INVENTORI MINAT KERJAYA Alat ukuran Vocational Preference Inventory (VPI) yang dibentuk oleh John L.

Holland mengandungi 160 senarai nama pekerjaan untuk mengukur minat vokasional dari jenis personaliti seseorang. Alat ini dibina berasaskan teori Holland yang mengandaikan bahawa individu boleh dikumpulkan kepada enam jenis berdasarkan personalitinya. Setiap jenis personaliti memperlihatkan minat dan kecekapan kerja yang tertentu. Alat ukuran VPI mengandungi 2 skala iaitu skala primer dan skala sekunder. Keenamenam jenis personaliti dan bidang minat pekerjaan yang diukur oleh skala primer ialah Realistik (R), Investigatif (I), Artistik (A), Sosial (S), Enterprising (E), dan Conventional (C). Sementara itu, lima pembolehubah yang diukur oleh skala sekunder ialah Kawalan Diri atau Self-Control (SC), Maskuliniti-Feminiti (MF), Status (ST), Infrequency (INF) dan Acqueiscence (AC). Kesemua pembolehubah tersebut dan enam jenis personaliti ini adalah merupakan 11 sub-skala dalam inventori ini. Skor yang tinggi pada mana-mana sub-skala menunjukkan bidang-bidang utama yang diminati sementara skor yang rendah bagi sub-skala lain pula menunjukkan bahawa personaliti seseorang itu tidak selaras dengan bidang minat dan personaliti yang diwakili oleh sub-skala tersebut (Holland 1969: 5-6). Ward dan Walsh (1981), juga telah menguji kesahan serentak alat ukuran VPI dengan menjalankan kajian ke atas 102 orang wanita berkulit hitam yang bekerja di dalam keenam-enam bidang pekerjaan yang telah ditetapkan. Hasilnya, didapati bahawa VPI mempunyai kesahan serentak yang tinggi. Pentadbiran Ujian VPI Walaupun masa untuk mengambil ujian ini tidak ditetapkan, sebagai panduan ujian ini perlu diselesaikan dalam masa 20-30 minit. Seelok-eloknya ujian ditadbirkan dalam bilik yang selesa, lengkap dengan kemudahan-kemudahan asas seperti kerusi dan meja, selain itu, segala arahan yang disediakan di dalam borang soalan perlu diikuti dan dipatuhi oleh calon yang mengambil ujian.

☺ Lebih suka bekerja di luar bangunan dari di dalam bangunan Pekerjaan ☺ Jurutera Awam ☺ Jurutera Kereta Api ☺ Operator Mesin ☺ Mekanik Kapal Terbang ☺ Mekanik Kereta ☺ Juruteknik Elektronik ☺ Ahli Ilmu Perkebunan ☺ Tukang Kayu ☺ Ahli Kaji Cuaca ☺ Ahli Biologi ☺ Ahli Botani ☺ Ahli Agronomi ☺ Ahli Fizik ☺ Ahli Kaji Bintang ☺ Ahli Kimia ☺ Ahli Kaji Bumi ☺ Penyelidik Sains ☺ Antropologis ☺ Penyair ☺ Pemimpin Orkestra ☺ Penyanyi Konsert ☺ Penggubah Lagu ☺ Pengarang ☺ Pelukis Perdagangan ☺ Pelukis Potret ☺ Wartawan ☺ Pelukis Kartun ☺ Penghias Rmuah ☺ Arkitek Realistik Investigatif ☺ Suka membuat pemerhatian.Pengiraan Skor Ujian VPI Pengiraan skor perlu dibuat dengan teliti dan hati-hati. ☺ Mempunyai kebolehan intuisi dan suka bekerja dalam situasi yang tidak atau kurang berstruktur. menganalisis. dan binatang. peralatan. mesin. ☺ Suka bekerja dengan objek. . tumbuhan. menyelidik. ☺ Mempunyai kemahiran saintifik dan matematik serta meminati kerja-kerjaya saintifik dan beberapa kerjaya bercorak teknikal. Pentafsiran Profil Ujian VPI Personaliti Ciri-Ciri ☺ Mempunyai kemahiran atletik atau mekanikal. ☺ Tidak selesa dengan kerja yang rutin atau berulang-ulang dan selalu menggunakan imaginasi dan kreativiti. menilai dan menyelesaikan masalah melalui penyelidikan. Artistik ☺ Mempunyai kebolehan artistik dan inovatif. mempelejari.

melatih. mengubati dan membuat kebajikan pada orang lain. menolong. bersifat akur. ☺ Pandai dan mahir memanipulasi orang lain. ☺ Matlamat utama adalah membuat kebajikan. ☺ Ahli Sosiologi ☺ Guru ☺ Pengetua Sekolah ☺ Pegawai Perhubungan Awam ☺ Pengarah Kem Belia ☺ Pengarah Agensi Kebajikan ☺ Kaunselor Kerjaya ☺ Kaunselor Peribadi ☺ Spekulator ☺ Aktuaris ☺ Eksekutif Pengiklanan ☺ Eksekutif Perniagaan ☺ Pengarah Syarikat ☺ Pengarah Publisiti ☺ Peguam ☺ Ahli Politik ☺ Pengurus Hotel ☺ Pengurus Bank ☺ Jurujual Insurans ☺ Penyimpan Kira-Kira ☺ Guru Perdagangan ☺ Akauntan ☺ Jurutrengkas ☺ Kerani Bank ☺ Pakar Cukai ☺ Kerani Gaji ☺ Operator Komputer ☺ Penilai Harta ☺ Jurujual Insurans ☺ Kerani Insurans Enterprising ☺ Suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. memimpin. mengarah. ☺ Matlamat akhirnya adalah untuk mencapai keuntungan organisasi dan keuntungan ekonomi. Conventional ☺ Suka bekerja denga data dan nombor. dan mengikut arahan. ☺ Mempunyai kemahiran menggunakan kata-kata serta mahir berkomunikasi dengan orang lain. ☺ Mempunyai minat dalam mempengaruhi. ☺ Melakukan sesuatu secara terperinci. ☺ Mempunyai kemahiran dalam bidang perkeranian serta mempunyai kebolehan dan kemahiran dalam menggunakan nombor. ☺ Berminat dalam memberitahu.Sosial ☺ Suka bekerja dan berinteraksi dengan manusia. . dan mengurus individu lain. memperkembang.

☺ Skor Rendah (0 hingga 7) . Maskuliniti-Feminiti. ☺ Skor Rendah (0 hingga 7) Menunjukkan individu memiliki ciri-ciri feminin yang selalu dikaitkan dengan kerjaya perempuan seperti guru. Status – ST ☺ Skor Tinggi (8 hingga 14) Menunjukkan individu memberikan nilaian dan persepsi yang tinggi kepada kerjaya-kerjaya yang pada anggapannya mempunyai status yang tinggi. Peragawati.MF ☺ Skor Tinggi (8 hingga 14) Dikaitkan dengan individu memiliki ciri-ciri kelelakian yang selalunya dikaitkan dengan kerjaya lelaki seperti polis. Infrenquency dan Acquiescence. jururawat dan setiausaha. mekanik dan juruteknik. Kawalan-Diri – SC ☺ Skor Tinggi (8 hingga 14) Menunjukkan individu mempunyai kawalan diri yang baik yang selalunya dikaitkan dengan mempunyai lokus kawalan dalaman yang tinggi atau proaktif. ☺ Skor Rendah (0 hingga 7) Menunjukkan individu tidak begitu mementingkan status dalam pekerjaan. Maskuliniti – Feminiti . Panduan interpretasi untuk subskala ini adalah seperti yang berikut. Kawalan-Diri.Pentafsiran Profil Ujian VPI – Skala Sekunder Alat ukuran VPI mempunyai subskala tambahan iaitu Status. tentera.

profil minat kerjaya yang diperoleh tidak boleh dipercayai. Skala INF adalah berkaitan dengan kebolehpercayaan alat ukuran VPI. ☺ Skor Rendah (Kurang atau Sama Dengan 15) Memperlihatkan bahawa klien menjawab berdasarkan kepada apa yang sebenarnya tentang minatnya dan bukan disebabkan oleh faktor-faktor lain. ☺ Skor Rendah (Kurang atau Sama Dengan 10) Memperlihatkan bahawa jawapan klien adalah konsisten. Infrequency – INF Skor maksimum untuk skala INF ialah 20. Ini sekali gus menunjukkan bahawa jawapan yang diberi oleh klien boleh dipercayai. ☺ Skor Tinggi ( 10 Ke Atas) Memperlihatkan jawapan klien adalah tidak konsisten dan dengan itu. Hal ini sekali fus menunjukkan bahawa jawapan yang diberi oleh klien adalah sah.Menunjukkan Individu kurang mampu mengawal diri sendiri. Acquiescence – AC Skor maksimum untuk skala AC ialah 30. . pandangan masyarakat tentang sesuatu pekerjaan dan dengan itu. ☺ Skor Tinggi (15 Ke Atas) Memperlihatkan bahawa jawapan klien mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain. Skala AC adalah berkaitan dengan kesahan alat ukuran VPI. Individu ini dikatakan mempunyai lokus kawalan luaran yang tinggi atau reaktif dan mereka sangat dipengaruhi oleh faktor persekitaran. profil minat kerjaya yang diperoleh adalah tidak sah. Misalnya.