You are on page 1of 1

Cadangan Agenda Mesyuarat 1. 2. 3. 4.

Pengesahan minit mesyuarat yang lalu Jadual Pengoperasian dan jadual kerja Sistem fail PBS Hal-hal lain - Postmortem fail - Bahan Kursus Penataran Pbs oleh setiap JU subjek sila serahkan selengkapnya kepada guru yang berkenaan. - Guru kelas Tingkatan 1 sila pastikan semua Fail Perkembangan Murid diletakkan di rak pbs di bilik guru mengikut abjad. Rak-rak tersebut telahpun dilabelkan. - Fail Showcase bagi kelas masing-masing juga telah disediakan. Guru kelas sila pastikan fail showcase ini berfungsi sepenuhnya.

POSTMORTEM FAIL PERKEMBANGAN MURID PBS TINGKATAN 1 / 201 1. 2. 3. 4. Terdapat evidensbagi subjek tertentu tidak dimasukkan dalam fail. Terdapat evidens yang tidak disemak. Butir-butir pada pembahagian fail tidak dicatat. Senarai semak tidak disertakan.