Amplificatoare simple.

Amplificatoare diferent ¸iale
1). Sˇ a se proiecteze un amplificator inversor cu sarcinˇ a rezistivˇ a, avˆ and cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a |A0 | = 20dB (10abs ), frecvent ¸a polului dominant fp = 8M Hz , tensiunea continuˇ a la ie¸ sire Vout = 1, 6V , capacitatea de sarcinˇ a CL = 2pF ¸ si λ = 0, 05V −1 . Lungimea canalului tranzistoarelor este L=1µm. a). Sˇ a se determine valoarea lui R ¸ si geometria tranzistorului W/L. b). Cˆ at este transconductant ¸a de semnal mic gm ? c). Determinat ¸i valoarea tensiunii continue la intrare. d). Este optim aleasˇ a valoarea tensiunii continue la ie¸ sire de 1, 6V ? e). Trasat ¸i caracteristicile Bode, ¸ tinˆ and cont de faptul cˇ a amplificatoruul are un pol dominant ¸ si un zero pozitiv introdus de calea directˇ a de semnal intrare-iesire prin capacitatea parazitˇ a CGD = 16f F a tranzistorului. M NMOS PMOS ID 50µA 50µA W/L 10µm/1µm 20µm/1µm

at e
CL

Vod 230mV 340mV

Ci r cu ite

In t

eg r
VDD R I M
Figura 1

Tabelul 1: Parametrii tranzistoarelor

Vin

Rezolvare:

a). Scriem legea lui Ohm pe rezistent ¸a pasivˇ aR¸ si avem: I= VDD − Vout R (1)

1

An
Vout

VT h 850mV 980mV

alo g

ice

Polul dominant este introdus de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. Prin urmare, expresia acestuia este: fp = rDS + R 1 + λIR 1 = = 2πCL (rDS || R) 2πCL rDS R 2πCL R

Relat ¸iile (1) ¸ si (2) formeazˇ a un sistem de douˇ a ecuat ¸ii cu necunoscutele, R ¸ si I . ˆ In urma rezolvˇ arii sistemului se obt ¸ine: I = 132µA , R = 10, 6k Ω , rDS = 152k Ω

An
gm = 1mS W 19µ = L 1µ

alo g

Rezistent ¸a drenˇ a-sursˇ a de semnal mic a tranzistorului MOS este rDS =

Este indicat sˇ a se foloseascˇ a metoda simplificatˇ a, deoarece dˇ a rezultate similare cu cele obt ¸inute din calculul riguros ¸ si proiectarea nu este afectatˇ a. ˆ In continuare folosim vaorile: I=140µA ¸ si R=10kΩ.

|A0 | = Gm Rout = gm R ⇒

In t

Din expresia cˆ a¸ stigului de semnal mic ¸ si joasˇ a frecvent ¸ˇ a putem obt ¸ine valoarea transconductant ¸ei: (4) 2I . Vod

Dar, totodatˇ a transconductant ¸a de semnal mic a tranzistorului MOS este gm = Astfel vom gˇ asi valoarea tensiunii de overdrive Vod =280mV.

Avˆ and calculate tensiunea de overdrive ¸ si curentul, se face o scalare ¸ si obt ¸inem geometria tranzistorului:

Ci r cu ite

 k · 10µ 2   50µ = 2 · 1µ · (230m)   140µ = k · W · (280m)2 2L

eg r

at e

Observat ¸ie: determinarea curentului ¸ si a rezistent ¸ei pasive se poate face mai simplu, dacˇ a presupunem cˇ a R este mai mic cu un ordin de mˇ arime ca rDS . Atunci avem ∼ a R = 10k Ω. Apoi, conform R || rDS = R. Drept urmare, din exprsia lui fp va rezulta cˇ ˆ legii lui Ohm, curentul I va fi 140µA. In final, se gˇ ase¸ ste rDS = 143k Ω ¸ si comparˆ and aceastˇ a valoarea cu cea a rezistent ¸ei pasive, se verificˇ a presupunerea de la care am pornit.

2

ice
1 . λI

(2)

(3)

(5)

b). Transconductant ¸a de semnal mic a fost deja calculatˇ a¸ si are valoarea gm =1mS. c). Valoarea tensiunii continue la intrare este: Vin = VGS = VT h + Vod = 850mV + 280mV = 1, 13V

d). Pentru a gˇ asi valoarea optimˇ a a tensiunii continue la ie¸ sire se calculeazˇ a limitele admise de variat ¸ie a acesteia ¸ si se face media aritmeticˇ a:

V M AX = V DD = 3V out

Vout = 1, 64V

⇒ valoarea tensiunii continue la ie¸ sire a fost aleasˇ a judicios.

d). ˆ In Figura 2 sunt ridicate caracteristicile Bode, considerˆ and frecvenˇ tele singularitˇ a¸ tilor ca ˆ ın sistemul 8.
30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50

eg r

at e

Ci r cu ite

180d 160d 140d 120d 100d 80d 60d 40d 20d 0d 10KHz 100KHz

In t

1.0MHz

10MHz

100MHz 1.0GHz

An
fp1=8MHz fzp=10GHz GBW=80MHz A0=20dB 10GHz

 M IN Vout = Vod = 280mV

alo g

Figura 2

3

ice

(6)

(7)

a). Prin urmare. Sˇ a se proiecteze un amplificator inversor cu sarcinˇ a sursˇ a de curent. Lungimea canalului tranzistoarelor este L=0. |A0 | = Gm Rout = gm2 (rDS 1 || rDS 2 ) = gm2 1 2λI ⇒ gm2 = 1mS (10) In t eg r Figura 3 at e CL 4 An Vout 2). Tranzistorul de intrare M2 este responsabil de castigul circuitului. avˆ and cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a |A0 | = 32dB (40abs ). expresia acestuia este: fp = 1 = 1 λI = πCL rDS 1 πCL ⇒ I = 125µA (9) 2πCL (rDS 1 || rDS 2 ) Tranzistorul M1 implementeazˇ a sarcina sursˇ a de curent. Desenat ¸i schema echivalentˇ a de semnal mic ¸ si ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a corespunzˇ atoare amplificatorului ¸ si dat ¸i expresiile parametrilor acesteia. prin urmare tensiunea lui de overdrive va rezulta conform valorii lui A0 .25µm. frecvent ¸ˇ a polului dominant la fp = 2M Hz . Tensiunea de overdrive a acestuia se alege Vod1 = 250mV . capacitatea de sarcinˇ a CL = 2pF ¸ si λ = 0. b). Polul dominant este introdus de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. Tensiunea de intrare se aplicˇ aˆ ın grila tranzistorului PMOS. ˆ In Tabelul 1 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸a ai tranzistoarelor. 1V −1 .VDD M2 I M1 Vin VG1 Rezolvare: Ci r cu ite a). alo g ice  fp1 = 8M Hz     gm fzp = = 10GHz 2πCGD     GBW = |A0 | fp = 80M Hz (8) .

1V (14) b).Dar transconductant ¸a de semnal mic se mai poate scrie: gm2 = 2I Vod2 ⇒ Vod2 = 250mV (11) Acum se pot face douˇ a scalˇ ari ¸ si obt ¸inem dimensiunile tranzistoarelor. scriem:  kp · 20µ 2   50µ = 2 · 1µ · (340m)   125µ = kp · W2 · (250m)2 2L2 alo g Vout at e An CL ⇒ W1 5. Schema echivalentˇ a de semnal mic ¸ si ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a este prezentatˇ aˆ ın Figura 4. 1µ = L2 0. Pentru NMOS avem:  kn · 10µ 2   50µ = 2 · 1µ · (230m)   125µ = kn · W1 · (250m)2 2L1 Iar pentru tranzistorul PMOS. 25µ Tensiunea de polarizare aplicatˇ aˆ ın grila tranzistorului M1 se calculeazˇ a: VG1 = VT hn + Vod1 = 850m + 250m = 1. 25µ ⇒ W2 23. Vin CGD2 Ci r cu ite In t eg r GmVin Rout Figura 4 Parametrii schemei echivalente de semnal mic au expresiile:    Gm = gm2 Rout = rDS 1 || rDS 2   C = C ∼ out BD1 + CBD2 + CGD1 + CL = CL 5 ice (12) (13) (15) . 3µ = L1 0.

eg r at e An b) (16) VG1 M1 Se observˇ a a¸ sezarea ˆ ın frecvent ¸ˇ a a singularitˇ a¸ tilor: polul Miller a devenit polul dominant. • polul Miller introdus de rezistent ¸a sursei de semnal. Calculat ¸i singularitˇ a¸ tile circuitului ¸ si ridicat ¸i caracteristicile de frecvent ¸ˇ a. Rezistent ¸a sursei de semnal este Rss =400kΩ. care se combinˇ a cu CGD2 reflectatˇ a la intrare multiplicatˇ a cu cˆ a¸ stigul circuitului. . Fie amplificatorul inversor de la problema 2) conectat ˆ ıntr-un lant ¸ de amplificare.VDD RS Vin CGD2 M2 I M1 Vout CL Vin A0CGD2 VG1 RS VDD M2 I alo g -CGD2 a) Figura 5 Rezolvare: Circuitul are trei singularitˇ a¸ ti: • polul introdus de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. Capacitatea parazitˇ a grilˇ a-drenˇ a CGD =50fF. Frecvent ¸ele polilor. 3GHz 2πCGD2 Ci r cu ite In t • zeroul pozitiv introdus de calea directˇ a de semnal dintre intrarea ¸ si ie¸ sirea circuitului prin capacitatea parazitˇ a CGD a tranzistorului de intrare. a zeroului pozitiv ¸ si produsul amplificare-bandˇ a sunt:  1 gm2  ∼  fp = = 80M Hz =   2πCL (rDS 1 || gm2 ) 2πCL     1 fpM = = 2M Hz  2πRss (A0 CGD2 )      gm2  fzp = = 1. apoi urmeazˇ a polul dat de nodul de ie¸ sire (care are frecvent ¸a egalˇ a cu GBW) ¸ si apoi zeroul pozitiv. RSS . 6 ice Vout CL 3).

Desenat ¸i diagramele Bode.5µm. a).0KHz 10KHz 100KHz 1. Gˇ asit ¸i dimensiunile tranzistoarelor. 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 180d 140d 100d 60d 20d -20d -60d -100d 1. iar capacitatea CGD1 = 50f F .0GHz 10GHz Figura 6 4). Desenat ¸i schema echivalentˇ a de semnal mic ¸ si ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a corespunzˇ atoare amplificatorului ¸ si dat ¸i expresiile parametrilor acesteia. Pentru aceste cazuri GBW ˆ ı¸ si pierde semnificat ¸ia. d). c).Diagramele Bode sunt desenate ˆ ın Figura 6. 5V . Lungimea canalului tranzistoarelor este L=1µm. Specificat ¸iile sunt: cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a |A0 | = 46dB (200abs ). b). ˆ ınafarˇ a de cele cascodˇ a care au L=0. capacitatea de sarcinˇ a CL = 1pF ¸ si λ = 0. Sˇ a se proiecteze un amplificator inversor cascodˇ a simetricˇ a ca ˆ ın Figura 7 a). Vcasp ¸ si Vbiasp . Calculat ¸i tensiunile de polarizare Vcasn . Ci r cu ite In t eg r 7 at e An alo g fpMiller=2MHz fp2=8MHz fzp=1. ˆ In Tabelul 1 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor. . frecvent ¸a polului −1 dominant fp = 250kHz . Capacitatea parazitˇ aˆ ın nodul din drena lui M1 este CX = 200f F .3GHz A0=32dB ice Observat ¸ie: analizˆ and frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor se observˇ a cˇ a ambii poli sunt situat ¸i ˆ ın frecvent ¸ˇ a mai jos decˆ at produsul amplificare-bandˇ a.0MHz 10MHz 100MHz 1.

VDD M4 I Vcasp M3 Vout Vcasn M2 X Vin M1 Vin CL Vcasn Vcasp VDD M4 0. Deoarece polul dominant este dat de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. 6k Ω 2πCL fp1 An b) 1 2 Vod1 = alo g Vout=1.7V M3 0.7V 2πCL Rout Dar rezistent ¸a de ie¸ sire a circuitului are urmˇ atoarea expresie: Ci r cu ite Rout = (gm2 rDS 2 rDS 1 ) || (g3 rDS 3 rDS 4 ) = 2I 1 1 Vod λI λI Pentru tranzistoarele M2 . M3 ¸ si M4 alegem tensiunea de overdrive Vod = 200mV . Cˆ a¸ stigul de semnal mic ¸ si joasˇ a a circuitului este de forma: |A0 | = Gm Rout = gm1 Rout = 2I Rout ⇒ Vod1 2IRout = 200mV |A0 | (19) Pentru determinarea geometriei tranzistoarelor se fac urmˇ atoarele scalˇ ari: 8 ice (17) (18) Vbiasp Vbiasp .5V 0.8V M2 M1 a) Figura 7 Rezolvare: a). 4µA.8V 0. frecvent ¸a fp1 este de forma: In t fp1 = 1 eg r ⇒ Rout = at e 1 = 636. Din ecuat ¸iile (17) ¸ si (18) rezultˇ a valoarea curentului I = 31.

T ¸ inem cont doar de faptul cˇ a pentru tranzistoarele cascodˇ a se ia lungimea canalului de 0. Circuitul are doi poli ¸ si un zero pozitiv. 2µ W1 = L1 1µ (20) Deoarece prin M2 trece acela¸ si curent ¸ si are aceea¸ si tensiune de overdrive ca M1 . alegem tensiunea continuˇ a la ie¸ sire de valoare jumˇ atate din tensiunea de alimentare Vout = 1. Polul dominant este introdus de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. In Figura 7 b) sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a. 75V        VDD − Vbiasp = VSG4 ⇒ Vbiasp = VDD − (|VT hp | + Vod4 ) ⇒ Vbiasp = 3 − 0. 2 = 1. 7 = 1. eg r c). iar zeroul pozitiv este dat de calea directˇ a de semnal de la intrare la iesire prin CGD1 . 12V Ci r cu ite In t b). 50µ 20L4 = 31. 85 + 0. 98 + 0. 4µ W1 230m 200m 2 ⇒ 8. 98 − 0. 8µ = L4 1µ W2 17. 4µ W4 340m 200m 2 alo g ⇒ An W4 35. rezultˇ a cˇ a dimensiunea lui e egalˇ a cu cea a lui M1 .50µ 10L1 = 31. 5µ ˆ In mod similar facem scalˇ ari pentru tranzistoarele PMOS. 5µ at e Pentru tranzistorul cascodˇ a PMOS avem: Tensiunile de polarizare din grilele tranzistoarelor se calculeaz¸ a astfel:  Vcasn = VGS 2 + VDS 1 = (VT hn + Vod2 ) + VDS 1 = 0. 2) = 1.5µm. 5V . W2 4. 82V     VDD − Vcasp = VSD4 + VSG3 ⇒ Vcasp = VDD − VSD4 − (|VT hp | + Vod3 )     ⇒ Vcasp = 3 − 0. 7 − (0. cˇ aci ele pˇ arˇ asesc primele regimul de saturat ¸ie). 9µ = L2 0. 1µ = L2 0. 2 + 0. Deoarece schema este simetricˇ a. Acum putem alege VDS 1 = VSD4 = 700mV si VDS 2 = VSD3 = 800mV (am alocat mai mult spat ¸iu ˆ ın tensiune tranzisˆ toarelor cascod¸ a. polul de ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a se datoreazˇ a nodului intermediar din drena lui M1 (nodul X). Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor sunt: 9 ice (21) (22) (23) (24) .

0MHz 10MHz 100MHz 1.0KHz 10KHz 100KHz 1. amplitudine ¸ si fazˇ a.0 p1 Caracteristicile de frecvent ¸ˇ a. 40 20 0 -20 -40 -60 -80 Ci r cu ite 180d 150d 120d 90d 60d 30d 0d -30d -60d -90d 1. sunt trasate ˆ ın Figura 8. Parametrii schemei echivalente de semnal mic au expresiile: In t eg r Figura 8 at e 10 An alo g fp1=250kHz fp2=250MHz fzp=1GHz GBW=50MHz A0=46dB  1  fp1 = = 250kHz   2πCL Rout     gm2   fp2 ∼ = 250M Hz = 2πCX  gm1    fzp = = 1GHz   2πCGD1     GBW = |A | f = 50M Hz ice (25) .0GHz 10GHz d). Schema echivalentˇ a de semnal mic ¸ si ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a corespunzˇ atoare amplificatorului este prezentatˇ aˆ ın Figura 9.

Sˇ a se proiecteze un amplificator inversor cu sarcinˇ a sursˇ a de curent ¸ si avˆ and tranzistorul de intrare cascodat ca ˆ ın Figura 10 a). iar capacitatea CGD1 = 30f F . 5V . produsul amplificare-bandˇ a GBW = 31. redesenaˇ ti diagramele Bode. Determinat ¸i domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire.5µm. Produsul amplificare-bandˇ a se scrie: Ci r cu ite 5). In t at e  Gm1 = gm1      1   RX ∼ =   gm2     CX = CBD1 + CBD2 + CGD2    Gm2 = gm2       Rout = (gm2 rDS 2 rDS 1 ) || (g3 rDS 3 rDS 4 )     Cout = CBD2 + CBD3 + CGD2 + CGD3 + CL ∼ = CL An alo g (26) Figura 9 11 ice Gm2VX Rout CL . Dacˇ a rezistent ¸a sursei de intrare este Rss = 100Ω. dacˇ a amplitudinea semnalului de ie¸ sire este Vsemn = 0. 8M Hz . d). 1V −1 .X Vin CGD1 Gm1Vin RX CX VX Vout |A0 | = Gm1 RX Gm2 Rout ∼ = Gm1 Rout eg r Cˆ a¸ stigul amplificatorului se scrie ca ¸ si produsul cˆ a¸ stigurilor celor douˇ a etaje: (27) Rezolvare: a). Capacitatea parazitˇ aˆ ın nodul din drena lui M1 este CX = 50f F . c). ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸a ai tranzistoarelor. Lungimea canalului tranzistoarelor este L=0. Gˇ asit ¸i singularitˇ a¸ tile circuitului. a). calculat ¸i frecvent ¸ele lor ¸ si desenat ¸i diagramele Bode. b). capacitatea de sarcinˇ a CL = 5pF ¸ si λ = 0. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunile de polarizare Vcasn si Vbiasp . Cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a este |A0 | = 40dB (100abs ).

Avˆ and valorile curentului ¸ si a tensiunii de overdrive prin toate tranzistoarele schemei. Ci r cu ite In t Gm gm1 = 2πCL 2πCL eg r ⇒ at e Gm = gm1 = 1mS An M1 1V M2 b) alo g 1V Vout=2V 1V VDD VDD 12 ice (28) .M NMOS PMOS ID 50µA 50µA W/L 10µm/1µm 20µm/1µm Vod 175mV 225mV VT h 450mV 450mV Tabelul 2: Parametrii tranzistoarelor Vbiasp M3 I Vout M2 X CL Vbiasp M3 Vcasn Vcasn Vin M1 Vin a) Figura 10 GBW = Cˆ a¸ stigul de semnal mic ¸ si joasˇ a frecvent ¸ˇ a are urmˇ atoarea expresie: 1 |A0 | = Gm Rout ∼ = gm1 rDS 3 = gm1 λI ⇒ I = 100µA (29) Transconductant ¸a de semnal mic a lui M1 se poate scrie: gm1 = 2I Vod1 ⇒ vod1 = 200mV (30) Pentru tranzistorul cascodˇ a M2 ¸ si pentru cel de sarcinˇ a M3 se alege tensiunea de overdrive Vod2 = Vod3 =200mV. se pot face scalˇ ari pentru dimensionarea lor.

50µ 20L1 = 100µ W1 225m 200m 2 ⇒ W3 25. 5µ alo g at e   Vcasn = VGS 2 + VDS 1 = (VT hn + Vod2 ) + VDS 1 = 0. 5µ W1 = L1 0. tensiunea de ie¸ sire va fi Vout =2V.50µ 10L1 = 100µ W1 175m 200m 2 ⇒ 7. 45 + 0. domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire este urmˇ atorul: Ci r cu ite c). Drept urmare. va avea aceea¸ si dimensiune. Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor sunt:  GBW   = 300kHz f = p 1   |A0 |     gm2 2I fp2 ∼ = 3GHz . 5µ (31) Deoarece M2 are aceea¸ si tensiune de overdrive ¸ si este strˇ abˇ atut de acela¸ si curent ca ¸ si M1 . Circuitul are trei singularitˇ a¸ ti: polul dominant introdus de rezistent ¸a ¸ si capacitatea echivalentˇ a a nodului de ie¸ sire. un pol de ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a introdus de nodul intermediar din drena lui M1 ¸ si un zero pozitiv datorat cˇ aii directe de semnal dintre intrare ¸ si ie¸ sire prin CGD1 . 5V . 2 = 2. 65V VDD − Vbiasp = VSG3 ⇒ Vbiasp = VDD − (|VT hp | + Vod3 )   Vbiasp = 3 − 0. 2 + 1 = 1. ˆ In aceste condit ¸ii. 45 − 0. 3µ = L3 0. tensiunile continue din grilele lui M2 ¸ si M3 vor fi: In t  M IN Vout = Vod1 + Vsemn = 700mV M AX Vout = VDD − Vod2 − Vod3 − Vsemn = 2. gm2 = = 1mS =  2πCX Vod2      gm1  fzp = = 5. astfel alocˇ am fiecˇ arui tranzistor o tensiune drenˇ asursˇ a de 1V. 35V An Se calculeazˇ a bugetul de tensiune. 13 ice (32) (33) (34) (35) . Pentru un semnal de ie¸ sire cu amplitudinea de 0. 3GHz 2πCGD1 Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 11. 1V eg r b). ˆ In Figura 10 b) sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a.

0MHz 10MHz 100MHz 1.40 20 0 -20 -40 -60 -80 In t d). eg r Figura 11 1 gm2 at e 14 180d 150d 120d 90d 60d 30d 0d -30d -60d -90d 1. aceastˇ a rezistent ¸ˇ a se combinˇ a cu capacitatea CGD1 reflectatˇ a la intrare prin efect Miller.0GHz 10GHz An alo g ice fp1=300kHz fp2=3GHz fzp=5.3GHz GBW=30MHz A0=40dB .0KHz 10KHz 100KHz 1. diagramele Bode se redeseneazˇ a ca ˆ ın Figura 12. Frecvent ¸a acestuia se calculeazˇ a conform relat ¸iei: fp3 = 1 = CGD1 1 = 53GHZ gm1 2πRss CGD1 gm2 (36) Ci r cu ite 2πRss gm1 rDS 1 || Capacitatea CGD1 este reflectatˇ a la intrare cu valoarea multiplicatˇ a cu cˆ a¸ stigul tranzistorului afectat de efectul Miller. Pentru cazul ˆ ın care rezistent ¸a sursei de semnal este Rss =100Ω. ˆ In aceste condit ¸ii. ¸ si duce la aparit ¸ia unui pol suplimentar.

dacˇ a amplitudinea semnalului de ie¸ sire este Vsemn = 0. Gˇ asit ¸i singularitˇ a¸ tile circuitului. Capacitatea parazitˇ aˆ ın nodul din drena lui M2 este CX = 200f F . Sˇ a se proiecteze un amplificator inversor cascodˇ a pliatˇ a cu intrarea pe tranzistor PMOS. Se recomnadˇ a ca tensiunile de overdrive a tranzistoarelor care nu sunt rˇ aspunzˇ atoare de cˆ a¸ stigul circuitului sˇ a fie 200mV. astfel: Ci r cu ite 6).5 ori mai mare ca cel din ramura de intrare I5 = 1. frecvent ¸a polului dominant este fp1 = 250kHz . a). calculat ¸i frecvent ¸ele lor ¸ si trasat ¸i diagramele Bode. b). In t eg r Figura 12 at e 15 180d 150d 120d 90d 60d 30d 0d -30d -60d -90d -120d -150d -180d 1. Din expresia frecvent ¸ei polului dominat se poate determina rezistent ¸a de ie¸ sire. 5I1 .0GHz 10GHz An alo g ice 0 . c). ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor.40 20 -20 -40 -60 -80 fp1=300kHz fp2=3GHz fzp=5. Curentul ˆ ın ramura de ie¸ sire este de 1. 7V .0KHz 10KHz 100KHz 1. Lungimea canalului tranzistoarelor este L=1µm.0MHz 10MHz 100MHz 1. Cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a este |A0 | = 46dB (200abs ). 3V −1 . Determinat ¸i domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunile de polarizare Vcasn .3GHz fpMiller=53GHz GBW=30MHz A0=40dB Rezolvare: a). Vcasp ¸ si Vbiasp . iar capacitatea CGD1 = 50f F . capacitatea de sarcinˇ a CL = 1pF si λ = 0.

5 I M2 Vbiasn Vcasn CL fp1 = 1 2πCL Rout at e ⇒ Figura 13 Rout = 637k Ω An (37) (38) ⇒ I = 35µA (39) (40) (41) Dar. 5I . Rout = 2I3 1 Vod3 λI3 1 1 || λI2 λI1 || 2I4 1 1 Vod4 λI4 λI5 Castigul de semnal mic ¸ si joasˇ a frecvent ¸ˇ a este de forma: |A0 | = Gm Rout = gm1 Rout ⇒ Gm = gm1 = 314µS Transconductant ¸a de semnal mic a lui M1 se mai poate scrie: gm1 = 2I1 Vod1 ⇒ Vod1 = 223mV In t Rout = [gm3 rDS 3 (rDS 2 || rDS 1 )] || [gm4 rDS 4 rDS 5 ] eg r 16 alo g Vout Vin M1 M4 Vcasp ice M5 . rezultˇ a o ecuat ¸ie din care se obt ¸ine valoarea curentului I . totodatˇ a rezistent ¸a de ie¸ sire se scrie: Ci r cu ite Dacˇ aˆ ınlocuim rezistent ¸a drenˇ a-sursˇ a ¸ si transconductant ¸a de semnal mic cu rDS = 1/λI .VDD Vbiasp 1. I3 = I4 = I5 = 1. 5I ¸ si I2 = I1 + I3 = 2. Trebuie ¸ tinut cont de valorile curentilor: I1 = I . respectiv gm = 2I/Vod .5 I I M3 X 2. Tensiunile de overdrive sunt Vod2 = Vod3 = Vod4 = Vod5 = 200mV .

In Figura 14 sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a. ˆ In urma calculelor va rezulta: alo g In t eg r Tensiunile drenˇ a-sursˇ a aplicate tranzistoarelor din ramura de ie¸ sire se aleg astfel ˆ ıncˆ at tensiunea continuˇ a la ie¸ sire sˇ a fie 1. 5V (jumatate din tensiunea de alimentare). 4µm W3 8µm W4 W5 26. 5µA 200mV Tabelul 3: Punctele statice ale tranzistoarelor 14. 5µA 200mV M4 52. atunci cˆ and tensiunile drenˇ a-sursˇ a scad.5V Ci r cu ite Vin M1 1V 1V 0.ˆ In tabelul 3 sunt date valorile curent ¸ilor ¸ si a tensiunilor de overdrive pentru toate tranzistoarele din schema. Vom aloca mai mult spat ¸iu ˆ ın tensiune tranzistoarelor cascodˇ a. 5µA 200mV M5 52. 2µm W2 13. = . deoarece ele pˇ arˇ asesc primele regimul de saturat ¸ie.5V Folosind setul de referint ¸ˇ a se fac cˆ ateva scalˇ ari pentru a dimensiona tranzistoarele din schemˇ a. 5V ¸ si VDS 3 = VSD4 = 1V .5V Figura 14 at e M5 Vbiasp M4 Vcasp M3 Vcasn M2 Vbiasn 17 ice (42) . 5µA 200mV M3 52. O posibilˇ aˆ ımpˇ art ¸ire ˆ este: VDS 2 = VSD5 = 0. M I Vod M1 35µA 223mV M2 87. = = L1 1µm L2 1µm L3 1µm L4 L5 1µm An Vout=1. = . 5µm W1 = . VDD 0.

7V .0GHz 10GHz Figura 15 In t eg r 18 ice (43) (44) . 9V 40 20 0 -20 -40 -60 -80 -100 Ci r cu ite 180d 150d 120d 90d 60d 30d 0d -30d -60d -90d -120d 1. 45 + 0. 85V b). 45 + 0.Tensiunile continue care trebuie aplicate ˆ ın grilele tranzistoarelor se calculeazˇ a conform relat ¸iilor (43): alo g fp1=250kHz fp2=400MHz fzp=1GHz GBW=50MHz A0=46dB   Vcasn = VGS 3 + VDS 2 = (VT hn + Vod3 ) + VDS 2 = 0. 2 + 0. 15V       VDD − Vbiasp = VSG5 ⇒ Vbiasp = VDD − (|VT hp | + Vod5 ) ⇒ Vbiasp = 3 − 0. 2) = 1. 2 = 2. 35V     VDD − Vcasp = VSD5 + VSG4 ⇒ Vcasp = VDD − VSD5 − (|VT hp | + Vod4 )     ⇒ Vcasp = 3 − 0.0KHz 10KHz 100KHz 1. 45 − 0. 5 − (0. 5 = 1. Pentru un semnal de ie¸ sire cu amplitudinea de 0. 1V at e An M AX Vout = VDD − Vod4 − Vod5 − Vsemn = 1.0MHz 10MHz 100MHz 1. domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire este urmˇ atorul:  M IN Vout = Vod2 + Vod3 + Vsemn = 1.

Circuitul are doi poli ¸ si un zero pozitiv.5V M 2 Ip M2 X Im Ip Ci r cu ite I Vbiasn M3 Vbiasn a) Figura 16 a). b). Determinat ¸i domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire. b) ice (45) . Cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a este |A0 | = 20dB . 19 An R M3 Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 15.c). VDD 1V R CL Om M1 R In t Op Om M1 1.5V  fp1       fp2      fzp = 250kHz gm3 ∼ 2I3 ∼ = 525µS = = 400M Hz . capacitatea de sarcinˇ a CL =2pF ¸ si capacitatea CGD1 =50fF. dacˇ a semnalului de ie¸ sire are 1V vˆ arf la vˆ arf. Lungimea canalului tranzistoarelor este L=1µm. c). Frecvent ¸ele acestora se calculeazˇ a dupˇ a cum urmeazˇ a: alo g R Op Im 0. tensiunea continuˇ a la ie¸ sire este Vout =2V. gm3 = 2πCX Vod3 gm1 = = 1GHz 2πCGD1 eg r VDD at e 7). ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor. Determinati domeniul de variat ¸ie al tensiunii de intrare. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunea de polarizare Vbiasn . Sˇ a se proiecteze un amplificator diferent ¸ial cu sarcin a rezistivˇ a¸ si ie¸ sire simetricˇ a ca ˆ ın Figura 16 a). frecvent ¸a polului dominant este fp1 =2MHz.

Desenat ¸i schema echivalentˇ a de semnal mic corespunzˇ atoare amplificatorului ¸ si dat ¸i expresiile parametrilor acesteia. Frecvent ¸a polului dominant este: fp = Curentul prin rezistent ¸a de sarcinˇ a R. 6µ = = L1 L2 1µ In t gm1 [2(R || rDS )] ∼ = gm1 R 2 ⇒ alo g d). se scrie conform legii lui Ohm astfel: eg r I VDD − Vout = 2 R at e 1 1 1 ∼ = = 2πRout CL 2π [2(R || rDS )]CL 2πRCL An ⇒ R∼ = 20k Ω (46) ⇒ I = 100µA (47) ⇒ gm1 = 500µA (48) ⇒ Vod1 = 200mV (49) 2 Rezolvare: Cˆ a¸ stigul amplificatorului are urmˇ atoarea expresie: |A0 | = Gm Rout = Ci r cu ite Dacˇ a scriem transconductant ¸a de semnal mic a tranzistorului M1 . 66 · 106 · t). va rezulta valoarea curentului de polarizare: 2(I/2) Vod1 gm1 = Pentru tranzistorul M5 care implementeazˇ a sursa de curent ce furnizeazˇ a curentul de polarizare al etajului diferent ¸ial se alege tensiunea de overdrive Vod5 = 200mV . 20 ice (50) . cˆ at este amplitudinea semnalului de ie¸ sire? j). Cum variazˇ a tensiunea ˆ ın nodul de circuit care este comun surselor tranzistoarelor de intrare? f ). 01sin(125. Dacˇ a Vin = 0. e). g).a). Ce se ˆ ıntˆ amplˇ a dacˇ a Vbiasn = 600mV ? h). Cˆ at este amplitudinea semnalului de ie¸ sire. pentru un semnal la intrare de amplitudine 500mV ¸ si frecvent ¸a 1kHz ? i). Modificat ¸i circuitul astfel ˆ ıncˆ at cˆ a¸ stigul sˇ a rˇ amˆ anˇ a neschimbat. dar banda sˇ a se dubleze. Tranzistoarele de intrare se dimensioneazˇ a astfel: 50µ 10L1 = 50µ W1 175m 200m W1 W2 7. Desenat ¸i caracteristicile de frecvent ¸ˇ a (amplitudine ¸ si fazˇ a).

5V Vout In Figura 16 b) sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a. 5 = 0. 6GHz 2 πC  GD 1     GBW = |A0 | fp = 20M HZ Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 17. Drept urmare. 9V An c). d). Circuitul are un pol introdus de nodul de ie¸ sire ¸ si un zero pozitiv datorat cˇ aii directe de semnal dintre intrare ¸ si ie¸ sire prin capacitatea grilˇ a-drenˇ a a tranzistoarelor de intrare. 21 ice (51) (52) (53) (54) (55) . dar curentul sˇ au de drenˇ a este dublu. dimensiunea lui va fi de douˇ a ori mai mare decˆ at a celor de intrare. 2µ W3 = L3 1µ Tensiunea Vbiasn se poate calcula: Vbiasn = VGS 3 = VT hn + Vod3 = 650mV b). Domeniul de variat ¸ie al tensiunii de intrare este: M IN Vin = VGS 1 + Vod3 = (VT hn + Vod1 ) + Vod3 = 0. adicˇ a: 15. 5 = 2. Domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire este: alo g M IN Vout = Vod1 + Vod3 + Vsemn = 0. 2 + 0. Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor sunt: Ci r cu ite In t   fp = 2M Hz    gm1 fzp = = 1.Tranzistorul M3 are aceea¸ si tensiune de overdrive ca ¸ si cele de intrare. 85V M AX = VDD = 3V Vin eg r at e M AX = VDD − Vsemn = 3 − 0. 2 + 0.

6V nu este de ajuns ca tranzistorul sˇ a rˇ amˆ anˇ aˆ ın regimul de saturat ¸ie. ˆ In nodul de circuit care este comun surselor tranzistoarelor de intrare nu avem variat ¸ie de semnal.65V. h). Semnalul de la ie¸ sirea circuitului are urmˇ atoarea formˇ a: vout = |A0 | vin = |A0 | 0. Drept urmare. 5sin(2π · 1kHz · t) = 5sin(2π · 1kHz · t) (56) ˆ In condit ¸iiele ˆ ın care amplitudinea semnalului de ie¸ sire depˇ a¸ seste tensiunea de alimentare.0MHz 10MHz 100MHz 1.30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 fp1=2MHz fzp=1.0KHz 10KHz 100KHz 1. M3 nu va funct ¸iona corect ca sursˇ a de curent. Ci r cu ite g). Deoarece tensiunea minimˇ a care poate fi aplicata ˆ ın grila M3 este VbiasnM IN =VGS 3 +Vod3 =0. iar banda se va dubla. deoarece acest nod este masˇ a virtualˇ a. rezultˇ a cˇ a 0. semnalul de ie¸ sire va fi limitat la 3V. cˆ a¸ stigul va ramˆ ane constant. Am ¸ tinut cont ¸ si de faptul cˇ a ne situˇ am ˆ ın banda de frecvent ¸e cu f = 1kHz . cum este cazul de fat ¸ˇ a.0GHz 10GHz An alo g ice . Dacˇ aˆ ınjumˇ atˇ a¸ tim rezistent ¸a de sarcinˇ a¸ si dublˇ am curentul de polarizare a etajului diferent ¸ial. eg r Figura 17 at e 22 0d -20d -40d -60d -80d -100d -120d -140d -160d -180d -200d 1.6GHz GBW=20MHz A0=20dB f ). In t e). deoarece este ˆ ın regim liniar.

Semnalul la ie¸ sire se scrie: vout = |A0 | vin = |A0 | 0. Trasat ¸i diagramele Bode. Prin urmare.i). c). capacitatea de sarcinˇ a CL = 2pF . Produsul amplificare-bandˇ a este GBW =80MHz. Lungimea canalului tranzistoarelor este L=0. cˆ a¸ stigul circuitului e unitar. b). 01sin(125. Sˇ a se proiecteze un amplificator diferent ¸ial cu sarcinˇ a oglindˇ a de curent ¸ si ie¸ sire asimetricˇ a. capacitatea CBC 1 = 40f F . capacitatea totalˇ aˆ ın nodul comun grilelor oglinzii de curent este CX = 100f F ¸ si VEA = 50V . ice . a). Schema echivalentˇ a de semnal mic este prezentatˇ aˆ ın Figura 18 Vin GmVin CGD2 Rout An CL gm1 = 2mS CGD1 Figura 18 Rezolvare: a). adicˇ a Vout = Vin =100mV. Produsul amplificare-bandˇ a este de forma: GBW = Gm gm1 = 2πCL 2πCL ⇒ (58) Totodatˇ a. In t eg r 23 at e alo g Vout Frecvent ¸a semnalului este f = 20M Hz egalˇ a cu produsul amplificare-bandˇ a. avand Vod =200mV. transconductant ¸a de semnal mic a unui tranzistor bipolar are expresia: Ci r cu ite 8). ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor. iar semnalul de ie¸ sire va avea amplitudinea egalˇ a cu cea a semnalului de intrare. avˆ and tranzistoare bipolare la intrare.5µm. Cum se schimbˇ a GBW dacˇ a tranzistoarele bipolare se ˆ ınlocuiesc cu tranzistoare MOS. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunea de polarizare Vbiasn . 1sin(2π · 20M Hz · t) (57) j). 66M Hz · t) = 0.

5µ (60) W5 7. ⇒ alo g ice M3 M4 . 65V . 5µ (61) 20L3 50µ = 50µ W3 In t Se fac scalˇ ari pentru aflarea geometriei tranzistoarelor MOS. Pentru cele cu canal p. b). M3 ¸ si M4 . alegem Vod = 200mV . un pol ¸ si un zero de ˆ ınaltˇ a frecvent ¸ˇ a datorate nodului oglinzii de curent ¸ si un zero pozitiv dat de calea directa de semnal dintre intrare ¸ si ie¸ sire prin capacitatea bazˇ a-colector a tranzistoarelor de intrare. 5µ = L5 0. 6µ = = L3 L4 0. Circuitul are patru singularitˇ a¸ ti: polul dominant introdus de nodul de ie¸ sire.VDD X Vout CL Ip Q1 I Vbiasn M5 Q2 Im Figura 19 gm1 = I/2 VT ⇒ at e I = 100µA An (59) W3 W4 12. avem: 225m 200m 2 Ci r cu ite Tranzistorul cu canal n se dimensioneazˇ a astfel: 100µ 10L5 = 50µ W5 175m 200m 2 Tensiunea din grila lui M5 se calculeazˇ a ca la problema anterioarˇ a: Vbiasn = 0. Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor ¸ si produsul amplificare-bandˇ a sunt: eg r ⇒ 24 Pentru tranzistoarele M3 -M4 din oglinda de curent ¸ si pentru M5 care implementeaza sursa de curent.

0KHz 10KHz 100KHz 1. 6GHz    2πCX     gm1   fzp = = 8GHz   2πCBC 1      GBW = 80M Hz Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 20. 60 50 40 30 20 10 0 -10 -20 -30 -40 -50 Ci r cu ite 0d -20d -40d -60d -80d -100d -120d -140d -160d -180d -200d 1.6GHz fzp=8GHz GBW=80MHz A0=55dB alo g  1 VEA 1  fp1 = = 140kHz . se va modifica valoarea lui gm1 conform urmˇ atoarei relat ¸ii: In t eg r at e 25 ice (62) . Dacˇ aˆ ınlocuim tranzistoarele bipolare de intrare cu tranzistoare MOS ¸ si pˇ astrˇ am acela¸ si valoare a curentului.0MHz 10MHz 100MHz 1.0GHz 10GHz Figura 20 c).An fp1=140kHz fp2=800MHz fzn=1. gm3 = = 500µS   2 πC V X od 3   2gm3 flhz = = 1. Rout = rCE 2 || rDS 4 = || = 285k Ω    2πRout CL I/2 λ(I/2)      gm3 I/2    fp2 = = 800M Hz .

Presupunˆ and valoarea tensiunii continue la ie¸ sire egalˇ a cu valoarea tensiunii continue la intrare.65V M2 M5 1. gˇ asit ¸i valoarea acestora. 2V vˆ arf la vˆ arf. cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a |A0 | = 32dB (40abs ). Lungimea canalului tranzistoarelor este L=0. c).05V b) ice Im . ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor. Produsul amplificare-bandˇ a este GBW = 80M Hz . va scˇ adea de 4 ori fat ¸ˇ a de varianta BiCMOS. a). Sˇ a se proiecteze un amplificator diferent ¸ial cu sarcinˇ a surse de curent ¸ si ie¸ sire simetricˇ a ca ˆ ın Figura 21 a). dacˇ a semnalului de ie¸ sire are 1. capacitatea CGD1 = 50f F ¸ si tensiunea de overdrive pentru toate tranzistoarele din schemˇ a Vod = 200mV . 9). Desenat ¸i diagramele Bode. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunile de polarizare Vbiasp ¸ si Vbiasn .gm1 = 2(I/2) = 500µS ⇒ Vod1 1 gmM OS = gmT B 4 (63) Rezultˇ a cˇ a |A0 | la circuitul implementat doar cu tranzistoare MOS.7V 0. b).3V M3 M1 Vbiasn In t Ip Im Ci r cu ite I Vbiasn M5 a) Figura 21 Rezolvare: a).5µm. capacitatea de sarcinˇ a CL = 2pF . Determinat ¸i domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire. at e Vbiasp Om Ip VDD M3 Vbiasp CL Om M1 eg r M4 Op M2 An VDD 1. d). Produsul amplificare-bandˇ a este de forma: 26 alo g M4 Op VMC=1.

L3 L4 0. Circuitul are un pol introdus de nodul de ie¸ sire ¸ si un zero pozitiv datorat cˇ aii directe de semnal dintre intrare ¸ si ie¸ sire prin capacitatea grilˇ a-drenˇ a a tranzistoarelor de intrare. 1µ = L5 0. 2 + 0. 5µ W3 W4 25. 5µ Tensiunile de poalrizare Vbiasn ¸ si Vbiasp se determinˇ a astfel: Vbiasn = VGS 5 = 0. 5µ = = .GBW = gm1 Gm = 2πCL 2πCL ⇒ gm1 = 1mS (64) Totodatˇ a. 2GHz   2πCGD1     GBW = 80M HZ Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 22. 2 − 0. 2 + 0. 5µ alo g gm1 = I1 = I2 = I3 = I4 = b). 27 ice (65) (66) (67) (68) (69) . Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor sunt:  GBW   f = = 2M Hz  p  |A0 |    gm1 fzp = = 3. 65V VDD − Vbiasp = VSG3 ⇒ at e Vbiasp = 2. transconductant¸ a de semnal mic a unui tranzistor MOS are expresia: 2(I/2) Vod1 ⇒ I5 = 100µA 2 ˆ In urma scalˇ arilor obt ¸inem raportul W/L a tranzistoarelor: W1 W2 7. 3µ = = . 6 = 1V M AX = VDD − Vod3 − Vsemn = 3 − 0. L1 L2 0. Domeniul de variat ¸ie a tensiunii de ie¸ sire este: In t M IN Vout = Vod1 + Vod5 + Vsemn = 0. 6 = 2. 35V An W5 15. 2V Vout eg r Ci r cu ite c).

0KHz 10KHz 100KHz 1.0MHz 10MHz 100MHz 1. • tensiunea de prag atˆ at pentru tranzistoarele PMOS. cˆ at ¸ si pentru cele NMOS este VT hn = |VT hp | = 450mV In t eg r Figura 22 at e 28 An alo g -10 -20 -30 -40 ice 40 30 20 10 0 fp1=2MHz fzp=3.2GHz GBW=80MHz A0=32dB . cu ∆V = 100mV . Vin = Vout . • tensiunea de overdrive a tuturor tranzistoarelor din schemˇ a este Vod = 200mV . Tensiunea continuˇ a la intrare are expresia: Vin = VGS 1 + VDS 5 = (VT hn + Vod ) + (Vod + ∆V ) = 0. • amplitudinea semnalului la ie¸ sire este Vsemn = 0. • tensiunea drenˇ a-sursˇ a este datˇ a de relat ¸ia: VDS = Vod + ∆V . Pentru a afla valoarea tensiunii continue la ie¸ sire. ¸ tinem cont de relat ¸iile: • tensiunile de continue la intrare ¸ si ie¸ sire sunt egale. 95V (70) Tensiunea continuˇ a maximˇ a la ie¸ sire se scrie: Ci r cu ite • tensiunea grilˇ a-sursˇ a se scrie: VGS = VT h + Vod .0GHz 10GHz d). 6V .0d -30d -60d -90d -120d -150d -180d 1.

Intrarea se face pe tranzistoare PMOS. Vcasn ¸ si Vbiasp . c). ˆ In Tabelul 2 sunt dat ¸i parametrii de referint ¸ˇ a ai tranzistoarelor. 7 = 1. 3V . gˇ asit ¸iti o posibilˇ a valoare pentru acestea.7V. 05V . 05 = 0. b). cˆ a¸ stigul de joasˇ a frecvent ¸ˇ a |A0 | = 32dB (40abs ).1). Ci r cu ite In t  VSD3.2 = VDD − VSD3 − VDS 5 = 3 − 1. dacˇ a semnalului de ie¸ sire are 0. capacitatea de sarcinˇ a CL = 2pF . d). Atunci ¸ si valoarea tensiunii continue la intrare e Vin =1. Sˇ a se proiecteze un amplificator diferent ¸ial cu sarcinˇ a surse de curent cascodˇ a ca ˆ ın Figura 23 a). VDS 5 > Vod     VDS 1. 8V vˆ arf la vˆ arf. 29 ice (72) (73) . VSD3 > Vod     VDS 5 = Vin − VGS 1 = 1. O posibila valoare ar fi Vout =1. 7 − (0. Produsul amplificare-bandˇ a este GBW = 80M Hz . 2.5µm. Dimensionat ¸i tranzistoarele ¸ si gˇ asit ¸i tensiunile de polarizare Vbiasn . 3 − 1.7V. a). 1V (71) Vout Tensiunea continuˇ a minimˇ a la ie¸ sire este: M IN Vout = VDS 1 + VDS 5 + Vsemn ⇒ M IN Vout = 2(Vod + ∆V ) + Vsemn = 1. 65 . iar restul au L=1µm. 10). iar ie¸ sirea este simetricˇ a. unde ∆V = 100mV .M AX = VSD3 + Vsemn VDD − Vout ⇒ M AX = VDD − (Vod + ∆V ) − Vsemn = 2. VDS 1 > Vod eg r at e Acum putem calcula tensiunile drenˇ a-sursˇ a a tuturor tranzistoarelor din schemˇ a¸ si vom verifica dacˇ a tranzistoarele sunt saturate. 2V alo g ˆ In Figura 21 b) sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a. 2) = 1.2. Desenat ¸i diagramele Bode. Lungimea canalului tranzistoarelor de intrare ¸ si a celor cascodˇ a este L=0. 45 + 0. Dacˇ a valoarea tensiunii continue la ie¸ sire este egalˇ a cu valoarea tensiunii continue de intrare. Vout = Vin . capacitatea CGD1 = 50f F ¸ si tensiunea de overdrive pentru toate tranzistoarele din schemˇ a Vod = 200mV .4 = VDD − Vout = 3 − 1. An Tensiunea continuˇ a la ie¸ sire se alege aproximativ la mijlocul intervalului (1. Se ¸ tine seama cˇ a VDS = Vod + ∆V . Determinat ¸i domeniul de variat ¸ie al tensiunii de ie¸ sire.

Pentru dimensionarea tranzistoarelor se fac scalˇ ari. ca la problema precedentˇ a. 3µ W7 25.VDD M7 I M1 CL Om M3 Vcasn M5 Vbiasn Op M4 Om M3 Vcasn M2 M1 VDD M7 0. Mai ¸ stim cˇ a tensiunea de overdrive este Vod = 200mV pentru toate tranzistoarele din schemˇ a. 65V Vcasn = VGS 3 + VDS 5 = 1. 3µ = = . 35V 30 ice Im Vbiasp Vbiasp (74) (75) . va rezulta aceea¸ si valoare a curentului prin ramurile etajului diferent ¸ial I1 = I2 = I3 = I4 = I5 = I6 = I7 /2 = 100µA. 5µ W5 W6 15.5V Vbiasn a) at e b) Rezolvare: Ci r cu ite a). Astfel. rezultˇ a: W1 W2 25. 1µ = = . 5µ L7 1µ W3 W4 7. 5µ L5 L6 1µ In t eg r Figura 23 alo g VCM=1. = = L3 L4 0.5V Op M4 M6 0. 15V VDD − Vbiasp = VSG7 ⇒ Vbiasp = 2. =4· L1 L2 0.65V M2 Tensiunile de polarizare din grilele tranzistoarelor se calculeazˇ a dupˇ a cum urmeazˇ a: Vbiasn = VGS 5 = 0.85V Ip Im Ip 1V M6 An M5 0. Deoarece specificat ¸iile sunt acelea¸ si ca la problema 9).

2GHz   2πCGD1     GBW = 80M HZ eg r at e -10 -20 -30 -40 An 31 40 30 20 10 0 alo g fp1=2MHz fzp=3.0KHz 10KHz 100KHz 1.2GHz GBW=80MHz A0=32dB M AX Vout = VDD − Vod7 − Vod1 − Vsemn = 3 − 0. b). 2V ice (76) (77) .0GHz 10GHz Figura 24 c).0MHz 10MHz 100MHz 1. 2 − 0. 2 + 0. 4 = 0. Frecvent ¸ele singularitˇ a¸ tilor sunt: In t  GBW   fp1 = = 2M Hz   |A0 |   gm1 fzp = = 3. Domeniul de variat ¸ie a tensiunii de ie¸ sire este: M IN Vout = Vod3 + Vod5 + Vsemn = 0. 2 − 0. 4 = 2.Observat ¸ie: valoarea tensiunii VDS 5 se calculeazˇ a la punctul d). 2 + 0. Circuitul are un pol introdus de nodul de ie¸ sire ¸ si un zero pozitiv datorat cˇ aii directe de semnal dintre intrare ¸ si ie¸ sire prin capacitatea grilˇ a-drenˇ a a tranzistoarelor de intrare. 8V 0d -30d -60d -90d -120d -150d -180d Ci r cu ite 1.

Ci r cu ite  VSD7 = VDD − VSG1 − Vin = 3 − (0. 5V ⇒ aleg VDS 3 = 1V . 5V     VSD1 = VDD − VSD7 − VDS 3 − VDS 5 = 0. 5 = 0. 2V ). d). 4 = 2V (79) Tensiunea continuˇ a minimˇ a la ie¸ sire este: M IN = VDS 3 + VDS 5 + Vsemn Vout ⇒ M IN Vout = 2(0. 2 + 0. VDS 5 = 0. 5V . Atunci ¸ si valoarea tensiunii continue la intrare este Vin = 1. 1) − 0. 1) − (0. 5V . 4 = 1V An (80) Tensiunea continuˇ a la ie¸ sire se alege aproximativ la mijlocul intervalului (1V. 45 + 0. 05V (78) Tensiunea continuˇ a maximˇ a la ie¸ sire se scrie: M AX VDD − Vout = VSD7 + VSD1 + Vsemn ⇒ M IN Vout = 3 − 2(0. 2) = 2. ˆ In Figura 23 b) sunt marcate tensiunile drenˇ a-sursˇ a pentru fiecare tranzistor din schemˇ a. 2 + 0. 1) + 0. 45 + 0. 85V     VDS 3 + VDS 5 = Vout = 1. 2) − 1. Tensiunea continuˇ a la intrare are expresia: VDD − Vin = VSD7 + VSG1 ⇒ Vin = 3 − (0. O posibilˇ a valoare ar fi Vout =1.Diagramele Bode sunt trasate ˆ ın Figura 24. 2 + 0. 65V In t Acum putem calcula tensiunile drenˇ a-sursˇ a a tuturor tranzistoarelor din schemˇ a: eg r at e alo g 32 ice (81) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful