You are on page 1of 1

Selvkritiske tanker – Skema til identifikation

Besøg homosapiens.cc og se video tutorials om hvordan skema bruges i praksis. Situation
Beskriv situationen, hvad lavede du da du begyndte at føle dig dårligt tilpas med dig selv?

Følelser og/eller Kropslige symptomer
Hvilke følelser og fysiske symptomer fik du under og/eller efter situationen? Det ku være du blev vred, følte skan, følte sig skyldig, eller måske bedrøvet) Værdi sæt på en skala fra 1-10 hvor ti er kraftigst og 1 er svagest.

Selvkritiske tanker
Hvad tænkte du præcist på, da du begyndte at føle dig dårligt tilpas med dig selv? (for eksempel tanker i ord, i billeder, holdninger) Værdi sæt graden af overbevisning for hver tanke/billede/mm. Med et tal mellem 0 og 10 hvor ti betyder du er 100 % overbevist om at tanken er rigtig.

Selvdestruktiv adfærd (Sikkerhedsadfærd!)
Hvad gjorde du som en konsekvens af dine selvkritiske tanker? (Trak du dig ind i en skal? Lod du dig nedvurdere? Gik du glib af en oplevelse? Eller gik du glib af et godt tilbud om beskæftigelse der interesserede dig? Eller måske en potentiel partner?)