MINISTERUL EDUCAłIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Anexa nr. 3 la O.METC nr. 2713/29.11.2007

CURRICULUM
PENTRU

NIVEL 3 AVANSAT ŞCOALA POSTLICEALĂ CALIFICAREA PROFESIONALĂ: ASISTENT MEDICAL GENERALIST DOMENIUL: SĂNĂTATE ŞI ASISTENłĂ PEDAGOGICĂ

– 2007 –

1

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

AUTORI:
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Agapie SperanŃa, asistent medical, Spitalul Sf. Spiridon, Iaşi Alexandru Mihaela, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Bran Liliana, director, Şcoala Postliceală Sanitară Arad Cristescu Eugenia, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Iancu Elena, profesor, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Dr. Marcean Crin, director, Şcoala Postliceală Sanitară Fundeni Merlă Doina, DirecŃia de Sănătate Publică Sibiu Staicu Olga, director, Şcoala Sanitară „C Davila” Feteşti Stanciu Maria, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa Stănescu Elena, director, Şcoala Sanitară „C. Davila” Piteşti Udma Florica, profesor, Grup Şcolar „George Emil Palade” ConstanŃa

COORDONARE:
• Romita Lupascu Tiglea, inspector general - MECT- DGMIP • Paula Posea, expert curriculum –MECT-CNDIPT

2

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

PLAN DE ÎNVĂłĂMÂNT ŞCOALA POSTLICEALĂ Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Anul I: 42 săptămâni
Modulul 1: Utilizarea calculatorului şi tehnologia comunicaŃiilor Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 2: Comunicare profesională Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 3: Anatomia şi fiziologia omului Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 4: Virusologie, bacteriologie, parazitologie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 5: Biochimie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 6: Embriologie şi genetică Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 7: Psihologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 8: Sociologie, politici sociale şi de sănătate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 9: Biofizică şi imagistică medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 10: Mediu şi sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 11: EducaŃie pentru sănătate Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 12: Farmacologie generală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 13: Bazele ştiinŃei nursing-ului Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 14: FiinŃa umană şi nursing-ul Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 30 ore 120 ore 30 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 120 ore 60 ore 120 ore 60 ore

3

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 15: Semiologie medicală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 16: Tehnici de nursing şi investigaŃii Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 17: ProtecŃia şi securitatea în muncă Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 18: Administrarea medicamentelor Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 30 ore 120 ore 90 ore 60 ore 30 ore 60 ore 30 ore

Numar total: din care: invatamant clinic:

1.560 ore (26 credite) 450 ore

Anul I: 42 saptamani. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 15 saptamani invatamant teoteretic si tehnic si 6 saptamani de invatamant clinic.

4

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

L.Anul II: 42 săptămâni Modulul 19: Comunicarea în limba modernă Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 20: Management şi legislaŃie sanitară Total ore: din care:laborator tehnologic Modulul 21: Epidemiologie şi sănătate publică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 22: Principii de bază ale cercetării Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 23: Pneumologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 24: Cardiologie şi nursing în cardiologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 25: Gastroenterologie şi nursing în gastroenterologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 26: Nefrologie.L. cardiovasculară şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 29: O.R. Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 30: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 31: Hematologie şi nursing în hematologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 32: Ortopedie.R. traumatologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 33: Reumatologie şi nursing în reumatologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 34: Dermato-venerologie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 35: Boli infecto-contagioase şi nursing specific Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 5 . şi nursing O. urologie şi nursing în afecŃiunile renale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 27: Chirurgie generală şi nursing în chirurgia generală Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 28: Chirurgie toracică.

6 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .008 ore Anul II: 42 saptamani. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore). de nutriŃie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 38: NutriŃie şi dietetică Total ore: din care: invatamant clinic 120 ore 96 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore Numar total: credite) din care: invatamant clinic: 1.680 ore (28 1. In semestrul II. in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 36: Endocrinologie şi nursing în endocrinologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 37: Boli metabolice. Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. este prevazuta invatamantui clinic corespunzator modulului M 21: Epidimiologie si sanatate publica.

geriatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 53: Oncologie şi nursing în oncologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 54: Îngrijiri paliative Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 55: Nursing comunitar Total ore: din care: invatamant clinic Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 60 ore 24 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 60 ore 36 ore 120 ore 72 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 72 ore 120 ore 84 ore 120 ore 84 ore 120 ore 96 ore 120 ore 96 ore 7 .Anul III: 42 săptămâni Modulul 39: Managementul proiectelor de sanatate Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 40: Calitatea serviciilor de nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 41: Deontologie şi etică profesională Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 42: Psihologie medicală Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 43: Pedagogie Total ore: din care: laborator tehnologic Modulul 44: Cercetare în nursing Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 45: Ginecologie şi nursing în ginecologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 46: Obstetrică şi nursing în obstetrică Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 47: Puericultură.chirurgicale Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 52: Gerontologie. pediatrie şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 48: Neurologie şi nursing în neurologie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 49: Psihiatrie şi nursing în psihiatrie Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 50: Anestezie – terapie intensivă şi nursing specific Total ore: din care: invatamant clinic Modulul 51: Conduită în urgenŃe medico .

Sem I si Sem II au urmatoarea structura: 12 saptamani alocate invatamantului teoteretic si tehnic si 9 saptamani alocate invatamantului clinic. In semestrul II. este prevazuta invatamantui clinic in comunitate.680 ore (28 credite) din care: invatamant clinic: 984 ore Anul III: 42 saptamani. 8 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . in saptamanile repartizate invatamantului teoretic si tehnic.Modulul 56: Ingrijiri la domiciliu Total ore: din care: invatamant clinic 60 ore 36 ore Numar total: 1. o zi / saptamana (cu durata de 8 ore).

ÎnvăŃământului teoretic şi tehnic cuprinde: 1. Numărul de ore de învăŃământ de bază pentru asistenŃi medicali generalişti trebuie fixat la minimum 4. incluzând prevenirea bolii.2. AsistenŃii cu diplomă din serviciile acreditate ca teren de stagiu trebuie să colaboreze la supravegherea şi formarea elevilor aflaŃi sub responsabilitatea instructoarelor şcolii. 6. asistentul medical generalist trebuie să aprecieze în orice moment care sunt îngrijirile de care fiecare bolnav are nevoie şi să îi atribuie personalul corespunzător. sănătate mintală şi psihiatrie (pe cât posibil într-un serviciu specializat). la locul de muncă etc. Principii generale de sănătate şi îngrijiri de sănătate 3. c) formează şi dirijează personalul auxiliar necesar pentru a răspunde nevoilor serviciului de asistenŃă din orice instituŃie de sănătate. Principii de 3. Numărul de ore pentru învăŃământul teoretic şi tehnic nu trebuie să fie mai mic de o treime din timpul consacrat formării în totalitate. chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale. 3. îngrijirea persoanelor în vârstă şi geriatrie.. Acesta include: 1. familial. ŞtiinŃe fundamentale 1. 7. de reanimare şi de transfuzie sanguină. 4. Sănătate mintală şi psihiatrie 3. În toate serviciile în care elevii asistenŃi sunt repartizaŃi în cursul formării lor practice trebuie să existe în orice moment cel puŃin un asistent cu diplomă care poate asigura supravegherea şi suficient personal de alte categorii pentru a evita ca elevului să i se încredinŃeze sarcini fără valoare educativă pentru el. ÎnvăŃământul clinic de îngrijiri la nivel de asistent trebuie să aibă în ansamblul său o valoare educativă.6. educaŃia sanitară. ÎnvăŃământului clinic (stagii) – reprezintă instruirea efectuată în spitale. Puericultură şi pediatrie A. de aceea: trebuie să existe un personal calificat suficient de numeros pentru a asigura o calitate satisfăcătoare a îngrijirilor de sănătate la nivel de asistent. Medicină generală şi specialităŃi medicale îngrijiri de 3. Îngrijiri de sănătate 3. medicină generală şi specialităŃi medicale. inclusiv servicii de îngrijire medicală la domiciliu. Chirurgie generală şi specialităŃi chirurgicale sănătate pentru: 3. îngrijirea copilului şi pediatrie. trebuie să existe condiŃii satisfăcătoare în materie de sedii şi de material utilizate pentru îngrijirea bolnavilor. la şcoală. Orientare şi etică profesională 2. În determinarea locurilor de stagiu trebuie să se Ńină seama de următorii factori: a.5.Conform reglementărilor europene şi naŃionale. Este o instruire coordonată. igiena şi îngrijirile mamei şi nou-născutului. 2. Cu această responsabilitate. b. b) observă situaŃiile sau condiŃiile fizice sau afective care exercită un efect important asupra sănătăŃii şi comunică aceste observaŃii celorlalŃi membri ai echipei sanitare.4. II. asistentul medical generalist exercită următoarele funcŃii esenŃiale: a) dă îngrijiri competente persoanelor a căror stare le cere. 5.1.3. afective şi spirituale ale bolnavului în mediul spitalicesc. ÎnvăŃământul clinic (stagii) trebuie să aibă ca obiect toate aspectele rolului de asistent în materie de îngrijiri de sănătate la acest nivel. Igienă şi îngrijirile de sănătate a mamei şi nounăscutului 3. precum şi îngrijirile de sănătate de primă urgenŃă. Ńinând cont de nevoile fizice. Anatomie şi fiziologie 9 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ProporŃia consacrată învăŃământului clinic (stagii) trebuie să reprezinte cel puŃin jumătate din timpul consacrat învăŃământului total.600. instituŃii de sănătate. c. I. Îngrijiri de sănătate pentru persoanele în vârstă şi geriatrie B. îngrijiri la domiciliu.

2.1. Farmacologie 8. Patologie generală 3.2.1. Psihologie 8.5. LegislaŃie socială şi sanitară 8. Igienă 6. Sociologie 8. Aspecte juridice ale profesiei 10 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . EducaŃie sanitară 7.3. Principii de administraŃie 8.4. Dietetică 6. Profilaxie 6. Principii de învăŃare (pedagogie) 8. ŞtiinŃe sociale 8.2.6. Bacteriologie. Biofizică şi biochimie 5. virusologie şi parazitologie 4.

Persoana care va absolvi acest modul va fi responsabilă de execuŃia propriei activităŃi. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. Organizarea informaŃiilor în sistemul de operare Windows: creare directoare.pictograma. să administreze o bază de date. elevul va fi capabil să utilizeze sistemul de operare Windows. selectare culori.2. din care 30 de ore laborator tehnologic. font. grupul de obiecte. fereastra obiectul fereastră. configurarea tastaturii. InterfaŃa sistemului Windows: obiecte grafice de interfaŃă . caseta de text. 1. 11 C. Comunica pe Internet 5. La parcurgerea programei şcolare se va avea în vedere dobândirea competenŃelor prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. aliniere. 2. grosimea liniei. 1. tip caracter. butonul. fişiere. După parcurgerea acestui modul. Modulul are alocat un număr de 60 de ore pe an. copiere/lipire. consultarea documentaŃiei auxiliare.1. având atribuŃii de coordonare şi control. Structureaza si prezinta informatii din surse variate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Nr. să comunice prin Internet. repornirea calculatorului. Elemente avansate de operare: modificarea configuraŃiei pentru desktop. Compară reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Utilizează sistemul de operare Windows ConŃinuturi 1. specifica domeniului. chenare.Modulul 1: UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR Notă introductivă Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI ŞI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR se studiază pe parcursul anului I. stil. şcoală postliceală. Asistent medical generalist. UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR. dar şi de realizarea sarcinilor încredinŃate grupului din care face parte. să structureze şi să prezinte informaŃii din surse variate. exploatare foi de calcul. navigarea în şi între ferestre. NoŃiuni elementare de operare: pornirea şi închiderea calculatorului. Acest modul. OperaŃii de operare asupra structurii unui tabel şi a foilor de calcul: inserare/ştergere. operaŃii asupra directoarelor şi fişierelor. antet. în vederea asigurării pregătirii de specialitate pentru obŃinerea calificării de nivel 3 avansat. Administreaza o baza de date 4. grupare linii şi coloane. obiecte de lucru pe desktop. se va parcurge cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat din domeniul Sanatate si asistenta pedagogica. 4. 3. 2. suporturi mobile. Compara reprezentari grafice in aplicatiile Word si Excel 3. lista de selecŃie. crt. să compare reprezentări grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. Unitate de competenŃă Utilizarea calculatorului si tehnologia comunicaŃiilor CompetenŃe C. redenumire. shortcut-uri. Parcurgerea programului permite elevilor să dobândească competenŃe suficiente şi cunoştinŃe care să le permită găsirea unui loc de muncă corespunzător calificării. configurarea imprimantei. Utilizeaza sistemul de operare Windows 2. mărime font. Formatare document şi foi de calcul: setare pagină.

5. forum. urmând să le pună mai bine în valoare. Se recomandă metode cum sunt: demonstraŃia. permite individualizarea învăŃării. 2. ecuaŃii. tipărire. Prezentare material realizat: operaŃii complexe de calcul tabelar. normative. permite diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. dialog. medie aritmetică). Profesorii pot folosi informaŃii despre stilul de învăŃare al elevilor. diagrame. grafice. baze de date corespunzatoare domeniului de activitate. filtrare. 12 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de la simplu la complex. localizare. funcŃii simple (adunare. de uz general. 3. Alegerea acestor activităŃi conduc la o orientare asupra celui care învaŃă. accesare cont. şabloane prezentări. şir de caractere. 4. Tehnici de căutare adecvate surselor de informaŃii: motoare căutare Internet. memo şi funcŃii pentru date de tip numeric. permit diferenŃierea sarcinilor şi a timpului alocat. scădere. logice. referinŃe absolute şi relative. Structurează şi prezintă informaŃii din surse variate subsol. 1. Exploatarea unei baze de date: deschidere. 1. 3. date calendaristice. 4. actualizare. Inserare obiecte: imagini. Alegerea acestor activităŃi oferă următoarele avantaje: sunt orientate asupra celui care învaŃă. 2. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. 1. închidere bază de date şi tabele. iar ordinea de parcurgere a conŃinuturilor este cea din tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor.C. exerciŃiul. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. respectiv reprezentările grafice în aplicaŃiile Word şi Excel. dicŃionare. sursa datelor. liste de discuŃie a informaŃiilor. Tipuri de date: numerice. Metode de schimb al informaŃiilor: e-mail. ActivităŃile la lecŃii pot fi variate astfel încât să garanteze că toate stilurile de învăŃare sunt atinse. 5.4. urmând să le pună mai bine în valoare. Trasare diagrame: tip. conversii. dimensiune). expediere mesaje. indexare. dezbatere on-line. observaŃia sistematică a comportamentului elevilor. Încărcarea unei baze de date: introducere şi validare date. sortare. poziŃionare pe o înregistrare. Prelucrarea informaŃiilor dintr-un tabel: sortare.3. tip. cuvinte-cheie. date calendaristice. Surse de informatii: baze de date. Internet. oferă maximul de deschidere. Comunică pe Internet C. subtotaluri. metoda practică. alfanumerice. fişiere multimedia. autoevaluarea. cataloage. documente text. 2. proiectul. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul UTILIZAREA CALCULATORULUI SI TEHNOLOGIA COMUNICATIILOR poate fi parcurs în mod independent. fişiere de pe floppy şi CD-ROM. Administrează o bază de date C. limbaj. Îmbinare informaŃii într-un mod coerent: conŃinut unitar.5. grupuri de cuvinte. şir de caractere. OperaŃii pentru transmitere informatii: crearea unui cont. bazele de date şi informaŃiile din surse variate vor corespunde domeniului profesional. formatare. materiale scanate. grafice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor aplica activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. suprafaŃă diagramă. Structura bazei de date: tabele (nume componente. OperaŃii asupra tabelului dintr-o bază de date: creare. 3. 3.

în funcŃie de dificultatea acesteia. Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător. Instruirea se va realiza în laboratorul de informatică cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător. Metodele de predare vor fi variate. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. În parcurgerea modulului se va utiliza evaluare de tip formativ şi la final de tip sumativ. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă. prin fişe individualizate. demonstraŃia. pentru verificarea atingerii competenŃelor. de complexitatea materialului didactic implicat în strategia didactică şi ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor. 13 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . O competenŃă se evaluează o singură dată. exerciŃiul. Evaluarea continuă şi sumativă este condiŃionată de evaluarea stabilită în Standardul de pregătire profesională. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. predominând studiul de caz. Instruirea prin activitatea la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii tehnicieni devize şi măsurători în construcŃii. de nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. condiŃiile de aplicabilitate şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională corespunzător calificării. dezbaterea şi discuŃii în grup.

internet. 4. 3. InformaŃii selectate în funcŃie de complexitatea temei. metode de ascultare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. vorbitor. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. subiectul în cauză. C. audio. manuale. mass-media.Modulul 2: COMUNICARE PROFESIONALĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ reprezintă un modul de pregătire de specialitate pentru calificarea asistent medical generalist şi se va parcurge în anul I al şcolii postliceale. documentaŃii întocmite corect. 3. prin modulaŃia vocii. 1. prin articulare. rapoarte. stimularea creativităŃii. SusŃinere: în situaŃii formale sau informale în funcŃie de numărul de vorbitori. Metode de verificare a eficienŃei comunicării: obŃinerea feedback-ului. publicaŃii de specialitate. Scopul comunicării: primirea şi transmiterea informaŃiilor. 1. seminarii. 3. încurajarea discuŃiei. adaptarea comunicării la nivelul de înŃelegere al auditorului. prin comunicare non verbală. crt. 2. Unitate de competenŃă Comunicare profesională CompetenŃe C. buletine informative. procese verbale. Realizează un raport formal Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE PROFESIONALA Nr. statistici. oferirea feedback-ului. Strategii de ascultare în funcŃie de situaŃie. Aplică tehnici de comunicare orală 3. concise. prin structură. relevanŃă. publicul Ńintă. încadrarea în timp. Programa şcolară se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. viteza vorbirii. 2. documentaŃie specifică. Surse de informaŃii: informaŃii interne şi externe.Facilitarea comunicării eficiente prin: acceptarea de opinii diferite. Argumentare prin idei clare. Realizează un raport formal. 1. asigurarea posibilităŃii de exprimare. 4. prezentarea unor informaŃii. ocazie. folosirea unui suport specific. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 30 de ore de invatamat clinic. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . verbale. adaptate contextului şi interlocutorului. prin alegerea tonului şi a vocabularului. 2. relevante. discuŃii. ConŃinutul şi structura raportului în funcŃie de: 14 C. întreŃinerea unor discuŃii. 2. Elaborează strategii pentru o comunicare eficientă. Acest modul va dezvolta abilităŃi cheie elevilor ce doresc o asemenea calificare. Aplică tehnici de comunicare orală. informatizate. 2. persuasive. ConŃinuturi 1. Metode de comunicare adecvate: scrise.

relevante si concise adaptate unui context dat). Se evaluează numai competenŃele din acest modul. pentru verificarea atingerii competentelor. Modulul COMUNICARE PROFESIONALĂ poate fi parcurs independent. suportul ( grafica. exercitii de utilizare a terminologiei profesionale. teste de evaluare. proiectul. Sugestii metodologice Profesorul are libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. succesiunea logică. autoevaluarea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreaza elevul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor.tipul informaŃiei. dotarea cu material didactic. realizarea unui produs/proiect. respectiv strategiile pentru o comunicare eficientă. de reactii adverse sau de contraindicatii). respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. proiect( exemplu: realizarea unui raport formal).elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior la procesul de învăŃare. de moduri de administrare. Dezvoltarea competenŃelor individuale vizate prin Standardul de pregătire profesională se va realiza prin exemplificare pe domeniul profesional. Raport formal elaborat: document coerent. profesorii va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare : observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. standardul de prezentare. . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. . fise autoevaluare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de comunicare standardizata pe diferite teme profesionale( exemplu: prezentare de retete. . coevaluarea.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. fise de lucru. ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. momentul si persoana care face evaluarea. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială şi cu softul corespunzător pentru colectarea şi procesarea informaŃiilor şi redactarea rapoartelor formale. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. tehnicile de comunicare orală şi realizarea unui raport formal se vor exersa şi vor corespunde domeniului profesional. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare. Instruirea 15 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . În elaborarea strategiei didactice. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. ritmul de înŃelegere şi asimilarea cunoştiinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. tema in clasa. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. adecvat scopului propus. prin fişe individualizate. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. fise de lucru( exemplu: realizarea unei succesiuni de idei clare. Indiferent de locul. formatul) 3. Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. bine structurat. investigatia. O competenŃă se evaluează o singură dată. de indicatii terapeutice.

informare prin mass-media. discuŃii.prin activitatea de aplicaŃii practice de tehnoredactare la computer are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor de comunicare pentru viitorii asistenti medicali generalisti. vizite de documentare la agenŃii economici. teste de evaluare prin care elevii demonstrează că sunt capabili să atingă competenŃele din cadrul modulului. dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard. vizionări de casete video şi CD-uri. Pentru realizarea competenŃelor pot fi derulate diverse activităŃi de învăŃare: documentare cu ajutorul internetului. statistici. proiecte. publicaŃii de specialitate. 16 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Nivelul de pregătire teoretică este realizat corespunzător.

C. Organizarea generala a corpului uman – regiuni. Analizeaza partile componente ale corpului uman 4. compartimentele celulare si fiziologica (organizat – organitele celulare . caracterizare. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. sangele). Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. rol corpului uman 3. aparate si sisteme 2. Descrie elementele de fiziologie ( pe aparate si sisteme) ale corpului uman 6. Componentele anatomice de la nivelul capului. muscular. muschii trunchiului. diviziunea celulara (mitoza si meioza) 3. muschii membrelor) 1.structura muschiului. Clasifica (celule. Axele si planurile de orientare in organism – parti componente ale descriere. Nomenclatura anatomica 1. Analizeaza partile componente ale gatului. muschii gatului. 2. scheletul membrelor) 3. principalele grupe de muschi somatici (muschii capului. Identifica si localizeaza principalele parti componente ale corpului uman 2. neorganizat – apa. C. substante anorganice si organice). Identifica si localizeaza principalele structuri morfofiziologice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. In modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza ANATOMIE SI FIZIOLOGIE UMANA. compozitia chimica a oaselor. scheletul (scheletul capului. Unitate de competenŃă Anatomie si fiziologie umana CompetenŃe ConŃinuturi 1. Componentele anatomice ale principalelor corpului uman sisteme si aparate – denumire si localizare 3. Clasifica nivelurile de organizare anatomica si fiziologica 3. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Nr.2. 1. conjunctiv. 3. tesuturi.3. Sangele – componente (elemente figurate si plasma sanguina) si proprietati 3. localizare. scheletul trunchiului. trunchiului si membrelor 2. Celula – tipuri de celule. organe. aparate si sisteme) – nivelurile de definitie si descriere organizare anatomica 2. Sistemul muscular. rol 3. Tesuturile – clasificare (epitelial. Sistemul osos. nervos. Topografia corpului – etajele si regiunile cavitatii abdomino-pelviene. pentru calificarea: asistent medical generalist. principalele ligamente si 17 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Modulul 3: ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI Notă introductivă Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI face parte din pregatirea generala din anul I.1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. crt. Caracterizeaza principalelor functii ale organismului 5. Niveluri de organizare anatomica si fiziologica C. 3. structura osului.

intestinul gros). 18 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . glandele anexe ale tubului digestiv (glandele salivare. Aparatul genital – descriere (aparat genital feminin. grupele sanguine (sistemul AOB si Rh) si importanta acestora (principiile transfuziei de sange. Fiziologia muschilor. tipuri de metabolism (intermediar . Sistemul nervos – descriere. manifestarile activitatii cardiace). Aparatul respirator – descriere. proteic. specificarea aparatelor si sistemelor care le indeplinesc si a interrelatiilor dintre acestea 1. 4. structura. hemostaza. componente. 5. structura. Aparatul cardio-vascular – descriere. faringele. functiile ficatului 7. intestinul subtire. fiziologia aparatului excretor (formarea urinei. determinare si reglare).digestia in intestinul subtire. stabilirea compatibilitatii sanguine dintre mama si fat etc . sistemul venos. Descrie elementele de fiziologie (pe aparate si sisteme) ale corpului uman mezouri care leaga intre ele organele cavitatii abdomino-pelviene 1. fiziologia articulatiilor (sistemul de parghii). structura. Metabolismul – definitie. mecanismele termogenezei/termolizei. reproducerea (fecundatia. Functiile sangelui. digestia gastrica. fiziologia sistemului nervos. modificari patologice ale proprietatilor inimii. configuratia interna a inimii. tensiunea arteriala (definitie. difuziunea si schimburile de gaze la nivelul membranei alveolo-capilare. reglarea respiratiei 5. structura. respiratia celulara). absorbtia produsilor de digestie). Principalele functii ale organismului uman (de relatie.) 2. stabilirea paternitatii. componente.C. mictiunea) 9. energetic si bazal – substantele energetice. digestia in intestinul gros. circulatia capilara. splina (localizare. proprietatile muschilor. reglarea formarii urinei. proprietatile fizico-chimice ale urinei. respiratia (ventilatia pulmonara. Aparatul digestiv – descriere – cavitatea bucala. vascularizatia si inervatia inimii. defecatia. vascularizatia si inervatia plamanului. Caracterizeaza principalele functii ale organismului C. de nutritie. esofagul. fiziologia neuronului. aparat genital masculin). nidatia si gestatia) 10. structura. Aparatul excretor – descriere. rol). de reproducere) – descriere. mobile). organele tubului digestiv din cavitatea abdominala (stomacul. deglutitia.glucidic. revolutia cardiaca. lipidic. ficatul. fiziologia gonadelor. sistemul limfatic). transportul gazelor in sange. reglarea circulatiei sangelui 6. fiziologia aparatului digestiv (digestia bucala. arborele circulator (sistemul arterial. fiziologia circulatiei sangelui (proprietatile functionale ale inimii. Artrologie–articulatiile fixe. patologia articulatiilor (entorse si luxatii) 3. mecanismele de reglare a temperaturii corpului) 8. factorii care o influenteaza. semimobile. manifestarile externe ale contractiilor musculare 4. caile urinare. pancreasul). vascularizatia si inervatia rinichiului.

profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . etc. schema feed-back – ului endocrin). encefalul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. tipuri de glande (hipofiza. microorganismele patogene si parazitii. pentru verificarea atingerii competentelor. determinarea grupei sanguine si a Rh . pancreasul endocrin. timusul. schema circulatiei arteriale. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. hormonii secretati si rolul acestora). descoperirea. dezechilibre hidro-electrolitice. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. 19 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exercitii de utilizare a nomenclaturii anatomice. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. la procesul de invatare .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. fise de lucru. Indiferent de locul.interni – hipoxia. kinestezic. suprarenalele.externi (temperatura. Factorii perturbatori ai echilibrului organismului : . tesuturi. reflexul neconditionat. epifiza – structura.ului). venoase. 6. gustativ. .C.elevii au stiluri diferite de invatare . exercitii de grupare a diferitelor structuri (celule. In elaborarea strategiei didactice. limfatice. endocrine.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . proiectul. Mecanisme specifice de adaptare a organismului la variatiile mediului intern si extern CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI poate fi parcurs in mod independent. fiziologia centrilor nervosi (maduva spinarii. mecanismul de feed-back 1. problematizarea. demonstratia. procese corticale fundamentale. olfactiv. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice care realizeaza homeostazia mediului intern. organe. compararea. teste de evaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. fiziologia analizatorilor 12. Glandele endocrine – descriere. sistemul nervos vegetativ). activitatea nervoasa superioara 11. 2. calitatea si compozitia aerului si solului. paratiroidele. umiditatea. tiroida. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a partilor componente ale corpului uman. vizual. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. realizarea unui produs/proiect. Analizatorii – descriere. calitatea si cantitatea alimentelor si a apei. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. reflexul conditionat. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. aparate si sisteme) in functie de criterii date. tipuri de analizatori (cutanat. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Interrelatiile dintre functiile organismului uman 3. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Specifica modalitatile de adaptare a organismului la variatiile de mediu fiziologia sinapsei. acustico-vestibular). momentul si persoana care face evaluarea. rezolvarea de fise de lucru (exemple: localizarea si raporturile anatomice dintre organele abdominale. drogurile etc. fise autoevaluare.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. metabolice.

Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. planse. desene. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. preparate microscopice. studiul de caz. autoevaluarea. simularea. dezbaterea etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. volumul si nivelul de cunostinte. preparate formolizate. casete video. conversatia. tema in clasa. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. exercitiul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. coevaluarea. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. investigatia. mulaje etc. proiectul.Cadrele didactice. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANATOMIA SI FIZIOLOGIA OMULUI. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalist”. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. diapozitive. folii de retroproiector. munca independenta. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. cataloage. observatia. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. 20 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. dotarea cu material didactic.

Patogenitatea bacteriilor 2. vibrionul holeric. Bacilii patogeni (bacilul coli. epidemiologie 2.5. pneumococul. bacteriologie si parazitologie CompetenŃe ConŃinuturi C. bacilul coli. Rickettsiile 3. Unitate de competenŃă Virusologie. Multiplicarea virusurilor 1. Cultivarea virusurilor 1.1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. genul Salmonella. 8. Morfologia si fiziologia bacteriilor 2. Sindromul de imunodeficienta acuta dobandita 2.8. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Notă introductivă Modulul VIRUSOLOGIE. proteus.1.7. gangrena gazoasa) 2. Modulul are alocate 120 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. In modulul VIRUSOLOGIE. bacilul dizenteric.4. bacilul Koch. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: VIRUSOLOGIE. gonococul) 2. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de combatere a organismelor patogene.Cocii patogeni (stafilococul. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE.6. Treponema pallidum 2.3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Virusurile poliomielitei 1. 6.Modulul: 4 VIRUSOLOGIE. 7. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE face parte din pregatirea generala din anul I. streptococi. Clasificarea virusurilor 1. Morfologia si structura virusurilor patogen la om 1. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE Nr. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza VIRUSOLOGIE.generalitati 1. germeni aerobi si anaerobi formatori de spori).3. pentru calificarea: asistent medical generalist. shigele. Descrie notiunile de epidemiologie 4. 1.2.5. stafilococi. Bacteriologie –generalitati 2.2. Caracterele generale ale virusurilor principalele tipuri de organisme cu potential 1. Virusurile hepatice 1. Virusurile gripale 1. Leptospirele 2. streptococul. Compozitia chimica a virusurilor 1. bacilul botulinic. bacilul tetanic. Micologie – generalitati 21 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .10. bacilul difteric.4. 5. Analizeaza 1.9. Caracterizeaza infectiile nosocomiale 5. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Virusologia (inframicrobiologia) . Genul Brucella 2. Analizeaza principalele tipuri de organisme cu potential patogen la om 2. bacilul carbunos. 4. Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele si om 3. meningococul. crt. Toxiinfectiile alimentare – caracterizare. agenti patogeni implicati ( salmonele. bacilul lepros.

Specifica caracteristicile interactiunii dintre organismele patogene si om C. scaderea rezistentei antiifectioase a pacientilor(cei supusi la tratamente imunosupresoare. Recoltarea probelor biologice si patologice: . Proprietatile macro. alti pacienti. economicosociali etc. mediul) . Procesul infectios: . splenectomie. LCR. Agenti etiologici implicati in declansarea infectiilor nosocomiale: stafilococii. Pseudomonas si germenii anaerobi 1. Protozoologie – generalitati. dezvoltarea unor tulpini de bacterii si fungi patogene. cu arsuri. 3. sterilizarea. Entomologie – generalitati. proteze organice). Helmintologie – generalitati. .2. 5. chirurgie.. Sporozoare.surse de infectie (flora indigena a pacientului.etape: incubatia.Conditii predispozante: cateter urinar.v. 4. Candidoza si actinomicoza 4. Epidermofitia 3. intradermoreactiile (IDR) 1. dezinsectia.factori favorizanti: utilizarea materialelor si instrumentelor insuficient sterilizate sau nesterilizate. personalul medical. Apararea organismului (mijloacele de aparare nespecifice si specifice) 1. sectiile de ATI. urina. 1. Nemathelminti) 7. 3. reprezentanti (Rhizopode. Notiuni generale de parazitologie 5. de mediu.factorii favorizanti: naturali. etapa de debut. 2. arsuri. 2.sange. 2.directe: examen direct microscopic prin coloratii specifice.etc. exsudatul. reprezentanti (Plathelminti. corpi straini(canule i. perioada de stare. hemodializa etc. Metode de laborator pentru stabilirea diagnosticului etiologic al bolilor infectioase: . terapie cortizonica etc. puroiul. spalatura gastrica. Microsporia 3. Caile de transmitere a organismelor patogene (directe si indirecte) 2.5. Infectiile nosocomiale – definitie . Descrie notiunile de epidemiologie C.). Tricofitia 3. Caracterizeaza infectiile nosocomiale C. bacilii enterici Gram-negativi. calea de transmitere.C. 4. 3. sputa etc. Metodele de distrugere a organismelor patogene. deratizarea 22 . Flagelate. materii fecale. sindroame mieloproliferative. dezinfectia. convalescenta. depistarea Ag microbiene. cu afectiuni alergizante.organismelor participante la procesul infectios 2. Aplica normele de prevenire a transmiterii infectiilor si metodele de Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist 3. reprezentanti (Arachnide. pneumococii.definitie .si micro. izolarea in cultura pura a germenului si realizarea antibiogramei . Favusul 3. Infuzori) 6. organismul receptiv . diabet zaharat. alcoolism. Insecte) 1.indirecte: diagnostic serologic (depistarea si dozarea Ac). vindecarea (posibil cronicizarea) -factorii determinanti: sursa de infectie. catetere.

In elaborarea strategiei didactice. bacterii. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Indiferent de locul. teste de evaluare. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. proiectul. studiul de 23 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tema in clasa. caile de prevenire si combatere a organismelor patogene). investigatia. proiect (exemple: schema raspunsului imun. apiterapia CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul VIRUSOLOGIE. fise de lucru.combatere a organismelor patogene. autoevaluarea. descoperirea. volumul si nivelul de cunostinte. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. paraziti) in functie de criterii date. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. fungi. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. problematizarea. coevaluarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare a organismelor patogene la om. simularea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. BACTERIOLOGIA SI PARAZITOLOGIA. fise autoevaluare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind VIRUSOLOGIA. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. conversatia. pentru verificarea atingerii competentelor. exercitiul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Ca instrumente de evaluare se pot folosi : fise de observatie. rezolvarea de fise de lucru (exemple : compararea structurii si fiziologiei diferitelor tipuri de organisme patogene. Cadrele didactice. Medicatia profilactica si curativa impotriva organismelor patogene – antibioticoterapia. Se evalueaza numai competentele din acest modul. chimioterapia. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. proiectul. realizarea unui produs/proiect. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. demonstratia. fitoterapia. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. schema cailor de transmitere si raspandire a procesului infectios). munca independenta. vaccinoterapia. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. observatia. compararea. 3. dotarea cu material didactic. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. exercitii de grupare a diferitelor organisme (virusuri. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “ asistenti medicali generalist”. momentul si persoana care face evaluarea. BACTERIOLOGIE SI PARAZITOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. evaluarea altor competente nefiind relevanta.

planse. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: cataloage.caz. 24 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii de retroproiector. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. casete video. preparate microscopice etc. desene. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. poze. insectare. dezbaterea etc. diapozitive.

Vitaminele – generalitati.Enzimele – biosinteza. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului C. Tipuri de metabolism (intermediar. Determinarea principalelor constante biologice: VSH. Structura si proprietatile materiei vii. reglarea cailor metabolice.1. 5. energetic si bazal – substantele energetice. clasificarea. 3. mecanismele de reglare a temperaturii corpului). Descrie componentele materiei vii si legatura dintre ele 2.4. glicemie. utilizarea specifica a resurselor metabolice. Caracterizeaza metabolismul materiei vii 3. spectrofotometrie. Unitate de competenŃă Biochimie CompetenŃe C. Biochimia sangelui – compozitie chimica.2. proteic. dereglarile metabolice si efectele lor asupra organismului 1. legaturile dintre acestea 1.O. In modulul BIOCHIMIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOCHIMIE.secretiei hormonale 1. glucide. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. uremie. Descrie componentele materiei vii si legaturile dintre ele C. substante organice(proteine. manifestarile legate de lipsa lor din organism 2. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si compozitiei chimice a probelor biologice de analizat Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOCHIMIE Nr. hidroelectrolitic. Stabileste importanta enzimelor. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi si abilitati in analizarea si evaluarea notiunilor de BIOCHIMIE. caracterizare. etc.glucidic. Hormonii – definitie. cationi si anioni) 2.N. mecanismele termogenezei / termolizei. mod de actiune. Metabolismul – definitie.Componentele materiei vii – elementele fundamentale (C. cai metabolice principale 3. catabolism 2. rolul lor in organism. Metodele fizice utilizate in laborator: pH – metrie. Caracterizeaza metabolismul materiei vii ConŃinuturi 1. crt. rol. electroforeza 2.S). patologia succesiva hiposau hiper.P.3. lipidic. lipide) si anorganice(apa. Stabileste importanta enzimelor. hematocrit. cromatografie. timp de coagulare. colesterolemie. Aplica metodele de laborator pentru determinarea unor constante biologice ale organismului si Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . proteine 25 C. biodegradare. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. clasificare. hemograma. hormonilor si vitaminelor in reglarea functiilor organismului 4. Interrelatiile dintre diferitele tipuri de metabolism – caile metabolice comune. anabolism. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic.H. rolul lor in functionarea organismului 3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Modulul 5: BIOCHIMIE Notă introductivă Modulul BIOCHIMIE face parte din pregatirea generala din anul I pentru calificarea: asistent medical generalist.

gastric si intestinal. volumul si nivelul de cunostinte. Biochimia urinei – compozitie chimica. Indiferent de locul.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. cadrul de colaborare cu agentii economici. determinarea VSH-ului. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. teste de evaluare. dar se au in vedere resursele locale pentru instruie. Examenul urinei CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOCHIMIE poate fi parcurs in mod independent. bila 5. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. fise autoevaluare. schema interrelatiilor metabolice). problematizarea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.elevii au stiluri diferite de invatare . Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. compararea. Examenul sangelui 8. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. demonstratia. autoevaluarea. 26 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . In elaborarea strategiei didactice. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. proiect (exemple: schema actiunii enzimelor in cadrul diferitelor reactii metabolice. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. evaluarea altor competente nefiind relevanta.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. cerintele locale pentru pregatirea in calificarea asistent medical generalist. schema actiunii hormonilor asupra diferitelor functii ale organismului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. rezolvarea de fise de lucru (exemple: determinarea solubilitatii vitaminelor. Biochimia materiilor fecale 7.). deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Se recomanda urmatoarele metode: observatia.compozitiei chimice a probelor biologice de analizat plasmatice 4. proiectul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. baza materiala a scolii. momentul si persoana care face evaluarea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise de lucru. exercitii de grupare a diferitelor elemente in functie de criterii date. dotarea cu material didactic. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul activitatea didactica va cuprinde formula unui parteneriat intre scoala si laboratoare (firme) acreditate sa gestioneze problemele specifice notiunilor de BIOCHIMIE. descoperirea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. sedimente 6. proiectul. investigatia. pentru verificarea atingerii competentelor. tema in clasa. Cadrele didactice. la procesul de invatare . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. timpului de coagulare etc. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ : exercitii de clasificare a componentelor materiei vii. realizarea unui produs/proiect. Biochimia digestiei – sucul pancreatic. coevaluarea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.

reactivi etc. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. observatia. 27 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . folii de retroproiector. preparate microscopice. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. sticlarie si materiale de laborator. produse biologice. dezbaterea etc. conversatia. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. desene. munca independenta. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. exercitiul. simularea. microscop. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOCHIMIA. studiul de caz.

diencefalului.factori endogeni genetici.1. . Continuturi 1. exogeni: . In modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA se regasesc abilitatile din unitatea tehnica de baza EMBRIOLOGIE SI GENETICA.1.2.1. epifiziei. 3.factori exogeni materni in dezvoltarea embrio-fetala. endoblastul. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor. . 1. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . metencefalului. telencefalului. pielii si anexelor ei. ovogeneza. segmentatia. Clasifica bolile cu transmitere genetica si precizeaza rolul factorilor teratogeni. 4. 6. Derivatele foitelor embrionare: 3. gastrulatia. 3.3. 2. Diferentierea: 2.2. Cresterea statulara 2.2.dezvoltarea organului mirosului.1. Etapele de dezvoltare prenatala: 1. Factori de crestere: endogeni. factori cu influenta in dezvoltarea postuatala (aparatul alimentar.dezvoltarea hipofiziei. Perioada embrionara: fecundatia. cresterea tesuturilor si organelor 2. Derivatele ectoblastului: .2.Modulul 6: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nota introductiva Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA face parte din pregatirea generala din anul I.1.dezvoltarea encefalului.2.1. Foitele embrionare: ectoblastul.dezvoltarea ganglionilor spinali si a ganglionilor cranieni . 2. vazului. diferentierea celulara. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: EMBRIOLOGIE SI GENETICA Nr. pentru calificarea: asistent medical generalist.2. Lista competentelor specifice unitatilor de competenta corespunzatoare modulului: 1.2. dintilor 28 C2 Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale C3 Descrie dezvoltarea intrauterina a sistemelor si aparatelor.2. Unitate de competenta Embriologie si genetica Competente C1 Enumera etapele dezvoltarii organismului uman.2. 3. factori fizici. 5. dezvoltarea celor cinci vezicule cerebrale: evolutia miencefalului. Perioada fetala. Enunta caracteristicile dezvoltarii prenatale.1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. endocrini. mezencefalului. factori socio-economici) 2. 2. echilibrului. organogeneza.1. crt. blastulatia. 1. Caracterizarea perioadei preembrionare: gametogeneza. Enumera etapele dezvoltarii organismului uman. morfologica. spermatogeneza.1.2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. controlul dezvoltarii si diferentierii. Cresterea: 2.2.1. mezoblastul. glandelor salivare. auzului. Analizeaza ereditatea caracterelor la om.

3.3. boli poligenice) factorilor 5.dezvoltarea si evolutia intestinului primitiv in general . glandelor suprarenale. genetica si rolul genopatii (boli moleculare monogenice.dezvoltarea limbii si a glandei tiroide . evidentierea cromozomilor. membrelor. portiunii ileo-colice a intestinului.1. Gena: . Diviziunea directa (amitoza) caracterelor la 4. anafaza.1. fictului si cailor biliare. Diviziunea celulara: mitoza (diviziunea indirecta).1. morfodisplazii date de aberatii cromozomice. 4. diviziunea nucleului (cariokineza). duodenului. sternul. genice.2. Segregarea hibrizilor in a II-a generatie 4. aparatului cardio-vascular.reproducerea celulara si ciclul cromozomial. Derivatele endoblastului: .transmiterea (ereditatea) autozomal codominanta .1.1. morfodisplazii ale procesului de cu transmitere sexualizare. profza. una reductionla si una mitotica ecuatoriala. malformatii dobandite.2.2.1. forma. Derivatele mezoblastului: dezvoltarea sistemului osos: coloana vertebrala.notiunea de gena . acizi nucleici.3.transmiterea (ereditatea) legata de cromozomii sexuali (gonozomica) Morfodisplazia: C5 Clasifica bolile 5.1.1. rectului si vezicii urinare. Uniformitatea hibrizilor primei generatii (generatia filiala F1) 4.1.1.2. gena. chimici. muschilor. . . neurocraniului.transmiterea (ereditatea) autozomal dominanta.2. Natura materialului genetic: cromozomi. Etiologia 29 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Acizi nucleici: . Diviziunea indirecta (cariokineza sau mitoza): om.functiile materialului genetic 4.2. coastele.2.dezvoltarea laringelui.2.3.monohibridarea: .3.2. stomacului. . 4. Histodisplazia teratogeni 5. C4 Analizeaza meioza (diviziunea reductionala).3. 4. Diviziunea reductionala (meioza): are loc in celulele germinale (sexuale) si consta in doua diviziuni nucleare succesive.1. 3. ereditatea poligenica. metafaza. Etapele mitozei: interfaza.codul genetic: caracteristici .mutatii: sursa primara a variabilitatii organismelor. Legile lui Mendel 4. pancreasului 4. organelor genitale externe.structura chimica a acizilor nucleici (ADN.transmiterea (ereditatea) autozomal recesiva . biologici. esofagului. dihibridarea.3.sinteza proteinelor: etape .2. diviziunea citoplasmei (citokineza).3. .1. scheletul corpului. Clasificare: mutatii genomice. Cromozomii: morfologia cromozomilor.2. Segregarea independenta sau legea asortarii independente 4.2.1. Transmiterea mendeliana: monohibridarea. dimensiunea.3.3. 4.factorii mutageni si mecanismul lor de actiune: factori fizici (radiatiile neionizate si ionizate). amitoza (diviziunea directa) ereditatea 4.2. ARN) . glandelor sexulae. cromozomiale. telofaza. 4.

30 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tema in clasa. In elaborarea strategiei didactice. chimici. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.) Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. teste de evaluare. scheme. Factori ecologici: fizici (radiatiile ionizante. proiectul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: lucrari de laborator pentru evidentierea cromozomilor mitotici la plante sau Drosophila melanogaster. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. experiente efectuate in laborator pe soareci. demonstratia. procesul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. fise autoevaluare. la procesul de invatare . pentru verificarea atingerii competentelor. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. materni (starea fiziologica si patologica a mamei). problematizarea. modificarea „aparatului genetic” in celula embrionara. autoevaluarea. realizarea unui produs/proiect. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. care asigura pregatirea la acest modul isi stabileste durata evaluarii fiecarei competente. fise de lucru. biologici. accidente genetice in meiozagenitorilor. Factori genetici: constitutia genetica a embrionului. proiecte (ex: rasele si populatiile umane din punct de vedere genetic.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. alcoptonuria. volumul si nivelul de cunostinte. compararea. coevaluarea. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. factori mecanici). conceptia evolutionista despre om etc. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. medicamentosi. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.2. daltonismul Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul EMBRIOLOGIE SI GENETICA poate fi parcurs in mod independent. Maladii metabolice ereditare: fenilcetonuria. Indiferent de locul. efectuarea hartilor cromozomiale. hemofilia.malformatiilor: 5. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Cadrela didactice. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 5. cretinismul sporadic cu gusa. descoperirea.2. anemia falciforma. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Se evalueaza numai competentele din acest modul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. investigatia. momentul si persoana care face evaluarea. tirozinoza. albinismul. dotarea cu material didactic. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. energia termica. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala.1. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.elevii au stiluri diferite de invatare .2.

pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind EMBRIOLOGIA SI GENETICA. etc. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. munca independenta. planse. soareci de laborator etc. folii retroproiector. observatia. dezbaterea. diapozitive. conversatia.Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: atlase. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. simularea. desene. casete video. preparate microscopice. studiul de caz. 31 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exercitiul. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. preparate formolizate. cataloage.

1 Psihicul – forma a vietii de relatie (legea adaptarii.7 Relatii intre structuri si functia de adaptare (reglare si autoreglare). competenta 7.2 Psihicul . Identifica infrastructura 1.12 Memorie 1.ca proces primar si trairea.6 Inconstient 1.5 Subconstient 1.15 Afectivitate Reglarea psihica a comportamentului 1. ca proces secundar) 1.4 Constient 1. traditii.MODULUL 7: PSIHOLOGIE GENERALA Notă introductivă Modulul Psihologie generala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie generala.14 Motivatie 1.17 Atentie 1. Integreaza perceptiile interpersonale in practica profesionala Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE GENERALA Nr. mentalitati etc.8 Senzatii 1.4 Teorii psihologice ale dezvoltarii psihice (Piaget.13 Imaginatie Stimularea si energizarea comportamentului 1. Unitate de crt. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice 3. Kohlberg. Evidentiaza structura integratoare a mecanismelor psihice functii de semnalizare) 1.18 Vointa Conceptul de personalitate 2. Captarea si prelucrarea informatiilor 1. psihicului uman C2. din care 60 ore de laborator tehnologic.9 Perceptii 1.1 Individ-individualitae 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Identifica infrastructura psihicului uman 2. Erickson) Structura personalitatii 32 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .proces determinat social-istoric (comportament si cutume. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. Psihologie generala Competenta Continuturi Natura psihicului uman: C1. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului I de studiu si are alocate un numar de 120 ore.3 Personaj-social si masca 2.) Niveluri structural-functionale ale psihicului: 1.2 Persoana-personalitate 2.10 Reprezentari 1.forma de reflectare ideal –subiectiva si de constructie a realitatii (imaginea.16 Comunicare si limbaj 1.3 Psihicul.11 Gandire 1.

Integreaza Perceptiile interpersonale in practica profesionala 2. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: Elevul invata predominant descoperind.caracterul.C3.2 Expresii faciala: categoriile Osgood (fericire. 3. in timp ce profesorul il ghideaza.5 Personalitatea. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. afectiva.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. prima impresie. ii ofera informatie “umpland vase goale”. comportamentala. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. proximitate. psihologice.3 Paralimbaj (tonul si ritmul vocii. atingere 3. “Bulgarele de zapada”). flux verbal. trasaturi centrale.5 Atribuire dispozitionala si atribuire situationala 3. inteligenta.10 Reducerea prejudecatilor: cooperare. “Caruselul”. expunerea. posturii. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. specificitate comportamentala. joc de rol. spatiu personal. consistenta comportamentala. surpriza.4 Relatii interpersonale si de munca (efectul halo. familiaritate si similaritate de atitudini. frustrare (personalitate prejudiciata). stereotipuri sexuale. activitati de predare . Elevul invata in mod activ. Atitudini si prejudecati 3. Experimenteaza problemele in globalitatea lor. rasiale.9 Aptitudini-caracter 2. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE GENERALA poate fi parcurs independent.6 Covarianta (Kelly)-consens comportamental. 2. teama. 33 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca . I se permite sa se exprime in mod creativ. teoria “tapului ispasitor”.10 Temperament-aptitudini Comunicare nonverbala 3. 3. problematizare. emotii) Formare impresii 3. tristete.entitate biopsihosociala si culturala 2.psihofiziologice 2.8 Temperament-caracter 2. team-building. obedienta si conformism) Atractie interpersonala 3. descoperirea inductiva si deductiva. contact vizual.8 Componentele unei atitudini:cognitiva. dezgust) 3.recompense si competitie). furie.7 Încadrarea in sabloane: boala si bolnav. studiul de caz.1 Semnificatia gesturilor.6 Temperament si tipologii: constitutionale. creativitatea Relatii intre componente 2. Nu se limiteaza doar la sala de curs. ca subiect matur. pozitia corpului. simpatieantipatie. in grupuri. Lucreaza in mod cooperativ. Gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential.9 Dezvoltarea prejudecatilor: presiunea grupului. observatie dirijata. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane).7 Aptitudinea. 3. curiozitate.

3. observarea sistematica a elevilor. 7. Orrell. grup de discutii) 2. pe secvente mici). 2. T.Fundamentele psihologiei . 2000 34 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . probe orale ( intrebari. teste psihologice etc. sau sumativa. Bucuresti. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1.E. Lucru pe grupe: ”Prejudecatile sunt idei preconcepute despre anumite persoane sau situatii. referat.-Psihologie.C. Zlate.-Introducere in psihologie-Editura Polirom. Recomandări bibliografice: Druta.M. fisa de lucru..S. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator): Lucru pe grupe: „Cum influenteaza motivatia unei actiuni stabilirea scopurilor si actiunilor ulterioare?Argumentati”. arta. CD-uri. politica) si analizati modul ei nonverbal de a se prezenta si particulariza”. 2000 Zlate. Cadrele didactice. Iasi. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.M. 1998 Stefanescu. 8. 2001 Zlate. folii de retroproiector. Se evalueaza numai competentele din acest modul.Acestea pot fi reduse prin contact social si cooperare/competitie? Argumentati” d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video.Psihologie sociala .Editura Didactica si Pedagogica. manual pentru clasa a X-a.2002 Hayes. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. joc de rol). coevaluarea in grupul de lucru.F.A.. indiferent de locul.Stefan. –Fundamentele psihologiei-Editura ProHUmanitate.P. probe practice (studiu de caz.Balan.. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.3.Bucuresti. Pe parcursul modulului. Seminar de discutii : “Formulati argumente pentru a sustine comportamentul unei persoane intr-o situatie data(ex:examen)” Seminar de discutii si / sau Joc de rol: “Alegeti o personalitate (din stiinta.M. 1. cumulativa (verificari partiale.. care asigura pregatirea la acest modul.D. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 4. 6. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme.. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. test scris. pe secvente mai mari ). referate. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. 1996 Neveanu. eseu cu numar de cuvinte prestabilit.P.. Editura Humanitas Educational. Bucuresti.N.O. Bucuresti. pentru a obtine acelasi nivel de performanta. Bucuresti.P.Editura Fundatia Romania de maine.Psihologie.Editura Polirom. Bucuresti . manual pentru scoli normale . numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. analiza produselor (culegeri de date). Iasi.Psihosociologia familiei – Editura didactica si pedagogica.1998 Golu.1997 Neculau. ritmica.. durata evaluarii. eseuri. momentul sau persoana care face evaluarea.munca independenta.-Introducere in psihologie Editura All. Cretu. 5. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. 3.

Talcott Parsons. 1.comportament uman. Elemente de sociologie a colectivităşii 2. cognitivă. politici sociale si de sanatate CompetenŃe C. Forme de asociere:colectivităŃi umane: mulŃimea. clasificarea grupurilor sociale mari. colectivităŃile statistice şi sociale NoŃiunea de grup social mare: definiŃie.2.de prognoză socială praxiologică. relaŃii individ societate. socioafectivă. ViaŃa socială. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. socializare 2. ConŃinuturi tematice 1.1 Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei. problematica demografică. caracteristici. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală 4. umanizare. socială 1. Descrie rolul cercetării sociologice 5. Grupuri sociale mici. statut şi rol social.2 NoŃiuni de antropologie Antropologie fizică. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE Nr. Emile Durkheim. • Max Weber.3. socio culturală.. clase sociale: structură şi stratificare socială. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1.Modulul 8: SOCIOLOGIE. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1 Problematica sociologiei: • concept de sociologie • problematica si funcŃiile sociologiei:probleme sociale. Unitatea de competenŃă Sociologie. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SOCIOLOGIE. crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore de laborator tehnologic. structura. POLITICI SOCIALE SI DE SANATATE. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.realitate socială. raportul dintre umanism şi antropologie Natura umană din perspectivă religioasă. conducerea. Analizează diferite politici sociale şi de sănătate. Identifică elementele de sociologie a colectivităŃilor 3. stratificare socială. POLITICI SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul I. filozofică.1. Explică noŃiunile teoretice ale sociologiei 2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.funcŃii:cognitivă . grupul de muncă: competiŃie şi cooperare. funcŃii şi procese la nivelul grupului. colectivităŃi umane. În modulul SOCIOLOGIE. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SOCIOLOGIE. naturalistă. structuri semnificative: de comunicare. 35 C. mobilitate socială: dimensiunile pe verticala si orizontala -procesul de integrare sociala si reintegrare. 8.

Reguli de formulare a întrebărilor: -Clasificarea chestionarelor/ întrebărilor . funcŃiile culturii. Strategii de controlcomunicarea verbală. stingerea conflictului.3. juridică. consecinŃele bolii. 2. Logica întocmirii lor Eşantionarea sau cercetarea selectivă: -Cercetare pe bază de eşantion -Proceduri de eşantionare -Scheme de eşantionare şi tipuri de eşantionare -Tipuri de eşantioane Erori frecvente în anchete sau sondaje şi sursele lor -Conceptul de “eroare” -Surse principale de erori -Concluzii Finalitatea rezultatelor anchetelor şi sondajelor: -Metode şi tehnici simple de prelucrare a datelor -DistribuŃiile de frecvenŃe 36 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . persuasiunea. sociologia culturii. posturi. Tipuri de relaŃii asistent medical-pacient: • de complementaritate • conducere • cooperare • coparticipare Conflict de roluri: situaŃii conjuncturale. Rolurile sociale în relaŃia terapeutică: status social. modele alternative ale vieŃii de familie.delimitarea eşantionului -organizarea acŃiunii practice -studiul pilot Chestionarul sociologic în anchete şi sondaje: -Definire.al pacientului. tipologii ale familiei. negocierea. 3.C. condiŃiile constatiuirii grupului de muncă. liderul formal si informal 2.Structura chestionarelor. atitudini faŃă de boală. funŃiile familiei (economică. socio-afectivă. non verbală. biologică. 3. dinamica familiei contemporane. evaluarea gravităŃii bolii.2 Familia ca grup social: interpretarea sociologică a familiei.3.4.expresie facială. Cultură organizaŃionala: institutii si organizatii. Componente de design şi realizare în cercetarea sociologică Pregătirea cercetării: -elaborarea proiectului de cercetare -studierea bibliografiei -precizarea conceptelor -operaŃionalizarea conceptelor -stabilirea ipotezelor de lucru -alegerea metodelor şi tehnicilor -construirea instrumentelor de lucru . expectanŃe. reguli pentru asistentul medical 4.3. limbaj. reguli pentru pacient. conceptul de cultură. 3. atitudini.1 Elemente de sociologie medicală Institutia medicala Aspecte sociale ale bolii: noŃiunea de boală. Analizează şi sintetizează datele de sociologie medicală C. paralimbaj.. interese şi prioritaŃi. rol social al asistentului medical. familia in societate. Descrie rolul cercetării sociologice funcŃiile grupului de muncă.2.

C.5. Analizează diferitele politici sociale şi de sănătate

-Vizualizarea datelor prin reprezentări grafice -Procentele şi frecventele relative -Indicatorii caracteristicilor cantitative -Mărimile medii Metode de culegere a informaŃiei ObservaŃia sociologică: -Caracteristici -CondiŃii şi reguli ale observaŃiei sociologice -Tipuri de observaŃie sociologică -Valoarea şi limitele observaŃiei sociologice Experimentul sociologic: -Valoare şi specific -DefiniŃie şi concepte -Tipuri de experimente sociologice Metoda interviului sociologic: -Specificul interviului sociologic -Tipurile interviului sociologic -Regulile aplicării interviului Metoda analizei documentelor: -DefiniŃia documentului -Clasificarea documentului -Tehnici de documentelor Ancheta sociologică şi sondajul de opinie, metode predilecte actuale: -Definirea şi specificul metodei anchetei sociologice -Tehnici de anchetă -Tipurile anchetei sociologice -Raportul dintre cercetare-anchetă-sondaj de opinie -Anchetă- interviu: comparaŃii Politica sociala: -conceptualizare, strategii si obiective, parteneriate -etapizarea(stabilirea agendei, formularea politicii, luarea deciziilor, implementare si evaluarea) -criterii de analiza a politicilor sociale: context sociopolitic, locul in ierarhia politica si agenda de lucru a executivului, parteneriate, identifcare resurse, vizibilitatea practicii Paradigme: funcŃionaliste, conflictualiste, interacŃioniste. Modele de sănătate: Bismark, Beverige, Semasko, Român (indicatori ai stării de sănătate) Politici sociale de sănătate: -obiectivele Uniunii Europene -direcŃii strategice in domeniul sănătăŃii in România

Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SOCIOLOGIA, POLITICILE SOCIALE ŞI DE SĂNĂTATE. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, dezbaterea etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.
37

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD - uri, folii de retroproiector. Repere bibliografice: 1. Sociologie Medicală, I. Lupu, I. Zanc Editura, Polirom1999 2. Sociologie, M. Georgescu, Casa CărŃii de ŞtiinŃă 2005 3. Sociologie generală, I. Mihăilescu, Editura Polirom 2003 4. Introducere în sociologie, A. Mihu, Editura Dacia 1992 5. EducaŃie şi sociologie, E.Durkheime, Editura didactică şi Pedagogică 1980

38

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Modulul 9: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA
Notă introductivă Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA face parte din pregatirea generala din anul I, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica de baza BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore de laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica 3. Descrie notiuni elementare de radiobiologie 4. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA Nr. crt. 9. Unitate de competenŃă Biofizica si imagistica medicala CompetenŃe C. 1. Analizeaza notiunile de biofizica medicala ConŃinuturi 1. Biofizica – definitie, descrierea caracterului interdisciplinar, exemplificarea legaturii cu disciplinele inrudite 1.2. Biofizica moleculara – proprietatile moleculelor care alcatuiesc materia vie si fenomenele la care iau parte acestea. a) biofizica moleculara a apei si a solutiilor apoase (fizica moleculara a lichidelor, structura moleculara a apei si a solutiilor apoase, notiuni de fizica a sistemelor disperse, fenomene de transport in solutii si prin membrana celulara) 1.3. Biofizica celulara a) biomecanica – definitie, principalele marimi utilizate in mecanica, prprietatile mecanice ale corpurilor solide, notiuni de mecanica fluidelor, aspecte biomecanice ale contractiei musculare, efecte biologice ale unor factori mecanici. b) notiuni de termodinamica biologica – definitia termodinamicii, sisteme termodinamice, fluxuri si forte termodinamice, principiile termodinamicii (I si II) si aplicatiile acestora in biologie. c) notiuni de bioelectricitate si de bioexcitabilitate – fenomenele electrostatice si electrocinetice, potentialul membranar de repaus, potentiale electrice celulare de actiune si propagarea acestora, excitabilitatea si legile acesteia 1. 4. Biofizica sistemelor complexe a) notiuni de bioacustica – sunetele auzite si caracteristicile acestora, biofizica receptiei auditive, elemente de fonatie, efectele biologice ale ultrasunetelor b) elemente de optica biologica – ochiul uman si proprietatile optice ale acestuia, biofizica receptiei vizuale, bioluminiscenta
39

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C. 2. Explica tehnicile fizice utilizate in explorarea imagistica

C. 3. Descrie notiuni elementare de
Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

c) receptia, prelucrarea si transmiterea la distanta a informatiei in sistemele biologice 1. Culegerea biosemnalelor – electrozi (definitie si exemple - de hidrogen, de argint clorurat, celule de calomel); transductori (definitie si tipuri – mecanoelectrici, magnetoelectrici, termoelectrici, fonoelectrici, pentru radiatii radioactive, fotoelectrici etc.); biosenzori (definitie si exemple – enzime, anticorpi, antigene etc.) 2. Sisteme de amplificare si de inregistrare a biosemnalelor – descriere, tipuri (inregistratoare grafice, osciloscop, etc.), domenii de utilizare (fonocardiograma, EKG, EEG, electrochimografia, oculografia, velocimetria Doppler etc.) 3. Bazele fizice ale imagisticii medicale 3.1. Roentgendiagnosticul 3.1.1. Radiatiile Roentgen – natura, proprietati fundamentale 3.1.2. Imaginea radiologica – mod de formare, semnificatie, particularitati 3.1.3. Tehnica generala a roentgendiagnosticului a) instalatia de roentgendiagnostic conventionala b) radioscopia cu ecran conventional (fluoroscopia) c) radioscopia televizata d) radiografia e) tomografia conventionala f) xeroradiografia g) radiografia digitala h) tomografia computerizata 3.2. Ultrasonografia (echografia) a) notiuni elementare de fizica a ultrasunetelor b) modurile investigarii echografice (modul A, modul TM, modul B, modul D); metode alternative (endoscopia ultrasonica, dirijarea punctiilor biopsice, ultrasonografia Doppler, prelucrarea digitala) c) imaginea echografica a structurilor fundamentale - lichidele pure (ex: bila, sangele, urina etc.) - lichidele „impure“ (ex: colectii purulente, tesuturi necrotice, chisturi etc.) - tesuturile moi (parenchimele) - structurile solide (ex: os, cartilaj, calcul etc.) - gazele - interfetele si peretii - formatiunile canaliculare - imagini parazitare (artefacte) 3.3. Imagistica RMN - principiu, treptele obtinerii imaginii RMN, producerea imaginii 3.4. Diagnosticul radioizotopic – radioactivitatea; imaginea radioizotopica – scintigrafia (scintigraful liniar si camera de scintilatie) si tomografia computerizata de emisie (TEC) 3.5. Termografia – principiu, definitie; termograful medical 4. Procedee terapeutice bazate pe factori fizici – principii si efecte terapeutice (termoterapia, crioterapia, electroterapia, ultrasonoterapia, radioterapia, fototerapia – LASER) 1. Radiobiologia – definitie si domenii de studiu (radiobiologia generala si radiobiologia medicala sau
40

4. fise de lucru. gamma. biochimie. in special cu modulele de anatomie si fiziologie umana. problematizarea. prezentarea principalelor tehnici de examinare specifice explorarii imagistice pe aparate si sisteme etc. radiatii corpusculare – alfa. Sursele de radiatii – radiatii X. radioterapia antiinflamatorie. Tehnici de iradiere – iradierea externa pe calea transcutanata sau pe calea mucoaselor cavitatilor naturale (teleiradiere sau teleradioterapie. clasificarea unor tumori dupa datele histopatologice. stadializarea clinica (preterapeutica –TNM si postchirurgicala – pTNM). realizarea unui produs/proiect. iradierea interna (cu izotopi artificiali – I 131.). moartea. Se recomanda urmatoarele metode: observatia. Metode de protectie fizica impotriva radiatiilor – distanta cat mai mare intre sursa si individ. iradierea de contact sau curie-terapie). protoni. raze gamma. etc. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de identificare si clasificare a transductorilor. Sievert ) 3. rezolvarea de fise de lucru (exemple: compararea diferitelor tehnici de imagistica medicala in functie de criterii date. fise autoevaluare. Sintetizeaza principalele notiuni de radioterapie clinica) 2. simularea. anomalii ale embrionului si fatului. la nivelul organismului (iradierea acuta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de observatie. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. P 32. tipuri de radiatii (raze X. beta. 1. dar este de preferat sa se aplice principiile interdisciplinaritatii. la nivelul tesuturilor. proiect (exemple: analiza mecanismelor fiziologice modificate in urma iradierii. neutroni. In elaborarea strategiei didactice. embriologie si genetica. la diferite niveluri de organizare anatomica. radioterapia antitumorala) 2. beta. Radiatiile ionizante – caracterizare. cancerogeneza. Radioterapia – definitie si domenii de aplicatie (radiotepia cu efecte functionale. teste de evaluare. exercitii de schematizare a modului de actiune a biosenzorilor. corpusculare 3. Efectele biologice ale radiatiilor ionizante – la nivel celular. brahiradioterapie. II. formele de tratament radiologic antitumoral (curativ si paliativ) . iradierea repetata). descoperirea. deuteroni etc. anomaliile genetice. introdusi in organism pe cale metabolica) 4. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA poate fi parcurs in mod independent.). compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Au 198.radiobiologie C. la nivelul organelor.). timp cat mai mic petrecut in vecinatatea sursei si interpunere de ecrane intre sursa si individ. dozimetria radiatiilor (definitie rad. 41 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Principalele efecte – scurtarea nespecifica a vietii. III sau IV. demonstratia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. cu finalitate de stadiu clinic I. proiectul. rem. Bazele clinice ale tratamentului radiologic antitumoral – radiosensibilitatea si radiocurabilitatea tumorilor.

dispozitive de lucru. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. munca independenta. proiectul. Instruirea in laboratoare are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalist. pentru verificarea atingerii competentelor. planse. Se va urmari aplicarea cunostintelor la probleme reale. simularea. atitudinile fata de o sarcina data si a comunicarii. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. folii de retroproiector. evaluarea altor competente nefiind relevanta. momentul si persoana care face evaluarea. desene. studiul de caz. investigatia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. exercitiul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: casete video. imagini radiografice.Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. coevaluarea. conversatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Instruirea se va realiza in cabinete si laboratoare cu o buna dotare materiala. observatia. Indiferent de locul. 42 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. scheme. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind BIOFIZICA SI IMAGISTICA MEDICALA . Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. etc. volumul si nivelul de cunostinte. diapozitive. echografice. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. tema in clasa. dotarea cu material didactic. autoevaluarea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. dezbaterea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. tomografice etc.

1. paraziŃii. 2.4. Factorii de mediu: factori fizici (temperatura. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: MEDIU ŞI SĂNĂTATE Nr. elemente de ecologie umană. Interpretează elementele de profilaxie şi protecŃie III. face parte din pregătirea specifică din anul I. medicina ştiinŃa de a păstra reda şi promova sănătatea 1. intensitatea. II. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore.1. se adresează individului şi colectivităŃilor.3. crt. durata acŃiunii lor asupra organismului uman 2. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului 3. Igiena aerului 3. Poluarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii. În modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. PrezenŃa factorilor patogeni care poate fi similară cu producerea bolilor 2. Sănătatea. Unitatea de competenŃă Mediu şi sănătate CompetenŃe C. 1. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interrelaŃie cu sănătatea 2. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Cunoaşterea factorilor sanogeni pentru păstrarea şi promovarea sănătăŃii 2. Supravegherea sanitară corectă prin stabilirea unor indicatori cât mai precişi ai stării de sănătate. 43 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Modificările apărute în medicină. 10. în caracteristicile sale definitorii. Igiena ştiinŃă medicală care promovează sănătatea. Analizează noŃiunile de ecologie şi igienă în interelaŃie cu sănătatea ConŃinuturi tematice 1. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MEDIU ŞI SĂNĂTATE. AcŃiunea factorilor de mediu asupra organismului uman şi sănătăŃii populaŃiei.Modulul 10: MEDIU ŞI SĂNĂTATE I.1. Factorii etiologici ai sănătăŃii: factori interni care pot avea o influenŃă decisivă în producerea anumitor afecŃiuni cunoscute sub denumirea de boli genetice sau ereditare (hemoglobinopatii ereditare. invatamant clinic. ramurile ecologiei. virusurile. fungi şi paraziŃi şi alte microorganisme) care acŃionează asupra organismului uman.1 CompoziŃia chimică a aerului şi influenŃa sa asupra organismului uman 3. pentru calificarea: asistent medical generalist. noŃiuni de ecologie generală. şi factori sociali rezultaŃi din acŃiunea omului asupra mediului sau din interrelaŃiile dintre oameni. Notă introductivă Modulul MEDIU ŞI SĂNĂTATE. Ecologia. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.2. măsuri sanitare medicale şi nemedicale 3. 1.3. radiaŃiile ionizate) chimici (substanŃe chimice existenŃe în natură) biologici (bacteriile.2. DZ) şi factori externi care acŃionează asupra organismului şi se mai numesc factori de mediu sau ecologici.definiŃia OMS. 2.

6.2.3. Contaminarea aerului şi acŃiunea sa asupra sănătăŃii 4. Îndepărtarea rezidurilor solide şi lichide 6. Igiena habitatului uman 7. RadiaŃiile ionizate: iradiere naturală şi artificială. Caracteristicile de vârstă ale morbidităŃii prin boli infecto-contagioase. Igiena apei 4. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Igiena solului 5. RadiaŃiile neionizate 7. a solului 3.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Patologia infecŃioasă transmisă prin apă 4.2.1. Necesarul de apă şi modul de acoperire 4. Organizarea măsurilor de luptă antiepidemică în instituŃiile pentru copii permanente şi sezoniere 1. 44 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Igiena radiaŃilor 6. Factori care favorizează producerea accidentelor (condiŃii deficitare de igienă a locuinŃei. 1.1. efecte. Prevenirea şi combaterea accidentelor la copii şi adolescenŃi. Obiectivul şi importanŃa igienei copilului şi adolescentului. Specifică noŃiunile de igienă a copilului şi adolescentului C. Criterii de apreciere a gradului de maturizare evolutivă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. orientarea actuală. Igiena localităŃilor şi relaŃia cu sănătatea.1.2.2.3. 1.5. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. metode şi tehnici pentru examinarea psihologică a copiilor şi adolescenŃilor 1.1. 1. CondiŃiile de potabilitate a apei 5. Igiena alimentaŃiei 8.3.3.4.6.6. Fenomen explicabil prin particularităŃile de vârstă şi comportament 3. 1.1.2. profilaxie 6. 1. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Igiena locuinŃei şi relaŃia sa cu sănătatea 8.2. a apei.C2.4. Criterii. Poluarea sonoră şi influenŃa ei asupra sănătăŃii.1. 1.3. Patologia neiinfecŃioasă transmisă prin apă 4. Igiena unităŃilor cu profil alimentar 1 Igiena copilului şi adolescentului 1. lipsa de supraveghere a copiilor. Valoare nutritivă. NecesităŃile nutritive ale omului sănătos 8. 7.1 Boli transmisibile pe calea aerului. Caracteristicile generale ale dezvoltării fizice şi neuropsihice a copiilor şi tinerilor.2 Măsuri de profilaxie Măsuri privitoare la sursa de infecŃie Măsuri privitoare la căile de transmitere Măsuri privitoare la organismul receptiv IV. Solul şi importanŃa sa sanitară 5. 7.2. Prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile în instituŃiile pentru copii.3. dotarea cu material didactic. igiena alimentelor 8.6.2. Interpretează elementele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile prin factorii de mediu 3. Factori endogeni şi exogeni care influenŃează dezvoltarea umană.

1996 2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MEDIU ŞI SĂNĂTATE. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.Ecologie umană. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. simularea. folii de retroproiector etc. scheme. Repere bibliografice: 1. Igienă. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. exerciŃiul. studiul de caz. conversaŃia. munca independentă. Editura Medicală. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. dezbaterea. etc. Igienă şi ecologie alimentară B. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. CD – uri. observaŃia. 1997 3. Vlaicu Editura Eurobit 1998 45 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . casate video. Editura Medicală. Sergiu Mănescu.

Grupele de determinanŃi (OMS) direcŃi şi indirecŃi: macroeconomici. Unitatea de competenŃă Educatie pentru sanatate CompetenŃe C. modul de viaŃă. fizică. spirituală. ecosistem stabil. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. populaŃia la risc. DeterminanŃii sănătăŃii: definiŃie. metoda 46 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . socială). piramida Maslow. calea spre o sănătate mai bună. 3. modelul etapelor vieŃii). Obiectivele 11 şi 12. alimentaŃie. educaŃionali. Modulul are alocate 120 de ore din care 90. abordare holistică 2. dreptate. de protecŃie. persoanele la risc înalt. 11. modelul epidemiologic. baza. strategii preventive (strategia bazată pe demersul individual. 5. dimensiunile sănătăŃii (emoŃională. transmiterea cunoştinŃelor şi informaŃiilor. măsuri posibile. 3. Trecerea de la educaŃia pentru sănătate la promovarea sănătăŃii: definiŃii.2. populaŃia Ńintă. mediul. intelectuală. ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE Nr. Defineşte educaŃia pentru sănătate ConŃinuturi tematice 1.1. adăpost. domenii de interes. socio-demografici.1. 3. factori (de risc. resurse confirmate. venituri. crt. 2. indiferent). RelaŃia dintre educaŃia pentru sănătate şi promovarea sănătăŃii: delimitarea conceptelor. implicarea tehnologiei."Sănătate pentru toŃi în secolul XXI". stilul de viaŃă. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate. 2. Defineşte educaŃia pentru sănătate. ConsecinŃele problemelor de sănătate. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate.1. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. Promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor: modele de abordare (modelul bazat pe înŃelegerea etiologiei bolilor.MODULUL 11: EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE ϖ ϖ Notă introductivă Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE face parte din pregătirea specifică din anul I. conceptul de sănătate. Dimensiunile stării de sănătate: definiŃiile sănătăŃii. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. 4. metoda ştiinŃifică/a furnizării de informaŃii. CondiŃiile esenŃiale pentru sănătate: pace. 2. În modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE. dimensiuni). metode de educaŃie în promovarea sănătăŃii (metoda şocului/înspăimântării. Strategia OMS . conceptul de boală (definiŃii. factori de mediu. principii. educaŃie. abordări posibile. riscul de imbolnăvire. 2. delimitarea obiectivelor. invatamant clinic. strategia populaŃională).3. ocupaŃională. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

percepŃii: faŃă de religie. Dimensiunile modului de viaŃă: 3. reorientarea serviciilor de sănătate). act medical şi de îngrijire. colegi. relaŃionare cu mediul social. heroina). condiŃii de locuit. vecini. ocupaŃia (tipul de activitate.C. rolul educaŃiei în nutriŃie.M. metoda culturală. acŃiuni de promovarea unei alimentaŃii mai sănătoase (educaŃia publică directă. locul de muncă). Probleme de sănătate: 1..2. Culegerea informaŃiilor privind stilul de viaŃă şi modul de viaŃă. tutun. 3. consumul de substanŃe nocive alcool. igienă. implicarea şi responsabilizarea populaŃiei (întărirea acŃiunii comunităŃilor.2. Stabilirea populaŃiei Ńintă: populaŃia la risc. locuri de muncă. 2. Charta de la Ottawa (premisele sănătăŃii. 1. 1. 1. dieta) şi a factorilor de risc asociaŃi sănătăŃii. Tipul de consum: servicii de sănătate. alimentar. stimulente. apelul la o acŃiune internaŃională). factori care influienŃează alegerea în alimentaŃie. Atitudini. ectasi.2. cafea. C. RelaŃii interpersonale: familie. canabis. reguli şi norme. combinaŃii între metode). Caracteristici socio-demografice. metoda centrată pe comportament.3. Planifică acŃiuni de educaŃie pentru sănătate afectivă/a centrării pe persoană. 1. Indicatori utilizaŃi pentru evaluarea stării de sănătate a populaŃiei (speranŃa de viaŃă. primară. acŃiunile de promovare a sănătăŃii. 3. Strategii de intervenŃie: strategii preventive (strategii 47 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . metoda situaŃională. 3.1. mişcarea fizică. Cadrul social: mediu social. grupurile susceptibile de a-şi schimba comportamentul. Scop şi obiective: 2. mişcare fizică. metoda minimalizării răului produs. categoriile profilaxiei (primordială. droguri (solvenŃi. 2. Identifică factorii care pot altera stilul de viaŃă sănătos. schimbarea comportamentului.4. 2. alcool. politica O. risc. schimbările dietei . rolul profesioniştilor de sănătate (orientarea către viitor. droguri. Caracteristici necorespunzătoare ale stilului de viaŃă care pot afecta starea de sănătate: indicatori pentru evaluarea stilului de viaŃă (consum de tutun. Ńigări. stilul de viaŃă sănătos. tip de familie. sex. Consumul alimentar: bazele pentru promovarea unei alimentaŃii sănătoase (modele de consum alimentar.S. consum de alcool. munca în aşezăminte şi comunităŃi. Consumul de substanŃe potenŃial nocive pentru organism. morbiditatea) şi calităŃii vieŃii (DALY). sănătatea ca şi concept pozitiv. 1. Stilul de viaŃă şi modul de viaŃă: definiŃii.4. 3. venit. relaŃionarea cu mediul social. conduita psihică. rolul mass-mediei. 2. dezvoltarea aptitudinilor individuale). secundară şi terŃiară). etc). prieteni.3. sex. populaŃia cu risc înalt de îmbolnăvire.2. atitudini şi cunoştinŃe individuale. 3. grupurile de populaŃie mai accesibile (şcoli. igiena. planificare familială. conduita psihică. tranchilizante şi sedative. Petrecerea timpului liber.motive şi bariere). mortalitatea. grupuri Ńintă).2. obiective generale. halucinogene. consum de droguri. Caracteristicile stilului de viaŃă: 2.1.1.3.1. angajamentul în promovarea sănătăŃii. Obiective particulare pe domeniile specifice de aplicabilitate: alimentaŃia.

Comunicarea în procesul de educaŃie pentru sănătate (scopul şi funcŃiile comunicării. revizuirea procedurilor. formularea de scopuri şi obiective strategice. beneficiul comunităŃii. percepŃia mesajelor privind sănătatea). Promovarea sănătăŃii prin mass-media. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. Evaluează rezultatele acŃiunilor de educaŃie pentru sănătate. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. respectarea planului de acŃiune. 3. obstacole. măsuri ameliorative.1. 3. schimbări ale comportamentului. schimbarea socială). standarde. justificare. 1. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. durata. gestionarea schimbărilor. 2. materiale de educaŃie (scrise şi audio-video). comportamente. tipuri de comunicare. Implicarea profesioniştilor de sănătate: educaŃia pentru sănătate nonformală/formală. elaborarea conŃinutului şi alegerea metodelor de folosit. 2.5. Cercetarea participativă. ϖ ϖ populaŃionale. 48 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . la procesul de învăŃare. comunicarea în cadrul echipei. Program de educaŃie pentru sănătate: definiŃie. Beneficii obŃinute. 3.1. tactice. strategică.C. directe/indirecte).1. intervenŃii clinice. Modele de educaŃie pentru sănătate. financiare.4. în funcŃie de adresabilitate. informaŃionale). recomandări de acŃiune.2. regulile comunicării. acŃiunea propriu-zisă de influienŃare. Resurse (umane. de formare de aptitudini. identificarea resurselor pentru a forma un comportament favorabil sănătăŃii. 3. Analiza rezultatelor: 1. Implementează programe de educaŃie pentru sănătate. rapoarte de etapă. surse de risc. CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EDUCAłIE PENTRU SĂNĂTATE poate fi parcurs în mod independent. documente specifice. abordări posibile (medicală. tipuri de planificare (normativă. participarea comunităŃii. 1. riscuri de program. educaŃională. 3. activitate multisectorială. evaluarea rezultatelor procesului. acŃiuni conform obiectivelor.7. materiale de informare şi promovare a programului. Abordarea comunităŃii: echitate. reprezentarea grafică comparativă a indicatorilor de sănătate. Etape: identificarea şi caracterizarea consumatorilor. identificarea nevoilor şi ierarhizarea lor. DocumentaŃie de program: chestionare. premise privind realizarea programului.5. În elaborarea strategiei didactice. mijloace de comunicare. Comparare cu obiectivele propuse. Desfăşurarea programului: riscuri de acŃiune. sistemul de informaŃii.2. beneficiari. 1. stabilirea echipei.2. dezvoltarea comunităŃii. Feed-back: reevaluarea activităŃilor. 1.6. 3. plan de acŃiune.3. 3. principii pentru influienŃarea comportamentului. rezultatele cercetării socio-medicale. metode (clasificarea în funcŃie de calea de transmitere a mesajului. 3. strategii bazate pe demersul individului). Stabilirea reŃelei de instituŃii pentru conlucrare. tactică şi operaŃională).4. 1. continuitatea programului. servicii de sprijin. orientată spre individ. C. materiale.

se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. dotarea cu material didactic. Indiferent de locul. proiectul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. planşe. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire."SĂNĂTATE PUBLICĂ ŞI MANAGEMENT SANITAR". cabinete de întreprindere. referat). 2002 49 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . proiectul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Marcu. desene. casete video. Instruirea teoretică se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială iar instruirea practică se va realiza în unităŃi sanitare din reŃeaua comunitară (şcoli. se recomandă următoarele metode: observaŃia. probe scrise (test. Marcu . 2. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. care asigură pregătirea la acest modul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. observaŃia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Mihai Gr. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. poster. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. pentru verificarea atingerii competenŃelor. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. modele explicative (scheme. momentul şi persoana care face evaluarea. algoritmi optimali. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. 1994 Aurelia Marcu. compararea. probe practice (studiu de caz . algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. investigaŃia. studiul de caz. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. etc. demonstraŃia. exerciŃiul. Cadrele didactice. coevaluarea în grupul de lucru. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. proiectul. scheme de desfăşurare). CD-uri. Anca-Gabriela Vitcu . turul galeriei. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. conversaŃia.• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. studiul de caz. folii de retroproiector. dezbaterea. filme. munca independentă.problema de sănătate. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. Ed. Mihai Gr."METODE UTILIZATE ÎN MONITORIZAREA STĂRII DE SĂNĂTATE" . descoperirea. reprezentări grafice. problematizarea. proiect). 1. comunităŃi cu populaŃie cu probleme medico-sociale). ALL. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. diapozitive. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Ed. simularea. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EDUCAłIA PENTRU SĂNĂTATE. tema în casă.

Modulul 12: FARMACOLOGIE GENERALĂ
I. Notă introductivă Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ face parte din pregătirea specifică din anul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul, se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată . Modulul FARMACOLOGIE GENERALĂ are alocate 60 de ore din care 30 de ore laborator tehnologic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. II. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală (farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică) 2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie 3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie III. Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FARMACOLOGIE GENERALĂ Nr. Unitatea de crt. competenŃă 12. Farmacologie generală CompetenŃe C.1. Analizează noŃiunile de farmacologie generală, farmacologie, biofarmacie, farmacocinetică ConŃinuturi tematice
1. NoŃiuni de bază; 2.1. DefiniŃii; farmacologie, medicament; 2.2. Ramurile farmacologiei; (cu caracter fundamental şi aplicativ): farmacocinetica, farmacodinamia, farmacotoxicologia, farmacografia, farmacoterapia, farmacoepidemiologia. 2. Biofarmacie generală; 2.1. Biodisponibilitatea medicamentelor; bioechivalenŃa, tipuri de echivalenŃă, biodisponibilitate absolută, relativă, optimală; 2.2. Factorii care influenŃează biodisponibilitatea: 2.2.1. LegaŃi de medicament; forma farmaceutică a substanŃei active; 2.2.2. LegaŃi de organism; generali (transferul prin membrane); particulari (calea de administrare, starea fiziologică, starea patologică). 2.2.3. Asocierea cu diverse substanŃe. 3. NoŃiuni de farmacocinetică 3.1. Transferul prin membrane: tipuri de membrane 3.1.1. Factori care influenŃează transferul (factori ce depind de substanŃa medicamentoasă, de membrană, de mediul din vecinătatea membranelor) 3.1.2. Tipuri de transfer: transfer pasiv, transfer specializat. 3.2. AbsorbŃia medicamentelor în organism. 3.2.1. Efecte la nivelul căilor de administrare. 3.2.2. Factori care influenŃează absorŃia: factori generali, factori particulari. 3.2.3. Căile de administrare şi factorii care influenŃează absorŃia şi biodisponibilitatea. 3.2.3.1.Căi naturale: orală, sublinguală, intrarectală respiratorie, oculară, intravaginală, uretrală, cutanată. 3.2.3.2. Căi artificiale:la nivel cardio-vascular: căile intravasculare: intravenoasă, intraarterială, intracardiacă; la nivel tisular: căile extravasculare care pot fi: subcutanată, intramusculară; calea intraosoasă, la nivelul seroaselor:
50

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Specifică noŃiunile de farmacodinamie

căile intraseroase: intraperitoneală, intrapleurală, intrapericardică, intraarticulară, intrarahidiană, intraventriculară; 3.3. Distribuirea medicamentelor în organism se desfăşoară la nivelul Ńesuturilor şi cuprinde patru sub etape acestea fiind: transportul în sânge, difuziunea în Ńesuturi, distribuirea propriu-zisă, fixarea în Ńesuturi. 3.4. Epurarea exprimată cantitativ prin clearance şi tipuri de clearance: sistemic, plasmatic, de organ şi intrinsec. 3.5. Metabolizarea şi eliminarea medicamentelor: tipuri şi locuri de biotransformări (la locul administrării în sînge, ficat, plămân), eliminarea digestivă, respiratorie, cutanată, secreŃia lactată. 2. Farmacodinamie generală. 2.1. AcŃiunea farmacodinamică. 2.1.1. Etapele fazei farmacodinamice: legarea medicamentului, manifestări locale; 2.1.2. Parametrii: sensul, selectivitatea, potenŃa, eficacitatea maximă, durata; 2.2. Clasificarea medicamentelor MedicaŃia aparatului digestiv şi elemente de meta-bolism: Antiacide, antiulceroase, antiflatulente, antispastice. Anticolinergice, propulsive, preparate utilizate în terapia biliară şi hepatică. Antiemetice, antidiareice, antiinflamatoare şi antiinfecŃioase intestinale. Medicamente cu efect laxativ. Produse digestive inclusiv preparate pe bază de enzime.MedicaŃia obezităŃii, preparate diuretice. MedicaŃia antidiabetică.Vitaminele, biocatalizatorii organismului uman. SubstanŃele minerale şi tonice. MedicaŃia aparatului respirator. Preparate nazale decongestionate de uz topic şi sistemic. Preparate pentru zona oro-faringiană. Produse medicamentoase utilizate în tratamentul tusei şi răcelii antiastmatice. Alte preparate utilizate în afecŃiuni respiratorii. MedicaŃia antituberculoasă. Antibioterapia, sulfamidoterapia. MedicaŃia aparatului cardiovascular. Preparate cu acŃiune antiaritmică. Produse antianginoase. Vasodilatatoare cerebrale. Medicamente antihipertensive. MedicaŃia cu acŃiune ocitocică şi tocolitică. Ocitocice folosite pentru inducerea şi susŃinerea travaliului. Ocitocice folosite ca hemostatice uterine. Tocolitice stimulantele betaadrenergice Alte relaxante uterine. MedicaŃia cu acŃiune antineoplazică. Preparate chimioterapice, anticanceroase, imunodepresive. MedicaŃia sistemului musculo scheletic: Preparate antiinflamatoare şi antireumatice. Antiinflamatoare nesteroidiene, antiinflamatoare în combinaŃii, antireumatice specifice. Preparate topice pentru algii articulare şi musculare; antiinflamatoare de steroidiene de uz topic, alte produse topice pentru dureri articulare şi musculare. Preparate antigutoase. Medicamente pentru tratamentul afecŃiunilor osoase. Alte medicamente pentru afecŃiuni ale sistemului musulo-scheletic. MedicaŃia deprimantă a SNC: Epilepsia, principii de tratament şi medicamente utilizate.Boala Parkinson, tratamente medicaŃie şi scheme de tratamente.
51

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Miorelaxante centrale, mod de acŃiune, clasificare şi preparate cu acŃiune centrală. Bazele fiziologice ale farmacologiei SNV. Simpatomimetice şi parasimpatomimetice. GeneralităŃi şi reprezentanŃii de bază. MedicaŃia neuroleptică şi antihistaminică. MedicaŃia cu acŃiune analgezică Analgezice opioide, analgezice antipiretice şi antimigrenoase. MedicaŃia aparatului genito-urinar şi hormonii sexuali. Preparate hormonale sintetice. MedicaŃia ORL – scheme terapeutice şi reprezentanŃi. MedicaŃia dermatologică. Antifungice, emoliente şi protectoare, preparate pentru tratamentul rănilor şi ulceraŃiilor. Antipsoriazice, antibiotice şi chimioterapice de uz dermatologic. Corticosteroizi de uz dermatologic. Antiseptice şi dezinfectante utilizate în sectorul medical şi farmaceutic. MedicaŃia antihelmintică şi antiparazitară, antiprotozoare, antihelmetice. Preparate antimalarice, produse active în amebiază, tricomoniază, giardiază

2.3 InteracŃiuni medicamentoase: asocieri in vitro, in vivo (sinergism, antagonism). C.3. Interpretează elementele de farmacotoxicologie
3.1 Efecte secundare toxice şi adverse la nivelul: -SNC- efecte psihice şi neurologice -inimă: funcŃionale şi morfologice -aparat digestiv - funcŃionale şi morfologice -renal: nefropatii -respirator: astm bronşic -tegumente: prurit, erupŃie, fotoreacŃii - ototoxicitate -muşchi: miopatii Efecte adverse cancerigene, mutagene, imuno supresive. 3.2 IntoleranŃa: congenitală şi dobândită de specie, de grup, mecanisme imunologice. ToleranŃa înnăscută, dobândită (acută şi cronică) 3.3. FarmacodependenŃa psihică fizică Toxicomania („drug addiction”): monotoxicomanii şi politoxicomanii

IV. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie, unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind FARMACOLOGIE GENERALĂ. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea, conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul practic, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea, studiul de caz, dezbaterea, etc. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale, pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe, scheme, casate video, CD – uri, folii de retroproiector,postere, pliante, prospecte de medicamente etc.
52

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

Bibliografie: 1.Farmacologie generală A. N. Cristea Editura Didactică şi Pedagogică, RA 2. MEMO MED 2005, reactualizare

53

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

pentru calificarea: asistent medical generalist.3. BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nota introductiva Modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI face parte din pregatirea specifica din anul I. procesul de ingrijire.12. Unitatea de crt. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire proesionala. Florence Nightingale – prima scoala laica 1.Modulul 13. spitalele manastirilor si asezamintele medico-sociale orasenesti.8. Descrie evolutia nursingu-lui (ingrijirilor) de-a lungul istoriei 2. practici magice. Explica dezvoltarea nursingu-lui in tara noastra 3. Sintetizeaza competentele profesionale. invatamant clinic.1. aparitia caselor de ingrijire. ingrijiri acordate de vindecatori. medici militari romani.1. calugari si calugarite 1. ingrijirea bolnavilor din comuna primitiva pana la primul razboi mondial: 1. calugari. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore.6. aparitia primei teorii de ingrijire.9. medici laici. calitatile si abilitatile personale specifice asistentului medical. ajutoarele medicului 1. asistenti mediali profesionisti autonomi organizati in asociatii pe specialitati 1.2. XIV – XVIII 54 C2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI Nr. Organizatii si asociatii profesionale: OMS. scoli pe langa biserici si ordine religioase.2.5 Activitati de ingrijire pana la al II lea razboi mondial: 1. sclavagismul: ingrijiri realizate de preoti. vraci.3. a spitalelor 1.10. calugari ortodocsi si catolici. ingrijiri realizate de tamaduitori 1. Ingrijirea bolnavilor in sec. 5. preoti. autoingrijirea 1. 1. Evolutia dupa cel de-al II lea razboi mondial 1.7. comuna primitiva. cavaleri. Explica dezvoltarea nursing-ului in tara noastra Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. dezvoltarea si inovarea invatamantului 1. Practica medicala din comuna primitiva pana la epoca feudala: 1. evul mediu: ingrijiri acordate de preoti. Bazele stiintei nursing-ului Competenta C1.11. In modulul BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI se pregatesc abilitatile din unitatea de competenta specializata BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. practici magice. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. asistentii medicali-ajotoare ale medicului. Analizeaza functiile si rolul asistentului medical si statutul sau in cadrul echipei medicale. Descrie evolutia nursing-ului (ingrijirilor) de-a lungul istoriei Continuturi 1. competenta 13. 2. Societatea de Cruce Rosie. Analizeaza principalele teorii specifice ale nursing-ului 4. ICN 1. vindecatorii rurali. 1.4. calugarite 1.

dotarea cu material didactic. marile epidemii. Teoria V. legislatia sanitara.1. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia. C3.1.2. valori. secifice asistentului medical Sugestii metodologice Modulul „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI” poate fi parcurs in mod independent. Analizeaza 1. Teorii: D. demonstratia. rolul asistentului medical.ingrijiri efectuate de medici. Neuman. problematizarea. Statutul asistentului medical in cadrul echipei medicale C5. M. Analizeaza rolurile si originea teoriei. scolile pentru ajutoarele medicilor civili si militari.1. competentele 1. moase 4. N. intelectuale. Procesul de ingrijire: culegerea si analiza informatiilor. vraci 2. Sevin. C4. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. XIX 3. functiile asistentului 1.2. Locul de munca.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . proiectul plan de ingrijire. definitia nursingu-lui. compararea.elevii au stiluri diferite de invatare . conceptia despre procesul de ingrijire. calitatile si 2. evaluarea si reajustarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. M. 1. Henderson 1. Roper (tema centrala. C. interventii.2. planificarea interventiilor. Orem. morale. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . fisa de lucru.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. surse de dificultate. baiesi. asistenta publica. normelor europene. Progrese in ingrijirea bolnavilor in sec. Strategia Sanatate 21. beneficiar principalele teoriei stiintifice ale nursing-ului (client). 3. XIX si pana in prezent. elemente cheie. Sintetizeaza conform legislatiei. ICN. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. organizarea sanitara 3. efectuarea interventiilor. calugari.2. evolutia edicinei si pregatirea cadrelor medii sanitare. descoperirea. prima scoala pentru moase. conceptia despre om. ANA. elemente cheie: scop. OMS. moase. Rogers. Ingrijirea bolnavilor in sec. B. 2. barbieri-chirurgi. aplicabilitatea in practica ingrijirilor. rezultat. Calitati si abilitati: fizice. Competente profesionale conform legislatiei profesionale. rolurile si functiile asistentului medical medical si statutul sau in conform legislatiei in vigoare. postulate. cadrul echipei medicale 2. personalitatii reprezentative. 55 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Definitia. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte.elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare . Roy. tehnico abilitatile personale manageriale. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI”.

Se evalueaza numai competentele din acest modul. planuri de ingrijire. reviste. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simularea.Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. Cadrele didactice. carti. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. comun de performanta. test scris. momentul si persoana care face evaluarea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anuluio scolar. Indiferent de locul. lucrul in grup. munca independenta. studiul de caz. SPP-ul stabileste un nivel national. C. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. exercitiul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). folii de retroproiector.D – uri. fise de lucru. 56 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic).etc. probe practice (studiu de caz – plan de ingrijire). conversatia. pentru verificarea atingerii competentelor. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. discutiile. casete video. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. simulari. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. fise de lucru. scheme.

14. sociologici). 2. a fi util. a se îmbrăca. Fiinta umana si nursing-ul Competente C 1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 14. invatamant clinic. a bea. a manca. ritmica. 1. psihologici. coloraŃie normală a tegumentelor si mucoaselor).1. manifestările de independenŃa (respiraŃia silenŃioasa. pe nas.MODULUL 14: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Notă introductivă Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL face parte integrantă din pregătirea generală din anul I. pentru calificarea: asistent medical generalist. a se mişca. a fi curat. fără efort. a-şi menŃine temperatura in limite normale. Nevoile fundamentale: a comunica. din care 60 de ore. Analizează nevoile fundamentale specifice fiinŃei umane. competenta 14. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă.) 1.3. manifestările de independenŃă (debit verbal facil. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. apartenenŃa la grupuri de interes divers. a-si păstra o bună postură. sociologici). Nevoia a manca si a bea : DefiniŃia nevoii.6. a învăŃa. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: FIINTA UMANA SI NURSING-UL Nr. Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). In modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază FIINTA UMANA SI NURSING-UL. masticaŃie lentă cu gura închisă. percepŃia obiectivă a mesajelor primite. reflex de deglutiŃie 57 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. psihologici. lipsa de cunoştinŃe. Aplică procesul de îngrijire (nursing). facies expresiv. 14. ritm moderat. Analizează nevoile fundamentale specifice funcŃiei umane.5. îngrijit.3. Surse de dificultate: fizice. limbaj clar si precis. a se dezbrăca. 1. Identifică problemele de dependenŃă. 14. Continuturi 1. psihologici. a se recrea. a elimina. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Unitatea de crt. atitudini de receptivitate si încredere in ceilalŃi. 14. a se realiza.2. Modulul are alocate 120 de ore. etc. manifestările de independenŃă (ingestie de alimente si de lichide in cantitate si calitate corespunzătoare vârstei. psihologice.4. activităŃii. a dormi. a acŃiona conform propriilor credinŃe si valori. Stabileşte gradul de autonomie/dependenŃă a pacientului. Nevoia a respira : DefiniŃia nevoii. sociologici). independenŃa in satisfacerea nevoii. 14. independenŃa in satisfacerea nevoii. sociologice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. gesturi si posturi adecvate.1 Nevoia a comunica DefiniŃia nevoii. a respira. a se odihni. a evita pericolele. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii.

1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii.6. sociologici). manifestările de independenŃă (mişcări ample. independenŃa in satisfacerea nevoii.8. stare de constituŃie normală). 1. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.4. stare de confort. 1. stima de sine. Nevoia a dormi si a se odihni : DefiniŃia nevoii. fără întreruperi si fără coşmaruri. obiceiuri alimentare sănătoase. independenŃa in satisfacerea nevoii.30 C in cavitatea rectală si 36. valorizarea propriei munci. îmbrăcăminte curată. psihologici. integra. fără transpiraŃii. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DefiniŃia nevoii. in limite normale). Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DefiniŃia nevoii. stare de relaxare). ocupaŃie individuală care permite satisfacerea nevoii.9. Nevoia a fi curat. adecvată rolului si temperaturii mediului ambiant. îngrijită. normotonie. luarea deciziei. digestie lentă. independenŃa in satisfacerea nevoii. utilizarea mecanismelor naturale de apărare. manifestările de independenŃă (piele curată. masuri preventive. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. psihologici. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici.prezent. psihologici. manifestările de independenŃă (capacitatea fizica si psihica de a se proteja de pericolele din mediu. stare de confort).5. psihologici. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: DefiniŃia nevoii. articulaŃii mobile. psihologici. fără modificări ale stării de cunoştinŃa si ale funcŃiilor vitale). independenŃa in satisfacerea nevoii. purtarea de obiecte semnificative.10. piele uscata. postură adecvată. sociologici). manifestările de independenŃă (autonomie. sociologici). independenŃa in satisfacerea nevoii. sociologici). de a-si alege vestimentaŃia). absenŃa eliminărilor patologice. manifestările de independenŃă (deprinderi corecte. 1. puls si T. 1. Nevoia a elimina : DefiniŃia nevoii. somn liniştit. 1. sociologici). factorii 58 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. manifestările de independenŃă (valori constante ale temperaturii corporale 370 C in cavitatea bucală. manifestări de satisfacŃie. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DefiniŃia nevoii. Nevoia a evita pericolele: DefiniŃia nevoii.A. sociologici). Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DefiniŃia nevoii. independenŃa in satisfacerea nevoii. imagine de sine pozitiva. capacitatea fizică de a se îmbrăca si a se dezbrăca singur. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DefiniŃia nevoii. intimitate.11. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. independenŃa in satisfacerea nevoii. 1. 1.12.40 C in regiunea axilară. manifestările de independenŃă (eliminări fiziologice in limite normale. 37. psihologici. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. manifestările de independenŃă (număr de ore de somn corespunzător vârstei si activităŃii depuse. psihologici. securitate fizică si psihologică). coloraŃie normală a tegumentelor. psihologici. stare de confort). nedureroase. fanere curate si intacte. independenŃa in satisfacerea nevoii. apartenenŃa la un grup social). sociologici). sociologici).7. 1.

asistarea la ceremoniile religioase. manifestările de independenŃă (dorinŃă. alterarea vocii. refuzul alimentar. dificultăŃi de înŃelegere. senzaŃie de sufocare. apatie. 2. consum de droguri. Manifestări de dependenŃă: respiră cu dificultate.3. achiziŃia de noi atitudini si abilitaŃi pentru a-si menŃine sănătatea). cianoză. greŃuri. surmenaj. anxietatea. tabagismul. tulburări de vorbire. angajarea in activităŃi sociale. stare de receptivitate. sociologici). care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. Surse de dificultate: deficit senzorial. bradipnee. tuse. sociologici). dificultatea sau imposibilitatea de a stabili relaŃii semnificative. Surse de dificultate: inflamaŃia mucoasei. statut socio-economic defavorizant. vărsături. 2. cu zgomot. Manifestări de dependenŃă: tulburări senzoriale. participarea la opere de caritate. deficitul de cunoştinŃe.1. izolare socială. Probleme de dependenŃă: comunicare ineficace la nivel senzo-motor. stres. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. lipsa de cunoştinŃe. confuzie. clerance ineficient al cailor respiratorii. durere. modificarea comportamentului faŃă de sănătate. relaxare).2. expectoraŃie. educaŃie inadecvată. diminuarea energiei. obstrucŃia. respiră pe nas.13. Probleme de dependenŃă: alimentaŃie inadecvata (deficit sau surplus). independenŃa in satisfacerea nevoii. Probleme de dependenŃă: dispnee. utilizarea de obiecte religioase. anxietate. apartenenŃa la grupuri religioase sau umanitare. Manifestări de dependenŃă: anorexie. joc. Identifică problemele de dependenŃă. Probleme de dependenta 2. limbaj incoerent. Nevoia a manca. Nevoia a elimina: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre 59 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . comunicare ineficace la nivel intelectual. comunicare ineficace la nivel afectiv. obstrucŃia. Nevoia a se recrea: DefiniŃia nevoii. sărăcia. sociologici). factorii care influenŃează satisfacerea nevoii (biologici. 2. Surse de dificultate: alterarea mucoasei tubului digestiv si a peristaltismului intestinal. dezechilibru hidroelectrolitic. Nevoia a respira: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. 2. manifestările de independenŃă (divertisment. disfagie. 1. Nevoia a comunica: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. dezorientare. lipsa de cunoştinŃe. dificultatea de a-si exprima sentimentele. poluarea. tahipnee. loisir. psihologici. etc. etc. deshidratare. a bea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia.4. epistaxis. ortopnee. manifestările de independenŃă (gesturi si atitudini corporale. durerea.14. interes pentru a învăŃa. neadaptarea la boală. edeme.C 2. intoleranta digestiva. de a se afirma. anxietatea. slăbire sau creştere in greutate. independenŃa in satisfacerea nevoii. 1. Nevoia a învăŃa: DefiniŃia nevoii. tulburările de gândire. psihologici. achiziŃia de cunoştinŃe. psihologici. umanitare sau creative).

tulburările de gândire.6. disurie. Nevoia a dormi si a se odihni : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. eşecul profesional. tulburări de gândire. lipsa de cunoştinŃe etc. haine inconfortabile. etc. temperatura inadecvată a mediului. mişcări rapide si frecvente (mers si gestica). Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a dormi. ataxie. stres.modul in care pacientul îşi satisface nevoia. 2. alterarea centrilor nervoşi. constipaŃia. anurie. necoordonarea mişcărilor. lordoză. condiŃii de munca inadecvate. 2.5. conflicte sociale lipsa de cunoştinŃe. Nevoia a se îmbrăca si a se dezbrăca : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. somnolenŃă diurnă. pierderi necontrolate de urină si de materii fecale. crampe abdominale. si a pulsului. infecŃia. stresul. etc. constrângeri fizice. dificultatea de a-si păstra veşmintele curate. vezicale. medicamentoase. cifoză. mânie. durerea. lentoare in comportamentele verbale si nonverbale. alterarea centrilor nervoşi si a sistemului locomotor. incontinenŃa de urină si materii fecale. anorexie. refuzul de a se îmbrăca/dezbrăca. anxietatea. astenie. cefalee. hipersomnie. intoxicaŃii alimentare. balonare. eliminare urinară inadecvată prin deficit sau surplus. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca. diaforeză. oboseala. deficit senzorial. disconfort/ incomoditate. tulburări de gândire. Manifestări de dependenŃă: scaune frecvente de consistenŃă redusă sau crescută. scăderea randamentului. tulburări de gândire.A. Nevoia a se mişca si a-si menŃine o buna postura : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. scolioză etc. durere. schimbarea modului de viata sau a mediului ambiental. anxietate. dificultatea de a rămâne in poziŃie adecvată. ticuri. spasme. hiperactivitate. stresul. diminuarea sau absenŃa mişcărilor. surmenajul. retenŃia de urină. excesul de stimuli din mediu sau privare de stimuli. iritaŃia pielii. veşminte inadecvate. lipsa de cunoştinŃe. situaŃia de criza. piurie. Manifestări de dependenŃă: dificultatea de a se mobiliza. fatigabilitate. situaŃii de criză. Surse de dificultate: atingere fizică. hematurie. Surse de dificultate: traumatisme. scăderea T. Surse de dificultate: leziuni cerebrale. dureri musculare. durere. 2. Probleme de dependenŃă: insomnie. colici abdominale. dezinteres pentru îmbrăcăminte. alcoolismul. diaforeza. postură inadecvată. deformări. circulaŃie inadecvată. Probleme de dependenŃă: inabilitatea de a se îmbrăca si a se dezbrăca.7. iritabilitate. Surse de dificultate: alterarea mucoasei intestinale. flatulenŃă. constrângeri fizice. anxietate. rigiditate musculară. durerea. 60 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . zgomotul. atrofie musculară. convulsii. semne de deshidratare. Probleme de dependenŃă: imobilitate. oligurie. etc. anchiloze. poliurie. euforie. drogurile. situaŃiile de criză. Probleme de dependenŃă: diareea. etc. etc. glob vezical. obstrucŃia. încercănat. facies palid.

leziuni la nivelul tegumentelor. agitaŃie.10. mediul insalubru. Probleme de dependenŃă: murdăria. depresie sau agresivitate. la boli. stres. dereglări in funcŃionarea hipotalamusului. etc.12. 2. convulsii. poluarea. dezinteres pentru igiena corporală. 2. constrângeri fizice. îmbrăcăminte inadecvată. lipsa de cunoştinŃe. Nevoia a-si menŃine temperatura in limite normale : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. frisoane. pierderea imaginii de sine. dificultatea de a lua decizii si de a controla evenimentele. senzaŃie de frig sau de căldură. Manifestări de dependenŃă: predispoziŃie la accidente. degerături/arsuri. condiŃii grele de muncă. situaŃii de criză. dureri la nivelul regiunilor afectate. roşeaŃă sau paloare. alterarea unor funcŃii. Nevoia a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale: 61 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .sărăcie. Nevoia a fi curat. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate faŃă de pericole. 2. prezenŃa de tartru pe dinŃi). Probleme de dependenŃă: devalorizarea.9. etc. durere. Surse de dificultate: imobilizarea. dificultatea de a participa la activităŃi obişnuite sau noi. etc. deficit senzorial. sentiment de inutilitate. diaforeză. anxietate. diminuarea sau creşterea pulsului si a T. lipsa de cunoştinŃe. Probleme de dependenŃă: hipertermie. depresie sau agresivitate. fanere murdare (par gras. conflicte de rol. surmenaj. dezorientare. 2. situaŃia de criză. tulburări de gândire. stres. anxietate. Surse de dificultate: handicap fizic. secreŃii nazale. 2. ignoranŃa. îngrijit si a-si proteja tegumentele : DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. anxietate. etc. la infecŃii.A. pierderea imaginii corporale. tulburări de gândire. Manifestări de dependenŃă: sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. tulburări de gândire. lipsa de cunoştinŃe.11. promiscuitatea. neputinŃa. semne de inflamaŃie. eşec profesional. edeme. constrângerile fizice. Nevoia a se ocupa de propria realizare: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. piele caldă sau rece. Manifestări de dependenŃă: temperatura corporală crescută (peste 380 C) sau scăzută (sub 360 C). alterarea tegumentelor si fanerelor. atingerea integrităŃii fizice sau psihologice sau amândurora. halucinaŃii. expuneri excesive la căldură sau la frig. pediculoză. leziuni de grataj. lipsa de cunoştinŃe.. izolare. cianoză.8. nevoia imperioasă de a dormi. cefalee. condiŃii de mediu inadecvate. sărăcia. situaŃie de criză. halenă. eşecul profesional. Manifestări de dependenŃă: piele murdara. de respingere. anxietate. constrângeri din mediul social. conflictul de rol. conflict de rol. Surse de dificultate: semne de insecuritate psihologică. lipsa de cunoştinŃe. hipotermie. circulaŃie inadecvată. Nevoia a evita pericolele: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. semne de inflamaŃie. sărăcia. Surse de dificultate: atingere fizică.

stres. pierderea imaginii si a stimei de sine. stres. Metode de culegere a datelor (observaŃia. a-si menŃine temperatura in limite normale. tulburări de gândire. tulburări de învăŃare. 3. Surse de culegere a datelor (primare si secundare). manifestări de anxietate (tahicardie. 4. Nevoia a se recrea: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. autoînvinuire. incapacitatea de desfăşura activităŃi recreative – privilegiate. Manifestări de dependenŃă: poziŃie umilă – mişcări lente. 4.14. implementarea planului de intervenŃii.3. frustrare. Manifestări de dependenŃă: insuficienta cunoaştere a bolii sale. Surse de dificultate: atingere fizică. a dormi si a se odihni. 4. Manifestări de dependenŃă: tristeŃe. deficit de diversificare a activităŃilor recreative. agresivitate. durere. neadaptarea la boală. nemulŃumire. situaŃiile de criză. Surse de dificultate: atingere fizica. surmenaj. insomnie.. descurajare. agresivitate.13. a-si proteja tegumentele. a se îmbrăca si a se dezbrăca. deficitul de cunoştinŃe. situaŃia de criză. depresie. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . stres. potenŃiale. analiza si interpretarea datelor. dificultatea de a învăŃa măsurile preventive si curative.S. lipsa de cunoştinŃe. Surse de dificultate: atingere fizică. lipsa interesului de a învăŃa. 4. 2. îngrijit. Probleme de dependenŃă: culpabilitate. Etapele procesului de îngrijire: culegerea datelor. lipsa de receptivitate.1. surmenaj. pensionarea.4. anxietate. plâns. a se recrea. tulburări de gândire. neînŃelegerea informaŃiilor. situaŃia de criză. colaborative). Elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă identificate la nevoile: a comunica. plictiseală. clasificarea datelor (subiective. eşecuri personale si profesionale. Probleme de sănătate: clasificare (actuale. a acŃiona conform credinŃelor si valorilor sale. anxietate. evaluarea. diagnostice 62 C 4 Identifică etapele procesului de îngrijire (nursing). interviul). Nevoia a învăŃa: DependenŃa in satisfacerea nevoii: culegere de date despre modul in care pacientul îşi satisface nevoia. diagnosticele de nursing: definiŃie. dureri. dificultatea de a se concentra.E. constrângeri familiale si sociale. planificarea intervenŃiilor. date fixe. date variabile). obiective. diminuarea interesului. plâns. pierderea – separarea. sentiment de inutilitate etc. a învăŃa. a măsurilor preventive. lipsa de cunoştinŃe. hiperventilaŃie).2. senzaŃie de pierdere a libertăŃii. formularea diagnosticului de nursing după modelul P. a tratamentului. durere. Probleme de dependenŃă: ignoranŃa. dezinteres faŃă de sine. piele rece. 2. Probleme de dependenŃă: neplăcere. handicap. a elimina. a evita pericolele. a respira. mediul necunoscut. Elementele cheie ale etapelor procesului de îngrijire (nursing).C 3. lipsa de cunoştinŃe. schimbarea rolului. pierdere – separare. anxietate. pierderea – separarea. tulburări de gândire. a fi curat. a se mişca si a-si păstra o bună postură. a manca si a bea. refuzul de a învăŃa. pierderea imaginii si a stimei de sine. Rezumă supravegherea şi intervenŃiile specifice problemelor de dependenŃă. lipsa de educaŃie. singurătatea.

intervenŃii aplicate in funcŃie de priorităŃi. metode de implementare.6. simularea. activitate – mişcare. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII ale căror conŃinuturi se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra fiinŃei umane si nursing-ului. Aplică procesul de îngrijire (nursing). creativitatea si toleranŃa faŃă de punctele de vedere diferite.7. volumul si nivelul de cunoştinŃe. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop antrenarea elevilor intr-un demers logic. 6. evaluarea. totalizarea rezultatelor evaluării. modificarea planului de intervenŃii. 6. studiu de caz.5.4. toleranŃa la stres. reformularea obiectivelor. 4. conversaŃia. delegate. alcătuirea unui glosar cu termeni specifici nevoilor. percepŃia de sine. identificarea nereuşitelor. Culegere de date prin diverse metode. Nevoile de bază: satisfăcute – pacient independent. 5. Evidente: F. clasificarea obiectivelor (specifice. manifestări de dependenŃă. 5.aprecierea nevoilor persoanei îngrijite. refacerea planului de îngrijire (nursing). eliminare. responsabilităŃi manageriale. interdependente. tipuri de îngrijire (acută. obiective: criterii de formulare (SPIRO). dependenŃa in satisfacerea nevoii (probleme de dependenŃă. cronică. generale. Diagnostice de nursing: tipuri de probleme identificate. Modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL trebuie parcurs in paralel cu modulele BAZELE STIINTEI NURSING-ULUI. priorităŃi. nutriŃie si metabolism.O.determinarea obiectivelor de îngrijire. planul de nursing – rezultatele evaluării. nivelul de independenŃă/dependenŃă. Criterii de revizuire: identificarea cauzelor bilanŃului negativ. rol si relaŃii. staŃionară. recuperatorie). priorităŃi de îngrijire. comportamentale) 4.2. manifestările de independenŃă. 6. – evoluŃie. observaŃia dirijată. lucrul in grup.C 5.5. 6. factorii care influenŃează satisfacerea nevoii. surse de dificultate). care să permită: . BilanŃul negativ: 6. sistematic. 63 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . sexualitate – reproducere. independenŃa in satisfacerea nevoii.1. odihnă – repaus. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. Se recomandă activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: exerciŃii de identificare. clasificarea datelor culese pe sisteme funcŃionale de sănătate: percepŃia sănătăŃii – gestionarea sănătăŃii. se recomandă ca fiecare nevoie să fie prezentată după următorul plan: definiŃia nevoii. 6. Paşi in procesul de evaluare: stabilirea criteriilor de evaluare / standardelor. Sugestii metodologice Pentru asigurarea continuităŃii in predare.planificarea si implementarea intervenŃiilor specifice problemelor de dependenŃă. 6. BilanŃul îngrijirilor aplicate. Planul de îngrijire: obiective adaptate resurselor pacientului si problemelor identificate. IntervenŃii: autonome. 4. Revizuirea etapelor procesului de îngrijire (nursing). compararea rezultatelor obŃinute cu standardele.3.3. . 5. elemente de supraveghere si intervenŃii specifice problemelor de dependenŃă. Tipuri de planuri de îngrijire (nursing). agravată. dotarea cu material didactic.2.1. nesatisfăcute – pacient dependent.6. discuŃia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. studiul de caz si problematizarea care dezvoltă gândirea critică. . Starea pacientului: ameliorată. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. valori si credinŃe. Stabileşte gradul de autonomie / dependenŃă a pacientului NANDA. C 6. Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea.

evaluarea rezultatelor si reajustarea eventuală a unora din intervenŃii. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. - 64 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. întrebări structurate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. rezolvarea de sarcini. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. gestionarea cazului. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.

3. invatamant clinic. renal Palparea . Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Tabelul de corelare a componentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Nr. peritoneal. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. ftizic. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală 3. cardiovascular. Metode fizice de examen clinic InspecŃia . decubit lateral. alte tipuri de facies. forŃată (ortopneea. 65 C. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi. eructaŃii. amenoree. tetanic. lupic. etc 2. În modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. Efectuează anamneza utilizând termenii medicali adecvaŃi ConŃinuturi tematice 1. hipertiroidian. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. digestiv. pentru calificarea: asistent medical generalist. cardiovascular. renal PercuŃia . pirozis.1. extrasistole. 2. rinofima. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată SEMIOLOGIE MEDICALĂ.2. “cocoş de puşcă”. aortic. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. face parte din pregătirea specifică din anul I. mixedematos. parkinsonian.1. Unitatea de crt. competenŃă 15. pasivă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. renal AuscultaŃia . Faciesul: mitral.2. “de paiaŃă”. Modificări observabile la inspecŃia generală Atitudini şi posturi: normală. vultuos. echimoze. cardiovascular. Identifică şi numeşte modificările observate la inspecŃia generală Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. epistaxis. 2. Termeni medicali în efectuarea anamnezei Cefalee.Modulul 15: SEMIOLOGIE MEDICALĂ Notă introductivă Modulul SEMIOLOGIE MEDICALĂ. alte poziŃii forŃate). Semne prin care se manifestă boala Semn fizic – semn obiectiv: definiŃie şi exemple Simptom – semn subiectiv: definiŃie şi exemple Sindrom .condiŃii şi mod de efectuare: general şi pe aparate: respirator. “nas în şa”. durere. cardiovascular. digestiv. “de mumie”. acromegalic. decubit ventral.condiŃii şi mod de efectuare pe aparate: respirator. 2.definiŃie şi exemple 1.1. cush ingoid. torticolis. vertij. digestiv.colaterale – antecedente personale fiziologice – antecedente personale patologice CondiŃiile de viaŃă şi de muncă 1. Semiologie medicala CompetenŃe C. opistotonus. Componentelor anamnezei Abordarea bolnavului Date generale Motivele internării Istoricul bolii Antecedentele bolnavului : antecedente heredo.

motilitate voluntară. sindromul colestatic. durerea precordială. ticuri. poliuria. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. „târât”. edemul. amplitudinea mişcării). sindroame pericardice.C. ataxia tabetică). diareea. „stepat”. „talonat”. gigantism) şi tipul de constituŃie. vărsăturile. coordonarea mişcărilor (ataxia cerebeloasă. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. sindrom emfizematos. edemele. disuria. 2. erupŃii cutanate. noduli subcutanaŃi. sindroame urinare. sindromul icteric. Simptome cheie Durerea. circulaŃie venoasă colaterală superficială. sindrom adenohipofizar. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. fasciculaŃii musculare. sindromul clinic din hipertensiune cardiacă. mişcări involuntare) 3. alte simptome) Aparatul digestiv (greaŃa. vertijul. mişcări coreice. sensibilitatea (tulburări de sensibilitate subiective şi obiective). Modificări observate în diferite sindroame Sindromul bronşitic. cefaleea. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. hemoragii cutanate. clasificarea tipurilor de constituŃie Starea de nutriŃie (normală şi modificări patologice) Starea de conştienŃă: torpoarea. reflexe (reflexe cutanate. dispneea. hematuria. palpitaŃiile. osteotendinoase. sindroame hemoragipare. pierderea conştienŃei (sincopa. roşeaŃă. „ebrios”. crampe funcŃionale. oboseala. sindromul din astm bronşic. sindroame anemice. sindrom meningeal. echilibru static şi dinamic. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. sindrom de impregnare bacilară. sindromul din cancerul bronho pulmonar. nicturia. leziuni elementare ale pielii. 3. mioclonii. pupilare). discromiile. cunvulsii. mişcări involuntare (tremurături. febra 3. durerea toracică. stupoarea. „legănat”). Principale simptome pe aparate şi sisteme Aparatul respirator (tusea. icterul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. „cosit”. constipaŃia. Analizează manifestările cauzate de diferite afecŃiuni Modificări tegumentare de culoare pariditate. 1. sindromul de insuficienŃă coronariană. 66 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . durerea colicativă) Sistemul ganglionar: adenopatii Sistemul nervos (atitudini. dispneea. expectoraŃia. coma) Semne neurologice: echilibru static (proba Romberg). unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. ganglioni limfatici. dotarea cu material didactic.durerea) Aparatul renal (anuria. echilibru dinamic (tulburari de mers: spasmodic. reflexe. cianoza. sindrom pleural. Statura (normală. sindrom de condensare pulmonară. obnubilarea. trismus) 3. Sugestii metodice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. hemoptizia) Aparatul cardio circulator (palpitaŃiile. sindromul oclusiv intestinal. 3. neoplazică. nanism. motilitate voluntară (mişcări spontane. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind SEMIOLOGIA MEDICALĂ. anorexia. sindromul de insuficienŃă cardiacă. tulburări trofice. „rigid”. „dansant”.

studiul de caz. observaŃia. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. simularea. etc. scheme.Semiologie medicală de bază C. casate video. dezbaterea.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 1999 2. exerciŃiul practic. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. manechin etc. conversaŃia. Bibliografie: 1. folii de retroproiector.Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Stancu Editura Junimea1989 67 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . munca independentă. CD – uri.

clisme: sondajul gastric si duodenal. notarea si reprezentarea grafică a funcŃiilor vitale si vegetative: temperatură. .3.4.schimbarea lenjeriei de corp la bolnavul imobilizat. . 16. vezicală si vaginală. hematologice. artificială (enterală.schimbarea poziŃiei bolnavului in pat. 16.alimentaŃia bolnavului: activă.5. pe gastrostomă). 68 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . crt. din care 90 de ore. Tehnici de nursing: 1. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. inconştient. 1. vărsături).schimbarea lenjeriei de pat cu bolnav in pat. forŃată (impusă de boală. puls. Asigurarea condiŃiilor de igienă si confort: . proceduri).2. scaun. Măsurarea.4. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 16. 16.1. InvestigaŃii 2. spălături.1.5. regimurile alimentare. Aplică tehnicile de nursing şi investigaŃiile. mijloace de fixare a pansamentului. pasivă. parenterală. pregătirea patului. In modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică de bază TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII. spută. Recoltarea sângelui pentru examene de laborator: biochimice. invatamant clinic. transferul. PuncŃia venoasă si capilară. Efectuarea de sondaje. .MODULUL 16: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Notă introductivă Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII face parte din pregătirea de bază din anul I. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii şi investigaŃiei. spălătura oculară. Unitatea de competenŃă Tehnici de nursing si investigatii CompetenŃe C 1. pentru calificarea: asistent medical generalist. 16. principii de realizare a pansamentului si bandajului. Caracterizează tehnicile de nursing şi investigaŃiile. Asigurarea evidentei şi mişcării bolnavilor: internarea. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. bandaje. Modulul are alocate 120 de ore.0. auriculară. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1. 2. timpii unui pansament. 1. 1. vezical.captarea dejecŃiilor la bolnavul imobilizat.6. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. greutate si înălŃime corporala. mobilizarea si transportul bolnavului. parazitologice. 1. eliminări (diureză. 16. .3. respiraŃie. externarea.observarea poziŃiei bolnavului in pat: activă. . . ConŃinuturi 1.patul si anexele sale.2. calcularea raŃiei alimentare. tratament. serologice. 1. Asigură echipamentele şi materialele necesare.0. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII Nr. tensiune arterială. Îngrijirea plăgilor: pansamente. pasivă. gastrică.

4. comprese. recipient cu lichidul de spălătură. recipiente curate. Recoltarea materiilor fecale pentru examene biochimice. Documente de evidenŃă si mişcare: bilete de internare. stetoscop biauricular. Instrumente si materiale pentru igiena plăgilor: măsuŃă rulantă.6. 2.C 2.3. veselă.4.5.7. vezicule. bacteriologice 2. 2. feşi de tifon. lanŃete. 1.0. ceas cu secundar. soluŃii si materiale dezinfectante. taliometru sau bandă metrică. mască de tifon. Materiale pentru recoltarea sputei: cutii Petri curate sau sterile. soluŃii si materiale dezinfectante. 1.4. mânuşi de cauciuc.8. uscate sau sterile. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor purulente: seringi si ace groase sterile. 2. vacutainere pentru analizor. recoltarea urinei din 24 de ore. tacâmuri. lampă de spirt. aleză). 1. Echipamente si materiale pentru investigaŃii 2. creioane colorate. registru de intrări-ieşiri. 69 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . bacteriologice si parazitologice. Instrumente si materiale pentru recoltarea materiilor fecale: coprocultor cu mediu de cultură. foi de temperatură. auxiliare. mânuşi. recipient cu picurător.1. 2. materiale pentru toaleta cavitaŃii bucale după vărsătură. 2. Materiale pentru igiena si confort: lenjerie de pat si de corp. 2. cateter vezical steril. materiale de igienă si protecŃie. cateter vezical. tăviŃă renală. balon sau flacon cu mediu de cultură. 2. ploscă. 1. tensiometru. Instrumente si materiale pentru măsurarea si notarea funcŃiilor vitale si vegetative: termometru. tăviŃă renală. leucoplast. irigator. tub de gaze.5. Recoltarea exudatului faringian. foaia de observaŃie. pâlnie. lame de sticla si lamele. 2. vaginale. 2. trusă cu instrumente sterile. sondaje si clisme: sonde digestive.6. balanŃă antropometrică. tăviŃă renală. Recoltarea urinei pentru examene biochimice. foaie zilnică de mişcare a bolnavilor internaŃi. tampoane. obiecte de igienă. garou. urinar. materiale pentru toaleta cavităŃii bucale după recoltare.2. externare. Recoltarea secreŃiilor purulente din leziuni deschise si din colecŃii închise (abcese. lighean etc. urinar. 1. recipient curat. 1.0. Materiale pentru recoltarea vărsăturilor: tăviŃa renală. soluŃii adezive. otice. Instrumente si materiale pentru recoltarea urinei: sonde sterile. Recoltarea secreŃiilor oculare.6. vezicale. uscate sau sterile. seringă Guyon. antiseptice. soluŃii anticoagulante.3. 2. Asigură echipamentele si materialele necesare. sondă rectală sterilă. recipiente. tăviŃă renală. material de protecŃie (muşama. canulă.2. transfer. 1.3. câmp steril pentru hemocultură. cilindru gradat. recipiente curate. Recoltarea sputei pentru examene citologice. ploscă. Instrumente si materiale pentru efectuarea puncŃiei venoase si capilare: seringi si ace sterile. Instrumente si materiale pentru recoltarea sângelui pentru examene de laborator: seringi si ace sterile. bacteriologice. 2.5. 2. Instrumente si materiale pentru efectuarea de spălături. mânuşi de cauciuc.2. pustule). bazinet. Echipamente si materiale pentru tehnicile de nursing. material de protecŃie a patului. Recoltarea vărsăturilor pentru examene toxicologice. garou. casoletă cu material textil steril. uscat. soluŃii dezinfectante.1. eprubete sterile cu tampoane montate pe porttampoane. soluŃii si materiale dezinfectante.

Efectuarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: etape de execuŃie si timpi de execuŃie. efectuarea sondajului vezical in caz de retenŃie acută de urină. iar aceea a elevului va consta in sarcini de lucru formulate corect pe competenŃele urmărite. centrată pe competenŃele ce trebuie atinse.5. toaleta regiunii. 4. motivarea gesturilor. 5. valve vaginale. reacŃiile pacientului. 3. eprubete sterile. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: dificultatea temei. demonstraŃia. mască de tifon. Indicatori de apreciere a gradului de confort si de satisfacŃie a pacientului: facies. combaterea durerii şocogene. eprubetă sterilă cu mediu de cultură. Indicatori de măsurare a eficacităŃii in funcŃie de tehnică si investigaŃie. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃii şi stagii clinice in unităŃi sanitare şi va avea ca scop formarea deprinderilor corecte şi a atitudinilor in efectuarea tehnicilor de nursing şi investigaŃiilor. C 4.1.2. Modulul TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII trebuie parcurs in paralel cu modulul FIINTA UMANA SI NURSING-UL întrucât conŃinuturile se completează si se întrepătrund asigurând o viziune holistică asupra persoanei îngrijite si nursing-ului. explicarea in termeni accesibili a tehnicii si investigaŃiei. asigurarea confortului fizic. Pregăteşte pacientul pentru tehnici si investigaŃii. respectarea intimităŃii si a pudorii. vaginale: specul auricular. evacuarea conŃinutului gastric prin spălătură. norme de asepsie si antisepsie. Se recomandă folosirea unor mijloace de învăŃământ moderne şi cât mai variate: retroproiector/ videoproiector. urină. Tehnici care se executa dimineaŃa cu bolnav á jeun: recoltările de sânge. Alegerea materialelor didactice se va face in strânsă corelaŃie cu specificul metodelor didactice utilizate. dotarea cu material didactic. orientat. 4.8. măsurarea funcŃiilor vitale.1.Ca metode de predare/învăŃare se pot utiliza: expunerea. 2.1.b. conversaŃia. sondajul gastric si duodenal. abexlang. Tehnici care asigură confortul: igiena. echipamente si materiale sanitare adecvate. Instrumente si materiale pentru recoltarea secreŃiilor otice. 3. dezinfecŃia tegumentului. 4.a. inconştienŃi. fise tehnice.1.1. oculare. poziŃionarea adecvată. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.c. deprinderile si abilităŃile anterioare ale elevului. 2. infectate. lame de sticlă. Măsurarea eficacităŃii tehnicii si investigaŃiei 5. Instrumente si materiale pentru recoltarea exudatului faringian: deschizător de gură. exudat faringian. alimentarea. observaŃia dirijată.1. decizia si acordul implicit in cazul bolnavilor comatoşi. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Aplică tehnicile de nursing si investigaŃiile. comportament. obŃinerea consimŃământului si a colaborării pacientului conştient.7. PriorităŃi in executarea tehnicilor si investigaŃiilor de nursing: 4.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Tehnici care asigura suportul vieŃii: hemostaza si îngrijirea plăgilor sângerânde. 4. evoluŃia stării generale. C. spută. sistarea alimentaŃiei pe cale orală. Pregătirea fizică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: îmbrăcarea/dezbrăcarea pacientului.C 3. Activitatea cadrului didactic va fi complexă. clisma evacuatoare. Pregătirea psihică a pacientului pentru tehnici si investigaŃii de nursing: informarea.1. exerciŃiul practic.2. 70 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . îndepărtarea corpilor străini oculari si auriculari.1. Evaluează starea pacientului după efectuarea tehnicii si investigaŃiei Sugestii metodologice 5. norme de protecŃie si securitate a muncii.2. mobilitate.

Se evaluează numai competenŃele din acest modul. întrebări structurate. Cadrele didactice. 71 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . fişe de evaluare chest-list. fişe tehnice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: teste de evaluare de tip itemi. îşi stabilesc durata fiecărei competenŃe. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. care asigura pregătirea la acest modul. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. exerciŃii practice. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. fişe de autoevaluare.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.

numar asistati si mod de implicare / solutionare in probleme de interes profesional (planuri aplicate si evaluate. II . Asigura securitatea in munca Continuturi tematice Norme de protectie si securitate 1.2 Evalueaza propria Sanatate si disfunctionalitate 2. lovire.4 manipulare incorecta a instrumentarului/ aparaturii medicale (intepare. resurse umane si materiale limitate.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA Nr. calitatea actelor de munca. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala. radiatii. cauze ale conflictelor (comunicare defectuoasa. Modulul are alocate un numar de 60 ore. substante chimice sau iritante) 1. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. interpersonale. conflicte afective. din care 30 ore. drepturi si indatoriri. Nota introductiva Modulul Protectia si securitate in munca face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Protectia si securitatea in munca .3 dosar medical : vaccinari. solutionare conflicte: atitudini personale (evitare. atitudini la nivel organizational (negociere. prin stres. satisfactie in munca: prezenta/absenta conflictelor. 2. Aplica politica unitatii de prevenire a infectiilor intraspitalicesti III. aerisire. statut profesional necorespunzator). conflict intergrupuri. umiditate. suspensii de praf. abuz de droguri) 1. conciliere si mediere) C. controale medicale periodice. familiarizarea cu mediul sanatate de munca.2 competenta si caracteristici personale (cunostinte profesionale.prin contagiune) 1.8 mediu. scopuri diferite. incapacitate temporara de munca. ambiguitate organizationala. 1. Evalueaza propria sanatate 3.7 noxe profesionale (curenti de aer. Asigura securitatea in munca 2. 72 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ierarhie profesionala. invatamant clinic. acomodare). compromis. disponibilitate.3 regulament de ordine interioara Riscuri 1. Protectie si securitate in munca Competenta C 1.1 norme PSI.MODULUL 17 : PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA I. competitie. autocontrol.) 1.2 norme protectia muncii. tehnici performante). 1. strivire etc. absenteism. zgomote si vibratii. vigilenta. iluminat) Eficienta muncii 1. Unitate de crt competenta 17.1 integrare profesionala: atributii.5 boli profesionale (prin pozitii incorecte.9 criterii de eficienta: timp de lucru.conditii necorespunzatoare (de incalzire. alcoolism. individuale.6 probleme specifice sanatatii personalului (fumat. 2. colaborare.

in timp ce profesorul il ghideaza. problematizare. perfectionare si oportunitati de dezvoltare.7 dezinfectie (solutii. boli infectocontagioase.5 izolare pacient (infectii intesinale. lenjerie.4 igienizare: pamatuf. materiale utilizate). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. material moale infectiilor etc. • i se permite sa se exprime in mod creativ. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. • elevul invata in mod activ. Sugestii metodologice Modulul PROTECTIA SI SECURITATEA IN MUNCA poate fi parcurs independent.. • nu se limiteaza doar la sala de curs. detergenti etc. perii. momentul sau persoana care face evaluarea. activitati de predare . prevenire (imbunatatirea climatului de lucruimplicare. observatie dirijata. Predarea modulului se face de catre asistenul medical cu modul de pedagogie. sectii boli infectioase). Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. probe orale ( intrebari. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . beneficii pentru unitate si pentru sanatatea personalului. carpe. circumstante. galeti. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. 3. bureti. referate.munca independenta. “Bulgarele de zapada”). antisepsie. Aplica politica Conditii de baza ale prevenirii unitatii de prevenire a 3. vizitatori. echipament de protectie. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. IV. ca subiect matur. 3. studiul de caz. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. eseuri. managementul riscului. ii ofera informatie “umpland vase goale”.2 analiza costuri si beneficii ale prevenirii: costuri materiale si umane. simptome.indiferent de locul. • lucreaza in mod cooperativ. solicitari si raspunsuri ale managerului. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. instrumentar medical. conditii de eficienta).6 evacuare reziduuri (seringi. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. asepsie. descoperirea inductiva si deductiva. cauze. 3. zone cu risc crescut:exemple (nou nascuti. in grupuri. organizare si managemet).2.4 stres si surmenaj: persoane vulnerabile. 3.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. expunerea. sprijin si incurajare. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. joc de rol. ace. resurse financiare si materiale.recompense si competitie). 2. C 3.1 circuite functionale (intrare/iesire personal. Metode de prevenire 3. alimente. • experimenteaza problemele in globalitatea lor.) intraspitalicesti 3. pansamente. “Caruselul”.3 autoprotectie:spalare pe maini. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. 3. grup de discutii) 73 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

etc.-Pledoarie pentru respect. Copenhaga. ANR.ritmica.-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica. CD-uri. eseu cu numar de cuvinte prestabilit. coevaluarea in grupul de lucru. Pe parcursul modulului. folii de retroproiector.seminar de discutii/joc de rol) “Autoevaluare” (Criterii de eficienta si satisfactie profesionala. Lemon-Materiale de educatie in nursing. 2001 5. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. analiza produselor( culegeri de date). 2. sau sumativa. 1996 9..Ciornea. cumulativa (verificari partiale.Etica aplicata. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs.S. pe secvente mici). Jurnalul de nursing .1995 11. Bucuresti. OMS-Regional Office for Europe. ANR. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. American Nurses Association – Codul pentru nurse . Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8. 1979 74 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1998 3. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.Bucuresti. referat.Vol..Deontologie medicala. unitati medicale si scolare.1985 2.1994 7. -Etos in medicina . Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Marin.observarea sistematica a elevilor . 1979 6. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua.10) d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.B.. pe secvente mai mari). Dutescu. Nicolau. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming.Gh. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.. c) Sugestii cu privire la aplicatii (laborator) 1. fisa de lucru. discutii panel. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ce ar trebui sa spuna managerul in timpul dialogului de primire/instruire a noului angajat?” (Integrare profesionala . Scripcaru.T. . Bucuresti. Se evalueaza numai competentele din acest modul.culegeri de date . joc de rol).Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing.Editura Medicala. durata evaluarii.1998 12.lucru individual) “Aplicarea Scalei de evaluarea stresului (Sursa:Lemon-materiale de educatie in nursing.1978 10. Editura Alternative.Gh.A.Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali. test scris. Fry. care asigura pregatirea la acest modul.Sara. ANR.Editura medicala.Grup national de etica (autor colectiv)-Cod de etica pentru asistenti medicali. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Bucuresti.-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitateEditura Universul. sinectica. Cadrele didactice. Sugestii bibliografice 1. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Buucuresti.T. probe practice (studiu de caz. Phillips 6-6.2.Editura Albatros. metoda 6-3-5. 3. Miron. ICN. 3.1998 4.

pentru calificarea: asistent medical generalist. alte senzatii 3. 5. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii. Identifica medicamentelor medicamentele prescrise C. 1.Document medical: condica. 4. Urmareste evolutia bolnavului dupa administrare. parenterala. 4. foaie de observatie 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. 2. 3. Informarea pacientului: conversatie. Pregateste materialele si medicamentele in vederea administrarii C. 18. invatamant clinic. Aspectul calitativ al medicamentului : culoare. Materiale de unica folosinta . parenterala. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nr. modificarea gustului. Administreaza medicamentele C. reteta. percutanata.Conditii de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. 4. Identifica medicamentele prescrise. forma de prezentare. Pozitie pacient: adaptata caii de administrare 4.Orar si doza : indicate de medic prin documente medicale (condica. confirmarea acceptului 2. aspect. etc 2.Cai de administrare: orala. percutanata. Prescriptia medicala: reteta. condica. Cai de administrare: orala. respiratorie. Incompatibilitate intre medicamentele indicate 1. comportament. termen de valabilitate 2. foaie de observatie) 2. Modulul are alocate 60 de ore din care 30 de ore. concentratie. postura. Testare sensibilitate: interviu cu pacientul 1. etc. utilizarea manusilor de cauciuc. 3. functii vitale. materiale de unica folosinta etc. Pregateste bolnavul. Unitate de competenta Competente Continuturi 1. Urmareste evolutia bolnavului dupa Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . cu termen de valabilitate 3. crt. respiratorie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Modulul 18: ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR Nota introductiva Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR face parte din pregatirea specifica din anul II. 75 Administrarea C.Efecte terapeutice ale medicamentului observabile: Facies. pe mucoase. Administreaza medicamentele. Reactii induse: durere. Pregateste bolnavul C. caldura. pe suprafata mucoaselor si a tegumentelor 3. Reactii adverse: tegumentare. 5. 2. folosirea manusilor de cauciuc. etc. reteta. 2. 1. Norme de asepsie si antisepsie: spalarea mainilor. In modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR.

studiu de caz – plan de ingrijire). deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. descoperirea. la procesul de invatare . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. test scris. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. probe practice (demonstratie. observatia.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. munca independenta. folii de retroproiector.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. exercitiul. CD-uri. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. tutun). Se recomanda urmatoarele metode: observatia. 76 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. momentul si persoana care face evaluarea. fise de lucru. volumul si nivelul de cunostinte. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. conversatia. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.dezbaterea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. planuri de ingrijire. casete video. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii „asistenti medicali generalisti”. manechin. mobilizare Sugestii metodologice Modulul ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR poate fi parcurs in mod independent. Restrictii impuse de administrarea unor medicamente : dieta. problematizarea. adictii ( lcool.elevii au stiluri diferite de invatare . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. proiectul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . studiul de caz. In elaborarea strategiei didactice. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. instrumentar si materiale sanitare diverse. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. existente. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. fisa de lucru. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. Indiferent de locul. dotarea cu material didactic. cafea. demonstratia. unitati sanitare cu o buna dotare materiala.administrare modificarea functiilor vitale. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. simulari. compararea. simularea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum : scheme. planul de ingrijire. scheme. anuntarea medicului 3. pentru verificarea atingerii competentelor. Se evalueaza numai competentele din acest modul. evaluarea altor competente nefiind relevanta.

contra. inclusiv numerice. priorităŃi. atitudini (pro. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. in contexte profesionale semnificative. pentru calificarea asistent medical generalist. produse şi servicii. Comunicarea în limba modernă CompetenŃe C. pe teme profesionale: instrucŃiuni. -opinii. inclusiv numerice.informaŃii factuale. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. 77 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . in contexte profesionale semnificative. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. . ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje orale. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. privind specificaŃii de procese. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. explicaŃii. şcoala postliceală. Tipuri de informaŃii: . Elaboreaza mesaje scrise specializate. formale şi informale directe. întrebări. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. emise clienŃi. colegi sau de cei din jur. competenŃă 19. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. neutră). in contexte profesionale 3. -discursuri.Modulul 19: COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II. puncte de vedere. Exprima mesaje orale in limbaj complex. în contexte profesionale semnificative ConŃinuturi 1. rapoarte. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu.informaŃii.1. -conversaŃii telefonice. 2. in contexte profesionale semnificative Tabel de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICAREA IN LIMBA MODERNA Nr Unitatea de crt. laborator tehnologic. -transmisiuni radio şi TV. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. conferinŃe (inclusiv video-conferinŃe). În modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. in contexte profesionale semnificative 2. solicitări. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. anunŃuri publice.

oferte.formate informale. Tipuri şi formate de documente şi texte funcŃionale: . circulare.scurte rapoarte profesionale. ObŃine informaŃii prin receptarea de mesaje scrise specializate.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. . procese.la telefon. în contexte profesionale semnificative. . fişe tehnice.organizarea locului de muncă.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă.formate formale. 2. .prezentări. . evaluări. Tipuri de discurs: . Tipuri de informaŃii scrise: . .informaŃii factuale . Teme specifice: . facturi pro-forma. robot telefonic. . . sfaturi. 78 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . individual sau în grup. operaŃii şi procese tehnologice. 3. rapoarte.instrucŃiuni. specificaŃii.documente profesionale specifice specializării: manuale. 1. .raportări privind desfăşurarea unor evenimente.2. fişe de producŃie. fişe de evidenŃă. puncte de vedere. reclamaŃii. documente de evidenŃă.calitatea serviciilor / produselor.3.discuŃii profesionale formale şi informale. 3. . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. mesaje (inclusiv e-mail).4.corespondenŃă profesională: scrisori. Tipuri de informaŃii: . legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. . oferte. . note circulare. 2. anunŃuri. materiale şi produse finite.date privind: materii prime.aranjamente şi instrucŃiuni de serviciu. explicaŃii. şedinŃe. . . procese verbale.informaŃii profesionale: instrucŃiuni.operaŃii. procese verbale. procese. referate. fişe tehnice.idei. reclame. Tipuri de texte: .informaŃii factuale. instrucŃiuni cereri. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. în contexte profesionale semnificative C. minute. explicaŃii. . pe teme de interes comun.dări de seamă. opinii. . operaŃii. descrieri şi specificaŃii de obiecte. date tehnice ale unor produse şi servicii. reclame.faŃă în faŃă.texte cu conŃinut operaŃional profesional: corespondenŃă. formulare. . relativ complexe. idei. activităŃi şi procese de producŃie.C. rapoarte. faxuri. Elaborează mesaje scrise specializate.informaŃii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). evaluări). 1. despre produse şi servicii. opinii. 2. inclusiv numerice. prezentări. Exprimă mesaje orale în limbaj complex. Tipuri de informaŃii: . în contexte profesionale semnificative. faxuri. Moduri de comunicare: . . . detalii de operare.elemente cheie din documente relevante.

dobândite anterior. simularea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. volumul şi nivelul de cunoştinŃe anterioare ale elevilor. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. la procesul de învăŃare . 2.contacte de rutină cu colegi. 79 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . superiori. 3. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. . ConŃinuturile se vor exemplifica în funcŃie de domeniul profesional. .în interiorul organizaŃiei: cu subalterni. în contexte profesionale semnificative 1. În elaborarea strategiei didactice. .interviuri individuale sau în grup. activităŃi profesionale zilnice. proiectul. pentru verificarea atingerii competenŃelor. Parcurgerea conŃinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor . mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional.elevii au stiluri diferite de învăŃare . pentru modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională.în afara organizaŃiei: cu clienŃi. subalterni. DiscuŃii profesionale: . cu superiori.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. . ritmul de înŃelegere şi asimilare a cunoştinŃelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. . dotarea cu material didactic. respectiv informaŃiile. Comunicare telefonică: . Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICAREA ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conŃinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităŃi de competenŃă pentru abilităŃi cheie. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanŃă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăŃământ sunt asigurate condiŃiile de aplicabilitate descrise în standard.situaŃii sociale si profesionale formale şi informale. cu potenŃiali clienŃi / parteneri.5. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. legată de sarcini de serviciu. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . Participă la interacŃiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. cu colegi. .C.formală şi informală.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienŃi. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Se recomandă următoarele metode: conversaŃia.interviuri telefonice individuale. cu parteneri. diferenŃiată Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. CorespondenŃă profesională: .elevii participă cu cunoştinŃele lor. Sugestii metodologice Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. în activităŃi profesionale zilnice. jocul de rol.

Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. pentru calificarea: asistent medical generalist. Precizează principiile managementului general 2. Modulul are alocate 60 de ore teorie şi 36 de ore. laborator tehnologic. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4.MODULUL 20: MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ ϖ ϖ Notă introductivă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. Aplică legislaŃia sanitară ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă:MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ 80 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

4.3. 4. operaŃională). noŃiuni de bază în utilizarea planificării. Organizarea: împărŃirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare.3. Management general: 3. stabilirea obiectivelor şi priorităŃilor. cultura organizaŃională. informaŃionale. metode de raŃionalizare a timpului). 4.4. 4. 20.Nr crt. remunerare). metode/abordări după Mintzberg.5. organizare. stresul organizaŃional).7. 4. delegarea autorităŃii (principii. responsabilitatea. Dirijarea: coordonarea personalului. principii generale ale conducerii. conducere şi control). funcŃiile managementului (după Henri Fayol . Controlul: evaluarea rezultatelor şi atingerii obiectivelor. Planificarea: definiŃie. parametri de caracterizare a organizaŃiei. tipuri de planificare (strategică. Schimbarea. funcŃiile gestiunii resurselor umane (recrutarea şi selecŃia. Precizează legislaŃie principiile sanitară managementului general. Etapele procesului de management: 4.6.2. variabile care influienŃează gradul de delegare). managementul schimbării (tipuri de schimbare. DefiniŃie.6. ConŃinuturi 1. Dezvoltarea performanŃei. motivarea existenŃei managementului. autoritatea (surse ale autorităŃii. 4. evaluarea randamentului şi performanŃei. 3. decizionale). AbilităŃi necesare managerului. rolurile managerului (interpersonale. 3. Unitatea de CompetenŃe competenŃă Management şi C. managementul echipei. organizaŃii formale şi informale. 3. Comunicarea managerială. 81 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. 3. Factori implicaŃi direct în desfăşurarea activităŃii: competenŃa. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. instrumente utilizate. strategii clasice ale procesului schimbării). activităŃi. Management organizaŃional (definiŃie şi obiectiv. tactică.5. Modele de gestiune a resurselor umane. tipuri de autoritate în management).1. 3.planificare. componentele principale ale organizaŃiei.4. Sistemul de informaŃii: (structuri formale şi informale). tipuri şi mecanisme de luare a deciziei.1. formarea şi dezvoltarea.

definirea sistemelor de sănătate. modificarea metodelor de planificare şi gestionare. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite Ńări (coerenŃa SIS. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical. modele de sisteme de sănătate. capitaŃia. caracterul cuprinzător al serviciilor. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). RelaŃia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. furnizori de servicii de sănătate. Reforma sistemelor de sănătate: 3. dezvoltarea serviciilor de sănătate comunitare. FinanŃarea serviciilor de sănătate. Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. priorităŃi: descentralizarea SIS. furnizor. 82 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . bugetul global.2. stabilirea priorităŃilor. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. universalitatea asigurării cu servicii.1. mecanisme de plată (plata per serviciu. piaŃa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. Principiile economiei sanitare: 2.2. analiza cost-utilitate. plata bazată pe diagnostic. mecanisme de alocare a resurselor. 3. performanŃa sistemelor de sănătate. principii de realizare a sistemelor de plată. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza cost-eficacitate. îmbunătăŃirea sistemului de formare a personalului de sănătate. 1. analiza echităŃii în finanŃarea serviciilor publice de sănătate). limitarea costurilor cu menŃinerea calităŃii îngrijirilor de sănătate). plata după timpul lucrat).1. 3. administraŃia de sănătate). dezvoltarea serviciilor preventive bazate pe factorii de risc prevalenŃi. sistemul pieŃei libere. scopurile şi obiectivele reformelor. analiza cost-beneficiu. accesibilitate largă. servicii de sănătate. 2. 2. salariul.1. NoŃiuni şi termeni de bază privind definiŃia şi particularităŃile economiei sanitare. Reforma sistemului de sănătate din România.C. beneficiari de servicii de sănătate. eficienŃa sistemelor de sănătate.2. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate.

3. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienŃilor. managementul timpului. Nivelul terŃiar: unităŃi medicale de înaltă performanŃă. componente. tipuri. parteneriatul public-privat). cabinetele de specialitate private. unităŃi medico-sociale). 3. spitalul privat/pentru profit. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. 3. 1. Leadership în îngrijirile de sănătate. tipuri de servicii. structura. Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. interrelaŃiile profesionale. managementul resurselor umane. scopul şi obiectivele. indicatori financiari. aprecierea performanŃei unui spital (indicatori de eficienŃă pentru paturile de spital. 2. cabinetele stomatologice.2. managementul calităŃii serviciilor de sănătate. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). persoane cu handicap.3. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. roluri manageriale. 83 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 1. indicatori ai calităŃii serviciilor. profesionişti de sănătate. alte unităŃi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenŃă pentru copii. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. sistemul informaŃional.1. unităŃile medico-sanitare ca organizaŃii. circuitul bolnavului.3. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaŃiile de sănătate. Analizează caracteristi-cile managementului sanitar. satisfacŃia pacientului). finanŃarea spitalului (spitalul public/non-profit.2.C. managementul stresului. înregistrările medicale. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaŃie (scopurile generale.1. roluri). vârstnici. DefiniŃie. funcŃiile. secundar şi terŃiar).

• elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. 3.M. demonstraŃia. O. asistenŃa medicală acordată populaŃiei. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. in vigoare. administraŃia de sănătate publică. DefiniŃie. 3.2. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. sănătatea mintală. atestarea şi reatestarea profesională (conform reglementarilor legale). criterii specifice de ocupare a funcŃiilor şi gradelor sau treptelor profesionale.A. problematizarea. 3. descoperirea.R. competenŃe.R. drepturile şi obligaŃiile cetăŃenilor. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. referat). asociaŃii sindicale (contractul colectiv de muncă). actele cu caracter normativ elaborate de O. compararea. Autorizarea. transplantul de organe şi Ńesuturi. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii.A.R.). la procesul de învăŃare.A. poster. Aplică legislaŃia sanitară. ordine de ministru. legi organice şi ordinare. drepturile pacienŃilor. În elaborarea strategiei didactice. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.problema de sănătate. Desfăşurarea activităŃii: codul muncii in vigoare.4.2. noŃiuni despre stat şi drept. medicina experimentală.M. scheme de desfăşurare). 2. proiectul.M. izvoare de drept medical (ConstituŃia României. AsociaŃii profesionale (Statutul şi Regulamentul O.1. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. 3. probe scrise (test. modele explicative (scheme. Codul de etică şi deontologie profesională al O. atribuŃii. furnizorii de servicii de sănătate 2. studiul de caz.2.U. 1.1. NoŃiuni de drept medical: 1. casele de asigurări sociale de sănătate. 2. 1. LegislaŃia privind organizarea şi funcŃionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. activitatea de medicină legală.M. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. probe practice (studiu de caz . algoritmi optimali. acreditarea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională..). Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea).3.M. nr.4. standarde. evaluarea performanŃelor. proiect). Formarea profesională (legislatia in vigoare privind formarea initiala si continua a asistentilor medicali). • elevii au stiluri diferite de învăŃare. asistenŃa socială.M. salarizare (legislatie in vigoare).C. dezbaterea. drepturile şi obligaŃiile asiguraŃilor. proiectul.1. 84 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. Legea nr. reprezentări grafice. turul galeriei. hotărârile de guvern. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere.

computer. etc. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 1998 Liviu Cocora . 3. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. 4. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. investigaŃia. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul şi persoana care face evaluarea. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAłIE SANITARĂ. tema în casă. 2004 Monitorul Oficial al României 85 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist ."Management sanitar" ."Sănătate publică şi management sanitar". ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Indiferent de locul. Marcu .Ed. planşe. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. proiectul. dotarea cu material didactic. 7. pentru verificarea atingerii competenŃelor. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. filme. 6. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. munca independentă. care asigură pregătirea la acest modul. folii de retroproiector.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. soft etc. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. desene. diapozitive. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Ed. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. UniversităŃii "Lucian Blaga" din Sibiu. Cadrele didactice."Managementul serviciilor de sănătate" . Se evaluează numai competenŃele din acest modul.Ovidius University Press. coevaluarea în grupul de lucru. conversaŃia. studiul de caz. ALL. exerciŃiul. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti."LegislaŃie medicală şi socială" . 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . ConstanŃa. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. observaŃia. Expert. 1995. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor.Ed. CD-uri. Mihai Gr. 5. simularea. 1997. 1994. casete video. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială.

Măsoară şi analizează morbiditatea. Modulul are alocate 120 de ore.MODULUL 21: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ ϖ Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1. Aplică programe de sănătate publică. Monitorizează starea de sănătate.. 4. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 2. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. 3. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ ϖ 86 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 5. invatamant clinic. pentru calificarea: asistent medical generalist. din care 96 ore.

3. Supravegherea epidemiologică (infecŃii digestive. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. 2. ConŃinuturi 1. Epidemiologia bolilor infecŃioase: Procesul epidemic. infecŃia HIV/SIDA. consistenŃa asociaŃiei. predicŃia în legătură cu numărul probabil al bolilor. metode folosite de epidemiologie. 4. relaŃia temporală. plauzibilitatea. Termenul de inferenŃe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraŃie în cazul asocierii epidemiologice. parazitoze. 87 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . zooantroponoze. infecŃii aerogene. Caracterul cauzal al unor asociaŃii. insuficienŃa altor explicaŃii. infecŃii nozocomiale). crt. coerenŃa. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. strategia ecologică. Anchetele epidemiologice (descriptive. Unitate de competenŃă Epidemiologie şi sănătate publică CompetenŃe C. specificitatea. screening-ul şi studiile de prevalenŃă. clasificarea epidemiologică a bolilor infecŃioase. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. dovada experimentală). explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. Obiective: descrierea distribuŃiei bolilor/factorilor de risc în populaŃiile umane. relaŃia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forŃa asociaŃiei. NoŃiuni de bază ale epidemiologiei: Definire. analitice. obiectul preocupărilor (grupurile populaŃionale populaŃie Ńintă de referinŃă.1. relaŃia tip doză-efect. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenŃiei (cercetarea aplicativă). activitatea şi asistenŃa antiepidemică.Nr. controlul problemelor cronice de sănătate. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. în medicina clinică. 21. grup particular de bolnavi). Caracteristicile epidemiologiei bolilor cronice: DistribuŃia şi determinanŃii bolilor cronice în populaŃii diferite. experimentale şi operaŃionale).

fumatul. 88 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . vizuală. indicele disparităŃii între sexe. şomajul.produsul intern brut.2. 1. modificările climei. mediu. habitatul. orală. 3. indicatori sintetici . deces). accesul la apa potabilă. după apariŃie. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienŃată de sărăcie. consumul de droguri. Modele de sănătate publică: 1. după nivelul managerial. Modelul stării de sănătate.2.1. asocierea determinanŃilor în producerea efectului (boală. educaŃia. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăŃii publice. după tip). Conceptul "structură-proces-rezultate" de analiză a determinanŃilor sănătăŃii în relaŃie cu calitatea vieŃii. 1. comportament şi serviciile de sănătate). specifice bolii.3.indicele dezvoltării umane. Probleme de sănătate publică: 3. indicele participării femeii. a determinanŃilor şi a intervenŃiilor (determinanŃi direcŃi .1. Managementul datelor şi al informaŃiilor medicale. stilul de viaŃă. sanitaŃia. DeterminanŃii majori ai principalelor probleme de sănătate şi condiŃionarea lor. după utilizare. nivelul de educaŃie). după frecvenŃa de colectare. 2. după natură. Calitatea datelor (relevanŃa. 1. distribuŃia veniturilor între judeŃe/în interiorul judeŃului. 2. factori sociali. indicele sărăciei). DefiniŃie. după temporalitate. după format. Calitatea vieŃii şi organizarea serviciilor de sănătate (tipuri de modele de cercetare a calităŃii vieŃii .2. metode de comunicare a informaŃiei (faŃă în faŃă. locuinŃele nesănătoase. încrederea în sursa informaŃiei). exhaustivitatea. Managementul sistemelor de informaŃii. factori sociodemografici. concepte. poluarea mediului.1. instrumente. individualizate. sărăcia. corectitudinea.4. tipuri de informaŃii (clasificarea după sursă. relaŃia dintre determinanŃi. electronică). accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanŃi indirecŃi . scrisă. situaŃiile de criză). alcoolul. 3. 1.C. 2.generale. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienŃată de biologia umană. analiza şi interpretarea datelor.2. nutriŃia. violenŃa mai ales în familie.

Monitorizează starea de sănătate. (concepte. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. Propuşi de O. Statistica populaŃiei (numărul. .1. repartiŃia teritorială. ponderea în mediul urban/rural. politica de sănătate a guvernului. măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea. boli transmisibile. structura pe grupe de vârstă). indicatori de caracterizare a condiŃiilor de viaŃă şi muncă.strategia "Sănătatea pentru toŃi în secolul XXI".2. densitatea.C. anii de viaŃă ajustaŃi cu incapacitatea.3. sănătatea familiei. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". (indicatori ai stării de sănătate. servicii preventive. ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. măsurarea mortalităŃii infantile.M. protecŃia sănătăŃii.1. statistica populaŃiei. 2. domenii prioritare de intervenŃie (boli netransmisibile. sănătatea mintală. monitorizare. 1.3. ani potenŃiali de viaŃă pierduŃi. implementare.3.2.S. scopul şi obiectivele strategiei naŃionale de sănătate publică. 2. Dinamica populaŃiei (concepte. ImplicaŃiile statisticii şi dinamicii populaŃiei pentru serviciile de sănătate. structura pe sexe. Indicatori utilizaŃi în monitorizarea stării de sănătate a comunităŃii: 1. măsurarea mortalităŃii generale şi specifice). măsurarea natalităŃii şi fertilităŃii. măsurarea mortalităŃii infantile). Propuşi de U. 1.E. 1. dinamica populaŃiei. evaluare. 2. indicatori ai stilului de viaŃă. principii directoare. 89 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Strategia naŃională de sănătate publică: starea de sănătate a populaŃiei. caracteristici demografice şi sociale).

sistemul de îngrijiri de sănătate. prevalenŃa. alimentaŃia şi nutriŃia).C. abordarea transversală şi abordarea longitudinală. familiei. Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenŃiate). screening. morbiditatea cu ITM. IncidenŃa. relevanŃa pentru implementarea unor programe de sănătate. sursa datelor şi informaŃiilor (date de rutină şi date obŃinute prin studii speciale . comparări între evoluŃia aspectelor din diferite perioade. indici de structură pentru incidenŃă/prevalenŃă . 90 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . evoluŃia fenomenelor pe zone.2.cercetări. co-morbiditatea. morbiditatea individuală .în dinamică). mortalitatea specifică.1. construirea tabelelor şi reprezentarea grafică a datelor. reprezentări grafice. Măsoară şi analizează morbiditatea. Conceptul de vizualizare a informaŃiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului. morbiditatea cu invaliditate. prevalenŃa. utilizarea morbidităŃii în studiile epidemiologice descriptive.pe contingent. determinanŃii de mediu.1. definiŃia morbidităŃii. 3.obiective. comunităŃii. cu evaluări la nivel regional şi naŃional) descriere cantitativă şi evaluare cantitativă a aspectelor multidimensionale ale sănătăŃii într-o populaŃie (gruparea informaŃiilor . Indicatorii de morbiditate: 3. Abordarea morbidităŃii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire. morbiditatea spitalizată. metodologia de ierarhizare şi scala standardizată (sistemul de decile). 2.starea de boală şi deteriorarea sănătăŃii. morbiditatea cu incapacitate de muncă. 2. 3.2. caracteristicile socioculturale. Măsurarea morbidităŃii observate: 2. morbiditatea succesivă . Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor. formule de calcul. persoana bolnavă) şi aspectul morbidităŃii = fenomenul (incidenŃa. populaŃia la risc. calcularea relaŃiei dintre factorii de risc şi boală.4. morbiditatea spitalizată. anchete medicale). 1.

dezbaterea. 1. Indiferent de locul. Scop. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. specifice. 3. Aplică programe de sănătate publică. Cadrele didactice. obiective (generale. turul galeriei.5. pentru verificarea atingerii competenŃelor. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. operaŃionale).problema de sănătate. rezultate aşteptate. OportunităŃi şi constrângeri 2. evaluări parŃiale. algoritmi optimali. Estimarea bugetului. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. materiale.2.1.C. studiul de caz.4. care asigură pregătirea la acest modul. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. planul activităŃilor.3.1.1. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. 1. la procesul de învăŃare. momentul şi persoana care face evaluarea. reprezentări grafice. Planificarea: 2. 1. referat). (elemente de biostatistică. criterii şi norme utile în control şi evaluare. se recomandă următoarele metode: observaŃia. Identificarea problemelor. Specificarea participanŃilor şi colaboratorilor. 4. Instrumente urmărite. durata programului. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Structura organizaŃională. În elaborarea strategiei didactice. 3. evaluare finală. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. proiect). financiare. descoperirea. monitorizare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). analiza statistică.2. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. probe practice (studiu de caz . probe scrise (test. Implementarea: 3. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. IniŃierea: 1. proiectul. responsabilităŃi. concluzii şi propuneri. problematizarea. Prezentarea situaŃiei existente. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. scheme de desfăşurare). utilizarea software-ului specializat). reprezentarea grafică a informaŃiilor. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. descrierea priorităŃilor şi formularea problemei de sănătate. intermediare. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. 1. stabilirea populaŃiei Ńintă şi a beneficiarilor. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. demonstraŃia.3. 3. poster. proiectul. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. modele explicative (scheme. informaŃionale). organizarea implementării (resurse umane. compararea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. 91 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Evaluarea: indicatori de monitorizare. Se evaluează numai competenŃele din acest modul.

2. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Mihai Gr.Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Kjellstrom . dotarea cu material didactic. 1995. Bocârnea . Bonita. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. munca independentă. 1994. casete video. folii de retroproiector. 1997 E. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. conversaŃia. studiul de caz. C. desene. 4. în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. CD-uri. coevaluarea în grupul de lucru. tema în casă. C. se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Marcu. 5. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. R. 1988 Strategia naŃională de sănătate publică ."Sănătate publică şi management sanitar". 1. Mihai Gr. planşe. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Iunie 2004 92 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . T. Bibliografie recomandată: Dan Enăchescu. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Instruirea în laboratoare are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. 1998 Aurelia Marcu.Document elaborat pentru Ministerul SănătăŃii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice etc. filme. proiectul etc. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: modele. Bususioc. Marcu . simularea. 2002 Beaglehole. observaŃia.Editura ALL. investigaŃia."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" Ed. 1997. Ed. 3. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Medicală. exerciŃiul. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Anca-Gabriela Vitcu – “Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate” – Ed. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea."Bazele epidemiologiei" . ALL. Măgureanu. diapozitive. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială.

crt.Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. 3. 3. Explica notiunile de metodologie si metoda. variabile.1. caracterul pasional. 2. stiintifice C. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Etape: definirea problemei. alegerea planului de cercetare. Unitatea de competenta Principii de baza ale cercetarii Competente Continuturi 1. Sugestii metodologice Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. Concepte si termeni: teorie. invatamt clinic. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. redactarea raportului final. volumul si nivelul de cunostinte. interpretarea stiintifice 2. 1. 1. unitatea dintre intelegere si explicativ. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. procedee si instrumente de Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. date cantitative si calitative. comunicarea concluziilor cercetarii. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. procedee si instrumente de investigare stiintifica. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. tehnica. unitatea dintre cantitativ si calitativ. principiul regularitatii. selectarea C. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. ipoteza. tehnica. principiul determinismului. 1. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. caracterul contradictoriu. rezultatelor. caracterul limitat. efectuarea cercetarii. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII Nr.3. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul C. Explica notiunile de metodologie si metoda. pentru calificarea asistent medical generalist. dotarea cu material didactic. 93 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.2. Utilizeaza etapele unei cercetari bibliografiei. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. formularea ipotezei. principiul cognoscibilitatii. Argumenteaza importanta cercetarii iluzoriu. 22. investigare.

fise de lucru. folii de retroproiector. munca independenta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. demonstratia. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori asistenti medicali generalisti. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. dezbaterea. studiul de caz. exercitiul.D – uri. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. discutiile si lucrul in grup. fisa de lucru. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. conversatia. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. compararea. Cadrele didactice. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. test scris. momentul si persoana care face evaluarea. comun de performanta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. pentru verificarea atingerii competentelor. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. 94 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. existente. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Indiferent de locul. descoperirea. etc. simulari. casete video. SPP-ul stabileste un nivel national. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. carti. reviste. probe practice (studiu de caz. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. simularea. scheme. problematizare). C. problematizarea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala.

risc de infectie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. junghi thoracic. hidratare. mobilizare. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. invatamant clinic. durere. Analiza si sinteza informatiilor: 2. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite.2. etiopatogenie. ortopnee. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. hipertermie. pentru calificarea asistent medical generalist. 1. principii de tratament). Manifestari de independenta 2. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr.2. expectoratie. modificari toracice. febra. 3. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. TBC. Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor viatale. dispnee.1. observabilitate. igiena.3.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II.1. supravegherea functiilor vegetative. Obiectivul nursing: specificitate. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.1. dispnee. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. supravegherea starii de constienta. vulnerabilitate. 2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. risc de accidente. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. Continuturi 1. 1. observatie clinica. 3. prevenirea complicatiilor. cercetare documente medicale. profilaxia infectiilor. 2. pneumonii. Interventii delegate: pregatirea pentru 95 C. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. 5. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Manifestari de dependenta 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. obstructia cailor aeriene. realism. astm bronsic. 4. performanta. 3. 23. comunicareineficace. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . investigatii. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator.2. BPOC. C. Culegere de date prin: interviu. crt. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). cianoza. alimentare. Interventii: 3. cancer pulmonar (definitie.3. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Surse de dificultate 3. educatie. implicare. Unitatea de competenta Pneumologie si nursing specific Competente C. pneumotorax. Interventii proprii: comunicare. profilaxie. 2. 2. simptomatologie.

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC.2. planuri de ingrijire. 2. . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului.C. Aplica interventiile proprii si delegate. trusa perfuzie. fise de lucru. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene. stetoscop.elevii au stiluri diferite de invatare . inhalante.5. volumul si nivelul de cunostinte. 1.1. Pregatirea psihica: explicatii.1. 2.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. termometru. demonstratia.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Metode si mijloace de pregatirea pacientului: 2. simulari. oxigenoterapie. gargarisme. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. inhalatii. compararea. punctie pluerala etc. unitati sanitare cu o buna dotare materiala.2. instilatii. drenaj postural. In elaborarea strategiei didactice. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. 2. solutii antiseptice. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. aerosoli.1. administrarea tratamentului general si local.2. igiena etc. Restructurarea planului de ingrijire: 2. 1. 3. ace.1 Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiectul. descoperirea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. aspirarea secretiilor oso-faringiene. . Sugestii metodologice Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. tapotaj. tensiometru. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. tuse asistata. asigurarea confortului psihic. la procesul de invatare.4. solutii perfuzabile. etc. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Obiective stabilite: 1. informare. recoltari sputa. medicamente. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. dotarea cu material didactic. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. 96 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . planul de ingrijire. Resurse materiale: 1. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . scuipatori. Instrumente: aparatura pentru oxigenoterapie. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. . Materiale: placute Petrii. fisa de lucru. 2. 1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. C. seringi. problematizarea.

O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. C.D – uri.Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. momentul si persoana care face evaluarea. existente. discutiile si lucrul in grup. exercitiul. manechin. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. scheme. munca independenta. evaluarea altor competente nefiind relevanta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. SPP-ul stabileste un nivel national. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. probe practice (demonstratie. brancarda. studiu de caz – plan de ingrijire). studiul de caz. comprese etc. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. casete video. 97 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. folii de retroproiector. conversatia. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. dezbaterea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. pentru verificarea atingerii competentelor. Indiferent de locul. fesi. simularea. comun de performanta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Cadrele didactice.

prognostic. simptomatologie. In modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE.pericardita cronica constrictiva. investigatii. tratament) 98 C.4 Bolile pericardului :pericardita acuta .evolutie. varsaturi.amplitudine). Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . zgomotele. tulburari de echilibru). anxietate. nervos (cefalee. genu-pectorala).digestive (greturi. invatamant clinic. hemiplegii). mediastinopericardita. pentru calificarea : asistent medical generalist. forme clinice.1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2.2.Modulul 24: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE face parte din pregatirea specifica din anul II.etiopatogenie. etiopatogenie. evolutie. cianogene (definitie.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene. de efort. ritm. simptomatologie. socul apexian.ascita. 2.2. febra. etiopatogenie. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 de ore. alte cardiopatii valvulare (definitie. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 2. 2. puls (frecventa. cianoza. turgescenta venelor jugulare. revarsatele pericardice neinflamatorii (definitie. stenoza aortica. freamatele. extracardiaca. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare: 1. investigatii. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE Nr. accidente motorii trecatoare sau definitive (afazii. insuficienta mitrala. tulburari de ritm. tulburari de diureza .2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala. durere (precordiala. paroxistica). crt. simptomatologie. sufluri. forme clinice. insuficienta aortica. tratament). etiopatogenie. ameteli tulburari vizuale si auditive. 2. Unitatea de competenŃă Cardiologie si nursing in cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor cardi-vasculare ConŃinuturi 1. hemoptizia). pozitia bolnavului (ortopnee. cianoza. Evalueaza rezultatele obtinute. 2. Semne fizice: culoarea tegumentelor si mucoaselor. profilaxie). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare 3. investigatii. Simptome functionale: dispnee (cardiaca. cardiaca) palpitatii. investigatii. evolutie. Aplica interventiile proprii si delegate 5. Simptome din partea altor aparate: respirator (tusea cardiaca . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tratament).dansul arterial. decubit. hepatomegalie). astenie. simptomatologie. evolutie.3 Bolile miocardului (definitie. paralizii. simptomatologie. 24. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie . 1. anorexie tisulara. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 4. complicatii. tratament).A. tratament. balonare. bombarea abdomenului. T.

etiopatogenie. tratament. boli organice ale arterelor periferice (definitie. infarctul miocardic.tratament) 2.9. retete etc. simptomatologie. alterarea starii de confort. 3. tratament) 2. simptome. simptomatologie.ectopice.cand?) obiective pe termen scurt. sindromul intermediar (definetie etiopatogenie. cianoza. profilaxie. simptomatologie. profilaxie). Obiectivul nursing: specificitate. tratament. tulburari de echilibru.TA. Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. etiopatogenie. profilaxie) 2. profilaxie). Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. clasificare. simptomatica. complicatii. cordul pulmonar cronic. prevenirea complicatiilor. tablou clinic.13 Moartea subita: etiopatogenie.16 Bolile venelor: tromboflebita. prim ajutor. evolutie.8 Insuficienta cardiaca: stanga acuta si cronica. realism. insuficienta cardiacaglobala (definitie. investigatii.7 Bolile arterelor coronare: cardiopatiile ischemice. etiologie. semen vitale (respiratie. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. bilete de iesire din spital. tratament. percutie). 3. a starii de constienta. implicare. investigatii . ascultatie. risc de infectii. simptomatologie. puls. lipsa cunoasterii. prognostic tratament). sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. 3. tratament. cum?. circulatie inadecvata. palpare. evolutie. edeme ale membrelor. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.5. dispnee. Independenta/ Dependenta 3. de ordin social (izolare. varicele (definitie. observatie.evolutie. incordarea miscarilor. complicatii. tratament) 3.3. lung. 2. examen fizic (inspectie. clasificare. stres). simptomatologie. comunicare ineficienta. 2. investigatii.6.12 Sincopa si lesinul: definitie. etiopatogenie. performanta. ortostatica (definitie. investigatii.14 Ateroscleroza: definitie. Interventii proprii (autonome): comunicare .Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. 3. 99 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . tratament. etiopatogenie. trimiteri.11 Socul: definitie. etiopatogenie. evolutie. cu intrebari inchise/ deschise). 2. etiopatogenie.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale. simptomatologie. investigstii tratament). insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. Manifestari de independenta: pacient constient. investigatii. tratament. 3. imobilitate. 2. complicatii. Diagnostic de ingrijire (nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). palpitatii. profilaxia infectiilor. investigatii. in ce masura?. tegumente intacte. lipsa durerii.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii.2. tulburari in conducerea stimulilor (definitie. 2. somn si odihna corespunzatoare.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. ce se poate face?. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. simptome. escara de decubit. evolutie. 2.C. saracie).1.7. hidratare. simptomatologie.3. mobilitate pastrata. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. 3. clasificare. temp) pastrate. angina pectorala.8. deficit de autoingrijire. fiziopatologie. comunicare eficienta . mediu.modificari ale functiilor vitale.4. simptome. postura inadecvata. ce. vulnerabilitate fata de pericole. risc de complicatii.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. observabilitate (cine?. culoarea tegumentelor normala. carnet de sanatate. 3. 2. scrisori medicale.9 Hipertensiunea arteriala (clasificare. etiopatogenie. de ordin psihologic(anxietate .

stilet butonat. tehnica de executie. tehnica de executie. asigurarea conditiilor de mediu. antiseptice. Aplica interventiile proprii si delegate C. radiografia. 1. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. testul Rumpel – Lee: pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. metode improvizate).3. definitie. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. sonde de aspiratie.gura la nas”. tampoane. respiratie artificiala . medicamente. 100 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . oxigenoterapie. solutii perfuzabile. reorganizarea locului de munca. supavegherea pacientului. scop. sursa de aspiratie. Materiale: garou. sursa oxigen. seringi. respiratie artificiala. 5. respectarea regimului alimentar etc. Electocardiograma. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.10. supravegherea functiilor vitale. hematologice. carucior. rolul asistentei medicale. aspirarea secretiilor . trusa de intubatie. Resurse materiale: Instrumente: pensa linguala. termometru etc. Examenul radiologic: radioscopia. notarea in F. reorganizarea locului de munca. monitor. tehnici de executie. 3. Recoltarea analizelor biochimice. Punctia pericardica: definitie. montarea une perfuzii etc. indicatii/ contraindicatii. tromboembolice (administrarea de anticoagulant). 1. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. notarea in F. stetoscop etc. a complicatiilor. recoltari de sange si urina. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. pregatirea pacientului. materiale necesare. supravegherea bolnavului. Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. trusa chirurgicala. supraveghera pacientului. 4. pregatirea materialelor necesare. prevenirea complicatiilor pulmolare. seringi pentru punctie.. Masurarea TA. fonocadiograma . satisfactia pacientului. trusa de pansat. pregatirea dispozitivelor necesare. supraveghere bolnavului. oscilometriea.O. bacteriologice: pregatirea pacientului. explicatii. flebografia. tehnici de executie. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului.2. Interventii specifice: Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. supravegherea pacientului. mobilizare. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. trusa perfuzie. supravegherea pacientului dupa punctie. indicatii / contraindicatii. scop. radiocardiograma. comprese. rolul asistentei. masurarea pulsului central si periferic. 4. asigurarea confortului psihic etc.C. a parametrilor masurati.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. masurarea presiunii venoase. pozitie adecvata. Cateterismul cardiac: indicatii/ contraindicatii. pozitia pacientului. sonde urinare. asigurarea pozitiilor. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare.gura la gura “ sau . igiena. angiocardiografia. electocardiogrf. imobilizare. pregatirea pacientului. prevenirea complicatiilor. scop.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate.1. defibrillator.Pregatirea pacientului: Pregatirea psihica: informare. Obiective stabilite: 1. pat . 4. tensiometru.O. pregatirea materialelor necesare. pregatirea materialelor necesare. 4. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate alimentare. Oxigenoterapia: sursa de oxigen. apexograma. administrarea tratamentului general si local specific. materiale necesare. igiena. intubatie orotraheala.. trusa de ventilatie. educatie etc.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. la procesul de invatare. Evaluarea va fi ritmica. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. Se recomada urmatoarele metode:observatia. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului.2. pentru verificarea atingerii competentelor. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. . . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. 3. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. planuri de ingrijire. descoperirea. . In elaborarea strategiei didactice. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Indiferent de locul. simulari. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. compararea. investigatia. studiu de caz – plan de ingrijire). probe practice(demonstratie. 101 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIE SI NURSING IN CARDIOLOGIE. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. coevaluarea in grupul de lucru. intermediara si finala. planul de ingrijire. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. fisa de lucru. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). fise de lucru. test scris. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. proiectul. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.elevii au stiluri diferite de invatare. demonstratia. evaluarea altor competente nefiind relevanta. problematizarea. dotarea cu material didactic. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. proiectul. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. momentul si persoana care face evaluare. tema in clasa. fise de lucru. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.

casete vdeo. 102 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . scheme.uri. etc. CD. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. dezbaterea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. folii de retroproiector.Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. manechin. studiu de caz. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. munca independenta. instrumentar si materiale sanitare diverse. simularea. observatia. exercitiul. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. conversatia.

Semne şi simptome prezente in afecŃiunile aparatului digestiv: 1. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Nr.1. competenta 25. Unitatea de Competente crt.2. principii de tratament). disfagie. 1. AfecŃiunile esofagului: esofagita caustica. hernia hiatală (definiŃie. colonul iritabil. 103 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 25. encefalopatie.3. investigaŃii. scăderea in greutate (denutriŃie. Semne locale: durerea (caracteristici). sindromul dispeptic biliar.5. 25. edeme. boala inflamatorie a intestinului. colecistita acuta si cronica nelitiazică. constipaŃie sau alternanŃa intre cele două. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). caşexie). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. parazitozele intestinale (definiŃie. etiologie. esofagita de reflux. simptomatologie. regurgitaŃie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. 2. caracteristici). In modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE. eructaŃie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv.2. etiologie. ascita. vărsăturile (clasificare. 2. ciroza hepatică (definiŃie. principii de tratament). pirozis. din care 72 de ore. Analizează si nursing in semnele şi gastroenterologie simptomele specifice afecŃiunilor aparatului digestiv Continuturi 1.4. odinofagie. gravitate). Gastroenterologie C 1.3.Modulul 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist. transpiraŃii profuze. simptomatologie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. tahicardie. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. anorexie. icter (localizare. tulburări de tranzit (diaree. etiologie. Principalele afecŃiuni ale aparatului digestiv: 2. 25. Modulul are alocate 120 de ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. 25. rectocolita ulcerohemoragică. investigaŃii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 25. scăderea diurezei). AfecŃiuni ale stomacului. investigaŃii. caracteristicile scaunului). simptomatologie. hipotensiune arteriala. tulburări ale stării de cunoştinŃa (confuzie. AfecŃiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. sindroame pancreatice.2. ulcerul gastro-duodenal. caracteristici). intestinului subŃire si gros: gastrita acută si cronică. hemoragia (clasificare. principii de tratament) 2. paloare. invatamant clinic. coma).1. inapetenŃă. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

a alimentaŃiei. carnet de sănătate. 2. 4. icter.3. auscultaŃie). inapetenŃă.3. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. stare de constituŃie normală corespunzătoare vârstei si înălŃimii corporale. profilaxie.3. 4.2.Alimentatia pacienŃilor: naturală (activă. materiale pentru reacŃia Rivalta. pat). poziŃie adecvată. mobilitate păstrată.2. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. etc.2. melena. T0) in limite normale. P . paracenteza abdominală 104 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. 2. 4. Probleme de dependenta: alterarea nutriŃiei. golirea colonului. igiena. gastroscop. Materiale: trusă de perfuzat.3. 3. C 3. disconfort abdominal. edeme.2. trusă pentru paracenteză abdominală. de ordin psihologic (anxietate.2.2. 3.2. cântărire. 2.1. bilete de trimitere. spălătura gastrică. Pregătirea psihică: informare. trusă de transfuzie. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si tehnici. mediu si lung). scrisori medicale. 4.). reŃete. seringi.1. percuŃie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse C 2.1. sistarea alimentaŃiei pe cale orala. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. 3. fotoliu rulant. educaŃie. 4. T. endoscoape (esofagoscop. bilete de ieşire din spital. cearşaf).. administrarea tratamentului general si local. mobilizare/transport. absenŃa eliminărilor patologice. performanŃă. de ordin social (izolare. somn odihnitor. IndependenŃă/DependenŃă 2.Obiectivul nursing: specificitate.3. sărăcie). a stării de cunoştinŃă. pregătirea pentru paracenteza abdominală. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. realism. lipsa de cunoştinŃe. colonoscop. Resurse materiale: 4.1. Instrumente: sonde de aspiraŃie. alimentaŃie adecvată. etc. igiena alimentaŃiei. derivate de sânge.O. IntervenŃii specifice: 4. igienă. apetit normal. canulă rectală. 4. modificarea tegumentelor si mucoaselor. obŃinerea consimŃământului. medicamente. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. artificială. rectoragii. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. cercetarea documentelor medicale (F.2.1. obiective pe termen scurt. 3. sânge. irigator.2.1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ale aparatului digestiv.1. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. dispnee. interviul formal sau informal. pasivă). mânuşi de cauciuc.1. risc înalt de sângerare. examen fizic (inspecŃie. tegumente intacte si normal colorate. exces de volum lichidian. soluŃii perfuzabile. clinică. postura inadecvata. stres).2.2. somnolenŃă. palpare. crearea câmpului operator. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. risc înalt de alterare a conceptului de sine.A. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. IntervenŃii de urgenŃă: aspiraŃia digestivă continuă sau intermitentă. alimentare. metode: observaŃia. Manifestări de dependenŃă: durere. alterarea eliminării digestive. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4. semne vitale (R.4. hipotensiune arterială. Pregătirea pacientului: 4.3.2. durere acuta/cronica. implicare. Transportul pacienŃilor: metode de transport (brancardă. asigurarea confortului psihic.3. explicaŃii.2. rectosigmoidoscop). vărsături. absenŃa durerii. hematemeza.1.

satisfacŃia pacientului.3. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. Obiective stabilite: 5. manechin.1. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul.2. rolul asistentului medical. examene radiologice: tranzitul baritat. evacuatoare.1. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. notarea puncŃiei in F. scheme. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe..3. rezolvarea de sarcini. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni ale aparatului digestiv. Prevenirea complicaŃiilor:prevenirea vărsăturilor. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. pregătirea bolnavului. incidente si accidente. pregătirea produsului recoltat pentru examinare.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. InvestigaŃii specifice: a. întrebări structurate. CD-uri. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. casete video. Pentru aplicarea procesului de nursing. colonoscopia. scop. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. puncŃia hepatica si abdominala: definiŃie. irigografia. tehnica de execuŃie. 5. 5. 105 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pregătirea bolnavului. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. instrumentar si materiale sanitare adecvate. materiale necesare. pregătirea pacientului. decizional. indicaŃii/contraindicaŃii. administrarea de hemostatice. examene endoscopice: esofagoscopia. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.3. 4. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. ca demers logic. reorganizarea locului de muncă.1. dezbateri. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. studiu de caz. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). locuri de electie. oprirea hemoragiei prin aspiraŃie digestivă. 4. 5.O. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup.1. rolul asistentului medical. probe scrise de tip itemi. b. gestionarea cazului.5. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. jocuri de rol. 5. rectosigmoidoscopia.C 5. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. supravegherea pacientului după puncŃie. exerciŃii practice. colangiografia.4. c.

hematemeza. halenă amoniacală. AfecŃiuni urologice: litiaza renală. principii de tratament). alternanŃa diaree-constipaŃie. InfecŃii: infecŃia urinară. invatamant clinic.2. pentru calificarea: asistent medical generalist.1. etiopatogenie.1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi urologice. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. tumorile renale (definiŃie. transpiraŃii profuze.4. oliguria. miros). somnolenŃă sau chiar tulburări psihice. etiopatogenie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NEFROLOGIE. Unitatea de competenta Nefrologie. investigaŃii. disuria. urologie si Nursing in afectiunile renale Competente C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice Continuturi 1. investigaŃii. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NEFROLOGIE. Principalele afecŃiuni nefrologice si urologice: 2. oligoanuria. tulburări de micŃiune (polakiuria. principii de tratament). 26.4. accese febrile. In modulul NEFROLOGIE. tuberculoza renală (definiŃie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. 26. sindromul nefrotic. insuficienŃa renală acută si cronică (definiŃie. simptomatologie. tulburări digestive cu inapetenŃă. rinichiul 106 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . MalformaŃiile congenitale renale: ectopia renală. crt. simptomatologie. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor nefrologice şi urologice. varicocelul. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată.Modulul 26: NEFROLOGIE. 1. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. vărsături. tulburări calitative ale urinei (culoare. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. greaŃă. 26. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. anuria. etiopatogenie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. ischiuria. hematuria. investigaŃii. principii de tratament). astenie fizică progresivă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni nefrologice şi 2. hidrocelul. Modulul are alocate 120 de ore.1. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 26. C 2.3.2. 26. 2. aspect. incontinenta de urina – caracteristici). cistalgia. melena. epistaxis. simptomatologie. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. din care 72 de ore. 2. cancerul de prostată.2. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile nefrologice şi urologice: 1. pielonefrita acută si cronica. piuria – caracteristici). tulburări cantitative (poliuria.5.3. 26. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). AfecŃiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică.

principii de tratament). P . 2. Traumatismele renale: definiŃie. obŃinerea consimŃământului.2. simptomatologie. soluŃii perfuzabile. medicamente.1. deficit de autoîngrijire. etc. pungi pentru urină. T. scrisori medicale. confort psihic. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. 2. disconfort fizic. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. de ordin social (schimbarea modului de viaŃă. mobilitate păstrată. fistulei arterio-venoase. auscultaŃie). discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. 4.urologice polichistic (definiŃie. seringi. indicaŃii. vărsături. administrarea tratamentului general si local. educaŃie. investigaŃii.3. feşi de tifon. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. bilete de trimitere. odihnă insuficientă. agitaŃie. interviul formal sau informal.2. cercetarea documentelor medicale (F. 4. Manifestări de dependenŃă: disurie. trusă de perfuzat. explicaŃii. crearea câmpului operator. Pregătirea pacientului: 4. profilaxie. stres). poliurie. pungi pentru drenaj. clinica. rezectoscop. cistoscop. bilete de ieşire din spital. surse de oxigen. Instrumente: sonde vezicale. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. oligurie. igiena. Materiale: casolete cu material textil. a eliminării urinare.1. 2. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. 107 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . soluŃii antiseptice. somn odihnitor. IndependenŃă/DependenŃă 2.1. principii de tratament. reŃete. palpare. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. sonde Cook.Dializa peritoneală si hemodializa: definiŃie.2. 4. a stării de cunoştinŃa. alterarea confortului. îngrijiri postoperatorii.).2.5. investigaŃii. 2. glob vezical.2. etc. semne vitale (R. îngrijirea stomelor. 2. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative.2. implicare. asigurarea confortului psihic. performanta. etiopatogenie. Resurse materiale: 4. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. obiective pe termen scurt. poziŃie adecvata. pungi cu soluŃia de dializă. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . mobilizare/transport. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. igienă.Obiectivul nursing: specificitate. simptomatologie. absenŃa durerii. obstrucŃii ale aparatului renal). percuŃie.. dializoare.3. alimentare. pregătirea pentru dializă. 3. etiopatogenie. Probleme de dependenŃă: alterarea eliminării urinare. mediu si lung).2. cistalgie. greaŃă.2. examen fizic (inspecŃie.1.4.3.2. C 3. risc potenŃial de violenta. T0) in limite normale.1.O.3. crearea abordului vascular.A.1. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinŃe. etc. 3.2. 4. 3. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. 3. realism. pregătirea preoperatorie. catetere TENCHKOFF.1. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia.1. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. de ordin psihologic (anxietate. seringi Guyon. 4. soluŃii pentru spălătura vezicală. Pregătirea psihică: informare.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. anxietate. alterarea eliminării digestive. IntervenŃii specifice: 4. tulburări de dinamică sexuală.1.

studiu de caz. grup sanguin.5. efectuarea dializei. accidente. 108 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. exerciŃii practice. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. pregătirea locală. urină. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate.2.5. îngrijirea plăgii.6. uree. scheme.4. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. alimentaŃie. PuncŃia renală: definiŃie.4.1. locuri de electie. urografia. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. parametri fiziologici. cutanate. bilanŃul paraclinic (HLH. vărsături.1. rolul asistentului medical. pregătirea bolnavului. tehnica de execuŃie.2.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. Supravegherea postoperatorie: aspectul general. 5. cistostomia – definiŃie.4. indicaŃii/ contraindicaŃii. lichide de drenaj). Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. CD-uri. prevenirea complicaŃiilor: retenŃie de urină. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. pregătirea pacientului. transpiraŃie. supravegherea pacientului după puncŃie.6. Obiective stabilite: 5.b. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acido-bazic 4. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. materiale necesare. combaterea durerii. 5. constipaŃie. hematocrit. 4. Pregătirea preoperatorie: 4. hidratarea pacientului.5. satisfacŃia pacientului.3. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Pregătirea preoperatorie in urgente. Prevenirea complicaŃiilor cardio-vasculare. IntervenŃii de urgenŃă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. InvestigaŃii specifice: 4. 4. teste de coagulare.3. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate.pregătirea pacientului. 4. supraveghere si îngrijiri ulterioare. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. supravegherea bolnavului. 4. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol.3. 4. C 5. pregătirea pacientului.3.4. mobilizare. pansamentul.1. manechin. pierderile lichidiene (sânge.5. puncŃia vezicală. Pregătirea generală: bilanŃul clinic general.3. ureteroscopia. 4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. incidente. glicemie). scop. pregătirea bolnavului. materiale necesare. scop. casete video. creatinina. cistografia. pulmonare. indicaŃii/contraindicaŃii. ImplicaŃiile psihosociale ale dializei. Pentru aplicarea procesului de nursing. materiale necesare. dezbateri.3. Explorarea mecanismelor funcŃionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina).2. 4.2.a. 4.1. tehnica de execuŃie. 5. 4. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaŃiei. alte complicaŃii de decubit. Examene endoscopice: cistoscopia. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. rolul asistentului medical. jocuri de rol. plaga operatorie.

Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. gestionarea cazului. rezolvarea de sarcini.ca demers logic. 109 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. întrebări structurate. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. decizional. probe scrise de tip itemi. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni nefrologice si urologice.

abcesele ficatului. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. Modulul are alocate 120 de ore. rectoragii. febra.11. Contuziile si plagile abdomenului etc. regurgitatie. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.2. cancerul rectal. tumorile ficatului.9. Abcesul cald 110 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . melena. cefalee. enteritele regionale (boala Crohn) 2. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. simptomatologie.1. Competenta C. constipatie. 5. varsatura.1. invatamant clinic. din care 72 de ore . hematemeza. patologia ano-rectala. tumorile intestinului subtire.3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale.8.4. diverticuloza. frison. neoplasmul de pancreas). diaree. hiperemie. 27. adenopatie.5. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. evisceratia 2. apendicita.1. meteorism. Aplica interventiile proprii si delegate.3. investigatii principii de tratament): 2. Unitate de competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. 2. litiaza biliara.11. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. durere. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Peritonita 2. Hidrosadenita 2. greata. eructatie. 2. 4. chistul hidactic hepatic. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. 2. Eventratia. pirozis.2. ocluzia intestinala. Patologia chirurgicala a splinei 2.10. cronica. 3.11. etiopatogenie. Continuturi 1. crt. 2. cancerul de colon. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie.11.6. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.7. tahicardie. pentru calificarea: asistent medical generalist. dispnee. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA Nr.Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. ulcerul duodenal. Furunculul 2. colecistita acuta). contractura etc. neoplasmul gastric. Herniile 2. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. Patologia esofagului 2. tumefiere. 2.

Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. C. Einhorn. 1. Instrumente: trusa chirurgicala. intoleranta la activitate. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2.2. observatie clinica. administrarea tratamentului general si local. 2. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. abdominala). implicare. Antraxul 2. alimentatie inadecvata prin deficit etc. performanta.1. Interventii proprii (autonome): comunicare. tuburi de dren. Flegmonul 2.2. trusa pentru punctie. solutii spalaturi. Interventii: 3.C. sonde (Faucher. 3. profilaxie. alterarea imaginii corporale. igiena.1. medicamente. echipament necesar oxigenoterapiei etc. Septicemia 2. alimentare. Pregatirea psihica: informare. educatie. Alimentatie artificiala 3. risc de infectie.3.2. hepatica.5. diareea. Interventii chirurgicale elementare 3. mentinerea functiilor vitale. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia. Blakmore.10 Pioemia. deficit de autoingrijire.11. supravegherea functiilor vegetative.7. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. 1.11. Interventii specifice: 3. hidratare.2. cercetare documente medicale. Tetanosul 2. anxietatea. retentie de 111 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Resurse materiale: 1. profilaxia infectiilor. Manifestari de independenta 2. C.11. mobilizare. deshidratarea. Ingrijire stome 3. abcesul rece. Manifestari de dependenta 2. igiena. familia si apartinatorii. Prelevari de produse biologice 3.1. observabilitate. pregatirea preoperatorie. solutii antiseptice. explicatii. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. 3. Aplicare pansamente 3.6.2.11. clisme 3. aspiratie gastrica. 3.3. aspiratie).2. Sondaj gastric. asigurarea confortului psihic 2.4. devalorizarea. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate.8.11. a starii de constienta.11. Punctii (biopsica. duodenal. perturbarea stimei de sine. Probleme de dependenta. alterarea tegumentelor si mucoaselor. trusa perfuzie.11. ingrijiri postoperatorii. realism. camp operator etc.4 Aplica interventiile proprii si delegat 2.9.4.7. durerea. 3.8. Erizipelul 2. mese. Tuberculoza ganglionara.1. solutii perfuzabile.1. 1. 3. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare.5. etc. Gangrena gazoasa 2. 1. Materiale: camp steril. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera sau a absorbi alimentele. tub Kehr. manusi sterile. 2. alimentarea.6.12. 2. trusa de pansat 2. discutii cu echipa de ingrijire. comprese sterile. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. Surse de dificultate. prevenirea complicatiilor.3 Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). dificultatea sau refuzul de a urma dieta.

2. descoperirea. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA poate fi parcurs in mod independent. studiul de caz.C. momentul si persoana care face evaluarea.elevii au stiluri dierite de invatare. compararea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. pentru verificarea atingerii competentelor. fise de lucru.) 1. simulari. Indiferent de locul. Nerealizate . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. evaluarea altor competente nefiind relevanta. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. 2. .manifestari de dependenta absente sau ameliorate. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. scheme. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. existente. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.2. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. problematizarea. discutiile si lucrul in grup. 112 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . exercitiul.2. proiectul.5. conversatia. folii de retroproiector. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. In elaborarea strategiei didactice. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. fesi. CD-uri.manifestari de dependenta care se mentin. volumul si nivelul de cunostinte.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. simularea. dotarea cu material didactic. manechin. Obiective stabilite: 1. planul de ingrijire. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. planuri de ingrijire. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. demonstratia. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.1. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. observatia. 1. brancarda. Realizate . Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. munca independenta. dezbaterea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIA GENERALA.1. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. comprese etc. . Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Se evalueaza numai competentele din acest modul. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. . dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate urina. casete video. fisa de lucru. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. la procesul de invatare. constipatie etc.

113 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . studiu de caz .Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.plan de ingrijire). probe practice (demonstratie. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice. test scris.

anevrismele arteriale. insomnii. trombozele. familie si apartinatori. Manifestari digestive: balonare. discutii cu echipa de ingrijire. TA. Culegerea de date prin diverse metode: interviu. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. dispnee de efort si repaus. lipotimii. cianoza. dispnee expiratorie. invatamant clinic. Identifica 2. greturi. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIE TORACICA. 4. mobilitate pastrata. hemoptizie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. 2. Nr. crt. astenie fizica si psihica. lipsa durerii. elefantiazisul. transpiratii. tetralogia Fallot. Principalele afectiuni chirurgicale toracice si problemele de cardiovasculare: chistul hidatic pulmonar. specific. ameteli. Manifestari nervoase: cefalee.1 Manifestari de independenta: pacient constient. edem. cercetare documente medicale. tromboembolism pulmonar. Analiza si sinteza datelor: 2. hipercapnie. febra. claudicatie intermitenta. C.canalul arterial. culoarea tegumentelor normala. pleurezia dependenta si stabileste purulenta netuberculoasa. adenita si cardiovasculare. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). stenoza istmului aortic. anxietate etc. tuse uscata sau cu expectoratie. si nursing toracice si durere anginoasa. varicele membrelor inferioare. 27. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Aplica interventiile proprii si delegate. stenoza aortica. comunicare ineficienta senzo-motorie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. T) in limite normale. In modulul CHIRURGIE TORACICA. 2. 5. Elaboreaza planul 1. de ingrijire (nursing) observatie clinica.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si toracica.2. 114 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIE TORACICA. pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si traumatismele toracice. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. cardiovasculare. confuzii. sincope. varsaturi. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC Unitate de Competente Continuturi competenta Chirurgie C1. si simptomele specifice cardiovasculara: cardiovasculara afectiunilor chirurgicale Semne clinice: junghi toracic. pentru calificarea asistent medical generalist.3. palpitatii.Modulul 28: CHIRURGIE TORACICA. pericardita constrictiva sau diagnosticele de supurata. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. tegumente intacte. fatigabilitate. P. Analizeaza semnele 1. somn si odihna corespunzatoare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. hipoxie. stenoza ingrijire (nursing) la mitrala. abcesul pulmonar. 3. C. semne vitale( R. Nota introductiva Modelul CHIRURGIE TORACICA. Modulul are alocate 60 ore din care 36 de ore. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. limfangita.

implicare. solutii antiseptice. 1. Pregatirea psihica: explicatii. fese etc. risc de complicatii. Materiale: pansamente. aspirarea secretiilor. aparatura de monitorizare. tegumente palide si reci. masca. 3. hipertermie. garou elastic. risc de infectii. 2.4. 2. administrarea tratamentului general si local.1.3 Surse de dificultate:de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. profilaxie. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. cianoza.1 Instrumente: pensa hemostatica. performanta. alimentare. profilaxia infectiilor. ingrijiri postoperatorii. canula intravenoasa. 1. 2.Aplica interventiile proprii si delegate C. interventii autonome: comunicare. Metode si mijloace de pregatire a pacientului. mobilizare. manusi sterile. diminuarea sau absenta miscarii. durere acuta/cronica.2. informare. interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 2. trusa de perfuzie.5. hidratare.2 Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. modificari ale functiilor vitale. a starii de constienta.2. 2. comprese. trusa chirurgicala vasculara. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. camp operator etc.1. escare de decubit. supravegherea cailor vasculare. educatie. aparatura de oxigenoterapie. igiena. risc de accidente. prevenirea complicatiilor. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. circulatie defectuoasa. observabilitate. Resurse materiale: 1. trusa de pansat. supravegherea functiilor vitale si vegetative. 1. foarfeca. asigurarea confortului psihic. camp steril. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) = PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. trusa de anestezie de urgenta.1 obiective realizate . 2. solutii perfuzabile. durere. inhalatii.Obiective stabilite: 1. supravegherea plagii si a pansamentului.2. sentiment de inferioritate. 3. Pregatirea preoperatorie. seringi. 115 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. medicamente. recoltari de secretii patologice. igiena.2. stres). supravegherea drenurilor.C. 1. depresie. alterarea starii de confort. lipsa de cunostinte. realism. efectuarea pansamentelor. tavita renala. Interventii: 3. 1. pregatirea preoperatorie. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. risc de infectie. 3. sonde de aspiratie sterile. toracocenteza. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. Obiectivul nursing: specificitate. de ordin social. pozitie adecvata. materiale de protectie.

Se recomanda urmatoarele metode: observatia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. casete video. fisa de lucru. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. dezbaterea. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. test scris. folii de retroproiector. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. planul de ingrijire. munca independenta. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. problematizarea. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. la procesul de invatare. fise de lucru. simulari. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. 116 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . unitati sanitare cu o buna dotare materiala. elevii au stiluri diferite de invatare.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. exercitiul. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. Restructurarea planului de ingrijire: 2. CD-uri. dotarea cu material didactic. momentul si persoana care face valuarea. Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. expunerea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. scheme. instrumentar si materiale sanitare diverse. volumul si nivelul de cunostinte. In elaborarea strategiei didactice. studiu de caz-plan de ingrijirie). Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. demonstratia.2. probe practice (demonstratie. manechin. evaluarea altor competente nefiind relevanta. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. Se evalueaza numai competentele din acest modul. etc. descoperirea. pentru verificarea atingerii competentelor. conversatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ: scheme. compararea. existente. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. proiectul. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. 2. simularea. planuri de ingrijire. observatia.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Indiferent de locul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.

risc de infecŃie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. din care: 36 ore. 2. sociologice. mastoidită. realism. competenŃă 29. disfagie. Probleme de dependenŃă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. hipoacuzie. Analiza şi sinteza informaŃiilor 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. laringită. obstrucŃie. alterarea vocii. tumori 1. herpes. edem. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). polipoză. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ORL ConŃinuturi 1. lipsa de cunoştinŃe 3. 5. 4. dispnee. a stării de 117 C. Manifestări de independenŃă. Otorinolaring ologie si nursing in otorinolaring ologie CompetenŃe C.3. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. performanŃă. implicare. dispnee. C. principii de tratament): rinită. PriorităŃi de îngrijire: menŃinerea funcŃiilor vitale. 2. risc de accidente. disfonie. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii 2. cercetare documente medicale. obstrucŃia căilor aeriene. 1. Manifestări de dependenŃă.1.3. rinoree. adenoidită. febră. durere etc. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . furuncul conduct auditiv extern. psihologice. 2. ModalităŃi culegere date: interviu. simptomatologie. AfecŃiuni (definiŃie. observabilitate 2. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. anosmie.2. parestezie faringiană. 2. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OTORINOLARINGOLOGIE SI OTORINOLARINGOLOGIE NURSING IN Nr. Obiectivul nursing: specificitate.Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni ORL. epistaxis. traumatisme. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Modulul are alocate 60 de ore. inflamaŃie. Semne clinice: durere. Surse de dificultate: fizice. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. faringită. 3. invatamant clinic. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. stomatită. Unitate de crt. sinuzită. etiopatologie. investigaŃii. otoree. afonie. surditate.2. otită. obstrucŃie cu corpi străini. hemoragie. răguşeală. observaŃie clinică.

oglindă Clar.1. adenoidectomie. profesorul trebuie să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. hidratare. medicamente etc.1. asigurarea confortului psihic 2.1. auricular. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. auricular. sursă de oxigen.2.1.1. Instrumente: canulă traheală. soluŃii antiseptice. mobilizare. Realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate 1. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 2. seringă Guyon.faringiene. laringiene. stilet butonat.5. . 118 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Metode şi mijloace de pregătire a pacientului 2. trusă chirurgicală. inhalante. dotarea cu material didactic. profilaxie. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. explicaŃii. IntervenŃii: 3. igienă. Materiale: comprese. aerosoli. profilaxie infecŃii. Pregătire psihică: informare.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. supraveghere funcŃii vegetative. aspirarea secreŃiilor oro . inhalaŃii. IntervenŃii proprii: comunicare. traheotomie.2.C. amigdalotom. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii 1. paracenteză auriculară. soluŃii perfuzabile. spălături auriculare. tampoane nazale. 1. auriculare. 2. gargarisme. auditive. alimentare. sonde aspiraŃie. auriculare.2. câmp operator etc. În elaborarea strategiei didactice. dezobstruarea căilor aeriene. pensă Politzer. Resurse materiale 1. 1. IntervenŃii specifice: tamponament nazal. igienă. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Pregătire fizică: poziŃie adecvată.2. .2. recoltări secreŃii nazale. Obiective stabilite 1. buco-faringiene. linguală. specul nazal.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. C. prevenire complicaŃii 3. sondă laringiană. soluŃii spălături auriculare. trusă perfuzie. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. conştienŃă. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin 2. administrarea tratamentului general şi local. 3. meşe. anestezice.4. educaŃie 3. puncŃia sinusurilor maxilare. seringi. sursă aspiraŃie.elevii participă la procesul de învăŃare cu cunoştinŃele dobândite anterior. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. pipete etc. laringiană. laringectomie etc.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Restructurarea planului de îngrijire 2. de pansat. trocare. instilaŃii. şi analize. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii. seringi puncŃie. .

casete video.munca independentă. protocol educativ. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. dezbaterea. 119 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). momentul si persoana care face evaluarea. retroproiector şi folii.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. Indiferent de locul. proces de îngrijire. studiul de caz. descoperirea. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. urmărindu-se aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale existente. conversaŃia. fişe de lucru. CD-uri. instrumentar si materiale sanitare diverse. pentru verificarea dobândirii competenŃelor.Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Resursele materiale sunt variate: planşe. problematizarea. scheme. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. proiectul . Se recomandă următoarele metode: observaŃia clinică.aplicativ: scheme. dramatizare. Se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic . cărŃi. manechin. demonstraŃia. iar la sfârşitul modulului se realizează evaluarea sumativă. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul.

orjeletul. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. DefiniŃie. observaŃie clinică. Unitatea de competenŃă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie CompetenŃe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunii oftalmologice.2. arsuri fizice. Manifestări de dependenŃă. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1. cercetare documente medicale. arsuri chimice. durere. ConŃinuturi 1.1. anxietate datorită lipsei de cunoştinŃe. durere. 2. cecitate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Nr. 5. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. etiopatogenie. Analiza şi sinteza datelor obŃinute din culegerile de date: 2. diplopie. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. 2. corpi străini conjunctivali. 30. risc de accidente. keratita. conjunctivita. hipermetropie. lipsa de cunoştinŃe. 4. 3. 2. comunicare ineficace la nivel senzorial. reacŃie pupilară. blefarite. Culegerea de date prin: interviu. psihologice. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. miopie. fotofobie.3. intraoculari). glaucomul. investigaŃii. afecŃiuni inflamatorii ale ochiului. Probleme de dependenŃă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecŃiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). sociologice. corneeni. simptomatologie. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor oftalmologice. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni oftalmologice. risc de complicaŃii. invatamant clinic. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1.MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE Notă introductivă Modulul . crt. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. principii de tratament. 2. Modulul are alocat 60 de ore din care 36 de ore. plăgi. 2. presbitism. Manifestări de independenŃă. secreŃii oculare – descriere. 120 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la pacienŃi cu afecŃiuni oftalmologice.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II.4. Surse de dificultate: fizice. Principalele afecŃiuni oftalmologice: vicii de refracŃie. Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecŃiuni oftalmologice: scăderea acuităŃii vizuale. ochiul roşu. risc de infecŃie. iridociclita. dacriocistita. cataracta. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. alterarea vederii. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.

3.1. 2. Pregătirea psihică: informare. Obiectivele stabilite: 1.C3. asigurarea confortului psihic. În elaborarea strategiei didactice. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. explicaŃii. spălături oculare. analizarea informaŃiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. educaŃie. Restructurarea planului de îngrijire: 2. Tratament ortoptic. Materiale: comprese. în procesul de învăŃare. seringi. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. trusă chirurgicală de pansat. 3. 2. Se recomandă următoarele metode de învăŃare: expunerea. 3.2. igienă. realism.manifestări de dependenŃă care se menŃin. diuretice. soluŃii oftalmice. 3. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. 2. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.2. medicamente.2. 1. performanŃă. igienă.1. 121 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observabilitate. aport redus de lichide. poziŃie adecvată. soluŃii perfuzabile. InstilaŃii şi unguente oftalmice. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. a stării de conştienŃă. 1. etc. 1. 2.2. Realizate. soluŃii anestezice. 1.IntervenŃiile: 3. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.1. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. tampoane. Resurse materiale: 1. cameră semiobscură. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). perfuzii cu Manitol 15 %. profilaxia infecŃiilor. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenŃă). administrarea tratamentului general şi local. Nerealizate. Recoltare secreŃie oculară. soluŃii antiseptice. elevii au stiluri diferite de învăŃare. câmp operator.1. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic interactiv. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. conversaŃia. alimentare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. mobilizare. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. prevenirea complicaŃiilor. 1. perimetru Forstek. C4. 2. alimentaŃie hiposodată.2.1. Instrumente: tonometru. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. IntervenŃiile specifice: 3.3.2. 3. implicare. hidratare. pansament ocular. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii.1. instrumentar chirurgical specific. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent.manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. optotip. trusă perfuzii. compararea. oftalmoscop. profilaxie.PriorităŃi de îngrijire: supravegherea şi menŃinerea funcŃiilor vitale şi vegetative. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2.Obiectivul nursing: specificitate.

tema în clasă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă.observaŃia. Indiferent de locul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaŃie. investigaŃia. manechin. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. casete video. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. desene. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faŃă de o sarcină dată. studiul de caz. simularea. fişe de lucru. problematizarea. evaluarea altor competenŃe nefiind relevante. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. descoperirea. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. structurarea planului de îngrijiri. realizarea unui plan de îngrijire. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. demonstraŃia.P. 122 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Cadrele didactice. pentru verificarea atingerii competenŃelor. La aceste activităŃi se adaugă activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraŃie şi secŃii de spital de specialitate. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiŃi. diapozitive. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.P. momentul şi persoana care face evaluarea.-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. planşe. fişe tip. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. teste de evaluare. S. problematizarea. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraŃie cu o bună dotare materială şi va avea o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. folii de retroproiector. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc. fişe de autoevaluare. dotarea cu material didactic.

clinică. Principalele afecŃiuni hematologice: 2. IndependenŃă/DependenŃă 123 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 2. Semne şi simptome prezente in afecŃiunile hematologice: 1. bilete de ieşire din spital. acrocianoză. interviul formal sau informal.1.2. crt. auscultaŃie). astenie fizică. adenopatii (caracteristici).1. hipotensiune arterială. 31. simptomatologie. investigaŃii. investigaŃii.3. etiologie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). simptomatologie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Nr. Semne locale: durerea (caracteristici). 2. 31. Leucemia acuta si cronica: definiŃie. clasificare. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice. Modulul are alocate 60 de ore. percuŃie. 1. tulburări de echilibru.2.1.2. principii de tratament. febră. 31. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor hematologice Continuturi 1. carnet de sănătate. examen fizic (inspecŃie. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 31. simptomatologie. scădere in greutate. disfagie. etiopatogenie. 2. etiopatogenie.1. C 2. principii de tratament).). Unitatea de competenta Hematologie si nursing in hematologie Competente C 1.3. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale si vegetative (dispnee. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la 2. etiologie.4. etc. modificări ale fanerelor. inapetenŃa. pentru calificarea: asistent medical generalist. clasificare.4. lipotimie. tahicardie. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. invatamant clinic. extremităŃi reci. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. bilete de trimitere. Hemopatii maligne: boala Hodgkin.5. principii de tratament. 31. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. palpare. paloare sau icter (localizare. Hemofilia: definiŃie. simptomatologie. cercetarea documentelor medicale (F. reŃete. mielomul multiplu (definiŃie. 31. Anemiile: definiŃie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. din care 36 de ore.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. principii de tratament. caracteristici). discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. investigaŃii. investigaŃii. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni hematologice.O. scrisori medicale. 2.

Probleme de dependenŃă: intoleranŃă la activitate. locuri de electie. 4. Pregătirea pacientului: 4.2. hipotensiune arteriala.3.1.O. reorganizarea locului de muncă. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. medicamente hemostatice.2. mobilizare/transport. 4. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh.2. performanŃă.4.2. a sângerărilor.1. T0) in limite normale. sursă de oxigen. proliferări ale sistemului hematopoetic). Obiectivul nursing: specificitate. tehnica de execuŃie. supravegherea pacientului după puncŃie. mediu si lung). tehnica de execuŃie.2. Instrumente: trusă pentru puncŃia osoasă. 3. 2. oboseala. administrarea tratamentului general si local. obŃinerea consimŃământului. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analizei.3. dispnee. poziŃie adecvată.3.4.2. supravegherea pacientului după tehnică. protecŃie. de ordin psihologic (anxietate. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu.2. chimioterapice. IntervenŃii de urgenŃă: hemostaza. 2. tegumente si mucoase normal colorate. explicaŃii.. 4. risc înalt de infecŃie. incidente. materiale necesare. stres). C 4. Materiale: trusă de perfuzie.A. seringi. biopsia (definiŃie. asigurarea confortului psihic.1. 3. scop. accidente. ganglionară. alterarea mucoasei orale.3. asepsie si antisepsie. peteşii. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate.pacienŃii cu afecŃiuni hematologice. 3. atelă gipsată.1. pregătirea produsului pentru examinare. profilaxie.2. hematoame. meşe pentru tamponament nazal. 3. pungă cu gheaŃă. realism. alimentaŃie adecvată.2. obiective pe termen scurt. 4.1. reorganizarea locului de munca. P. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie.3. pregătirea pacientului. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. lipsa de cunoştinŃe. materiale necesare. igiena. oglindă frontală. mobilitate păstrată. igienă.3. notarea in F. alimentare. pregătirea pacientului. Transfuzia cu sânge: definiŃie. indicaŃii/contraindicaŃii. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.3. expunere la radiaŃii).O. risc înalt de sângerare.. soluŃii antiseptice. PuncŃia ganglionara: definiŃie. incidente. reorganizarea locului de muncă. MT. incidente. pregătirea pacientului. notarea in F.2. IntervenŃii specifice: 4. Manifestări de dependenŃă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. Resurse materiale: 4. absenŃa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. semne vitale (R. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. absenŃa durerii.2. PuncŃia osoasă. 4. 2. alterarea nutriŃiei. accidente. trusă de transfuzie. 4. abexlang. plasmă). implicare. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. tehnica de execuŃie. T. 4. soluŃii perfuzabile. imobilizarea. ace de unică folosinŃă. scop.1. locuri de electie. scop. educaŃie. accidente. de ordin social (condiŃii de muncă inadecvate. Elaborează planul de îngrijire (nursing). observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? .1. materiale necesare. lipotimii. constituŃie normală. 4. 124 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . indicaŃii. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. Pregătirea psihică: informare. dureri etc.. C 3. pregătirea produsului pentru examinare. tulburări cardio-respiratorii. sânge si derivate de sânge (MER. indicaŃii/contraindicaŃii. tahicardie. somn odihnitor. disfagie.1. inapetenŃă.

gestionarea cazului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. decizional.C 5. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conŃinuturile tematice. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate oxigenoterapia. 5. jocuri de rol. rezolvarea de sarcini.3. exerciŃii practice. infecŃiilor. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Prevenirea complicaŃiilor: prevenirea sângerărilor. satisfacŃia pacientului. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului.1. 5. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenŃă.1. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. instrumentar si materiale sanitare adecvate. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienŃilor cu afecŃiuni hematologice. CD-uri. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. complicaŃiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor. manechin. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul. probe scrise de tip itemi. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanŃelor. Obiective stabilite: 5.2. studiu de caz. 5. scheme. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.5. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Sugestii metodologice Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. 4. întrebări structurate.1. 125 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pentru aplicarea procesului de nursing. se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ : discuŃii de grup. casete video. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă.1. dezbateri. ca demers logic. 5.

TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. puls filiform. tumefactia.1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedico-traumatice. tumori osoase (definitie. 2. tratament). genu varum. etiologie. evolutie. investigatii.Semne locale: durerea (localizare. crt. C. profilaxie). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . complicatii – fractura patologica–. In modulul ORTOPEDIE. septica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. hematomul. dispnee. lordoza. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. intensitate. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. crepitatii osoase. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Aplica interventiile proprii si delegate. plaga (aseptica. 5. intreruperea diurezei). 2. investigatii. impotenta functionala. tratament.2. 32. Analizeaza traumatologie si semnele si nursing specific simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. edemul. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC Nr. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC.1.Modulul 32: ORTOPEDIE. superficiala.3. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.. transpiratii profuze. profunda). scolioza – congenitale): definitie. 4. hipertermie. simptomatologie. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. principii de tratament. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. tahicardie. 1. deformarea regiunii. etiopatogenie. 1. Unitate de Competente competenta Ortopedie. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. 126 C. 2. genu valgum. invatamant clinic.TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE. Modulul are alocate 120 ore din care 96 de ore. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). 3. torticolis. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). gravitate).2. tratament. piciorul equin. simptomatologie. simptomatologie. caracter) hemoragia (clasificare. etiopatogenie. prevenire). pentru calificarea: asistent medical generalist. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. 2. 2. paloare. cianoza.

in ce masura?. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. Traumatismele toracelui: fracturile costale. scrisori medicale. observatie.4. principii de tratament). investigatii. Traumatismele membrelor: contuzii.2.4. complicatii – pneumotoraxul –. atrofie musculara. saracie). palpare). Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. entorse. Interventii: 127 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . prim ajutor. de ordin social (izolare. investigatii. crampa. ce se poate face?. comunicare ineficienta la nivel motor. incoordonarea miscarilor. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. principii de tratament. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. tegumente intacte. imobilitate. lung. alterarea starii de confort.C.2. Traumatisme: 2.). Traumatismele bazinului: definitie. investigatii. trimiteri. mediu. contractura musculara. lipsa de cunostinte. 1. simptomatologie. observabilitate (cine ?. performanta. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. 2. de ordin psihologic (anxietate. Manifestari de independenta: pacient constient. stres). 3. culoarea tegumentelor normala.4. cum?.3. 1. principii de tratament). comunicare eficienta la nivel motor. 3. somn si odihna corespunzatoare. 2. obiective pe termen scurt. bilete de iesire din spital. P. Obiectivul nursing: specificitate. examen fizic (inspectie. dispnee. postura inadecvata.4.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. a starii de constienta.3. edeme ale membrelor. cianoza. simptome.4. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. 2. principii de tratament). 2. simptomatologie. principii de tratament. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. 2. circulatie inadecvata. luxatii. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. diminuarea sau absenta miscarii. risc de accidente. escara de decubit. etiopaogenie. investigatii. cu intrebari inchise / deschise). Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). etiopatogenie. 2. ce. diagnostic diferential. modificari ale semnelor vitale. To) in limite normale. mobilitate pastrata.5. reci.4. carnet de sanatate. tegumente palide. 2. voletul costal (definitie. etc. etiopatogenie. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. risc de infectii. realism. anchiloza.1. vulnerabilitate fata de pericole. TA. 2. retete. prevenirea complicatiilor. profilaxia infectiilor. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. semne si simptome comune si patognomonice.1. fracturi (definitie. investigatii. 2. etiopatogenie. lipsa durerii. risc de complicatii. 3. semne vitale (R. auscultatie. cand?). atonie musculara. implicare.4.

indicatii/contraindicatii. supravegherea pacientului dupa punctie. atele. alimentare.. 3.O. mobilizare/transport. educatie. notarea in F. uree sanguina). Pregatirea preoperatorie: 3. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteoarticular. pregatirea produsului pentru examinare. Aplica interventiile proprii si delegate 3. 3. glicemie.1. incidente accidente. supravegherea pacientului dupa punctie.O. pipa Guedel. sursa de oxigen. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor.10. 3. reorganizarea locului de munca. metode improvizate). portac. 3. igiena.2. materiale necesare. hidratare..8. Pregatirea generala: bilantul clinic general. pregatirea preoperatorie. 2. pregatirea pacientului. seringi etc. Materiale: garou. analgezice. Instrumente: pense hemostatice. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. administrarea tratamentului general si local. foarfeci. loc.1. solutii perfuzabile. ace chirurgicale. 4. Pregatirea pentru interventie (in 128 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Punctia articulara: definitie. Pregatirea psihica: informare. Resurse materiale: 1. profilaxie.. toaleta plagii. 3. grup sanguin. materiale necesare.2.C. 3. ATPA. igiena.1. A. supravegherea functiilor vitale si vegetative. scop. Punctia biopsica: definitie. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen.3.5. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. asigurarea confortului psihic. substante dezinfectante.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. loc. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. 2. prevenirea pneumoniei hipostatice. brancarda.6. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. hematocrit. comprese. pense anatomice si chirurgicale.9. 1. reorganizarea locului de munca. trusa perfuzie. pozitie adecvata. bisturie. termometru etc.7. 3. 1. notarea in F. intubatia orotraheala.2. tampoane. pansamente si bandaje.2. 3. Interventii specifice: 3. carucior. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. rolul asistentei medicale.1. pregatirea pacientului. 3. pregatirea produsului pentru examinare. tehnica de executie.4. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. indicatii/contraindicatii. AINS.9.C. fesi gipsate. Ingrijirea plagilor (hemostaza.2. incidente accidente. Administrarea tratamentului anticoagulant. scop. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat).10. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. 3. pat. 3. camp operator etc. manometru. 3. tehnica de executie. explicatii. ingrijiri postoperatorii. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). fesi. profilaxia tetanosului).

4. Ingrijirea postoperatorie: 3. Asigurarea confortului: igiena. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. la procesul de invatare. transpiratie. 2. discutiile si lucrul in grup. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.10. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. simulari. pierderi prin dren). alte complicatii de decubit.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . satisfactia pacientului. munca independenta. . compararea. problematizarea. constipatie. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.10. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. urina. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 2.1. 3. In elaborarea strategiei didactice. dotarea cu material didactic. 1. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. planul de ingrijire. 3. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.10. varsaturi.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.3. hidratarea pacientului. Supravegherea pacientului: aspect general. fisa de lucru.3. . 5. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. planuri de ingrijire. Restructurarea planului de ingrijire: 2. in ziua operatiei). studiul de caz. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. observatia.9. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Sugestii metodologice Modulul ORTOPEDIE. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ziua precedenta. dezbaterea. 129 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . . pierderi lichidiene (sange. combaterea durerii. simularea.10. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. proiectul.10.2. unitati sanitare cu o buna dotare materiala.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. 3. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. parametri fiziologici.1.elevii au stiluri dierite de invatare. volumul si nivelul de cunostinte. Obiective stabilite: 1. existente. descoperirea.2. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie.1. fise de lucru.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.C. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate.2. conversatia. exercitiul. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. Pregatirea in urgente. combaterea anxietatii. 3. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. 3. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. demonstratia. 1.

CD-uri.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. manechin. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. momentul si persoana care face evaluarea. folii de retroproiector. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. brancarda. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Cadrele didactice. comprese etc. casete video. pentru verificarea atingerii competentelor. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. fesi. probe practice (demonstratie. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).plan de ingrijire). scheme. evaluarea altor competente nefiind relevanta. 130 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. test scris. studiu de caz . Indiferent de locul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul.

miscari (de abductie. rotatie etc). Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. principii de tratament) 1. de ordin sociologic (izolare). contractura. poliartrita reumatoida. atonie. congestie. crt. discutii cu echipa de ingrijire. stres). izometrice. diagnostice de 131 C. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. familia si apartinatorii) 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. etiopatogenie.) 2. coordonate.2. 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. atrofie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. simptomatologie. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. redoare. ankiloza 2. spondilita ankilozanta. tahicardie etc.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. de ordin psihologic (anxietate. flexie. tumefiere. investigatii. Aplica interventiile proprii si delegate 5.2 manifestari de dependenta: hipotonie. complete) 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. deformari osoase. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . durere). Probleme de dependenta. febra. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nr. cercetarea documentelor medicale. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. in decubit).1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale 2. reumatismul articular degenerativ (definitie. adductie. sezand.1.Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II. de rezistenta. pasive. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 33. ankiloza. armonioase. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. observatia clinica. exercitii fizice (active. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie Competente C. extensie. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. invatamant clinic.

Obiective stabilite 1. performanta. mobilizare. perne. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. comunicare.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. mese de elongatie.2 Materiale: pat tare. 2. Interventiii specifice: miscari izometrice.C. durere. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. Interventii 3. profilaxia infectiilor. bai medicamentoase. inele pentru maini. supravegherea functiilor vitale si vegetative. imobilitate. rulouri. implicare. In elaborarea strategiei didactice.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. bai. observabilitate 2. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. crizoterapie. hidroterapie. corsete. substante medicamentoase. ergoterapie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului 2. prevenirea complicatiilor 3. frictiuni.1 Interventii proprii: masaj.2 Pregatirea fizica: rapaus articular.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. corticoterapie etc) 1.3. explicatii. termoterapie.4. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit.1 Pregatirea psihica: informare. planseta cu rotile. namol.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. chingi. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. educatie 3. injectia intraarticulara 1. volumul si nivelul de cunostinte. comprese sterile.obiective de ingrijire: specificitate. Restructurarea planului de ingrijire 2. tavita renala. dotarea cu material didactic. etc. cura balneara. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. miscari izotone. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. masaj cu miscare activa. asigurarea confortului psihic 2. 132 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . bicicleta ergonomica. alimentatie. realism.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. vulnerabilitate fata de pericole etc. pozitii functionale „incalzire musculara” 3.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. scripeti. ionizari.5. ultraviolete. substante antiseptice. Resurse 1. 1. parafina. platou steril. Aplica interventiile proprii si delegate C. Obiective pe termen scurt si lung . manusi sterile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE.

iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.elevii au stiluri diferite de invatare . exercitiul. descoperirea. Indiferent de locul. dezbaterea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. planul de ingrijire. munca independenta. observatia. studiu de caz. la procesul de invatare . compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. studiul de caz etc. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. demonstratia. dezbaterea. conversatia. fise terapeutice. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. diapozitive. munca independenta.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . proiectul. pentru verificarea atingerii competentelor. conversatia. observatia.. Cadrele didactice. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. simularea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. planse. realizarea unui proiect. momentul si persoana care face evaluarea. problematizarea. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. carti. existente. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. folii de retroproiector. lucrul in grup. fise de observatie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. evaluarea altor competente nefiind relevanta. plan de ingrijire. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. desene. teste de evaluare (orale. scrise). 133 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

eczema.3. 5. Dermatomicozele: epidermofiŃia. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. şancrul sifilitic. sclerodermia.7. scrisori medicale. carnet sănătate. P.1. se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. primare şi secundare: macula. etc 2. pentru calificarea: asistent medical generalist. ulceraŃia. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenta corespunzătoare modulului: 1. hiv 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienŃii cu afecŃiuni dermatologice. papilomatoză. vărsături. febra. piodermite profesionale. Unitatea de competenŃă Dermatovenerologie şi nursing specific CompetenŃe C. streptodermiile. flictena.1. Semne generale: edeme. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. crt. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu C. Semne locale: leziuni. TA. semne vitale (R. cu afecŃiuni mobilitate păstrată. Tabelul de corelare a competentelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO. 2. somn şi odihnă corespunzătoare. Dermatoze alergice: urticaria. 2. întrebări închise. bilet de problemele de externare. eritemul. Tuberculoza cutanata 2. vezicula. dermatoze profesionale etc 2. Elaborează planul de îngrijire-nursing. leziuni de grataj. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională. prezenŃa paraziŃilor. boala Bowen. 134 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . deschise. examen fizic etc stabileşte Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative diagnostice de 2. dependenŃă şi discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii. alergia la medicamente. T). Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor în dermatologie ConŃinuturi tematice 1. durerea. 34. erupŃia. 4. DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II.4. invatamant clinic. boala Paget. absenŃa durerii. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. frison.5. trimiteri.2.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. 2. îngrijire la pacienŃii 2. pustula. 3. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. tumora.2. în limite dermatologice normale. tahicardie etc. Modulul are alocate 60 de ore din care 36 de ore. Principalele afecŃiuni dermatologice: 2. 1. reŃete). Analizează semnele si simptomele specifice din afecŃiunile dermatologice.1. În modulul DERMATO-VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. gonoree. tricofiŃia. tumori maligne etc 2. scuama. papula. pruritul.2. cercetarea Identifică documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică. observaŃia. Hematodermiile: leucoplazia. Piodermitele: stafilodermiile.6. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. candidozele mucoaselor etc 2. bula.Modulul: 34.1. IndependenŃa si dependenŃa.

percepŃia negativă a propriului corp. sentiment de inferioritate. incontinenŃă sfincteriană. Manifestări de dependenŃă: vezicula.5.intervenŃii proprii: comunicare. alterarea confortului fizic şi psihic. stare depresivă .4. secreŃii sânge 3.materiale: comprese. implicare. Pregătirea din zona intervenŃiei 135 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Recoltarea produselor patologice. 2. Pregătirea postoperatorie 3.1.4. eritemul. trusa oxigen. 1. unguente. 1. profilaxie. soluŃii perfuzabile. etc . pustula. 2. aparat LASER. baghete plastic.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaŃii. devalorizare. Pregătire generală: bilanŃ hidric general. educare. frustrare. feşi. electrocauter. diminuarea motricităŃii. Semne de dificultate: . asigurarea confortului psihic. obiective pe termen scurt. zăpadă carbonică etc.C. durere. microscop.3. şancru.2. IntervenŃii electrocauter. educaŃie etc . plaga.5. explicaŃii.intervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. refuzul de a se conforma tratamentului.psihologic: anxietate. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii etc.4.3. escara. termometru. 2. filctena. Resurse materiale: . Obiectivul nursing: performanŃă. cauterizare etc 3. durere acută sau cronica. alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. transport. intervenŃii LASER. papula. stres. . mediu si lung. crusta. truse chirurgicale. supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. risc de infecŃie. crème. ace.5. proces infecŃios. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaŃă. sărăcie. câmp operator etc 3. Pregătirea pacientului: . soluŃii anestezice. observabil. divorŃ. slăbiciune şi oboseală. pesimism. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de dependenŃă.fizică: asigurarea confortului ambiental. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi de infecŃie.instrumente: seringi. prevenirea complicaŃiilor . confuzie.2.3.1. deces . neglijarea igienei. stilet butonat. Probleme de dependenŃă: vulnerabilitate. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. alterarea imaginii de sine. etc . Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 2. incapacitatea urmării prescripŃiilor. igienă. sondă canelată.psihică: informare. Îngrijirea leziunilor. medicamente. 2. igienă. ansă de platină.2. mese. alimentare. durere. toaleta leziunilor şi ulceraŃiilor. lame de sticlă. Elaborează planul de îngrijire nursing C. realism. administrarea tratamentului local şi general. lipsa interesului. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecŃie. ulceraŃia.social: izolare. tampoane de vată. Ńinută neîngrijită. edeme ale membrelor. specificitate. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. pansamente şi bandaje 3. mobilizare. investigaŃii paraclinice (biochimice) etc 3. IntervenŃii specifice 3. soluŃii antiseptice. hidratare. poziŃie adecvată. profilaxia infecŃiilor.de ordin fizic: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii.

Îngrijiri postoperatorii 3.5. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. proiectul. fişe de lucru. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 3.1 realizate: manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. sau apărute pe perioada îngrijirii 2.2 nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin. Asigurarea confortului: igiena. simulări. tromboflebite etc 1. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.6. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 136 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.4. demonstraŃia. test scris. planuri de îngrijire.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare . deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Supravegherea bolnavului: aspect general. Obiective stabilite 1. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. hidratarea pacientului 3. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. combaterea anxietăŃii 3. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . compararea. pentru verificarea atingerii competenŃelor.5. fişa de lucru. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. proiectul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. probe practice (demonstraŃie. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Indiferent de locul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. studiu de caz – plan de îngrijire). a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. fişe de lucru. combaterea durerii.5. planul de îngrijire.5. tema în clasă. Cadrele didactice. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii: retenŃie de urină.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent.5.C. satisfacŃia pacientului 1.5.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. În elaborarea strategiei didactice. descoperirea. problematizarea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului 3. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. momentul şi persoana care face evaluarea. dotarea cu material didactic.elevii au stiluri diferite de învăŃare . bilanŃ hidric. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. parametrii fiziologici. constipaŃie. coevaluarea în grupul de lucru. analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. investigaŃia. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar.3. la procesul de învăŃare .

etc. scheme. studiul de caz. simularea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind DERMATO. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. munca independentă. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. 137 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. conversaŃia. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. observaŃia.elevi instruiŃi. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. folii de retroproiector etc. exerciŃiul. dezbaterea. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea.VENEROLOGIE ŞI NURSING SPECIFIC. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. CD – uri. casate video.

modificări ale funcŃiilor vitale 2. Boli infecŃioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecŃii alimentare.3.). hepatita B. Elaborează planul de îngrijire (nursing) ConŃinuturi tematice 1. Principalele afecŃiuni infecto contagioase. tulburări circulatorii. dureri abdominale. flictena. examen fizic. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula. hepatita virală. rubeola. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. hipertermie. febra tifoidă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. obstrucŃia căilor respiratorii. Semnele şi simptomele prezente în afecŃiunile infecto contagioase 1. răguşeală. pneumoniile. tetanos. discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii.CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. gripa. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase 3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC Nr. meningita. pustula. tuse seacă. Alte boli infecŃioase variate: rabia.1. rujeola. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu afecŃiuni infecto contagioase C. În modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităŃi de îngrijire. crt. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. 2. scrisori medicale. inapetenŃă. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto contagioase C. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor infecto .1. Boli infecŃioase cu poartă de intrare respiratorie: varicela.MODULUL 35: BOLI INFECTO . ulceraŃia eritemul 1. pentru calificarea: asistent medical generalist.Culegerea de date ( date subiecte. ancheta epidemiologică 2. poliomielita.2. dizenteria.contagioase. parotidita epidemică. Modulul are alocate 120 ore din care 96 ore. etc. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). IndependenŃa/ DependenŃa: 138 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . enterovirozele. difteria. papula. C şi infecŃii nosocomiale Boli infecŃioase cu poartă de intrare tegumentară şi variată. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. greŃuri. 35. vezicula. Unitatea de competenŃă Boli infectocontagioase şi particularităŃi de îngrijire CompetenŃe C. iritabilitate.2. trimiteri. frison. cefalee. rinoree. vărsături. 1. tusea convulsivă. reŃete. scarlatina. Semne generale: febră. tahipnee. invatamant clinic. hiv. TBC pulmonar.

Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. medicamente inhalate.manifestare de dependenŃă absente sau ameliorate. prevenirea complicaŃiilor. comunicarea eficientă la nivel motor. alimentare.2. asigurarea confortului psihic 2. implicare. igienă. anestezice.Pregătirea psihică: informare. seringi de diferite mărimii. satisfacŃia pacientului. profilaxie.IntervenŃii specifice 3.2. tăviŃă renală cutii Petri.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăŃare .5. aspirarea secreŃilor instilaŃii gargarisme. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. unguente creme. administrarea tratamentului local şi general. seruri şi vaccinuri 2. explicaŃii. soluŃii antiseptice. ce se poate face.1 DezobstrucŃia căilor respiratorii. spatulă.1. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. mobilitate păstrată. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative . În elaborarea strategiei didactice. realism. Probleme de dependenŃă: alterarea integrităŃii tegumentelor şi mucoaselor. sondă laringiană. vaccinuri şi anatoxine 1. dezinteres faŃă de măsurile de igienă şi protecŃie. sonde de aspiraŃie. soluŃile perfuzabile.elevii au stiluri diferite de învăŃare .4. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. ce. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . 1. 2. potenŃial de suprainfecŃie a leziunilor. sondă de oxigen. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) Obiectivul nursing: specifitate. observabilitate ( cine.C. izoalare şi dietă. hidratare. performanŃă. 1. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. digestive nervoase. 2.1. igienă 3.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. tensiometru. de ordin social ( izolare. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent. oxigenoterapie. drenaj postural 1. IntervenŃii propii ( autonome) comunicare.1.Realizate. Materiale: comprese sterile. profilaxia infecŃilor. pudre. mediu scurt.3. mobilizare. 2. 3. trocare. alterarea confortului psihic şi fizic.2. poziŃia adecvată. la procesul de învăŃare 139 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . termometre. administrarea serurilor imune. Instrumente: canulă traheală. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. când?) obiective pe termen lung.2. alcool mentolat. Nerealizate: manifestări de dependenŃă care se menŃin.1. potenŃial de complicaŃii respiratorii. anxietate. truse perfuzie. 2.2. Resurse materiale: 1. Obiective stabilite: 1. pipete. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate C. cum în ce măsură. intubaŃie orotraheală. Pregătirea pacientului: 2. educaŃie 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 2.1.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului.4. deficit de autoângrijire 2.

fişe de lucru. planul de îngrijire. proiectul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. demonstraŃia. manechin. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. fişa de lucru.uri. 140 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . simulări. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. studiul de caz. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. analizarea informaŃiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. etc. problematizarea. investigaŃia. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. folii de retroproiector. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. Modulul BOLI INFECTO-CONTAGIOASE ŞI NURSING SPECIFIC are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor specifice. simularea. test scris. conversaŃia. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. proiectul. exerciŃiul.. CD . planuri de îngrijire. observaŃia. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. studiu de caz – plan de îngrijire). pentru verificarea atingerii competenŃelor. dotarea cu material didactic. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. scheme. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. a atitudinii faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. momentul şi persoana care face evaluarea. dezbaterea. probe practice (demonstraŃie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. instrumentar şi materiale sanitare diverse. descoperirea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. compararea. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Cadrele didactice. Indiferent de locul. munca independentă. SSP – ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. coevaluarea în grupul de lucru. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. casate video. Se recomandă următoarele metode: observaŃie. tema în clasă.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.

2. PoziŃia.2. hipersomnie.9. tulburări de vedere. Starea de nutriŃie: obezitatea-tipuri. 1. 2.5. SughiŃul 1. 1. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Modulul are alocate 60 de ore din care 36 ore. 1.1. 1.2.1.Statura – gigantismul. 5. Aspectul tegumentelor. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.2. acromegalic.Modificări ale vocii.4. 4. durată. Setea 1.1. 1.1. 1.3.1. coşmaruri.8.Modulul 36: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist.2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli endocrine.Cefaleea – cauze localizare. 1.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaŃii. crt. tulburări asociate.Tulburari gastrointestinale: inapetenŃa.5.1.6.1. Edemul 1. Modificări ale oaselor şi muşchilor 141 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. 1.1. cushingoid. 1. mişcări şi contracŃii involuntare 1. Manifestări subiective 1.3. părul şi unghiile.1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE Nr. 1.2. intensitate.2.2. diaree.7. Oboseala fizică si intelectuală.2. În modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE. 36. Aspectul ochilor 1. hipotiroidian.7. 1. TranspiraŃie – localizare. slăbirea 1. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine.6. constipaŃie. Starea mentală 1.tulburarile somnului – insomnie. 3.1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. dureri abdominale. vărsături. Faciesul: hipertiroidian. Manifestări obiective: 1.1. dispnee. nanismul.4. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Analizează si nursing in semnele şi simptomele endocrinologie specifice bolilor endocrine ConŃinuturi 1.2. addisonian. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. tulburări menstruale 1.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăŃii.1.1. hipopituitar.2.1. invatamant clinic. ameŃeli. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Unitate de CompetenŃe competenŃă Endocrinologie C.

acromegalia si probleme de gigantismul . voce răguşită. cercetarea documentelor medicale Elaborează planul de (foaia de observaŃie clinică. pacientul cu boli 2.1.1. examenul fizic (inspecŃie. tratament 1. boala Addison. reŃete.10. etiologie. semne vitale (R. iritabilitate. auscultaŃie. Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow.2. Probleme de dependenŃă: cefalee. risc de rănire. interviu. boala polichistică ovariană. epuizare. cancerul tiroidian –definiŃie. criptorhidian. etc.2. hidratare exagerată. IndependenŃa / DependenŃa 2.3. vărsături.definiŃie. furnicături. mobilitate păstrată. investigaŃii. alterarea vocii 2. Surse de dificultate fizică: alimentaŃie şi hidratare insuficientă sau în exces. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismul. circulaŃie inadecvată. Bolile gonadelor: hipogonadismul. card de identificare. Culegere de date (date obiective/ subiective) C. tratament 2.1. simptomatologie. 2. hipertermie. etiologie. trimitere. cooperare ineficientă la nivel individual. postură inadecvată. deficit auditiv. pubertatea precoce şi întârziatădefiniŃie. odihnă insuficientă. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. diabetul insipid-definiŃie. vizual. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. investigaŃie. îngrijire (nursing). 2. Identifică 2. hipotiroidismul si mixedemul. evoluŃie. endocrine sindromul adreno-genital. somn şi odihnă corespunzătoare. scrisori medicale.nanismul hipofizar. deplasare greoaie. stabileşte diagnosticul etiopatogonie. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. hiperaldosteronismul. simptomatologie. diminuarea peristaltismului. simptomatologie. eunuchismul şi eunucoidismul. alterarea imaginii corporale. hipotermie. tratament. risc de infecŃie. investigaŃie. Surse de dificultate 2. hirsutismul. tensiune arterială. edeme. tratament 2. polifagie. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. disfuncŃie sexuală. simptomatologie. dificultatea de a înŃelege informaŃia 2. alterarea nutriŃiei (exces sau deficit). diaforeză.3. investigaŃii.4. simptome şi semne. pierderea stimei de sine. respiraŃie 2. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. constipaŃie. dezechilibru endocrin metabolic.3. Manifestări de dependenŃă: tahipnee sau bradipnee.1. slăbiciune.P. alterarea eliminărilor intestinale (diaree.). etiologie. discuŃii cu membri echipei de îngrijire şi aparŃinătorii. greutate peste normal sau sub normal. sindromul adipozodependenŃă şi genital insuficienŃa hipofizara. Principalele boli endocrine. etiologie.TA. bilete de ieşire din spital. Analiza şi sistematizarea datelor: informaŃii semnificative.5. olfactiv. de îngrijire (nursing) la tratament. constipaŃie). feocromocitomul-definiŃie. dispnee.observaŃie.2. tegumente nemodificate.. evoluŃie. neadaptare la rol. absenŃa durerii. Bolile hipofizei: adenomul cromofob.4. ameŃeală. inapetenŃă. guşa şi cretinismul. deformarea articulaŃiilor extremităŃilor.4. măsurători antropometrice).2. diaforeză. ) în limite normale. carnet de sănătate. investigaŃie. C. diminuarea 142 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

gonade. uree. asigurarea dietei.1. depresie.1. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. InvestigaŃii 3. menŃinerea unei stări nutriŃionale adecvate.2. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. realismul. ameninŃarea conceptului de sine. izotopi.4.C. Surse de dificultate psihologice: anxietate.4.5. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. recipiente. hidratare. frigiditate. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. îmbunătăŃirea aceptarea imaginii de sine. nelinişte faŃă de diagnostic şi tratament. material de dezinfecŃie. reprarenale. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. ionogramă.1. în ce măsură?. colesterol. (cine?. ce?. frilozitate. truse de perfuzie.4. 143 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . paratiroide. 2. Recoltarea urinei pentru calciurie. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenŃă în criza tireotoxică. frustrare. ce se poate face?. tomografia computerizată. neacceptarea bolii. oboseală. restricŃii alimentare şi lichidiene. iodemie. tonusului muscular. asigurarea confortului fizic şi psihic.1. tulburări de gândire.2.4. 3. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenŃă) 1.1. glicemie. substanŃe pentru stimularea sau inhibarea secreŃiei de hormoni. obŃinerea acordului 2. asigurarea confortului psihic. creşterea toleranŃei la activitate 2. a echilibrului hidric şi electrolitic. Pregătirea pacientului 2. tiroidă.Resurse materiale : seringi. cum?. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităŃii vizuale. obezitate.1. când?. implicare. explicaŃii.2.1. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie 1.2. etc. administrarea tratamentului. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. 2. igienă. soluŃii perfuzabile. Teste de stimulare sau inhibare a secreŃiei de hormoni pentru hipofiză. acizi graşi liberi. criza de tetanie. insuficienŃa resurselor familiale 2. dozarea catecolaminelor. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. deprinderi alimentare deficitare. stress.4. teamă de obezitate. Surse sociologice: condiŃii de muncă inadecvate. prevenirea complicaŃiilor. Pregătirea psihică: informare. iodurie. tremurături ale membrelor. restricŃii de tratament 3. rezonanŃa magnetică nucleară.3. 17-CS. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. fosforului. creatinină. ionogramă. educaŃia pacientului/familiei 2. edeme. performanŃă.4. ecografia. a stării de conştienŃă. alimentare.1.3. pierderea respectului de sine. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. observabilitate. Obiectivul nursing: specificitate. IntervenŃii specifice 3. lipide serice. 3. dozarea calciului. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de mediu. poziŃia adecvată. crearea unui mediu sigur. radioiodocaptarea ) 3. criza addisoniană 2.4.

examenul fundului de ochi).ImportanŃa controlului periodic. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor.C. creşterea aportului de potasiu. pregătirea câmpului operator 3.5. reducerea riscului de rănire.3. factorii favorizanŃi şi agravanŃi. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute în perioada îngrijirii 2.4. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. 144 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pregătirea preoperatorie : . Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Îngrijirea postoperatorie . hidratare parenterală 3. elevii au stiluri diferite de învăŃare. măsuri în caz de călătorie. evitarea excesului de lichide. .informarea pacientului şi obŃinerea consimŃământului. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. electromiograma. testul hiperpneei provocate. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate.îngrijiri speciale după intervenŃiile pe craniu.îngrijiri generale comune altor intervenŃii. cale de administrare. conservarea resurselor bolnavului. înlocuirea celor interzise. reflexograma ahiliană. observarea semnelor de deshidratare. substanŃele pentru corectarea gustului. elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenŃă. acceptarea rolului de bolnav 3. efectul terapeutic şi reacŃiile adverse.2. creşterea dozelor în caz de urgenŃă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei.2.1. satisfacŃia pacientului 1. determinarea metabolismului bazal. Planificare intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . 3. orar. Prevenirea complicaŃiilor : supravegherea funcŃiilor vitale. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale Obiectivele stabilite 1.pregătirea generală şi locală: bilanŃ clinic şi biologic. elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea.5. EducaŃia pacientului /familiei -Informarea privind modul de producere al bolii. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. compararea. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. asigurarea confortului psihic şi fizic . doze.

elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. . descoperirea. demonstraŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. studiu de caz. scheme. demonstraŃia. mulaje. dotarea cu material didactic. plan de îngrijire). Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. simulări. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. descoperirea. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. planuri de educaŃie. plan de îngrijire. compararea.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. proiectul. fişe de lucru. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe.creativitatea si capacitatea de a lua decizii.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. test scris. munca independentă. aplicaŃii pe caz concret. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. observaŃia. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. folii de retroproiector. CD-uri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). tema în clasă. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. 145 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. problematizarea. coevaluarea în grupul de lucru. proiect de activitate. problematizarea. fişe de lucru. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. fişe de lucru.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. fişe de lucru. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. instrumente şi materiale sanitare. probe practice (demonstraŃie. simularea. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. proiect de activitate. casete video. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. investigaŃia. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. Sugestii metodologice Modulul ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ENDOCRINOLOGIE ŞI NURSING ÎN ENDOCRINOLOGIE.elevii au stiluri diferite de învăŃare . planuri de îngrijire. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. exerciŃiul.conversaŃia. plan de îngrijire. . Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.

Se evaluează numai competenŃele din acest modul. studiu de caz. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. proiectul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. planuri de îngrijire. 146 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . investigaŃia. planuri de educaŃie. fişe de lucru. probe practice (demonstraŃie. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. plan de îngrijire). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. test scris. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. simulări. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. coevaluarea în grupul de lucru. aplicaŃii pe caz concret.Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. tema în clasă. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării.

Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE. modificări ale tensiunii arteriale. 2. polifagie. flexibilă şi integrată. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. 4. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată BOLI METABOLICE. forme clinice (tip 1. ComplicaŃiile obezităŃii. Tratamentul farmacologic: insulină. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli metabolice şi de nutriŃie. evoluŃie şi complicaŃii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. invatamant clinic. exemple de afecŃiuni în care se întâlnesc. dureri articulare şi musculare. Principalele boli metabolice şi de nutriŃie. 2.1. C. transpiraŃii. crt. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriŃie: creşterea sau scăderea în greutate.Modulul 37: BOLI METABOLICE. etc. astenie fizică. investigaŃii. tulburări de tranzit intestinal. forme clinice. Diabetul zaharat: definiŃie. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: BOLI METABOLICE. osteoarticulare. etiopatogenie. infectiile. tip 2). etiopatogenie.3.1. hepatice. 2. 147 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Obezitatea – definiŃie şi epidemiologie. exercitiul fizic terapeutic. polidipsie. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. inapetenŃă. etiopatogenie. Analizează de nutriŃie şi semnele şi nursing specific simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. Unitate de CompetenŃe competenŃă Boli metabolice. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC Nr.2. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriŃie. 5. 3. poliurie. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriŃie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înŃeleagă mai bine particularităŃile îngrijirii în bolile metaboliconutriŃionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. Dieta. 2. microangiopatii). simptomatologie. DenutriŃia – definiŃie. pentru calificarea: asistent medical generalist. Profilaxia complicatiilor. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. antidiabetice orale. tratamentul chirurgical in obezitate 2. 37. – prezentare sumară. xantoame si xantelasmele etc. tratament farmacologic. modificarile cutanate. Aceste particularităŃi se regăsesc în lista competenŃelor şi î criteriile de performanŃă din standardul de pregătire profesională. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. ConŃinuturi 1. simptomatologie.

lipsa informaŃiilor (în legătură cu boala. complicaŃiile. 2. sărăcie.2. în ce măsură?. investigaŃii. alterarea stării de nutriŃie (exces). surplus în greutate. discuŃii cu echipa de îngrijire şi aparŃinătorii.5. grave. greutate. de nutriŃie. buletine de analize/investigaŃii.). cercetare stabileşte documente medicale (foaia de observaŃe. 2. investigaŃii. 2. medii. evoluŃie. clasificare. mobilizare. IndependenŃa/dependenŃa. depistare şi evaluare. factori de risc – etiopatogenie. observabilitate (cine?. guta – definiŃie. bilete de externare din diagnosticul de spital. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. investigarea stilului de viaŃă). eventualele operaŃii). pregătirea specială pentru operaŃie şi îngrijirea postoperatorie a 148 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. realism. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + C. 2. îngrijire carnet de sănătate.2. de frecvenŃa alimentaŃie. Principii de tratament. dispnee. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută.a limentaŃie insuficientă. metabolice şi 2. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. îngrijire când?. forme clinice ( uşoare. tegumente intacte. controlul şi asigurarea dietei. examenul fizic (inspecŃie. supravegherea eliminărilor. risc de infecŃie. Sindromul X metabolic – definiŃie. cum?. simptomatologie. Manifestări de independenŃă: pacient conştient. (nursing). Identifica 1.4. absenŃa durerii.8. Hiperuricemiile . Probleme de dependenŃă: imobilitate. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. forme clinice şi simptomatologie. medicaŃia specifică. apetit nemodificat. circumferinŃa abdominală). performanŃă. tratamentul cronic. TA. funcŃionale). ce se poate face?.1. hidratare şi alimentare. reŃete etc. semne vitale (R. educaŃia specifică si continuă. simptomatologie. profilaxila complicaŃiilor. leziuni cutanate). obiective pe termen scurt. circulaŃie inadecvată. C. etiopatogenie şi clasificare. 2. supravegherea alimentaŃiei şi respectarea dietei. mobilitate păstrată. ancheta dependenŃă şi alimentară. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaŃă (dieta si efort fizic terapeutic). fatigabilitate. disconfort. scrisori şi trimiteri medicale. Principii de tratament. mediu şi lung). Elaborează manifestări de dependenŃă). epuizare. organice. 2. observaŃie. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. factori de risc – etiopatogenie. diaree. investigaŃii. deficit de cunoştinŃe. normal colorate.7. alterarea percepŃiei vizuale. administrarea tratamentului. măsurători antropometrice: (nursing) la pacienŃii cu boli înălŃime. de ordin social (izolare geografică. disfuncŃie sexuală. izolare socială). ce?. somn şi odihnă corespunzătoare. (in puseu si intercritic). etiopatogenie. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. complicaŃii. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative. Manifestări de dependenŃă: dificultate în deplasare. forme clinice şi asocieri morbide. de ordin psihologic (anxietate. educaŃie. IntoleranŃa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiŃie. stres). 2. Obiectivul nursing: specificitate. Hipoglicemiile – definiŃie. a stării de conştienŃă.evoluŃie şi complicaŃii. planul de 1. 2.2. probleme de chestionare specifice (nutriŃional. incoordonarea mişcărilor.6. T0) în limite normale. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. evoluŃie. 2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. Dislipidemiile – definiŃie. postură inadecvată. oboseală. implicare. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. 2. Principii de tratament. P.1. risc de rănire. igienă.

recipiente.2. IntervenŃii specifice. talie. vârstă (diabetul la copil. material de dezinfecŃie. îngrijirea în cazul convulsiilor. complicatii si comorbiditati asociate. sulfat de bariu. HLG.3. asigurarea poziŃiei. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. colesterol total. Examenul fundului de ochi. 3. 2. ionogramă. LDL. 3. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. cântar – taliometru. Testul de toleranŃă la glucoză oral (TTGO). 3. măsuri de prevenire a infecŃiilor intercurente. tensiometru. efectuarea injecŃiei cu insulină. ace. corpi cetonici. adolescent. garou. 3. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară.C. Obiectivele şi principiile dietoterapiei. Hb glicozilată.3.3. DZ tip2).4. panglică metrică. Teste de evidenŃiere a malabsorpŃiei: testul cu xiloză. curba diurezei. trigliceride.Prevenirea complicaŃiilor: supravegherea stării de conştienŃă. Recoltare sângelui pentru: glicemie. a dozelor de insulină. examen dermatologic. supravegherea sondei urinare. HDL. 3. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). ionogramă. 3. 3. EducaŃia pacientului/familiei. 1. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului. activitate fizica. Resurse materiale Seringi. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate. întocmirea meniului cu respectarea cantităŃii de carbohidraŃi. Controlul greutăŃii. asigurarea confortului psihic. izotopi radioactivi.2. 2. acid uric. Trusă de perfuzie. proteine serice. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). obŃinerea consimŃământului. Examene radiologice: radiografia articulară (guta). cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenŃe pentru o porŃie. 3. glucometru cu teste.3. explicaŃii. anticorpi anti muşchi neted. Pregătirea pacientului. Alte examene. Asigurarea dietei în funcŃie de greutate. testul excreŃie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic).5. proteinurie/24 h examenul sedimentului. Controlul şi asigurarea dietei.1. Asigurarea dietei recomandate.4. 3. T0 la intervale stabilite de medic.1.2.4. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. repartizarea pe mese. flacoane de insulină.3. vârstă. testul de încărcare lipidică.4. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaŃă şi creşterea complianŃei (aderenŃei) la tratament. urocultura. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire.1.2. lactoză. TA.4. respectarea restricŃiilor alimentare. 3.7. soluŃii perfuzabile. xiloză. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. pacientului cu diabet. cu lactoză.6. Administrarea tratamentului medicamentos 149 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3. P. combaterea vărsăturilor. 3. preferinŃe alimentare) Respectarea particularităŃilor în funcŃie de forma clinică (DZ tip1. supravegherea şi măsurarea R. Recoltare urinei pentru: glicozurie. obezitate şi denutritie. VSH. SubstanŃe pentru teste: glucoză. anticorpi antigluten. 3. Pregătirea psihică: informare. 3.1. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenŃa rezultatelor.3. observarea semnelor de deshidratare. 2.

discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. demonstraŃia. studiu de caz. descoperirea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile.conversaŃia. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. scheme. aplicaŃii pe caz concret.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. simulări. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. fişe de lucru.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. retenŃie hidrică. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaŃia. incidente şi accidente alergice. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.C. . Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. plan de îngrijire). probe practice (demonstraŃie. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apar în perioada îngrijirii. instrumente şi materiale sanitare. IntervenŃia chirurgicală la diabetic. . observaŃia. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. supravegherea intraoperatorie. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. .1. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. simularea. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind BOLI METABOLICE. Obiective stabilite: 1. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: .8. 3. plan de îngrijire. dotarea cu material didactic. îngrijirea specială postoperatorie. fişe de lucru. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.elevii au stiluri diferite de învăŃare. casete video. test scris.2. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. DE NUTRIłIE ŞI NURSING SPECIFIC. prevenirea complicaŃiilor. 3. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. planuri de îngrijire. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. compararea. planuri de educaŃie. insulina).elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. 1. Sugestii metodologice Modulul BOLI METABOLICE. 1. exerciŃiul. cd-uri. satisfacŃia pacientului. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. hipoglicemie la sulfonilureice. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. mulaje. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. proiect de activitate. problematizarea. 2. munca independentă. 150 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide.

Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. 151 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. tema în clasă. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. proiectul.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. investigaŃia. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. coevaluarea în grupul de lucru. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul.

3. făcând parte din nevoile de bază ale individului. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. Modului are alocate 60 ore din care 36 ore. 152 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. Promovează educaŃia nutriŃională a individului si familiei . 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. 5. Identifică tulburări de alimentatie. 4. Schimbarea stilului de viaŃă şi în principal al celui alimentar ar reduce simŃitor incidenŃa bolilor. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. omul în corelaŃie cu mediul său obişnuit de viaŃă. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. în diferite etape ale vieŃii sau situaŃii fiziologice. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcŃii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. pentru calificarea asistent medical generalist. AlimentaŃia (dieta) este esenŃială pentru promovarea sănătăŃii.Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II. prevenirea bolilor şi existenŃa vieŃii. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Strategia OMS „Sănătate 21”. invatamant clinic. ar creşte calitatea şi durata vieŃii. 2. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr.

Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubiledefinitie. Se.2. NutriŃie si dietetică CompetenŃe C. Ni 2.3. Identifică nevoi nutriŃionale în funcŃie de vârstă. factori de mediu.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale. Vn.1. Alimentele şi exerciŃiul fizic 1.3 Oligoelemente: I. Prevenirea afecŃiunilor cronice 2. Nevoi nutriŃionale în perioada copilăriei. Notiuni despre digstie si metabolism.10 Produse alimentare de protectie: peste oceanic. Notiuni despre digestie si metabolism.Mg. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaŃiei. imbogatite in celuloza si substate pectice 4. Necesar hidric.3. Bilantul hidric-aportul si eliminarea.definitie 1.5 Cerealele 3. Mn. aspecte religioase. clasificare. 2.Zn.9 Condimente 3. rolul in organism. clasificare. Vitaminele.Proteinele-definitie.7 Produsele zaharoase 3. suprafaŃa corporală.Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenta: NUTRITIE SI DIETETICA Nr. Notiuni despre digestie si metabolism. Co.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie. activitate şi starea individului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .clasificare. apa si sarurile minerale 2. prevenirea 153 C.2. nevoile bazale în funcŃie de greutate.6 Legumele si fructele 3.2.3.4 Grasimile 3.3.Surse alimentare. competenŃă 38.8 Bauturile nealcoolice 3.K.2 Laptele si produsele lactate 3. Macronutrienti .tipul de activitate. Apa-rolul apei si distributia apei in organism. Cu 2.1 RaŃia calorică la nou născut şi sugarul mic 2. 2.2 Microminerale: Fe . Br. 1.Electroliti si tulburari electrolitice.S 2. Nevoile energetice şi plastice. Surse alimentare.1 Macrominerale: Ca. RaŃia calorică la adolescenŃi. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. ConŃinuturi 1. 2.P. rolul in organism. Unitate de crt. Substante cu efecte vitaminice.3 Ouale 3. Surse alimentare. cereala germinate.1. 2. Mb.1 Carnea si produsele de carne 3. Lipidele-definitie. RaŃia alimentară. hedonismul.rolul in organism.2. surse.3 Sarurile minerale-caracteristici. 2. 3 Grupe de alimente 3. EducaŃia nutriŃională. 1. rol. stări patologice. stări fiziologice. produse fermentate lactic.3. 2.Na. vârstă.F. Cr.4 Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.3.Cl.

în aburi. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. efectele fumatului. date antropometrice. greutatea corporală în limite normale.2.2 Întocmirea planului de educaŃie pentru schimbarea stilului de viaŃă.repartizarea alimentelor pe mese 1. pâinea. RaŃia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.3. 2. aluaturi. tendinŃe sociale. sarcină.1. Boală supra alimentaŃiei 2. prelucrare termică (fierbere. complicaŃii ale sarcinii legate de aportul alimentar (prezentare sumară) 3.3. Alcătuirea dietei adecvate 3. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinŃelor alimentare 3. Factorii care influenŃează aportul alimentar: clima.5.1. climatul emoŃional. comportamentul alimentar 1. Tulburări nespecifice 154 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . biochimice 2. Metode: anamneza.5. gustări. fripturi. deserturi. prăjire. AlimentaŃia enterală şi parenterală 2.Indicatorii stilului de viaŃă sănătos. cărnii şi peştelui. fizico-chimice. obiceiuri alimentare nesănătoase. fructelor şi legumelor. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3.3. Piramida alimentelor 3.2. AlimentaŃie protectoare 2.1. Promovează educaŃia nutriŃională a individului şi familiei C.stări anabolice fiziologice. stres determinat de boală. ale stresului psiho-social. coacere) 2.2. 2. ModeraŃie şi echilibru. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. creştere. comportamentul alimentar. sosuri. mediul familial (obiceiuri). RaŃia calorică la adulŃi şi vârstnici. 2. Identifică tulburări de nutriŃie şi alimentaŃie obezităŃii.3.Evaluarea stării nutriŃionale 1. InteracŃiunea dintre alimente şi medicamente 1.1.1 Anorexia nervoasă 2.3. cultura. stările patologice. mediatizarea unor produse prin mass-media. ouălor. frigere. NoŃiuni de gastro-tehnie 2.1.4. examenul fizic 1.4. Combinarea alimentelor 3. budinci.4. Preparate culinare: supe. Conservarea laptelui. Rolul exerciŃiului fizic.4. alimentaŃia.1. chimice.garnituri. salate. 3. Stilul de viaŃă sănătos 1. Factori care influenŃează aportul alimentar: starea economică.2 Bulimia 2.2. Tulburări de alimentaŃie 2. intrări. 1.3.4.4.C. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. EchivalenŃe pentru o porŃie 3.Factori care influenŃează necesarul alimentar. convalescenŃă 1. boala 1. Orarul porŃiilor.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. sufleuri. efectele consumului de alcool.

calcularea raŃiei alimentare. Sugestii metodologice Modulul NUTRIłIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice. . Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. descoperirea. folii de retroproiector. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la situaŃiile reale. simulări. anemii. PreferinŃe alimentare 2.3. tabele cu conŃinutul în principii alimentari. ficatului şi pancreasului. în bucătăria spitalului. test scris. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. fişe de lucru. compararea. de nutriŃie şi nursing specific”. ImportanŃa dietei pentru tratarea bolii 2. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃierii aspectelor semnificative. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. boli neoplazice. măsuri de control a alimentelor din afara. simularea. mulaje. . 2.C. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind nutriŃia şi dietetica. expunere şi conversaŃie.a indicaŃiile terapeutice. fişe de lucru.1. casete video.5. 155 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Consilierea pacientului şi familiei 2. demonstraŃia. Întocmirea foii de alimentaŃiei Verificarea recomandărilor medicale. afecŃiuni renale.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare.2. muncă independentă. Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti.elevii au stiluri diferite de învăŃare. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. problematizarea.5. fişe de lucru.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. studiu de caz. . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. planuri de îngrijire. proiect de activitate. Se recomandă următoarele metode: observaŃia şi exerciŃiul. Asigură respectarea dietei în diferite afecŃiuni 2. 2. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Comportamente inadecvate în copilărie 1.4.5. aplicaŃii pe caz concret. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. foi de alimentaŃie. plan de îngrijire). Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Principii generale ale alimentaŃiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. cd-uri. afecŃiuni cardio-vasculare şi HTA. listă de alimente. probe practice (demonstraŃie. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. dotarea cu material didactic. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. diabet şi boli de nutriŃie. plan de îngrijire. ComplianŃa ( aderenŃa) pacientului l. scheme. planuri de educaŃie. alcătuirea meniului.

endocrine. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. coevaluarea în grupul de lucru. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. proiectul. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. investigaŃia. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. tema în clasă. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II (boli de nutriŃie şi metabolice. 156 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . afecŃiuni de medicină internă şi chirurgicale).

având repartizate un număr de 60 de ore. . monitorizare şi evaluare a proiectelor. crt. Identifică proiectul de sănătate 2.de a crea cultura managementului prin proiecte de sănătate. Scopurile acestui modul sunt: .să-i sprijine pe coordonatori în îndrumarea elevilor. -să-i ajute pe elevi în finalizarea cu succes a proiectelor. abilităŃi şi deprinderi în managementul proiectelor de sănătate. din care 24 ore. Notă introductivă Modulul Managementul proiectelor de sănătate se studiază la nivelul 3 avansat. . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. planificare. Tabel de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SĂNĂTATE Nr. Unitatea de competenŃă Managementul proiectelor de sănătate CompetenŃa 1. Aspecte generale. Managementul unui proiect.Modulul 39: MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE SANATATE 1. Aspecte generale. 39. . 157 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . în vederea elaborării şi redactării proiectelor. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardele de Pregătire Profesională. Calitatea în managementul proiectelor de sănătate.a dezvolta abilităŃi de concepere.Identifică proiectul de sănătate ConŃinuturi NoŃiunea de proiect de sănătate Caracteristicile unui proiect de sănătate Tipuri de proiecte de sănătate Fazele unui proiect. Monitorizează proiectul de sănătate 3. Reprezentarea planului de proiect Evaluarea proiectelor medicale. 2.de a oferi elevilor cunoştinŃe. Metodologii de management de proiect de sănătate Planificarea resurselor . . . Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de Pregătire Profesională specific calificării. laborator tehnologic.Tipuri de resurse.să-i sprijine pe elevi în eficientizarea muncii lor. şi are în vedere asigurarea pregătirii generale în viitorul domeniu de activitate.responsabilizarea pentru asigurarea calităŃii proiectelor. Implementează proiectul de sănătate 3.

Monitorizează proiectul de sănătate Lansarea proiectului de sănătate . calitate. nefiind condiŃionat sau dependent de celelalte module din curriculum.Tehnici şi metode de evaluare şi control al proiectelor medicale. în 158 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . precedenŃele. . Sugestii metodologice: Modulul Managementul proiectelor de sănătate are în cadrul curriculum-ului.Nivelarea încărcării resurselor. cost. Se parcurge cu un număr de 60 de ore. ActivităŃi. replanificare. Documentelor specifice. Managementul resurselor . . .Definirea resurselor . produse. . Parcurgerea conŃinuturilor modulului Managementul proiectelor de sănătate şi adecvarea strategiilor didactice utilizate are drept scop formarea competenŃelor tehnice generale aferente. costuri actuale şi cele prevăzute în planul de proiect. . raport de progres. în calificările din domeniile tehnice. Controlul / verificarea configuraŃiei /produsului final.Analiza schimbării (impact.2.Declararea datei de începere a proiectului. . . . .Alocarea resurselor pe activităŃi. .Documente de raportare specifice: raport de sfârşit de etapă. Criterii/cerinŃe de calitate a configuraŃiei / produsului final.Analiza. .Histograma încărcării resurselor. comparare şi raportare cu planul de proiect. produs. 4. Controlul resurselor – timp şi buget alocat. Controlul resurselor .Controlul progresului (timp.Necesitatea schimbării.Implementează proiectul de sănătate 3. analiza variaŃiilor Managementul configuraŃiei Componentele configuraŃiei / produsului final.Documente specifice: cerere de schimbare. Nivelarea resurselor Gestionarea schimbărilor. .Definirea calendarelor şi a programului de lucru.Controlul timpului: măsurarea activităŃilor. prognozelor şi rezultatelor obŃinute. Plan de evaluare a proiectelor. necesitatea schimbării). . o poziŃie distinctă. .Controlul bugetului alocat: controlul pe durata de viaŃă a proiectului. constrângerile dintre activităŃi. Documente specifice: planul de management al configuraŃiei. recomandări de acŃiune. Evaluarea proiectului de sănătate . registru de probleme.Definirea etapelor. planificare. Managementul etapelor. . durata activităŃilor. Analiza utilizării resurselor. Exportarea datelor Analiza execuŃiei.Gruparea pe faze.Planificarea activităŃilor:definirea activităŃilor. planul de calitate. raportarea schimbărilor / problemelor configuraŃiei / produsului final.Elemente de evaluare şi reevaluare a activităŃilor: compararea şi interpretarea estimărilor. avantaje/ dezavantaje). ConŃinut şi dependenŃe. Verificare.

probe orale). modulul permite individualizarea învăŃării şi articularea educaŃiei formale şi informale. prin: . Evaluarea la disciplina Managementul proiectelor de sănătate se va face prin: • lucrări individuale – studii de caz/analize O lucrare pentru proiecte din domenii de activitate cunoscute de către cursanŃi O lucrare prin care să se analizeze etapele identificate într-un proiect.prezentarea temelor în mai multe moduri (raport sau discuŃie sau grafic). cu viteze diferite şi din experienŃe diferite. prin aplicarea instrumentelor de evaluare continuă prevăzute în Standardul de Pregătire Profesională (probe scrise. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii ale educaŃiei: cursanŃii învaŃă cel mai bine atunci când consideră că învăŃarea răspunde nevoilor lor. ei învaŃă în moduri diferite.scopul pregătirii profesionale a cursanŃilor şi dezvoltării capacităŃilor care să le permită integrarea pe piaŃa muncii. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. O competenŃă se evaluează o singură data. pe de o parte în plan orizontal. în orice moment al procesului educativ. CursanŃii trebuie evaluaŃi numai în ceea ce priveşte dobândirea competenŃelor specificate. iar la şfârşitul lui se realizează evaluare sumativă. modulul oferă maximul de deschidere. modulul poate încorpora. Dobândirea competenŃelor pentru nivelul trei+ de calificare se va certifica pe baza rezultatelor obŃinute în urma aplicării instrumentelor de evaluare a competenŃelor. Rezultatele evaluării continue vor fi consemnate în foaia matricolă. Demonstrarea unei alte abilităŃi în afara celor din competenŃele specificate este lipsită de semnificaŃie în cadrul evaluării. utilizând în acest sens fişe de lucru. pe care cursanŃii să le abordeze în ritmuri şi la niveluri diferite. prin: . . în plan vertical. DiferenŃierea răspunsului. în prelungirea acestora pot fi adăugate mereu noi module ceea ce se înscrie perfect în linia imperativului educaŃiei permanente. .abordarea tuturor tipurilor de învăŃare (auditiv. În elaborarea strategiei didactice. . noi mijloace sau resurse didactice. iar pe altă parte. cursanŃii au stiluri proprii de învăŃare. 159 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . vizual.fixarea de sarcini diferite pentru grupuri sau indivizi diferiŃi. cursanŃii învaŃă mai bine atunci când li se acordă timp pentru a “ordona” informaŃiile noi şi a le asocia cu “cunoştinŃele vechi”.gradarea sarcinilor de la uşor la dificil. . Abordarea modulară va oferi următoarele avantaje: modulul este orientat asupra celui care învaŃă. alături de rezultatele de la celelalte discipline de cultură de specialitate şi de la disciplinele de cultură generală. Elaborarea documentelor/rapoarte specifice metodologiei de proiect utilizată. verificării prin îndrumător. prin: . fiind o structură elastică. peste / lângă alte module parcurse. respectiv asupra disponibilităŃilor sale. în funcŃie de abilităŃi. • proiect propriu sau în echipă Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Procesul de predare .utilizarea verificării de către un coleg. practic sau prin contact direct). Pe parcursul modulului se realizează evaluare continuă. grupurilor de studiu.utilizarea autoevaluării şi solicitarea cursanŃilor de a-şi impune obiective. În acest sens cadrul didactic trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte şi modalităŃi de lucru: DiferenŃierea sarcinilor şi timpului alocat.învăŃare trebuie să aibă un caracter activ şi centrat pe cursant. urmând să i le pună mai bine în valoare. . DiferenŃierea cunoştinŃelor.formarea de perechi de cursanŃi cu aptitudini diferite care se pot ajuta reciproc.fixarea unor sarcini deschise. cursanŃii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. pentru verificarea atingerii competenŃelor. participanŃii contribuie cu cunoştinŃe semnificative şi importante la procesul de învăŃare.

activităŃile de învăŃare predare utilizate de cadrele didactice vor avea un caracter activ. analiză). Reevaluarea trebuie să utilizeze acelaşi instrument. cum ar fi: • efectuarea unor lucrări de laborator • realizarea unor miniproiecte din domeniul calificării Combinarea metodelor de mai sus cu metode explorative (observarea directă. În cazul unei încercări nereuşite. observarea independentă. 160 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Pentru dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor prevăzute în SPP-uri. deşi locul de desfăşuare a evaluării poate fi modificat. exemplificarea) poate conduce la dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor specifice calificării. recomandăm ca în procesul de învăŃare–predare să se utilizeze cu precădere metode bazate pe acŃiune. dar numai în limitele orarului şcolar. cu pondere sporită pe activităŃile de învăŃare şi nu pe cele de predare. Acesta trebuie să includă discuŃii în legătură cu motivele care au dus la insucces şi identificarea unei noi ocazii pentru reevaluare. este esenŃială transmiterea unui feedback clar şi constructiv.La încheierea cu succes a unei evaluări. în funcŃie de: dificultatea temelor nivelul de cunoştinŃe anterioare ale grupului instruit complexitatea şi varietatea materialului didactic utilizat ritmul de asimilare a cunoştinŃelor şi de formare a deprinderilor proprii grupului instruit. precum şi a sprijinului suplimentar de care cursantul are nevoie. Cadrele didactice au posibilitatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme. metode expozitive (explicaŃia. interactiv şi centrat pe cursant. Pentru atingerea obiectivelor programei şi dezvoltarea la cursanŃi a competenŃelor vizate de parcurgerea modulului. competenŃele determină conŃinuturile tematice. descrierea. Între competenŃe şi conŃinuturi este o relaŃie biunivocă. iar parcurgerea acestora asigură dobândirea de către cursanŃi a competenŃelor dorite. este suficient un feedback de felicitare. Pentru recuperare se poate propune o perioadă de către evaluator sau de către cursant.

Dimensiunile calităŃii îngrijirilor de sănătate: accesibilitatea îngrijirii. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului : Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Descrie dimensiunea umana a calităŃii Aplica tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire III. dar se au în vedere resursele locale pentru instruire: baza materială a şcolii. Scopul acestui modul este de a forma deprinderi şi abilităŃi de analiză. II. în vederea obŃinerii calificării de nivel 3 avansat Asistent medical generalist. Modulul se va utiliza împreună cu Standardul de pregătire profesională specific calificării. 1. continuitatea îngrijirii. 2.organizarea activităŃilor referitoare la calitate. resursele. invatamant clinic. cât şi la finalul lui. al şcolii postliceale pentru realizarea pregătirii de specialitate specifică domeniului Sănătate şi asistenŃă pedagogică. 2. antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităŃii. 3. eficienŃa îngrijirii. controlul calităŃii. procedurile. AcŃionează pentru implementarea sistemelor de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . crt. Persoana care va absolvi acest modul este responsabilă de execuŃia propriei activităŃi de asigurarea calităŃii serviciilor Nursing atât pe timpul desfăşurării procesului.Cerintele pentru implementarea unui sistem de asigurare a calităŃii: structura organizatorica. specificitatea îngrijirii. dar şi de evaluare a cerinŃelor impuse pentru domeniul Sănătate şi asistenta pedagogica. Prin parcurgerea modulului se urmăreşte dobândirea competenŃelor descrise în Standardul de pregătire profesională. echipe de lucru. de interpretare. FuncŃiile managemetului calităŃii serviciilor de îngrijire: planificarea calităŃii. orientare către pacient. 1. coordonarea activităŃilor referitoare la calitate. Modulul va dezvolta competenŃele din unitatea de competenŃă pentru abilităŃi cheie CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING. de îmbunătăŃire a calităŃii. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING Nr. procesele. cerinŃele locale pentru pregătirea în calificarea de nivel 3 avansat asistent medical generalist. Unitatea de competenŃă Calitatea serviciilor nursing CompetenŃe C. respect pentru pacient. eficacitatea îngrijirii. Nota introductiva Modulul CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se studiază pe parcursul anului al IIIlea.Componentele managementului calităŃii în organizaŃiile de îngrijire a sănătăŃii: conducători vizionari. 1. asigurarea şi îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor furnizate. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul activitatea didactică va cuprinde formula unui parteneriat între şcoală şi instituŃii acreditate să gestioneze probleme specifice de asigurarea calităŃii. Precizează conceptul calităŃii şi siguranŃei pacientului în sistemul îngrijirilor de sănătate ConŃinuturi 1. 2. 4. schimbarea în practica nursing. siguranŃa în îngrijire 2. de aplicare şi de implementare a sistemului de asigurare a calităŃii serviciilor de nursing. 40. Modulul are alocate 60 de ore pe an din care 36 de ore. cadrul de colaborare cu agenŃii economici.Modulul 40: CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING I. folosirea unui 161 C..

dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă şi diferenŃiată. interpretare a sistemului ce vizează asigurarea calităŃii.şanse egale la angajare.Instrumente de imbunatatire a calităŃii: instrumente ajutătoare: (brainstorming.elevii au stiluri diferite de învăŃare . normarea în nursing. program. Descrie dimensiunea umana a calităŃii C. Ńinând cont de nivelul iniŃial de pregătire şi de nivelul de performanŃă cerut pentru absolventul de şcoală postliceală cu specialitatea asistent medical generalist. 3. histograme. selecŃia.Conceptul de imbunatatire continuă a calităŃii: îmbunătăŃirea continuă a performanŃelor. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . fişe de lucru. dobândite anterior. proceduri de sistem. pensionare. fişe de control statistic. 2. stratificare. modele de formare a echipei.C. metoda întrebărilor) instrumentele calităŃii: grafice. educaŃia continuă. operaŃionale. 3. managementul riscului. planificarea resurselor umane. diagrame. Aplică tehnici de îmbunătăŃire continuă a calităŃii serviciilor de îngrijire model de proces recunoscut. IV. acreditarea JOINT Commission dosarul de îngrijire al pacientului 4. acŃiuni preventive (prevenirea îmbolnăvirii) satisfacerea pacientului. calculatoare cu programe de aplicaŃii pe tipuri de machete care vizează sistemul de management al calităŃii. recrutarea.Rolul managerilor în sistemele de asigurare a calităŃii serviciilor de îngrijire: leadership în nursing.elevii învaŃă cel mai bine atunci când învăŃarea răspunde nevoilor lor . certificarea (ISO) 1. 2. 4. acreditarea spitalelor.Documentatia pentru îmbunătăŃirea calităŃii: documentaŃia pentru sistemul de management al calităŃii conform standardelor ISO. manualul acreditării-grupe de standarde specifice nursingului.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare . video. responsabilităŃi.Srategii de îmbunătăŃire a calităŃii: strategia Kaizen. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor proiecta activităŃi de învăŃare centrate pe elev.Promovarea profesională şi educaŃia continuă în nursing: motivarea. audit intern. Orele de instruire teoretică se recomandă a se desfăşura în cabinete şi laboratoare de specialitate dotate cu material didactic corespunzător: retroproiector. creditarea. 1. formarea aptitudinilor şi a deprinderilor de analiză.elevii participă cu cunoştinŃele lor. În elaborarea strategiei didactice. ciclul PDCA (planifică-executăverifică –acŃionează) principiul „zero defecte” 3. 3. siguranŃa profesioniştilor. comunicarea între membrii echipei. care vor pune accent pe dezvoltarea gândirii.Sisteme de evaluare a calităŃii: autoevaluarea. a proceselor. CondiŃii de aplicare didactică şi de evaluare Parcurgerea conŃinuturilor modulului CALITATEA SERVICIILOR DE NURSING se va realiza integral.Precizeaza rolul resurselor umane şi strategiile de recrutare de personal: activităŃi. la procesul de învăŃare 162 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . acŃiuni corective (controlul infecŃiilor). acces Internet. rezolvarea conflictelor. delegarea responsabilităŃilor. parcurgând tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . instrucŃiuni de lucru. portofolii. colecŃie de reglementări tehnice şi normative specifice . fişe de autoevaluare. compensaŃii. acreditarea. a sistemelor de lucru.

Se recomandă adaptarea programei la elevii cu nevoi speciale. SPP. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. pe baza standardelor de acreditare a unităŃilor sanitare. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Indiferent de locul.. proiectarea şi implementarea sistemului calităŃii. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile . dotarea cu material didactic. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. momentul şi persoana care face evaluarea. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de: dificultatea temei. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevilor.a documentaŃiei tehnice de specialitate din domeniu: SR EN ISO 9000:2001 Sisteme de management al calităŃii. Proiectarea evaluării competenŃelor se realizează prin stabilirea clară a programului şi a modului de evaluare.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. pentru verificarea atingerii competenŃelor.ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare tehnologice cu o bună dotare materială. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. prin fişe individualizate. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. O competenŃă se evaluează o singură dată. 163 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . V. Instruirea în laboratoare tehnologice are importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul activităŃilor privind asigurarea calităŃii serviciilor nursing.

1. cu valori si principii de viata Continuturi tematice Totalitate si individualitate 1. moral si legal Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Acorda ingrijiri intr-un mediu terapeutic securizant III. -principii etice: binefacere vs. Raspunde din punct de vedere profesional.2 Valori si principii etice in nursing: . din care 36 ore.Drepturile copilului. 1. .fuga de raspundere. II. -rolul de avocat al pacientului. laborator tehnologic.Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA Nr. Norme de exercitare (conform legilor in vigoare) 2.3 Sisteme personale de valori: .forme de scolarizare. foaie de observatie. Curriculumul se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala.egalitate. . moral si legal 3.libertate. -eroare si greseala in nursing.cu nevoi specifice. 41. constiinta.putere/loialitate si libertate profesionala.empatie.independenta. stare civila.MODULUL 41 : DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA I.Drepturile femeii in maternitate etc Raspundere si responsabilitate: 2.Drepturile pacientului. deontologia actului medical.Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala .identificare personala (CI/BI.2 drept medical. angajare). fidelitate/confidentialitate. dreptate ( mod de impartire a adevarului).incredere. veracitate vs.4 Drepturi si libertati: . Descrie fiinta umana ca entitate biopsihosociala. -aspecte etice ale ingrijirii (compasiune. Nota introductiva Modulul Deontologie si etica profesionala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Deontologie si etica profesionala Modulul are alocate un numar de 60 ore.imagine pozitiva de sine.devotament fata de profesie.dosar medical) -ingrijire holistica:fiinta unica.valori: viata. . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Unitate de competenta Deontologie si etica profesionala Competenta C1. autonomie vs. sinceritate. paternalism.1 raspundere .morala. -implicarea pacientului in propria ingrijire. responsabilitateprofesionala.culpa. cu valori si principii de viata 2.grija si afectiune.legala. crt. civila.Drepturile omului. nondiscriminare.1 . . -neglijenta. . competenta.Raspunde din punct de vedere profesional. 164 C2. .reputatie. 1.maleficienta.

. -consimtamant sau refuz al ingrijirilor pe deplin informata.fizice. continuare studii). Invatare continua si perfectionare profesionala 2. -standarde de ingrijire bazate pe probitate.statut socioprofesional. 3. de institutionalizare. in grupuri. . medicamentoasa. familiei. autonomie si responsabilitate) 2. conferinte. -principiul OSCAR: reglementarea climatului de lucru al conducerii unitatilor sanitare (obiectivitate.5 iatrogenie:de explorare. Predarea modulului se face de catre asistentul medical cu modul de pedagogie. internet. lucreaza in mod cooperativ. -fisa postului. avort.acces in profesiune.participare la seminarii. brosuri). depasirea competentelor ).9 dileme etice ( ex:in boala canceroasa. nu se limiteaza doar la sala de curs. . abnegatie. ca subiect matur.8 Eutanasie.implicare in cercetarea in nursing. Bioetica 3. media. 3. SIDA) IV. daruire. . fecundare in vitro/in vivo. coordonare. Acorda ingrijiri intr-un mediu 3. -atitudine etica in situatii terminale. colaborare). 3. se exprime in mod creativ. psihice. 165 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .incredere exagerata in propriile forte. Sugestii metodologice Modulul DEONTOLOGIE SI ETICA PROFESIONALA poate fi parcurs independent. specializare in munca de echipa.autonomie si delegare in nursing.7 risc asumat (valoarea bunului supus riscului este mai mica decat efectul obtinut.inregistrare in registrul unic al asistentilor medicali. psihogena. . 3.3 abuzuri: verbale.3 autorizare si acreditare: . .6 eugenie.1 protocoale de ingrijire relatii profesionale terapeutic securizant (cooperare. gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului. sexuale. Abordare in situatii de risc: 3. experimenteaza problemele in globalitatea lor. elevul: invata predominant descoperind.oportunitati de invatare( studiu individual. comunicare eficienta. Calitate in nursing C3.2 persoana informata: -ghiduri de informare a pacientului. 3. compasiune.obtinere atestat libera practica. risc evaluat (atitudine fata de un pacient agresiv). inginerie genetica( genom uman si clonare). solicitudine.4 competente profesionale pe baza SPP.prezentari conunicari.. comunitatii (pliante. activa. . in timp ce profesorul il ghideaza.pierderea dreptului de practica. invata in mod activ.

probe orale ( intrebari.Cod de etica pentru asistenti medicali.a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. folii de retroproiector. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. metoda 6-3-5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. Grup national de etica (autor colectiv) . “Caruselul”. ANR. 3. referate. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca.observarea sistematica a elevilor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. referat. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. momentul sau persoana care face evaluarea.lucru in grup “Clarificarea propriilor valori” (vezi Sisteme personale de valori) – autoevaluare d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video. observatie dirijata. probe practice (studiu de caz. lucrul in grup ( “Bolul pestelui de aur”. discutii panel. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. fisa de lucru.joc de rol).1998 166 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . problematizare. Pe parcursul modulului. 3.eseu cu numar de cuvinte prestabilit.indiferent de locul. 2.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. Exemple de teme pentru aplicatii: “Ranile invingatorilor se vindeca mai repede decat ranile cele ale invinsilor” (vezi Totalitate si individualitate)-seminar de discutii “Implicatii etice ale ingrijirii pacientului cu tulburari psihice (ex:agresivitate)” (vezi Risc asumat/risc evaluat) . test scris. eseuri.joc de rol. studiul de caz. 2. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. pe secvente mici) si sumativa. V. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. coevaluarea in grupul de lucru. analiza produselor( culegeri de date). durata evaluarii. Sugestii bibliografice 1. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming. care asigura pregatirea la acest modul .munca independenta. American Nurses Association – Codul pentru nurse . expunerea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. ii ofera informatie “umpland vase goale”. culegeri de date etc. Phillips 6-6.ritmica.) 2. unitati medicale si scolare. Bucuresti.recompense si competitie). Se evalueaza numai competentele din acest modul. cumulativa (verificari partiale. sinectica. grup de discutii. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme. “Bulgarele de zapada”). activitati de predare . se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: formativa (continua. c) Sugestii cu privire la aplicatii ( laborator) 1.1985 2. Cadrele didactice. pe secvente mai mari ) . pentru a obtine acelasi nivel de performanta . descoperirea inductiva si deductiva. CD-uri.

Bucuresti.A.Deontologie medicala. Grup national de etica (autor colectiv)-Ghid de etica in nursing pentru asistenti medicali.1998 4.Gh.T. OMS-Regional Office for Europe.Editura Albatros. Nursing -revista editata de ANR (colectia 1990-2006) 8.S.Editura Medicala. Copenhaga. Grup national de etica (autor colectiv)-Glosar de etica in nursing.Sara.Gh. Bucuresti. Scripcaru.Ciornea. 1996 9. Dutescu. 1979 167 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist ..-Etica in practica nursingului-ghid pentru luarea deciziilor in etica. ANR. -Etos in medicina .1995 11.T.Etica aplicata.-Pledoarie pentru respect. .1998 12. ANR. Nicolau..1978 10. Jurnalul de nursing .-Bioetica-Manual pentru invatamantul universitar si preuniversitar de specialitate-Editura Universul.1979 6.B. Lemon-Materiale de educatie in nursing.1994 7.Bucuresti. CN.Editura medicala. Bucuresti. Miron..3. Marin.2001 5. Fry. Editura Alternative.

MODULUL 42: PSIHOLOGIE MEDICALA
I. Nota introductiva Modulul Psihologie medicala face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Psihologie medicala. Modulul se efectueaza in semestrul I al anului III de studiu si are alocate un numar de 60 ore, din care 36 ore laborator tehnologic. II. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Determina factorii psihici in dinamica sanatatii/bolii 2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica 3. Sustine pacientul in mentinerea/restaurarea calitatii vietii III. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PSIHOLOGIE MEDICALA Continuturi tematice Nr. Unitate de Competenta crt competenta Arie de preocupari 42. Psihologie C1.Determina 1.1.Terminologie: factor,sanatate/boala,sanogeneza, medicala factorii psihici trauma psihica,adaptare psihofiziologica,exprimare in dinamica emotii,pulsiune(instinct),imitatie,identificare, sanatatii/ bolii

simptome psihosomatice(spasm,HTA, vertij versus manie, agresivitate) 1.2 Relatii asistent medical-pacient: intractiune sociala; afiliatie ( proximitate fizica,contact prin priviri, raspunsuri calde,prietenoase); autostima si egoidentitate (acceptarea autoimaginii de catre altii si acceptarea imaginii pe care o au altii despre sine); comunicarea diagnosticului de boala,empatie, motivatia de a fi “pacient” 1.3 Psihologia”situational-existentiala” a bolnavului: dependenta (acceptare,ajutor,protectie);separarea de habitatul personal;complianta pacientului(fuga in boala, neacceptarea bolii);psihosociologia spitalului(organizare administrativa-sociala,rol de bolnav si rol de pacient, nevroza de spital); 1.4 Stres si disfunctionalitati:cauze,vulnerabilitate la stres( mecanisme de coping,locus of control,retea de sprijin);trasaturi imunogene si disimunogene ale personalitatii; diagnostic de stres-clinic si de laborator; grila de evaluare a stresului; factori de risc pentru profesia medicala. Comportamente protectoare si de risc. 1.5 Credinte personale si tendinte fata de sanatate: influenta culturala( obiceiuri, traditii, mentalitati), educatie intrafamiliala, convingeri personale; comportamente adictive( consum de alcool, tutun, droguri etc) 1.6 Adaptare la stres: individuala (nivel de aspiratie si nivel de posibilitati/resurse;nevoile lui Ralphafiliere,securitate,noutatea experientei); colectiva (rezolvarea situatiilor conflictuale;apelul la reteaua de suport social,cresterea autocontrolului, prevenirea burn-out-ului profesional)
168

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C2. Abordeaza pacientul in perspectiva holistica

C 3.Sustine pacientul in mentinerea / restaurarea

Tulburari functionale 1.7 Fisa biografica (traume, accidente, violente, carente afective) 1.8 Raspunsuri somatice ale emotiilor: Respiratorii ( rinoree,stranut in salve,crize de astm, hiperventilatie); cardiovasculare(tahicardie,HTA,crize anginoase,lipotimii,constrictie-paloare/vasodilatatie-eritem cutanat);digestive (pilorospasm,dischinezii biliare, hipersecretie HCL,hiperperistaltism); urogenitale(colici renoureterale,tulburari de dinamica sexuala); cutanate( prurit, eruptie); metabolice (anorexie, bulimie, obezitate, hiperglicemie); 1.9 Afectiuni de etiologie psihogena : boala ulceroasa, colon iritabil,dermatite atopice, astm bronsic, cardiopatie ischemica, HTA,TBC,tulburari menstruale,); psihologia pacientului infirm ; psihologia convalescentei Tipurile psihologice si boala 2.1 Tip de personalitate:A si C(elemente caracteristice); Tipologii constitutionale :Kretschmer(picnic, leptosom, atletic); Sheldon(endomorf, mezomorf, ectomorf); Eysenck (introvet,extravert);Heymans, Wiersma, La Senne (nervosi, sentimentali, pasionali, colerici, sanguinici,flegmatici,amorfi,apatici). Personalitati accentuate(demonstrativ,hiperperseverenti, hiperexacti,distimici, hipertimici, exaltati, anxiosi, emotivi) 2.2 Dimensiuni tipologice in biografie: reactii la boala ( recunoasterea,negarea,ignorarea,resemnarea); imagine de sine si detaliile corporale ( stima de sine) 2.3 Particularitati psihofiziologice legate de varsta si sex ( stadii,etape, crize); psihologia medicala a femeii (pacienta, asistenta medicala, gravida,lehuza);psihologia persoanei cu disabilitati; 2.4 Psihologia actului chirurgical ( incarcatura emotionala,ideea de prejudiciu,anxietatea,reducerea/ pierderea timpului de contact cu lumea,teama de necunoscut, noutatea anesteziei);interventii psihologice in preoperator, postoperator precoce si tardiv; Corelate psihologice ale bolii 2.5 Transformari psihocomportamentale induse de boala :tulburari nevrotice, supraalimentatie, sedentarism, fumat/droguri,reculul insertie/reinsertie sociala; regresia afectiva si comportamentala,evaziunea, exaltarea Eului,contagiunea informationala; 2.6 Psihologia medicamentului si complianta terapeutica:reactii adverse,dependenta medicamentoasa, prescrierea medicametelor( limite, presiuni), medicina alternativa); mijloace de crestere si evaluare a compliantei terapeutice; 2.7 Efectul placebo:variabile ale pacientului/medicului; indicatii si contraindicatii ale E.P. Modalitati de optimizare a actului de ingrijire 3.1 Calitate a vietii si obiective sanogenetice: indicatori de calitate a vietii( stare de bine;capacitate de functionare fizica,psihica, sociala, de rol ;factori extrafamiliali;bunuri si servicii ; mediu; posibilitati de informare;perfectionare
169

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

calitatii vietii

3.2 Dinamica relatiei asistent medical-pacient (relatie asimetrica vs.relatie simetrica): asteptarile pacientului si libertatea de decizie;automedicatie; 3.3Abordare in cazul pacientilor psihici activarea resurselor potentiale; autovalorizare,gandire pozitiva; 3.4 Iatrogenia psihogena : contradictii intre mesajul verbal si nonverbal; lipsa de tact; combaterea inchiderii in sine , menajarea si tactici de comunicare a vestilor proaste; 3.5 Timp de lucru si de loisir al pacientului: obiceiuri, presiuni; Abordare in situatii de criza si in faza terminala 3.6 Asistenta psihologica a pacientilor neoplazici: in faza de stabilire a diagnosticului( atitudine optimista, dar ferma); in perioada initierii tratamentului( abordare raportata la personalitatea pacientului); in recidiva sau stadiu terminal(sustinere ,suport emotional) 3.7 Abordare si consiliere in HIV pozitiv combaterea socului emotional, a negarii, autoculpabilizarii; detectarea depresiei si prevenirea sinuciderii; ascultare empatica,necritica sau judicativa; crearea unui mediu e suport social si spiritual; incredere si confidentialitae in actul ingrijirii; 3.8 Suport psihologic in ingrijiri paliative atitudine fata de pacient si familia acestuia; sustinere in faza de negare,confuzie,resemnare,acceptare traditii ,obiceiuri ; Psihoterapie 3.9 Psihoterapie suportiva simpla: activarea resurselor psihice personale ale pacientului; dezvoltarea resurselor fizice conservate; favorizarea exteriorizarii emotiilor, gandurilor; sustinere in acceptarea bolii; persuasiune ( cu elemente sugestive) 3.10 Ghid de schimbare a unui comportament nociv: sfaturi vs coercitie ( restrictii alimentare,alcool, tutun); cresterea motivatiei pentru schimbare; automonitorizarea comportamentelor legate de consum; 3.11 Terapia pierderii la copii: pregatirea copiilor pentru pierderi(afective, de persoane, de mediu stabil); terapie prin joc; verbalizarea sentimentelor si trairilor; comunicare terapeutica ( in boli incurabile) bazata pe incredere , siguranta protectie;

IV. Sugestii metodologice Modulul PSIHOLOGIE MEDICALA poate fi parcurs independent. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate (studii socio umane). In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de abordarea unor metode de educatie a adultului: elevul invata predominant descoperind, in timp ce profesorul il ghideaza; elevul invata in mod activ; lucreaza in mod cooperativ, in grupuri; nu se limiteaza doar la sala de curs; i se permite sa se exprime in mod creativ; gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential; experimenteaza problemele in globalitatea lor, ca subiect matur.
170

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1. activitati de predare - invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica, descoperirea inductiva si deductiva, expunerea; 2. Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca- recompense si competitie), ii ofera informatie “umpland vase goale”. Se recomanda a fi utilizate metode alternative:brainstorming, problematizare, observatie dirijata, studiul de caz, lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”, “Caruselul”, “Bulgarele de zapada”), joc de rol. 3. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru, referate, eseuri,munca independenta; Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala, pentru a obtine acelasi nivel de performanta ,indiferent de locul, momentul sau persoana care face evaluarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. probe orale ( intrebari, grup de discutii,) 2. test scris, fisa de lucru, referat,eseu cu numar de cuvinte prestabilit; 3. probe practice (studiu de caz,joc de rol). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea in grupul de lucru, analiza produselor( culegeri de date),observarea sistematica a elevilor . Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului, se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua,ritmica, pe secvente mici), • sau sumativa, cumulativa (verificari partiale, pe secvente mai mari) . Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul , isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme , durata evaluarii, numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. c) Sugestii cu privire la aplicatii ) 1. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale,urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Ex. Problema reala: interventia chirurgicala. Grup de discutii : “Ideea de prejudiciu in actul chirurgical” Test scris :”Modalitati de crestere a compliantei pacientului”; Practic: “Studiu de caz-Reactia la boala”, 2. Aplicatiile vor urmari formarea de abilitati prin care elevul aplica,utilizeaza cunostintele detinute pentru a rezolva o problema aparuta,bazandu-se pe o relationare logica a informatiilor in raport cu un scop. Ex:Scop:Sustinerea pacientului in mentinerea/restaurarea calitatii vietii Grup de discutii:”Mod de abordare a unui copil cu neoplasm-comunicare de vesti proaste” Eseu (max.250 cuvinte):”Cresterea motivatiei de a renunta la consumul de alcool(tutun)” 3. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs, unitati medicale si scolare, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. 4. Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: brainstorming; sinectica; metoda 6-3-5; Phillips 6-6; discutii panel; d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video, CD-uri, folii de retroproiector,teste psihologice,etc. Se recomanda parcurgerea temelor din curriculum sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. V. Sugestii bibliografice
171

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

1998 2.Sociologie medicala. 1999 6. Lupu.I. Neculau.vol I.Buzducea.A.(coord).Editura Polirom. Editura Infomedica.teorie si aplicatii. Rascanu. Bucuresti. 2002 7.I – Dinamica psihosociala a practicii medicale. 1996 8. Bradu-Iamandescu. 1996 172 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Editura Polirom.. Athanasiu. Iasi. Bucuresti.I.1995 3. Mitrofan. Bradu-Iamandescu. Bucuresti. Bradu-Iamandescu. Bucuresti.I..-Tratat de psihologie medicala. 2003 4..I – Psihologia medicala.Bucuresti.Editura Infomedica.Editura Infomedica. 2005 5. Editura Sper.Editura Oscar Print.Psihologie sociala.-Psihologie medicala si asistenta sociala.I.Editura Societatea Stiinta si tehnica...D. Bucuresti.Manual de psihologie medicala.R.A.Psihologia pierderii si terapia durerii.Zanc.

temperamentele si abordarea psihopedagogica. afectiv. 1. obiective . Unitate de crt competenta 43.fiziologice ale analizatorilor si activitatii SNC. 1. Evidentiaza rolul educatiei .caracter social-istoric. deprinderi.experiente. moral-civica.3 educatie –concept. II. caracteristici: specific umane. principiul participarii active a elevului la procesul de predare. 1.obiectiv. igienosanitara). Demers educational 1. achizitii ale invatarii( in plan cognitiv. particularitati anatomo.caracter national si universal. capacitati. din care 36 ore laborator tehnologic. Nota introductiva Modulul Pedagogie face parte integranta din curriculumul ce are la baza standardul de pregatire profesionala in specialitatea asistent medical generalist si corespunde competentei specializate: Pedagogie. principiul accesibilitatii cunostintelor. Evidentiaza rolul educatiei. evaluare.tehnologica. invatare. psihologica. permanent. functii: crestere si dezvoltare fizica armonioasa.6 ideal educational –dimensiune sociala.juridica. rol. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.5 stadialitate cognitiva ( Piaget-varsta cuprinsa intre 0-11/12 ani 15/16 ani).) 173 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . stadialitate morala (Kohlberg-varsta cuprinsa intre 4-13 ani). stadialitate psihosociala (Erickson-perioada intregii vieti).7 operationalizarea obiectivelor pedagogice: conditii generale.priceperi si deprinderi).laturi (intelectuala . ca actiune sociala specifica. in dezvoltarea personalitatii Continuturi tematice Factorii dezvoltarii ontogenetice: 1. Modulul are alocate un numar de 60 ore.distal. pedagogica. . Pedagogie Competenta C1. profesionala.1 ereditate –concept.priceperilor si deprinderilor.4 stadii genetice si de varsta: stadialitate psihodinamica ( invatare pe parcursul intregii vieti.MODULUL 43: PEDAGOGIE I.asimilare de cunostinte. transmitere de norme etice.transmitere de informatii. principiul sistematizarii si continuitatii in invatare. in dezvoltarea personalitatii 2.proximal.psihomotor). 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor: Unitate de competenta: PEDAGOGIE Nr. respectarea particularitatilor individuale si de varsta.2 mediu. ca actiune sociala specifica. predispozitii ereditare.invatarii.estetica. Stadialitate 1. Utilizeaza comunicarea didactica 3.8 principii didactice: integrarea teoriei cu practica.religioasa.nisa de dezvoltare. 1.ale formarii (atitudini. Aplica metodologia invatarii si studiului individual III. caracter necesar.

1 educatie . elemente componente) Adaptarea evaluarii 3. Strategii de formare si educatie 2.baza tehnico-materiala necorespunzatoare. de verificare. comunicare didactica . distanta. de natura pedagogica-calitatea actului de predare. experientei. lucrul in grup) 3.3 tip de evaluare: ritmica.implicatii psihopedagogice. sumativa. volumul. simpozioane. pericolul transferului de autoritate. 2. de iluminare. informala. memorare. factori: accelerarea schimbarilor.4 evaluare rata succes-esec: strategii de promovare a succesului: familiale-familie activa. instrumentala. consecinte pedagogice.1 metodologia instruirii (strategii didactice:de tip expositiveuristic.7 creativitate umana: factori intelectuali.conditii bune de viata.2 obiective: dobandirea autonomiei formative.C2. de incubatie.2 proiect tehnologie didactica (obiective. Comunicare . . conditii ale memorarii facile.nonverbala. motivatie si vointa. OSP necorespunzatoare.accidentala. logica pedagogica. autoevaluare. utilizarea timpului liber. distorsiune. competenta si tact pedagogic.invatare. parinte singur. . nivel de aspiratii.spirit de independenta.temeinice. cauze insucces:familiale: familii dezorganizate.explozie demografica. conferinte. paravebala. crearea unui stil de munca activ. pedagogice. Educatia adultului 2.curriculum neadaptat.stil de predare. 3. Utilizeaza comunicarea didactica C3.caracteristici (dimensiune explicativa. . psihocomportamentale psihosociale.verbala. 174 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .Aplica metodologia invatarii si studiului individual Sisteme de educatie si forme de comunicare: 2. democratizarea vietii sociale) forme: (intraeducationale-postuniversitare.6 formare intelectuala: atentie. personalizarea comunicarii). factori sociali. cursuri perfectionare.3 arta motivarii ( motivatie de realizare-intrinseca. 2.5 specificul invatarii umane:rezolvare de probleme. observare si apreciere verbala. de tip algoritmizat.cod personal.profesor. 3. chestionare orala. etape-perioada de preparare. nonformala.formala.recompensa meritata). multiplicarea profesiunilor. lucrari practice. Rolul educatorului: 3. subiectiva.bruiaj.4 profilul educatorului ( personalitatea profesorului. de natura psihofiziologica-stare de sanatate. evolutia tehnologiei. tipuri de relatii profesor-elev). inteligenta. mese rotunde). cumulativa.5 educatie interculturala concept.relatii deficitare elev. extraeducationale-munca intelectuala. Creativitate 3.autocontrolat). psihofiziologice-tulburari fiziologice. conditii precare. blocaj.capacitati psihologice. training. evaluare subiectiva.continua. extrinseca. filtrare mesaje). verificare prin lucrari practice.memorie de lunga durata.schema comunicarii (factori. teste docimologice. 3.

Metodele traditionale de predare-invatare avantajeaza profesorul care devine expert asupra elevului pasiv (cu o motivatia extrinseca. ii ofera informatie “umpland vase goale”. activitati de invatare cu caracter aplicativ: fise de lucru. • sumativa. Aplicatiile se vor realiza in sali de curs. referate. • lucreaza in mod cooperativ. se poate aprecia nivelul de atingere a competentelor printr-o evaluare: • formativa (continua. Orele de predare-invatare cuprind continuturi si aplicatii. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: 1. • gaseste motivatii intrinseci si valori in procesul experiential. . . 3. referat.joc de rol. pe secvente mai mari ) . probe practice (studiu de caz. durata evaluarii.discutii panel. In elaborarea strategiei didactice se va tine seama de urmatoarele principii ale invatamantului centrat pe elev si de necesitatea abordarii unor metode de educatie a adultului: • elevul invata predominant descoperind. • nu se limiteaza doar la sala de curs. • elevul invata in mod activ. test scris. . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.ritmica.metoda 6-3-5.observarea sistematica a elevilor . fisa de lucru. expunerea. numarul de reevaluari (cel putin egal cu numarul orelor alocate saptamanal) si distributia acestora pe parcursul perioadei de studiu. pentru a obtine acelasi nivel de performanta . probe orale ( intrebari.eseu (ex: cu numar de cuvinte prestabilit). in grupuri. isi stabilesc numarul de ore alocat fiecarei teme .) 2.IV. 2. grup de discutii. Cadrele didactice. “Caruselul”. evaluarea altor competente nefiind relevanta.indiferent de locul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. observatie dirijata. Pe parcursul modulului. in timp ce profesorul il ghideaza. Sugestii metodologice Modulul PEDAGOGIE poate fi parcurs independent. 2. “Bulgarele de zapada”). cumulativa (verificari partiale. coevaluarea in grupul de lucru.munca independenta. eseuri.recompense si competitie). 3. Predarea modulului se face de catre profesorul de specialitate ( studii socio umane). analiza produselor ( culegeri de date). c) Sugestii cu privire la aplicatii 1. problematizare. unitati medicale si scolare. • i se permite sa se exprime in mod creativ. Se recomanda a fi utilizate metode alternative: brainstorming. care asigura pregatirea la acest modul . Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. studiul de caz. descoperirea inductiva si deductiva.invatare cu caracter interactiv: conversatia euristica. pe secvente mici). . 3. ca subiect matur. Exemple de teme pentru aplicatii: 175 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .brainstorming. b) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. lucrul in grup (“Bolul pestelui de aur”. activitati de predare . Vor fi utilizate metode de stimulare a creativitatii ca: . momentul sau persoana care face evaluarea. • experimenteaza problemele in globalitatea lor. a) Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza: 1.joc de rol).Phillips 6-6.sinectica.

176 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .grup de discutii d) Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : casete video.“Argumentati de ce para.5 ori mai repede decat verbalul” (vezi Comunicarea) .proiecte de tehnologie didactica etc. CD-uri. folii de retroproiector.lucru pe grupe “Care sunt deosebirile intre invatarea observata la mamifere si cea specific umana?” (vezi Creativitatea) .si nonverbalul sunt codificate de 4.

Tehnici si instrumente: 2. consum de droguri. Concepe un proiect de cercetare in nursing.1.Modulul 44: CERCETARE IN NURSING Nota introductiva Modulul CERCETARE IN NURSING face parte din pregatirea specifica din anul III. 2. sexul. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: CERCETARE IN NURSING Nr. fumatul. foaie de observatie. Metode de cercetare: 1.3.2. nivelul educational etc. Ancheta demografica. cu intrebari inchise/deschise. crt. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.3. analize. pentru calificarea asistent medical generalist. sedentarismul. conditiilor de mediu. 1. rezultate. Promovarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor: alimentatia. Descrie principalele domenii ale cercetarii in nursing Continuturi Domenii: 1. 1. 3. Explica metodele.4. investigatii etc. 1.2. Grupele de populatie cu risc mare de imbolnavire: datorita stilului de viata. Observatia clinica: definitie. alterarea stimei de sine. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore. de transfer. 2. Interviul direct-indirect. conditii etc. de iesire din spital. clinic. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specifice calificarii. 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. conditii.1.1. obisnuintelor familiale etc. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing. 44. Unitatea de competenta Cercetare in nursing Competente C. In modulul CERCETARE IN NURSING se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata CERCETARE IN NURSING. invatamant clinic. tehnicile si instrumentele de investigare in nursing.2. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Experimentul natural: definitie. 1. etc. 177 C. motivatia pacientului.1. Explica metodele. Metoda analizei Documentelor (analiza statistica si analiza de continut): bilet de trimitere.2. 1. planificarea examinarilor periodice etc. Descrie principalele domenii de cercetare in nursing. socio-economica. varsta. 2. Intelegerea sau acceptarea tratamentului prescris: in functie de obiceiurile familiale. Procesul de ingrijire (nursing) pentru pacientii cu anorexie.

exercitiul.3.elevii au stiluri diferite de invatare .C. studiul de caz. sondajul de opinie. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. volumul si nivelul de cunostinte. Chestionarul cu intrebari standardizate. Concepe un proiect de cercetare in nursing. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. obiective. la procesul de invatare . dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. care respecta anonimatul persoanelor. 178 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dezbaterea. compararea. pentru verificarea atingerii competentelor.D – uri. Sugestii metodologice Modulul CERCETARE IN NURSING poate fi parcurs in mod independent. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. simularea. a confidentialitatii informatiilor. informarea forurilor ierarhic superioare interesate de problema cercetata. momentul si persoana care face evaluarea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Etapele cercetarii in nursing: 1 Pregatirea cercetarii: alegerea temei si a obiectivelor investigatiei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). 3. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. comun de performanta. alegerea mijloacelor de investigatie (metodele si tehnicile de cercetare). Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CERCETAREA IN NURSING. Indiferent de locul. observatia. test scris. Redactarea unui raport final cu propuneri si solutii. C. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . conversatia. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. folii de retroproiector. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Colectarea datelor necesare: activitatea de teren. SPP-ul stabileste un nivel national. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. munca independenta. 2. scheme.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare . Cadrele didactice. discutiile si lucrul in grup. Se evalueaza numai competentele din acest modul. stabilirea ipotezelor de lucru. 4. efortul cercetatorului etc. Analiza si interpretarea datelor: subiective. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. semne clinice etc.

Modulul: 45. GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE
Notă introductivă Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III, semestrul I, pentru calificarea: asistent medical generalist. În modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Modulul are alocate 60 ore din care 36 ore, invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice. 2. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice. 3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 4. Aplică intervenŃii proprii şi delegate. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE Nr. crt. 45. Unitate de CompetenŃe competenŃă Ginecologie şi C.1. nursing în Analizează ginecologie. semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor ginecologice ConŃinuturi
1. Semne şi simptome prezente în afecŃiunile ginecologice. 1.1. Tulburările ciclului menstrual. 1.1.1. Tulburări în exces: menoragia (hipermenoreea), polimenoreea, metroragia, menometroragia; 1.1.2. Tulburări în minus: hipomenoreea, oligomenoreea, amenoreea. 1.1.3. Sindromul intermenstrual. 1.2. Hemoragia: cauze generala şi locale, cantitatea, ritmul şi durerea asociată, aspectul sângelui; hemoragii care survin în copilărie, în perioada pubertară şi la femeia în plină activitate genitală. 1.3. Leucoreea: debut, caracterul scurgerilor, circumstanŃe de apariŃie, semne funcŃionale asociate (prurit, arsuri, algii pelviene, dispareunie, usturimi la sfârşitul micŃiunii. 1.4. Durerea pelvină: intensitate (supraacută, acută, subacuta, cronică), timpul de apariŃie şi durata, localizare şi iradiere, factori provocatori sau paleativi; dispareunia. 2. Principalele afecŃiuni ginecologice. 2.1. InfecŃiile aparatului genital feminin. 2.1.1. Vulvovaginite: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.2. Bartholonita: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.3. Cervicite (metrite cervicale) şi displazii cervicale: definiŃie, etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.1.4. Boala inflamatorie pelvină (BIP): definiŃie,
179

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.2. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientele cu afecŃiuni ginecologice.

C.3. Elaborează planul de îngrijire

etiopatogenie, simptomatologie, investigaŃii, evoluŃie, principii de tratament. 2.2. Tulburări de statică uterină şi incontinenŃa urinară – definiŃie, manifestări, investigaŃii, tratament. 2.2.1. DeviaŃii uterine. 2.2.2. Prolapsul genital – definiŃie, etiologie, evoluŃie, tratament. 2.2.3. IncontinenŃa urinară la femeie: cauze, investigaŃii, tratament. 2.3. Tumori ale aparatului genital. 2.3.1. Tumori benigne: fibromul uterin, tumori ovariene benigne, tumori secretante. DefiniŃie, semne şi simptome, investigaŃii, evoluŃie şi complicaŃii, principii de tratament. 2.3.2. Tumori maligne: leziuni precanceroase, cancerul de col şi corp uterin, cancerul de ovar: clasificare, simptomatologie şi investigaŃii, stadializare, evoluŃie şi pronostic, principii de tratament. 2.4. Patologia sânului. Patologia netumorală. Cancerul de sân. Etiopatogenie, morfopatologie, screening-ul cancerului mamar, clasificarea stadială, tratamentul. 2.5. Sterilitatea conjugală. ContracepŃia şi planificarea familială. 2.5.1. Sterilitatea şi infertilitatea. Definirea termenilor, implicaŃii psihologice, investigaŃii, tratament. 2.5.2. ContracepŃia hormonală. Dispozitivul intrauterin (DIU). Metode locale şi de barieră. 2.6. Menopauza: definiŃie, manifestări clinice, terapia de substituŃie. 1. Culegerea de date (date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu, observaŃie, cercetarea documentelor medicale (foaia de observaŃie clinică, bilete de ieşire din spital şi buletine de analiză, scrisori şi trimiteri medicale, reŃete, carnet de sănătate), discuŃii cu membrii echipei de îngrijire şi aparŃinătorii, participarea la examenul clinic general şi ginecologic, măsurarea temperaturii, pulsului, respiraŃiei, tensiunii arteriale. Analiza şi sistematizarea datelor semnificative. 2. IndependenŃa/dependenŃa. 2.1. Manifestări de independenŃă: stare de conştieŃă prezentă, R, P, TA, T0 în limite normale, mobilitate păstrată, alimentaŃie şi hidratare corespunzătoare, somn şi odihnă suficiente, confort asigurat, absenŃa durerii, eliminări urinare şi intestinale normale, lipsa scurgerilor vaginale, comunicare eficientă la nivel motor şi afectiv, sentiment de utilitate. 2.2. Probleme de dependenŃă: durere (supraacută, acută, subacută, cronică), mobilitate limitată, inapetenŃă, postură inadecvată, circulaŃie inadecvată, hipertermie sau hipotermie, vulnerabilitate crescută faŃă de infecŃii, rănire. 2.3. Surse de dificultate: anxietate, stress, lipsă de cunostinŃe, proces infecŃios. 2.4. Manifestări de dependenŃă: nervozitate, iritabilitate, sângerare uterină, ameŃeli, fatigabilitate. 2.5 Diagnostic de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenŃă). 1. Obiectivul nursing: specificitate, performanŃă, implicare, realism, observabilitate (cine?, ce?, ce se poate face?, cum?, în ce măsură?, când?, obiective pe termen scurt, mediu şi lung).
180

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

(nursing).

C.4. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate.

2. PriorităŃi în îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi vegetative, a stării de conştienŃă, supravegherea scurgerilor vaginale, profilaxia infecŃiilor, prevenirea complicaŃiilor. 2.1. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare, hidratare şi alimentare, igienă, mobilizare, supravegherea eliminărilor, educaŃie. 2.2. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize, pregătirea pentru mici intervenŃii ginecologice, pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii, administrarea tratamentului general şi local. 1. Resurse materiale. 1.1. Instrumente: specul bivalv, valve vaginale, pense porttampon lungi, pense pentru col, pense pentru biopsie, chiurete, bisturiu, foarfece, histerometru, spatula Ayre, seringi de mărimi diferite, aparat Schultze, colposcop, histeroscop, celioscop, electrocauter, aparat pentru insuflaŃie. 1.2. Materiale: tampoane, comprese, soluŃii dezinfectante, recipiente pentru produsele recoltate, soluŃii pentru investigaŃii (acid acetic 3%, Lugol, nitrat de argint 5%, albastru de toluidină etc.), lame, lamele, manuşi, câmpuri, ace lungi de 10-15 cm şi groase de 0,8-1 mm, soluŃii anestezice, substanŃe de contrast (omnipaque, histeropaque, odiston, medicamente antihistaminice. 2. Pregătirea pacientei. 2.1. Pregătirea psihică: informare, explicaŃii, asigurarea confortului psihic, obŃinerea colaborării şi acordului, respectarea pudorii). 2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental, asigurarea poziŃiei adecvate, toaleta locală, evitarea spălăturilor, a raportului sexual şi a administrării medicamentelor local, stabilirea momentului optim. 3. IntervenŃii specifice. 3.1. InvestigaŃii. 3.1.1. Examene de laborator: examenul secreŃiei cervicovaginale (bacteriologic şi parazitologic, determinarea PHului vaginal, examenul citohormonal, studiul glerei, examenul citotumoral Babeş-Papanicolau, dozări hormonale în sânge şi urină. 3.1.2. Examene endoscopice: histeroscopia, colposcopia, celioscopia. 3.1.3. Examene imagistice: ecografia, histerosalpingografia, rezonanŃa magnetică nucleară (RMN), tomografia computerizată (TC), mamografia, galactografia, xerografia, termografia. 3.1.4. Alte investigaŃii. PuncŃia vaginală (culdopuncŃia): definiŃie, scop, indicaŃii/contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, tehnica efectuării puncŃiei (rolul asistentei), pregătirea produsului pentru examen, supravegherea după puncŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente şi accidente, conduită. Curba termică bazală. Histerometria: indicaŃii/contraindicaŃii, incidente, accidente. 3.2. IntervenŃii ginecologice. 3.2.1. Biopsia: definiŃie, scop, locul recoltării (vulvă, vagin, cervix-col, endometru). 3.2.2. Chiuretajul uterin: definiŃie, scop, pregătirea
181

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

C.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.

materialelor şi a pacientei, rolul asistentei în timpul tehnicii, observarea conŃinutului extras, recoltarea fragmentelor pentru examinare şi trimitere la laborator, supravegherea după intervenŃie, reorganizarea locului de muncă, notarea în foaia de observaŃie, incidente, accidente. 3.2.3. Spălătura vaginală: definiŃie, scop, indicaŃii şi contraindicaŃii, materiale necesare, pregătirea pacientei, executarea tehnicii, observarea aspectului, lichidului eliminat. 3.2.4. Tamponamentul vaginal: indicaŃii, contraindicaŃii, tehnică. 3.3. Pregătirea preoperatorie. 3.3.1. Pregătirea generală, susŃinerea psihică în intervenŃiile mutilante, bilanŃul stării de sănătate şi investigaŃii obligatorii. 3.3.2. Pregătirea specială: aseptizarea cavităŃii vaginale (spălare, meşare), examenul secreŃiei vaginale, pregătirea câmpului operator, îndepărtarea pilozităŃii, montarea sondei). 3.3.3. Pregătirea în urgenŃe: sarcina ectopică, chistul de ovar torsionat, necrobioza fibromului uterin. 3.4. Îngrijirea postoperatorie. 3.4.1. Transportul la salon, poziŃia în pat. 3.4.2. Supravegherea postanestezică. 3.4.3. Supravegherea faciesului, supravegherea funcŃiilor vitale, a diurezei, stări abdominale, reluării tranzitului intestinal, combaterea durerii, supravegherea pansamentului, reluarea alimentaŃiei, mobilizarea, prevenirea complicaŃiilor postoperatorii, educarea pacientei în vederea externării. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate, satisfacŃia pacientului. 1.2. Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin sau apărute î perioada îngrijirii. 2. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităŃile fizice (resurselor) pacientului/familiei. 3. Planificarea intervenŃiilor adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.

Sugestii metodologice Modulul GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind GINECOLOGIE ŞI NURSING ÎN GINECOLOGIE. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe, deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. Instruirea în sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea,conversaŃia, munca independentă, simularea, observaŃia, exerciŃiul, discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic,creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe, mulaje, scheme, casete video, cd-uri, folii de retroproiector, instrumente şi materiale sanitare.
182

Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist

proiectul. investigaŃia. probe practice (demonstraŃie. plan de îngrijire. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). proiect de activitate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. . fişe de lucru. descoperirea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. test scris. studiu de caz.În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . fişe de lucru.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. aplicaŃii pe caz concret. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative. simulări. planuri de îngrijire. fişe de lucru. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. 183 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . demonstraŃia. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. planuri de educaŃie.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor. problematizarea. .elevii au stiluri diferite de învăŃare . momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor organiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. compararea. a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. coevaluarea în grupul de lucru. tema în clasă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. plan de îngrijire).

repere obstetricale (creasta iliaca. simfiza pubiana si arcul pubian. 2.1. înzăpezire. Fecundatia. 3. Analizează modificările organismului în timpul sarcinii.NoŃiuni de anatomie a aparatului genital 1. Analizează Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .5. Bazinul osos: alcatuire. lăuzei şi nou-născutului.Organele genitale: inerne: ovarul. naşterea normală şi nou-născutul în cazuri de urgenŃă 4. Bazinul obstetrical. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională.Functiile uterului: ciclu mestrual si reintinerirea endometrului. linia arcuata). Functiile vaginului. Supraveghează travaliul normal.Functiile ovarului: ovogeneza si functia endocrina 2. loc de nidatie si dezvoltare a sarcinii. promontoriu. vaginul.2. Modulul cuprins în curriculum-ul asistentului medical generalist este absolut necesar având în vedere domeniul vast în care acesta poate să lucreze fiind pus în situaŃia de a îndeplini unele din atribuŃiile moaşei în situaŃii limită (izolare geografică. Unitate de competenŃă Obstetrică şi nursing in obstetrica CompetenŃe C. articulatia sacroiliaca.Glanda mamara – descriere.Modulul 46: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ face parte din pregătirea specifică din anul III semestrul I pentru calificare : asistent medical generalist. Bazinul moale – planseul pelviperineal. trompa. spina iliaca antero-superioara. nidatia. inundaŃii. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1.1. stramtorile bazinului. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical.Notiuni de fiziologie a aparatului genital 2. nastrea naturala 2.4. Modificarile generale din partea sistemelor si aparatelor 184 C. tuberozitatea ischiatica. crt. uterul. rol. 5.1 Organele genitale externe: vulva 1. Participă la identificarea şi supravegherea gravidelor cu risc obstetrical. travaliu precipitat şi naştere la domiciliu sau în ambulanŃă. loc de fecundatie. 3.2. 2. 46. Supraveghează perioada de lăuzire si revenirea femeii în familie. 1. 1. diametrele. mai ales în maternitate. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Descrie aparatul genital feminin şi bazinul obstetrical. În modulul OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. 3. 2. eclampsie).1. Pregătirea moaşelor prin programe speciale reduce parŃial competenŃele asistentului medical generalist în domeniul îngrijirii gravidei.Modificarile organismului in timpul sarcinii. invatamant clinic.2. 3. iminenta ilio-pectinee. Modulul are alocate 120 de ore din care 72 ore.1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ Nr. ConŃinuturi 1.2. organ de copulatie si de trecere a fatului. 2.semne şi simptome de sarcină. sângerare. migratia.Functiile trompei: cale de trecere pentru elementele sexuale si ou.3.

2. controlul integritatii placentei si a tesuturilor moi. nasterea. cresterea excitabilitatii si contractilitatii. modificari de consistenta. semne urinare.Conduita in expulzia fatului: pregatira campului operator. sangerarea gingiilor.2.2.Trimestrul I: amenoreea. parti mici fetale palpabile.1.3.Supravegherea prenatala 3. supavegerea b. hemoroizi si varice.3. 2. pulsului. teste de laborator initiale.1. starea membranelor si colului. Sarcina normala – semne si simptome 2. Asistarea nasterii in cazuri de urgenta nou nascutul 3.3. arsura epigastrica. bataile cordului fetal. tulburari neuro.Schema repetării testelor de laborator. Influenta sarcinii asupra sexualitatii si familiei 4. semne digestive. aspectul lichidului amniotic. asigurarea materialelor pentru primirea copilului. pregatirea prenatala (pregatirea mameloanelor pentru alimentatia la san). 3.3. activitatea.Trimestrul III – uter marit de volum. examenul obstetrical) si selectionarea gravidelor cu risc. 4. deficit de cunostinte in legatura cu evolutia sarcinii.Pregatirea gravidei ptr. deschidera colului. modificările organismului in timpul sarcinii.4. Trimestrul II – amenoree. 2. semne de suferinta fetala. eliminarea dopului gelatinos. sarcinile asistentului medical privind monitorizarea mamei si copilului: masurarea urgenta tensiunii arteriale. bataile cordului fetal.Investigatii paraclinice in sarcina.Obiectivele consultatiei prenatale si luarea in evidenta. 2. nastere 1. manifestari deteminate de adaptarea a organismului la sarcina. Consultatiile prenatale din trimestrul II. Medicamentele si sarcina. C.2. cresterea in volum a uterului. ecografia. semne si simptome de sarcina 185 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . constipatia. 3. Examenul gravidei la termen travaliul Pregatirea propriu .2. Semnele declansarii travaliului: contractii uterine ritmice si naşterea dureroase.Educatia gravidei. igiena vestimentara si corporala.4. Perioadele si timpii nasterii in cazuri de 3.vegetative diminuate. modificarea caracteristicilor contractiilor. ingrijirea copilului. temperaturii. Adaptarea la rolul de mama.Igiena sarcinii. 3.Problemele de dependenta in sarcina: alterarea confortului in legatura cu greŃurile şi vărsăturile. alimentatia. Supraveghează 1.4.1. respectarea asepsiei si antisepsiei.c. 4. miscari fetale.f. observarea comportamentului. 2.1. modificari de forma si volum ale uterului.4.Investigatii ultrasonice:auscultatia Doppler. igiena muncii. normala si 3.Examenul lichidului amniotic: aminocenteza si amnioscopia.Examene de laborator: teste imunologice si radioimunologice. miscari fetale active.Conduita in delivrenta: semnele dezlipirii placentei .2. 2.1.4.Modificari locale 2.3. III 3. 3.1. manifestari neuropsihice. examenul general pe aparate.zisa pentru nastere normal.1. Prima consultatie prenatala: bilantul starii de sanatate (anamneza.1.2.1. Conduita in perioada de dilatatie. 2. 3. stabilirea varstei sarcinii si a datei probabile a nasterii.

sifilisul si supravegherea gonoreea.1. antecedente obstetricale si ginecologice.Anomalii de numar. 1.10. 3. 186 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .3. inaltime si/sau greutate sub limita) conditii de peristaza neprielnice. Patologia materna asociata cu sarcina: cardiopatiile. prevenirea complicatiilor post – partum.Influenta sarcinii asupra bolii şi a bolii asupra risc obstetrical sarcinii.Preeclampsia si eclampsia.Interventiile chirurgicale si sarcina. lauzie si involutia uterina. 1. diabetul.Sarcina prelungita –suferinta fetala.Supravegherea lauzei in primele doua ore dupa nastere.3.5.Disgravidia tardiva (hipertensiunea de sarcina). Distocii de dinamica si dilataŃie – noŃiuni sumare. 1.7.11. 1. bolile respiratorii. . intoxicatii cronice (alcoolism.Educarea lauzei pentru autoingrijire:igiena corporala si locala.Boli proprii sarcinii.9. bolile endocrine. placenta praevia. varsaturile incoercibile. masuri contraceptive.4. Plan de educatie. Supravegherea manifestarilor lauziei: scurgerea lohiilor. cauze. traumatisme obstetricale. 1. asfixia albastră. identificarea malformaŃiilor. plaga ombilicală.4. 4.2.5. adaptarea copiilor existenti. bolile renale. 1. pensarea. . albă.5. 1. Primele îngrijiri acordate nou-născutului in sala de naştere: dezobstrucŃia. abruptio placentae ruptura uterină. parinti cu deficiente senzoriale si motorii.4. refacerea fiziologica si anatomica a organismului matern). 1. cântărire şi măsurare. multiparitatea.5.îngrijiri în primele ore şi primele ore şi primele zile după externare: alimentaŃia şi igiena.Hemoragiile din sarcina.2.Hemoragii din a doua jumatate: avortul din lunile V-VI.1.Lauzia fiziologica – definitie. 4.4. Perioadele lauziei (imediata. Supraveghează propriu-zisa.Suferinta fetala. 1. reluarea activitatii fizice si sexuale. tardiva. sarcina extrauterina. alimentatia lauzei.Anomalii de durata a gestatiei. supravegherea functiilor vitale. 1. 1.2. bolile şi infectioase. Patologia anexelor fetale. moartea fătului in uter. Participă 1. ligaturarea şi secŃionarea cordonului.Incompatibilitatea sanguina Rh si AOB. 1. perioada a IV-a. consum gravidelor cu de droguri). 1. perioada de 2. primele ingrijiri acordate nou-nascutului prematur.Hemoragii din prima jumatate: avortul. 1. igiena sanilor si a alaptarii.1. 1.2. stabilirea scorului APGAR. secretia lactata – culegerea datelor. tabagism.6. Educarea familiei pentru sprijinirea lauzei Rolul parintilor dupa nastere.3. mola hidatiforma. intocmirea planului de familie. Sarcina cu risc prin factori materni de ordin general (varsta sub 20 sau peste 35 de ani. 1.4.3. Sarcina patologica la identificarea 1. bolile hematologice. revenirea in identificarea eventualelor probleme . 1. profilapsia oftalmiei.8. distocii osoase. adaptarea bunicilor. C.Disgravidia precoce: ptialismul. C. ingrijire.îngrijiri în apnee tranzitorie.1.Nasterea prematura: definitie.

. Probleme de ingrijire: hipersalivatie. să ia decizii corecte. risc de sangerare. risc de anemie. observaŃia.4. 3. În cadrul pregătiri practice din spital. 3.1. varsaturi incoercibile.2 Disgravidie tardiva (preeclampsie si eclampsie).6. aplicaŃii pe caz concret. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. . plan de educaŃie. 3. conversaŃia. risc inalt de pierdere a starii de constienta.Prolabare de cordon.Hemoragiile postpartum. demonstraŃia. compararea. să-şi manifeste spiritul critic şi creativ. albuminurie. În elaborarea strategiei didactice profesorul va Ńine seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: . Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. dispnee. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la probleme reale Ńinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenŃi medicali generalişti. munca independentă.8. ceea ce presupune cunoştinŃe şi abilităŃi în domeniu. 3. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinŃe. creativitatea si capacitatea de a lua decizii.Hiperemeza gravidica (varsaturi incoercibile). Se recomandă următoarele metode: observaŃia.Placenta praevia.Ruptura prematura a membranelor. 3. plan de îngrijire. scheme. Asistentul medical generalist lucrează alături de medicul de familie care are responsabilităŃi deosebite în supravegherea standard şi specială a gravidei în perioada prenatală şi postpartum (de lăuzie) la domiciliu precum şi a nou-născutului. casete video. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. . HTA.Abruptio placentae (apoplexia uteroplacentara). particularităŃile grupului de elevi instruiŃi. Cadrul didactic trebuie să structureze conŃinuturile astfel încât să-i permită elevului să-şi însuşească baza de cunoştinŃe care să-l ajute la dobândirea competenŃelor stabilite având în vedere numărul relativ mic de ore teoretice şi pregătire practică. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraŃie şi în unităŃi sanitare cu o buna dotare materială. rsic de alterare a integritatii tegumentelor si posibil risc de infectie.elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior (cunoştinŃe preştiinŃifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăŃare. mulaje. folii de retroproiector. cd-uri. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. descoperirea.3. 3. exerciŃiul. Instruirea sala de demonstraŃie are o importanŃă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenŃelor specifice pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. fişe de lucru. dotarea cu material didactic. edeme.elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi activ în procesul de învăŃare. problematizarea. simulări. Sugestii metodologice Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind OBSTETRICA ŞI NURSING ÎN OBSTETRICĂ. analizarea informaŃiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenŃiereii aspectelor semnificative.Nasterea prematura. alterarea echilibrului hidroelectrolitic. Planul de ingrijire pentru: 3.5. proiect de activitate.elevii au stiluri diferite de învăŃare. 3. instrumente si materiale sanitare. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. simularea.7.2. formatorul va alege cazuri tipice care să-i permită elevului să analizeze. 187 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 3.

a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. tema în clasă. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. fişe de lucru. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. investigaŃia. probe practice (demonstraŃie. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. coevaluarea în grupul de lucru. joc de rol). insistânduse asupra situaŃiilor în care asistentul medical generalist este pus în situaŃia să hotărască şi să acŃioneze singur. plan de îngrijire. 188 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. proiectul. test scris. studiu de caz. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenŃelor.

Alimentatia ( alimentatia naturala. disfagie. genuvalgum/varum. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Cresterea staturo-ponderala ( legile cresterii si dezvolatarii. 5.1. expectoratie. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PUERICULTURA. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Profilaxie ( profilaxia rahitismului) 1.2. edeme de foame. ligaturarea lantului ombilical profilaxia oftalmiei gonococice. cresterea staturala. scolioza. paloare persistenta. Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Incidente fiziologice ( involutia bontului ombilical. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nota introductiva Modulul PUERICULTURA. calendarul imunizarilor) 3. Programul de imunizari si profilaxie 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Unitatea de Competente competenta Puericultura. eritem fesier. Aplica interventiile proprii si delegate. dentitia de lapte si definitiva) 2. 3. C. tuse. cresterea ponderala.3.Modulul 47: PUERICULTURA. semn Chwostec. atonie musculara.2. criza genitala a nounascutu. Analizeaza semnele si simptomele afectiunilor copilului. cianoza. Principalele etape de crestere si dezvoltare. determinarea scorului Apgar reflexe arhaice. uscaciunea tegumentelor. 4. Calendarul imunizarilor (imunitate. wheezing 189 C. eritem fesier febra tranzitorie) 1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 2. Ingrijiri la nastere (dezobstruarea cailor respiratorii superioare.1. alimentatia mixta. Supravegheaza activ cresterea si dezvoltarea copilului.1. Dezvoltarea psihomotorie – etapele dezvoltarii psihomotorii 3. 2.1. hipotonie musculara.2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copii bolnavi. imunitate activa. Elaboreaza planul de ingrijire (plan nursing). pentru calificarea asistent medical generalist. alimaenatatia artificiala. diversificarea alimentatiei sugarului) 2. cifoza. cantarire. Ingrijirile nou-nascutului si sugarului 1. apnee. 6. persistenta pliului cutanat.2. imunitate pasiva. invatamant clinic. craniotabes. Supravegheaza pediatrie si nursing activ cresterea si specific dezvoltarea copilului Continuturi 1. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PUERICULTURA. In modulul PUERICULTURA. crt. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC. tiraj. Semne si simptome: dispnee. matanii costale. scaderea fiziologica in greutate. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 47. masurare) 1.

Afectiuni cardiovasculare: cardiopatii congenitale. realism. hematurie. hipo/hipercorticism. colaps vascular 2. gastroenterita acuta. gingivoragii etc. apetit exagerat. parazitoze intestinale. pericardita. insuficienta cardiaca. Afectiuni ale sangelui: anemii. tenesme vezicale. amigdalite 2. Afectiuni neo-natale: encefalopatia hipoxicischemica. hemofilie.3. comunicare ineficienta la nivel intelectual.1. Interventii proprii: comunicare. convulsii tonicoclonice. varsaturi. deficit de cunostinte. embolia. leucemii. disurie. anemii 2. diabet zaharat 1. talasemie. dureri abdominale. investigatii. hemoragia cerebro-meningeala 2. oligurie. melena. comunicare ineficienta la nivel afectiv. hidronefroza. interviu apartinatori/copil. diaree.6. 2. sindroame hemoragice. disartrie.1. Afectiuni carentiale: sindromul de malnutritie (distrofia) rahitism-tetania rahitica. polakiurie. igiena.R.1. deficit nutritional legat de incapacitatea de a digera si absorbi substantele nutritive. alimentatie exagerata cantitativ/calitativ. Afectiuni urinare: infectii ale tractului urinar. hidratare. dezinteres fata de masurile de igiena.5. simptomatologie. mobilizare. implicare. lipsa de cunostinte 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): alterarea vocii. contuzie.2. educatie 190 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . enurezis. etiopatogenie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la copiii bolnavi C. purpura epistaxis. epilepsie. diaree. manifestari de dependenta 2. alterarea tegumentelor si mucoaselor. sociologica. Modalitati de culegere de date: observatia clinica. avitaminoze 2. psihologica.A. pleurezie ortopnee. Boli ale glandelor endocrine si de nutritie: hipo/hipertiroidism. obstructia cailor respiratori. petesii. alimentare.C. convulsii tonice. Interventii: 3. manifestari de independenta 2.4. suflu sistolic. profilaxia infectiilor. I. a starii de constienta. Afectiunile copilului ( definitie. Afectiuni ale SNC: convulsii. profilaxie. deshidratare. hepatite 2. performanta. alterarea procesului de crestere si dezvoltare 1. surse de dificultate: fizica. alimentatie insuficienta cantitativ/calitativ. Criterii – specificitate. handicap motor si psihic 2. tahicardie. supravegherea functiilor vegetative. Elaborarea planului de ingrijire (planul nursing) polipnee. principii de tratament) 2. stenoza valvulara.7..A.4.8. prevenirea complicatiilor 3. glomerulonefrita 2. echimoza.2. jugulare turgescente. sindromul dureros abdominal. discutii cu membrii echipei de ingrijire 2 Sinteza informatiilor 2. risc de accidente.D. Afectiuni digestive si glandele anexe: B. malabsorbtie. anorexie. paralizia flasca.9. hiper/hipotensiune. junghi toracic. observabilitate 2 Prioritati de ingrijire: mentinerea functiilor vitale. vulnerabilitate. astm bronsic. hepetomegalie. ascita. Afectiuni respiratorii: bronhopneumonia.. cercetare documente medicale.3.3.

Materiale – comprese.6. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PUERICULTURA. Pregatirea fizica: pozitii adecvate.1. solutii perfuzabile.. atela pentru imobilizat bratul. IDR la P. seringi. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: . substante de contrast 2. eprubete (vacutainere) trocare.5. paracenteza. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei volumul si nivelul de cunostinte. anestezice.D.manifestari de dependenta care se mentin 2 Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil: 2. ingrijiri de suplinire pentru sugar si copil mic 1. Aplica interventii proprii si delegate C. sonda de aspiratie.P. solutii antiseptice.2. aerosoli. incubatoare cort de oxigen etc 1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Resurse materiale: 1. deprinderi si abilitati anterioare ale elevilor. asigurarea confortului psihic al copilului si al apartinatorilor 2.1. seringa Guyon. PEDIATRIE SI NURSING SPECIFIC” poate fi parcurs in mod independent. Instrumente: apasator de limba. planificarea interventiilor adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia copilului Sugestii metodologice Modulul „PUERICULTURA. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. recoltarea sputei/urinei/materii fecale.2. solutii de spalaturi. camp operator 3. toracocenteza. Interventii delegate: pregatirea si participarea la examenul clinic. reformularea obiectivelor: adaptate capacitatilor copilului conform cu varsta si dezvoltarea 2.C. cantar de sugari. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate copil/apartinatori 3. pediometru. nerealizate. administrarea tratamentului general si local 1.2. explicatii. dotarea cu material didactic. recoltari secretii buco-nazo-faringiene. pregatirea pentru investigatii si analize. sursa oxigen.elevii invata cand fac cevasi cand sunt implicati activ in procesul de invatare . trusa perfuzie.2.1. aspirarea secretiilor oro-faringiene instalatii.elevii au stiluri diferite de invatare .elevii participa cu cunostintelelor dobandite anterior la procesul de invatare 191 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ace de punctie. tampoane. realizate.2. drenaj postural. medicamente. punctie rahidiana. sonda Nelaton. aspirator de secretii.manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. PEDIATRIA SI NURSING SPECIFIC”. Obiective stabilite: 1. Pregatirea psihica: informare. masti de oxigen adecvate. branula (fluturas) recipiente speciale pentru colectat urina la copii. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ace punctie. igiena.1. probe functionale respiratorii.

O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. probe practice (demonstratie. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. studiul de caz. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala (stagiu clinic). proiectul plan de ingrijire. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. instrumentar si materiale sanitare diverse. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale existente. momentul si persoana care face evaluarea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Indiferent de locul. discutiile. exercitiul. dezbaterea care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. C. scheme. Cadrele didactice. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. simulari. problematizarea. comun de performanta. descoperirea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. - 192 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . manechin. lucrul in grup. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). folii de retroproiector. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme. simularea.D – uri. fisa de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. fise de lucru. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. test scris. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. planuri de ingrijire. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. evaluarea altor competente nefiind relevanta. conversatia. casete video.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. studiu de caz – plan de ingrijire). munca independenta. SPP-ul stabileste un nivel national. demonstratia. compararea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise de lucru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv se recomanda urmatoarele metode: observatia.

Culegerea de date (date subiecte. Unitatea de competenŃă: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Nr.8. escare. afonie. observaŃie cercetare documente medicale (foaia de observaŃie clinică. Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE are alocate 120 de ore din care 84 ore. atrofie musculară. bilete de ieşire din spital. invatamant clinic. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. tremurături. cefalee. nevralgiile 2. vertij. Patologia musculară (miastenia. 2. incontinenŃă de urină şi materii fecale.3. Patologia spinală 2. poliomiozitele) 2. manifestări. ataxie. Principalele afecŃiuni neurologice: 2.4. Identifică probleme de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice. principii de tratament) 2. hemipelgie.2. 48. Patologia nervilor periferici (polinevrite. 3. trimiteri.7. Patologia vasculară cerebrală 2. modificări R.11.6. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele da pregătire profesională.MODULUL 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE Notă introductivă Modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul III. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor. dizartrie.T. pentru calificarea: asistent medical generalist. nevralgia sciatică. dezorientare în timp şi spaŃiu. reŃete) discuŃii cu echipele de îngrijire şi aparŃinătorii. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice 2. ascultare). Come 2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 5. Procese expansive cerebreale 2. tulburări de mers.5. examen fizic (inspecŃii. Sindrom de neuron motor central şi periferic. Semnele şi simptomele prezente în neurologie: -atitudini particulare.1. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii 193 C2 Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . NeuroinfecŃii 1. Unitatea de competenŃă Neurologie şi nursing în neurologie CompetenŃe C1 Analizeză semnele şi simptomele specifice afecŃiunilor neurologice ConŃinuturi tematice 1. Boala Parkinson 2. convulsii. 2. Cefaleea. paraplegie. Epilepsia (definiŃie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. scrisori medicale.10. paralizii. În modulul NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE se re găsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată. paralizii periferice izolate) 2. obiective) prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu întrebări inchise deschise).9. pareze. mobilitate activă şi forŃă musculară. crt.O. pierderea memoriei. carnet de sănătate. tetraplegie hipertonie. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃi corespunzătoare modulului: 1.

scutece unifolosibile. observabilitate (cine. ce. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeŃa) 1. diureză) 3. introducerea între arcadele dentare a unui obievt moale de cauciuc. a stării de conştienŃă. imobilizarea bolnavului pentru a preveni eventualele loviri) şi după criză verificarea permeabilităŃii căilor respiratorii. Prevenirea atrofiei musculare. Pregătirea fizică: asigurarea confortului optim. muşama şi aleză. mască de C4 oxigen.4. cum în Elaborează ce măsură. soluŃii delegate perfuzabile.8. uleiuri. mediu scurt. circulaŃia periferică deficitară. IndependenŃa/DependenŃa: 2.1. igienă. termometru. oftalmodinamometru. a constipaŃiei. TO) în limite normale. Pregătirea pacientului: 2. igiena.4.7. sonde vezical. oftalmoscop. somnolenŃă. transport. planul de 2. perfuzor. comunicare ineficientă la nivel senzorial. intubaŃie orotraheală 3. pregătirea pacientului pentru fund de ochi şi TACR 3. tegumente palide reci. implicare.6. ce se poate face. Instrumente: ciocan de reflex. poziŃionarea pacientului pregătirea materialului şi locului de puncŃie) 3. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii şi analize. solicitare intelectuală. IntervenŃii de urgenŃă : oxigenoterapie. educaŃie 2. intervenŃiile seringi. Materiale: garou. irigator. urmărirea şi notarea eliminărilor (vărsăturilor . PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale şi îngrijire reflective. PuncŃia rahidiană (pregătirea psihică şi fizică a bolnavului. escară de decubit.1.2. sonde de aspiraŃie. când?) obiective pe termen lung. epubete. soluŃie oftalmică.2.5. risc de accidente. alimentare. 1. săracă) lipsa cunoaşterii 2. Dezorientare în timp şi spaŃiu. trocare. C3 realism.3. tensiometru. IntervenŃii propii (autonome) comunicare. Aplică pense. oxigen.3. TA.1.1. explicaŃii. prevenirea complicaŃiilor (nursing) 2. Îngrijirea cavităŃii bucale şi prevenirea uscării corneei la comatoşi 3. proprii şi 1. 2.2. substanŃe dezinfectante. îngrijire administrarea tratamentului local şi general. 2. intelectual. funcŃiile vitale (R. IntervenŃii specifice: 3. Prevenirea escarelor 3. mobilizare. IntervenŃii în crize de epilepsie ( poziŃionarea orizontală. mobilitate bună orientare în timp şi spaŃiu prezentă. poziŃia adecvată. somn şi odihnă corespunzătoare. de mediu social (izolare. performanŃă. a anchilozei cauzate de imobilizarea de îngrijire (nursing) la pacient cu afecŃiuni neurologice.2. de mediu psihologic (stres. comunicarea coerentă eficientă. pregătirea pentru puncŃie rahidiană. 2. asigurarea confortului psihic 2. Obiectivul nursing: specifitate. P. Surse de dificultate de mediu fizic.semnificative.1. Imobilitate. Manifestări de independenŃă: pacientul conştient. ace. 2.2. obnubilare. a stomatitei. 3. seringi. Resurse materiale: 1. 2. aspirarea secreŃilor) 3. 194 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . diminuarea sau absenŃa mişcării. analgezice. postură in adecvată.2. hidratare.Pregătirea psihică: informare.

obŃinerea acordului scris cerut de neurochirurg.10. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului.) 195 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . pierderi lichidiene ( sânge. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. exerciŃiul.12.10.11. trusă pentru puncŃie lombară).Realizate. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE. transfuzii 3. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. Reântoarcerea în salon. scheme. 3. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. parametrii fisiologici.1.10. Prevenirea complicaŃiilor postoperatorii retenŃie urinară 3. vărsături).10. CD – uri. Îngrijirea postoperatorie 3. 1. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei.10.5. Pregătirea preoperatărie : Tumori craniene Pregătirea generală bilanŃul clinic general funcŃiile vitale şi vegetative.10.C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate prelungită 3. 3.3. etc. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. combaterea durerii. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. observaŃia. Obiective stabilite: 1. anxietăŃii. trusă pentru traheostomie. folii de retroproiector. satisfacŃia pacientului. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. comprese etc. Asigurarea confortului. 3.2. Pregătirea pentru intervenŃie ( în ziua precedentă. sprijin psihologic pentru pacient şi familie. instrumentar şi materiale sanitare diverse (atele. Planificarea intervenŃiei: adecvate manifestării de dependenŃă prezente în evoluŃia pacientului.10.1. simularea. 3. Pregătirea în urgenŃe 3. pregătirea locală (pilozitate) recoltari de laborator. feşi.2. 2.6 Supravegherea pacientului ( aspectul general. munca independentă. casate video. Se verifică posibile hipotensiune posturală 1. manechin. 3.10.4. brancardă. dotarea cu material didactic. studiul de caz. Pregătirea materialelor pentru îngrijirea postanastezică ( sondă de aspiraŃie.9. urină. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. în ziua operaŃiei).8.9 Administrare de oxigen.10. dezbaterea. igienă. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. sulfat de magneziu) 3. Se pot utiliza ca metode de învăŃare : expunerea. Nerealizate: manifestare de dependenŃă care se menŃin. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie.10. transportul şi poziŃia în pat. 3. 3. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice ale pacientului. conversaŃia. Pentru corectarea creşterii tensiunii intracraniene – perfuzie ( glucoză.manifestare de dependenŃă absente sau analizate.7. Examenul radiologic ( radiografic simplă ) şi tomografia computerizată 3.

sexual). clasificare. psihomotorie. 49. Tulburări ale conştiinŃei (cantitative si calitative): definiŃie. 196 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . dislaliile etc. 1. Tulburări ale afectivităŃii si voinŃei: distimiile. inhibiŃia psiho-motorie. 2. caracteristici. 49. atenŃia. paratimiile. crt. Nevrozele: definiŃie. catatonia.5.3. din care 84 de ore.4. 49. agitaŃia. investigaŃii. agitaŃia maniacală. hipoestezia. 2. Patologia psihiatrică secundară altor boli: manifestări psihice din perioada purperală. Unitatea de competenta Psihiatrie si nursing in psihiatrie Competente C 1. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice. etiopatogenie. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate.5. manifestări psihice in boli cu localizare encefalica (traumatisme cranio-cerebrale. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Nr. clasificare.3. cenestopatia. catalepsia. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Tulburări ale conduitei motorii: manierismul. bizareria. Tulburări ale personalităŃii: tipuri de personalităŃi dezarmonice. abulia. 49.2. pentru calificarea: asistent medical generalist. toxicomaniile): definiŃie. Psihopatiile: definiŃie. In modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE. principii de tratament. manifestări psihice in boli generale (infecŃioase. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Modulul are alocate 120 de ore. disfaziile.4. 2. memoria. caracteristici.3.1. 1.4. dislogiile. fobiile. 1. vorbirea): hiperestezia. de apărare. invatamant clinic. 1. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice Continuturi 1. impulsiunile.MODULUL 49: PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE Notă introductivă Modulul PSIHIATRIE SI NURSING IN PSIHIATRIE face parte din pregătirea specifică din anul III. gândirea. principii de tratament si de recuperare.1. disprosexiile. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 49.1. epilepsii). tulburările instinctelor (alimentar. caracteristici. dismneziile. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor psihice. Tulburări ale proceselor cognitive (percepŃia. tumori cerebrale. akatisia. Semne şi simptome prezente in bolile psihice: 1. simptomatologie. clasificare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. stereotipia.2. sugestibilitatea. hiperbulia. endocrine). 2. halucinaŃiile. 49.2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Psihozele toxice (alcoolismul. Principalele afecŃiuni psihice: 2.

perturbarea somnului.2. sau heteroagresivitate.1.2. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . Instrumente: seringi.2.4. Obiectivul nursing: specificitate. bizarerii vestimentare. cu somn odihnitor.1. clasificare. 3. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative. medicamente (tranchilizante. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu boli psihice simptomatologie. 2. comportamentului. 3.2. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate 4. agitaŃie psihomotorie. explicaŃii. catatonie. schizofrenia. feşi de tifon. de ordin social (conflicte intrafamiliale. neglijenŃă. Manifestări de dependenŃă: lipsa de igienă. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize. Surse de dificultate: de ordin fizic (traumatisme. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. definiŃie. psihoterapie. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. 4.6. 2. educaŃie. de ordin psihologic (traume psihice. igiena.2. bilete de trimitere. palpare. tentativă de suicid. fără idei halucinatorii. principii de tratament.). cu semne vitale in limite normale. sentimente de inferioritate sau megalomanie. insomnie. 3. cercetarea documentelor medicale (F.2. cooperant. igienei. potenŃial crescut pentru violenŃă. soluŃii perfuzabile.1. fără idei sa tentative de auto-. fără durere. principii de tratament. tentative de suicid. Manifestări de independenŃă: pacient cu mobilitate păstrata.3. auscultaŃie. halucinaŃii. Pregătirea pacientului: 4. Oligofreniile. realism. Psihozele endogene: paranoia.1. ergoterapia. obŃinerea 197 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . prevenirea autoagresivităŃii si heteroagresivităŃii.1. evenimente ameninŃătoare). profilaxie. IndependenŃă/DependenŃă 2.3. comprese. 3. izolare socială. liniştit. anxietate. sonde digestive. simptomatologie. percuŃie. investigaŃii.7. alterarea centrilor nervoşi). C 3. stereotipii. 2.1. clasificare. Dementele: definiŃie. inadaptare socială. stres. obiective pe termen scurt. principii de tratament. definiŃie. clinică. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. alimentare. mobilizare. 4. principii de tratament. simptomatologie. capabil să se autoîngrijească. criză de violentă. scrisori medicale. tensiometre. Resurse materiale: 4. protecŃie si autoprotecŃie.2.1. necomplianŃă. implicare. interviul formal sau informal. corifabulaŃie. etiopatogenie.O. 2. negativism alimentar.2. reŃete etc. clasificare. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. carnet de sănătate. materiale pentru contenŃie etc. 2. simptomatologie. examen fizic (inspecŃie. Materiale: trusă de perfuzat. stetoscop. neuroleptice incisive si sedative). idei delirante. 2. alimentaŃiei. stare crepusculară. mediu si lung).C 2. comunicare verbală alterată. alterarea procesului gândirii. tumori. examen psihic). investigaŃii. psihoza maniaco-depresivă. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. contenŃia mecanică. profilaxia infecŃiilor si a complicaŃiilor. performanŃă. bilete de ieşire din spital. 2. hipnotice. Pregătirea psihică: informare.2. administrarea tratamentului general si local. Probleme de dependenŃă: deficit de autoîngrijire.1.perturbarea imaginii de sine.5. profesionale) lipsa cunoaşterii mijloacelor de a face fata împrejurărilor nefavorabile ale vieŃii.

Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing). mod de realizare. asepsie si antisepsie. indicaŃii. de comunicare si relaŃionare cu pacienŃii cu afecŃiuni psihice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. dezintoxicarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. 5. obiective. psihanaliza:definiŃie. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei.2. „Drumul spre lumină”). rezolvarea de sarcini. decizional. In stagiul clinic. 5. 4. instrumentar si materiale sanitare adecvate.4. dezbateri. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. ergoterapia. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.2. gestionarea cazului. scoaterea din sevraj. 4.3. manechin. . se recomandă studii de caz. jocuri de rol. studiu de caz. să aibă experienŃe concrete legate de îngrijirea acestora. 5.1. Obiective stabilite pe termen mediu si lung: 5. casete video („Zbor deasupra unui cuib de cuci”. efecte secundare.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin.3. întrebări structurate. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. ca demers logic. IntervenŃii specifice: 4.3. igienă.3. scheme. asigurarea unui mediu securizant fără excitanŃi psihici. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in secŃii de psihiatrie si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii pacienŃilor cu boli psihice. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. poziŃie adecvată. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate complianŃei. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.1. Psihoterapia.1. comunicarea. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. pacient necompliant. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau ameliorate. 4. stabilirea de noi termene: adaptate la capacităŃile psihice si fizice ale pacientului.3. elevul trebuie să-şi formeze capacităŃile de observare reflectivă. 4. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. alimentaŃia enterală. apropiere – depărtare.2. probe scrise de tip itemi.1.C 5. sedarea. 198 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Se evaluează numai competenŃele din acest modul. IntervenŃii de urgenŃă: imobilizarea/contenŃia mecanică.Administrarea neurolepticelor: clasificare. Cadrele didactice care asigura pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. Reformularea obiectivelor.1. continuitatea in îngrijire. 5. pacient compliant. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. 4. exerciŃii practice. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃa şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.3.2. AcŃiuni de susŃinere a eu-lui bolnavului psihotic: stabilirea de limite. indicaŃii. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. dotarea cu material didactic. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice.

intinderea si profunzimea arsurii. explicatii. Pregatirea fizica: preanestezia. socul. Manifestari de independenta 2. Aplica interventiile proprii si delegate 6. etc. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. eliminare 199 C. Rahianestezia 1. 1. Pregatirea psihica: informare. materiale necesare. In modulul ANESTEZIE . hipotensiune. Analiza si sinteza datelor 2. Anestezia generala 1.Analizeaza principalele tipuri de anestezie INTENSIVA SI NURSING ConŃinuturi 1. 4. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni grave.TERAPIE SPECIFIC Nr.3. tulburarile de ritm si de conducere. oligo-anurie. 2. 2. comele. observatie clinica. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 5. bradicardie. 50. fibrilatie.3. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing): dispnee.Tipuri de anestezie: 1. hipertensiune. absenta pulsului. starea de constienta.1. Anestezia peridurala 1. Surse de dificultate 3. insuficienta respiratorie acuta.3. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. intoxicatii. invatamant clinic. Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . asigurarea conortului psihic 2.2. Culegere de date: interviu. Unitate de competenŃă Anestezie terapie intensiva si nursing specific CompetenŃe C.Modulul 50: ANESTEZIE – TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul ANESTEZIE .2. Manifestari de dependenta 2. crt. Semne clinice: dispneee. cercetare documente medicale. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire la pacientii cu afectiuni grave. supravegherea pacientului 2. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzatoare modulului: 1. degeraturi. Analizeaza principalele tipuri de anestezie 2. Perioada postoperatorie a pacientilor operati sub anestezie generala.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ANESTEZIE .4. circulatie inadecvata.1. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. Anestezia locala Definitie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave C.2. profunzimea comei. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor grave 3.1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul III pentru calificarea : asistent medical generalist. Afectiuni grave: dezechilibre hidroelectrolitice si acidobazice.2. 1. arsuri. apnee. tahicardie. pozitie adecvata 1. stopul cardiorespirator. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: ANESTEZIE .TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC. insuficienta renala acuta.

supravegherea starii de constienta. prevenirea complicatiilor. mobilizare etc. truse de instrumente sterile. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ANESTEZIE .1. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. aspirarea secretiilor oro – faringiene. Restructurarea planului de ingrijire : 2. vulnerabilitate in fata pericolelor.2. performanta. comprese sterile. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. imobilitate. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de 200 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . alimentare insuficienta cantitativ si calitativ. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. igiea. oxigenoterapia. platou steril. realism. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezete in evolutia pacientului Sugestii metodologice Modulul ANESTEZIE . supravegherea functiilor vegetative.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC.1. Pregatirea psihica: informare.6.2. 1. traheotomie. 1.1. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) C. transfuzii. Resurse materiale 1.5. afectare fizica si/sau psihica. aparatura pentru oxigenoterapie.2. profilaxie.2. 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate inadecvata prin deficit. igiena. 1. Realizate: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. substante antiseptice etc. Interventii specifice: dezobstruarea cailor aeriene superioare.Instrumente: tensiometru. educatie 3. implicare. comunicare ineficace la nivel senzorio-motor. 2. dotarea cu material didactic. hidratare. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. explicatii. asigurarea confortului psihic.Prioritati de ingrijire.4. aparatura pentru respiratie asistata. resuscitarea cardio-respiratorie. anxietate. administrarea tratamentului general si local.2. alimentare. mobilizare.C. truse de perfuzie si transfuzie. supravegherea functiilor vitale – monitorizare. Aplica interventiile proprii si delegate C. pregatirea preoperatorie si ingrijirile portoperatorii. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. perfuzii. 2. 1. etc. 3. camp operator 3. Interventii: 3. mentinerea functiilor vitale. comunicare ineficace la nivel afectiv. observabilitate 2. pansamente. seringi si ace sterile.1.1.Criterii obiective: specificate. Materiale: pat special. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Interventii proprii: comunicare.TERAPIE INTENSIVA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Obiective stabilite: 1. tavita renala. aparatura pentru monitorizare. manusi sterile. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. profilaxia infectiilor.

brancarda. fise de lucru. simularea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. dezbaterea. compararea. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. existente. conversatia. comprese etc. studiu de caz . probe practice (demonstratie. . momentul si persoana care face evaluarea.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. fisa de lucru. 201 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . demonstratia. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. munca independenta. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. scheme. Se evalueaza numai competentele din acest modul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. observatia. planuri de ingrijire. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. proiectul. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Indiferent de locul. simulari. studiul de caz. planul de ingrijire. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.plan de ingrijire). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. exercitiul. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. folii de retroproiector. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. test scris.elevi instruiti. descoperirea. casete video. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : . pentru verificarea atingerii competentelor.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. la procesul de invatare. discutiile si lucrul in grup. In elaborarea strategiei didactice. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.elevii au stiluri dierite de invatare. . . iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. problematizarea. manechin. fesi. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. CD-uri. Cadrele didactice.

tensiune arterială Atitudini şi posturi: pasivă. melena Altele: febră. pupile 1. cianoza. edemul căilor respiratorii. stupoarea. tuse. pupilare) redoarea cefei. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului ConŃinuturi tematice 1. frison. hipotermie. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor 3.2. Evaluează elementele de gravitate 4. 2. echilibru static şi dinamic. icterul) erupŃii cutanate. edemul. pentru calificarea: asistent medical generalist.2.1. Aplică măsurile de urgenŃă. Starea perceptivităŃii: răspunsuri motorii la stimuli senzoriali şi dureroşi Starea reactivităŃii: semne neurologice: reflexe (reflexe cutanate. pierderea conştienŃei (sincopa. de conştienŃă.1. deglutiŃia. Monitorizează evoluŃia pacientului Tabelul de corelarea competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . osteotendinoase.CHIRURGICALE Nr. Neurologice: tulburări de comportament. alte poziŃii forŃate). confuzia. Modificări ale funcŃiilor vitale: respiratorii: obstrucŃia căilor respiratorii. Modificări de comportament: Starea de conştienŃă: torpoarea. hipertermie.1. urticarie. convulsii. Modificări tegumentare de culoare (paliditate. crt. pliul cutanat. amplitudine mişcări. forŃată (ortopneea. circulaŃie venoasă colaterală superficială. globus vezical 2. globii oculari. invatamant clinic. hipotensiune arterială. digestive: vărsături. tulburări circulatorii . LCR. Stop cardio respirator: 202 C. 1. sughiŃ.CHIRURGICALE face parte din pregătirea specifică din anul III. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 1. turgescenŃă venoasă. mişcări involuntare Renale:anuria. coma). roşeaŃă. 51. colaps cardio vascular.CHIRURGICALE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată Modulul are alocate 120 ore din care 72 ore. Produse patologice: sânge. hemoptizie cardio vasculare: tulburări de ritm cardiac. 5.3. dispnee. hemoragii cutanate. În modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO .2 Semne generale :puls. spută. obnubilarea. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. halena. hematemeza. cefalee. Identifică modificările de comportament şi aspect general ale pacientului 2. criza epileptică. temperatură. durerea. Analizează semnele şi simptomele specifice urgenŃelor Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . ascita. motilitate. Unitatea de competenŃă Conduita în urgenŃe medico chirurgicale CompetenŃe C. hipertensiune arterială. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. redoarea cefei.MODULUL 51: CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO CHIRURGICALE Notă introductivă Modulul CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . reflexe.

ciuperci. convulsii. disritmii severe. cardiomiopatii. septice 1. angină pectorală. şoc cardiogen. urgenŃe metabolice hipoglicemie. sindromul de strivire. secreŃii bronşice. digestive. spânzurarea. coma tireotoxică.C. intoxicaŃii cu monoxid de carbon. tensiunea. abdomenului Vârsta. oxigen. hipotermia. metabolice. starea de conştienŃă. mască laringiană. radiaŃii Electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. hemoptizia gravă. valvulopatii. Evaluează elementele de gravitate C. şoc hemoragic. ventilaŃie pe mască. oculare. coma. hipotermia. infarct miocardic. Leziuni la nivelul scalpului. politraumatisme craniene. hematocrit. electroliŃi. şoc hipovolemic. eliberarea căilor respiratorii superioare. embolie pulmonară. droguri Comele: neurologice . medicamente. gâtului. cardiace. secundare: hipertensiune arterială. AfecŃiuni: insuficienŃa respiratorie acută.3. Anafilaxia: înŃepături de insecte. canule nazofaringiene. intubaŃie masaj cardiac extern). rezistenŃa. şoc anafilactic. ale membrelor. pesticide. Aplică măsurile de urgenŃă obstrucŃia căilor respiratorii superioare(sânge.3. diabet zaharat. vasopresină etc) 2. edem pulmonar acut. disecŃie de aortă. cardiopatii congenitale. tumefacŃii la nivelul faringelui. şoc septic. din intoxicaŃii exogene. edem al mucoasei căilor aeriene. clorură de calciu. pneumotorax. insuficienŃa respiratorie acută. ComplicaŃii: neurologice. laringospasm. poziŃia de siguranŃă. atropină. balon Ambu. dislipidemii. toracelui. timpul scurs până la aplicarea îngrijirilor. medicamente (adrenalină. laringoscop. de coloană vertebrală. sindromul de explozie. manevra Heimlich. sulfat de magneziu. hematocrit. Suport vital de bază (degajarea victimei. îngrijire plăgi. permanentă sau intermitentă). sonde traheale. ventilaŃie.4. stopul cardio respirator din sarcină 3. medicamente. substanŃe caustice. intoxicaŃii medicamentoase. coma hiperosmolară. maxilofaciale şi orl. vărsătură. tensiunea. xilină. epiglotite. stopul cardiac. coma mixedematoasă. insuficienŃa respiratorie(acută sau cronică. 2. muşcături de şarpe veninos. tulburări ale SNC. şocul. sindrom QT prelungit. toracice. feŃei. de insecte arsuri. alte semne neurologice Semne biologice: glicemie. trauma cardiacă non penetrantă). renale. cu alcool etilic. submersia. electrice. aspiraŃia sucului gastric). preeclampsia şi eclampsia. recoltări 203 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . abord venos periferic. monoxid de carbon. Materiale de urgenŃă: canule orofaringiene. respiratorii circulatorii. electrocutarea şi trăsnetul: tipul curentului. criză hipertensivă. combitub. abdominale. bronhospasm. alimente IntoxicaŃii: alcooli toxici. central. Arsuri grave: termice. endocrine. boli cardiace primare şi secundare (primare: boala cardiacă ischemică. colapsul. balon de ventilaŃie.metabolice. substanŃe de contrast. bicarbonat de sodiu. hipotermia severă. terenul. membrelor. amiodarona. administrare medicaŃie. corpi străini. traumatisme. chimice. criza astmatică.

5. . măsuri de prim ajutor în caz de politraumatisme. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. Bibliografie: 1.C. sondă gastrică. Aspecte etice: sopul resuscitării.uri. stare de conştienŃă. conversaŃia. oprire a resuscitării. intoxicaŃii. degerături. Parametri vitali: puls.UrgenŃe medico chirurgicale L. dotarea cu material didactic.comunicarea cu aparŃinătorii 5. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. simularea. Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. arsuri grave. Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie. Monitorizează evoluŃia pacientului produse biologice. spânzurare. TA. Riviş Editura Mirton 1997 5. Note de curs Consiliul NaŃional Român de Resuscitare 2006 204 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hematocrit. protocoale resuscitare. Explorări: ECG.Ghid practic de medicină de urgenŃăprespitalicească Editura Libra 1995 4. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. decizii de neîncepere a resuscitării. Echipa de prim ajutor Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie de dificultatea temei. electrocutare. durerea. retroproiector. ventilaŃie. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. presiune parŃială oxigen 3. submersie. etc. simularea. 4.Principii de medicină internă Harrison Editura Lider 2. studiul de caz. hemostază chirurgicală provizorie. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind CONDUITA ÎN URGENłE MEDICO . Parametrii biologici: glicemie. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti.CHIRURGICALE. A. CD . come. oprirea unei hemoragii.principiul autonomiei pacientului. electroliŃi. exerciŃiul. dezbaterea. coloraŃie tegumente. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi.UrgenŃe medicale I. Titircă Editura Medicală 2002 3. manechin. instrumentar şi materiale sanitare diverse. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. casate video. 1. observaŃia. unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. poziŃie pacient… 2. scheme. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. munca independentă. drenaj pleural. temperatură respiraŃie.

Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană Continuturi 1.1. demenŃele. bilanŃul nevoilor de nursing. tulburări de somn.2. invatamant clinic. tulburări de micŃiune.2.1. deshidratare. hipertensiune sau hipotensiune arterială. hipotensiunea ortostatică. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). periodizarea vârstei a III-a.1.1. 52. incontinenŃa de urină. Principalele afecŃiuni ale persoanelor vârstnice: 2. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC se regăsesc abilităŃi din unitatea de competenŃă tehnică specializată GERONTOLOGIE. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici. Patologie geropsihiatrică si geroneurologică: tulburări psihice si neurologice in îmbătrânire. 52. socio-culturali. 2. Modulul are alocate 120 de ore.2.3. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. Îmbătrânirea umană – noŃiuni generale: 1. stările confuzionale. arterita (definiŃie. 2. rezistenŃa la schimbare. Recunoaşte modificările determinate de îmbătrânirea umană. investigaŃii. incontinenŃa anală. crt. pentru calificarea: asistent medical generalist. 52. din care 84 de ore. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. constipaŃie.2. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice 2. b) modificări patologice: probleme de sănătate fizică. anorexie. tratament). schimbări in fizionomie. In modulul GERONTOLOGIE. Semne locale: durerea (caracteristici). pierderi de cunoştinŃă. escare. ParticularităŃi somatice si psihologice ale vârstnicului: a) modificări fiziologice produse de îmbătrânire (scăderea acuităŃii senzoriale. 52.3. 1. psihologici. Factorii care influenŃează îmbătrânirea umană: somaticiereditari. tahicardie). a mobilităŃii fizice. spirituali-religioşi. ankiloze. mentală si emoŃională. Semne si simptome prezente in afecŃiunile persoanelor vârstnice: 2. pierderea autonomiei.1. pierderi de memorie etc.1 Boli cardio-vasculare: infarctul miocardic. Analizează semnele si simptomele specifice bolilor persoanelor vârstnice.2. 52. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Nr. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise in standardul de pregătire profesională. 2. 52. geriatrie si nursing specific Competente C 1. C 2. tulburări de somn. scăderea controlului emoŃional si a capacitaŃii de adaptare). GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC Notă introductivă Modulul GERONTOLOGIE. Unitatea de competenta Gerontologie. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC. Tabelul de corelare a competenŃelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: GERONTOLOGIE.MODULUL 52: GERONTOLOGIE.5. GERIATRIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul III. simptomatologie. Semne generale: alterarea funcŃiilor vitale (dispnee de efort si de decubit.1. accidentul vascular cerebral (definiŃie. atrofii musculare. 205 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . hipertensiunea arterială geriatrică. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.2. scădere in greutate.4. Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: 52.2. modificări cutanate însoŃite de prurit.

simptomatologie. comunicarea). pierderea controlului sfincterelor. a stării de cunoştinŃă. 3.1. carnet de sănătate. .10.2. investigaŃii.2. P . etiopatogenie.instituŃionalizarea vârstnicului (primirea.patologia pensionarii. 2. Manifestări de independenŃă: mobilitate păstrata. diminuarea mobilităŃii fizice. performanŃă.). vulnerabilitate crescută faŃă de pericolele din mediu. de ordin psihologic (anxietate. 3. 2. autonomie in desfăşurarea activităŃilor de autoîngrijire. realism. a orientării in timp si spaŃiu. Manifestări de dependenŃă: hipoacuzie. somn odihnitor.4. incontinenŃa de urină. 3.2.îngrijirea vârstnicului in familie. etiopatogenie. 2. Stările terminale: atitudinea faŃă de moarte. pierderea stimei de sine. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiŃii? când? . principii de tratament). crizele de adaptare). Elaborează planul de îngrijire (nursing) Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .2. . alimentare. implicare. incontinenŃa de urină. clinică.2.O. interviul formal sau informal. asistenta morŃii. 2.C 3. si allopsihică alterarea integrităŃii tegumentelor.2. Administrarea medicamentelor in geriatrie. principii de tratament) 2. confuzie. 2. T0) in limite normale. Identifică problemele de dependenŃă si stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii vârstnici etiopatogenie. simptomatologie. semne vitale (R.2. discuŃii cu membrii echipei medicale si cu aparŃinătorii. de materii fecale.2. cercetarea documentelor medicale (F.2. incontinenŃa anală (definiŃie. obezitatea (definiŃie.3. 2. instituŃionalizare). fracturile de femur. etc. Aspecte de geropatologie a aparatului locomotor: osteoporoza de involuŃie. igiena. simptomatologie. simptomatologie. traumatisme etc. dezorientare auto-. a alimentaŃiei. simptomatologie.A.7. 4. pensionare. 4. lipsa de cunoştinŃe. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaŃia. bilete de ieşire din spital. scrisori medicale. ulcerul de decubit (definiŃie. etiopatogenie.11 Aspecte medico-sociale: . 2. investigaŃii. investigaŃii. mediu si lung). izolare socială. reŃete. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale organice). examen fizic si psihic.9. IntervenŃii proprii (autonome): comunicare. stres. Patologia ischemică digestivă: refluxul gastro-esofagian.Obiectivul nursing: specificitate. organizarea îngrijirilor. principii de tratament). surditate. amnezie. mobilizare. supravegherea. EducaŃia sanitară in geriatrie. 3. principii de tratament) 2. îngrijirile paliative. depresie. Analizarea si organizarea datelor: informaŃii semnificative.8. PriorităŃi de îngrijire: supravegherea funcŃiilor vitale si vegetative. bilete de trimitere. Probleme de dependenŃă: scăderea acuităŃii senzoriale. investigaŃii. cecitate. investigaŃii.1.3. Crizele de adaptare: cauze / prevenire. Diabetul zaharat tardiv. T.6. de ordin social (izolare. 206 C 4.2.2.2. principii de tratament). profilaxia complicaŃiilor si a căderilor. Aspecte de geropatologie urinară: infecŃiile urinare. 2. risc crescut de accidentare.2. abdomenul acut.2. Terapia ocupaŃională.1. IntervenŃii delegate: pregătirea pentru investigaŃii si analize.2. educaŃie. sindromul de imobilizare. obiective pe termen scurt.4. ankiloze. orientare in timp si spaŃiu. IndependenŃă/DependenŃă 3. bolile prostatei la bătrâni (definiŃie.3. 4.5..

dezbateri.1. mânuşi de cauciuc.3. manifestări de dependenŃă apărute pe perioada îngrijirii. crearea câmpului operator. 6. igienă. probe scrise de tip itemi.1. recâştigarea autonomiei. canulă rectală. asigurarea confortului psihic. tensiometru.2. studiu de caz. deprinderile şi abilităŃile anterioare ale elevului. 6. jocuri de rol. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic-aplicativ: discuŃii de grup. trusă pentru îngrijirea plăgilor. pungi pentru urină.2. Pregătirea pacientului: 5. Resursele materiale trebuie sa cuprindă o gama cat mai variata: planşe. pe tipuri de patologie precizate in conŃinuturile tematice. 5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme in funcŃie de: complexitatea şi dificultatea temei.1. comprese. Pregătirea fizică: asigurarea condiŃiilor de confort ambiental. IntervenŃii specifice: montarea sondei á demeure. poziŃie adecvată. prevenirea complicaŃiilor legate de imobilizarea prelungită. ca demers logic. se recomandă studii de caz. Resurse materiale: 5. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate administrarea tratamentului general si local. 6.2. Realizate – manifestări de dependenŃă absente sau diminuate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. instrumentar si materiale sanitare adecvate. sonde vezicale. stetoscop. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. explicaŃii. obŃinerea consimŃământului. spitale de cronici. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe. 5. atele. rezolvarea de sarcini. Materiale: trusă de perfuzie. centre de zi) si va avea ca scop formarea abilitaŃilor si atitudinilor necesare îngrijirii persoanelor vârstnice. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente in evoluŃia pacientului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.1. numărul de reevaluări si distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităŃile fizice si psihice ale vârstnicului.1. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. decizional. manechin. 5.C 5.1. pampers.2. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraŃie si stagii clinice in unităŃi de profil (cămine.1. rezolvând sarcinile de lucru repartizate. 207 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . gestionarea cazului. îngrijiri paliative.1.. Se evaluează numai competenŃele din acest modul. Pregătirea psihică: informare. Instrumente: seringi. de identificare şi rezolvare a problemelor de dependenŃă. întrebări structurate. volumul şi nivelul de cunoştinŃe. unguente de tip barieră.3. intervenŃii de suport si protecŃie socială. 6.2. oscilometru. feşi. terapia ocupaŃională. soluŃii antiseptice. Obiective stabilite: 6. dotarea cu material didactic.2 Nerealizate – manifestări de dependenŃă care se menŃin. casete video. Elevii vor fi puşi in situaŃii de învăŃare in grup sau individual. 5. soluŃii perfuzabile. 5. imobilizarea. exerciŃii practice. instituŃionalizarea vârstnicului. Pentru aplicarea procesului de îngrijire (nursing).1. C 6.

1 Cancerul bronhopulmonar: definitie. evolutie tratament. forme clinice. caracter. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. tratament. varsaturi. 1. simptomatologie. 2. tratament. inflamatia. simptomatologie.Semne si simptome prezente in afectiunile oncologice 1. tulburari sfincteriene. 5.9 Mielomul multiplu: definitie. simptomatologie. simptomatologie. tusea. pentru calificarea: asistent medical generalist. investigatii. anatomie patologica. 2. evolutie. 53. Programa scolara se va utilize impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 8 Lupusul eritematos: simptomatologie. investigatii. icter mecanic. Tabelul decorelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nr. Modulul are alocate 120 din care 84 ore. forme clinice. crt. 2. complicatii. Aplica interventiile proprii si delegate . caracteristici). investigatii .4 Cancerul colonului si rectului: etiopatogenie. hemoragia (clasificare. complicatii. Principalele afectiuni oncologice: 2. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing).7 Boala Hodgkin: definitie . gravitate). evolutie.3 Cancerul gastric: etiopatogenie. etiopatogenie. paloare. atelectazie. simptomatologie. 2.1 Semne clinice : durerea(localizare. evolutie. 208 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . 2. 2. investigatii. simptomatologie. anxietate. anatomie patologica. simptomatologie. inapetenta. anatomie patologica. tratament. tulburari de vedere.2 Semne generale: scaderea ponderala. 2. greturi. etiopatogenie. 3. dispneea( tipuri. 2. nevralgii. anatomie patologica. investigatii.5 Cancerul hepatic: etiopatogenie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni oncologice . Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice Continuturi 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.6 Cancerul pancreasului: etiopatogenie. tratament. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. alterarea functiilor vitale si vegetative etc. evolutie tratament. tulburari urinare. anatomie patologica. invatamant clinic. In modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE se regasesc abilitatile din competenta tehnica specializata ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. expectoratia. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor oncologice. 4. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE Nota introductive Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE face parte din pregatirea pregatire specifica din anul III. febra. tratament. tratament. pareze etc. 2. profilaxie.1. tratament. anatomie patologica. intensitate). hipertensiunea intracraniana. simptomatologie.2 Cancerul esofagului: etiologie.Modulul 53. edeme. investigatii. tulburari de deglutitie. 2. aspectul tegumentelor si mucoaselor. evolutie. anorexie. Unitate de competenta Oncologie si nursing in oncologie Competente C.

2. tratament. cum?. examen fizic (inspectie. somn si odihna corespunzatoare. investigatii. de ordin psihologic(anxietate . risc de accidente. observatie. realism. comunicare eficienta. evolutie. alterarea starii de confort. de ordin social(izolare . escare. 2 Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire C. percutie). retete. alterarea starii de nutritie. tratament. modificari ale functiilor vitale si vegetative. uter) : etipatogenie. forme clinice.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). 3 Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) 2. lung. observabilitate( cine?. culoarea tegumentelor normala. temp) pastrate. asigurarea pozitiilor. dispnee. performanta. ascultatie. cianoza. vulnerabilitate fata de pericole. tratament. ce se poate face?. investigatii. recoltari de sange si urina. postura inadecvata.10 Cancerul mamar si ovarian: etiopatogenie. risc de infectii. simptomatologie. lipsa cunoasterii. 2. investigatii. 2. 1. evolutie. evolutie.cand?) obiective pe termen scurt. 2. chimioterapie. consiliere pacient. sentiment de inferioritate si modificare a imaginii de sine.C. saracie). comunicare ineficienta.Culegerea de date( date subiectiv/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. tratamente paleative si alternative. pregatire preoperatorie. ce. scrisori medicale. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. simptomatologie. mobilizare. puls.12 Tumorile cerebrale: etiopatogenie. corticoterapie).13 Feocromocitomul malign: etiopatogenie. a starii de constienta.1 Interventii proprii( autonome): comunicare.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 2. investigatii. Independenta/ Dependenta 2. risc de complicatii. aspirarea secretiilor. prevenirea complicatiilor. circulatie inadecvata. simptomatologie. tegumente intacte.11 Cancerul organelor genitale(testicole. tulburari de deglutitie. etc.1 Manifestari de independenta: pacient constient. prostate.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale. semne vitale (respiratie. tratament. comunicare ineficienta. investigatii. investigatii. lipsa durerii. evolutie. educatie. profilaxia infectiilor. palpitatii. administrarea tratamentului general si local specific (radioterapie. simptomatologie. Obiectivul nursing: specificitate. mediu. cu intrebari inchise/ deschise). 2. 2. asigurarea conditiilor de mediu.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. igiena. carnet de sanatate. simptomatologie. evolutie tra tament. incordarea miscarilor. 2. 2. deficit de autoingrijire.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. anatomie patologica. tulburari de echilibru. 209 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . stres). imobilitate. 1. alimentatie artificiala. acceptarea imaginii de sine modificata. palpare. prevenirea complicatiilor. mobilitate pastrata. ingrijire stome. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. 2. bilete de iesire din spital. in ce masura?. implicare. simptomatologie. tratament. etc. hidratare. edeme ale membrelor. 2.14 Limfoamele maligne: etiopatogenie. 2. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.TA.15 Coriocarcinomul placentar: etiopatogenie. trimiteri.

3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. mamografia. sange etc. ) hidratarea pacientului. 4 Aplica interventiile proprii si delegate C. trusa de ventilatie. explicatii.5 Masurarea TA. pregatirea materialelor necesare. metode improvizate). electrocauter etc.6 Examenul radiologic: radioscopia. imobilizare. trocare. examene de rutina obligatorii inaintea tuturor interventiilor chirurgicale. Recoltarea analizelor biochimice . 3. traheostomie. 1. sonde gastrice.4 . trusa chirurgicala. sonde Blekmore. seringa Guyon. mese. RMN. 3. 3. masurarea pulsului : pregatirea pacientului . sursa de oxigen.8. respiratie artificiala. rolul asistentei. ace punctie . 3. pat . 210 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .O.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. igiena etc. oxigenoterapie. complicatii pulmonare.1 Supravegherea pacientului: aspectul general. supavegherea pacientului. 9. 3.1 Pregatirea psihica : : informare. Materiale: comprese.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda.C. tomografii. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). tehnica de executie. medicamente. stetoscop. supravegherea functiilor vitale si vegetative. prevenirea complicatiilor pulmolare. combaterea durerii. 3. 3. scintigrafii: pregatirea pacientului pentru explorare. tehnica de executie. carucior. etc. pozitie adecvata. varsaturi. a complicatiilor. Pregatirea pacientului: 2. sonde urinare.2 Pregatirea pentru interventie ( in ziua precedenta. transpiratii. Ingrijiri postoperatorii 3.1 Pregatirea generala: bilantul clinic general. constipatie. anestezice. transfuzoare.8 Pregatirea preoperatorie: 3. 3. solutii antiseptice. trusa de perfuzie. monitor. 3. Obiective stabilite: 1. trusa de pansat. 2. tromboflebite. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. etc. pierdiri de lichide(sange. satisfactia pacientului. manusi chirurgicale. irigoscopia. tampoane. ecografii. manusi chirurgicale. Obiective stabilite: 1.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. 1. intubatie orotraheala. in ziua operatiei).1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. escare. montarea unei perfuzii. 9. 5 Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. notarea in F. canula traheala. 3. sursa de aspiratie. pungi colectoare. 3. radiografia. asigurarea confortului psihic.9. ace punctie. Resurse materiale: Instrumente : trusa de intubat. 2. 2. seringi. tensiometru. valve vaginale. combaterea anxietatii. 9. perfuzoare. bacteriologice : pregatire pacientului. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. 3. hematologice.8.7 Electrocardiograma: pregatirea pacientului. pregatite dispozitivelor necesare. tehnica de executie. parametrii fiziologici.3 Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara. urina. Interventii specifice: 3.2 Asigurarea confortulu: igiena. solutii de perfuzat.

proiectul. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului.3. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. dezbaterea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. studiu de caz. Se recomada urmatoarele metode: observatia. descoperirea. la procesul de invatare. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. tema in clasa.elevii au stiluri diferite de invatare. Conditii de aplicare didactica si de evaluare. studiu de caz – plan de ingrijire). unitati sanitare cu o buna dotare materiala . Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii asistenti medicali generalisti. 211 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. simularea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. compararea. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. momentul si persoana care face evaluare. . demonstratia. fise de lucru. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE. probe practice(demonstratie. Se evalueaza numai competentele din acest modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu caracter practice aplicativ: scheme. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. dotarea cu material didactic. problematizarea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. coevaluarea in grupul de lucru. In elaborarea strategiei didactice. fisa de lucru. investigatia. . planul de ingrijire. etc. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. exercitiul. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. fise de lucru. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. proiectul. . test scris. Indiferent de locul. observatia. munca independenta. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. simulari. conversatia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modulul ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. evaluarea altor competente nefiind relevanta. pentru verificarea atingerii competentelor. La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna (profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. planuri de ingrijire. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.

instrumentar si materiale sanitare diverse.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.uri. casete vdeo. folii de retroproiector. scheme. manechin. CD. 212 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .

2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. invatamant clinic. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenŃelor descrise în standardele de pregătire profesională. 4. 5. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. În modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată ÎNGRIJIRI PALIATIVE. pentru calificarea: asistent medical generalist. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. 3. ϖ ϖ Lista competenŃelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modului: 1.MODULUL 54: ÎNGRIJIRI PALIATIVE ϖ ϖ Notă introductivă Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE face parte din pregătirea specifică din anul III. Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. ϖ ϖ Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: ÎNGRIJIRI PALIATIVE 213 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală.

tulburări de somn. cu întrebări deschise/închise). etiopatogenie. îmbătrânirea calitativă. principii de tratament profilaxie). la lumină/întuneric. examen fizic (inspectie. 54. investigaŃii. Analizează semnele şi simptomele specifice stărilor avansate şi terminale de boală. etiopatogenie. observaŃie clinică. AfecŃiuni cronice respiratorii. palpare). etiopatogenie. etiopatogenie. escare. vărsături. ModalităŃi culegere date (date obiective şi date subiective): interviu (direct/indirect. AVC (definiŃie. ConŃinuturi Semne şi simptome prezente în stările avansate şi terminale de boală: Durere (localizări. la mirosuri etc. alterare a eliminării. etiopatogenie. astenie.1. alterare a percepŃiilor senzoriale. investigaŃii. tulburări digestive (sete. Moartea: definiŃie. cardiace. la moarte). familia şi aparŃinătorii. arsuri. Comele (definiŃie. trimiteri. teama de moarte. la pierderi grave. alterare a mobilităŃii. digestive decompensate (definiŃie. Identifică problemele de dependenŃă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienŃii cu stări avansate şi terminale de boală.Nr.2. investigaŃii. Sinteza informaŃiilor: manifestări de independenŃă. inapetenŃă. auscultaŃie. îmbătrânirea şi dependenŃa. C. modificări ale mucoasei bucale. tulburări respiratorii. hipersensibilitate la frig şi cald. profilaxie). tulburări de somn. profilaxie). principii de tratament). simptomatologie. căderile. principii de tratament. principii de tratament). simptomatologie. tulburări urinare. renale. boli asociate îmbătrânirii (etiopatogenie. scrisori medicale. surse de dificultate Probleme de dependenŃă. sindromul de imobilizare. simptomatologie. inflamaŃie. caracter). discuŃii cu echipa de îngrijire. simptomatologie. carnet de sănătate. bilete de ieşire din spital. principii de tratament. simptomatologie. "gura nefuncŃională". alterare a procesului de comunicare. reŃete etc). anxietat etc. afectare spirituală. manifestări de dependenŃă . investigaŃii. Unitate de competenŃă Îngrijiri paliative CompetenŃe C. etapele adaptării (la boală cronică. diagnostice de îngrijire (nursing): alterare a nutriŃiei. alterare a imaginii de sine. hiper/hipotermie. principii de tratament. Principalele afecŃiuni care determină stări avansate şi terminale de boală: Cancerul (definiŃie. constipaŃie/diaree). tipare de a muri trăind. cercetare documente medicale (foaie de observaŃie clinică. tulburări psihice. simptomatologie. intoleranŃă la activitate. crt. intensitate. Analizarea şi organizarea datelor: informaŃii semnificative. BătrâneŃea: definiŃie. leziuni cutanate. teama de abandon. drepturile persoanelor muribunde. prurit). 214 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . (dermite. SIDA (definiŃie. IncontinenŃa. greŃuri. investigaŃii. alterare a integrităŃii tegumentelor/mucoaselor. reacŃiile muribunzilor în faŃa morŃii. profilaxie). investigaŃii. la zgomot/linişte.

Se evaluează numai competenŃele din acest modul. performanŃă. C. Indiferent de locul. probe practice (demonstraŃie. trusă de perfuzie.4. probe scrise (test scris. moarte în demnitate şi pace. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter interactiv. acceptarea morŃii. ϖ ϖ CondiŃii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul ÎNGRIJIRI PALIATIVE poate fi parcurs în mod independent. • elevii au stiluri diferite de învăŃare. cauze. SusŃinere psihică şi fizică: susŃinere psihică: informare. evaluarea altor competenŃe nefiind relevantă. simulări. problematizarea. alimentare. PriorităŃi de îngrijire: managementul durerii. mobilizare pasivă. asigurarea confortului psihic. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanŃă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. acompaniament relaŃional. fizioterapie. Se recomandă următoarele metode: observaŃia. Planificarea intervenŃiilor: adecvate manifestărilor de dependenŃă prezente şi tiparului de a muri trăind al pacientului. planuri de îngrijire. formarea şi atitudinea personalului de îngrijire.C. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). ace. la procesul de învăŃare. planul de îngrijire. studiu de caz . medicamente specifice combaterii durerii şi a simptomelor etc. profesorul va trebui să Ńină seama de următoarele principii moderne ale educaŃiei: • elevii învaŃă când fac ceva şi când sunt implicaŃi în mod activ în procesul de învăŃare. fişe de lucru. • elevii participă cu cunoştinŃele lor dobândite anterior. proiectul. SPP-ul stabileşte un nivel naŃional comun de performanŃă. sonde. susŃinere fizică: poziŃie adecvată. descoperirea.plan de îngrijire). compararea. demonstraŃia. asigurarea calităŃii vieŃii până la sfârşit. Obiective de îngrijire: criterii: specificitate. implicare. principiile îngrijirii. momentul şi persoana care face evaluarea. braunule. îngrijirea escarelor. O competenŃă se evaluează în cadrul unui singur modul. igienă etc Obiective stabilite: realizate: se menŃine calitatea vieŃii. monitorizarea semnelor vitale. hidratare. realism. analizarea informaŃiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. C. nerealizate: alterarea calităŃii vieŃii. susŃinerea familiei pe timpul doliului. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. explicaŃii. fişa de lucru.3. observabilitate. îngrijirea cavităŃii bucale. IntervenŃii proprii şi delegate: proprii: comunicare. Materiale şi instrumente adecvate intervenŃiilor: aparat de electroterapie. seringi. fişe de lucru). filozofie. delegate: administrarea tratamentului simptomatic general şi local.5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. În elaborarea strategiei didactice. Conceptul de îngrijiri paliative: definiŃie. Reformularea obiectivelor: adaptate la etapa şi starea în care se află pacientul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. 215 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . aparate şi instrumente de fizioterapie. pampers. Pentru atingerea competenŃelor din prezentul modul se vor realiza activităŃi de învăŃare cu caracter practic aplicativ: scheme. igienă. soluŃii perfuzabile. Aplică intervenŃiile proprii şi delegate planificate. electroterapie. trusă de mică chirurgie. controlul simptomelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). abandonarea muribundului. acompaniamentul relaŃional.

deprinderi şi abilităŃi anterioare ale elevului. CDuri. 216 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . C. simularea. ViaŃa Medicală Românească. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenŃe."Geriatrie practică" 6. exerciŃiul."Nursing geriatric" Ghilezan N. 2003 5. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noŃiunilor şi activităŃilor privind ÎNGRIJIRI PALIATIVE. dezbaterea. discuŃiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. Se pot utiliza ca metode de învăŃare: expunerea. instrumentar şi materiale sanitare diverse (seringi si ace. Borundel . Medicală. – "Oncologie generala" – Editura Medicala. 4. investigaŃia. atele. tema în casă. conversaŃia. etc.Ed.. ϖ ϖ Sugestii metodologice Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcŃie dotarea cu material didactic."Tehnica îngrijirii bolnavului" . Se va urmări aplicarea cunoştinŃelor la problemele reale. munca independentă. numărul de reevaluări şi distribuŃia acestora pe parcursul anului şcolar.Ed. coevaluarea în grupul de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. proiectul. scheme. Şerban Stoianovici . Bălăceanu-Stolnici . Instruirea se va realiza în săli de demonstraŃie şi unităŃi sanitare cu o bună dotare materială. Instruirea în săli de demonstraŃie are o importanŃă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenŃelor pentru viitorii asistenŃi medicali generalişti. casete video. observaŃia de: dificultatea temei. 2.Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. pentru verificarea atingerii competenŃelor. folii de retroproiector. comprese etc). Bibliografie recomandată: Constantin Bogdan."Manual de îngrijiri speciale acordate pacientului de asistenŃii medicali" . a atitudinilor faŃă de o sarcină dată şi a comunicării. 1999 LucreŃia Titircă . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenŃelor cu conŃinuturile. 1992 C. 3. care asigură pregătirea la acest modul. pentru a se putea Ńine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Bucureşti. Cadrele didactice. Bucuresti. manechin. Resursele materiale trebuie să conŃină o gamă cât mai variată: planşe."Manual de medicină internă pentru cadre medii" . volumul şi nivelul de cunoştinŃe. studiul de caz. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiŃi. Moses . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. brancarda. ALL. 1995 1.Ed. feşi. desene. Bucureşti. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.

Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. grupurilor în comunitate. Sprijinirea serviciilor comunitare. Activitatea în comunitate este complexă. scopuri.1. 1.S.2. Definitia dupa O. 4. 1.1. 3. Tabelul de corelare a competentelor si conŃinuturilor Unitatea de competenŃă: NURSINGUL ÎN COMUNITATE Nr. Parcurgerea modului va permite cursantului să facă legături interdisciplinare. 1. 1. promovarea sanatatii si educatia pentru sanatate. SusŃinerea serviciilor primare de ingrijire a sanatatii. Rezumă comunitar particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate ConŃinuturi 1. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa Asociatia Americana de Sanatate Publica: actiuni de baza. beneficiari. Ńinând seama de particularităŃile acestora. aprecierea periodica si 217 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Aprecierea nevoilor si evaluarea serviciilor. Prin parcurgerea programei care se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.N. scopuri. Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate) în comunitate. beneficiari.Modulul 55: NURSING COMUNITAR Nota introductivă Modulul NURSING COMUNITAR face parte din pregătirea specifică a anului III pentru calificarea asistent medical generalist.2. Tratarea tulburarilor si afectiunilor prin interventii directe si indirecte. să stabilească relaŃii interpersonale.4. integrarea cetăŃenilor in servicii pentru intreaga comunitate. 5. În acest modul se regăsesc abilităŃile din unitatea de competenŃă tehnică specializată NURSING COMUNITAR Modulul are alocate 120 de ore din care 96 de ore. Promovarea unui stil de viata sanatos.3.2. familiilor.2. 2. să se încadreze în echipa de îngrijire şi multifactorială. 1. Identifică problemele de sănătate a familiei. Unitate de CompetenŃe crt. se asigură dobândirea competenŃelor descrise în acesta. familia ca unitate de baza.6. Promovarea recuperarii. 1.2.1.2. competenŃă 55.M.A): actiuni de baza. 1. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. 1. Preceptele ingrijirii sanatatii in comunitate: activitate stabilita pe baza nevoilor si a planului general de sanatate.5. Lista competentelor specifice unităŃii de competenŃă corespunzătoare modulului: Rezumă particularităŃile nursingului (îngrijirilor de sănătate).3. să acorde îngrijiri adaptate. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitare dupa American Nurses Association (A. Elementele practicii sanatatii comunitare. Nursing C. obiectivul principal fiind promovarea sănătăŃii şi prevenirea îmbolnăvirilor. implicarea familiei si indivizilor in luarea deciziei. scopuri si obiective clare. invatamant clinic. 1.2. îngrijirea indivizilor. solicită calităŃi deosebite din partea asistentului medical generalist care trebuie dezvoltate în perioada pregătirii pentru a-i permite în viitor să îndeplinească si roluri de educare şi instruire. Definirea ingrijirilor de sanatate comunitara (nursing) 1. bolnavilor cu afecŃiuni cronice şi în fază terminală.2.

pacientilor cronici si in stadiul terminal.1. Modelul Rogers. Modelul sistemelor Newman 2. Tierney. asistentul . utilizarea inregistrarilor. comunitate. spirituala. functii de baza.4. nivel general de educatie. 2.1.7 Modelul Ropper. sociala. implicatii in ingrijirea sanatatii in comunitate (nursing comunitar). Definitia comunitatii. 2.6.1. Functii: . grupuri minoritare etnice si religioase).5.2. 2. 2. diferente culturale si spirituale.transmiterea cunostintelor catre beneficiarii serviciilor de ingrijire sau personalul din sistemul de sanatate. 1. Indicatori medicali.1. facilitator.3. stadii de dezvoltare in timpul ciclului vietii. Cunoasterea comunitatii: localizare (urbana. 3. Roluri: educator si pedagog. buna pregatire a asistentului medical. rata somajului. structura populatiei ( numar. 2. supravegherea personalului de ingrijire.1 Definitii: traditional.Caracteristicile comunitatii.3.acordarea ingijirilor in familie. persoanelor varstnice si bolnavilor psihici.2. planificare programelor de educatie continua si asumarea responsabiliatii. Caracteristicile familiei: sistem social. 2. ciclul de viata al familiei.4 Modelul sistemelor comportamentale Johnson. asezare geografica. colectivitati.2. Indicatori demografici: structura familiei. domenii de angajare a populatiei). psihica si sociala.S. nebiologic. -dezvoltarea practicii ingrijirilor de sanatate prin gandire critica si cercetare. 218 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Defineşte cadrul conceptual al nursingului (îngrijirilor de sănătate în comunitate) continua a starii de sanatate. intelectuala. 2. ingijiri de sanatate ocupationala.2.3. 1. Modeloul de adaptare Roy. 2.2.2.3. 2.2. netraditional. 1. 2. 2. particularitati de clima. consilier. Indicatori economici. Sanatatea individului. probleme socio-economice (venit mediu.membru al echipei de ingrijiri. 2. tipuri de familie.3. densitate. sanatate biologica.2. Conceptul despre om. 1. populatie cu venituri sub nivelul minimal. biologic.3. Sanatatea familiei: definita O.3.1 Conceptul despre om: definitia individului. 2.3. Conceptul despre sanatate. rurala). ocupationala. 2.Modelul autoingrijirii Orem. dirijarea clientului si familiei catre resurse comunitare.membru activ al echipei de ingrijire. 2.3.1. Rolul si functiile asistentului medical generalist in comunitate. teoria holistica. varsta.Dimensiunile starii de sanatate: emotionala. Conceptul de familie. influenta mediului inconjurator.3. 1. notiuni de baza. .3. 1.2. fizica. Logan. norme si valori culturale.C. acordarea ingrijirilor conform recomandarilor medicale. Indicatori sociologici. scoli. .3. omul ca unicat. 3. Modele conceptuale – definitie. familie. Modelul Henderson. 3. 1. 1. Conceptul de comunitate. 1.2. flora si fauna.M.

. reprezentanti ai unitatilor sanitare si responsabili de programe nationale. 3.asigurarea confidentialitatii.4. tratament adecvat in caz de imbolnavire si accidente.intrarea in relatie: . Reformularea unor obiective. empatie.2. 1.4. identificarea problemelor. Efectuarea interventiilor cu implicarea membrilor comunitatii. 2. identificarea grupurilor vulnerabile. anchete epidemiologice. Comunitatea ca unitate de ingrijit (client). factori culturali. 219 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .1. Evaluarea rezultatelor:evaluarea initiala. Aprecierea starii de sanatate a familiei. costurile serviciilor.1.2. 2. formularea diagnosticului starii de sanatate a colectivitatii. Stabilirea scopului. C. comportamentali. 3. Vizita la domiciliu: . accesibilitatea la servicii de sanatate. capacitatea de a se adapta la situatie. screening-ul si studii de prevalenta. prevenirea si controlul imbolnavirilor endemice. C.2. initierea de noi actiuni in functie de rezultatele asteptate.1. Definitia. Sanatatea comunitatii. 3. reprezentanti ai autoritatilor locale si organizatiilor neguvernamentale. tertiara. 1. Planificarea. exprimare clara. Identifică problemele de sănătate a familiei. 2. ingrijiri paliative. a copilului si planificarea familiala.1. educatie pentru recunoasterea problemelr de sanatate si cunoasterea metodelor de prevenire. mediu si scurt – respectarea principiilor privind enuntarea obiectivelor.2. Aplică procesul de nursing (îngrijire) în comunitate. 1. factori artificiali (economici.3. Definitia ingrijirilor primare. 3. 2.3. Culegerea datelor: 1. Caracteristicile ingrijirilor primare.4. Intocmirea planului de ingrijiri de sanatate: stabilirea responsabilitatilor. respectarea demnitatii.1. profesionali. 3. evaluarea finala. ambientali. concentrare. factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii (biologici. serviciile de sanatate). nevoi fudamentale. secundara. biologici). Aplicarea planului. diferenta dintre ingrijirile individuale si cele colective. 3. 2. termenelor. Analiza datelor: selectarea datelor semnificative.4.3.4.2. 3. Implicarea membrilor echipei multifactoriale: echipa de ingrijire.5. masuri de igiena. defavorizate. Stabilirea prioritatilor. 2. Conceptul de ingrijiri primare.4. Accesibilitatea la ingrijiri primare de sanatate. Stabilirea interventiilor in concordanta cu obiectivele proprii si planurile nationale.) 1. chimici. Aprecierea nevoilor comunitatii. someri.tehnici de comunicare: ascultare. Culegerea datelor: -starea de sanatate si caracteristicile ei in Romania. incredere. Stabilirea obiectivelor pe termen lung. .2. Elemente cheie : promovarea nutritiei sanatoase.5. 2.1. 3. 2. evaluarea de etapa (intermediara). ingrijirea mamei. civilizatie etc.factorii care influenteaza starea de sanatate a comunitatii: factori naturali (fizici. imunizarea. obiectul sanatatii comunitare. 4. Niveluri de interventie: prevenirea primara. 3.

obstetrica. Tinerii si adultii tineri. deces. abandonata. 2.alimentatia: adecvata. 4. consum de droguri. satisfacerea nevoilor familiei. dezorganizata.2.odihna si timpul liber. ( Sintetizarea si aplicarea cunostintelor si a deprinderilor dobandite la modulele de educatie pentru sanatate.relatii intre membrii familiei: intre parinti (soti). dieta si obiceiuri alimentare necorespunzatoare. Persoane varstnice. obiceiuri alimentare: . dotari. Sustinerea familiei in situatii de criza. comportamentul fata de sanatate.Notiuni despre ingrijirea copilului: .Notiuni despre ingrijirea prematurului la domiciliu.1. 2. 4. sociologie.membri: numar.observarea comportamentului copilului.habitatul: locuinta (spatiu de locuit adecvat. Probleme de sanatate si disfunctionalitati la nivelul familiei.1. Consiliere in caz de : boli grave. conditiile la locul de munca.legatura cu membrii echipei multidisciplinare. .Tulburari majore in familie: familia conflictuala. Descrierea familie si a factorilor care pot influenta starea de sanatate a acesteia: . 3. 3. Femeile gravide. puericultura si pediatrie.aplicarea prevederilor Conventiei pentru drepturile copilului. cu vecinii.mediu si sanatate.educative. posibilitati de recreere: .nivel economic: venit.2. . Masuri de educatie in scopul reducerii factorilor de risc si ingrijiri adecvate situatiilor constatate in familie. alimentatie. Instruirea persoanelor care acorda ingrijiri pentru recuperare si reducerea impactului. . mediu necorespunzator.4. gerontologie si geriatrie). lipsa asigurarilor de sanatate si a accesului la ingrijiri medicale.1. monoparentala. Rolul asistentului medical in educarea familiei.4.. . pedagogie. 3.1. scolarul si adolescentul – nevoi de educatie. 2. venituri insuficiente pentru intretinerea familiei. Familia cu probleme: 3.observarea comportamentului parintilor si\sau substitutului matern. Influenta dizabilitatii si bolii asupra copilului.3. . stuctura pe varste. . Sindromul de carenta afectiva si retardul: . 3. .nivel cultural si de educatie. preocupari cultural. 3. relatiile cu bunicii.persoanei. spatiul din jurul locuintei. . 4. pentru mentinerea sanatatii si identificarea problemelor de sanatate. in divort. 4.dezvoltarea psihomotorie a copilului 0 – 1 an. psihologie. ingrijire. . parinti – copii. Nevoi specifice de ingrijire si educatie de-a lungul vietii.apartenenta religioasa.relatii sociale: cu prietenii. .3. starea de sanatate. imunizarile. Nivel de educatie redus. .stabilirea scorului APGAR pentru familie 2.2.2.2. prescolarul.3. familiei. 4.prevenirea abandonului si abuzului. .2. intretinere igiena). violenta in familie.2.activitatea profesionala: profesia membrilor familiei. suferinta 220 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . probleme deosebite. 2.

În funcŃie de particularităŃile individuale sau de grup.evaluarea rezultatelor ingrijirilor. unitatile sanitare. Comportamente la risc: consumul de alcool. participarea.C.aplicarea protocoalelor de ingrijire. . automedicatia si consumul excesiv de medicamente.alegerea unui model de ingrijire adecvat: modelul de autoingrijire Orem. mediul inconjurator nesigur. Asigură îngrijiri specifice grupurilor vulnerabile. portofolii. . lipsa de educatie si a accesului la servicii de diagnostic si tratament.evaluarea resurselor umane si materiale. de cunoştinŃele însuşite anterior şi de gradul de dificultate. discuŃii în grup. legătura cu realitatea şi punctele de interes ale cursanŃilor. saracia. 1. Masuri de sustinere si combatere. . .organizarea actiunilor individuale sau pentru grupuri.participarea la campanii de educatie. 3.executarea interventiilor autonome si delegate in conformitate cu legislatia in vigoare.verificarea si respectarea recomandarii medicale.planificarea ingrijirilor si stabilirea orarului impreuna cu bolnavul.anxietate. . implicarea. carnete de apreciere care să cuprindă sarcina. Grupuri vulnerabile. risc de accidente. profesorii vor decide asupra numărului de ore repartizat fiecărei teme.respectarea legislatiei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări. . discuŃii în grup). Sugestii metodologice În elaborarea strategiei didactice la parcurgerea modulului NURSING COMUNITAR profesorul va Ńine seama de particularităŃile formării adulŃilor: motivarea. 2. Orele de teorie se vor desfăşura în săli de clasă sau de instruire practică dotate corespunzător cu materiale şi mijloace audio-vizuale care să permită aplicarea metodelor participativ-active: rezolvarea de probleme. .legatura cu autoritatile. . Pentru atingerea competenŃelor acestui modul evaluarea are un rol deosebit. . studiu de caz. observare dirijată. respectand recomandarea medicala. fumatul. -raportarea periodica a rezultatelor si reajustarea planului de ingrijiri. . fişe de lucru. 1. organizatii neguvernamentale. data şi semnătura. . in mod deosebit cele referitoare la îngrijiri. .2. . Ingrijirea la domiciliu a bolnavilor cronici si in stadiu terminal. 1.1 Grupuri defavorizate: minoritati etnice si religioase.aplicarea programelor nationale. urmărind în final realizarea criteriilor de performanŃă şi atingerea competenŃelor necesare pentru a lucra ca asistent medical generalist în comunitate. 221 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist .instruirea si implicarea familiei in ingrijire si supraveghere. de colaborare cu specialiştii din alte domenii pentru a putea gestiona cazurile cu care se confruntă în comunitate. unde elevii să poată îndeplini pe rând rolul de moderator şi animator. de stabilire a relaŃiilor interpersonale. modelul Roper bazat pe dependenta|independenta activitatilor vietii in diferite etape.evidenta activitatii si transmiterea informatiilor semnificative. consumul de droguri. În cadrul modulului elevii trebuie dirijaŃi să folosească analiza şi sinteza pentru a realiza o coerenŃă între cunoştinŃele însuşite anterior în alte module. teste scrise. familia. pacienŃilor cu afecŃiuni cronice şi în stadiu terminal. jocul de rol. . brainstorming. Elevii vor fi ajutaŃi să-şi dezvolte abilităŃile de comunicare. . psihica.explicarea nevoilor muribundului. 5.evaluarea gradului de dependenta. depresie. . cu probleme socio-economice.

ancheta în familie. Datele evaluării. întocmirea planului de îngrijiri şi executarea unor îngrijiri. 222 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . culegerea datelor semnificative.Evaluarea pregătirii practice se realizează prin activităŃi concrete în comunitate: vizita la domiciliu. efectuarea unor activităŃi educative. metodele de evaluare vor fi stabilite de cadrele didactice în funcŃie de etapele parcurse în pregătire. numărul evaluărilor.

223 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist. 3. 145/1997 privind Asigurarile Sociale de Sanatate. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Unitatea de competenta Ingrijiri la domiciliu Competente C1. Tabelul de corelare a competenŃelor şi conŃinuturilor Unitatea de competenta: Ingrijiri la domiciliu Nr. Integrarea serviciilor de ingrijire la domiciliu in sistemul asigurarilor sociale de sanatate conform legislatiei in vigoare. Modulul are alocate 60 de ore. invatamant clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardul de pregatire profesionala. crt.1. Responsabilitatile asistentului medical generalist in cadrul echipei de ingrijire la domiciliu: • Componenta echipei operationale • Modele de fise de post. • Contractul – cadru privind acordarea asistentei medicale in sistemul de asigurari sociale de sanatate. 56. din care 36 de ore. • Legea Nr. HG privind activitatile de voluntariat in domeniul serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice. • Lista serviciilor de asistenta primara acordate de medicul de familie si personalul medical de care dispune. la domiciliul persoanelor asistate. 4. Elaboreaza planul de ingrijire. Continuturi tematice 1. In modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU se regasesc abilitati din unitatea de competenta tehnica specializata INGRIJIRI LA DOMICILIU.MODULUL: 56: ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU Notă introductivă: Modulul INGRIJIRI LA DOMICILIU face parte integranta din pregatirea specifica din anul III. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului 1. • Norme legislative privind ingrijirile medicale la domiciliu. pentru calificarea asistent medical generalist. 2. Rezuma serviciile de ingrijire la domiciliu si responsabilitatile asistentului medical generalist.2. 1.

C4. rezolvand sarcinile de lucru repartizate. Evaluarea initiala • Evaluarea nevoilor – fise standard • Informarea clientului/sustinatorului legal. Comunicarea cu pacientul/sustinatorul legal.1. 224 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Elaboreaza planul de ingrijire. Planul de ingrijiri • Servicii necesare pentru rezolvarea nevoilor identificate • Obiectivele planului de ingrijire: criterii de formulare in functie de nevoile si resursele clientului • Stabilirea prioritatilor de ingrijire • Stabilirea planului de ingrijire individualizat 3. Efectueaza bilantul ingrijirilor aplicate. distrugerea obiectelor si materialelor contaminate (Legea protectiei mediului nr 137/1995 republicata) • Reguli de siguranta la domiciliu 3.1. Drepturile beneficiarului • Contractul de ingrijire la domiciliu in care sunt precizate drepturile si obligatiile partilor • Norme de etica si deontologie in ingrijirea la domiciliu 4.4.2.1. dezbateri.2. obtinerea consimtamantului • Incheierea acordului intre beneficiarul ingrijirilor la domiciliu si persoana care acorda ingrijirea 2. studiu de caz.C2. 3. de deprinderile si abilitatile ce trebuie formate la elevii instruiti. Bilantul ingrijirilor aplicate • analiza periodica a nevoilor • examene de bilant • gradul de realizare a obiectivelor • satisfactia pacientului/familiei 4. obtinerea consimtamantului informat.2. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Elevii vor fi pusi in situatii de invatare in grup si individual. Aplica ingrijirile conform normelor in vigoare. Protocoale de ingrijire • Obiective de nursing • Echipamente si materiale adecvate • Etape de interventie • Inregistrarea datelor in fisa de vizite la domiciliu 3. Reajustarea planului de ingrijire in caz de rezultate nefavorabile in conformitate cu recomandarile medicale. 2. jocuri de rol. Norme generale • prevenirea infectiilor – echipamente de protectie personala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic-aplicativ: discutii de grup. C3.3. exercitii practice. Sugestii metodologice Cadrele didactice vor decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de complexitatea ei.

1998 – Fundatia de Ingrijiri Comunitare. gestionarea cazului. Bibliografie 1. Evaluarea stagiului clinic se va face printr-o proba complexa desfasurata la domiciliul pacientului.ghid de practica . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. fise de observare a atitudinilor si a etapelor de executie a interventiilor. probe scrise de tip itemi. rezolvarea de sarcini de lucru. intrebari structurate. coordonatorul lucrarii: Ana TUDORAN. Evaluarea trebuie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modulul are ca scop dezvoltarea abilitatilor sociale ale elevilor prin asigurarea instruirii clinice in afara spitalelor. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. • Ingrijirea la domiciliu – Ghid practic pentru asistentii medicali. Stagiul clinic se va desfasura in centre de zi pentru ingrijirea varstnicilor. servicii de ingrijiri la domiciliu sub stricta supraveghere a asistentilor medicali cu drept de libera practica. protocoale de ingrijire. Se evalueaza numai competentele din acest modul. (Dr. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Cluj-Napoca. Valentin VLADU – Director executiv al Fundatiei de Ingrijiri Comunitare) 2. • Serviciile de ingrijiri la domiciliu . 2001 225 Domeniul: Sănătate şi asistenŃă pedagogică Nivelul: 3 avansat Calificarea profesională: Asistent medical generalist . Editura ECHINOX.Editura LEAL.Resursele materiale trebuie sa cuprinda atat materiale si instrumente de exersare a deprinderilor de ingrijire cat si modele de documente standard folosite pentru inregistrarea si evaluarea ingrijirilor la domiciliu. evaluarea altor competente nefiind relevanta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful