Şcoala Grigore Moisil Năvodari

Nume si prenume elev...............................................

TEZĂ clasa a V-a
Semestrul I
I.Pe foaie se trec doar rezultatele.(25puncte)
1.
2.
3.
4.
5.

Toate numerele naturale pare de forma a0a sunt................................
Dintre numerele 85 şi 95 mai mare este ..............................
Dintre numerele 85 si 214 mai mic este..............................
Pătratul numărului 5 este............iar cubul numărului 5 este................
Rezultatul calculului 25+25:5 este............................

II. Scrieţi valoarea de adevăr a propoziţiilor: (10puncte)
1. Numărul natural pentru care propoziţia 105-x=56 este adevarata este 161. ..........
2. Orice numar natural nenul ridicat la puterea zero este egal cu unu. .........

III. Pe foaie se trec rezolvările complete : (45puncte)
1. Calculaţi :
a. 25  3 0:5 + 45 =
b. 5  11  4  36 : 6  9  3 : 11 : 7  4  11  2 
c. 1² + 2² +3² =
(
)
d. ( )
2. Rezolvaţi ecuaţiile: a) x + 27 = 83
b) 255 : x = 17
c) 4  x  56   64
3. Aflaţi toate numerele care împărţite la 5 dau câtul 10.
4. Suma a trei numere naturale este 147. Aflaţi numerele dacă al doilea
este dublul primului şi cu 27 mai mic decât al treilea.
*se acordă 10 puncte din oficiu.
**timp de lucru 50 minute.

Succes !

. Mulţimea divizorilor proprii ai lui 30=* II............. III..................... (BC) .... A B M N C 4............................. a)desenati b)calculati măsurile unghiurilor ̂ ̂ ̂ *se acordă 10 puncte din oficiu.......... (AC). Calculaţi : ( ) a) ( ) b) ( ) ) ( ) c) ...............( ................Şcoala Grigore Moisil Năvodari Nume si prenume elev................ (AB) ................. BM=6 cm.. Completaţi definiţiile astfel încât să aveţi propoziţii adevărate: (10puncte) 1............... Doua unghiuri sunt adiacente dacă....... Pe foaie se trec rezolvările complete : (45puncte) 1. + 5................. 2011 2011 2.......... Succes ! ............1. 3................ bisectoarea ̂ şi .. N este mijlocul lui (MC)................ . Rezultatul calculului 1 +0 +20110este.................. (MN) ......Numerele naturale de forma sunt........... Un unghi este obtuz dacă ..........(25puncte) 1.... M este mijlocul lui (BC) ................................. semidreapta opusă lui ............Pe foaie se trec doar rezultatele.... Aflaţi lungimile segmentelor (MC) ........Se construieşte ....... în care B este mijlocul lui (AC) ...........( d) Suplementul şi complementul unghiului de 25035!54!! 2....... TEZĂ clasa a VI-a Semestrul I I... **timp de lucru 50 minute.. Fie fig................... 2................ 4.............. Fie unghiurile ̂ şi ̂ adiacente cu m( ̂ )=400 şi m( ̂ )=700..al numerelor 8 şi 18 este........................... ) al numerelor 14 şi 35 este....