You are on page 1of 1

EDU 3104 ISL Minggu 1: Cari dan senaraikan buku-buku rujukan yang sesuai di perpustakaan/website.

Simpan senarai ini dalam portfolio untuk membuat rujukan tambahan. Baca Artikel 1- Effective Teaching (Santrock, 2006.) ________________________________________________________________ Abdullah Sani Yahya. (2007), Guru Sebagai Pemimpin. Kuala Lumpu : PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Akhiar Pardi. (2012)Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku.Kuala Lumpur: Freemind Horizons Sdn. Bhd. Edmund T. Emmer. (1997)Classroom Management For Secondary Teachers. United States: Viacom Company.

Haliza Hamzah & Joy Nesamalar Samuel. (2009), Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Kualan Lumpur: Oxford Sdn Bhd.

Mahani Razali & Ramlah Jantan. (2006), Psikologi Pendidikan. Kuala Lumpu: PTS Professional Publishing Sdn Bhd.

Mok Soon Sang. (2000), Ilmu Pendidikan Untuk KPLI. Selangor : Kumpulan Budiman