You are on page 1of 23

FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO

Nguyn Huy Hong


Trng i hc Kinh t Lun vn Thc s ngnh: Kinh t th gii v quan h kinh t quc t M s: 60 31 07 Ngi hng dn: TS. Nguyn Th Kim Anh Nm bo v: 2012
Abstract: Nghin cu c s l lun v thc tin v thu ht (u t trc tip nc ngoi) FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO. Phn tch thc trng, c hi, thch thc i vi vic thu ht FDI ca Nht Bn vo Vit Nam, trn c s nh gi nhng u nhc im, tm ra nguyn nhn cc tn ti. xut mt s gii php nhm tng cng kh nng thu ht FDI t Nht Bn vo Vit Nam. Keywords: u t; u t trc tip nc ngoi; FDI; Nht bn; Vit Nam Content LI M U 1. Tnh cp thit ca ti Trong bi cnh ton cu ha hin nay, kinh t Vit Nam v ang c nhng bc chuyn bin tch cc, tng bc tham hi nhp v ton din vo nn kinh t th gii, c bit sau s kin gia nhp WTO. Hin ti, Vit Nam v ang c mi quan h kinh t, thng mi, u t vi nhiu nc v vng lnh th trn th gii; trong s cc i tc ny, Nht Bn ni ln l mt quc gia c v tr quan trng trong chin lc pht trin kinh t ca Vit Nam. Xt ring v kha cnh quan h u t, t khi Vit Nam m ca nn kinh t, Nht Bn l mt trong cc quc gia u tin u t vo Vit Nam v FDI ca Nht Bn lun c nh gi cao v cht lng v tnh n nh. Ngun vn FDI t Nht Bn tuy mt th hng cao trong danh sch cc ngun vn u t vo Vit Nam nhng vn cha tng xng vi tim nng, nhu cu v k vng ca cc bn. K t khi tham gia u t vo Vit Nam cho ti c sau giai on Vit nam gia nhp WTO, Nht Bn cha bao gi l quc gia ng u trong danh sch cc i tc u t FDI vo Vit Nam Chnh v vy, tng cng thu ht FDI t Nht Bn lun l mt trong nhng ni

dung c ch trng hng u trong hot ng FDI ca Vit Nam v vn t ra l phi c nhng

nghin cu su, chin lc cng bin php khc phc cc nhc im, y mnh cc bin php khuyn khch cng cc gii php c tnh thc tin cao nhm tng cng thu ht vn ngun vn ny. Vi nhng l do nu trn, tc gi chn ti: FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO l ti lun vn tt nghip. 2. Tnh hnh nghin cu Qua qu trnh tm hiu cc nghin cu ca cc tc gi v lnh vc FDI t Nht Bn vo Vit Nam, ti thy c mt mt s bi vit ng ch sau: - Trn Th Ngc Quyn, Khoa Kinh t, HQGHN (2005), Hip nh u i v bo h u t Vit-Nht v tc ng ca n i vi u t trc tip ca Nht Bn vo Vit Nam - Lun vn Thc s. Bi vit tp trung su vo phn tch nh gi Hip nh u i v bo h u t Vit Nht, c k kt t nm 2003. Tuy nhin, thi im tc gi vit l nm 2005, trc thi im Vit Nam gia nhp WTO v k kt Hip nh i tc kinh t Vit Nam-Nht nn hin ti khng cn mang nhiu tnh thi s tnh n hin ti - Phm ng Hng, i hc Kinh t, HQGHN (2009), u t ca cc cng ty xuyn quc gia ca Nht Bn Vit Nam - Lun vn Thc s. Trong bi vit ny, tc gi khai thc kha cnh cc cng ty xuyn quc gia ca Nht Bn v cc hot ng u t ca cc cng ty ny ti Vit Nam. Cc trng hp in hnh c gii thiu cn cha nhiu trong khi bi vit tp trung vo TNCs v cc trng hp c gii thiu u l cc cng ty thng mi. Sau tm hiu cu cc nghin cu trn cng mt s cc bi vit lin quan, ti nhn thy mt s cc c im sau: - Cc bi nghin cu cn cha th hin c mt cch tng th tnh hnh thu ht v thc trng FDI ca Nht Bn vo Vit Nam ti thi im hin ti, c bit sau khi Vit Nam gia nhp WTO - Cha cho thy im khc bit, vai tr ca dng vn FDI Nht Bn so vi cc dng vn khc. - Cc lin h thc t v cc trng hp in hnh t thy c cp v cn s si - Nhng gii php cn mang tnh l thuyt v cha c nhiu tnh kh thi khi vn dng vo bi cnh thc tin nc nh 3. Mc ch v nhim v nghin cu Mc ch: Nghin cu thc trng thu ht FDI Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO t xut gii php nhm tng cng kh nng thu ht dng vn ny. Nhim v:

Nghin cu c s l lun v thc tin v thu ht FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO Phn tch thc trng, c hi, thch thc i vi vic thu ht FDI ca Nht Bn vo Vit Nam, trn c s nh gi nhng u nhc im, tm ra nguyn nhn cc tn ti xut mt s gii php nhm tng cng kh nng thu ht FDI t Nht Bn vo Vit Nam 4. i tng v phm vi nghin cu i tng nghin cu ca ti l FDI Nht Bn vo Vit Nam. Phm vi nghin cu ca ti l dng vn FDI Nht Bn vo Vit Nam t nm 2000 n thng cui nm 2011, nghin cu trong bi vit l nghin cu v m. 5. Phng php nghin cu Trong bi vit c s dng kt hp mt s phng php nghin cu khoa hc nh quy np, din dch v nh tnh c kt hp vi nghin cu mt s trng hp in hnh. Ngun thng tin v s liu trong bi vit c thu thp cc cng trnh nghin cu cc bo co, thng k t Cc u t nc ngoi, B Cng Thng, Tng cc Thng k, UNTAD... 6. Nhng ng gp mi ca lun vn - Lm r thc trng dng vn FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO, c im khc bit so vi cc ngun vn khc v vai tr ca ngun vn ny vi Vit Nam - xut gii php nhm tng cng kh nng thu ht FDI t Nht Bn vo Vit Nam trong thi gian ti. 7. B cc ca lun vn Ngoi phn M u, Kt lun v Danh mc ti liu tham kho v ph lc, lun vn bao gm 3 chng nh sau: Chng 1. Mt s vn l lun v thc tin v thu ht FDI ca Nht Bn vo Vit Nam Chng 2. Thc trng hot ng thu ht FDI ca Nht Bn ti Vit Nam Chng 3. Mt s gii php nhm tng cng thu ht FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp Chng 1 MT S VN L LUN V THC TIN V THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM 1.1. KHI NIM V CC HNH THC CA FDI

1.1.1. Khi nim Quan im v FDI ca Vit Nam c quy nh trong Lut u t nc ngoi c sa i b sung nm 2000 nh sau: FDI l vic nh u t nc ngoi a vo Vit Nam vn bng tin bc hoc bt k ti sn no tin hnh cc hot ng u t theo quy nh ca Lut ny. 1.1.2. Cc hnh thc ca FDI l cc hnh thc: Hp tc kinh doanh trn c s hp ng, Doanh nghip lin doanh, 100% vn u t nc ngoi, BOT/ BTO/ BT, Cng ty c phn c vn u t trc tip nc ngoi, u t pht trin kinh doanh, Mua li v Sp nhp (M&A), Cng ty m - con, Chi nhnh cng ty nc ngoi 1.1.3. Tc ng ca FDI ti nc nhn u t 1.1.3.1 Tc ng tch cc FDI b sung vn cho nn kinh t, cung cp cng ngh mi cho s pht trin; gip pht trin ngun nhn lc v to vic lm; gip m rng th trng v thc y xut khu; thc y qu trnh chuyn dch c cu kinh t 1.1.3.2. Tc ng tiu cc FDI tc ng tiu cc i vi s cnh tranh, cn cn thanh ton quc gia; vn chuyn giao cng ngh 1.2. S CN THIT PHI THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM 1.2.1. c im FDI ca Nht Bn 1.2.1.1. Nguyn tc u t FDI ca Nht Bn ni chung thng c thc hin theo nguyn tc c bn l u t vo lnh vc khai thc i vi nhng nc giu ti nguyn thin nhin; u t vo ngnh sn xut, ch to. 1.2.1.2. Hnh thc u t u t theo chiu dc & u t theo hnh thc tp th 1.2.1.3. Phong cch qun l kiu Nht Bn trong thc hin cc d n FDI Cc cng ty Nht Bn thng c xu hng s dng nhiu chuyn gia Nht Bn trong thi gian di, h khng mun cc nc s ti lm ch hon ton cng ngh thng 1.2.1.4. Quan h gia FDI ca Nht Bn vi ODA Thc t cho thy, thi k no m ODA ca Nht Bn dnh cho Vit Nam mc cao th cng l thi im dng vn FDI ca quc gia ny chy vo nc ta c xu hng tng ln r rt.

1.2.2. Cc nhu cu cho pht trin kinh t Vit Nam

Giai on 2011-2012 Vit Nam cn khong 9-10 t USD/nm; th nm 2014 - 2015 tng ln 13-14 t USD/nm; v nm 2019 - 2020 cn 21-22 t USD. 1.3. CC NHN T NH HNG N FDI CA NHT BN VO VIT NAM 1.3.1. Quan h chnh tr - kinh t Vit Nam - Nht Bn Vit Nam v Nht Bn thit lp quan h ngoi giao t 21/9/1973. 1.3.1.1. Quan h chnh tr Hng nm, lnh o cp cao hai nc u c cc cuc ving thm, tip xc nhm thc y, tht cht quan h hai nc theo phng chm i tc tin cy, n nh lu di. 1.3.1.2. Quan h kinh t: V thng mi: Hai nc dnh cho nhau thu sut ti hu quc t nm1999. Tnh ti cui nm 2011, kim ngch hai chiu t mc 21,18 t USD. V u t trc tip FDI Nht Bn vo Vit Nam : Cui nm 2011, FDI ca Nht Bn vo Vit nam ln ti 23,64 t USD vi 1669 s d n, ng th 3 trong s cc nc, vng lnh th u t vo Vit Nam (sau Singapore v Hn Quc). 1.3.2. Cc nhn t t pha Nht Bn 1.3.2.1. Cc nc ASEAN trong c cu u t ca Nht Bn 1.3.2.2. Khai thc v u t vo nhng ngnh, lnh vc mi 1.3.2.3. Chin lc phn b u t theo m hnh Trung Quc + 1 1.3.3. Cc nhn t t pha Vit Nam l s n nh v chnh tr - x hi v lut php u t; s mm do, hp dn ca h thng chnh sch khuyn khch u t nc ngoi. Tip n l ngun lao ng r, di do vi cht lng ngy cng cao cng nhs hiu qu ca cc d n FDI ca Nht Bn trin khai 1.4. KINH NGHIM CA TRUNG QUC TRONG VIC THU HT FDI CA NHT BN V BI HC CHO VIT NAM 1.4.1. Tnh hnh thu ht FDI ca Nht Bn vo Trung Quc trong thi gian qua Nm 2003, Trung Quc vt qua M tr thnh nc thu ht FDI nhiu nht th gii vi 53,5 t USD (con s ny ca M nm 2003 l 53,146 t USD) v n nm 2008 t mc k lc 108.312 t USD; cui nm 2011, con s ny l 116 t USD.. Xt v c cu u t theo ngnh, FDI vo khu vc sn xut chim t 40 -60% v c xu hng gim dn qua cc nm. Mt s ngnh cng nghip thu ht c nhiu vn FDI ca Nht Bn nht cng l nhng ngnh m Nht bn c li th, bao gm: in, in t,

t, xe my, ho cht v dc phm 1.4.2. Mt s bin php, chnh sch m Trung Quc p dng thu ht FDI ca Nht Bn

Cc bin php c th l:V hon thin h thng php lut; chnh sch thu ht u t; Pht trin ngnh cng nghip h tr; chnh sch t gi linh hot cng nh C s h tng pht trin 1.4.3. Bi hc rt ra cho Vit Nam m bo tnh n nh v kh nng tng trng vng chc ca nn kinh t v m; Xy dng mt c h thng vn bn php lut v u t v cc hng dn c th, chi tit. Ngoi ra, cn ch trng pht trin c s h tng v CNHT, trong c th lu thu ht FDI ca Nht Bn vo hai lnh vc ny, c bit l CNHT. Bn cnh , cng cn bit tn dng thi c thu ht FDI ca Nht Bn t nhng kh khn ca Trung Quc. Chng 2 THC TRNG HOT NG THU HT FDI CA NHT BN TI VIT NAM 2.1. KHI QUT TNH HNH FDI VO VIT NAM 2.1.1. V vn ng k v vn thc hin C th ni, t nm 2000 ti nay, tnh hnh th gii v Vit Nam c nhiu bin ng, tuy nhin, Vit Nam vn gi c mc tng trng n nh i vi vic thu ht lung FDI. Tnh trong giai on 2000-2011, Vit Nam thu ht c trn 175 t USD, vn thc hin t gn 72 t USD, chim 41% trong tng vn ng k. 2.1.2. V ngnh, lnh vc u t Theo bo co ca Cc u t nc ngoi, FDI vo Vit Nam trong tt c cc thi k, cng nh giai on 2000-2011 u tp trung ch yu vo ngnh Cng nghip v ch to, chim ti 47% tng lung vn. Tip n l ngnh bt ng sn v xy dng chim t trng tng ng l 24% v 6% 2.1.3. V hnh thc u t Theo cc u t nc ngoi, tnh ti thi im cui nm 2011, c nc c 13,664 d n c phn b vo 6 ngnh : 100% vn nc ngoi, lin doanh, Hp ng BOT, BT, BTO; Hp ng hp tc kinh doanh, Cng ty c phn, Cng ty m con. 2.1.4. V a bn u t Thnh ph H Ch Minh lun l a bn dn u c nc v c quy m v s lng d n u t, thu ht ti hn 16% t trng vn c hai thi k. Tip n l B Ra-Vng Tu, H Ni, ng Nai v Bnh Dng.Ch tnh ring 5 a phng ny trong c 2 thi k chim ti gn hn 55% tng lung vn, hn 70% tng s cc d n FDI vo Vit Nam. 2.2. THC TRNG HOT NG THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM THI GIAN QUA

2.2.1. Vai tr ca FDI Nht Bn i vi Vit Nam Cc d n FDI Nht Bn li thng km theo hot ng chuyn giao cng ngh. Ngoi ra, Nht Bn lun l mt trong cc i tc u t FDI hng u vo Vit Nam. Bn cnh , cc d n u t ca Nht Bn ti Vit Nam to cng n vic lm cho hng trm nghn ngi lao ng. Hn na, FDI t Nht Bnar cng gip ci thin mi trng u t nc ta, khuyn khch cc nh u t nc ngoi u t nhiu hn vo Vit 2.2.2. Cc bin php, chnh sch m Vit Nam p dng thu ht u t trc tip ca Nht Bn 2.2.2.1. Hon thin lut php, chnh sch . 2.2.2.2. Tng cng k kt cc hip nh v u t v xy dng cc chng trnh hp tc pht trin Vit Nam - Nht Bn 2.2.2.3. Hot ng xc tin u t 2.2.2.4. Thu ht ODA ca Nht Bn 2.2.3. V tr ca FDI Nht Bn trong tng FDI vo Vit Nam T trc n nay, Nht Bn lun l mt trong nhng i tc u t quan trng nht i vi Vit Nam vi s d n, s vn ng k v vn thc hin lun t mc cao. Trong hn 10 nm qua, Nht Bn lun gi v tr trong tp 4 quc gia u t FDI nhiu nht v Vit Nam. 2.2.4. V vn ng k v vn thc hin Tnh cho n cui nm 2011, Nht Bn vn ln gi v tr th 3 trong tng s cc i tc u t vo Vit Nam vi tng s vn ln ti gn 23,6 t USD; t l gii ngn giai on ny vn gi n nh mc 28,72%. 2.2.5. V ngnh, lnh vc u t Tnh cho ti cui nm 2011, FDI ca Nht vo Vit Nam cng chy vo lnh vc cng nghip, sn xut; chim ti hn 89% tng dng vn 2.2.6. V hnh thc u t Tnh ti thi k cui nm 2011, Nht Bn u t tng cng 1669 d n vo nc ta, trong loi hnh 100% vn nc ngoi chi phi, vi t trng 78,91% tng s cc d n; tip theo l hnh thc lin doanh vi 18,69%. 2.2.7. V a bn u t Tnh ti cui thng 12 nm 2011, Nht Bn mi ch u t vo 45/64 tnh thnh trn c nc, 19 a phng cn li u l nhng ni c iu kin kinh t x hi cn nhiu kh khn, giao thng cha thun li nh in Bin, Lai Chu, H Giang

2.2.8. Gii thiu trng hp in hnh: u t ca mt s TNCs ca Nht Bn vo Vit Nam (Honda, Sojitz) 2.2.8.1. Tp on Honda K t khi Honda bc chn vo th trng Vit Nam hn 10 nm trc y, cng ty lin tc u t xy dng c s h tng sn xut nhm p ng nhu cu ngy cng tng cao ca th trng m xe my l phng tin chim gn 90% ti cc thnh ph ln. Tp on xy dng 2 nh my sn xut xe my v 1 nh my sn xut t ti Vit nam 2.2.8.2. Tp on Sojitz Tnh ti thi im hin ti, Sojitz c ti 18 d n u t, lin doanh, lin kt ti Vit Nam rt nhiu ngnh lnh vc khc nhau nh: cc sn phm v rng, thc phm, ha cht. thy hi sn, in t, c s h tng, kim loi, nng lng, khong sn, phn phivi doanh thu nhiu triu USD/nm, 2.3. MT S NH GI CHUNG V HOT NG THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM 2.3.1. Nhng thnh cng 2.3.1.1. V mi trng u t Chnh sch u i u t ngy cng thng thong hn; Mi trng chnh tr - x hi lun c gi n. Cht lng ngun nhn lc ngy cng c ci thin. Th trng Vit Nam c tim nng tng trng ln 2.3.1.2. V kt qu thu ht FDI ngy cng tng c v s d n, vn ng k v vn thc hin. Bn cnh , FDI ca Nht Bn tp trung ch yu cc lnh vc cng nghip, nht l cng nghip nng vi trn 80% tng vn v s d n v ngy cng i vo chiu su. 2.3.1.3. V tc ng ca FDI Nht Bn n kinh t - x hi Vit Nam FDI ca Nht Bn b sung ngun vn quan trng cho u t pht trin; gi v tr quan trng trong vic to ra gi tr xut khu cc sn phm cng nghip. Ngoi ra, cn l nhn t thc y s ci thin cht lng mi trng u t Vit Nam, to cng n vic lm, tng thu nhp cho ngi lao ng 2.3.2. Nhng hn ch 2.3.2.1. V mi trng u t Lut php chnh sch tuy c ci thin nhiu nhng vn cn nhiu bt cp. Ngoi ra, li th v lao ng r ca Vit Nam ang dn mt i do chi ph lao ng ang ngy - cng tng ln. Bn cnh , c s h tng l mt trong nhng im yu km nht. Ngnh CNHT ca Vit Nam cn rt thiu v yu

2.3.2.2. V kt qu thu ht Cha tng xng vi tim nng t quan h kinh t - chnh tr tt p. Ngoi ra, hnh thc u t cng cha phong ph 2.3.2.3. V tc ng ca u t trc tip ca Nht Bn n kinh t - x hi Vit Nam - a bn u t ca FDI Nht Bn cha rng - Mt s doanh nghip Nht Bn gp kh khn trong hot ng xut khu v duy tr vic lm cho lao ng Vit Nam. - Tc ng tch cc cho CNHT cn cha r rt - Chuyn giao cng ngh v hot ng R&D cn thp 2.3.3. Nguyn nhn ca cc hn ch 2.3.3.1. Nguyn nhn t pha Vit Nam Quan im, t duy ca nhng ngi lm chnh sch v FDI ni chung cn ch m i mi so vi qu trnh hi nhp. Bn cnh , h thng lut php, chnh sch cha hon thin, cha ng b. Ngoi ra, chi ph u t vo Vit Nam cn qu cao. Tip Hn na, s dng vn ODA ni chung v ca Nht Bn ni ring cp cho Vit Nam cha t c hiu qu mong i 2.3.3.2. Nguyn nhn t pha Nht Bn Nht Bn cng hng chu nhng kh khn do nh hng ca suy thoi kinh t ton cu, GDP tng trng hng nm rt thp, thm ch cho xu hng gim, in hnh nh nm 2009 t l ny l -6,29%; nm 2010 l 4%, nm 2011 l 3,9%. Ngoi ra, quc gia ny cn thng xuyn phi hng chu cc nh hng ca thin tai, in hnh l v sng thn u nm 2011 lm GPD st gim 5%. Chng 3 MT S GII PHP NHM TNG CNG THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM TRONG BI CNH HI NHP WTO 3.1. TRIN VNG FDI CA NHT BN VO VIT NAM TRONG THI GIAN TI 3.1.1. Bi cnh kinh t quc t v Nht Bn 3.1.1.1. Bi cnh kinh t quc t Trong giai on t nm 2000 ti nay, th gii c nhng bin ng, din bin phc tp; nn kinh t th gii hng chu lin tip cuc khng hong ti chnh nm 2008-2009 v hin nay l khng hong n cng khu vc ng EURO (EURO Zone). 3.1.1.2. Bi cnh kinh t Nht Bn

Trong hn 1 thp k va qua, Nht Bn gt hi c nhng thnh tu kinh t ng k, tuy nhin, quc gia ny li l nc chu nh hng nng n t cuc khng hong ti chnh 2008-2009 cng nh thm ha kp ng t sng thn nm 2011. 3.1.2. Bi cnh trong nc 3.1.2.1. V tc trng trng GDP , gp phn vo vic duy tr tc Trong giai oan 2006 n nay , mc d nn kinh t gp nhiu kh khn nhng Vit Nam tip tuc huy ng c lng vn u t ln tng trng mc kha cao 3.1.2.2. V u t v c cu u t u t nc ngoi tng trng kh, u t trong nc huy ng c nhiu ngun lc, trong c c ngun vn t TTCK 3.1.3. C hi v thch thc i vi thu ht FDI ca Nht Bn trong thi gian ti 3.1.3.1. C hi thu ht FDI t Nht Bn ng trc cuc khng hong kinh t ton cu, Vit Nam cng chu nhng kh khn nht nh, tuy nhin, cc chuyn nhn nh rng trong khng hong, c hi thu ht FDI ni chung v FDI ca Nht Bn ni ring ca Vit Nam vn m. 3.1.3.2. Thch thc trong thu ht FDI t Nht Bn l khng hong n cng Chu u cng gy ra cc tc ng nht nh ti kinh t Nht Bn, c th gy ra s suy thoi i vi quc gia ny, dn ti vic cc TNCs ct gim u t, thu hp sn xut 3.2. MT S GII PHP NHM TNG CNG THU HT FDI CA NHT BN VO VIT NAM 3.2.1. Nhm gii php v lut php chnh sch - Th nht l cn tip tc r sot php lut, chnh sch v u t, kinh doanh - Th hai, tip tc thc hin mt cch hiu qu hon thnh giai on IV ca Sng kin chung Vit Nht nhm ci thin mi trng u t nc ta. Trong , cn - Th ba, vn gii ngn v vn thc hin i vi cc d n FDI ca Nht Bn 3.2.2. Nhm gii php v c s h tng 3.2.2.1. i vi h thng giao thng - Mt l, cn c quy hoch t tng th n chi tit trong vic nng cp, sa cha v xy mi cc h thng ng b, ng st, ng thu. - Hai l, bn cnh ng b v ng st, cn c bit ch trng ci thin h thng cng bin, cng sng. - Ba l, tch cc thu ht FDI vo lnh vc giao thng vn ti mt mt b sung vn, mt

10

khc b sung cng ngh, k thut cho vic xy dng cc cng trnh c cht lng cao. 3.2.2.2. i vi h thng in lc xy dng mt th trng in lc cnh tranh, nh nc cn dn xo b cc ro cn gia nhp th trng i vi cc doanh nghip, nht l cc doanh nghip nc ngoi. ng thi chnh sch gi in phi theo hng cnh tranh vi cc quc gia khc trong khu vc, gim dn gi in cho hot ng sn xut. Ngoi ra, vn m bo in cho sn xut cn l mi quan tm ca rt nhiu nh u t Nht Bn; bi i vi cc doanh nghip sn xut th khng c in/ct in gy thit hi rt ln, trong khi vn phi tr lng cho lao ng, chm ch tin giao hng cho i tc. 3.2.2.3. i vi h thng nc sch Trc ht Vit Nam cn c chnh sch x l nc thi v cht thi cng nghip ng n. C th l: xy dng quy hoch cho vic ti sinh v x l cht thi; ci thin c s vt cht ca cc cng ty mi trng cng cng lm nhim v x l cht thi cng nghip; kim tra, x pht mt cch cng bng i vi cc doanh nghip vi phm x l cht thi. 3.2.2.3.1. Tip tc s dng vn ODA ca JBIC vo pht trin c s h tng 3.2.2.3.2. Hon thin h tng h tr cho hot ng sn xut trong khu cng nghipbn cnh vic xy dng khu cng nghip dnh ring cho u t ca Nht Bn. 3.2.3. Nhm gii php v ngun nhn lc - Th nht, cn u t ng mc vo ngnh gio dc o to. - Th hai, cn khuyn khch t chc cc kho o to li, o to chuyn su cho lao ng Vit Nam 3.2.4. Nhm gii php pht trin ngnh cng nghip ph tr - La chn cc ngnh trng im u t, c chnh sch h tr doanh nghip va v nh trong nn CNHT - Thit lp c quan u mi to s chuyn nghip v CNHT 3.4.5. Nhm gii php v xc tin u t - Tip tc nghin cu v hon thin cc vn bn php quy v cng tc Xc tin u t - R sot, hon thin m hnh c quan xc tin u t - Thnh lp ring b phn xc tin u t vo nhng ngnh mi nu cn thit - Tng cng cng tc o to bi dng cn b lm cng tc xc tin v qun l u t. 3.4.6. Nhm cc gii php i mt vi nh hng ca khng hong ton cu - Th nht, coi trng n nh kinh t v m: - Th hai, nng cao sc cnh tranh quc gia - Th ba, chun b sn sng cho c nhy ca nn kinh t

11

- Th t, thc hin cc gi gii cu doanh nghip - Th nm, coi trng Chin lc pht trin nh u t KT LUN Vi hn 35 nm xy dng, pht trin quan h ngoi giao, v hn 20 nm hp tc trong lnh vc u t, FDI ca Nht Bn vo Vit Nam ang ngy cng ln mnh c v lng v cht. Thc t l trong thi gian va qua, FDI ca Nht Bn gp phn to nn nhng thay i vt bc, mt din mo mi cho nn kinh t Vit Nam. V th, ti FDI ca Nht Bn vo Vit Nam trong bi cnh hi nhp WTO tp trung nghin cu tnh hnh tng quan v thc trng thu ht u t nc ngoi ni chung v t Nht Bn ni ring v Vit Nam trong thp k qua. Chng ta tin tng rng, vi nhng n lc v mong mun ca c hai quc gia, trong tng lai quan h kinh t ni chung v u t ni ring gia Vit Nam - Nht Bn s ngy cng tt p; dng vn FDI ca Nht Bn vo Vit Nam s ngy cng c tng cng, n nh, hiu qu v u t su hn vo cc ngnh, lnh vc mi to ra nhiu gi tr thng d. V chc chn rng, vi s lnh o sng sut ca ng, Nh nc v Chnh ph, dng vn FDI ca Nht Bn ny s c s dng, qun l mt cch c hiu qu n thc s l mt ngun lc quan trng gip chng ta hon thnh mc tiu tng qut theo tinh thn ca Ngh Quyt i hi ng ln th XI, l n nm 2020 nc ta c bn tr thnh nc cng nghip theo hng hin i References Ting Vit: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Chnh ph nc CHXHCN Vit Nam, Ngh nh 108/2006-N-CP hng dn thi hnh lut u t Chnh ph nc CHXHCN Vit Nam, Ngh nh 124/2008 N-CP hng dn thi hnh lut thu thu nhp doanh nghip Chnh ph nc CHXHCN Vit Nam, Ngh nh 149/2005 N-CP hng dn thi hnh lut xut nhp khu Cc u t nc ngoi (2012), Bo co u t cho i tc Nht Bn, H Ni Cc u t nc ngoi (2012), Bo co u t tng hp, H Ni ng cng sn Vit Nam (2011), Ngh quyt i hi XI, H Ni Hip nh i tc chin lc Vit Nam Nht Bn (2008) Hip nh i tc kinh t Vit - Nht (2004)

12

9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Phng Xun Nh (2001), u t quc t, Gio trnh, Nxb i hc Quc gia H Ni Phng Xun Nh (2007), Cc hnh thc u t trc tip nc ngoi Vit Nam: Chnh sch v Thc tin, Gio trnh, Nxb i hc Quc gia H Ni. Quc hi nc CHXHCN Vit Nam (2011), Ngh quyt s 10/2011/QH13, H Ni Quc hi nc CHXHCN Vit Nam, Lut thu xut nhp khu nm 2005 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam, Lut u t nm 2005 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam, Lut u t nc ngoi nm 1996 Quc hi nc CHXHCN Vit Nam, Lut thu thu nhp doanh nghip nm 2008 Sng kin chung Vit - Nht (2003) Tng cc thng k (2000-2011), Nin gim thng k, H Ni Trung tm Nng sut Vit Nam (2010), Bo co nng sut Vit Nam, H Ni y Ban Ti chnh Quc gia (2011), Bo co trin vng kinh t Vit Nam 2012-2013, H Ni

Ting Anh 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. Akamatsu, Kaname (1962), A Historical Pattern of Economic Growth in Developing Countries, The Developing Economies, Preliminary Issue No.1 Central Statistical Oraganisation (2000-2011), Statistical Year Book, Beijing Deloitte (2011), Taxation and Investment in China, Beijing IMF (2000), Glossary of Foreign Direct Investment Terms, Washington, D.C JBIC (2008-2011), Survey Report on Overseas Business Operations, Tokyo UNTACD (2006-2011), World Investment Report, Geneva http://chinhphu. vn/portal/page/portal/chinhphu/t rangchu http://fia. mpi.gov.vn/ http://ipshoabinh.gov.vn/index.php?module=contentdetail&id=815 http://taichinhchungkhoan.com.vn http://vnecono my.vn/20110214101627233P0C99/nhat -ban-chinh-thuc-mat-ngoivi- nen-kinh-te-lon-thu-hai-the-gio i. ht m http://vov.vn/ho me http://vtc.vn/1-283947/kinh-te/top-10-nen-kinh-te-lo n-nhat-the-gio i-nam-2011.htm http://www.baotintuc.vn/128N20120618035723251T0/vien-canh-kinh-te-toancau- nam-2012-2013bai-1-rap-rinh-nhung-nguy-co-tiem-an.ht m http://www.ciem.org.vn/ http://www.gfmag.co m/

Cc trang web

13

36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

http://www.gso.gov.vn/ http://www.hids.hochiminhcit y.gov. vn/ http://www.jbic.go.jp/ http://www.jo i.or.jp/index_e.ht ml http://www.jonesday. co m/a-summary-o f-chinas-corporate-inco me-tax-incent ives-0709-2008/ http://www.mo fa.gov.vn/vi/ http://www.mo it.gov.vn/web/guest/home http://www.qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/2/97/97/ 157166/Default.aspx http://www.tapchit aichinh. vn http://www.thoibaonganhang.vn/t in-tuc/3-thu-hut-fdi--chat-luong-quan trong-honso- luong-888.ht ml

14