Rancangan Mengajar Harian

Tarikh Matapelajaran Tahun Masa Bilangan Murid : : : : : 24 September 2013 Matematik 2 Arif 9.30 – 10.30 pagi 25 orang (Hadir : /25)

Bidang Pembelajaran : Tajuk :

Sukatan dan Geometri Masa dan Waktu Murid dibimbing untuk menyatakan waktu dalam jam dan minit. Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid berupaya untuk : 1. Mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. 2. Mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima. 3. Menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit.

Standard Kandungan : Standard Pembelajaran:

Kosakata / Terminologi : Bahan sumber P&P Kemahiran Sikap dan Nilai : : :

Jam, minit, waktu, senggatan Video, Model jam dinding, kad manila berbentuk bulat, kad imbas Berkomunikasi, menaakul, membuat kaitan Nilai peribadi (Berdikari & cekap), Nilai interaksi (perbincangan & perkongsain idea), Nilai prosedur

EMK

:

(Berkomunikasi & membuat perkaitan)

Ada berapa nombor pada muka jam dalam video tersebut? 1. Guru membimbing murid kenal tanda senggatan minit pada muka jam dengan cara tunjukkan 12 senggatan di dalam muka jam. 3. Ada berapa minit dari angka 4 hingga 8? 6. Guru meminta murid untuk menyebut nombor pada muka jam bermula dari nombor 12 ke nombor 1. Ada berapa senggatan semuanya? Imaginasi (15 minit) Penjanaan idea Sintesis idea 4. Seterusnya murid membilang dalam gandaan 5 hingga 60. ada berapa minit dari angka 1 hingga 2? 5. Ini apa? 2. Cadangan Komunikasi 1. Murid diminta untuk membentuk model jam iaitu menuliskan nombor 1 hingga 12 serta melukis tanda senggatan. Guru meminta murid melekatkan angka 1 hingga 12 pada model muka jam yang telah guru sediakan.Fasa Persediaan (5 minit) Pemerhatian dan analisis Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Adakah ia sama dengan gambar dalam video tadi? 3. Apakah yang kamu lihat dan dengar melalui video itu? 2. Guru mengagihkan kepada setiap murid sekeping kad manila yang dipotong bulat. 2. 2. Murid melihat video „Flower Time‟ yang ditayangkan dan menjawab soalan-soalan yang diajukan oleh guru. 5. Guru menerangkan setiap senggatan mewkili 5 minit dengan menunjukkan sebuah muka jam yang bersenggat tanpa nombor. Berapakah bilangan senggatan yang dapat kamu lihat dalam muka jam ini? 4. Guru menunjukkan model muka jam kepada murid. Perkembangan (15 minit) Penambahbaikan Menilai 1. 2. 1. Murid akan menyebut nombor pada muka jam mengikut video tersebut serta menyanyi. .

2. 10 minit Tindakan (15 minit) Pelaksanaan Amalan berterusan 30 minit 1. Murid dikehendaki meneliti pergerakan serta nyayian di dalam video tersebut. Guru mengedarkan lembaran kerja yang mempunyai dua muka jam tanpa nombor yang mewakili jam dan minit. 1. Penutup (5 minit) 1. Guru memberi arahan kepada murid untuk menyanyi serta bergerak seperti pergerakan yang ada dalam video itu. Guru menunjukkan sebuah video yang bertajuk “What time is it”. Lengkapkan gambar 1 yang mewakili jam dengan nombor yang bersesuaian. 1. Beberapa orang murid dipanggil untk buat rumusan. 3. Guru menunjukkan kad imbas minit dan murid perlu menulis nombor minit pada muka jam mengikut kad imbas tersebut. 2. Apa yang kamu telah pelajari hari ini? .3. 4. Isikan nombor yang betul dalam gambar 2 yang mewakili minit. Jam Gambar 1 Minit Gambar 2 2. murid dikehendaki melengkapkan gambar tersebut dengan nombor yang tepat.

dan menunjukkan kebolehan menaakul dan berkomunikasi dengan baik.Pentaksiran Berdasarkan keupayaan murid mengenal pasti tanda senggatan minit dan tanda senggatan yang menandakan gandaan lima serta menyatakan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. Menerapkan sifat berdikari dan cekap dalam melakukan kerja. Nilai dan Sikap . boleh berbincang serta berkongsi idea dalam pasukan.

saya memastikan bahawa nombor-nombor serta jarum pada muka jam itu jelas dan boleh dilihat oleh semua murid. Di dalam video tersebut menunjukkan sebuah jam yang berbentuk bunga dan mempunyai lagu yang bersenikatakan nombor pada muka jam. Bagi memulakan penulisan RPH. saya telah memilih topik pelajaran yang akan diajar iaitu topik Masa dan Waktu tahun 2 kemudian barulah saya mula merancang isi pengajaran yang akan disampaikan. Muzik dan Pergerakan dalam Satu Pengajaran Matematik Sekolah Rendah. Standard kandungan bagi topik pengajaran yang akan diajar adalah murid dibimbing untuk menyatakan waktu dalam jam dan minit manakala standard pembelajaran pula adalah mengenal tanda senggatan minit pada muka jam. Pada fasa persediaan ini saya telah memasukkan unsur-unsur muzik. Untuk itu. Fasa persediaan atau dikenali juga sebagai set induksi adalah nadi penting dalam sesi pengajaran kerana pada waktu itulah guru memainkan peranan penting untuk menarik perhatian murid sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran. Rancangan sebelum memulakan pengajaran sesuatu pelajaran adalah sangat penting bagi seorang guru agar guru dapat memastikan kelancaran pengajaran mereka di dalam kelas. guru boleh bertanyakan soalan seperti “Berapakah nombor yang ada pada muka jam tersebut?”. saya telah memutuskan untuk menayangkan sebuah video yang bertajuk “Flower Time”. Aktivit yang akan dijalankan dengan . Saya menyediakan sebuah muka jam yang dibina serta dihiaskan dengan menarik agar murid akan berminat untuk mempelajari topik itu. Seterusnya adalah fasa imaginasi yang akan dijalankan selama 15 minit. mengenal tanda senggatan dan angka yang menandakan gandaan lima dan menyata dan menunjukkan waktu dalam jam dan gandaan lima minit. Saya telah merancang untuk melakukan aktiviti bersama murid iaitu mengenal nombor pada muka jam. saya telah menghasilkan satu Rancangan Pengajaran Harian(RPH) bagi subjek Matematik tahun 2 bagi memahirkan diri dalam perancangan pengajaran sebelum bergelar guru kelak. Soalan ini membantu mengukuhkan lagi ingatan murid. Melalui standard kandungan dan standars pembelajaran saya boleh merancang isi pengajaran dengan baik dan menepati standard kurikulum yang sudah ditetapkan.Pengaplikasian Seni Visual. Model muka jam itu berlatar belakangkan seekor rama-rama yang berwarna-warni. Selain itu. Murid bukan sahaja berasa seronok tetapi ia dapat membantu murid mengenal nombor-nombor pada muka jam. Oleh itu. Ia sesuai untuk murid turut serta menyanyi kerana lagu itu mudah untuk diikuti. Fasa ini adalah untuk penjanaan idea serta mensintesis idea oleh murid-murid. Apabila murid selesai menyanyi.

.menggunakan model jam tersebut adalah murid menyebut nombor pada muka jam bermula dari nombor 12 hingga ke nombor 1. Pada fasa ini saya telah merancang untuk menyelitkan unsur-unsur seni visual iaitu murid diberi tugasan untuk membina sendiri model muka jam secara individu. murid diberi masa untuk menghiaskan model muka jam mengunakan kreativiti masing-masing. Di dalam perancangan untuk fasa ini adalah guru menyediakan lembaran kerja untuk murid-murid untuk memastikan kefahaman mereka bagi topik masa dan waktu ini. Rajah di bawah merupakan contoh bagaimana untuk menulis nombor minit pada muka jam. Selepas itu. Selepas sesi tersebut selesai. Oleh itu. guru meminta murid melekatkan angka 1 hingga 12 pada model jam yang telah disediakan. Permulaan fasa ini adalah guru mengagihkan sekeping kad manila yang dipotong bulat kepada setiap murid. Pengajaran seterusnya adalah bagi fasa perkembangan yang berperanan sebagai penambahbaikan serta menilai kefahaman murid. Nombor minit Aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang berikutnya adalah dalam fasa tindakan yang dijalankan selama 15 minit. murid perlu melengkapkan gambar tersebut dengan nombor yang tepat. Guru meneruskan aktiviti pengajaran iaitu murid perlu menulis nombor minit pada muka jam mengikut kad imbas yang ditunjukkan oleh guru. Berikut merupakan rajah model muka jam yang digunakan untuk pengajaran fasa imaginasi. Aktiviti ini akan mengukuhkan lagi kefahaman murid tentang sub topik yang diajar dan dapat meningkatkan keyakinan murid. Dalam lembaran kerja tersebut terdapat dua muka jam tanpa nombor yang mewakili jam dan minit. Murid dibimbing untuk menulis nombor 1 hingga 12 serta tanda senggatan pada muka jam masing-masing.

Seterusnya murid akan mengikut pergerakan jarum jam itu sambil menyanyi. Seterusnya adalah fasa penutup iaitu pengakhiran bagi sesi pengajaran dan pembelajaran ini.Pada fasa ini guru boleh melihat pencapaian murid sama ada mereka telah mencapai objektif pengajaran atau tidak. Jika sebelum ini matapelajaran matematik adalah pelajaran yang sukar buat murid-murid maka dengan adanya unsur-unsur seni dalam pengajaran akan mengubah tanggapan murid-murid malah mereka akan menyukai pelajaran Matematik. . Di dalam fasa penutup ini terdapat unsur pergerakan serta muzik. Kemudian guru meminta beberapa orang murid untuk membuat rumusan mengenai tajuk yang telah diajar. Video ini turut diiringi dengan sebuah lagu yang mempunyai senikata waktu pada muka jam. muzik serta pergerakan akan menghasilkan sesi pengajaran dan pembelajaran yang sangat efektif. Aktiviti yang dirancang adalah guru menayangkan sebuah video bertajuk “What time is it” yang menunjukkan seseorang sedang menari seperti pergerakan jarum jam. murid dikehendaki meneliti nyanyian serta pergerakan dalam video yang ditayangkan. Murid-murid akan berasa seronok dan mereka akan member tumpuan yang lama kerana sesi pengajaran mempunyai pelbagai aktiviti yang ddigemari serta bersesuaian dengan tahap umur mereka. Pengajaran Matematik yang mempunyai unsur seni visual. Oleh itu.

dan lain-lain lagi dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sentuh. Kelebihan lain adalah dapat memberi peluang kepada murid-murid untuk meneroka pelbagai sudut yang mereka lihat. pengaplikasian seni dalam pengajaran dan pembelajaran juga membolehkan murid terlibat secara aktif dalam aktiviti yang telah dirancang. Semestinya. Antara aktiviti yang telah dirancang adalah murid menyanyikan lagu serta melakukan pergerakan yang berkaitan dengan topik Masa dan Waktu. kehidupan akan menjadi bosan dan tidak menarik. Pengaplikasian seterusnya adalah seni visual yang melibatkan murid dalam aktiviti tersebut. cara aplikasi yang telah saya cadangkan dalam Rancangan Pengajaran Harian tersebut mempunyai kekuatan dan kelemahannya yang tersendiri. yang ada hanya warna hitam dan putih. sajak. Warna juga turut digunakan dalam seni pendidikan iaitu dalam komponen Pendidikan Seni Visual. Aktiviti ini bukan sahaja dapat mengukuhkan pengetahuan murid mengenai masa dan waktu malah ia dapat menjana kreativiti murid-murid. Dengan ini tahap kebolehan mereka dalam menyelesaikan sesuatu masalah akan meningkat kerana mereka telah mempunyai kelebihan media yang boleh dijadikan sebagai alat bantu dalam menyelesaikan masalah secara langsung. dengar. Kekuatan yang didapati dalam pengaplikasian seni yang telah dicadangkan adalah murid akan berasa lebih seronok kerana pengajaran yang dilaksanakan adalah berbeza dari kaedah pengajaran tradisional yang hanya menggunakan kapur dan papan tulis sebagai media dalam penyampaian maklumat serta ia mempunyai penggabungjalinan pelbagai unsur seni. Aktiviti seperti ini akan . Tanpa warna kehidupan akan menjadi tidak bermakna kerana tiada kepelbagaian warna. Dalam aktiviti ini murid akan bermain dengan warna bagi menghiaskan model muka jam mereka. Selain itu. seni pergerakan dan seni muzik dalam pengajaran. Warna merupakan elemen yang tidak kurang penting dalam kehidupan. murid juga berpeluang untuk menceburi aktivitiaktiviti pembelajaran. bergerak dan berfikir dengan setiap aktiviti pembelajaran yang telah dirancang. Aplikasi seni dalam pengajaran ialah menggunakan aktiviti yang berkaitan dengan seni seperti lakonan. Murid-murid dikehendaki membuat suatu muka jam daripada pinggan kertas dan hiaskan muka jam tersebut menggunakan kreativiti masing-masing. syair. Pengaplikasian ini adalah suatu cara yang sangat efektif bagi murid-murid kerana murid akan berasa seronok dan mudah untuk mempelajari subjek Matematik.Kekuatan dan Kelemahan Cara Aplikasi yang Dicadangkan. pantun. Selain itu. Tugasan Seni dalam Pendidikan ini memerlukan saya merancang suatu pengajaran harian bagi subjek Matematik yang memerlukan aplikasi seni visual. nyanyian. Namun.

memperkayakan dan menambahkan lagi kefahaman pelajar terhadap pelajaran yang guru sampaikan. carta. Kelebihan yang seterusnya adalah penggunaan bahan media dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sebagai contoh. Perkara ini akan membuatkan murid berasa tidak puas untuk menonton video serta menyanyikan lagu tersebut. video. ia akan meninggalkan kesan pengalaman pembelajaran yang cukup bermakna. Proses pengajaran dan pembelajaran perlu menggunakan media pengajaran yang bersesuaian dengan isi pembelajaran dan teknik mengajar yang diguna pakai. lukisan. alat paparan. cakera video interaktif. Selain itu. Pendekatan ini melibatkan komunikasi dua hala. Perkara seperti ini akan mengganggu kelancaran sesi pengajaran guru dan ia akan membuatkan guru mengajar dalam keadaan yang tidak teratur kerana ingin mengejar masa. Dalam proses mengaplikasikan seni dalam pengajaran kebiasaannya menggunakan pendekatan pengajaran berpusatkan guru dan pelajar. Ini akan mengganggu kefahaman murid-murid pada topik yang guru sedang mengajar. saya telah merancang aktiviti nyanyian yang memerlukan murid-murid menyanyi mengikut lirik di dalam video yang ditayangkan. Antara contoh media pengajaran yang digunakan dalam mengaplikasikan seni ialah filem. Menarik perhatian murid dari peringkat awal adalah perkara yang sangat penting kerana ia dapat memastikan tumpuan mereka berkekalan sehingga tamat sesi P&P. poster. Media pengajaran amat membantu guru dan murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran kerana ia bukan sahaja membuat murid berasa seronok malah meningkatkan kefahaman mereka. aktiviti ini juga akan mengambil masa yang lama untuk disiapkan kerana mungkin terdapat murid yang menyiapkan aktiviti tersebut dengan sambil lewa. model. Kelemahan pertama yang dapat dikenal pasti bagi cara pengaplikasian seni dalam pengajaran tersebut adalah jangka masa tayangan video dan lagu yang digunakan guru adalah sangat pendek. . Apabila pelajar dilibatkan dalam aktiviti pengajaran seperti ini.pita audio dan lain-lain. Antara aktiviti seni yang melibatkan pendekatan ini seperti lakonan dan nyanyian. Murid-murid akan hilang tumpuan pada pembelajaran mereka kerana dari awal sesi pengajaran dan pembelajaran telah membuat mereka berasa tidak seronok. graf. Aktiviti murid-murid membuat model muka jam adalah pengaplikasian seni visual dalam pendidikan Matematik. boneka. Setelah berakhirnya nyanyian. Media pengajaran boleh dibahagikan kepada dua iaitu media bukan cetak dan media cetak. guru perlu membincangkan persembahan yang telah murid-murid lakukan dan perkaitannya dengan isi pengajaran. kartun. Namun pengaplikasian ini mempunyai kelemahannya yang tersendiri iaitu kemungkinan terdapat murid yang tidak kesuntukan masa untuk menyiapkan model muka jam pada waktu yang ditetapkan guru.