INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS PERLIS PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN TUGASAN PROJEK 1.

0 MAKLUMAT AM PROGRAM IJAZAH SARJANA NAMA PELAJAR: MUDA PERGURUAN (PISMP) SEJARAH PERKEMBANGAN KOD KURSUS BAHASA MELAYU, PERKAMUSAN DAN TERJEMAHAN 2013 SEMESTER. AMBILAN JANUARI 2011 TEMPOH PELAKSANAAN TARIKH HANTAR BMM 3112 6 4 MINGGU

TAJUK PROGRAM NAMA KURSUS TAHUN. KUMPULAN

TARIKH MULA

01 JULAI 2013

29 JULAI 2013

2.0

HASIL PEMBELAJARAN KURSUS 1. 2. 3. 4. Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia. Memperincikan jenis-jenis kamus Bahasa Melayu. Menjelaskan teori, prinsip dan kaedah perkamusan Bahasa Melayu. Menyediakan satu manuskrip perkamusan sama ada Kamus Sinonim, Kamus Antonim, Kamus Sinonim-Antonim, Kamus Simpulan Bahasa, Perbilangan dan Perumpamaan, Kamus Dialek Kelantan, Terengganu atau Kedah. ** Kerja kursus ini menilai hasil pembelajaran 1, 2, 3 dan 4

3.0

OBJEKTIF TUGASAN PROJEK 1. 2. Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia. Memeperincikan jenis-jenis perkamusan yang terdapat di Malaysia.

1

Kamus Sinonim-Antonim. iv.0 TUGASAN PROJEK Kamus ialah sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata-kata serta berfungsi untuk membantu para pengguna mengenal perkataan baru. Terengganu atau Kedah. iii. 2 . kamus juga mungkin mempunyai panduan sebutan. anda dikehendaki :. Selain menerangkan maksud. Perbilangan dan Perumpamaan. Bahagian A: Penulisan Akademik (secara individu) . Kamus Sinonim-Antonim Kamus Simpulan Bahasa. Kamus Sinonim. 4.kata yang abstrak.3.30% Berdasarkan jenis perkamusan yang dikenal pasti anda dikehendaki menyediakan SATU manuskrip sama ada Kamus sinonim. v. Menyediakan SATU manuskrip salah satu daripada jenis perkamusan berikut. Kamus Dialek Kelantan. ** Manuskrip tersebut perlu disertakan dengan penerangan yang ringkas dan ilustrasi yang menarik khususnya bagi kata. i. jenis-jenis perkamusan. ii. Berdasarkan pernyataan di atas. Perbilangan Dan Perumpamaan. Kamus Simpulan Bahasa. Kamus Dialek Kelantan. Bahagian B: Tugasan secara kumpulan (3 orang) . Kamus Antonim. epistimologi sesuatu perkataan dan contoh penggunaan bagi sesuatu perkataan. Menjelaskan teori dan prinsip penyusunan perkamusan Bahasa Melayu. Terengganu atau Kedah. Kamus antonim. teori dan prinsip penyusunan perkamusan Bahasa Melayu.50% Anda dikehendaki membuat satu penulisan akademik seperti yang berikut: Menghuraikan secara ringkas sejarah perkembangan perkamusan di Malaysia. 4.

soalan tugasan. i. 11. penulisan adalah seperti berikut: Font Arial saiz 12 dengan langkau 1. secara kumpulan (tiga orang) untuk bahagian B individu daripada tugasan yang dibuat .Kad Pengenalan Kumpulan/Unit Kod dan Mata pelajaran Nama pensyarah Tarikh serah tugasan dan bahagian C rumusan refleksi 3 . jadual pelaksanaan tugasan. ii. perkara-perkara yang berikut hendaklah ditulis.20% Anda dikehendaki membuat satu refleksi tentang pelaksanaan projek tersebut. 10. 7. Nama pelajar No. iv. 4. CD berkaitan kerja kursus.0 PANDUAN PELAKSANAAN TUGASAN PROJEK 1. Tugasan ini membawa markah 100% dengan wajaran markah 60% Pada kulit luar.2 3. 6. Ulasan anda hendaklah asli. Panjang refleksi lebih kurang tiga muka surat.Bahagian C: Refleksi secara individu . 2. 8. Setiap muka surat mestilah bernombor dan ‘justify Rajah. 9.1 2. iii. Rujukkan berdasarkan sekurang-kurangnya 3 sumber yang berbeza. 5. v. isi kandungan. Amalan plagiat tidak dibenarkan. Bahagian kulit hendaklah dilengkapkan dengan maklumat kamus dengan ilustrasi dan grafik yang menarik. isi kandungan. vi. 5. Kandungan tugasan mengandungi penghargaan. Tugasan hendaklah dilaksanakan secara individu untuk bahagian A. penulisan dan rujukkan. jadual dan gambar (jika perlu) hendaklah dilabelkan dan dimasukkan dalam kamus. Format 2.5 Rujukan mengikut format APA dan sumber rujukan perlu dinyatakan.

Format dan organisasi laporan perlu jelas dan koheren.0 KRITERIA PENILAIAN SECARA UMUM 1. Disediakan oleh.0 KRITERIA PENTAKSIRAN Tugasan akan disemak berdasarkan kriteria pentaksiran yang disediakan. Liputan isi kandungan yang menyeluruh. 2. 3. 5. kematangan hujah dalam menterjemah maklumat secara analitikal. Bukti-bukti dan bahan-bahan yang dapat menyokong hujah-hujah anda hendaklah dikemukakan. 4. __________________________ (MAT NASIR BIN CHE ALI) Penyelaras Kursus Bmm 3112 Jabatan Pengajian Melayu Disah oleh. _________________________ ) Pakar Bidang (SME) BMM3112 Jabatan Pengajian Melayu 4 . 7.6. Penulisan harus menunjukkan kefasihan bahasa. Keseluruhan isi dan pengolahan perlu menunjukkan keaslian hasil kajian dan sokongan ilmiah. konsisten dan terperinci. ( Disemak oleh.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful