You are on page 1of 2

Forudsigelser og forholdsregler – Skema til registrering side

Besøg homosapiens.cc og se video tutorials om hvordan skema bruges i praksis. Situation
Beskriv situationen, hvad lavede du(hvor var du, hvem var du sammen med), da du begyndte at føle dig bekymret?

Følelser og/eller Kropslige symptomer
Hvilke følelser og fysiske symptomer fik du (hjertebanken, varmebølger, uro, tankemylder, spændinger, kan ikke slappe af) Værdi sæt på en skala fra 1-10 hvor ti er kraftigst og 1 er svagest.

Bekymrede forudsigelser
Hvad tænkte du præcist på, da du begyndte at føle dig bekymret? (for eksempel tanker i ord ,i billeder, holdninger) Værdi sæt graden af overbevisning for hver tanke/billede/mm. Med et tal mellem 0 og 10 hvor ti betyder du er 100 % overbevist om at tanken er rigtig.

Forholdsregler (sikkerhedsadfærd)
Hvad gjorde du for at forhindre dine forudsigelser i at blive til virkelighed? (f.eks. Undgå situationen, gøre noget bestemt inden, eller under, tage noget bestemt med, eller måske at indtage stimuli som alkohol, piller, kaffe)

Forudsigelser og forholdsregler – Skema til registrering side
Besøg homosapiens.cc og se video tutorials om hvordan skema bruges i praksis.