TEMATICA DISCIPLINEI “DEZVOLTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ”

3.2. Dezvoltarea regională în România .CAPITOLUL 1.1. Domenii ale dezvoltării locale 1.5. Noţiunea de dezvoltare locală 1. DEZVOLTAREA LOCALĂ – DEZVOLTAREA REGIONALĂ 1. Componentele dezvoltării locale 1. Avantajele şi limitele dezvoltării locale 1.4.

tipologie. Relaţia spaţiu amenajat-oraş 2.1.3.5.4. DEZVOLTAREA URBANĂ ŞI URBANISMUL 2. Obiectivele activităţii de urbanism 2. componente.7.6. Dezvoltarea durabilă a oraşelor 2. Oraşele: geneză. evoluţie în timp 2.2. Dezvoltarea metropolitană a României . definire.CAPITOLUL 2. Elemente introductive 2. Problema spaţiului în dezvoltarea urbană 2.

Planificarea urbană 3.3. POLITICILE DE DEZVOLTARE URBANĂ 3. Elemente generale 3.CAPITOLUL 3.1.2.4. Serviciile urbane -instrumente de transpunere practică a politicilor de dezvoltare urbană 3. Agenda Locală 21 .

3.2.4.1.CAPITOLUL 4. Politica privind amenajarea teritoriului în România . AMENAJAREA TERITORIULUI ŞI DEZVOLTAREA URBANĂ 4. Procesul de amenajare a teritoriului la nivel european 4. Amenajarea teritoriului în context naţional 4.5. Reţeaua naţională de localităţi 4. Terminologie şi definiţii 4.

SISTEMUL MANAGEMENTULUI MEDIULUI (SME) ŞI ISO 14001 PENTRU ORAŞE 5. Activităţi şi resurse ale SME 5.5.4.2. Beneficii interne şi externe ale SME 5. Limitări şi priorităţi ale SME 5.1.3.CAPITOLUL 5. Implicaţiile concentrării urbane asupra mediului înconjurător . Probleme de mediu cu care se confruntă oraşele şi soluţii de remediere 5.

CAPITOLUL 6. Participarea cetăţenilor la activităţile de amenajare a teritoriului şi de urbanism . RESPONSABILITĂŢI ÎN MATERIE DE DEZVOLTARE ŞI PLANIFICARE URBANĂ ÎN ROMÂNIA 6. Atribuţiile administraţiei publice centrale 6. Atribuţiile administraţiei publice locale 6.1.2.3.

5.2.4. Consideraţii generale 7. Documentaţii de urbanism 7.CAPITOLUL 7. Documentaţii de amenajare a teritoriului 7.1. Avizarea. Autorizarea executării lucrărilor de construcţii 7. aprobarea şi urmărirea aplicării documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism .3. Certificatul de urbanism 7.7. Iniţierea şi finanţarea activităţilor 7.6. DOCUMENTAŢII DE AMENAJARE A TERITORIULUI ŞI DE URBANISM 7.

2.CAPITOLUL 8. AGENDA TERITORIALĂ A UNIUNII EUROPENE 8.1. Dezvoltarea/planificarea spaţială a României . Consolidarea coeziunii teritoriale 8. Priorităţi teritoriale pentru dezvoltarea Uniunii Europene 8.3.

2001 3.. Bucureşti. Teorii. Editura Economică. sociale şi urbanistice ale procesului european de metropolizare.. Bucureşti. Editura Fundaţiei Culturale “Dimitrie Bolintineanu”. Oraşul şi competiţia urbană. *** Implicaţiile economice. Realităţi. 2004 4. Editura Universitară. Bucureşti.. 2002 5. Amenajarea turistică şi dezvoltarea urbană. Bucureşti. 2007 6. Lumina Lex. Geografia oraşului. Bucureşti. Ed. Perspective. Cucu V. Administraţia publică. Amenajarea teritoriului. CDCAS. Popescu Irina. Ghiga C.Alexandru I. Editura Uranus.Băltăreţu Andreea. a III-a. Editura Fundaţiei Romania de Maine. 2002 2. Bucureşti. Bucureşti. Ionascu G. S.. 2010 2. 2007 .BIBLIOGRAFIE 1. Ed. Infrastructura teritorială şi dezvoltare urbană.

10 grile x 0.2 grile cu justificarea răspunsului x 1 punct = 2 puncte . .5 puncte = 5 puncte .2 subiecte la alegere x 1.5 puncte = 3 puncte Seminarul reprezintă 1/3 din nota finală.INFORMAŢII PRIVIND EXAMENUL .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful