Grup Şcolar Industrial “Dimitrie Gusti” Bucureşti

Profesor ing. PASCU Adriana
Disciplina: Modulul X: Maşini şi utilaje industriale
Specializarea: Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

Numele elevului: ........................................................................
Clasa a XII-a .............................
Anul şcolar: ...............................................

FIŞĂ DE LUCRU
STRUNGURI

Precizaţi:
1. Denumirea strungului reprezentat în figura următoare:
...........................................................................................................................

2. Părţile componente numerotate pe figura de mai sus:
1. ...................................................... ...........
2. .................................................................
3. .................................................................
4. .................................................................
3. Mişcările pe care le execută strungul din figura de mai sus:

I ...................................................... ...........
II ...................................................... ...........
III ...................................................... ...........
IV ...................................................... ...........
V ...................................................... ...........
VI ..................................................................

deplasarea transversală a păpuşii mobile pentru prelucrarea pe strung a suprafeţelor conice exterioare la piesele care necesită fixarea între vârfuri .mişcarea de avans imprimată sculelor fixate în pinolă VI . Părţile componente: 1.mişcarea de apropiere a păpuşii mobile în vederea prinderii pieselor între vârfuri sau în vederea executării de operaţii de prelucrare cu scule montate în pinolă V . păpuşă fixă 3. batiu 2.mişcarea de avans longitudinal III . cărucior 3.mişcarea de avans transversal IV . Denumirea strungului: Strung normal (universal) 2. păpuşă mobilă 4. Mişcările: I .REZOLVARE 1.mişcarea principală de aşchiere II .