Erdély aranykora és bukása

Bethlen Gábor fejedelemsége

Bethlen Gábor

Báthory Gábor

Brandenburgi Katalin

Rákóczi Zsigmond

I. Rákóczi György

II. Rákóczi György

Az Erdélyi Fejedelemség

Havasalföld

A harminc éves háború

Forrás: Bethlen Gábor levele Rhédei Ferencnek
• Forrás: Bethlen Gábor levele Rhédei Ferencnek „Bánffinéval semmivéget nem érvén, innét haza indult, ki mivel ily embertelenséggel viseli magát hozzám, én is ezután különben akarok gondot reá viselni. Mivel pedig mind a rossz életet, s mind az bűvölést igen érti, amint értem, hogy bizonyosban végére mehetnénk, uram, kegyelmedet intem…, mentől hamarébb lehet, Horváth Istvánt váradi katonákkal kapassa meg és küldje be nekem fogva; talám attól értegethetnénk valamit fajtalnsága felől. Bűvölése felőle pedig kegyelmed is bizonyos emberi által tudakozzák igen szorgalmatoson: mert maga mond felőlem költött gyalázatott nem akarom viselni. Mikor Debrecenből visszajöttünk és Kerekiben háltunk, azt tanács urak közül némelyek azt beszélték felőlem, hogy én mezítelen táncoltam vele;…”

Kronológiai ismétlő feladat Válaszd ki a helyes megoldások betűjelét, és a megfejtést írd a megjelölt helyre! 1. Melyik erdélyi fejedelem uralkodott 1571-1586 között? G. Báthory Gábor B. Báthory István F. I. Rákóczi György 2. Ki uralkodott Magyarországon a tizenöt éves háború idején? E. I. Rudolf U. II. Ferdinánd P. II. József 3. Mikor történt a gyurgyevói győzelem? K. 1595 M. 1597 T. 1596 4. Ki volt Erdély és Magyarország fejedelme? H. Bocskai István Z. Báthory István R. Szapolyai János 5. Mikor történt az álmosdi győzelem? P. 1606 L. 1604 V. 1605. 6. Mikor zajlott a szerencsi országgyűlés? M. 1607 T. 1606 E. 1605 7. Mikor jött létre a bécsi béke? N. 1606 O. 1607 P. 1608 8. Melyik béke zárta le a tizenöt éves háborút? S. bécsi béke G. zsitvatoroki béke D. linzi béke 9. Ki uralkodott Magyarországon 1608-19 között? Á. II. Mátyás É. II. Ferdinánd Ő. II. Endre 10. Ki volt a magyar ellenreformáció vezetője? L. Bakócz Tamás P. Eszterházy Pál B. Pázmány Péter 11. Ki követte II. Mátyást a trónon? O. II. Ferdinánd I. II. Lajos U. Miksa 12. Melyik egyetemet alapította Pázmány Péter? B. pozsonyi R. nagyszombati J. budai Megfejtés: Bethlen Gábor

Köszönöm a figyelmet!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful