You are on page 1of 1

Situation

Beskriv situationen som du forventer fører/førte til angst og fysisk ubehag

Automatiske tanker
Beskriv de tanker du har/havde før, under og efter situationen.

Følelser og/eller Fysiske symptomer
Hvilke følelser og fysiske symptomer har/havde du før, under og efter situationen?

Sikkerhedsadfærd, Benyttet i situation
Hvordan klarede du dig igennem situationen, hvilke sikkerhedsadfærd benyttede du?

Alternative tanker og Adfærd
Kan du vurdere situationen anderledes, tænke anderledes næste gang, gøre noget andet?

Situations analyse - Negative automatiske tanker

Besøg homosapiens.cc og se video tutorials om hvordan skema bruges i praksis.