Pendekatan Eklektif

 .. Pendekatan boleh dihasilkan dengan menggunakan induktif dan deduktif. Sebagai contoh...Pendekatan eklektif meggunakan 2 @ lebih kaedah yang menggabungkan segala ciri yang baik daripada pendekatan tersebut untuk digunakan dalam proses P&p Sesuai digunakan untuk kelas yang mempunyai pelajar pelbagai kebolehan.

. diikuti dengan generalisasi. Guru juga mengakhirinya dengan memberikan contoh untuk mengukuhkan peraturan atau generalisasi. Pendekatan deduktif : Guru boleh memulakan pelajaran dengan memberikan peraturan atau generalisasi diikuti dengan contoh dan kemudian diakhiri dengan penerangan tentang peraturan sekali lagi.Strategi pengajaran (menggunakan kaedah eklektif) : Strategi yang mirip kepada pendekatan induktif Strategi yang mirip kepada pendekatan deduktif Pendekatan induktif : Guru boleh mula dengan memberikan contoh.

Daripada contoh tersebut.Langkah langkah(Strategi pendekatan deduktif) : Guru menerangan generalisasi/peraturan Guru memberikan contoh untuk menerangkan generalisasi tersebut. Untuk pengukuhan. guru bersama pelajar membuat generalisasi. Langkah -langkah(Strategi pendekatan induktif) : Guru mula dengan menggunakan contoh² untuk membantu konsep yang jelas. contoh diberikan oleh guru kepada pelajar. . Guru akan mendorong pelajar untuk mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran dalam situasi yang hampir serupa. Guru mengaitkan contoh dan menjelaskan lagi kesimpulan.

Pembelajaran Integrated .

Langkah pengajaran adalah berdasarkan langkah Hilda Taba (1962) .Pembelajaran integrated Membolehkan guru meberikan fokus kepada kandungan dan kemahiran berfikir.

Fasa 1 : Menghuraikan Fasa 5 : Membuat generalisasi Fasa 2 : Membandingkan Fasa 4 : Hipotesis Fasa 3: Menerangkan .

Contoh : Pelajar membuat perbandingan antara katak dan kodok. Apabila kedua-dua aspek diperhati dan dihuraikan. Contoh : Guru meminta pelajar menghuraikan warna katak. Kemudian. pelajar diminta untunk menghuraikan kodok pula. Pelajar akan mengenal pasti persamaan dan perbezaan menggunakan pengurusan grafik “ banding beza” . pelajar diminta untuk membuat perbandingan.Fasa 1 : Menghuraikan Fasa 2 : Membandingkan Pelajar digalakkan untuk menghuraikan ciri sesuatu aspek yang dikaji. jenis makanan dan habitatnya.

.Fasa 3 : Menerangkan Pelajar diminta utuk menerangkan dengan lebih terperinci tentang maklumat yang diperolehi. Contohnya : Pelajar diminta menerangkan ciri –ciri antara katak dan kodok dengan lebih terperinci. Fasa 4 : Hipotesis Pelajar diminta membentuk hipotesis serta memikirkan secara abstrak dari segi penaakulan sesuatu. Penerangan dan pemerhatian merupakan bahagian penting dalam fasa ini.

Fasa 5 : Membuat generalisasi Pelajar diminta membuat rumusan tentang maklumat yang dikumpulkan dan membentuk satu atau lebih generalisasi. hanya satu generalisasi dibentuk. Contoh : Pelajar mungkin membina generalisasi seperti “Haiwan yang hampir sama dan mempunyai tempat tinggal yang sama serta makan makanan yang sama. Jika satu pelajaran mempunyai skop yang sempit.” .

Strategi Pengajaran Pembelajaran .

• Penekanan diberikan kepada penggunaan bahan-bahan untuk meningkatkan P&P. • Seperti : buku. peralatan saintifik. bahan lukisan.Strategi berasaskan sumber / bahan • Strategi berpusatkan bahan bermaksud guru menggunakan banyak bahan. . • Bentuk penyampaian boleh dipelbagaikan. pusat akses kendiri dan lain². komputer. blok² binaan. • Penggunaan bahan-bahan hendaklah berasaskan : ♥ ♥ ♥ ♥ Objektif pengajaran Keperluan pelajar Strategi pengajaran Kebolehan pelajar • Kepelbagaian media akan meningkatkan proses P&P dan meningkatkan pemikiran kritikal dan kemahiran mental. pusat sumber.

Sumber Pengajaran dan Pembelajaran : ♥ Slaid dan jalur filem ♥ Projektor lutsinar ♥ Pita rakaman dan televisyen ♥ Model-model tiga dimensi seperti glob dan rangka manusia ♥ Modul terancang ♥ Pakej pembelajaran dengan penggunaan komputer .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful