Gift Given To Doctor

Staff Name: Designation HQ Name: Date: SNo DCR Date

Discovery

DCR@aar

BALASUNDARAM T. ( 20491 ) TERRITORY EXECUTIVE TRICHY 01-Aug-2013 TO 09-Oct-2013
Party Name Territory Qualification Specilization Item Qty

1 08-Aug-2013 2 3 4 5 6 7 09-Aug-2013 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 10-Aug-2013 18 19 20 21 22 12-Aug-2013 23 24 25 26 27 28 13-Aug-2013

GNANAVELU LATHA ANBUCHEZHIAN PONSHANTHI S.GAYATHRIDEVI SELVAPANDIAN UDAYARAJA AROKIASAMY. I BAKIVATHY DHEENA DAYALAN JAYABALAN JOHN BOSCO. A LATHA RAVICHANDRAN RAVICHANDRAN. S RENGASWAMY.K.N THIRUNAVUKKARSU VIJAYAVARDHANA.R BASKAR. T DURAI RAJ. R L.KANNAN

MADURAI ROAD MADURAI ROAD MADURAI ROAD MADURAI ROAD MADURAI ROAD MADURAI ROAD

MBBS.DCH. MBBS.DGO MBBS MS.DGO MD MBBS

PAED. GYNAE GP GYNAE PHYSICIAN GP GP GYNAE GP GP DIABETIC SPECIALIST GP GP GP PAED. GP

Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARRIYAMANGALAM MBBS ARRIYAMANGALAM MD.DGO K.K.NAGAR K.K.NAGAR KATTUR KATTUR KATTUR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR KATTUR KATTUR MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS MBBS.DCH. MBBS.DA MBBS MBBS

DIABETIC SPECIALIST GP PAED. GP PAED. PHYSICIAN PAED. DERMATOLOGIST PHYSICIAN GP GP GP

ARRIYAMANGALAM MBBS.DCH. MBBS

RAJENDRA PRASATH. SK KATTUR RAJKUMAR.V ASHOK.M BALAJI. GK GOPIKRISHNA. EG SANKAR. P SHAJAHAN. S SHANTHI KIRRUSHNA ALLAUDEEN

ARRIYAMANGALAM MBBS.DCH. THIRUVERUMBUR MD THIRUVERUMBUR MBBS.DCH. BHEL BHEL MD D.D MD

THUVAKUDIMALAI MBBS ARRIYAMANGALAM MBBS.DLO THUVAKUDIMALAI -

09-Oct-2013 9:37:10PM

Page 1 of 5

Gift Given To Doctor

Discovery

DCR@aar

Revlon Shampoo + Conditioner Kit 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 14-Aug-2013 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 ANAND.R ANURAJAN XESS KALYANI. R KARPAGAM. K KUMAR. SS MOHAMED RAFI. F NATRAJAN THIRUVERUMBUR MBBS BHEL BHEL MBBS MS GP GP SURG. GP RADIOLOGIST PAED. GP GP GP GYNAE SURG. PAED. GYNAE PAED. GYNAE GP GYNAE GP CARDIO CHEST PHYSICIAN GP DLO UROLOGIST DENTIST PLASTIC SURGEON GP GP MEDICINE GP GP Page 2 of 5 Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Colorburst Lipstick Revlon Colorburst Lipstick Revlon Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

THUVAKUDIMALAI MBBS BHEL MBBS

THIRUVERUMBUR MBBS.DCH. THUVAKUDIMALAI MBBS MBBS

NITHAYANANDA SANKAR BHEL PRAKASH. G RAGINA MARRY

THUVAKUDIMALAI PHARMACIST THUVAKUDIMALAI MBBS MS

RAMALINGAESWARA RAO. BHEL K REVATHI .D

THUVAKUDIMALAI MBBS.DCH. MBBS.DGO MD MBBS.DGO MBBS MBBS.DGO MBBS MD.MRCCP DTCD MD MBBS MBBS MS.MCH BDS MCH MBBS MBBS MD MBBS MBBS

RUKUMANI PRABAKARAN BHEL SASHIKALA. P SASI VIJAY . M VINITA TIGGA A.GIREGORY A.KADER SAHIB ABDUL SAMATH ASHRAF.M.S AZADH ALI J.X.CHANDRAN JOHN JEEVARAJ K.JOHNSI KRISHNAMURTHY M.MATHIVATHANI M.MOHANRAJ M.SIVAKUMAR PACHAMUTHU R.INBA RANI BHEL BHEL BHEL BHEL DALMIYAPURAM T. NAGAR T. NAGAR T. NAGAR TENNUR DALMIYAPURAM TENNUR DALMIYAPURAM TENNUR DALMIYAPURAM DALMIYAPURAM DALMIYAPURAM DALMIYAPURAM DALMIYAPURAM

09-Oct-2013 9:37:10PM

Gift Given To Doctor

Discovery

DCR@aar

Revlon Shampoo + Conditioner Kit 60 61 62 63 64 65 66 16-Aug-2013 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 17-Aug-2013 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 20-Aug-2013 RAJENDRAN.K S.MALARSELVI SHAKILA ZAMEER SRIRANGAN.P T.GURUSAMY ZAMEER BASHA JOHN KARUPAIAH KALADEVI. D PR. RAMASAMY PRABHU KUMAR.N PRABHU SANKAR T. NAGAR DALMIYAPURAM T. NAGAR T. NAGAR DALMIYAPURAM T. NAGAR T. NAGAR KATTUR TENNUR TENNUR T. NAGAR MS MD MBBS.DGO MBBS D.D MBBS MS MS MBBS MS MBBS.DNB MD MDS MD DGO MBBS MS.DGO MS MBBS MBBS MBBS.DCH. MBBS BPT MBBS MBBS MBBS MD.DCH DGO MBBS MD MDS SURG. GYNAE GYNAE DERMATOLOGIST GP SURG. ORTHO GP ORTHO PHYSICIAN PHYSICIAN DENTIST PHYSICIAN GYNAE GP GYNAE UROLOGIST GP DERMATOLOGIST PAED. DLO PHYSIOTHERAPIST GP GP GP PAED. GYNAE GP PHYSICIAN DENTIST Page 3 of 5 Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

S.SANKARANARAYANAN TENNUR SARAVANAN.K SELVARANI. J SIVAGNANAM SORAJA SOMUDEVAN SURENDRAN .R.R. B.HARIHARAN BALAKRISHNAN NIMALA MANICKAM NIRMALA POIGAIVALAVAN PONMALAR RAVISHANKAR S.S.ANANDAN SUGANTHI THULASI VEERAMANI VIJAYA SANKAR KATTUR KATTUR TENNUR MADURAI ROAD T. NAGAR WORAIYUR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR WORAIYUR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR

ARUN MUTHUKUMARAN K.K.NAGAR

09-Oct-2013 9:37:10PM

Gift Given To Doctor

Discovery

DCR@aar

Revlon Shampoo + Conditioner Kit 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 24-Aug-2013 100 101 27-Aug-2013 102 103 104 105 106 107 28-Aug-2013 108 109 30-Aug-2013 110 111 16-Sep-2013 112 18-Sep-2013 113 19-Sep-2013 114 115 116 117 25-Sep-2013 118 119 BALAJI BALAMURUGAN CHARU MURTHY GUNASEKARAN KUMARASAMY MANOHAR PARIMALA RANI SEETHALAKSHMI SHAIK DAWOOD LATHA ANBUCHEZHIAN USHA MANIRAJ KARPAGAM. K RASSIA DEVI. V REVATHI .D K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR K.K.NAGAR MADURAI ROAD MADURAI ROAD MDS MBBS BDS MBBS (D.ORTHO) MD MBBS D.D MD.DGO MD D.D MBBS MBBS.DGO MBBS.DGO DENTIST GP DENTIST ORTHO PHYSICIAN DERMATOLOGIST GYNAE DERMATOLOGIST GP GYNAE GYNAE GP GP PAED. GP GYNAE GP DENTIST GYNAE GYNAE GP GYNAE GP GYNAE GYNAE DLO PHYSICIAN DLO SURG. GYNAE Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Revlon Shampoo + Conditioner Kit Colorburst Lipstick Revlon Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Colorburst Lipstick Revlon Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Page 4 of 5

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

THUVAKUDIMALAI MBBS THUVAKUDIMALAI MBBS THUVAKUDIMALAI MBBS.DCH.

SANJEEVI PERUMAL. T.A THIRUVERUMBUR MBBS SHANTHI. E SIRFUNNISHA GANI K.JOHNSI S.MALARSELVI SELVARANI. J VALARMATHI.M EDWINA SANTHOSH PREMA.G ALAMELU THUVAKUDIMALAI MD.DGO THIRUVERUMBUR MBBS DALMIYAPURAM DALMIYAPURAM KATTUR KATTUR MADURAI ROAD BDS MD DGO MBBS DGO

THIRUVERUMBUR MBBS K.K.NAGAR MBBS.DGO MBBS.DGO MBBS MBBS.MD MBBS.DLO MS

KALAPANA THIRUNAVUKKARSU K.K.NAGAR NIRMALA K.K.NAGAR

PUSHPALATHA SHANKAR K.K.NAGAR RAO JAYALAKSMI.R KALYANI. R RAGINA MARRY BHEL BHEL

THUVAKUDIMALAI MBBS

09-Oct-2013 9:37:10PM

Gift Given To Doctor
120 121 122 123 124 27-Sep-2013 125 126 127 128 28-Sep-2013 129 130 131 05-Oct-2013 132 RUKUMANI PRABAKARAN BHEL SASHIKALA. P SASI VINITA TIGGA AMBUJAVALI SRIDHAR ASHA BANU LATHA RAJKUMAR VISHALAKSHI. M.MATHIVATHANI MEENASHI SUNDARI. A R.INBA RANI EZHIL ARASI VIJAYAVARDHANA.R BHEL BHEL BHEL MBBS.DGO MD MBBS.DGO MBBS.DGO GYNAE PAED. GYNAE GYNAE GYNAE GP GP PAED. GP GYNAE GP GP GP

Discovery

DCR@aar

Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Kustody Deo Set (75ml x 3) DSK Jaipan Premium Non Stick 3PC Set-DSK NUMERO UNO JEANS - DSK

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

ARRIYAMANGALAM MD.DGO KATTUR BSMS

ARRIYAMANGALAM MBBS.DLO KATTUR DALMIYAPURAM TENNUR DALMIYAPURAM K.K.NAGAR K.K.NAGAR MD. MBBS MD.DGO MBBS MBBS MBBS.DA

Total Item:

132

09-Oct-2013 9:37:10PM

Page 5 of 5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful