Az arkangyali rendek

Kik azok az arkangyalok? Minden arkangyal isteni intelligencia, a Szentlélek egyik megnyilvánulási formája, az isteni szeretet forrása. Az arkangyalok tiszta, esszenciális erények, minőségek, vagyis ők a szeretet, béke, alázat, remény, egyensúly, bőség, bátorság, ártatlanság, bölcsesség, erő megtestesítői. Mi emberek ezeket az erényeket, pozitív elementálokat szeretnénk elérni és állandósítani életünkben. Ezt leginkább úgy valósíthatjuk meg, hogy ráhangolódunk egy-egy erényt képviselő arkangyali rend sajátos rezgésére, színére, fényére vagy szimbólumára, illetve a hozzá tartozó számra, és magunkba fogadjuk ezeket a minőségeket. Az arkangyalok mindig velünk vannak és észrevétlenül is segítenek bennünket földi életpályánk során. Bár természetüknél fogva nincs módjuk az ember szabad akaratán változtatni, azonban sugalmazhatják számunkra a kedvező megoldásokat, iránymutatást adhatnak. Ha ráébredünk létezésükre, és tudatosan figyelünk rájuk, akkor érzékelhető és nyilvánvaló lesz mindennapi jelenlétük. Az arkangyalok erős, intenzív, magas rezgésszintű, kiáradó energiaformák, az Univerzum „építészei”, akik segítenek megteremteni a világot, melyben a Lélek bejárja az útját. Ők tartják össze a Személyiség idegrendszerét, fizikai, mentális, érzelmi testét, hogy a Lélek tapasztalatot szerezhessen a fizikai valóságban. Gyors, csodaszerű gyógyításokra képesek. Nem ismerik a kritikát, a vádat és a többi alacsony energiamintát, az emberek negatív elementáljait. Nincs kapcsolatuk ezekkel a negatív érzelmekkel, gondolatformákkal. Az arkangyalok mindenhol ott vannak - a természetben, állatokban, növényekben és a saját emberi testünkben –, és mindenkit feltétel nélkül szeretnek. Nem is tehetnek mást, mert lényegük a tiszta szeretet. Dr. Nicholas C. Demetry és Dr. Edwin L. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c. munkájukban a következőket olvashatjuk: „Daskalos tizenkét arkangyali rendet azonosított, melyek mindegyike egy-egy archetipikus funkcióval rendelkezik. Noha egymással való kommunikációjuk leginkább a szereteten keresztül történik, nyelvük a szavak nélküli színek és a hangok spektruma. A teremtéshez az elme szuperszubsztanciáját használják, és egy bizonyos rezgésszintet, amely az adott rendre jellemző, és amely mindig összhangban áll a Szentlélek akaratával. Teremtő rezgésük az élet tökéletes csöndjéből és nyugalmából ered, a mozgalmas életjelenségek mögötti esszenciális „szentléleki” valóságból. Daskalos arra bíztatta tanítványait, hogy térjenek vissza a jelenségeken túli valódi élet csöndjéhez, és ráhangolódva az arkangyalokra, ott építsenek fel pozitív elementálokat. Egy pozitív elementált vagy erényt úgy lehet legkönnyebben megteremteni, ha ráhangolódunk arra az arkangyali rendre, amelynek rezgésszintje összhangban van az adott elementál rezgésszintjével. Ebben a nyugalomban túllépünk a dualitáson, a belső vívódásokon és a személyiség konfliktusain. Ha azon a szinten próbáljuk megoldani a problémáinkat, ahol azok vannak, akkor olyanok vagyunk, mint a hal, amely a vízben úszkálva próbálja megérteni a víz természetét. Az arkangyalok az emberiség közös archetipikus ideáljának megelevenítésével emelnek fel bennünket. Úgy találtuk, hogy a számok archetipikus minőségei is tartalmaznak ideálmintákat, amelyekre tudatosan építhetünk bizonyos alaperényeket.

és ennek megfelelően valamelyik arkangyali rendhez erősebben kötődik. azután amikor megszilárdítjuk a tanultakat. november 20-án született (1+9+7+0=17. 22-nek illetve 33-nak. A fejlődésnek ebben a folyamatosan emelkedő spiráljában végigkísérnek minket az arkangyalok. amikor úgy érezzük. hogy számolja ki.” Életünk során számos állomáson keresztül vezet az utunk. összesen 11+11+11=33) az a Névtelen rendhez tartozik. jobban megértheti önmagát. és vannak kritikus. Könnyen meghatározhatjuk. Mindig velünk vannak. érzelmi. Pl. és kapcsolatban lehetünk. hogy a régi keretek szűkké váltak számunkra. Ugyanakkor mindenkinek van erre az életére kijelölt sajátos tanulnivaló feladata. és tovább kell lépnünk az ismeretlen felé. nehezebb életszakaszok. és különösen érezhetjük annak az arkangyali rendnek az erejét és közelségét. miért ismétlődnek bizonyos helyzetek. melyet az adott arkangyali rend képvisel. amikor tanulunk. 1+0=1. Pl. a Hatalmak rendjébe tartozik. ezeket a számokat szintén összeadva: 2+0+5+1=8) az a nyolcas rendbe. Tehát mindegyik renddel kapcsolatban vagyunk. ami 2+1=3) az a hármas rendbe. aki 1970. Daskalos szerint az arkangyalok képesek bármilyen szín.Carl Jung szerint a számok is archetípusok. hónap. összesen: 8+11+2=21. hanem hagyjuk meg 11-nek. tudatosan megteremthetjük az életünket átalakító pozitív elementálokat. nap számait és a végeredmény 11. ami 1+7=8 az év. Ez a három szám a következő rendeknek felel meg: 11 a Dominiumok rendjének. ezért a mennyiségi archetípusok mellett van egy minőségi jellemzőjük. amelyeket szintén megszilárdíthatunk. hogy aztán később azokat is meghaladjuk. ismereteket szerzünk. Vannak periódusok.és hangfrekvencián rezegni. és ezzel elkezdjük a kollektív negatív elementálok gyengítését is. mentális egyensúlyának visszaállításához szükséges. Pl. 33 a Névtelen rendnek. hogy melyik rend befolyásolja leginkább életutunkat. 11 a hónap és 2+0= 2 a nap. november 11-én született (1+9+0+1=11 az év. éteri. időnként szórakoztató ennek tudatában ismerkedni az arkangyalokkal. Mi jellemző a tizenkét arkangyali rendre? . Ha ráhangolódunk egy bizonyos arkangyali rendre és a hozzá tartozó szám-archetípusra. Több olyan életfeladatot hozott magával. A Daskalos által felsorolt tizenkét arkangyali rend mindegyike összhangban van az egytől tizenkettőig terjedő számok valamelyikének archetipikus minőségével. hogy mit miért tett eddig. a Rafaelek rendjébe tartozik. Ha születésünk napja vagy hónapja 11 vagy 22. amelyekre eddig talán maga sem találta a választ. 22 vagy 33. ami az ember egészséges fizikai. és alkalmazzuk azokat. akkor szintén ne adjuk össze az így kapott két számjegyet. illetve a születési évben szereplő számok összege 11 vagy 22. május 10-én született (1+9+7+3=20. aki 1901. aki 1973. Valójában ily módon állítja vissza a Szentlélek az ember egészségét. feladatok az életében. 0+5=5. Sok felismeréshez juthat az ember. ahogy azt az ókori filozófusok is tanították. 22 a Nagyurak rendjének. 11 a hónap és 11 a nap. Ha összeadjuk az év. Nagyon élvezetes és tanulságos. melyik arkangyali rendhez tartozik. akkor ezeket a számokat ne redukáljuk egy számjegyűvé. Szívből ajánljuk mindenkinek. ha összeadjuk a születési dátumunkban szereplő számokat. hogy újabb ismereteket szerezzünk. amelyre az adott életszakaszban a legnagyobb szükségünk van.

Lelki szinten az akarat mozgósítója. hogy egymással kapcsolódni tudjanak. Hozzá tartozó feladat. irigységre. elégedetlenségre. A 2-es szám jelöli a pólusokat. agresszívvé. de mint minden polaritásban. jelképe két. Gábriel a gyógyír a féltékenységre. és befogadni mindazt. amit őszinte hittel teremtünk meg magunk számára. hogy megértést hozzanak. Az egységtől elszakadt ego fenyegetővé. függetlenség. alkalmazkodó. életünkben megjelenve ténylegesen el. és ami csak arra vár. együttműködő. számarchetípusa a 2-es. Rafael Rafael színe az ibolya. hogy feloldják a konfliktust. az arkangyalok bármilyen színben megjelenhetnek. befogadó érzelmeket képviseli. összeérjenek. erélyes Mihály eleme a tűz. tulajdonságaival való kapcsolatfelvételhez. passzívvá. közlékenység. életfeladat: Legyek önmagam Erények: az 1-es számnak megfelelően a kezdet. hogy belső lényünk csendjéből. kölcsönösség Gábriel a víz elemet uralja. Gábriel segít bensőséges kapcsolatot kialakítani másokkal. az elektromágneses mező és a finom energia: a prána. találkozzanak. fizikai szinten uralja az anyagcsere folyamotokat. érvényesítő. számarchetípusa a 3-as. megértés. személyes erő. Mihály Mihály színe a vörös. befogadó. Mihály. tudatosan cselekedjünk. A hozzátartozó 1-es szám az eredeti állapotot jelöli. Az alábbi rendszert Daskalos és tanítványai állították össze meditációk. Lelki értelemben a vízhez hasonlóan az áramló. a feszültséget. önfegyelem. társasági. düh elementálját nyugalommá. kapcsolódás. egyenessel összekötött pont. hogy kooperálhassanak egymással. kreatív. szimbóluma a pont. Hozzá tartozó feladat: Legyek közlékeny Erényei: konfliktusok megoldása. Segít elfogadni a helyzetünket. számarchetípusa az 1-es. hogy a fizikai világban. tehetetlenné válhat. önérvényesítés. személyes hajtóerő. világos kommunikáció. jelképe a háromszög. Ugyanakkor bizonyos színek vizualizálása jobban hozzásegít egy-egy arkangyali rend minőségeivel. . vágy az egybeolvadásra. minden kezdet forrását.és befogadjuk. ítélkezővé vagy épp ellenkezőleg áldozattá. nyugodt meggyőzés. a két végletet. mely segít. hogy a felek alkalmazkodóvá váljanak. Gábriel Gábriel színe a kék. kezdeményezés.Ahogy említettük. befogadóvá a másiktól érkező dolgokra. öntudatosság. ebben is megvan a vágy. hogy egyesüljenek. megtalálható bennük a teljes színskála. Hozzá tartozó feladat: Legyek befogadó másokkal Erényei: megértő. gyengéd. a „szellemi harcos” energiája segít átalakítani a harag. információt felhasználó és kifejező Rafael arkangyal a levegő elem. a kreatív cselekvés tűzét. magabiztosság. vigyázó. koncentráció. békévé és valódi erővé. úttörő. hozzátartozik minden testi folyadék. gyógyítás. szemináriumok és gyógyító kezelések során szerzett tapasztalataik alapján. a hőtermelést. erőteljes.

rugalmasság. mohóság átalakításában. amikor az egyén megszilárdítja addig elért eredményeit. megbízhatóság. Segítségével újra beláthatjuk és átélhetjük. transzcendenssé válnak. új módon Erényei: kiterjedés. A szétszórtságot koncentrációvá és aktív cselekvéssé alakítja. aktivitás. nyitottsággá. Ha sikert és beteljesülést tapasztalunk olyan emberi intézményekben. érdeklődés. átlátó-képességre van szükségünk. Hozzá fordulhatunk. hogy az egyén szervezetlenné. Lelki síkon harmóniát és egyensúlyt teremt a személyiségben. Hozzá tartozó feladat: Fejezzem ki magam bátran. a gyakorlati hétköznapokat. akkor gőgössé. megmerevedik. változás. leleményesség. önpusztító viselkedésformába menekül. állandóság. azok is egyre kevésbé személyesek. biztonság. és egyre inkább transzperszonálissá. Lelki szinten a mentális tisztaság. mint a házasság. számarchetípusa az 5-ös. bőség. Ahogy kifelé haladunk a rendszerben. ha türelemre. dogmatikussá válhat. széleslátókör. család. tisztánlátás. és egyre távolodunk a bolygónktól. és a rendet képviseli. átfogó látásmód. rend. amit szeretne. . hogy a mindenség részei vagyunk. A 2-es számarchetípusban megnyilvánuló konfliktusok a 3-asban feloldódnak. Ez a beteljesülés átmeneti állomása. Rafael erőteljes gyógyító jelenléttel bír. érzelmünk és akaratunk teljesítményeit. önmagát alábecsülővé válik. rendszertelenné. Ha az ego itt megreked. földhöz kötöttség. Jung szerint a 4-es a teljesség archetípusa. elképzelések születnek. megelégedettséggé. oktatás vagy kormányzat. harmonizálja elménk. Ha valaki a problémái megoldása helyett valamilyen szenvedélybe. gyakorlatiasság. növekedés. elhatárolódik a teljességtől. A 3-as szám az egységet képviseli a dualitásban. kötődésmentesség. Szintén segít a falánkság. Azonban ez csak egy pihenőállomás a fejlődés további útján. Ezeket a negatív elementálokat képes Uriel átalakítani alázattá. önelégültté vagy akár fanatikussá. Uriel Uriel színe az ezüstfehér. Uriel hangolja össze Mihály. koncentrálás.Rafael irányítja a napfény és oxigén átalakítását éteri erővé. kreatív szabadság. ha nem tudjuk eldönteni. hogy megadja számára a kihívások hatékony kezeléséhez szükséges éteri energiát. jelképe a négyzet. akkor Uriel hatása érvényesül. Most következnek a magasabb energiák arkangyalai. teljesség. kreativitássá és sikerré. Hozzá tarozó feladat: Legyek gyakorlatias és bizalomraméltó Erényei: alázat. A 4-es a társadalmi struktúrát. mintha a bolygórendszerünkön túllépnénk. jelképe az ötágú csillag (pentagram). szilárdság. fejlődés. hogy soha nem fogja elérni azt. harmóniává. kaland. Ez hasonlít ahhoz. képzelőerő. egyenjogúság. Kerubok A Kerubok színe a fehéres rózsaszín. Gábriel és Rafael munkáját a fizikai testünkben. azt gondolva. feltárás. számarchetípusa a 4-es. Rafael energiája segíthet abban. Az eddigiekben az elemek arkangyalait mutattuk be. Ugyancsak előfordulhat. objektivitás. és új ötletek. hatékony kommunikáció és konfliktusmegoldás tartozik hozzá. büszkévé. melyik tervünket valósítsuk meg. vagy ha nehezen találunk rá egy probléma megoldására. a biztonságot. Így van ez az arkangyali rendekkel is. a tiszta megértés. stabilitás.

Az elkülönülés illúziójának következménye az is. hogy bátran belevághassunk az újba. szépség.mindazt. és mindenhez ragaszkodik. ami miatt itt vagyunk. amikor korlátozzuk a lehetőségeinket. remény. és megvalósítsuk azt. A hexagram két egymásba kapcsolódó háromszög. elhanyagolja önmagát és teendőit. amikor új lendületet kell vennünk. meditáció. Ha az egyén nem bízik a Mindenség gondoskodásában. és a maga teljességében élvezhessük az életet. jelképe a hétágú csillag (misztikus csillag). Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenben kreatív Erényei: kreativitás. érzünk és teszünk. igazság. átlátott és magába szívott. Ők képviselik a mindentudás és mindenütt jelenlevőség isteni minőségét. hogy kimozduljunk ezekből a negatív emóciókból. Fejedelmek A Fejedelmek színe az ibolyaszínnel szegélyezett türkiz.A Kerubok. elemző. Az ő feladatuk minden eseményt és történést feljegyezni. Az 5-ös számarchetípus arra ösztönzi a stabil. harmónia. hogy segítenek összehangolni a gondolatainkat és érzelmeinket. A Szeráfok hatására tudjuk megvalósítani – immár megszűrve . hogy lusta lesz. és el kell hagyni a régit. mindig újabb és újabb tapasztalatok felé mozdul. amikor elveszítjük a képességünket. együttérzés. önelemzés . inspiráció. a tudás angyalai „égi jegyzőkként” működnek az ember éteri másában. és harmóniába kerülnek egymással. biztonságosnak hitt életünkön. hogy hagyja el merev viselkedési mintáját és lépjen tovább az ismeretlen felé a tapasztalatszerzés útján. amit csak mi tudunk adni a világnak. szeretet. akkor perfekcionistává. ami isteni és emberi tapasztalásainknak az összessége. akkor fösvénnyé válik. Vagy épp az ellenkezője is lehetséges. a továbblépést és felemelkedést. látomások megvalósítása A Szeráfok különleges feladata abban áll. amikor beszennyezzük a környezetünket. jelképe a hatágú csillag. mert az emberi személyiség mindig nő és változik. befelé forduló. művészet. megnehezítve ezzel a változást. Szeráfok A Szeráfok színe a szivárvány. szemlélődés. fantáziátlanná válik. A Kerubokra való ráhangolódás segít. Daszkalosz a személyiséget is az ötágú csillaggal szimbolizálta. a lélek legáltalánosabb szimbóluma. aktivitással. visszanyerjük egyensúlyunkat. hogy elfogadjuk az Univerzum bőségét. hogy értékeljünk dolgokat. ami már idejétmúlt. ítélkezővé. Életünk során többször jutunk el abba a fázisba. az élet bőségében. egyensúly. filozofikus. rálátás. Ezekben a kritikus időszakokban segítenek a Kerubok leleményességgel. számarchetípusa a 7-es. egyensúlytalanságot hozunk létre. „megpihent” 4-est. számarchetípusa a 6-os. Hozzá tartozó feladat: Gyarapodjak értelemben és bölcsességben Erényei: bölcsesség. intuíció. A lefelé mutató háromszög az isteni szellemünk alászállását jelképezi a földi tapasztalás világába. logika. ami valaha is történt. kritikussá válhat. ahol isteni és emberi forrásaink találkoznak. Ez hozza el számunkra az öröm és megelégedettség érzését. kreativitással. A hatszög tehát a lelket szimbolizálja. áhítat. mindent. kedvünket. Ők segítenek ráhangolódni lelkünknek arra a pontjára. hogy szabaddá és kötődésmentessé válhassunk. amit az ötös feltárt. amit gondolunk. a felfelé mutató háromszög pedig az emberi természet felemelkedését a szellemi régióba. változtatnunk kell az addig megszokott. Ha az egyén elválik a szeretet forrásától. szolgálat. diszharmóniát. illetve elengedni mindent. hitből fakadó bátorság. ami már hasznavehetetlen a lelki úton. A Szeráfokra való ráhangolódás segít.

Pl. biztonság. és ez által felszínre kerülnek árnyoldalaink. jóindulatú irányítás. Az isteni megszentelés bolygója a Szaturnusz. . A Fejedelmek segítenek átalakítani az ezek mögött meghúzódó félelmet és hitetlenséget bátorsággá és hitté. új célokat. és megszentelte azt. hanem intézményes – kormányzati. és tökéletes rendet képez. Nem csak egyéni. a humanitárius szolgálat „nagykövetei”. Keresztelő Szent János. amely az ember alkotta struktúrákat a szellemi átalakulás irányában mozdítja el. Hozzá tartozó feladat: Legyek termékeny Erényei: ambíció. elengedéssé. ami a szilárd rend egy magasabb szintje. megadás az isteni akaratnak. pénz. számarchetípusa a 8-as. hogy akaratunkat az isteni akarathoz igazítsuk. szorgalom. a rácsodálkozó. A nyolcas energiája található meg minden olyan szándékban. Azzal segítik a planetáris átalakulást. kíváncsi ártatlanságot. A szellemi fejlődés útján miután az ötös meghaladta a négyes struktúráit. amely az önzetlen szolgálatra jött létre. megoldásra váró „ügyeink”. és hatékonyabban végezhessük munkánkat. Segítenek visszaállítani az ártatlanság érzését. és akiknek életét nem hatják át spirituális értékek. ártatlanság. A nyolcas két négyesből áll. A Fejedelmek fénye mindent megvilágít. manapság az egész emberiségen keresztül nyilvánulnak meg. isteni hatalom. a hetesben térünk vissza a forráshoz. a belső csendhez. és valamennyien egy új látásmódot hoztak a világnak. aminek hatását a 2007-es évben is érezhetjük. szimbolizálja a teremtés hét napját. oktatási. mert az átalakulás őket sem kerüli el. amelynek segítségével a spirituális értékeket a gyakorlatban is képesek vagyunk megvalósítani.szinten is arra ösztönöznek. amely maga a középpont. és minden struktúrában. szorongóvá válnak. rendezettség. és a hatos kreatív formát adott a lelki értékeknek. hogy belső csendre. valamint új látásmódot hoznak el életünkben. új inspirációt. átadássá. Daszkalosz elbeszélése szerint Krisztus idejében a tanítványok egy része inkarnálódott arkangyal volt. hogy mindaz. gyakorlatiasság. A hetes magában foglalja a hármat és a négyet. A hetedik napon Isten látta. felsőbbrendűség érzésében. Akik nincsenek tudatában jelenlétüknek. abba a legmagasabb rezgéstartományba. a nagy átalakító. Miután a hetesben szellemi önmagunkra ébredtünk. hatékonyság A Hatalmasságok azt sugalmazzák nekünk. hogy a spirituális törvényeket tiszteletben tartsuk. versenyképesség. hitre. Míg korábban elsősorban a fejlettebb szellemi szinten álló emberekre hatottak. termékenység. mint amilyen a hét főcsakra vagy a hét zenei alaphang. a nyolcas hozza el azt a tudatosságot. minden élet kezdete. világi hatalom. Hatalmasságok A Hatalmasságok színe az aranyos narancs. ha átmenetileg úgy döntöttünk. kitartás. amit teremtett jó. sebezhetőnek és erőtlennek érezzük magunkat. Az isteni bölcsességtől való elszigetelődés megnyilvánulhat ítélkezésben. Szűzanya is a Fejedelmek arkangyali rendjéből jöttek. egészségügyi . ami napjainkban nagyon aktuális a bolygón. János Apostol. A hetes a legszentebb szám. a tanító. odaadás. Mind a hetes szám szerint. bátorságra és reményre ösztönöznek. és elhozzák az élet csodáját. és ez által közelebb kerüljünk az isteni hatalomhoz.A Fejedelmek feladata a szellemi átalakulás elősegítése. új rendet és új nézőpontot az élettel kapcsolatban. amikor szolgálunk. hogy tehetetlennek. szűklátókörűségben. jelképe a nyolcágú csillag. Ők segítenek átalakítani a birtokló dominanciát vagy más szóval a túlzott vágyat megadássá. az embert változásra késztető. Ugyancsak ők tudják visszaadni isteni erőnket. Ők vannak velünk. A Hatalmasságok a békefenntartók.

Ez a legmagasabb Arkangyali Rend. amikor az ember az összezavarodottság állapotában van. Domíniumok A Domíniumok színe a fehér. hogy jobban megérthessük az életünk irányát. megtérés (egység a Lélekkel) A Domíniumok olyan magas rezgésszinten működnek. és emlékezünk rá. ahogy ők szeretnek minket. Illetve. akkor hívhatjuk őket. A kilences szinten az ego. jelképe a tetraktisz. amikor nehézségeink vannak. hogy az életben minden dolog középpontja szellemi Szellemi ideálok: tökéletesség. „feláldozza magát”. akkor a problémánkat átengedjük egy magasabb forrásnak.Trónok A Trónok színe az aranysárga. az a veszély fenyegeti. ha ez a magas energiaszint megjelenik az ember életében. „mártírt” csinál magából. hogy csak viszonylag kevesen tudnak tudatosan kapcsolatba lépni velük. az emberi út beteljesülésének jelképe. ha hétköznapjainkban időnként ráhangolódunk a Domíniumok fehér fényére. jóindulat A Trónok arkangyali rendjéből jön mindenkinek az őrangyala. Ha a kilenc személyiségtípus azonosulni tud a hozzá tartozó erényekkel. amellyel az ember viszonylag könnyen kapcsolatot tud teremteni. Phütagorasz tíz pontból álló háromszöggel ábrázolta. hogy segítsenek világosságot teremteni az életünkben. A kilences szám a teljesség. becsületességgé. számarchetípusa a 10-es. a tökéletesség kvintesszenciája. akik már képesek velük együttműködni. Derűvel tölt el minket. és kérjük. jelképe a kilencágú csillag. akkor nehézséget okoz a kezelése. hogy beleesik az önámítás csapdájába. értelmét. megtartása. hogy mit is jelent valójában. az egység megélését segítik elő. A Trónok segítenek a hamisságot. Különösen. az önbecsapást. Az őrangyalok abban támogatnak minket. jótétemény. Hasonlóan a többi arkangyalhoz. türelem. egyetemes szolgálat. hogy belső isteni lényünk időtlen és már most tökéletes. a létezés teljességét szimbolizálja. Azok számára. szeretetet és erőt tökéletesebb szintézisbe rendezik. Hozzá tartozó feladat: Legyek tudatában. hogy ugyanolyan szeretettel éljünk át mindent és forduljunk mindenhez és mindenkihez. A 11-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. A kilencszögű enneagram kilenc személyiségtípust ábrázol. hogy a személyiségnek nehéz lehozni az energiájukat. jótékonyság. hogy a magasabb rendező elv segítsen az ego helyett. az önámítást átalakítani egyenességgé. álságossá válik. A következő három arkangyali rend olyan magas transzperszonális rezgést tartalmaz. Általuk érthetjük meg. emberszeretet. akkor teljessé válik. az a mantra. számarchetípusa a 9-es. nagylelkűség. segítenek kivezetni bennünket illúzióink világából. Amikor ezt tesszük. és mégis Egyek vagyunk”. szellemi mesterfok. „szentet”. hogy „Sokan vagyunk. Hozzá tartozó feladat: Legyek segítőkész és adakozó Erényei: feltétel nélküli szeretet. megvilágosodás. az isteni bölcsességet. A tízes szent szám. Daszkalosz a „fény angyalának álcázott démonnak” nevezte. . egységtudat. ha elkülönül. Megvilágosodásunkat és tökéletessé válásunkat. és segítsenek visszaállítani bennünk az élet céljáról és értelméről alkotott helyes elképzelésünket. A Trónok arkangyali rendjére vagy őrangyalunkra hangolódva felébreszthetjük magunkban a feltétel nélküli isteni szeretetet. a Trónok angyalait is imában vagy meditációban tudjuk hívni. Ez a hamis büszkeség a legravaszabb és igen kitartó ellenség.

számarchetípusa a 12-es. amelyek révén könnyebben kapcsolatot teremthetünk az arkangyali rendekkel. megbízhatóság A Nagyurakról szintén keveset tudunk. Hozzá tartozó feladat: Legyek mindenre hatással Szellemi ideálok: felelősség. A megpróbáltatás. A Nagyurak arra hívják fel figyelmünket. A Névtelen rend és Shamuel A Névtelen rend színe az indigó. Dr. mert igen magas rezgéstartományban működnek. az tudható. jelképe a tizenkét ágú csillag. befolyással van. hogy feladatuk. a harmadik négyes. Shamael az Isteni Feminin tartományban működik. és ezáltal magunk is hozzájárulunk az isteni rend és harmónia megvalósulásához itt a Földön. Segítenek az élet egészére rálátni. Ilyen volt Jézus kenyér. a struktúrák megszilárdítása. Shamael jelenti a kapcsot az arkangyalok összessége és a sűrű anyag világa között. manifesztálni. Annyi valószínűsíthető. A 22-es születési szám is ehhez a rendhez tartozik. amíg eggyé nem válunk az Örök Forrással. amíg tart a fejlődésünk. számarchetípusa a 11-es. öröm.és halszaporítása a bibliai elbeszélés szerint. szabadság és öröm együtt járó minőségek. a kockázat mindvégig jelen van. hogy kihívások. amivel kapcsolatba kerül. Ez a kozmikus rend és üdvözülés szimbóluma. A tizenkettes archetípus a legmagasabb spirituális szintet szimbolizálja. mindaddig. Nicholas C. Alapítványunk kb. Clonts: Az arkangyalok gyógyító ereje c.Nagyurak A Nagyurak színe az aranyfehér. átváltoztatásra való képességét segíti kibontakoztatni. és az öröm megélése manapság az egyik legfontosabb feladatunk. ha az indigókék fényen meditálunk. ahol Dr. hogy a magas szellemi szinten álló mester a Névtelenekkel való együttműködés segítségével képes új anyagi dolgokat létrehozni. legmagasabb képességek és egyetemes teremtő megnyilvánulás Bár a Névtelen rendről szintén nagyon kevés ismeret áll rendelkezésünkre. A 33-as születési szám is ehhez a rendhez tartozik. Nick Demetry illetve Birgitta Kaessmann vezetésével átélhetjük az arkangyalok gyógyító jelenlétét. hogy az ember mindenre hatással. A Föld tisztításában segít. felelősség. béke. Rajta keresztül tudják az arkangyalok megvalósítani szándékaikat a fizikai valóságban. munkájában. A könyv meditációs gyakorlatokat is tartalmaz. Szeretettel várunk Téged is ezekre az összejövetelekre. sokoldalú kifejezőképességét és a transzformációra. Edwin L. szabadság. A szabadság azonban örömöt hoz el számunkra. jelképe a tizenegy ágú csillag. A Névtelen rend az ember kreatív. Hozzá tartozó feladat: Váljak képessé az Istennel való együtt-teremtésre Szellemi ideálok: részvétel a teremtésben. bizalom. Fejlődés. Ez azt jelenti. A négyes a rend. ami az isteni rend megnyilvánulását teszi teljessé itt a Földön. Az arkangyalokról még bővebben olvashatsz. A tizenegyes szám a veszélyre. kihívásokra utal. az általuk képviselt erényekkel. Feladata az életjelenségek létrehozása és fenntartása a fizikai világban. hogy a megvilágosodott emberi lényt egyre magasabb szellemi dimenziók felé vezessék. Demetry és Dr. az Istennel való együtt-teremtés által. a tizenkettes pedig ennek a háromszorosa. A Nagyurak mindezen túl arra tanítanak minket. amíg a szabad akarat útját járó lélekrész vissza nem tér az isteni egységbe. amit az ember a fizikai testében elérhet. próbatételek még a magasabb dimenziókban is léteznek. . havonta-kéthavonta meditációs esteket tart. hogy a megvilágosodás csak a kezdete univerzumbeli létünknek.