AVIZAT, Inspector de specialitate _____________________ FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A.

Avizul şcolii Denumirea opţionalului : „MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ” Tipul : opţional ca disciplină nouă Clasa : a VI-a Durata : 1 an Număr de ore pe săptămână : 1 oră Autorul : prof. Cătălin Mîinescu Abilitatea pentru susţinerea cursului : Facultatea de Matematică Instituţia de învăţământ : Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti, Olt B. Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – Clasele I – a VIII-a DA I. Respectarea structurii standard a programei Argument Obiective specifice Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv) Conţinuturi Modalităţi de evaluare II. Existenţa unei bibliografii III. Elemente de calitate • Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor • Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii Conţinutul argumentului  Oportunitatea opţionalului  Realismul în raport cu resursele disponibile  Corelarea obiectivelor cu activităţile de învăţare  Corelarea obiectivelor cu unităţile de conţinut  Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus X X X X X X X X NU DA, cu recomandări

X X X X X AVIZUL CCŞ: ……………………………… ……………………………… ……………………………….

. MATEMATICA DISTRACTIVĂ” Profesor: Cătălin MÎINESCU Şcoala cu clasele I-VIII Bobiceşti 2 .Avizul conducerii şcolii ____________________________ PROGRAMA ŞCOLARĂ pentru clasa a VI-a MATEMATICĂ – OPŢIONAL: .

Iar interesul multor minţi luminate ale lumii pentru jocul matematic nu este greu de înţeles. şi în alt fel ” matematica. Pentru că.ARGUMENT Elevul. MATEMATICĂ DISTRACTIVĂ ” destindere psihică curiozitatea de a afla cât mai multe lucruri. şablon ” al unei ore de matematică şi să înveţe . cu unele trăsături curioase sau amuzante. în funcţie de condiţiile date? Şi la urma urmelor ce altceva este matematica. un paradox.. o eroare logică sau pur şi simplu matematică.. 3 vor constitui o şi mentală. doreşte să iasă din tiparul . poate lua diverse forme: o enigmă.. oare ce altceva este un joc. deoarece gândirea creatoare care se dăruieşte unor astfel de subiecte este de aceeaşi natură cu tipul de gândire care duce la descoperirea în ştiinţă. dacă nu un efort sistematic de a da răspunsuri la enigmele pe care ni le propune natura? Misterioasă şi fermecătoare. matematica „distractivă” ţine de frumosul pur. un truc. sătul de ora de MATEMATICĂ OBIŞNUITĂ. decât o rezolvare de enigme? Şi ce altceva este ştiinţa. de cea mai profundă trăire omenească – misterul. Există multe asemănări între joc şi matematică. decât o suită nedeterminată de probleme de rezolvat. Elementul de joc. satisfăcând nevoia universal umană de distracţie. care face ca matematica să fie recreativă. Orele de . stârnind totodată interesul şi .

De asemenea scopul opţionalului „ MATEMATICA DISTRACTIVĂ ” este de a dezvolta la elevi gândirea matematică. Dezvoltarea capacităţii de a rezolva probleme de matematică.Caracterul atractiv şi distractiv al materialelor prezentate are drept scop stimularea plăcerii şi a interesului elevilor pentru această ştiinţă strâns legată de viaţă – MATEMATICA. Obiective cadru 1. a raţionamentului şi a aplicării unor algoritmi de lucru. viaţă şi alte discipline sau domenii ale ştiinţei 5. 6. Stimularea gândirii logice şi a interesului pentru lărgirea orizontului în domeniul matematicii 4. Dezvoltarea interesului pentru matematică ( prin rezolvarea unor probleme „alt fel” decât la clasă ) 2. Dobândirea şi consolidarea unor cunoştinţe necesare pentru clasa a VI-a 3. Dezvoltarea capacităţii de a comunica utilizând limbajul matematic. Înţelegerea legăturii dintre matematică. pe baza cunoştinţelor dobândite. 4 . logica şi de a-i pregăti pentru viaţă.

. întregi sau raţionale pozitive care îndeplinesc proprietăţi date. . a unui pătrat magic. perimetrelor. a unui şir. .să identifice diferite reguli de formare a unui număr deosebit.să compună şi să descompună figuri geometrice din (în) figuri geometrice.să utilizeze estimări ale distanţelor. . ariilor în probleme practice.să analizeze paşii utilizaţi în diferite metode de rezolvare. . 5 .să determine numere naturale.să aplice proprietăţile operaţiilor cu numere naturale în situaţii non-standard.să rezolve probleme practice utilizând reguli de divizibilitate. .Obiective de referinţă La sfârşitul clasei a VI-a elevul va fi capabil : .să folosească cunoştinţele dobândite pe parcursul anilor în rezolvarea problemelor distractive ce apar la aceste ore. . .să înţeleagă în ce constă particularitatea unui anumit număr (număr special) faţă de restul numerelor.

. Unităţi de învăţare Prezentarea opţionalului . informaţii relevante pentru rezolvarea unor probleme. să o transpună în limbaj matematic şi să organizeze eficient modul de rezolvarea a acesteia. I II-IV V VI-VII VIII-IX X-XI XII-XIII XIV-XV XVI-XVII XVIII-XX XXI-XXII XXIII XXIV-XXV XXVI-XXVIII XXIX-XXX 6 . 12. crt.să identifice situaţia – problemă. 3..Matematică distractivă” Cum au apărut numerele? Numere perfecte şi numere amiabile Curiozităţi despre numere prime Numere interesante Reconstituirea operaţiilor Pătrate magice Divizibilitatea numerelor? Cui îi foloseşte? Curiozităţi cu numere raţionale Probleme cu conţinut sub formă de versuri sau jocuri de cuvinte . să utilizeze diferite surse de informaţie în verificarea şi susţinerea opiniilor.să înveţe să nu dispere. 2..să argumenteze logic idei şi metode matematice. 9. 7. . 6. 5. atunci când ceva nu i-a reuşit. căci prin muncă şi perseverenţă rezultatele nu vor întârzia să apară. PLANIFICARE CALENDARISTICĂ Nr.să identifice etapele unui raţionament matematic. prezentat în expunerea unei probleme. ore 1 3 1 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 3 2 Săpt.să selecteze. 13. 8.Poante” gândite şi rezolvate Glumele lui Einstein Câteva probleme de logică Probleme isteţe. 11. 10.să înveţe să se bucure de reuşita sa. . 4. . 14. . atunci când a rezolvat corect o problemă. 1. . în mulţimea datelor de care dispune. pentru copii asemenea Geometrie cu … foarfecele Nr. 15.

Teste grilă cu alegere multiplă 3. Desene adnotate 7 . Propoziţii lacunare 5. 17. Geometrie de plăcere Iluzii optice Probleme interesante de construcţii geometrice 2 2 1 XXXI-XXXII XXXIIIXXXIV XXXV Instrumente de evaluare: 1. Itemi deschişi şi constructivi 4.16. 18. Autocontrolul sau controlul reciproc 6. Prezentare de referate 2.

1973 Dăncilă. F. Editura Albatros.Varia mathematica.J. . . Iaşi. . V. 1982 8 .Matematica recreativă. . Bucureşti. G. H. 1979 Câmpan. Bucureşti.. Editura Militară. Radian T.Recreaţii matematice. . Editura Albatros. I. Editura Ceres. Bucureşti.Matematică distractivă. V.R.Bibliografie: Bobancu.Caleidoscop matematic. Editura Sigma 2000 Guran. . . 1980 Rădulescu.Măiestria minţii. C. Bucureşti. Editura Junimea. E.Recreaţii ştiinţifice.Cum au apărut numerele. Bucureşti. 1985 Radian. Editura Ion Creangă. 1983 Andonie. Bucureşti. 1979 Vodă. . Editura Albatros.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful