisori de expediat. au nevoie să cunoască poziţia financiară a întreprinderii şi rezultatele obţinute de aceasta. – unde este păstrată scrisoarea respectivă. pe prima pagină a registrului se notează data expedierii. În fiecare registru există rubrici care vor fi completate cu informaţii referitoare la documente: data. care urmăresc realizarea unor venituri din derularea tranzacţiilor şi. Scrisorile primite se păstrează în dosarul pentru corespondenţă primită. informaţii : – ce îl deranjează pe pacient cel mai des. în acest mod. Contabilitatea financiară poate oferi informaţii pentru proprietari. de asemenea. pe prima pagină a registrului. se poate afla cu uşurinţă: – ce scrisori au fost expediate sau primite într-o anumită zi. În acelaşi timp.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 7 Administrarea corespondenţei primite şi expediate: sistem: bazat pe două registre: unul pentru corespondenţa de expediat şi unul pentru cea primită. – medicamente prescrise. creditori. – diagnostic. .

El folosea o metodă sistematică de înregistrare a stocurilor şi a mijloacelor fixe cu care îşi desfăşura negoţul. dobândă. Negustorii italieni îşi desfăşurau activitatea în întreaga ţară şi chiar dincolo de graniţele ei. Multe alte documente sunt întocmite chiar în cadrul firmei. dispoziţiile de încasare sau plată. jurnal. Francesco di Prato. prin instrumente de plată fără numerar (cec. cambie. emisiune. ca de exemplu: debit. inventar. Sistemul financiar începe să funcţioneze într-o firmă în momentul intrării primelor documente financiare referitoare la constituirea firmei. Fiecare tranzacţie financiară este consemnată prin documente care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară. Dispoziţia de încasare sau plată este întocmită de cel abilitat să dispună casierei încasarea sau plata în numerar a unor sume (figura 1). credit. Sunt utilizaţi în mod curent termeni (italieni) apăruţi atunci. . Banca – la care firma are deschis un cont – este obligată să efectueze plata/încasarea în numele acesteia. Datoriile pe care firma le are faţă de alte firme sau pe care alte firme le au faţă de aceasta pot fi achitate în mai multe moduri: • • în numerar. borderoul de vânzări. caz în care vorbim de plăţi/încasări prin virament. PARTEA A DOUA – Documente şi termeni de specialitate Primul sistem financiar a apărut în secolul al XIV-lea. Documentele cele mai des întrebuinţate într-o întreprindere sunt: Documente de încasări şi plăţi în numerar Fiecare încasare sau plată în numerar trebuie confirmată prin documente cum sunt: chitanţa. caz în care vorbim de plăţi/încasări în numerar. ordin de plată bancar. ajutându-vă astfel să vă familiarizaţi îndeaproape cu acestea. balanţă. Metoda de contabilitate financiară utilizată în acele vremuri este comparabilă. cu cea de astăzi. statul de plată. Documente şi termeni În contabilitatea financiară. bilet la ordin etc). în Italia. bonul de casă. iar în loc de „a nota” se utilizează termenul „a înregistra” tranzacţii financiare. în locul expresiei „eveniment financiar” se utilizează termenul de „tranzacţie financiară”.8 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Prezentarea tuturor documentelor care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară este însoţită şi de imagini. Modul de administrare utilizat de unul dintre aceştia. Vă oferim asemenea exemple din lecţia 1. ne oferă informaţii referitoare la modul de calcul al profitului şi cum se împărţea acesta între parteneri. în linii generale.

curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 9 Chitanţa este documentul emis de către furnizor (cel care încasează numerarul) ca dovadă a efectuării plăţii de către debitor. vânzătorul eliberează o chitanţă. se întocmeşte o chitanţă pentru bunurile vândute (în care se evidenţiază valoarea bunurilor şi taxa pe valoarea adăugată aferentă). împreună cu extrasul bancar care confirmă efectuarea plăţii respective. Documente bancare Titularul unui cont primeşte regulat din partea băncii extrasul bancar care prezintă situaţia plăţilor şi a încasărilor efectuate prin cont într-o anumită perioadă. la sfârşitul zilei sau la o anumită perioadă de timp. Extrasul bancar poate servi pentru solicitarea şi confirmarea de la debitor a sumelor neachitate. Plăţile prin contul de la bancă se efectuează pe baza ordinului de plată (figura 3). iar clientul are faţă de furnizor o datorie. Când facturile sunt achitate imediat în numerar. ca în următoarele situaţii: – Într-un depozit se constată lipsa unor articole. document care este întocmit de firma plătitoare în trei exemplare: cel de culoare verde (exemplarul 3) este păstrat în contabilitatea firmei. Factura se întocmeşte în trei exemplare. Facturi şi copii ale facturilor Facturile sunt documentele trimise de furnizori clienţilor lor pentru bunurile livrate. document care va servi la înregistrarea în contabilitatea financiară (figura 4). devenind CREDITOR. iar copia la furnizor (figura 2). De exemplu. Pe baza acestuia. lucrările executate sau serviciile prestate (figurile 5a şi 5b). rapoarte cu caracter financiar). Primul exemplar rămâne la debitor. Borderoul de vânzări este utilizat pentru înregistrarea tuturor sumelor încasate din vânzarea mărfurilor într-o zi. Când apare un decalaj între momentul livrării bunurilor. Celelalte două exemplare (de culoare verde şi roşie) sunt cópii şi rămân în evidenţa contabilă şi financiară a furnizorului. Contabilitatea financiară trebuie să înregistreze acest fapt. nu este debitor un prieten căruia i-am împrumutat o sumă de bani. prestării serviciilor sau executării lucrărilor şi achitarea facturilor („cumpărări pe credit comercial”). furnizorul are o creanţă (drepturi) asupra clientului. devenind DEBITOR. Nu orice parte contractantă poate fi numită creditor sau debitor. iar cel negru (originalul) rămâne la bancă. . Operaţiuni diverse Tranzacţiile financiare necesită şi alte documente (referate. cel roşu (exemplarul 2) va fi expediat beneficiarului. Originalul are culoarea albastră şi este expediat de către furnizor clientului. în comerţul cu amănuntul.

în cazul în care.10 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară – Un client reclamă lipsa a două articole dintr-o livrare de 100 de articole. în momentul declarării falimentului de către o instanţă judecătorească. Datoria acestuia către noi va fi înregistrată ca pierdere. – Suntem informaţi că unul din debitorii noştri a dat faliment. – Înregistrarea amortizării mijloacelor fixe. a unor venituri excepţionale etc. 1) 2) 3) . Furnizorul trebuie să expedieze cele două articole care lipsesc şi să înregistreze aceasta prin documente adecvate. în urma lichidării patrimoniului firmei falimentate. nu s-a putut recupera debitul (integral sau parţial).

curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 11 4) 5a) .

12 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară 5b) .

înregistrarea contabilă este următoarea: Conturi de stocuri = “Furnizori” Există posibilitatea ca factura pentru bunurile achiziţionate să sosească după recepţionarea bunurilor sau să se întocmească o singură factură pentru mai multe recepţii (de obicei.facturi nesosite” 4428 “TVA neexigibilă” (aferentă valorii de mai sus) Primirea facturii se consemnează în contabilitate astfel: 408 “Furnizori . facturile erau primite odată cu bunurile cumpărate. pe baza „Avizului de însoţire a mărfii” nr.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 13 Noţiunile teoretice sunt însoţite de numeroase exemple. (avizul se întocmeşte pentru valoarea mărfii fără TVA). înregistrările vor fi: 20. după ultima recepţie). Trimisă prin poştă de către furnizor factura – care include şi 19% TVA –ajunge la magazin pe data de 22 februarie. Recepţia mărfurilor se înregistrează astfel: % Conturi de stocuri (cu valoarea din “Avizul de însoţire a mărfii”) = 408 “Furnizori .011.02 % 850 161. Etape în realizarea tranzacţiilor cu bunuri În exemplele prezentate până acum. la un magazin sunt recepţionate.50 371 “Mărfuri” 4428 “TVA neexigibilă” = 408 “Furnizori facturi nesosite” 1. Exemplu La data de 20 februarie.m.50 . mărfuri în valoare de 850 u. în care vă sunt prezentate conturile intermediare.facturi nesosite” Concomitent: 4426 “TVA deductibilă” = 4428 “TVA neexigibilă” = 401 “Furnizori” Pentru întreprinderea studiată. 3435. Iată asemenea exemple din lecţia 11. care vă permit să asimilaţi eficient informaţiile. „Furnizori facturi nesosite” În acest caz.

50 Observaţie: În momentul primirii tuturor facturilor pentru bunurile achiziţionate.50 408 “Furnizori facturi nesosite” = 401 “Furnizori” 1. prestările de servicii sau executările de lucrări. pentru care nu s-au întocmit facturi. factura pentru bunurile vândute se poate întocmi.011.facturi De asemenea.011. cu întârziere faţă de expedierea bunurilor către client. prestării serviciilor sau executării lucrărilor. cu ajutorul căruia se evidenţiază livrările de bunuri. „Clienţi .02 1.02 161. din diverse cauze. inclusiv taxa pe valoarea adăugată. din perspectiva vânzătorului.50 4426 “TVA deductibilă” = 4428 “TVA neexigibilă” 161.50 22. se efectuează înregistrarea: 418 “Clienţi – facturi de întocmit” = % 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor” 4428 “TVA neexigibilă” Descărcarea gestiunii la livrare: % 607 “Cheltuieli privind mărfurile” 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” La întocmirea facturilor: 411 “Clienţi” Concomitent: 4428 “TVA neexigibilă” = 4427 “TVA colectată” = 418 “Clienţi – facturi de întocmit” = 371 “Mărfuri” . soldul contului „Furnizori-facturi nesosite” trebuie să fie nul. În momentul livrării bunurilor. de întocmit” În această situaţie se utilizează contul „Clienţi – facturi de întocmit”.14 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară 22.

03 se întocmeşte factura corespunzătoare acestei tranzacţii (preţul de achiziţie al mărfurilor a fost 160 u. Înregistrările în contabilitate se efectuează astfel: 20.V.A. Pe data de 22.m.m.03 38 607 “Cheltuieli privind mărfurile” 378 “Diferenţe de preţ la mărfuri” 200 238 22. (TVA colectată = 19%).03 411 “Clienţi” 418 “Clienţi .facturi de întocmit” 238 38 4428 “TVA neexigibilă” 4427 “TVA colectată” 38 .curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 15 Exemplu La data de 20.03 % 238 418 “Clienţi .03 un magazin de papetărie livrează unui client mărfuri în valoare de 200 u.).facturi de întocmit” 707 “Venituri din vânzarea mărfurilor” 4428 “T. neexigibilă” 371 “Mărfuri” 200 % 160 40 22.

C.b.01 23.000 Credit Contul „Banca” Data 01. e Exerciţiul 1 Presupunem că fişele de cont Cartea Mare dintr-o unitate patrimonială sunt următoarele: Contul „Mijloace fixe” Data 01.000 Credit Contul „Mărfuri” Data 01.01 19.01 Document Explicaţii sold iniţial extras bancar S.01 30.C. e.000 300 Debit 2.000 Credit .500 Credit Contul „Debitori” Data 01.C.01 30. S.b.01 Document factura chitanţa fiscală Explicaţii sold iniţial cumpărări mărfuri vânzări Debit 5.000 1.01 30.01 10.16 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Exerciţiile sunt un instrument util de verificare a cunoştinţelor teoretice dobândite în cadrul unei lecţii.01 19.01 20. e.000 1. “Green” transfer din casierie plată chirie 1.700 Credit Contul „Casa” Data 01.01 20.000 500 1.01 Document Explicaţii sold iniţial Debit 10. “Simplex” e. energie electrică 2.01 foaie de vărsământ chitanţa fiscală factura Document Explicaţii sold iniţial transfer în cont vânzări apă.01 Document Explicaţii sold iniţial extras bancar S.b. Puteţi găsi soluţiile acestora în secţiunea de răspunsuri la exerciţii.01 04.000 1. gaze.000 1. Vă oferim asemenea exemple din lecţia 6.000 300 Debit 5. “Green” Debit 3.

01 Document chitanţa fiscală Explicaţii vânzări Debit Credit 2.C.000 • • • închideţi fişele de cont Cartea Mare. corectaţi toate erorile descoperite. “Simplex” 1. gaze Debit 300 Credit Contul „Cheltuieli cu mărfurile” Data 09.C.01 Document Explicaţii sold iniţial Debit Credit 15.500 Credit Contul „Venituri din vânzări” Data 12. Soluţia exerciţiului se află la sfârşitul lecţiei.01 factura factura Document Explicaţii sold iniţial S.01 Document factura Explicaţii apă.000 Contul „Furnizori” Data 01.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 17 Contul „Capital propriu” Data 01.01 Document chitanţa Explicaţii vânzări mărfuri Debit 1. energie electrică.700 Debit Credit 10. “Generalcom” S. întocmiţi balanţa de verificare.000 500 Contul „Cheltuieli cu chiriile” Data 30.01 Document factura chiria Explicaţii Debit 300 Credit Contul „Cheltuieli cu energia şi apa” Data 30.01 10. .01 04.

– cheltuieli şi venituri excepţionale. pierdere.3 17. Cheltuielile şi veniturile întreprinderii se grupează în trei categorii: – cheltuieli şi venituri din activitatea de exploatare. Fondurile existente în cadrul întreprinderii pot avea 3 destinaţii: – costuri.2 17. Elementele costurilor sunt: – cheltuielile materiale. – cheltuieli şi venituri din activitatea financiară. Întreprinderile trebuie să deţină un nivel suficient de lichidităţi deoarece lipsa lor poate avea consecinţe nefavorabile asupra activităţii lor. – cheltuielile cu salariile. Totalitatea veniturilor obţinute din vânzări constituie cifra de afaceri. RECAPITULAREA LECŢIEI 17 17.9 . un indicator esenţial al eficienţei activităţii firmei.18 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Pentru o bună sistematizare a cunoştinţelor.4 17.1 Caracteristicile esenţiale ale desfăşurării activităţii firmei: – obţinerea unui profit cât mai mare. Profitul obţ inut este obiectul unui impozit către bugetul statului şi sursa principală pentru investiţii. – rentabilitatea estimată. veţi găsi la finalul lecţiilor o recapitulare. Activele lichide sunt disponibilit ăţ ile din casierie ş i conturile curente la b ă nci ş i constituie sursele efectuării plăţilor curente ale întreprinderii.7 17. 17. am obţinut profit şi dacă este negativă. Valoarea de piaţă a întreprinderii este determinată de: – nivelul capitalurilor proprii. – asumarea unui risc economic relativ la condiţiile externe. – cheltuielile generale. Dacă diferenţa acestora este pozitivă.5 17.8 17.6 17. Calculul profitului sau al pierderii presupune trecerea în revistă a tuturor veniturilor şi cheltuielilor. – nivelul activelor lichide. – investiţii. Iată un astfel de model din lecţia 17. – alte cheltuieli.

Adunarea Generală a Acţionarilor a hotărât distribuirea de dividende în valoare de 5.00 9.000 u.00 Capital social Fonduri proprii Credite bancare pe termen lung Furnizori Alţi creditori Salarii de plată Impozite de plată PASIVE 46. din care – venituri din vânzări Cheltuieli totale. iar condiţiile oferite de furnizori sunt de 40 de zile. Raportul de gestiune. „DONNA” S.250. – ACTIVE Active fixe Active circulante – Stocuri – Clienţi – Conturi curente la bănci – Casa 56.500.600 60.50 14. Registrul-jurnal general. din care – cheltuieli directe 95.000 u. De ce consideraţi că este importantă analiza indicatorilor şi a ratelor financiare? Care consideraţi că sunt cei mai importanţi indicatori financiari? De ce? Din situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2005 ale S.767.00 110. Politica de creditare a firmei este de 30 de zile. În rubrica dedicată observaţiilor profesorului.50 55.128. TEMA PENTRU ACASĂ 20 1. b.00 24. Cota de impozit pe profit este de 16%. 2. .00 5.00 325.00 15.m.000 u.000 Valoarea amortizărilor aferente mijloacelor fixe este de 15. bilanţul contabil. veţi primi din partea acestuia sugestii şi recomandări pentru a vă perfecţiona continuu.921.A. Calculaţi principalii indicatori şi rate financiare şi interpretaţi rezultatele obţinute.m.50 1. Ce document constituie baza de extragere a informaţiilor în vederea calculului indicatorilor şi ratelor financiare? a.curs de contabilitate primară lecţie demonstrativă 19 Temele propuse se rezolvă pe formularele de temă ataşate în fiecare caiet de curs şi se trimit spre corectare profesorului personal.500. Total 110. Venituri totale.C. 4.m. Rata de restituire a creditelor pe termen lung şi dobânzile aferente este de 5.00 23.50 6. 3.619 90.00 15.053.50 2.952.053.787. Am ales spre exemplificare tema lecţiei 20 şi formularul acesteia.00 1. c.519.m. s-au extras următoarele informaţii: Bilanţ contabil la 31 decembrie 2005 – u.278.179.059.

www.33. tel. În speranţa că materialul prezentat v-a convins de accesibilitatea şi atractivitatea cursului nostru.20 lecţie demonstrativă curs de contabilitate primară Cu prezentarea formularului de temă pentru acasă se încheie lecţia demonstrativă a acestui curs.eurocor. 021/33.ro . înscriindu-vă la cursul de Contabilitate primară.225. vă aşteptăm să deveniţi cursant al Institutului Eurocor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful