Ahmad Farid b. Abd Jalal, Yaakub b. Isa. (2007). Tulisan jawi (sejarah, seni dan warisan).

Pahang : Lembaga Muzium Negeri Pahang. Gang Gyung Sook. (1990). Perkembangan tulisan jawi dalam masyarakat Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Gang Gyung Sook. (1995). Gaya bahasa sejarah Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Haji Abdul Razak Hamid, Haji Mokhtar Mohd Dam. (1977). Belajar tulisan jawi. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Hashim Musa. (1999). Sejarah perkembangan tulisan jawi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Muhani Hj Abdul Ghani. (1988). Teman pelajar jawi. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd. Uka Tjandrasasmita. (2010). Arkeologi islam nusantara. Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia. Zainal Abidin Ahmad. (2009). Rahsia ejaan jawi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. ________. (1989). Pedoman ejaan jawi yang disempurnakan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. _________. (1999). Daftar ejaan rumi-jawi. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.