You are on page 1of 2

B m sy kh mt sn phm mi, y l ph phm ca qu trnh p du.

Hin ti chng ti nghin cu v a ra sn phm mi l: b m sy kh vi 30% m. Nh chng ta bit cc sn phm du thc vt nh: du phng, du iu, du ci th du m cng l mt sn phm c chit sut t ht m. Kt qu ca qu trnh p m ly du l st m, vi t th c ngun gc t thc vt cho nn sau qu trnh p d u th st m vn cn cht dinh dng t bit l m.

St m c chng ti thu mua t cc nh my sn xut du thc vt s qua qu trnh xay v sy kh nhit cao lm cho st m tr thnh dng bt mn, kh c th dng lm nguyn liu sn xut thc n gia sc v dng lm thc n trc tip cho vt nui. Chi tit thnh phn b m sy kh - m: 30% - m: 10% - X th: 20% - Cht bo: 3-5% - Xut x Vit Nam Quy cch ng gi b m sy kh - Bao PP mu trng hoc xanh l trn (khng c thng tin trn bao b). - 50kg/ 1 bao - Mt container khon 18 19 tn (i vi container 20f) - n v xut kho l ti thiu 1 tn - C th ng gi theo yu cu ca khch hng

Phn tch u, nhc im ca b m sy kh u im - C th bo qun c trong thi gian ti thiu l 6 thng. - m tiu ha cao khon 80% - Phm vi giao hng trn ton quc vi gi vn chuyn hp l . - C th dng lm thc n trc tip cho heo, b, g vt Nhc im: - m thp ch 30% - Gi cao v khng n nh - Cng sut p ng khng cao khon 500 tn/thng

New nguyn liu tags gii quyt bi ton v chi ph cho bn Hy n vi chng ti chng ti cam k t cung cp b m sy kh vi gi trnh canh nht, cht lng n nh v di do. Hy lin h vi chng ti theo s Hotline: 0919758199 gp Mr. t bit thm chi tit v sn phm.