Dersin Adı Alan Meslek/Dal Dersin Okutulacağı Sınıf/Yıl Süre Dersin Amacı

DERS BİLGİ FORMU Üretim Takibi Giyim Üretimi Teknolojisi Kesimcilik

64 Ders Saati Bu ders ile öğrenciye hazır giyim işletmelerinde üretimin tüm aşamalarını plânlayabilme yeterliği kazandırılacaktır. Bu ders hazır giyim işletmelerinde siparişin alınmasından sevkıyata kadar geçen sürecin plânlanması ile ilgili bilgi ve becerilerin verildiği derstir. Öğrenci bu ders ile 1. Siparişin alınış aşamasından, sevkıyatına kadar geçen süreci planlayarak üretimi takip edebilecektir. 2. Üretim planlamasını ve maliyet hesaplamasını yapabilecektir. 3. Siparişin alınış aşamasından, sevkıyatına kadar geçen süreci bilgisayarda planlayarak üretimi takip edebilecektir. 1. Üretim Takip Sistemleri 2. Üretim Planlama ve Maliyet 3. Bilgisayarda Üretim Takip Sistemleri Bu derste anlatım, problem çözme, soru-cevap, tartışma, uygulamalı çalışma; tekstil ve hazır giyim işletmelerinde gözlem yapma, uygulama, araştırma, yenilikleri takip etme vb. yöntem ve teknikler uygulanabilir. Ortam: Tekstil ve hazır giyim işletmesi ortamı. Donanım: Projeksiyon, bilgisayar. Modül ve ders sonunda ölçme araçları kullanılarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Alan öğretmenleri ile sektör deneyimi olan usta öğretici, teknisyen ve meslek elemanlarından yararlanılabilir. Öğrencinin konuyla ilgili olarak iletişim, araştırma, gözlem, uygulama yapabileceği; diğer alan öğretmenleri, üniversiteler, sosyal ortaklar, sivil toplum kuruluşları, çevrede bulunan işletmeler, özel, kamu kurum ve kuruluşlarıdır.

Dersin Tanımı Dersin Ön Koşulları Ders İle Kazandırılacak Yeterlikler

Dersin İçeriği

Yöntem ve Teknikler Eğitim Öğretim Ortamı ve Donatım Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen ve Eğitici İşbirliği Yapılacak Kurum ve Kuruluşlar

1

ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU SÜRE ÖN KOŞUL AÇIKLAMA GENEL AMAÇ

AMAÇLAR Öğrenci; 1. İşletme organizasyon şeması hazırlayabilecektir. 2. Hazır giyim işletmelerinde çalışma ortamını ergonomik olarak düzenleyebilecektir. 3. Hazır giyim işletmelerinin çalışma alanına yönelik sipariş formu hazırlayabilecektir. 4. Hazır giyim işletmelerinin verimliliğini en üst seviyeye çıkaracak metotlar geliştirerek işin standart zamanını belirleyebilecektir. İÇERİK: A. İşletme organizasyonu 1. İşletme organizasyonu a. Organizasyon sistemleri b. Organizasyon şemaları 2. Üretimin önemi ve tanımı 3. Üretim miktarına veya akışına göre sınıflandırma B. İş yeri düzenlemesi 1. Çevrenin çalışan kişilere etkileri a. Çalışma ortamı ve iklim b. Çalışma ortamı ve aydınlatma c. Çalışma ortamı ve gürültü 2. Hazır giyim işletmelerinde çalışma ortamının ergonomik düzenlenmesi a. Kesim ortamının düzenlenmesi b. Dikim ortamının düzenlenmesi c. Kontrol ortamının düzenlenmesi d. İş yeri yerleştirme düzeninin üretim sistemine etkileri C. Sipariş formu 1. Sipariş formlarının hazırlanması a. Model teknik föyü b. Satın alma sipariş formu c. Sipariş teslim alma formu d. Kesim bölümünde kullanılan sipariş formları e. Dikim bölümünde kullanılan sipariş formları f. Kalite kontrol bölümünde kullanılan sipariş formları D. İş ve zaman etüdü 1. Hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdünün tanımı ve önemi 2. Hazır giyim işletmelerinde iş ve zaman etüdü yapma yöntemleri 3. Hazır giyim işletmelerinde zaman ölçümü (standart zaman) 4. Hazır giyim işletmelerinde iş akış organizasyonu a. Ürün analizi b. Ürünün iş akışını belirleme c. İş akışı işlem basamaklarını belirleme 2

MODÜL BİLGİ SAYFASI : Giyim Üretimi Teknolojisi : Kesimcilik : Üretim Takibi : Üretim Takip Sistemleri : : 40/24 : : : Öğrenci, bu modül ile siparişin alınış aşamasından, sevkıyatına kadar geçen süreci planlayarak üretimi takip edebilecektir. :

ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU SÜRE ÖN KOŞUL AÇIKLAMA GENEL AMAÇ

AMAÇLAR Öğrenci; 1. Siparişe göre üretim planlaması yapabilecektir 2. Maliyeti etkileyen faktörleri göz önünde bulundurarak ürün maliyeti yapabilecektir. İÇERİK: A. Üretim planlama 1. Üretim planlamanın tanımı ve amacı 2. Üretim planlamacının görevleri a. Ön hazırlık b. Numune süreci c. Planlama d. Üretim süreci 3. İşletmelerde yetki ve görev dağılımı a. Üretim sürecinde görev ve sorumluluklar 4. Üretim sistemleri a. Siparişe göre üretim b. Parti üretimi c. Seri üretim 5. Siparişe göre üretimin planlanması a. Malzeme planlaması(ana ve yardımcı malzeme temini) b. Numune üretimi c. Zaman saptama d. Üretim e. Sevkıyat 6. Üretim bölümlerinin günlük faaliyet raporları 7. İş emri a. Verimlilik hesabı i. Bölümlerin verimlilik hesabı (günlük-aylık) ii. Bireysel verimlilik hesabı (günlük-aylık 8. Fason takibi B. Üretimde maliyet hesaplaması 1. Hazır giyim sektöründe ürün maliyeti a. Maliyet hesaplarının amacı b. Maliyeti etkileyen faktörler 2. Maliyetlerin sınıflandırılması a. Ön maliyet b. Son maliyet 3. Maliyet hesabı yapma a. Malzeme maliyeti b. İşçilik maliyeti c. Diğer maliyetler 3

MODÜL BİLGİ SAYFASI : Giyim Üretimi Teknolojisi : Kesimcilik : Üretim Takibi : Üretim Planlama ve Maliyet : : 40/24 : : : Öğrenci, bu modül ile üretim planlamasını ve maliyet hesaplamasını yapabilecektir. :

ALAN MESLEK/DAL DERS MODÜL KODU SÜRE ÖN KOŞUL AÇIKLAMA GENEL AMAÇ

AMAÇLAR Öğrenci; 1. Hazırlanacak veya müşterinin vermiş olduğu modeller için bilgisayarda tahmini maliyet, order formu ve model kartı açma işlemlerini yapabilecektir. 2. Bilgisayarda order için ihtiyaç ve zaman planlamasını hatasız yapabilecektir. 3. Bilgisayarda order ihtiyaç bilgileri doğrultusunda satın alma işlemleri yaparak sipariş formu hazırlayabilecek ve satın alma işlemlerini takip edebilecektir. 4. Bilgisayarda stok kontrol işlemlerini hatasız yapabilecektir. 5. Bilgisayarda örme takibi ve boya, baskı, nakış gibi işlemlerin takibini yapabilecektir. 6. Bilgisayarda kesim fazlası oranına göre kesilecek adetleri belirleyerek iş emri formu düzenleyebilecek ve kesim takibi yapabilecektir. 7. Bilgisayarda kesim sonrası takip işlemlerini yapabilecektir. 8. Bilgisayarda yükleme planlaması hazırlayarak sevkıyat işlemlerini doğru olarak yapabilecektir. 9. Bilgisayarda gerçek maliyet işlemlerini yapabilecektir. 10. Bilgisayarda cari hesap kartlarını doğru olarak açabilecektir. 11. Bilgisayarda doğru olarak rapor, form, irsaliye hazırlayarak dökümlerini alabilecektir. İÇERİK: A. Pazarlama ve satış işlemleri 1. Tahmini(proforma) maliyet hazırlama işlemi 2. Asorti veya asortisiz renk-beden bazında order formu giriş ve takibi işlemleri 3. Model kartı açma işlemi B. Üretim planlaması işlemleri 1. İhtiyaç planlaması a. Üretim adetlerine göre ana ve yardımcı malzeme hesaplaması b. Tedarik süreci takibi 2. Zaman planlaması a. Orderın göreceği operasyonların zaman planlaması b. Operasyon, kapasite, tarih ve benzeri değişkenler bazında plan ve takip işlemleri c. Günlük order işlem listesi alma işlemi d. Planlanan ve gerçekleşen tarihler arasındaki fark ve sapmaları belirleme işlemi C. Satın alma işlemleri 1. İhtiyaç sipariş formu hazırlama işlemi 2. Sipariş fişi dökümü alma işlemi 3. Sipariş dağılımını, stok ve cari hesaplar bazında takip etme işlemi 4. Satın alma siparişlerinde fiyat ve temrin kontrolü yapma işlemi

MODÜL BİLGİ SAYFASI : Giyim Üretimi Teknolojisi : Kesimcilik : Üretim Takibi : Bilgisayarda Üretim Takip Sistemleri : : 40/32 : : : Öğrenci, bu modül ile siparişin alınış aşamasından, sevkıyatına kadar geçen süreci bilgisayarda planlayarak üretimi takip edebilecektir. :

4

D. Stok kontrolü işlemleri 1. Ana malzeme, yardımcı malzeme ve mamül giriş-çıkış takibi işlemleri 2. Fason işlem takipleri 3. Tahsis işlemleri ile rezervli ve fire stok takibi işlemi 4. Otomatik fiş oluşturarak irsaliye dökümü alma işlemleri E. Kesim öncesi üretim takibi işlemleri 1. Örme takibi işlemleri a. Örme kumaş üzerine çalışan firmaların kesim öncesi kumaş oluşumu takip etme işlemleri b. Örmedeki kısmi ve genel iplik hareketlerini takip etme işlemleri c. Örmeye giden, gelen, iade ve fire oranlarını takip etme işlemleri 2. Boya, baskı, nakış gibi işlemlerin takibi a. Boya, baskı, nakış talimatı hazırlama işlemi b. Boya, baskı, nakış işlemlerine giden kumaşları giden, gelen, iade, fire ve kalanlar bazında takip etme işlemi c. Boya, baskı, nakış gibi işlemlerin aşamalarını takip etme işlemi d. Kumaşa yapılacak ek işlemleri takip etme işlemi F. Kesim formu hazırlama işlemleri 1. Kesim fazlası oranına göre kesilecek adetleri renk- beden bazında otomatik hesaplama işlemi 2. Kesim iş emri formu düzenleme işlemi 3. Kumaşların, kesim tarihleri, pastal bilgileri, fireleri ve kesim adetlerini takip etme işlemi G. Üretim takibi (kesim sonrası) işlemleri 1. Üretim takibi (kesim sonrası) işlemleri a. Dikim takip işlemleri b. Son ütü takip işlemleri c. Son kontrol takip işlemleri 2. Günlük faaliyet ve atölye raporları yapma işlemi H. Sevkıyat işlemleri 1. Çeki listesi hazırlama işlemi 2. Koli etiketi tasarımlama işlemi 3. Sevkıyat raporu çıkarma işlemi 4. Yükleme planlaması yapma işlemi İ. Maliyet işlemleri 1. Gerçek maliyet hazırlama işlemi 2. Tahmini (proforma) maliyet ve gerçek maliyet karşılaştırma analizi yapma işlemi J. Cari hesap işlemleri 1. Müşteri, satıcı ve fasonculara ait cari hesap kartları açma işlemi 2. Cari hesap raporları alma işlemi K. Rapor ve form hazırlama işlemleri 1. Üretim süreci için kişiye ve işletmeye özel rapor hazırlama işlemi 2. Tüm raporları ekrana, dosyaya, yazıcıya, faksa, e-postaya gönderme işlemi 3. İrsaliye ve form tasarımlama işlemi 4. Üretim süreci için kişiye ve işletmeye özel form hazırlama işlemi 5. Tüm formları, dosyaya, yazıcıya, faksa, e-postaya gönderme işlemi

5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful