You are on page 1of 5

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN UPSR 2012 PENGESAHAN PENYEMAKAN BUTIRAN MAKLUMAT CALON Kepada, Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Selangor ( u.p : Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan )

Saya

ROZIATI BINTI AHMAD YAHAYA

guru kelas

6 MAWAR

dengan ini mengesahkan telah membuat semakan mengenai butiran maklumat calon calon kelas saya dengan teliti dan betul. Saya juga ingin mengesahkan tiada kesilapan di atas maklumat tersebut.

T / Tangan dan Nama Guru Kelas :

Tarikh :

Disahkan ,

T / Tangan dan Cap Guru Besar

Tarikh :

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN UPSR 2012 PENGESAHAN PENYEMAKAN BUTIRAN MAKLUMAT CALON Kepada, Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Selangor ( u.p : Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan )

Saya

KAREN KIM NICHOLSON

guru kelas

6 MELATI

dengan ini mengesahkan telah membuat semakan mengenai butiran maklumat calon calon kelas saya dengan teliti dan betul. Saya juga ingin mengesahkan tiada kesilapan di atas maklumat tersebut.

T / Tangan dan Nama Guru Kelas :

Tarikh :

Disahkan ,

T / Tangan dan Cap Guru Besar

Tarikh :

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN UPSR 2012 PENGESAHAN PENYEMAKAN BUTIRAN MAKLUMAT CALON Kepada, Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Selangor ( u.p : Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan )

Saya

ABDULLAH PATONI BIN HASSIM

guru kelas

6 KIAMBANG

dengan ini mengesahkan telah membuat semakan mengenai butiran maklumat calon calon kelas saya dengan teliti dan betul. Saya juga ingin mengesahkan tiada kesilapan di atas maklumat tersebut.

T / Tangan dan Nama Guru Kelas :

Tarikh :

Disahkan ,

T / Tangan dan Cap Guru Besar

Tarikh :

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN UPSR 2012 PENGESAHAN PENYEMAKAN BUTIRAN MAKLUMAT CALON Kepada, Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Selangor ( u.p : Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan )

Saya

NAZRUL BIN ISHAK

guru kelas

6 KENANGA

dengan ini mengesahkan telah membuat semakan mengenai butiran maklumat calon calon kelas saya dengan teliti dan betul. Saya juga ingin mengesahkan tiada kesilapan di atas maklumat tersebut.

T / Tangan dan Nama Guru Kelas :

Tarikh :

Disahkan ,

T / Tangan dan Cap Guru Besar

Tarikh :

SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN JABATAN PELAJARAN NEGERI SELANGOR

PEPERIKSAAN UPSR 2012 PENGESAHAN PENYEMAKAN BUTIRAN MAKLUMAT CALON Kepada, Pengarah Pelajaran, Jabatan Pelajaran Selangor ( u.p : Ketua Sektor Penilaian dan Peperiksaan )

Saya

AIDA SUZANA BINTI ISMAIL

guru kelas

6 CEMPAKA

dengan ini mengesahkan telah membuat semakan mengenai butiran maklumat calon calon kelas saya dengan teliti dan betul. Saya juga ingin mengesahkan tiada kesilapan di atas maklumat tersebut.

T / Tangan dan Nama Guru Kelas :

Tarikh :

Disahkan ,

T / Tangan dan Cap Guru Besar

Tarikh :