PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH

SEJARAH TINGKATAN SATU
(BAB 1 : SEJARAH DAN KITA)
INSTRUMEN 4
Nama: …………………………………………………………………..

Kelas: ……………………………

Tarikh: …………………………………………………………………
BAND 2

B2D1E4 Mengelaskan istilah/konsep masa dalam sejarah

ARAHAN: Jelaskan konsep masa yang berikut.

(a) Abad

Jangka waktu .................................................................

Jangka masa …..........................................................................

(b) Dekad

Jangka masa ………………………………………………... yang
(c) Zaman

mempunyai …………………………………… atau pertalian
……………………………………………………

.. (f) Kronologi . berpindah dari (d) Hijrah Makkah ke …………………………………………… Tahun atau kurun yang dihitung ……………………………… (e) Masihi kelahiran ……………………………………………………………….. ….mengikut masa kejadian.Tahun ………………………... yang bermula dari tarikh …………………………………………………….. ……………………………………...

........................................ Menguasai Belum Menguasai Tanda Tangan Guru : .............. Tarikh : ...............................………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful