You are on page 1of 9

Tutorial Minggu 10: Aktiviti 9: Tugasan Kerja Kursus Pendek. Pembentangan kumpulan 2. Analisis kajian kes.

(Lampiran 6 : Grandmas Boy)

Aplikasi Model/Teori/Konsep

Situasi

Huraian Kes

Strategi Menangani/Cadangan/Komen

Perenggan 3

Helen menggalakkan muridnya untuk memikirkan dan memilih Model Terapi Realiti William Glasser satu nama untuk dijadikan nama kelas mereka.

Helen memberi kuasa kepada muridnya untuk memilih nama yang mereka ingini. Ini memenuhi kaperluan asas yang dicadangkan oleh model ini iaitu mempunyai kuasa dan kawalan.

Satu tindakan yang baik yang meningkatkan akauntabiliti pelajar terhadap kelas mereka Untuk penambahbaikan, guru boleh meminta mereka melukis pahlawan mengikut imaginasi mereka sendiri untuk ditampal di dinding kelas.

Perenggan 3

Helen telah menampal gambar setiap ahli kelas dan menjadikan Model Terapi Realiti William Glasser gambar mereka kolaj bagi latar belakang gambar pahlawan diatas kuda yang mana melambangkan kelas beliau. Gambar ini telah ditampal pada dinding diluar kelas mereka.

Untuk situasi ini, Helen telah memenuhi keperluan kasih sayang dan dipunyai murid-muridnya. Dengan ada gambar mereka diluar kelas, murid akan merasa dipunyai di dalam kelas dan merasakan merupakan sebahagian daripada kelas itu.

Cara ini menimbulkana rasa dipunyai dan rasa sebahagian dari organisasi. untuk penambah baikan, guru boleh meminta murid melakukan sendiri aktiviti ini. Ini bukan sahaja menimbulkan akauntabiliti terhadap hasil kerja, ia juga dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar

Perenggan 4

Model yang menekankan tentang Menunjukkan situasi dimana Helen telah menyediakan stiker yang boleh digunakan untuk menebus hadiah yang beliau sediakan. Beliau juga akan memberikan anugerah Spartian of the Week Model Modifikasi Tingkah Laku B.F Skinner untuk muridnya yang menunjukkan kerja keras bagi meningkatkan gred mereka dalam bidang yang mereka lemah. kepentingan peneguhan ini digunakan oleh Helen dengan memberi peluang kepada muridnya untuk menebus hadiah apabila mengumpulkan sejumlah stiker. Stiker akan diberikan jika mereka berkelakuan seperti yang dikehendaki oleh Helen. Ini merupakan salah satu peneguhan positif dalam segi pemberian ganjaran kepada murid-murid. Beliau juga memberikan peneguhan positif dengan anugerah bagi setiap minggu bagi meningkatkan motivasi muridnya untuk belajar dan berkelakuan baik didalam kelas kerana mereka mempunyai matlamat untuk dicapai iaitu menebus hadiah. Dengan itu, kelakuan baik yang ditunjukkan akan terbiasa dan menjadi amalan mereka

Kaedah yang digunakan oleh Helen sangat bagus dimana dia dapat membentuk tingkah laku yang dikehendaki dalam jangkasa masa yang singkat. Peneguhan yang diberikan akan membuat pelajar sentiasa menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki oleh guru. Untuk penambahbaikan, Helen perlu mempelbagaikan ganjaran yang diberikan kepada murid-muridnya. Ini memastikan murid tidak bosan dan tidak teruja untuk mendapatkan ganjaran yang ditawarkan.

Perenggan 4

Helen menggunakan model ini untuk membentuk tingkah laku yang di ingini

Kaedah ini berkesan dalam jangka masa pendek tetapi dalam jangka masa panjang, ia mungkin tidak berkesan. Apabila tiada lagi ganjaran, penghapusan akan berlaku dan tidak ada lagi tingkah laku yang ingin diterapkan. ini juga akan menjadikan murid berkelakuan bukan kerana untuk perubahan diri tetapi untuk mengejar ganjaran. Motivasi ekstrinsik ini tidak bertahan lama seperti motivasi intrinsik Untuk penambahbaikan, guru perlu mempelbagaikan teknik dan model kawalan kelas agar murid tidak hanya mengharapkan ganjaran

Helen amat berpuas hati dengan pencapaiannya dan jika ada masalah tingkah laku, beliau akan menggunakan teknik kawalan tingkah laku asas bagi mengatasi Model Modifikasi Tingkah Laku B.F Skinner dan mengawal tingkah laku muridmurid beliau dan beliau yakin kaedah itu amat membantu beliau menghadapi masalah tingkah laku yang wujud. Beliau yakin dengan kebolehan dan keberkesanan teknik ini.

dengan menetapkan dan memberikan peneguhan berkala. Melalui peneguhan yang diberikan maka Helen dapat membentuk tingkah laku yang seterusnya seperti yang di ingininya.

Perenggan 8, 11 dan 13 Ibu bapa Justin telah bercerai dan dia berpindah kerumah neneknya bersama ayahnya selepas penceraian itu. Ibunya pula terus Teori Humanistik -hierarki keperluan Abraham maslow Keperluan kasih sayang Dan meninggalkan negeri dan menyerahkan hak penjagaan Justin kepada ayahnya. Dalam masa itu, ibunya tidak pernah kembali dan tidak menghubungi Justin dan pihak sekolah. Sementara itu, justin yang amat menyayangi ibunya masih berharap agar ibunya dapat kembali dan mereka akan menjadi sekeluarga kembali. Nenek justin bukan sahaja memarahi Justin kerana masih berharap, dia juga telah meracuni fikiran Justin dengan bercakap tentang perkara buruk terhadap ibu Justin.

Dalam situasi ini, kita dapat melihat bahawa Justin telah kehilangan kasih saying seorang ibu apabila ibu bapanya bercerai dan ibunya pula tidak pernah menghubunginya setelah berpindah sedangkan Justin amat merindui dan menyayangi ibunya itu. Selain itu, timbul konflik dalam diri

Nenek Justin tidak sepatutnya memburukkan ibu Justin kerana tindakannya itu telah menimbulakan konflik dalam jiwa dan emosi Justin. Tindakan neneknya itu juga menyebabkan Justin merasa keliru tentang perasaannya

Justin apabila neneknya memarahinya terhadap ibunya. Ini kerana dia apabila dia merindui ibunya serta memburk-burukkan ibunya. Ini telah menafikan keperluan kasih saying Justin dan menyebabkan keperluan kasih saying seperti yang dinyatakan dalam hierarki keperluan Abraham Maslow tidak dipenuhi. menyayangi ibunya itu tetapi dia diracuni dengan perkara dan cerita yang tidak baik tentang ibunya. Untuk mengatasi, Helen sebagai seorang guru boleh memberikan kasih sayang dan perhatian kepada Justin supaya dia merasa disayangi didalam kelas. Dengan memberikan kasih sayang, dia akan merasa dirinya diperlukan

dan akan melakukan tingkah laku seperti yang dikehendaki oleh Helen. Cara ini juga adalah seperti yang telah dicadangkan oleh model terapi reality Willian Glessar dimana mengikut model ini, apabila keperluan kasih saying murid dipenuhi, maka mereka akan menunjukkan tingkah laku yang dikehendaki dan mudah untuk mengawal tingkah laku mereka.

Perenggan 14

Teori Humanistik -hierarki keperluan Abraham maslow keperluan keselamatan

Nenek Justin juga telah menghukum Justin dengan

Tindakan nenek Justin yang memukulnya apabila menunjukkan

Tindakan nenek Justin itu adalah tidak patut. Dia sepatutnya memahami keadaan Justin yang merindui kasih saying ibunya dan memerlukan ibunya kerana usia Justin masih lagi muda. Dia sepatutnya memberikan kasih sayang dan membantu Justin mengatasi masalah kerinduan terhadap ibunya dan bukannya memarahi Justin. Ini akan menyebabkan Justin menjadi lebih tertekan dan keliru lalu melepaskannya di dalam kelas.

merotannya dan merampas basikal tingkah laku yang tidak baik telah Justin kerana Justin berperangai seperti ini kerana menurut nenek menimbulakan rasa tidak selamat. Keperluan keselamatan merupakan

Justin, Justin berkelakuan sebegitu salah satu keperluan asas dalam kerana dia mahu ayahnya mencari ibunya semula. hierarki keperluan Abraham Maslow. Ini menyebabkan timbulnya ketidak stabilan emosi dalam diri Justin dan menyebabkan dia menunjukkan tingkah laku yang tidak baik itu di dalam kelas.

Perenggan 18

Dalam usaha mengatasi kelakuan Justin, Helen telah menceritakan Model Akibat Logikal Dreikurs masalah kelakuan Justin disekolah agar ayah dan nenek Justin dapat membantunya dalam usaha untuk mencari jalan mengatasi masalah Justin. Helen telah menceritakan bahawa Justin kerap mengelamun, tidak menyiapkan kerja dan tidak mahu bergaul dengan rakan sekelas yang lain walaupun rakan sekelas yang memulakan perbualan

Disini, menerusi Model akibat logikal Dreikurs, kita dapat melihat Justin menunjukkan motif mempamerkan kekurangan apabila enggan bergaul dengan rakan sekelas yang lain. Dengan berbuat demikian, dia akan boleh mengelamun dan berada dalam dunianya sendiri. Ini kerana dia sentiasa mengahrapkan agar ibunya akan kembali dan dia dapat hidup bersama ibu bapanya sebagai satu keluarga semula.

Untuk mengatasi masalah ini, seperti yang dicadangkan oleh Dreikurs, Helen perlu menarik Justin keluar dari dunianya itu dengan melakukan aktiviti yang menarik dan yang Justin minati. Dalam usaha untuk menarik munat Justin, Helen perlu menyelidik atau bertanya kepada Justin tentang perkara yang diminati dan perkara yang mahu dilakukan bersama-sama rakan sekelasnya pada hari tersebut

Perenggan 8, perenggan 9 dan perenggan 12

Menjelaskan mengenai sikap nenek justin yang suka menyibuk dan mengambil tahu dengan Halangan kepada pengurusan masalah bilik darjah -halangan ibu bapa. melampau tentang perbincangan antara guru Justin dengan ayah Justin. Bukan itu sahaja, neneknya juga telah mempengaruhi ayah Justin dalam membuat keputusan serta mendominasi setiap keputusan yang akan dibuat oleh ayah Justin. Nenek Justin telah menolak cadangan Helen untuk mengadakan Home-school managment program.

Helen telah menhadapi halangan dalam pengurusan bilik darjah dimana bapa dan nenek Justin telah menjadi masalah dan penghalang dalam usahanyan itu. Nenek dan ayahnya enggan memberikan kerjasama dan neneknya pula sentiasa mahu mendominasi setiap keputusan ayah Justin.

Cara yang boleh dilakukan oleh Helen dalam mengatasi halangan ini ialah melibatkan mereka secara langsung dalam permasalahan ini. Sebagai contih, Helen boleh menjemput mereka dating ke kelas semasa proses P&P berlansung agar mereka boleh melihat sendiri masalah yang dihadapi oleh Justin di dalam kelas.