Прорачунавање вредности X

Y1  10.7mm

Y2  9.4mm

X1  40mm  28mm  Y1

X2  40mm  28mm  Y2

X1  22.7 mm
Израчунавање почетне запремине
D1  9mm
D2  8mm
D3  22mm
D4  22mm

2

l1  19mm

V1 

D1  π l1
4
2

l2  778mm

D2  π l2

V2 

l3  40mm  X1
l4  40mm  X2

4

V3 

4

V4 

4
3

Крајња запремина
3

Vk  47385.742mm

Разлика запремина
ΔV  Vk  V0

3

ΔV  494.173mm

Притисак за почетну и крајњу запремину
p 1  1bar

p 2  4bar

Разлика притиска ∆p
Δp  p 2  p 1

Δp  3  bar

Израчунавање стишљивости
 ΔV

S 

V0

Δp

3

V3  6576.296mm

2

D4  π l4

V0  46891.569mm

Vk  V1  V2  V4

3

V2  39106.545mm

2

D3  π l3

Почетна запремина
V0  V1  V2  V3

3

V1  1208.728mm

S  3.513  10

8

1

 Pa

3

V4  7070.468mm

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful