P. 1
f1581

f1581

|Views: 0|Likes:
Published by addamo13

More info:

Published by: addamo13 on Oct 21, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/21/2013

pdf

text

original

Antetul unităţii de

învăţământ
Înregistrare ISJ Vrancea AVIZAT
Inspector de specialitate,
FIŞĂ DE AVIZARE
A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL
A. *Avizul şcolii
Denumirea opţionalului
Tipul
!lasa
Durata an "colar
#umăr de ore pe săptămână
Autorul
A$ilitarea pentru susţinerea cursului
Instituţia de învăţământ
!. Avizul Co"#iliului $% Cu&&iculu' (l Şcolii )CCŞ*
!%IT&%II 'I I#DI!AT(%I D& &VA)*A%& + Cl(#%l% V + ,II
DA #* DA, cu recomandare
I %espectarea structurii standard a programei
• Notă de prezentare/Argument
• Valori şi atitudini
• Competenţe specifice
• Conţinuturi
• Sugestii metodologice :activităţi de învăţare,
modalităţi de organizare a procesului de predare
învăţareevaluare
II &,istenţa unei $i$liogra-ii
III &lemente de calitate
• !espectarea particularităţilor de v"rstă ale elevilor
• Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor şi
cu nevoile comunităţii
• Conţinutul argumentului
oportunitatea opţionalului
realismul în raport cu resursele disponibile
• Corelarea competenţelor specifice cu conţinuturile
• Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul
didactic propus
• #esc$iderea către a%ordări interdisciplinare şi
transdisciplinare
AVIZ*) !!'. DA DA, cu recomandări #*
Avi/ul conducerii "colii.
#(T0. 1entru a -i acceptat proiectul de programă tre$uie să întrunească 2DA2 la punctele I "i II
"i cel puţin 3 2DA2 4 2DA cu recomandări2 la punctul III
Antetul unităţii de
învăţământ
Înregistrare ISJ Vrancea AVIZAT
Inspector de specialitate,
5I'0 D& AVIZA%&
A 1%(I&!T*)*I D& 1%(6%A70 1&#T%* (18I(#A)
A 9 Avi/ul "colii.
Denumirea opţionalului
Tipul
!lasa
Durata an "colar
#umăr de ore pe săptămână
Autorul
A$ilitarea pentru susţinerea cursului
Instituţia de învăţământ
: Avi/ul !onsiliului de !urriculum al 'colii ;!!'<
!%IT&%II 'I I#DI!AT(%I D& &VA)*A%& + !lasele I, a II=a, a III=a, a IV=a
DA #* DA, cu recomandare
I %espectarea structurii standard a programei
• Argument
• &%iective specifice
• Activităţi de învăţare 'cel puţin una pentru fiecare
o%iectiv(
• Conţinuturi
• )odalităţi de evaluare
II &,istenţa unei $i$liogra-ii
III &lemente de calitate
• !espectarea particularităţilor de v"rstă ale elevilor
• Concordanţa cu etosul şcolii, cu interesele elevilor
şi cu nevoile comunităţii
• Conţinutul argumentului
• oportunitatea opţionalului
• realismul în raport cu resursele disponi%ile
• Corelarea o%iectivelor cu activităţi de învăţare
• Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul
didactic propus
AVIZ*) !!'. DA DA, cu recomandări #*
Avi/ul conducerii "colii.
#(T0. 1entru a -i acceptat proiectul de programă tre$uie să întrunească 2DA2 la punctele I "i II
"i cel puţin 3 2DA2 4 2DA cu recomandări2 la punctul III

......... Clasa ............ Autorul .. a II-a.......... Respectarea structurii standard a programei • Argument • Obiective specifice • Activităţi de învăţare (cel puţin una pentru fiecare obiectiv) • Conţinuturi • Modalităţi de evaluare II................................................ Avizul Consiliului de Curriculum al Şcolii (CCŞ) CRITERII ŞI INDICATORI DE EVALUARE – Clasele I.................. cu recomandare I................................ Abilitarea pentru susţinerea cursului ................an şcolar.................... * Avizul şcolii: Denumirea opţionalului .......................Antetul unităţii de învăţământ Înregistrare ISJ Vrancea AVIZAT Inspector de specialitate.. Tipul .......... a III-a............... NOTĂ: Pentru a fi acceptat proiectul de programă trebuie să întrunească "DA" la punctele I şi II şi cel puţin 5 "DA" / "DA cu recomandări" la punctul III .... Număr de ore pe săptămână ................... B........... cu recomandări NU Avizul conducerii şcolii: ............ Instituţia de învăţământ ................................................ Elemente de calitate • Respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor • Concordanţa cu etosul şcolii............................. Durata .................................... cu interesele elevilor şi cu nevoile comunităţii • Conţinutul argumentului • oportunitatea opţionalului • realismul în raport cu resursele disponibile • Corelarea obiectivelor cu activităţi de învăţare • Adecvarea modalităţilor de evaluare la demersul didactic propus AVIZUL CCŞ: DA DA..... Existenţa unei bibliografii III................................ FIŞĂ DE AVIZARE A PROIECTULUI DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL A....... a IV-a DA NU DA....................................................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->