You are on page 1of 3

SRM 3033 ALJABAR ASAS

KUMPULAN UPS! 14 (A122PJJ)

NAMA PENSYARAH

DR.AZHAR BIN AHMAD

TUGASAN I

DISEDIAKAN OLEH

NAMA
ASRI BIN YAHYA

NO. ID

020102046710

TUGASAN 1

1 (a) Tiga kaedah kaedah utama dalam penyelesaian bagi persamaan kuadratik ialah dengan menggunakan kaedah pemfaktoran, Rumus kuadratik dan dengan melengkapkan kuasa dua. Di bawah dinyatakan dengan lebih jelas kebaikan dan

kekurangannya.
Kebaikan Kaedah Pemfaktoran Menggunakan dengan syarat persamaan

Kekurangan
Tidak semua persamaan kuadratik boleh kuadratik X2 - 5x+ 2 = 0 Perlu menggunakan punca kuasa dan

prinsip hasil darab sifar difaktorkan contohnya :-

mestilah difaktorkan dahulu. Rumus Kuadratik Boleh digunakan untuk persamaan kuadratik. mana-mana kadang-kadang tiada penyelesaian iaitu jawapan tergantung. Contohnya 3+ \/5_ 2 Melengkapkan kuasa duaAgak mudah berbanding Kuadratik. Untuk membuat penyelesaian perlu

Rumus dipecahkan

kepada

nombor-nombor

yang lebih mudah.

(b) i)

X3 -3AX2 -17a2X-14a3

x + 2a\/ x4 , ax3 + A2X 2


X4 -

- 25a4

2ax3

-3ax3 + a2X2 -3ax3 - 6a2 X2


7A2X2 - 25a4 7A2X2 + 14a3x

-25a4-14a3x ,28a4-14a3x
3a4

Maka,
3a4 - 243
A4 -

81

A4 , 34

a` -+ ,3

ii)
3(2)3 - m(2)2 - 6(2) + 8 = O
3(8)-m(4)-12 + 8 = 0
24- 4m - 4 = 0 -4m + 20 = 0 -4m = -20

m=

-20 -4

m= 5_