EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA PENTRU LOCUL DE MUNCA NR.

3 MUNCITOR NECALIFICAT (Evaluare Specifica persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani)

I. PROCESUL DE MUNCĂ

dibluri . respectă programul de lucru stabilit întreţinerea utilajelor folosite. saibe. perie mecanica. ELEMENTELE SISTEMULUI DE MUNCA EVALUAT a) Mijloace de productie: truse si scule de lucru suruburi. Lopeti. casti de protectie. răspunde la solicitările conducatorul locului de munca pentru realizarea obiectivelor de producţie. II. sa le mute sa intinda.Deservirea echipelor calificate in care sunt repartizati. piulite. dulapurilor. scara de metal extensibila. sa incarce sa descarce sau sa stocheze materiale de constructie si produse.sub supravegherea conducatorului locului de munca. Activitatea unui muncitor necalificat este de a presta munci necalificate in cadrul scolii de muzica . maturi. primirea dispozitiei pentru lucrarile ce trebuie executate de la conducatorul locului de munca . sa taie . b.. respectarea normelor de SSM( protecţia muncii) şi PSI-SU. stabilirea zonei de lucru . bocanci speciali. Sarcina de munca sosirea la serviciu. Folosirea eficienta a timpului de munca. Executa orice alte dispozitii date de superiorul ierarhic direct in realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei in limitele respectarii stricte a normelor si instructiunilor specifice lucrarilor Suporta consecintele legale in cazul provocarii de pagube materiale produse societatii din vina si in legatura cu munca lui. manusi de protectie Stative de depozitare a materialelor. prelungitoare pentru alimentarea sculelor de mana cu energie electrica. Efectueaza diverse lucrari( pentru care are efectuate si insusite instructaje specifice ) sub supravegherea sefului direct. farase. instinctoare PSI.

material abraziv la operaţiile de polizare. b. b. scule. materiale poziţionate incorect sau la manipularea manuală. . pulberi pneumoconiogene în atmosfera locului de muncă (particule flux.Factori de risc proprii mijloacelor de producţie a. cădere liberă de piese.Mediul de muncă Executantul îşi desfăşoară activitatea în incintă închisă sau deschisa: .balansul cârligului de agatat. c. .a ). tensiune de pas( in cazul lucrarilor sub linii de inalta tensiune in conditii de umiditate inalta a aerului) d. B.Factori de risc proprii mediului de muncă a. CLU. motorina . zgomot provenit de la locurile de muncă învecinate.curenţi de aer pe traseul de lucru.Factori de risc fizic: temperatura aerului este ridicată vara datorită proceselor de munca specifice. s. vapori toxic iatat de lalocul propriu de munca cat si de la locurile de muncă învecinate. . calamităţi naturale – seism.ventilaţie naturală şi artificială.Factori de risc electric: . uleiuri minerale uzate. lovire de către mijloacele de transport auto la deplasarea prin incinta rostogolire de piese cilindrice neasigurate împotriva deplasărilor necontrolate. . .Factori de risc chimic: fum.semifabricate incandescente electrocutare prin atingere directă.gaze toxice de la locurile de muncă Factorii de risc identificaţi A.prindere.lovire accidentală la deplasarea în incinta punctului de lucru.proiectare de aşchii. pulberi metalice fine etc. .contact direct cu suprafeţe periculoase (tăietoare. gaze.- sa ajute in cadrul echipei deservirea diferitelor masini si echipamente care nu necesita instruire speciala.Factori de risc chimic: lucrul cu substanţe inflamabile (reziduuri petroliere : pacura. c. atingere indirectă. curenţi de aer favorizaţi de deschiderea uşilor şi neetanşeităţile încăperi.).Factori de risc mecanic: organe de maşini în mişcare .Factori de risc termic: contactul accidental cu suprafeţe foarte calde . înţepătoare).iluminat natural şi artificial.

.fixarea necorespunzătoare a pieselor.depozitarea materialelor ce urmează a fi preluate pe căile de acces din incinta punctului de lucru. pânză debitat. b. .neutilizarea echipamentului individual de protecţie şi a celorlalte mijloace de protecţie din dotare.(flex) .tinerii între 16 şi 18 ani.efectuarea de operaţii de remediere a instalaţiilor electrice ale maşinilor-unelte. b.Acţiuni greşite: .cădere la acelaşi nivel prin alunecare. împiedicare. . . dezechilibrare. staţionări în zone periculoase: pe căile de acces auto. C. . pe direcţia de degajare a ţunderului etc.Factori de risc proprii executantului a.Suprasolicitare psihică: .Manipularea manuală a maselor . Expunere prelungită la pulberi tehnologici în cazul tinerilor între 16 şi 18 ani.executarea de operaţii neprevăzute în sarcina de muncă.suprasolicitarea atenţiei la mişcările repetitive de ciclu scurt. . D..Omisiuni: .efort dinamic la manipularea maselor mari.- Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe toxice: expunere regulată la substanţele utilizate în procesul tehnologic . .Suprasolicitare fizică: .afecţiuni musculo scheletale c.lucrul cu scule uzate .tineri între 16 şi 18 ani . .cleşti. dornuri etc.Factori de risc proprii sarcinii de muncă a. . sub sarcina mijloacelor de ridicat.lucrul fără dispozitive de protecţie.pornirea defectuoasă a maşinii de debitat.Conţinut necorespunzător: . .omiterea operaţiilor care-i asigură securitatea la locul de muncă.deplasări.

locului de munca) DECES 7 1 3 ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE 2 2 5 5 3 3 .Lovirea de catre mijloace de transport care circula in RISC incinta societatii s-au in timpul deplasarilor pe MECANIC drumurile publice-leziuni. fracturi membre inferioare.UNITATEA: NUMAR PERSOANE EXPUSE: SC SRL LOCUL DE MUNCA: MUNCITOR NECALIFICAT FISA DE EVALUARE A LOCULUI DE MUNCA FISA NR. 3.Activitate restrictionata a se desfasura sub supraveghere directa de cond. parametri) DURATA EXPUNERII: 8 h/zi ECHIPA DE EVALUARE: Medicul de Medicina Muncii FACTORI DE COMPONENTA RISC SISTEMULUI IDENTIFIDE MUNCA CATI 0 MIJLOACE DE PRODUCTIE 1 CONSECINTA MAXIMA PREVIZIBILA 3 CLASA CLASA DE DE GRAVITATE PROBABILITATE 4 5 NIVEL PARTIAL DE RISC 6 2 FACTORI DE 1.(Surplusul de energie al tinerilor face posibila ignorarea anumitor riscuri si expunerea fara motiv ) 2.contuzii.3 FORMA CONCRETA DE MANIFESTARE A FACTORILOR DE RISC (descriere.Alunecarea din maini a obicetelor grele in timpul manipularii. striviri. Alunecari si caderi de la inaltime in timpul asezarii materialelor in mijloacele de transport(.

Temperatura ridicata a obicetelor metalice pe timp FACTORI DE calduros – arsura termica usoara.(restrictionat pentru tineri sub 18 ITM 3-45 ZILE DECES DECES ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE 2 7 7 2 2 2 2 5 1 2 5 5 5 4 3 3 4 3 3 3 2 DECES 7 2 4 ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE 2 2 2 5 5 6 3 3 3 .leziuni. Temperatura coborata a suprafetelor sau TERMIC materialelor (zapada. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul RISC FIZIC in aer liber.afectiuni respiratorii. Taiere. Electrocutarea prin atingere directa s-au indirecta RISC prin atingerea unor fire cu izolatie proasta. 5. 8. 6. intepare la manipularea materialelor. fracturi. Umiditatea ridicata datorita intemperiilor – afectiuni reumatice.leziuni. Caderea libera a unor obiecte. 9. cu contururi ascutite sau taioase –arsura termica usoara. RISC 10. 14. tablouri sau ELECTRIC a unor echipamente electrice MEDIUL DE MUNCA FACTORI DE 12. fracturi. materiale depozitate la nivele superioare.) –caderi de la acelasi nivel –fracturi. umiditate etc. 7. fracturi.4. Curenti de aer la lucrul in aer liber. Deplasari pe suprafete alunecoase (gheata. gheata) FACTORI DE 11. Rasturnarea materialelor stivuite necorespunzatoareleziuni. 13. Rostogolirea pieselor cilindrice mari.

Pulberi. FACTORI DE 22. Mediu subteran cu conţinut redus de oxigen (restrictionat) 19. 20. Expunere prelungită la pulberi tehnologici în cazul SARCINA DE SUPRASOLItinerilor între 16 şi 18 ani.intoxicatii. Prabusirea cladire in caz de seism 21.Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe RISC toxice: expunere regulată la substanţele utilizate în CHIMIC procesul tehnologic .ani) 15 Pulberi. vapori toxici . vapori caustici 17.vapori explozivi în aer 18.Zgomot de nivel peste CMA creat de functionarea motoarelor DIESEL – hipoacuzie.tinerii între 16 şi 18 ani. gaze. 24.gaze. aerosoli. vapori inflamabili în aer (medicul de medicina muncii va fi informat periodic de conditiile de munca al tinerilor) ITM 45-180 ZILE 6 1 3 16 Gaze. 23. Acumulari de gaze de esapament cand se lucreaza in depozite acoperite. Efort dinamic ridicat si cu grad mare de repetare la incarcare-descarcarea mijloacelor de transport cu ITM 45-180 ZILE DECES ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE DECES ITM 3-45 ZILE 6 7 7 2 7 2 3 2 1 6 1 5 5 4 3 3 3 3 ITM 3-45 ZILE 4 2 3 ITM 3-45 ZILE ITM 45-180 4 3 2 5 3 4 .

discopatii 25.III INV. tranportat. striviri. 31. Fixari necorespunzatoare a sarcinii pe utilaje incarcat. contuzii. Fixare necorespunzatoare a unor materiale prin punerea acestora in pozitii de echilibru.leziuni. ITM 3-45 ZILE ITM 3-45 ZILE 2 6 6 1 3 3 ITM 3-45 ZILE 2 5 3 DECES 7 2 4 DECES 7 2 4 DECES 7 3 5 DECES ITM 3-45 ZILE 7 2 1 5 3 3 .GR. 30.CITARE FIZICA MUNCA diverse materiale-artroze.afecţiuni musculo scheletale SOLICITARE 27. 34. Stationari in zonele de lucru a utilajelor de incarcatdescarcat-leziuni. Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca 29. Comunicari accidentogene cu conducatorul mijlocului de transport sau ceilalti membri ai echipei de incarcatori – descarcatori 33. devansari). fracturi.GR. Nesincronizari la lucrul in echipa (intarzieri. 32.caderi de la inaltime a sarcinii-surprinderi. Stres din cauza ritmului mare de munca –afectiuni PSIHICA ale sistemului nervos EXECUTANT ACTIUNI GRESITE 28. lize sau in stive. alunecare. Manipularea manuală a maselor –( tineri între 16 şi 18 ani au restrictii in ceea ce priveste manipularea ZILE INV. striviri.III 4 5 2 1 3 3 maselor ).Cadere la celasi nivel prin impiedicare. Pozitie ortostatica indelungata – artroze discopatii 26.

Celelalte aspecte(riscuri)generate de factorii de risc identificati sunt in categoria riscurilor mici si pot fi tinute sub control prin instructiunile proprii specifice pentru persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani. Pentru acestea nu sunt necesare masuri speciale in afara celor specificate in instructajele conform tematicii aprobate de conducerea asociatiei si prezentate de seful direct. dezechilibrare. locului de munca.(lucru la inaltime pentru tineri cu varsta < de 18 ani este restrictionata) OMISIUNI 36. alunecare. DECES 7 2 4 DECES 7 1 3 Observatie: Tinerii cu varsta de 16-18 ani trebuie sa fie supravegheati permanent de cond.dezechilibrare 35.Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare.Cadere de la inaltime prin pasire in gol. Nivelul de risc global este: .

3 MUNCITOR NECALIFICAT (persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani) . 1 NIVELURILE PARTIALE DE RISC PE FACTORI DE RISC Postul de lucru nr.Nrg 4 = ∑r ⋅R i i =1 36 i =1 36 i ∑r = 2(5 ⋅ 5) + 7(4 ⋅ 4) + 26(3 ⋅ 3) + 1(2 ⋅ 2) 400 = = 3.38 2 ⋅ 5 + 7 ⋅ 4 + 26 ⋅ 3 + 1⋅ 2 118 i Fig.

38 7 6 5 4 3 2 C S D T A P R U L E V I N 1 0 FACTORI DE RISC .NIVEL GLOBAL DE RISC 3.

Pulberi. F20. F15 Pulberi. Alunecari si caderi de la inaltime in timpul asezarii materialelor in mijloacele de transport.Alunecarea din maini a obicetelor grele in timpul manipularii. F14. Acumulari de gaze de esapament cand se lucreaza in depozite acoperite. F9.Contact cu substanţe toxice (lucrul cu substanţe toxice: expunere regulată la substanţele utilizate în procesul tehnologic .gaze. vapori caustici F17. F6. Temperatura coborata iarna si ridicata vara la lucrul in aer liber. Rasturnarea materialelor stivuite necorespunzatoare. Zgomot de nivel peste CMA creat de functionarea motoarelor DIESEL – hipoacuzie. vapori inflamabili în aer F16 Gaze. fracturi. Electrocutarea prin atingere directa s-au indirecta prin atingerea unor fire cu izolatie proasta. F7. tablouri sau a unor echipamente electrice F12.tinerii între 16 şi 18 ani. F13. F22.Lovirea de catre mijloace de transport care circula in incinta societatii s-au in timpul deplasarilor pe drumurile publice-leziuni. Caderea libera a unor obiecte. Deplasari pe suprafete alunecoase (gheata.intoxicatii.leziuni.leziuni. striviri. F2. fracturi. Temperatura ridicata a obicetelor metalice pe timp calduros – arsura termica usoara. Curenti de aer la lucrul in aer liber. F4.vapori explozivi în aer F18.leziuni. Temperatura coborata a suprafetelor sau materialelor (zapada. Taiere.LEGENDA FIGURA 1 F1. F8. .afectiuni respiratorii.) –caderi de la acelasi nivel –fracturi. materiale depozitate la nivele superioare.contuzii. F3. fracturi membre inferioare. F5. Umiditatea ridicata datorita intemperiilor – afectiuni reumatice. vapori toxici . umiditate etc. intepare la manipularea materialelor. aerosoli. gheata) F11. Mediu subteran cu conţinut redus de oxigen F19. cu contururi ascutite sau taioase –arsura termica usoara. fracturi. Prabusirea cladire in caz de seism F21. gaze. F10. Rostogolirea pieselor cilindrice mari.

Efectuarea de operatii neprevazute in sarcina de munca F29.Cadere la celasi nivel prin impiedicare.F23. striviri. F32. . F31. tranportat. alunecare. dezechilibrare.leziuni. Stres din cauza ritmului mare de munca –afectiuni ale sistemului nervos F28. Comunicari accidentogene cu conducatorul mijlocului de transport sau ceilalti membri ai echipei de incarcatori – descarcatori F33. F34. dezechilibrare F35. contuzii. discopatii F25. Nesincronizari la lucrul in echipa (intarzieri. Stationari in zonele de lucru a utilajelor de incarcat-descarcat-leziuni. Expunere prelungită la pulberi tehnologici în cazul tinerilor între 16 şi 18 ani. Fixari necorespunzatoare a sarcinii pe utilaje incarcat. Manipularea manuală a maselor . devansari).afecţiuni musculo scheletale F27. F24.caderi de la inaltime a sarcinii-surprinderi. Pozitie ortostatica indelungata – artroze discopatii F26. Efort dinamic ridicat si cu grad mare de repetare la incarcare-descarcarea mijloacelor de transport cu diverse materiale-artroze. F30.Cadere de la inaltime prin pasire in gol.Neutilizarea echipamentului individual de protectie din dotare. striviri. Fixare necorespunzatoare a unor materiale prin punerea acestora in pozitii de echilibru. alunecare.tineri între 16 şi 18 ani . lize sau in stive. F36. fracturi.

Electrocutarea prin atingere directa s-au indirecta prin atingerea unor fire cu izolatie proasta. in caz de scurgere produse periculoase se intervine cu materialele necesare interventiei rapide ca: bariere universale absorbante.Verificarea periodica. materialelor.Instruire a angajatiilor cu privire la metodele de lucru in echipa .Instruirea lucratorilor asupra consecintelor neutilizarii echipamentului de individual protectie . fracturi.granule absorbante “biodept”aerisire directa etc. Ancorarea pieselor conform normelor specifice de securitate a muncii . tablouri sau a unor echipamente electrice.Instructaje periodice privind riscul de electrocutare . la intervale stabilite in funtie de uzura instalatiilor. vapori caustici 5 F32.FIŞA DE MASURI PROPUSE PENTRU POSTUL DE LUCRU NR. aerosoli.Elaborarea. .Legarea la pamant sau la conductorul de nul se va executa in comformitate cu prescriptiile in vigoare F16 Gaze. vapori toxici . a integritatii cablurilor si a tuturor elementelor care nu permit contactul direct lucrator – circuite sub tensiune . de proceduri care sa reglementeze conditiile de lucru si a metodelor de verificare a prezentei de gaze vapori toxici sau caustici in punctele de lucru Pentru situatii accidentale .7 MUNCITOR NECALIFICAT (persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani) POST DE LUCRU/FACTOR DE RISC 1 NIVEL DE RISC 2 MASURA PROPUSE (Nominalizarea măsurii) 3 . acolo unde este cazul. 4 .Instruire a angajatiilor cu privire la metodele de lucru in echipa .leziuni. acolo unde este cazul.Caderea libera a unor obiecte. de proceduri care sa reglementeze lucrul in echipa constientizarea de catre toti membrii echipe lor a codurilor de comunicare la distanta non verbala. materiale depozitate la nivele superioare. Comunicari accidentogene cu conducatorul mijlocului de transport sau ceilalti membri ai echipei de incarcatori – descarcatori F6.Elaborarea. Utilizarea de catre lucratori a castii de protectie Depozitarea si fixarea corespunzatoare a pieselor. 5 4 F11.

astfel incat solicitarea sa nu depaseasca posibilitatile individuale. din pertea sefilor ierarhic superiori Constituirea echipelor care manipuleaza mase mari dintr-un numar adecvat de persoane. din partea sefului formatiei. Verificarea utilizarii EIP prin control permanent. striviri. de proceduri care sa reglementeze conditiile de lucru si a metodelor de verificare a atmosferei posibil explozive in punctele de lucru in care este suspectata prezenta vaporilor explozivi in aer. acolo unde este cazul. lize sau in stive. etc.Instruire a angajatiilor cu privire la metodele de lucru in echipa Elaborarea.F17.granule absorbante “biodept” .Pulberi.( Pentru situatii accidentale . lavete absorbante etc) F24. utilizarea dispozitivelor de transport al pieselor Efectuarea de pauze de odihna Utilizarea de catre lucratori a incaltamintei de protectie adecvata (bocanci cu bombeu metalic) si a castilor de protectiel Instruirea lucratorilor privind modul de manevrare si prindere a sarcinilor in conditii de securitate a muncii Instruire lucratori asupra consecintelor neutilizarii echipamentului individual de protectie prescris Elaborarea.vapori explozivi în aer 4 . Fixari necorespunzatoare a sarcinii pe utilaje incarcat. devansari 4 - . de proceduri care sa reglementeze lucrul in echipa constientizarea de catre toti membrii echipe lor a codurilor de comunicare la distanta verbala si non verbala Verificarea modului in care se respecta regulile specificate F31.caderi de la inaltime a sarcinii-surprinderi. Angajarea si repartizarea la asemenea lucrari numai a unor persoane cu conditie fizica foarte buna Instruirea privind modul corect de manipulare a maselor Controale medicale periodice. tranportat. in caz de scurgere produse petroliere se intervine cu materialele necesare interventiei rapide ca: bariere universale absorbante. si/sau prin sondaj. Efort dinamic ridicat si cu grad mare de repetare la incarcare-descarcarea mijloacelor de transport cu diverse materiale-artroze.gaze. discopatii F30. Nesincronizari la lucrul in echipa (intarzieri. 4 - 4 - dotarea lucratorilor cu EIP corespunzator activitatii ce urmeaza a fi desfasurata instruirea lucratorilor privind consecintele nerespectarii restrictiilor de securitate – neutilizarea sau utilizarea incompleta a mojloacelor de protectie.

alunecare.Cadere de la inaltime prin pasire in gol.F35. dezechilibrare) 4 - Verificarea zilnica inainte de inceperea lucrului a starii psiho-fiziologice a lucratorului si interzicerea inceperii sau continuarii lucrului in conditii psihofiziologice necorespunzatoare Control periodic al insusirii cunostintelor profesionale si insusirii operatiilor de lucru si sisteme de semnalizare Instruirea periodica pentru crearea aptitudinilor de constientizare a pericolelor cauzate de factorii de risc identificati si evaluati la locurile de munca .

20.37.10.Electrocutarea prin atingere directa s-au indirecta prin atingerea unor fire cu izolatie proasta. .  F22.6 %. fracturi nivel de risc partial 4. Comunicari accidentogene cu conducatorul mijlocului de transport sau ceilalti membri ai echipei de incarcatori – descarcatori. Rezultatul este susţinut de „Fişa de evaluare”. .Pulberi. din care se observă că din totalul de 36 factori de risc identificaţi numai 9 depăşesc. tablouri sau a unor echipamente elect nivel de risc partial 4. . devansari nivel de risc partial 4.Interpretarea rezultatelor evaluării Nivelul de risc global calculat pentru locul de muncă „MUNCITOR NECALIFICAT” (persoanelor cu varsta cuprinsa intre 16-18 ani) este egal cu 3.gaze. ca nivel parţial de risc.nivel de risc partial 5.  F6. sunt necesare măsurile generic prezentate în “Fişa de măsuri propuse”.13. vapori toxici .3 % dintre factorii de risc identificaţi pot avea consecinţe ireversibile asupra executantului (deces sau invaliditate). factori proprii mijloacelor de producţie. Pentru diminuarea sau eliminarea celor 9 factori de risc (care se situează în domeniul inacceptabil). Fixari necorespunzatoare a sarcinii pe utilaje incarcat. Efort dinamic ridicat si cu grad mare de repetare la incarcare-descarcarea mijloacelor de transport cu diverse materiale-artroze. dezechilibrare nivel de risc partial 4. aerosoli. alunecare.  F11.7 %. lize sau in stivecaderi de la inaltime a sarcinii-surprinderi. Din analiza Fişei de evaluare se constată că 41. situaţia se prezintă după cum urmează: . discopatii nivel de risc partial 4. vapori caustici. încadrându-se în categoria factorilor de risc mare. striviri nivel de risc partial 4. factori proprii sarcinii de muncă. factori proprii mediului de muncă.Caderea libera a unor obiecte. Cei 9 factori de risc ce se situează în domeniul inacceptabil sunt:  F16 Gaze.nivel de risc partial 5. astfel încât locul de muncǎ poate fi încadrat printre cele cu pericol mediu de accidentare. În ceea ce priveşte repartiţia factorilor de risc pe sursele generatoare.Cadere de la inaltime prin pasire in gol.5). materiale depozitate la nivele superioare. tranportat.vapori explozivi în aer rice nivel de risc partial 4.38.  F29.3 %.  F32. iar ceilalţi 27 încadrându-se în categoria factorilor de risc mediu. el nedepǎşind limita maximǎ acceptabilǎ (3.  F28. Nesincronizari la lucrul in echipa (intarzieri. factori proprii executantului. valoarea 3.leziuni.9 %.  F27. valoare ce îl încadrează în categoria locurilor de muncă cu nivel de risc mic spre mediu. . F17.