Capitol Genuri literare

Noţiune Genul epic Genul liric

Genul dramatic Specii literare Balada a) Gen epic Legenda Basmul Snoava Poem Epopee Fabula

Definiţie Prezenta autorului e parţial înlocuita de cea a personajelor in o exprimare indirecta. Naraţiunea alternează cu descrierea Genul cel mai subiectiv care exprima nemijlocit sentimentele prin metafore si simboluri. Dpdv gramatical caracteristica lui e pers. I. Cuprinde opere destinate reprezentării pe scena. Personajele iau cu totul locul autorului, a cărui intervenţie indirecta se manifesta prin indicaţiile de regie. Poem narativ pe teme eroice, legendare, fantastice, prezentate in folclor. Povestire populara care are in general, drept subiect, evenimente sau fiinţe imaginare sau fapte reale deformate, înfrumuseţate. Specie a epicii populare si culte, de obicei in proza in care personajele imaginare traversează întâmplări fantastice. Naraţiune umoristico-satirica, specie a literaturii populare. Este adesea hazlie si de obicei scurta. Specie lirica sub forma unor proze scurte in care se renunţă la caracteristicile tradiţionale ale poeziei. Relatare poetica a unor aventuri eroice. Lung poem eroic, specie a genului epic. Compoziţie alegorica, cel mai adesea in versuri, care ilustrează o morala. Personajele sunt adesea animale ale căror trăsături sunt asemenea oamenilor pe care-i reprezintă si care sunt ironizate. Specie a genului epic in proza de mici proporţii in care e surprins un singur moment din viata unui personaj Scurta compoziţie literara de ficţiune, la început sinonima cu povestirea. Specie a genului epic cu o acţiune complexa la care participa un număr mare de personaje si care realizează o imagine complexa a societăţii evocate. Opera dramatica in versuri care reprezintă personaje eroice in situaţii conflictuale, excepţionale, in măsura sa trezească spaima sau mila. Specie a genului dramatic care provoacă rasul prin zugrăvirea satirica a moravurilor, a tipurilor umane prin succesiunea unor situaţii neaşteptate. Piesa de teatru asemănătoare tragediei prezentând o acţiune violenta sau dureroasa in care comicul se poate alătura tragicului. Poem liric al cărui ton e adesea tandru, trist si melancolic. In secolul al XV-lea, elegia tinde sa dobândească un caracter filozofic. Poem cântat la vechii greci. La moderni, poem

Exemple "Dumbrava Roşie" de V. Alecsandri, "Iliada" de Homer etc. "Satira. Duhului meu" de Gr. Alexandrescu etc "Antigona" de Sofocle, Ciclul "Chiriţele" de V. Alecsandri etc. "Mioriţa", "Meşterul Manole" etc. "Cea din urma noapte a lui Ştefan cel Mare" de D. Bolintineanu etc. "Tinereţe fără bătrâneţe" de Petre Ispirescu, basmele fraţilor Grimm sa. Anton Pann "Cântarea României" de Alecu Russo, "Ferestrele" de Ch. Baudelaire etc. "Mahabharata", "Ramayama", "Iliada", "Odiseea" etc. "Câinele si căţelul" de Gr. Alexandrescu etc.

Schiţa Nuvela Roman

"Momente si schite" de I.L. Caragiale "Alexandru Lăpuşneanul" de Costache Negruzzi sa. "Cei trei muschetari" de Al. Dumas, "Ciocoii vechi si noi" de Nicolae Filimon şamd. "Antigona" de Sofocle

b) Genul dramatic

Tragedia

Comedia

Drama c) Genul liric Elegia Oda

Ciclul "Chiriţelor" de V.Alecsandri, "O scrisoare pierduta" de I.L. Caragiale etc. "Despot Vodă" de V.Alecsandri, "Năpasta" de I.L. Caragiale etc. Tibul, Ovidiu etc. V. Hugo, Puskin

Eminescu) Figura de stil constând in punerea in paralel a "Si e linişte pe dealuri/ Cadoi termeni. Procedeu artistic in care partea presupune întregul. Specie a genului liric cu forma fixa. Specie a genului liric in care sunt criticate defectele unei persoane. Metonymia (gr)= înlocuirea unui cuvânt cu altul. E înrudita cu metafora. sau 8 versuri ce conţin tema de baza. Termen provenit din limba franceza semnificând pictura cu creioane moi. Prin extensie limbajul figurat in general e metaforic. De la pictura in pastel termenul s-a extins in literatura definind delicateţea unei descrieri lirice. Apropierea a doi termeni opuşi pentru a pune "Vremea trece. Eminescu Gr. a operei cu autorul si invers. Duhului meu" Ion Heliade Rădulescu. a scoate in evidenta caracteristice unuia dintre Coşbuc) ei. pentru ntr-o mânăstire arsa" (G. Fiecare vers e comentat intr-o strofa speciala de aceeaşi mărime cu prima. originara din literaturile orientale. Poezie cu forma fixa alcătuită din strofe cu 2 versuri. Al. compus din strofe simetrice. Poate fi in proza sau in versuri.Pastel Meditaţie (filozofica) Satira Pamfletul Sonetul Rondelul Gazel Glosa Procedee artistice a) Tropi Metafora Metonimie Sinecdoca liric de înalta inspiraţie. Opera in general in versuri in care autorul ironizează ridicolul contemporanilor sau le conturează viciile. iubirea-i vânt/ Si viata-i fum" (G. Leonardo da Vinci. ajunge in Europa la începutul secolului XIX Se naşte in Spania secolului al XV-lea. "Meditaţie". Este o poezie cu forma fixa cea mai frecventata. vine" (M. pentru efectul muzical. Specie a genului liric in versuri in care e descris un fenomen din natura ale cărui concluzii devin valabile si pentru oameni. pentru a "Ca la nunta mea/ A căzut exprima o idee generala sau abstractă recurge o stea" ("Mioriţa") la o suita de metafore. Ultima strofo o reproduce pe prima cu ordinea inversata a versurilor. vremea mai bine in valoare caracteristicile lor. Eminescu. M. "Glossă" "Credinţa-i val. Michelangelo etc. Macedonski prin "Poema rondelurilor" G. Coşbuc) "La noi sunt lacrimi multe "(O. Coşbuc) Descriere sau naraţiune care. Synekdoche (gr)= cuprindere la un loc. in temeiul unor asemănări. Cuvântul adăugat unui substantiv sau verb "Si clopotele de alarma . Prima strofa e alcătuita din 4. Înlocuirea efectului cu cauza si invers. Petrarca. Piesa lirica alcătuita din patrusprezece versuri cu aceeaşi măsura dispusa in doua catrene cu rima îmbrăţişată. Versurile 1 si 2 sunt identice cu versurile 7 si 8. V. Alexandrescu. Coşbuc. Goga) b) Figuri de stil Alegorie Aliteraţie Antiteza Comparaţie Epitet "Si a fost de veste lumea plina Ca steagul turcului se închina" (G. 6. Poezie cu forma fixa alcătuit din trei catren si un vers izolat. "Satira. Asemenea cântecelor corului oda avea o compoziţie triadica. Grigore Alexandrescu. Repetarea unei consoane sau a unui grup de "Si zalele-i zuruie crunte" consoane la începutul sau in interiorul (G. Alexandrescu. Alecsandri prin ciclul "Pasteluri" Gr. Coşbuc) cuvintelor. singularul presupune pluralul. Goethe M. Dante. societăţii cu intenţia îndreptării. Eminescu. Comparaţie subânţeleasă in virtutea căreia cuvântul-obiect ia locul cuvântului-imagine.

Deznodămân Ultima parte a unei opere literare marchează t sfârşitul acţiunii. Eminescu) . haina. Caracterizar Desprinderea trăsăturilor caracteristice.P. totu-i subţire" (B. si al operei. abstracţiuni. Oximoron Oxys (gr)= inteligent si moros (gr)=prostănac. fizice e si morale. a unui sentiment pentru a le pune mai puternic in lumina. cursul acţiunii si fără de care acţiunea nu ar mai fi interesanta. Personificar Atribuirea de calităţi omeneşti unor lucruri. având un rol relativ independent sau poate fi doar o parte relativ independenta a unei "Sara pe deal buciumul suna cu jale" (M. sintagme Forţarea topicii normale. e fiinţe. Epilog Partea finala a lucrării in care autorul rezuma concluziile sale. Desfăşurare Faptele determinate de intriga. Eminescu) "Unde eşti tu ŢepeşDoamne?" (M. Eminescu) "Gigantica poart-o cupola pe frunte" (G. Structura Expoziţiune Partea introductiva a unei opere literare in operei literare care se prezintă cadrul acţiunii si unele personaje. Episod Acţiune secundara a unei opere narative. Intrigă Faptele importante care determin. abaterea de la succesiunea obişnuita a termenilor pentru a sublinia un anumit cuvânt. Dialog Fragmentul ce reproduce discuţia dintre doua sau mai multe personaje Descriere Opera (sau fragmentul) literara in care scriitorul înfăţişează trăsăturile caracteristice ale unui colt din natura sau al unui anumit lucru. Eminescu) "Boierii sunt slabi de fire/ Braţul. ale unui personaj. Enumeraţie Enunţarea succesiva a părţilor componente ale unui întreg pentru a obţine un anumit efect. subliniază anumite idei din opera sa si face cunoscuta pe scurt evoluţia viitoare a personajelor. fata. de cea mai a acţiunii mare întindere in povestire Punctul Momentul de maxima intensitate in culminant desfăşurarea acţiunii. cuvinte. Repetiţie Figura de stil cuprinzătoare constând in repetarea in intenţii expresive a unor sunete. Hasdeu) "Ce se aude? Ce nu se aude?/ Si când se aude de ce nu s-aude? Când nu saude?/ Si cine aude când se aude? (M.pentru a-l califica in intenţii estetice. Sorescu) "Degetele pline de împunsături/ Nu au de sânge doua picături" (M. Hiperbola Mărirea sau micşorarea exagerata a realităţii in scopuri expresive Liota Negarea sau diminuarea unei idei. afectează. Coşbuc) "Si ce fata frumuşică/ Are mama" (G. inima. răsuna răguşit" (M. Coşbuc) c) Elemente de sintaxa poetica Inversiune Interogaţie Procedeu artistic care subliniază participarea (Exclamaţie) afectiva a scriitorului care pare ca este retorica transpus in pielea personajului sau trăieşte intens acţiunea si vrea sa atragă atenţia asupra unui lucru. Forma particulara de metafora. Asocierea paradoxala a doi termeni cu efecte expresive surprinzătoare.

. muzicale care prezintă evenimentele premergătoare acţiunii. Parte introductiva a unei opere literare dramatice. Totalitatea mijloacelor artistice pe care le foloseşte autorul pentru a obţine efecte de ordin artistic.Prolog Stil opere.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful